Главная страница
Контакты

    Басты бет


Сабақ жоспары «Бекітемін» Оқу ісінің меңгерушісі

жүктеу 2.39 Mb.жүктеу 2.39 Mb.
бет13/16
Дата05.04.2017
өлшемі2.39 Mb.

Сабақ жоспары «Бекітемін» Оқу ісінің меңгерушісі


1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


<ТБ>мәтін

<ТБ>мәтін

<ТБ>мәтін

<ТБ>мәтін

<ТБ>мәтін<ТБ>мәтін

<ТО>мәтін
Оқушылар білуі тиіс: ғаламтормен жүмыс істеуді, HTML тілін.

Оқушылар меңгеруі тиіс: сайттың қарапайым алғашқы бетін құруды.

Сабақтың барысы

 1. ¥йымдастыру кезеңі

Оқушыларды ұйымдастырып, түгендеу.

 1. Үй тапсырмасын тексеру кезеңі

Үйге берілген тапсырманың орындалуын тексеру

 1. Жаңа тақырыпты түсіндіру кезеңі

Теория

Web-сайт дегеніміз - мэтіндерден, суреттерден жэне басқа да компоненттерден түратын файлдар мен web-парақтардың біртүтас жиынтығы.

Жалпы айта кететін болсақ, web-сайт жасау бірнеше кезеңнен түрады:

 • жоспарлау;

 • элементтерді жасақтау;

 • программалау;

 • тестілеу;

 • жариялау;

 • жарнамалау;

 • бақылау;

Жоспарлау кезеңінде, жасалатын бүл сайт кімдерге арналған, яғни, оның мақсатын, ол сайтта қандай ақпарат жариялану керектігін де алдын ала анықтау керек. Одан кейін элементтерді жасақтау кезеңінде, оның навигаңиялық қүрылымы, беттің дизайні, сайтта жарияланатын мэтіндік жэне бейне ақпаратты дайындау жүмыстарын жүргіземіз. Программалау кезеңінде web-сайтты пішімдейміз. Енді жасалған сайтымыздың дүрыс жүмыс істейтіндігін тексеру үшін тестілеу кезеңіне көшеміз. Бүл кезеңде сайттағы сілтеменің жұмысы, мәтіндегі қателер, навигация тиімділігі, пошта жэне тағы басқа да формалардың дүрыстығы, графикалық файлдардың ашылуы, сайттың эртүрлі браузерлерде ашылуын тексереміз.
Навигация (лат. navіgatіon, navіgo - кемеде жүземін) - 1) теңізде жүзу, кеме қатынасы; 2) мұхит, теңіз, көл, бөген және өзендегі табиғат жағдайына байланысты кеме қатынасы болатын уақыт кезеңі.
Тестілеу аяқталғаннан кейін
web-сайт сервер- де жарияланады жэне қайтадан тексеріледі. Жарнама кезеңінде, ғаламторда жаңадан пайда болған сайт жайында хабарламалар жасау керек. Ол үшін web-сайтты эртүрлі серверлерде тіркеу, web-сайт туралы эртүрлі форумдарда сілтеме жазып кету, баннер- лер қолдану эдістерін қолдануға болады. Бақылау кезеңінде, web-сайтта орналасқан ақпараттың қажеттілігін, жаңалығын, көкейкестілігін анықтап, ол жердегі ақпаратты үнемі жаңартып, толықтырып тұру керек.

Беттің фонын өзгерту

Редакторда беттің фонын өзгертудің екі түрі бар (34-сурет):

 1. Бетке тінтуірдің оң жақ батырмасын шертіп, контекстік мэзірден Беттің касиеті бүй- рығын шертеміз. Сүхбат терезесінен Пішімдеу бөлігін таңдаймыз. Фондық сурет, Астына қою батырмаларын шертіп, Шолу батырмасынан фонға қойылатын суретті таңдап, ОК батырмасын шертеміз.

