Главная страница
Контакты

    Басты бет


ТҮсініктеме хат

жүктеу 2.44 Mb.жүктеу 2.44 Mb.
бет10/11
Дата05.04.2017
өлшемі2.44 Mb.

ТҮсініктеме хат


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

WHILE I<10 DO


S:=S (2*I 1);

I:=I 2;

 1. 52

 2. 55*

 3. 75

 4. 65

702. Цикл денесі қанша рет орындалады?

N:=0;

FOR I:=1 TO 3*N 4 DO

N:=N 2;

 1. 2

 2. 5

 3. 4*

 4. 3

703. Цикл операторын көрсет

 1. while, repeat, for*

 2. for, to, do

 3. read, write

 4. if, case

704. Шартты операторды көрсет :

 1. while, repeat, for

 2. for, to, do

 3. read, write

 4. if, case *

705. repeat циклдік оператордың дұрыс жазылуын көрсет:

 1. repeat y:= x*x do until x>20

 2. repeat y:= x*x*

 3. repeat for i:=1 to 20 until x>20

 4. repeat y:=x*x do for until x>20

706. for циклдік оператордың дұрыс жазылуын көрсет:

  1. for k:=1 to 20 do y:=k*k;*

  2. for i=1 to n do begin y:= x^2 end;

  3. for i:=1 to 20 begin y=x*x end

  4. for k=1 to 20 do y:= x*x

707. Егер программа жазылуында end жазылмаса, онда экранда қандай қате пайда болады?

 1. begin end expected

 2. end another

 3. begin without end

 4. end expected*

708. Айнымалыларды сипаттау операторы қалай жазылады?

 1. Var айнымалы: тип;*

 2. Var анймалылар тізімі;

 3. Var тип;

 4. Var const, айнымалы;

709. end; және end. сөздерінің арасында қандай айырмашылық бар?

 1. Күрделі циклде end; ішкі begin жабу, end. – сыртқы begin жабу;

 2. Процедурасы мен функциясында end; ішкі begin жабу;

 3. end; ішкі begin жабу, end. – программаның соңын көрсетеді;*

 4. айырмашылық жоқ

710. Программа жазылуы қандай сөзден басталады?

 1. PROGRAM

 2. BEGIN *

 3. DATA

 4. ELSE

711. Мәтіндік айнымалыларға сипаттама бер:

 1. Record;

 2. While.

 3. String;*

 4. Array;

712. Массивтерге сипаттама бер:

 1. Record;

 2. While.

 3. String;

 4. Array;*

713. Жазулар сипаттамасын көрсет?

 1. Record;*

 2. While.

 3. String;

 4. Array;

714. TRUNC (5,61) қандай нәтиже береді?

 1. 6

 2. 5*

 3. 61

 4. 4

715. TRUNC (-5,61) қандай нәтиже береді?

 1. -5*

 2. 16

 3. 61

 4. 9

716. ROUND (17,96) қандай нәтиже береді?

 1. 17

 2. 96

 3. 18*

 4. 8

717. CASE [өрнек] OF операторы нені орындайды?

 1. Таңдау операторы.*

 2. Шартсыз өту операторы

 3. Шығару операторы

 4. Шартты өту операторы

718. FOR I:= 1 TO N DO ….

 1. Шартты цикл;

 2. Параметрлік цикл;*

 3. Енгізу операторы;

 4. Шығару операторы;

719. Паскаль тілінде қандай қызметші сөздер қолданылады?

 1. ADIMENSION;

 2. NEXT;

 3. VAR;*

 4. INPUT;

720. repeat [цикл денесі ] until [лог.өрнек] операторы нені орындайды?

 1. Егер логикалық өрнек ақиқат болса, онда цикл орындалады;

 2. әзір өрнек есептелгенше, цикл орындалады;

 3. тұрақты цикл орындалады

 4. егер логикалық өрнек жалған болса, онда цикл орныдалады;*

721. Паскаль тілінде таңдау операторы…..

 1. CASE of … ;*

 2. GO TO [таңба];

 3. REM.

 4. For i=1 to n next;

722. Егер нәтиже бүтін сан болса, онда WRITE (‘K=’,K:S) жазуындағы S нені білдіреді?

