Главная страница
Контакты

    Басты бет


Тегі, аты, әкесінің аты

жүктеу 191.32 Kb.жүктеу 191.32 Kb.
Дата23.02.2020
өлшемі191.32 Kb.

Тегі, аты, әкесінің аты08.00.01 – «Экономикалық теория», 08.00.05 – «Экономика және халық шаруашылығын басқару» мамандықтары бойынша экономика ғылымдарының кандидаты және докторы ғылыми дәрежелерін алу үшін диссертациялар қорғау бойынша Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің жанындағы (Алматы қаласы, 050010, Достық даңғылы 13, телефон 91-63-39, 91-40-63) диссертациялық кеңесінің мүшелері туралы

МӘЛІМЕТТЕР


Тегі, аты, әкесінің аты

Туған жылы Ұлты Азаматтығы


Негізгі жұмыс орны (ұйымы аталып) қызметі

Ғылыми дәрежесі (диссертация қорғаған мамандығының шифры аталып)

Кеңестегі мамандық шифры

Негізгі ғылым және еңбектері

Ғылыми зерттеу жобаларына қатысуы

1

Мамыров Нұрғали Құлшырман ұлы

27.09.38,

қазақ;


ҚР

Алматы, ҚР, Абай атындағы ҚазҰПУ профессоры,

«Экономика және бизнес» кафедрасының профессорыэ.ғ.д.

08.00.05


08.00.05

1.Экономика природопользования / Н.К. Мамыров, М.С. Тонкопий, Е.М. Упушев. – М .: Финансы и статистика, 2003. -461 с.

2. Экономические ориентиры на пути к ускоренной модернизации; Материалы между. научно-практической конференции 18-20 мая 2005г. Ч.1/ КазЭУ им. Т.Рыскулова, под ред. Н.К. Мамырова. – Алматы, Экономика, 2005. -388с.

3. Экономические ориентиры на пути к ускоренной модернизации; Материалы между. научно-практической конференции 18-20 мая 2005г. Ч.4/ КазЭУ им. Т.Рыскулова, под ред. Н.К. Мамырова. – Алматы, Экономика, 2005. -440 с.

4. Экономические ориентиры на пути к ускоренной модернизации; Материалы между. научно-практической конференции 18-20 мая 2005г. Ч.6/ КазЭУ им. Т.Рыскулова, под ред. Н.К. Мамырова. – Алматы, Экономика, 2005. -400 с.

5. Сборник научных трудов / под ред. Н.К. Мамырова. – Алматы; Экономика, 2005г. -388с.

6.Экономические ориентиры на пути к ускоренной модернизации; материалы межд. научно-практической конференции 18-20 мая 2005г. Ч.2/ КазЭУ им. Т.Рыскулова, под ред. Н.К. Мамырова. –Алматы, Экономика, 2005. -384 с.

7. Модернизация национальной экономики. /Вестник Международной Академии Наук Высшей школы, г. Москва, 2008 г.

2

Әубәкірова

Жанар Яхияқызы29.09.58,

қазақ,


ҚР

Алматы, ҚР, Абай атындағы ҚазҰПУ профессоры,

«Теориялық және қолданбалы экономика» кафедрасының меңгерушісіэ.ғ.д.

08.00.01


08.00.01

1. Интеграция образования, науки и производства – главный приоритет научно-технической политики //КазАТиСО Хабаршысы, №1, 2005. – Б..5-9.

2. Интеграционные отношения в условиях глобализации //академик Баймуратов У.Б. 70-жылдығына арналған «Нациаональная экономика в условиях глобализации» Халықаралық ғылыми симпозиумы, 21 қыркүйек 2005 ж. – 0,5 б.т.

3. Интеграция образования науки и производства – важнейший фактор конкурентоспособности //Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршысы (экономикалық сериясы) №1, 2005ж.

4. Государственный менеджмент. Оқу құралы, Атамура, 2007ж. 78 б.т.

5. Государственная поддержка агропромышленного комплекса Республики Казахстан //ХҒТК мат-лы «Актуальные проблемы экономической науки и творческое наследие академика Толыбекова С.Е.» - 0,4 п.л. 11 сәуір 2007ж.