 2. Осы Беттің касиеті сүхбат терезесін шақырып алып, Пішімдеу бөлігінен Фон түсін таңдаймыз да, ОК батырмасын шертеміз.

Беттің макетін жасау

Сайттың басқы бетін жасау ең маңызды жүмыстың бірі. Сондықтан, эуелі сайт бетінің қүрылымын ойластырамыз. Әдетте сайтта, тақырып бөлімі, мэзір бөлімі, мэзір бойынша ақпарат орналасатын алаң, эртүрлі сілтеме баннерлері орналасады. Осы бөлімдерді орналастыруға ыңғайлы болу үшін мэзір қатарындағы Кесте мэзірінен Кесте макеті бүйрығын таңдаймыз.
1)Макет (полиграфияда) - газет-журналда немесе кітапта берілетін материалдардың, мәтіннің немесе суреттердің орналасуын алдын ала көрсететін үлгі-жоба. Макет материалдарды бетте дұрыс және дәл орналастыру әрі газеттің немесе журналдың сыртқы көрінісін тартымды ету үшін қажет.
Сүхбат терезесінен үсынылған макеттің озімізге қолайлысын аламыз.c:\docume~1\admin\locals~1\temp\finereader11\media\image8.jpeg

34-сурет. Беттің қасиеті сүхбат терезесі
Бет макетінің уяшыгын редакторлау

Сайт бетін Кестелер макеті бойынша жоспарласақ, онда оның ортаңғы бөлігін негізгі ақпарат орналасатын үяшық ретінде қарастырамыз. Осы ұяшықты тінтуірдің сол жақ ба- тырмасы арқылы ерекшелеп аламыз да, тінтуірдің оң жағын шертіп, контекстік мэзірден ¥яшық қасиеті бұйрығына шертеміз. Шықкан сүхбат терезесінен үяшықтың фон түсін, жиек сызығын таңдай аламыз.Бетке сайт атауын жазу

Сайттың жоғары бөлігіне сайт атауын эдемі сурет ретінде жасап қоюға болады неме- се беттің өзіне қарапайым қылып жазуға болады. Таңдап алған макеттің жоғары бөлігіне сайт атауын жазамыз. Жазудың олшемін, эрпін, түр-түсін Microsoft Word-тағыдай редак- торлаймыз. Мысалы, 35-суреттегідей нәтиже аламыз.Жүгіртпе жол орналастыру

Ғаламторда кейбір сайттарды ашып қарағанда үздіксіз жүгіріп тұратын жүгіртпе жол кездеседі. Онда сайтқа деген жарнама немесе қандай да бір анықтама немесе мақал- мэтел, даналық сөздер де жазылуы мүмкін. Жүгіртпе жолды бетке орналастыру үшін Қою мәзірі => Web компоненті => Динамикалық эсер => Жүгіртпе жолақ => Дайынc:\docume~1\admin\locals~1\temp\finereader11\media\image9.jpeg
c:\docume~1\admin\locals~1\temp\finereader11\media\image10.jpeg

бұйрығын орындаймыз. Сұхбат терезесінен Мәтін бөлігіне жүгіріп тұратын сөзді жаза- мыз да, ОК батырмасын шертеміз (36-сурет).

Мәзір қатарының батырмаларын орналастыру

Мәзір қатарына орналастыратын батырмаларды да өзіміз басқа редакторда сурет ретінде эдемілеп жасауымызға болады. Бірақ редакторда дайын батырма үлгілері элементі бар. Ол элементті алу үшін Қою => Ауыспалы батырма бұйрығын орындаймыз неме- се Вставка => Web компоненті => Динамикалық қасиет => Интерактивті батырма => Дайын бұйрығы арқылы да батырма элементтері сұхбат терезесін шақыра аламыз. Сұхбат терезесінің кнопка бөлігінен өзімізге ұнаған батырманы аламыз да, ОК батырмасын шертеміз.