 1. S-формат, жауаптан кейін қанша орын қалдыру керектігін;

 2. S-формат, бүтін сан үшін қанша орын қалдыру керектігін;*

 3. S-формат, жауапқа дейін қанша орын қалдыру керектігін;

 4. S-формат, теңдік таңбасынан кейін қанша орын қалдыру керектігін

723. Егер нәтиже нақты сан болса, онда WRITE (‘Y=’,Y:M:N) жазуындағы M, N нені білдіреді ?

 1. M – барлық сан үшін позиция саны, N – санның бөлшек бөлігі үшін позиция саны;

  Позиция (лат. posіtіo - орны, жағдайы, орналасқан жері) - Қандай да бір нәрсенің орны, орналасуы (мысалы, шахмат тақтасындағы фигуралардың позициясы); Шекті музыкалық аспаптың мойнындағы сол қолдың бір жерде тұрып, дыбыстардың белгілі бір кезектігін орындайтын орны; Классикалық бидегі қолды ұстап тұру мен аяқтарды қоюдың бұлжымас ережелері.

  *

 2. N – барлық сан үшін позиция саны, M – санның бөлшек бөлігі үшін позиция саны;

 3. M – санның бүтін бөлігі үшін позиция саны, N – санның бөлшек бөлігі үшін позиция саны;

 4. N , M – санның бөлшек бөлігі үшін позиция саны

724. Символдық айнымалылар қандай таңбамен белгіленеді?

 1. $$$ ;

 2. ’ (апостроф);*

 3. %.

 4. ().

725. Цикл денесі қанша рет орындалады:

N:=0;

FOR I:=1 TO 3*N 2 DO

N:=N 2;

 1. 2*

 2. 5

 3. 4

 4. 3

726. мах (x,y) тап және b айнымалысының нәтижесіне меншікте :

 1. if x>y then b=x;

 2. if x>y then b:=x else b:=y;*

 3. if x<y then b:=x else b:=y.

 4. if xx;

727. for циклдік операторының дұрыс жазылуын көрсет:

 1. for k:=1 to 20 do y:=k*k;*

 2. for i=1 to n do begin y:= x^2 end;

 3. for i:=1 to 20 begin y=x*x end;

 4. for k=1 to 20 do y:= x*x;

728. Паскаль тіліндегі массив элементтері шамалар болуы мүмкін:

 1. тек бүтінсанды тип

 2. тек скалярлық тип

 3. файлдан басқа кез келген тип*

 4. тек құрылымдық тип

729.

Шама - мәні математиканың дамуына байланысты жалпыланып отырылған негізгі математикалық ұғымдардың бірі. Ұзындық, аудан, салмақ сияқты тағы басқа нақты ұғымдардың жалпылануы нәтижесінде алғашқы шама (скаляр оң шама) ұғымы пайда болды.

Скаляр (лат. scalaris - баспалдақты) - әр мәні бір ғана (нақты) санмен өрнектеле алатын шама. Скаляр үлгілілері ретінде ұзындық, аудан, уақыт, масса, тығыздық, температураны, т.б. келтіруге болады. “Скаляр” терминін 1843 ж. У.

var sl берілген: string[15]; sl:=’информатика’; «форма» сөзінен қандай құрылымды алып тастауға болады?


 1. delete (sl,3,7)

 2. delete (sl,3,5)*

 3. del(sl,3,5)

 4. delete (sl,2,7)

730. var sl берілген: string[15]; sl:=”информатика” Паскаль тілінің процедуралары мен функцияларын пайдалана отырып, sl мәтініндегі ‘M’символының реттік нөмірін қалай табуға болады?

 1. pos (‘м’,sl)*

 2. pos (‘м’,sl,l)

 3. instr (sl,’м’)

 4. pos (‘м’,sl,l)

731. Паскалдың символдық процедуралары мен функцияларын қолдана отырып, 7 санын ‘7’символына түрлендір. Нәтижені S айнымалысына сақта.

 1. val (s,7,Cod)

 2. str (7,s)*

 3. str (s,7)

 4. str (s,7,Cod)

732. Паскаль тілінің процедуралары мен функцияларының енгізу параметрлерін анықта:

 1. типке сәйкес өрнек *

 2. Паскальдің кез келген объектісі

 3. Тек кез келген типтегі айнымалы

 4. Сәйкес типтегі тек тұрақты

733. Берілген жауап варианттарының ішінде қайсысы тек құрылымдық типке жатады?