Профессор Аубакирова Ж.Я. 2006 жылдан бастап 2008 жылға дейін «Жаһандану жағдайындағы аумақтық интеграция: стратегия, жүзеге асыру механизмі» атты, 3 млн.теңге көлемінде ҚР БҒМ-мен қаржыланатын, Абай атындағы ҚазҰПУ-дың ҚЭФ-тің ғылыми зерттеуінің басшасы болып табылады.3

Дауренбекова Асима

Нарбекқызы

(ғылыми хатшы)


24.09.55,

қазақ, ҚРАлматы, ҚР, Абай атындағы ҚазҰПУ профессоры,

«Экономика және бизнес» кафедрасының меңгерушісіэ.ғ.д.

08.00.05


08.00.05

1. Өнеркәсіпті қайта индустрияландыруды басқарудың ұйымдастыру-экономикалық механизмін жетілдіру // ХХI ғасырдағы Қазақстан экономикасының бәсекеқабілеттілігі мен жедел жаңаруының стратегиясы II халықаралық ғылыми конференциясы ның материалдары 14-16 сәуір Ақтөбе-Орынбор Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік Университетінің редакциялық баспа бөлімі, 2005. 213-116 беттер - 0,5 б.т.2. Қазақстан өнеркәсібінің индустриялық деңгейін көтерудің экономикалық механизмі // монография, Алматы, 2005 ж.- 12 б.т.

3. Проблемы и перспективы формирования инфраструктуры инновационной сферы Казахстана // Құрылыс, көлік және сәулет Кыргыз мемлекеттік университетінің Хабаршысы, 2007 ж. - 0,5 б.т.

4. Өндірісті ұйымдастыру // Оқу құралы. «Экономика» баспаханасы, 2007ж. - 10 б.т.

5. Внешнеэкономическая политика Казахстана и его регионов в условиях глобализации // ХҒТК мат-ры «Конкурентоспособность национальной экономики в условиях глобализации» (Актобе қ., 18-20 қазан 2007ж.) – Актобе –Орынбор 2007. - 0,5 б.т.Профессор Дауренбекова А.Н. Абай атындағы ҚазҰПУ «Менеджмент« кафедрасының ғылыми-зерттеу жұмысы болып табылатын «Қазақстан әлеуметтік-экономикалық дамуының басқару аспектілері» тақырыбын әзірлеуге белсенді қатысады. Аталмыш ғылыми зерттеудің қаржылануы шаруашылық есепте жүргізіледі.


4

Құрманалиев Қарыпбай Құрманалиұлы

(төрайым орынбасары)20.05.42

қазақ


ҚР

Алматы, ҚР, Абай атындағы ҚазҰПУ

«Менеджмент» кафедрасының профессорыэ.ғ.д.

08.00.05


08.00.05

1. Методы оценки уровня спроса и потребления населения// Абай атындағы АМУ Хабаршысы, N 2, 2003 г., 0,35 б.т.

2. Формирование рыночных отношений в РК (на примере рынка средств производства и потребительских товаров») // Абай атындағы АМУ жинағы, Алматы, 2003, 0,4 б.т.

3. Международные торгово-экономические отношения между РК и КР // ХҒТК мат-ры «Киргизско-казахские отношения: вчера, сегодня, завтра», Бишкек, 21-22 желтоқсан 2006ж.

4. Развитие рыночных отношений в Республике Казахстан //монография, Алматы, Абай атындағы ҚазҰПУ, 2007 – 7,4 б.т.Профессор Курманалиев К.К. Абай атындағы ҚазҰПУ «Менеджмент« кафедрасының ғылыми-зерттеу жұмысы болып табылатын «Қазақстан әлеуметтік-экономикалық дамуының басқару аспектілері» тақырыбын әзірлеуге белсенді қатысады. Аталмыш ғылыми зерттеудің қаржылануы шаруашылық есепте жүргізіледі.

5

Айманова

Лязат


Бисенқызы (төрайым)

14.03.48

қазақ


ҚР

Алматы, ҚР, Абай атындағы ҚазҰПУ

профессор,

«Есеп, аудит және ҚНИ» кафедрасының меңгерушісі


э.ғ.д.,

08.00.01,

08.00.0508.00.01

1. Теоретико-методологические основы конкурентоспособности финансового сектора экономики Казахстана в условиях глобализации //монография, Абай атындағы ҚазҰПУ им., Алматы, 2007, 6,5 б.т.