Осы сұхбат терезесінің Қаріп (Шрифт) бөлігіне барып, батырма атауының активтел- ген кездегі түр-түсін, қаріп түрін редакторлай аламыз. іздеу батырмасын орналастыру

Сайт бетінде тағы бір колданьшатын панель бар, ол - іздеу тақтасы. Оны орналастыру үшін Қою => Web-компоненттері => Интернеттен іздеу => Web түйіні => Дайын бұйрығын орындаймыз.

 1. Бекіту кезеңі

Тақырып мазмұнындағы компоненттерді, элементтерді орналастыру тэсілдерін пайдала- нып, редакторда қарапайым сайт макетін жасап шығу.

 1. Қорытынды кезең

Бүгінгі сабақтан не үйрендік?

 1. Үйге тапсырма

 1. Тақырыпты оқу.

 2. Редакторда сайт макетін жасау.

 1. Бағалау кезеңі

Сабақтың барысында оқушылардың белсенділігіне, тапсырма нэтижелеріне қарай бағалаймыз.
САБАҚ ЖОСПАРЫ «Бекітемін»

Оқу ісінің меңгерушісі «___________» ________2014 ж ___________________

Пән аты: Информатика

Класы: 10 «Б»

Қоғамдық - гуманитарлық бағыт

Сабақтың тақырыбы: Кестеде орналасқан ақпараттары бар беттерді құруСабақтың мақсаты:

 • Кесте құрудың HTML тіліндегі тегтерін, визуалды редакторда кесте құрудың тэсілін үйрету.

 • Жаңа тақырыпты оқыта отырып, логикалық ойлау қабілеттерін дамыту.

Шығармашылық қабілеттерін, пэнге деген сүйіспеншіліктерін арттыру.

Сабақтың көрнекілігі: тұсаукесер, тапсырма карточкалары.

Сабақтың әдістері: түсіндіру, сұрақ-жауап, көрнекілік көрсету, тэжірибелік эдіс. Сабақтың типі: жаңа тақырыпты түсіндіру сабағы.

Өтілетін орны: информатика сыныбы.

Оқушылар білуі тиіс: ғаламтормен жұмыс істеуді, HTML тілін.

Оқушылар меңгеруі тиіс: кесте құрудың HTML тіліндегі тегтерін, визуалды редакторда кесте құрудың тэсілін.

Сабақтың барысы

 1. ¥йымдастыру кезеңі Оқушыларды ұйымдастырып, түгендеу.

 2. Үй тапсырмасын тексеру кезеңі

Үйге берілген тапсырманың орындалуын тексеру.

 1. Жаңа тақырыпты түсіндіру кезеңі

Теория

Web-құжаттың негізгі бөліктерінің бірі - кесте. Кесте дегеніміз - бағаналар мен жол- дар бойымен қиылысқан ұяшықтар жиынтығы.

Бағана- тұрақты баспананың төбеге жабылған ағашын берік ұстап тұратын ұстын, тіреу (ағаш) діңгек. Қазақ түсінігінде үй тіреусіз, бақансыз болмауы керек. Яғни бағана ғұрыптық функция да аткарады. «Тіреусіз үй - көр» деген тұрақты сөз тіркесі осыған байланысты қалыптасса керек.
Кесте қандай да бір мақсатта, қандай да бір тақырыпта ақпаратты орналастыру үшін қолданылады. Үяшық бос болу үшін бос орын таңбаларын енгізу керек. Кесте төмендегідей бөліктерден тұрады:

Кесте тақырыбы;


 • Бағаналар тақырыбы;

 • Ұяшықтар;

Кесте ұяшыктарына келесідей ақпараттар орналасады: суреттер, сандар, мэтіндер немесе тағы да бір шағын кесте.

Сонымен, қарапайым 2x4 кестесін HTML тегтері арқылы кұрып көрелік. Бұл жерде border-кесте сызықтарының ені, - кесте жолы - кесте бараны (ұяшық). Әуелі кестенің жолы қанша екенін саламыз. Екеу болса, онда былай болады:Сосын, эр жолда қанша баған болатынын көрсетеміз, яғни, төртеу болса төрт баған тегін жазамыз:

 • t г >

 • /1 r >

Ендеше блокнотқа кесте тегін жазамыз.