 1. бүтін, нақты, файл

 2. жол, массив, литерлік

 3. жол, массив, жазу *

 4. файл, жол, бульдік

734. Келесі операторлар орындалғаннан кейін S айнымалысының мәнін анықта:

S:=0; i:=0;

while i<5 do i:=i 1; S:=S 1/i;

 1. 2.25*

 2. 0.25

 3. 1.25

 4. 1

735. Келесі операторлар орындалғаннан кейін S айнымалысының мәнін анықта:

S:=0; i:=1;

repeat S:=S 1/i; i:=i-1

until i<=1;

 1. 2.2

 2. 0.2

 3. 1.1

 4. 1.0*

736. Массив сипатталуының қайсысы дұрыс емес?

 1. var x,y: array [1..20] of real;

 2. var x: array [1..3,1..4] of integer;

 3. var x: array [1..5] of const;*

 4. const n=5; var x:array [1..n] of char;

737. Массив сипатталған. Массив элементтерінің қосындысы үшін цикл операторларының қайсысы дұрыс емес, егер ол бүтін тип болса?

 1. S:=0; for i:=1 to 10 do S:=S A[k];*

 2. S:=0; for i:=1 to 10 do S:=S A[i];

 3. S:=0; for k:=1 to 10 do S:=S A[k];

 4. S:=0; for i:=2 to 11 do S:=S A[i-1];

738. Квадрат түбірден шығарудың дұрыс жазылуын көрсет:.

Шаршы (Квадрат) - шаршы деп сыбайлас қабырғалары өзара тең тіктөртбүрышты айтады. Техникада Шаршы тәрізді тесіктері бар тетіктер көп кезігеді. 1. SQR;

 2. ASQRT;

 3. SQRT*

 4. EXP(X)

739. Жазудағы айнымалылар типіндегі барлық алаңдар қандай болуы мүмкін?

 1. Тек түрлі типтер

 2. Файлдан басқа кез тип болуы мүмкін *

 3. тек бір тип

 4. құрылымдық тип

740. Программа үзіндісі берілген:

for j:=1 to 4

a[i,j]:=i j*i

Программаны орындау нәтижесінде a[3,2] элементі неге тең?

 1. 6

 2. 9*

 3. -1

 4. 1

741. Паскаль тілінде X, Y, Z шамалары берілген. Қандай өрнек дұрыс жазылмаған?

 1. X

 2. X:=1.72*

 3. Z:=X Y;

 4. X:=Y;

742. Берілген программаны орындау нәтижесінде баспаға не шығады?

var x:integer;

begin x:=2;

writeln (‘x 1’);

end.

 1. x 1*

 2. 3

 3. 2

 4. 1

743. Программаны орындағаннан кейін A және B неге тең?

a:=5; b:=4; if a

 1. a= 2 ; b=5;

 2. a= 5; b=6;*

 3. a=4; b=4;

 4. a=10; b=2;

744. Программа үзіндісінде қанша қате жіберілген?

var i, j, x: real;

x: array[1..4, 1…5] of integer;

 1. 0

 2. 1

 3. 2

 4. 3*

745. Программа үзіндісінде қанша қате жіберілген?

const n = 4; m = 6;

var i, j, x: integer;

x: array[1..n,1..m] of real;

 1. 0

 2. 1*

 3. 2

 4. 3

746. Программа үзіндісінде қанша қате жіберілген?

const n=4, m=6

var i, j: integer;

x: array[1..n,1..m] of real;

 1. 0

 2. 1*

 3. 2

 4. 3

747. Берілген программа үзіндісінде сыртқы және ішкі циклдер қанша рет орындалады?

a:=0;for i:=1 to 5 do

for j:=1 to 10 do a:=a 1;

 1. сыртқы цикл - 5, ішкі - 50.*

 2. сыртқы цикл - 15, ішкі - 10

 3. сыртқы цикл - 10, ішкі - 5.

 4. сыртқы цикл - 5, ішкі - 10.