2. Особенности конкурентоспособности в финансово-банковском секторе экономики Казахстана // Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршысы (экономикалық сериясы), 2007 № 3 (13), 0,7 б.т.

3. Оценка конкурентоспособности финансово-банковского сектора экономики Казахстана// Халықаралық бизнес университетінің хабаршысы, 2007, №4, қазан – қараша, 0,5 б.т.

4. Факторы роста конкурентоспособности финансово-банковского сектора национальной экономики на мировом рынке // ХҒТК мат-ры «Проблемы становления национальной инновационной системы и развитие научного потенциала экономики Казахстана», Алматы, Абай атындағы ҚазҰПУ, 2007. – Б.309-323 - 0,9 б.т.

5. Сущность конкурентоспособности финансово-банковского сектора экономики //Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршысы (экономикалық сериясы), 2007 № 4 (14), 0,5 б.т.


Профессор Айманова Л.Б. 2006 жылдан бастап 2008 жылға дейін «Қазіргі кезеңдегі Қазақстан экономикасының қаржы секторының қаржылық тұрақтылығының және бәсекеге қабілеттілігінің индикаторларын зерттеу» атты, 3 млн.теңге көлемінде ҚР БҒМ-мен қаржыланатын, Абай атындағы ҚазҰПУ-дың ҚЭФ-тің ғылыми зерттеуінің басшасы болып табылады.

6

Давильбекова Жібек Хусайнқызы


1943 қазақ

ҚРАлматы, ҚР, Қ. Сатбаев атындағы ҚазҰТУ, «Экономика және минералды ресурстарды басқару» кафедрасының профессоры.

э.ғ.д.

08.00.05


08.00.05

1. Инновационное развитие экономики Казахстана (проблемы и перспективы) //Аль-Пари, №4, 2004 ж., б. 72-73, 0,5 б.т.

2.Методология прогнозирования на основе межотраслевого баланса (МОБ) //Транзитная экономика, 2005 ж., №2, 0,5 б.т.

3. Модели экономического роста в условиях глобализации//Аль-Пари, №2, 2005жг., б. 27-31, 0,5 б.т.

4. Состояние управления экологией в Казахстане (на примере нефтедобычи в Прикаспийском регионе)//Аль-Пари, №1, 2006 ж., 0,5 б.т.Профессор Давильбекова Ж.Х. ҚР Индустриалды-инновациялық стратегиясының негізгі әзірлеушісі болды, ҚР өнеркәсібін реформалау бойынша көптеген бағдарламаларына, ҚР макро- және микродеңгейлеріндегі болжау мен жоспарлауға белсенді қатысты.


7

Зиябеков

Бейсенбек

Зиябекұлы


1952

қазақ,


ҚР

Алматы, ҚР, Абай атындағы ҚазҰПУ «Қаржы және несие» кафедрасының профессоры

э.ғ.д.

08.00.05


08.00.05

1. Пути совершенствование управление банковской системой //«Туран» Университетінің Хабаршысы, №1-2(2б) 2005г.- 0,4 б.т.

2. Кредитование малых форм предпринимательства на селе //ХҒТК мат-ры «Стратегия конкурентоспособности и модернизации экономики Казахстана в 21веке» Ғ.Жубанов атындағы МУ, Актөбе қ., 2005ж. - 0,2 б.т.

3. Кредитная кооперация на селе //Проблемы агрорынка, шілде-қыркүйек 2005ж. - 0,4 б.т.

4. Некоторые правовые аспекты регулирования банковской деятельности //Экономика и статистика, №3, 2005ж. - 0,2 б.т.

5. Социально-экономическое развитие села: проблемы и пути их решение //Проблемы агрорынка, №1 қантар-наурыз 2006ж - 0,4 б.т.

6. О состоянии банковской системы и путях ее укрепления // Абай атындағы ҚазҰПУ «Экономика және несие» сериясындағы ғылыми баяндама, 2007 ж. – 2,25 б.т.