CTABLE border=l>

M0TiH

Браузерден көретін болсақ (37-cypem):

Енді, кесте ұяшықтарының фон түсін беріп, кестемізді оңдеп көрелік. Мұнда фон түсі bgcolor=<^OH түсі» параметрі арқылы беріледі. Кестенің ұяшықтарына бірыңғай түс беруге болады немесе эр үяшыққа бөлек-бөлек түстер беруге болады жэне бір ұяшықтағы мэтін түсін коса өзгертейік:< t r >мәтінbgcolor="#33 6699">M3TiH M0TiH bgcolor="#33 66 99">MeTiH
Ьдсо1ог="#ЗЗбб99">мәтін со1ог="#808080">Сұр түсті мәтін

M0TiH MeTiHНәтиже (38-cypem) c:\docume~1\admin\locals~1\temp\finereader11\media\image11.jpeg

37-сурет. Қарапайым кесте құру


c:\docume~1\admin\locals~1\temp\finereader11\media\image13.jpeg


Тапсырма:

1. Тегтерді қолданып, кестенің төмендегідей түрін жасаңдар (39-сурет).

Сонымен біз тегтер жиынын пайдаланып, блокнот қосымшасында кестелер- ді қүрып көрдік. Ал енді, SharePoint Designer визуалды редакторында кесте жа- саймыз.

Бүл редакторда кесте қүру үшін терезенің мэзір қатарынан Кесте мәзіріне кіреміз де, кестені қалағанымызша құра аламыз. Мүнда кестені редакторлау Microsoft Office Word- тағыдай жүреді.

 1. Бекіту кезеңі

Бекіту кезеңінде редакторда «сабақ кестесі», «тагам мәзірлері», «эдеби жанрлар» тақырыптарында кесте жасату.

 1. Қорытынды кезең

Бүгінгі сабақтан не үйрендік? Не білдік?

 1. Үйге тапсырма

 1. Тақырыпты оқу.

 2. Кесте түрлерін кұрып келу.

 1. Бағалау кезеңі

Сабақтың барысында оқушылардың белсенділігіне, тапсырма нэтижелеріне қарай бағалаймыз.

САБАҚ ЖОСПАРЫ «Бекітемін»

Оқу ісінің меңгерушісі «___________» ________2014 ж ___________________

Пән аты: Информатика

Класы: 10 «Б»

Қоғамдық - гуманитарлық бағыт

Сабақтың тақырыбы: Сайттың гиперсілтемелері мен навигациясыСабақтың мақсаты:

Web-сайттың навигациясын құрудың түрлерін, гиперсілтеме жасауды үйрету. Логикалық ойлау, іскерлік қабілеттерін дамыту.

Шығармашылық қабілеттерін арттыру. Әсемдікке баулу.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

 • Беттің касиеті
 • Фондық сурет, Астына қою
 • Кесте макеті
 • 34-сурет. Беттің қасиеті сүхбат терезесі
 • ¥яшық қасиеті
 • Қою мәзірі => Web компоненті => Динамикалық эсер => Жүгіртпе жолақ => Дайын
 • Мәтін бөлігіне
 • Қою => Ауыспалы батырма
 • сұхбат терезесін
 • ОК
 • іздеу батырмасын орналастыру
 • Қою => Web-компоненттері => Интернеттен іздеу => Web түйіні => Дайын
 • САБАҚ ЖОСПАРЫ «Бекітемін» Оқу ісінің меңгерушісі «___________» ________2014 ж ___________________ Пән аты: Информатика
 • Сабақтың көрнекілігі
 • Сабақтың типі
 • Теория
 • MeTiH"> M0TiH ">MeTiH
 • Кесте мәзіріне
 • Сабақтың мақсаты

 • жүктеу 2.39 Mb.