  748. Келесі операторларды орындағаннан кейін экранда а қандай мәнге тең?

a:=10;

for i:=1 to 2 do a:=a 1;

for j:=1 to 5 do a:=a 1;

writeln (a);

 1. 22

 2. 17*

 3. 50

 4. 45

  749. Программа үзіндісінде қанша қате жіберілген?

a=5;

while a>=0 do p=5a;

a=a-1;

 1. 2

 2. 0

 3. 4*

 4. 1

750. Паскаль тілінде ат ретінде нені қолдануға болмайды?

  1. AR*

  2. OR

  3. BR

  4. WR


КОМПЬЮТЕРДІ ПРОГРАММАЛЫҚ ҚАМСЫЗДАНДЫРУ
751. Шақыру анықтамасының батырмасы …

 1. Tab

 2. CTRL F4

 3. F1*

 4. Alt F4

752.Сөзді тексеру батырмасы…

 1. Tab

 2. CTRL F4

 3. F1

 4. F7*

753. Компьютерді өшіру батырмасы

 1. Tab

 2. CTRL F4

 3. F1

 4. Alt F4*

754. Жоғарғы регистрді орнату батырмасы

 1. Caps Lock*

 2. Tab

 3. CTRL F4

 4. F1

755. Енгізу батырмасы …

 1. Caps Lock

 2. Enter*

 3. CTRL F4

 4. F1

756. Бір экранға жоғары батырмасы:

 1. Page Up*

 2. Page Down

 3. Home

 4. Tab

757. Бір экранға төмен батырмасы:

 1. Page Up

 2. Page Down*

 3. Home

 4. Tab

758. Пернетақта арқылы АШУ (ОТКРЫТЬ) командасын орындау батырмасы

  1. CTRL O *

  2. CTRL V.

  3. CTRL P

  4. CTRL S.

759. Пернетақта арқылы ҚИЫП АЛУ (ВЫРЕЗАТЬ) командасын орындау батырмасы

 1. CTRL O

 2. CTRL V.

 3. CTRL Х*

 4. CTRL S.

760. Пернетақта арқылы ҚОЮ (ВСТАВИТЬ) командасын орындау батырмасы

 1. CTRL O

 2. CTRL V. *

 3. CTRL P

 4. CTRL S.

761. Пернетақта арқылы САҚТАУ (СОХРАНИТЬ) командасын орындау батырмасы

 1. CTRL O

 2. CTRL V.

 3. CTRL P

 4. CTRL S. *

762. Пернетақта арқылы ҚҰРУ (СОЗДАТЬ) командасын орындау батырмасы

 1. CTRL O

 2. CTRL V.

 3. CTRL N *

 4. CTRL S.

763. Пернетақта арқылы БАСУ (ПЕЧАТЬ) командасын орындау батырмасы

 1. CTRL O

 2. CTRL V.

 3. CTRL P *

 4. CTRL S.

764. Пернетақта арқылы КӨШІРУ (КОПИРОВАТЬ) командасын орындау батырмасы

 1. CTRL C*

 2. CTRL V.

 3. CTRL P

 4. CTRL S.

765. Компьютерді өшіру үшін келесі әрекеттер тізбегін орындау жеткілікті:

  1. Іске қосу – Выключить компьютер - Завершение работы.

  2. Барлық терезені жабу – Іске қосу – Завершение работы – Выключить компьютер – ОК.*

  3. Барлық терезені жабу – Іске қосу – Выключить компьютер – Завершение работы –ОК.

  4. Барлық терезені жабу – Іске қосу – Завершение работы – Выключить компьютер – пернетақтадан парольді енгізу.

766. Shift батырмасының қызметін ата:

 1. Басқа батырма арқылы компьютер жұмысын басқарады.

 2. Жоғарғы регистрдегі (үлкен әріптерді) таңбалар символдық батырмаларды басу. *

 3. Компьютерді бастапқы түрге келтіру.

 4. Меңзер алдында тұрған символды өшіреді.

767. TAB батырмасының қызметін ата:

 1. Басқа батырма арқылы компьютер жұмысын басқарады.

 2. Меңзерді келесі кестенің бағанына жылжытады.*

 3. Программаны бастапқы түрге келтіру.

 4. Меңзердің алдында тұрған символды өшіреді

768. Ctrl батырмасының қызметін ата:

  1. Басқа батырма арқылы компьютер жұмысын басқарады.*

  2. Компьютерді бастапқы түрге келтіру.