8

Рамазанов

Алтай

Әбдірахманұлы


1952, қазақ,

ҚР


Алматы, ҚР, Абай атындағы ҚазҰПУ профессоры,

«Маркетинг» кафедрасының меңгерушісіэ.ғ.д.

08.00.01


08.00.05

08.00.01

1. Национализация: современные подходы // Экономист, №11, 2005 ж., 0,44 б.т.

2. Категория «собственность» как предмет общественного знания //Вопросы экономических наук, № 1, 2005 ж., 0.75 б.т.

3. Интеллектуализация отношений собственности //Экономист, №2. 2005 ж., 0.51 б.т.

4. Отношения собственности в рыночной трансформации Казахстана //Алматы: Фолиант, 2004 ж., 13, 86 б.т.

5. Цена категории «риск» в общественном развитии //Экономика и статистика, №2, 2006 ж.

6. Корпоративная социальная ответственность // Абай атындағы ҚазҰПУ «Экономика және несие» сериясындағы ғылыми баяндама, 2007 ж. – 1,5 б.т.


Профессор Рамазанов А.А. «Формирование эффективных механизмов реализации отношений собственности в корпоративном и малом предпринимательстве» ҒЗБ қосалқы басшысы болып табылады, 2006-2008 жж., қаржыландыру көлемі 8235,0 мың теңге.


9

Рогачева

Тонни


Михайловна

05.07. 48

неміс


ҚР

Алматы, ҚР, Абай атындағы ҚазҰПУ

профессор «Менеджмент» кафедрасының меңгерушісіэ.ғ.д.,

08.00.05


08.00.05

1. Устойчивое развитие и экономический рост под ред. Рогачевой Т.М. //ұжымдық монография Алматы: Евразия, 2005 ж., 6,5 б.т.

2. Тенденция развития реального сектора экономики Казахстана // Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршысы (экономикалық сериясы), 2005, Алматы, 0,5 б.т.

3. Организационно-управленческие аспекты интеграции крупного и малого бизнеса //ХҒТК мат-ры «Государсвенная поддержка предпринимательства, расширение и укрепление позиций малого и среднего бизнеса в странах Центральной Азии», Алматы, 3-4 қараша 2006ж. – 0,6 б.т.

4. К вопросу формирования крупных интегрированных бизнес-групп //ХҒТК мат-ры «Актульные проблемы экономической науки Казахстана и творческое наследие академика НАН РК С.Е.Толыбекова», 11 сәуі 2007г., Алматы – 0,6 б.т.

5. Инновации как фактор человеческого развития и повышения конкурентоспособности страны //ХҒТК мат-ры «Проблемы становления национальной инновационной системы и развития научного потенциала экономики Казахстана», Алматы, 16 мамыр 2007 ж. – 0,8 б.т.


Профессор Рогачева Т.М. 2007 жылдан бастап 2010 жылға дейін «Жаһандану контексіндегі ҚР ұлттық экономикасының тұрақты даму приоритеттерін және бәсекеге қабілеттілігін негіздеу» атты, 3 млн.теңге көлемінде ҚР БҒМ-мен қаржыланатын, Абай атындағы ҚазҰПУ-дың ҚЭФ-тің ғылыми зерттеуінің басшасы болып табылады.


10

Садықов

Еркін


Тоқмұхамедұлы


04.01.64

Қазақ


ҚР


Алматы, ҚР, Абай атындағы ҚазҰПУ

«Менеджмент» кафедрасының профессорыэ.ғ.д.,

08.00.01


08.00.05


08.00.01

1. Уровень жизни и распределительные отношения в Казахстане. // Алматы, «Евразия», 1998, 5,5 б.т.

2. Внутренние экономические угрозы. //Акикат, 1998, N 1, 0,6 б.т.

3. Қазақстан өнеркәсібінде инновациялық әлуетті көтеру жолдары //Қаржы-Қаражат, 2007 г., №6 – 0,5 б.т.

4. Развитие системы образования //Абай ат. ҚазҰПУ Хабаршысы, экономика сериясы, 2007ж., №4 (басқа автормен), 0,5 б.т.

5. Оценка инвестиционных проектов банками //Транзитная экономика, 2008 ж., №1, 0,5 б.т.


