Главная страница
Контакты

    Басты бет


С. Н. Боранбаев, Б. Т. Туртбаев Разработка информационной системы территориально-распределенного банка данных

жүктеу 69.5 Kb.жүктеу 69.5 Kb.
бет2/2
Дата13.04.2017
өлшемі69.5 Kb.

С. Н. Боранбаев, Б. Т. Туртбаев Разработка информационной системы территориально-распределенного банка данных


1   2

К недостаткам AJAX можно отнести:


 • Отсутствие интеграции со стандартными инструментами браузера.

Динамически создаваемые страницы не регистрируются браузером в истории посещения страниц, поэтому не работает кнопка «Назад», предоставляющая пользователям возможность вернуться к просмотренным ранее страницам, но существуют скрипты, которые могут решить эту проблему.

Другой недостаток изменения содержимого страницы при постоянном URL заключается в невозможности сохранения закладки на желаемый материал. Частично решить эти проблемы можно с помощью динамического изменения идентификатора фрагмента (части URL после #), что позволяют многие браузеры. • Динамически загружаемое содержимое недоступно поисковикам.

Поисковые машины не могут выполнять JavaScript, поэтому разработчики должны позаботиться об альтернативных способах доступа к содержимому сайта.

 • Старые методы учёта статистики сайтов становятся неактуальными.

Многие сервисы статистики ведут учёт просмотров новых страниц сайта. Для сайтов, страницы которых широко используют AJAX, такая статистика теряет актуальность.

 • Усложнение проекта.

Перераспределяется логика обработки данных — происходит выделение и частичный перенос на сторону клиента процессов первичного форматирования данных. Это усложняет контроль целостности форматов и типов. Конечный эффект технологии может быть нивелирован необоснованным ростом затрат на кодирование и управление проектом, а также риском снижения доступности сервиса для конечных пользователей.

 • Требуется включенный JavaScript в браузере.

ЛИТЕРАТУРА
 1. Боранбаев С.Н. Теория информационных систем. Астана: Елорда, 2006. -212с.

 2. Boranbayev S.N. Mathematical Model for the Development and Performance of Sustainable Economic Programs // International Journal of Ecology and Development, Vol. 6, No. W07, 2007, р.15-20.

 3. Боранбаев С.Н., Байдюсенов Р.Б. Разработка технологии проектирования информационных систем с использованием шаблонов. // Вестник НАН РК, №4, 2010г.

 4. Боранбаев С.Н., Бигаринов Р.А. Анализ решений информационно-аналитических систем // Publishing House “Education and Science” s.r.o. (Чехия, Прага), 2008. –c.16-24.

 5. Боранбаев С.Н., Бигаринов Р.А. Информационные системы поддержки принятия решений. Астана: ЕНУ имени Л.Н. Гумилева, 2010. -220 с.

 6. Боранбаев С.Н., Бигаринов Р.А. Структурно-логическая модель корпоративной интеллектуальной системы поддержки принятия решений. Вестник КазНУ имени аль-Фараби. Серия математика, механика, информатика. 2010, №3(66), с.164-169.
  Математика (гр. μάθημα - ғылым, білім, оқу; μαθηματικός - білуге құштарлық) - әлдебір әлемнің сандық қатынастары мен кеңістіктік формаларын, пішіндерін өлшейтін, оның ішінде - структуралар, өзгерістер, белгісіздік жөніндегі ғылым.


 7. Шаньгин В.Ф. Информационная безопасность компьютерных систем и сетей:учеб. пособие. - М.: ИД "ФОРУМ": ИНФРА-М, 2008.

 8. Галатенко В.А. Основы информационной безопасности. Курс лекций. Учебное пособие. - Интернет-Университет Информационных Технологий: Москва, 2004.

 9. Андрончик А.Н. Защита информации в компьютерных сетях. Практический курс.- Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2008.

 10. Н. Смарт. Криптография. - Москва: Техносфера, 2005.


Боранбаев С.Н., Туртбаев Б.Т.

Аймақты-таратылған мәліметтер банкының ақпаратты жүйесін құру.
Техносфера ( гр. techne - өнер, шеберлік, sphaira - шар ) -адамзаттың әлеуметтік-экономикалық қажетсінулеріне жақсы сәйкестендіру мақсатымен адамдардың техникалық құралдардың тікелей және жанама әсері арқылы өзгертілген биосфера бөлігі.
Криптография(гр. κρυπτός - жасырын және гр. γράφω - жазамын) - деректер мен хабарлардың әлдеқайда қауіпсіз сақталуы мен таратылуы үшін оларға код тағайындауға арналған стандарттар мен хаттамалар жиынтығы.
Екатеринбург (орыс. Екатеринбу́рг) - Ресейдегі қала. Свердлов облысының әкімшілік және ірі өндіріс, ғылыми-білім, мәдени орталығы . 1924 – 91 ж. Свердловск аталған.
Ақпарат Ақпарат (лат. informatio - түсіндіру, мазмұндау) ұғымы күнделікті өмірден бастап техникалық салада пайдаланылатын көп мағыналы ұғым. Жалпы алғанда бұл ұғым шектеу, байланыс, бақылау, форма, инструкция, білiм, мағына, құрылым, бейнелеу, сезіну тағы басқа ұғымдармен тығыз байланысты.

Аймақты-таратылған мәліметтер банкының ақпаратты жүйесінің архитектурасы құрылған.

Мәліметтер (данные; data) - автоматты құралдардың көмегімен, кей жағдайда адамның қатысуымен, өңдеуге I ыңғайлы түрде берілген мағлұмат. Мәліметтердің кірістік, шығыстық, басқару, проблемалық, сандық, мәтіндік, графикалық және т.б.
Ақпаратты жүйенің интерфейсі ынғайлы жәңе көрнекті. Ақпаратты жүйе бизнес процестердің сапалығын көтереді, нақты уақыт режимінде жұмыс істейды.


Boranbayev S.N., Turtbayev B.T.

Development of information system geographically distributed database.

The architecture of information systems geographically distributed database for geoscience and fishing information. The system has a user-friendly and intuitive interface that improves the efficiency of business processes that operate in real time.
1   2

 • Екатеринбург
 • Boranbayev S.N., Turtbayev B.T. Development of information system geographically distributed database.

 • жүктеу 69.5 Kb.