  3. Меңзердің алдындағы символды өшіреді

  4. Кестенің келесі бағанына меңзерді оңға (7 орынға) жылжытады.

769. Caps Lock батырмасының қызметін ата:

   1. Үлкен әріпті тұрақты режимді орнатады және оны өшіреді *

   2. Программаны бастапқы жағдайға қайтарады.

   3. Меңзердің алдында тұрған символды өшіреді

   4. Басқа батырма арқылы компьютер жұмысын басқарады

770. Alt батырмасының қызметін ата:

 1. Басқа батырма арқылы компьютер жұмысын басқарады.*

 2. Кестенің келесі бағанына меңзерді аударады.

 3. Компьютерді бастапқы жағдайға қайтарады.

 4. Меңзер алдында тұрған символды өшіреді.

771. Home батырмасының қызметін ата:

 1. Келесі жолға меңзерді жылжытады.

 2. Меңзер алдындағы символды өшіреді.

 3. Бастапқы жолға меңзерді жылжытады.*

 4. Символдық пернелерді басу арқылы үлкен әріптер регистрін іске қосады.

772. NumLock батырмасының қызметін ата:

 1. Басқа батырма арқылы компьютер жұмысын басқарады.

 2. Меңзерді келесі жолға жылжытады.

 3. Символдық пернелерді басу арқылы үлкен әріптер теріледі.

 4. Қосымша пернетақтада цифрларды теру мүмкіндігін береді.*

773. Scan Disk программасы қалай жіберіледі?

 1. Іске қосу – Программы – Стандартные – Служебные программы – Проверка диска.*

 2. Компьютерді жүктегеннен кейін.

 3. Компьютер автоматты түрде іске қосылады.

 4. Сілтеуіштерезесінде Scan Disk жарлығына екі рет басу

774. Жанама менюді шығару үшін не қажет:

 1. Тышқанның оң жақ батырмасын басу*

 2. Тышқанның сол жақ батырмасын басу.

 3. Компьютерді қайтадан жүктеу.

 4. Тышқанның біруақытта оң және сол жақ батырмаларын басу.

775. Жұмыс үстелінің фонын өзгерту үшін:

A. “Іске қосу” –“Басқару тақтасы” пунктін таңдау – Дисплей – Рисунок – Қолдану – Ок.

B. “Басқару тақтасы”- “Темы рабочего стола”- Выбрать Рисунок – Қолдану - Ок.

C. Қасиет – Экран – Фон – Рисунок – Қолдану - Ок.*

D. Қасиет - Экран- Безендіру- Рисунок – Қолдану - Ок.

776.Файлды немесе буманы өзгерту тәсілін ата:

A.Сілтеуіш –Вид –Вид папки.

B.Сілтеуіш –“Вид” –“Крупные значки”, “Мелкие значки”, “Список” немесе “Таблица”.*

C. Басқару тақтасы - Экран- Баптау

D. Басқару тақтасы – Қасиет папки – Вид.

777. Менюге программаны қосу:

A. Іске қосу-Баптау-Тапсырмалар тақтасы және “Іске қосу”- Баптау меню – Добавить –Обзор – Қажетті программаны тап - “Далее” батырмасы –“Готово” батырмасы.*

B. Сілтеуіш- Файл-Создать- Программы- Қажетті программаны тап - “Далее” батырмасы – “Готово” батырмасы.

C. Сұхбат терезесін ашу: Вставить.

D. Сілтеуіш арқылы қосылатын программаны тап. “install.exe” файлын тауып, жіберу.

778. Қарпін қосу үшін:

A. Сілтеуіш- Сервис- буманың түрін баптау - Шрифт.

B. “Іске қосу”-Баптау-Басқару тақтасы- Шрифты-Файл –Установить Шрифт.*

C. Сілтеуіш – Файл- Создать – Шрифты

D. Басқару тақтасы- Шрифты- Добавить Шрифт.

779. Қосымша тілді орнату үшін:

A.“Басқару тақтасы” – Язык и стандарты- Добавить язык – Қолдану –Ок.B. “Іске қосу”- Баптау –Тапсырмалар тақтасы және “Іске қосу”- Выбор языка- Қолдану-Ок.