Профессор Садыков Е.Т. 2007 жылдан бастап 2010 жылға дейін «Жаһандану контексіндегі ҚР ұлттық экономикасының тұрақты даму приоритеттерін және бәсекеге қабілеттілігін негіздеу» атты, 3 млн.теңге көлемінде ҚР БҒМ-мен қаржыланатын, Абай атындағы ҚазҰПУ-дың ҚЭФ-тің ғылыми зерттеуінің орындаушысы болып табылады.


11

Саханова

Ардақ


Наурызбайқызы

24.12.60

қазақ


ҚР

Алматы, ҚР, Абай атындағы ҚазҰПУ

«Менеджмент» кафедрасының профессоры, ҚЭФ деканыэ.ғ.д..,

08.00.05

08.00.01

  1. Институты управленческой парадигмы в Казахстане; состояние и перспективы развития. Международный научный симпозиум «Национальная экономика в условиях глобализации, к 70-летию Академика НАН РК Баймуратова У.Б., А, 21-22 сентября 2005г.» (0,5 п.л.)

  2. Нормативный подход в ценообразовании.«Хабаршы, Вестник КазНПУ им.Абая, Серия экономическая», №1 (7), 2005, б23-25 (0,8п.л.)

  3. Общественный выбор с позиции экономической эффективности. «Саясат», информационно-аналитический журнал, №11, ноябрь,б.64-69 (1 п.л.)

  4. Государственный менеджмент. Оқу құралы/ академик ҚР ҰҒА Т.С. Садыков редакциясымен – Алматы: Атамұра, 2007 ж., 784б. 64,2 б.т. «Концепция развития государственного сектора экономики и императивы его эффективности в свете рыночных теорий. 52-114бет, «Оргаизационная культура, институциональное окружение правительства и бизнес-структур; эмпирический анализ взаимосвязей» 211-231 бет, «Институты управленческой парадигмы в Казахстане; состояние и перспективы развития» 332-342 бет.

э.ғ.д. Саханова А.Н. 2006 жылдан бастап 2008 жылға дейінгі

««Good governance» мемлекеттік басқарудің жаңа парадигмасы: реформалардың жаһандануы» атты, 3 млн.теңге көлемінде ҚР БҒМ-мен қаржыланатын, Абай атындағы ҚазҰПУ-дың ҚЭФ-тің ғылыми зерттеуінің басшасы болып табылады.
12

Хан Валерий Анатольевич

1951 г.р.,

кәріс,


ҚР


Алматы, ҚР, К.Сатпаев атындағы КазҰТУ, «Экономика және минералды ресурстарды басқару» кафедрасының профессоры


д.э.н.

08.00.05


08.00.05

1. Инновации и закономерности экономического роста//Казахстан-Спектр, 2003, №4, б. 40-47. - 1 б.т.

2. Инновации в повышении конкурентоспособности//Экономика и статистика, 2004, №5, б. 4-10, 0,8 б.т..

3. Системное значение инновации в повышении конкурентоспособности Казахстана//Казахстан-Спектр, 2004, №4, б. 3-10, 1 б.т.

4. Глобальная сетевая экономика //Промышленность Казахстана. 2005, №1(28) 2005, 0,8 б.т.

5. Государственный менеджмент. Оқу құралы/ академик ҚР ҰҒА Т.С. Садыков редакциясымен – Алматы: Атамұра, 2007 ж., 784б. 64,2 б.т.


Профессор Хан В.А. алынған гранттар есебінен қаржыланатын «Ғылыми интеллектуалық меншік нарығын құру әдістемелерін әзірлеу» атты зерттеуге қатысады.

13

Шадманов Шеркул

Шадманович10.05.41 Өзбек

ӨзР


Ташкет, ӨзР, Ташкент Мемлекеттік Экономикалық Университетінің «Экономикалық теория» кафедрасының меңгерушісі, профессор

э.ғ.д., 08.00.01.


08.00.01

1.Инновационные методы обучения в экономическом образовании //Ташкент, «Фан»,2003 г., 12 б.т. (монография).

2. Педагогическое мастерство и инновации в преподавании экономической теории // Ташкент, «Янги аср авлоди», 2004г., 10,3 б.т.14

Шим

Павел


Семенович

26.01.25 кәріс

ҚР


Алматы, ҚР, Абай атындағы ҚазҰПУ

профессорэ.ғ.д.,

08.00.05


08.00.05

1. Динамика, структура и эффективность иностранных инвестиций в Казахстане // Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршысы (экономикалық сериясы), 2004 ж., № 2(6), 0,4 б.т.

2. Снижение уровня безработицы в Казахстане – важнейшая социальная проблема // Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршысы (экономикалық сериясы), 2005 ж.

3. Состояние развития предприятий малых форм хозяйствования и проблемы повышения их конкурентоспособности в Казахстане // ХҒТК мат-ры «Государсвенная поддержка предпринимательства, расширение и укрепление позиций малого и среднего бизнеса в странах Центральной Азии», Алматы, 3-4 қараша 2006ж. – 0,4 б.т.

4. Состояние развития малых предприятий и факторы повышения эффективности деятельности //Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршысы (экономикалық сериясы), 2007 ж., №1 – 0,4 б.т.


Профессор Шим П.С. «Формирование эффективных механизмов реализации отношений собственности в корпоративном и малом предпринимательстве» ҒЗБ қосалқы басшысы болып табылады, 2006-2008 жж., қаржыландыру көлемі 8235,0 мың теңге.
15


Иманбердиев Бурхан Жакипбайұлы

30.12.47

қазақ


ҚР

Алматы, ҚР, Абай атындағы ҚазҰПУ

«Қаржы және салық салу» кафедрасының меңгерушісіэ.ғ.д.,

08.00.13


08.00.05

1. Основные источники роста реального ВВП «Современные аспекты экономики» № 10,2001. -Санкт-Петербург (Россия) 0,25 п.л.

2. Эконометрический анализ природы казахстанской инфляций Вестник КазГАУ №2, 2001., Алматы: «Экономика» 0,3 п.л.

3. Эконометрический анализ темпов экономического роста Вестник КазГАУ №1, 2001.,Алматы: «Экономика» 0,3 п.л.

4. Эконометрические модели экономического роста Вестник КазНУ №1, 2002.-Алматы: «Қазақ университеті» 0,5 п.л.

5. Альтернативный вариант динамического развития экономики Вестник университета «Туран» №3-4 (16), 2002 Алматы 0,3 п.л.

6. Экономические аспекты объединение ЦАГ в условиях современной глобализации Туркистан: МКТУ «Туран», 2005 0,4 п.л.

7. Факторы конкурентоспособности экономики Казахстана Туркистан: МКТУ «Туран», 2006 0,4 п.л.

16

Андарова Роза

Қабакеновна01.09. 46

қазақ


ҚР

Караганда,

КарГУ им. Букетова Е.А. «Экономическая теория» кафедрасының меңгерушісі.08.00.05

08.00.05

1. Проблемы экономического роста в условиях рынка. – Алматы; РИО ВАК РК Министрества образования и науки РК, 2000. – 340 с. (21,4 п.л.)

2.Факторы и резервы экономического роста на угледобывающих предприятиях в рыночных условиях. Вестник арГу. – 2005. - №2 (38).- с. 57-61 (0,5 п.л.).

3. Кластеры как новое направление в развитии АПК. Вестник КарГУ; Серия Экономика. – 2005. №4 (40) – с.98-103 (0,5 п.л.)

4. Проблемы перехода к инновационному экономическому росту. Академик Е.А.Букетов – ученый, педагог, мыслитель; материалы межд.научн.практ.конф., посвященный 80-летию Е.А.Букетова. март 2005г. КарГУ(0,4 п.л.)


Абай атындағы ҚазҰПУнегізгі жұмыс орны болып табылатын Диссертациялық кеңес мүшелелерінің барлық саны – 17 адам, шақырылғандар – 3.


Диссертациялық кеңестің барлық мүшелері тек осы кеңестің ғана мүшесі бола алады.

Ректор,


профессор Піралиев С.Ж.

  • Давильбекова Жібек Хусайнқызы
  • Зиябеков Бейсенбек Зиябекұлы
  • Рамазанов Алтай Әбдірахманұлы

  • жүктеу 191.32 Kb.