C. “Клавиатура”- Язык- Добавить- Қажетті тілді таңдау - Қолдану-Ок.*

D. Сұхбат терезені ашу: Создать – Язык.

780. Объектілерді көшіру үшін:


 1. Сілтеуіш-Копировать- Целевая папка- Вставить.*

 2. Сілтеуіш- Ctrl пернесіне басу- Копировать.

 3. Сұхбат терезе: копировать.

 4. Көшірілетін объектіні бөліп алу - Ctrl V пернелерін басу -Вставить.

781. Объектілерді өшіру үшін:

 1. Сілтеуіш- файлды бөліп алу – Ctrl пернесіне басу.

 2. Сілтеуіш- файлды бөліп алу –Файл-Копировать

 3. Сілтеуіш- файлды бөліп алу – Del батырмасына басу.*

 4. Объектіні бөліп алу – Өшіру.

782. Жаңа буманы құру:

 1. Сілтеуіш- Файл- Создать-Бума- Ввести имя папки *

 2. Сілтеуіш- Файл- Правка-Создать-Бума.

 3. Бума – Создать.

 4. “Іске қосу” батырмасына басу. Баптау-Создать-Бума

783. Буманың атын өзгерту:

A.Сұхбат терезе – Переименовать – Enter

B.Буманың атын бөліп алу – оң жақ батырмаға бір рет басу –Переименовать – Буманың атын енгізу.*

C. Объектіні бөліп алу. Сервис- ПереименоватьD. Тышқанның оң жақ батырмасын басу. Объектіні бөліп алып, атын өзгерту.

784. Бас менюді ашу үшін қандай әрекеттер тізбегін орындау жеткілікті:

 1. Іске қосу батырмасына басу.*

 2. Файл – Главное меню.

 3. Мой компьютер – Главное меню.

 4. Главное меню батырмасына басу.

785. Кеңейтлуі .ЕХЕ файлының аты қалай аталады?

 1. Графикалық.

 2. Программалық*

 3. Командалық

 4. Мәтіндік.

786. батырмасы қандай қызмет атқарады?

 1. Терезені кішірейту.

 2. Терезені жабу.*

 3. Терезені бүктеу.

 4. Терезені үлкейту.

787. Ереже бойынша файлдың кеңейтілуі қалай сипатталады?

 1. Файлды құру уақыты;

 2. Файл көлемі;

 3. Файл құрамына енетін ақпараттар типі*

 4. Дискідегі файлдың алатын орны.

788. Windows терезесінде барлық бөліп алуды алып ьасьау үшін қандай әрекет орындау жеткілікті:

 1. Esc пернесіне басу.

 2. Терезенің жанама менюінен Отменить командасын беру.

 3. Терезенің кез келген бос орнына басу.*

 4. Ctrl A пернесіне басу.

789. Жаңа құжатты сақтау үшін қандай әрекеттер тізбегін орындау жеткілікті:

A. Файл – Сохранить как – буманы немесе құрылғыны таңдау – пернетақтадан файлды енгізу –Сохранить батырмасына басу.*

B. Файл – пернетақтадан файл атын енгізу - Сохранить – ОК.

C. Файл – Сохранить – пернетақтадан атты енгізу – ОК.

D. Файл – Сохранить как – пернетақтадан атты енгізу – ОК.

790.Құжатты ашу үшін қандай әрекеттер тізбегін орындау жеткілікті:

A. Файл – Открыть – пернетақтадан атты енгізу – ОК.

B. Файл – Открыть – дискіні таңдап, буманы ашу – қажетті файлдың атын тізімнен таңдау –Открыть батырмасына басу*.

C. Файл – пернетақтадан атты енгізу – ОК.

D. ФайлОткрыть папку – қажетті файлды таңдау – ОК.

791. Файлдың атын енгізу үшін келесі әрекеттер тізбегін орындау жеткілікті:

A. Қажетті файлды бөліп алу - Файл – Переименовать – ОК.

B. Файл – Переименовать – пернетақтадан жаңа атты енгізу – ОК.

C. Қажетті файлды бөліп алу - Файл – Переименовать – пернетақтадан жаңа атты енгізу – Enter.*

D. Файл – Файлды бөліп алу – Переименовать – ОК.

792. Файлды өшіру үшін келесі әрекеттер тізбегін орындау жеткілікті:

A. Қажетті файлды бөліп алу - Файл – Удалить – ОК.*

B. Файл – Қажетті файлды бөліп алу - Удалить – Enter.

C. Қажетті файлды бөліп алу - Файл – Удалить.

D. Удалить – Файл – ОК.

793. Жаңа буманы құру үшін келесі әрекеттер тізбегін орындау жеткілікті:

A. Жаңа бумаға енгізілетін дискіні немесе файлды таңдау – Создать – Папку пернетақтадан буманың атын теру –– Enter.*

B. Файл– пернетақтадан буманың атын теру – Создать – Папку – Enter.

C. Файл – Создать – Папку пернетақтадан буманың атын теру –– Enter.;

D. Жаңа бумаға енгізілетін дискіні немесе файлды таңдау - Файл – Создать –– пернетақтадан буманың атын теру - Enter.

794. Файлды дискетаға көшіру үшін келесі әрекеттер тізбегін орындау жеткілікті:

A. Файл – Копировать - 3,5А дискісін ашу – ОК.

B. Қажетті файлды бөліп алу – Файл – Копировать –3,5А дискісін ашу – Вставить.*

C. Көшірілетін файлды бөліп алу - Файл – Копировать – Enter.

D. Бөліп алу – Файл – Копировать

795. Өшірілген файлды қалпына келтіру үшін келесі әрекеттер тізбегін орындау жеткілікті:

A. Өшірілген файлдарды қалпына келтіруге жатпайды

B. Файл - Восстановить – ОК.

C. Корзинақажетті файлды бөліп алу - Файл – Восстановить.*

D. Корзина – қажетті файлды бөліп алу – Восстановить.

796. Қоржынды тазалау үшін келесі әрекеттер тізбегін орындау жеткілікті:

A. Қоржынды тазалауға болмайды.

B. Очистить корзину командасы орындалады.

C. Корзина – Очистить корзину – ОК *

D. Корзина – барлық файлдарды бөліп алу – Очистить.

797. Барлық қолданушыға ортақ буманы жасақтау үшін қандай әрекеттер тізбегін орындау жеткілікті:

A. Барлығына ортақ буманы таңдау – Файл – Қасиет – Доступ – Общий ресурс – вид доступа: Полный – Қолдану – ОК.*

B. Барлығына ортақ буманы таңдау – Файл – Доступ – Общий ресурс – қолдану түрі: Полный – Қолдану – ОК.

C.– Файл – Қасиет – Доступ – Общий ресурс – Қолдану – ОК.

D.Барлығына ортақ буманы таңдау - Правка – Қасиет – Общий ресурс – қолдану түрі: Полный – Қолдану – ОК.

798. Буманы өшіру үшін қандай әрекеттер тізбегін орындау жеткілікті:

A. Қажетті буманы бөліп алу - Файл – Удалить – ОК.*

B. Файл –Қажетті буманы бөліп алу - Удалить – Enter.

C. Қажетті буманы бөліп алу - Файл – Удалить.

D. Қажетті буманы бөліп алу – Правка – Удалить.

799. Файлды баспаға беру үшін қандай әрекеттер тізбегін орындау жеткілікті:

A. Қажетті буманы бөліп алу – Сервис – Печать – баспаға беру параметрлерін орнату – ОК.

B. Қажетті буманы бөліп алу – Файл – Печать - баспаға беру параметрлерін орнату –– ОК.*

C. Қажетті буманы бөліп алу – Правка – Печать – баспаға беру параметрлерін орнату – ОК

D. Қажетті буманы бөліп алу – Вставка – Печать – баспаға беру параметрлерін орнату – ОК.

800. Бума дегеніміз не: (дұрыс емес анықтаманы көрсет):

A. Біртекті қасиеттермен бір қатарға түзілген файлдар мен бумалардың ортақ атауы.*

B. Файлдарды ортақ қасиеттеріне сәйкес сақтау үшін дискідегі атаулы алаң.C. Тек мәтіндік файлдары бар деректерді жинақтағыш

D. Файлдар тобын тез табуға бағыттап сақтауға негізделген дискідегі орын.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


жүктеу 2.44 Mb.