Главная страница
Контакты

    Басты бет


Рабочая учебная программа Мамандықтар: 5В070200 «Автоматтандыру және басқару»

жүктеу 219.63 Kb.жүктеу 219.63 Kb.
бет2/2
Дата18.03.2017
өлшемі219.63 Kb.

Рабочая учебная программа Мамандықтар: 5В070200 «Автоматтандыру және басқару»


1   2

Қазақ тілін үйрену нәтижесiнде типтік бағдарламада қарастырылғандай, орташа ( А1, А2, В1, В2 ) деңгей көлемінде студенттер:

1 Қазақ тілінің фонетикалық, грамматикалық құрылымының негізгі заңдылықтары мен лексикалық құрылымы ерекшеліктерін меңгерулері;

Құрылым (лат. structura - түзіліс, орналасу, тәртіп) - объектінің тұтастығын, тепе-теңдігі мен негізгі қасиеттерінің сақталуын қамтамасыз ететін байланыстар мен қатынастар жиынтығы. Құрылым жүйе және элемент ұғымдарымен тығыз байланысты.

2 Типтік бағдарламада көрсетілген талаптарға сай кәсіби білім біліктілігіне, дағдысына қажетті минимумды меңгерулері: а) оқылымның барлық түрлерін игеруі; б) диалог, монолог, полилог түріндегі баяндалған мәтіннің мазмұның түсініп тыңдауы, сондай-ақ тыңдау арқылы сөйлеу біліктілігін жетілдіруі; в) қатысымдық міндеттерді орындауда типтік бағдарламада көрсетілгендей тіл дамытуға қажетті минимумды (сұхбат құра білуді, пікірталас жүргізе білуді, сипаттама, хабарлама жасай білуді) игеруі;

Біліктілік, квалификация - адамның белгілі бір білім жүйесін тәжірибеде пайдалана алу қабілеті. Адамның өзі таңдаған қызметінде өз білімін көтеріп, нені, қалай және не үшін үйренетінін алдын-ала айқындап, білікті маман болуға бағытталуы.
Хабарлама (Донесение) - жоғары тұрған командирге (бастыққа, штабқа) белгілі бір мәліметтерді хабарлау мақсатына арналған жауынгерлік немесе қызметтік есеп-ақпарат құжаты. Соғыс жағдайында төмендегідей хабарламалар даярланады: жауынгерлік, барлау, байланыс бойынша, инженерлік және химиялық қамтамасыз ету, тыл бойынша және басқа.
г) фонетика, орфография, грамматика, лексика тұғысынан типтік бағдарламада көрсетілген минимум көлемінде сауатын жетілдіруі қажет.


2.3 Пәнді меңгеру нәтижелері
Білімі (мысалы):

Білім алушылар білуге тиіс:

- грамматикалық білімдерін, жазбаша сауаттылықтарын арттыру;

- терминдерді меңгерту;

- студенттердің сөздік қорларын жетілдіру.

Дағдылары:

- қазақ тілінде өз ойын еркін жеткізе білуге дағдыландыру;

- қоғамдық саяси, әлеуметтік салаларға қажетті сөйлеу мәдениетін қалыптастыру;

- теледидар, радио арқылы берілген ақпараттарды тіл иесінің табиғи айтылған сөзін, өз мамандығы бойынша сұхбаттарды түсіне білуін қалыптастыру; • қазақ тіліндегі әр түрлі мәліметтерді оқып, түсіну қабілетін қалыптастыру.
  Теледидар - телехабар бағдарламаларындағы бейне мен дыбыстық сүйемелдеудің радио сигналдарын күшейту мен түрлендіруге арналған теле, радиоқабылдағыш теледидар түрлі түсті, ақаласықара кескінді, стационарлы және тасымалды болып ажыратылады.
  Мәліметтер (данные; data) - автоматты құралдардың көмегімен, кей жағдайда адамның қатысуымен, өңдеуге I ыңғайлы түрде берілген мағлұмат. Мәліметтердің кірістік, шығыстық, басқару, проблемалық, сандық, мәтіндік, графикалық және т.б.


Құзыреттері:

Түйінді құзыреттер болып табылады:

- сөйлеу әрекеттерінің түрлерін жүзеге асыру;

- студенттердің білімдерін практикалық жолмен меңгерту;

- ақпараттарды саралауға, оларды орнымен қолдана алу;

- орфографиялық, орфоэпиялық нормаларды сақтау.


2.4 Пререквизиттар
Қазақ тілі пәнін оқу үшін студентке келесі пәндер бойынша білім қажет: қазақ тілінен орта мектеп бағдарламасы бойынша алынған білімі, орыс және шет тілінен, мамандықтану пәнінен.
2.5 Постреквизиттар
Қазақ тілі бойынша алған білімі өзге тілдерді үйренуде, мамандық бойынша пәндерді, «Кеңселік және құжаттамалық жұмыс негіздері», «Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу» пәндерін оқытуда қажет болады.

3 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ


3.1 Оқу жұмысының жоспары


Тақырып атаулары

Көп еңбекті қажет ететін пән,сағат

Оқу түрі

күндізгі

Күндізгі қысқ.

Сырттай

Сырттай қысқ.

1

2

3

4

5

Семинарлық (тәжірибелік) сабақ

1 семестр

В2 – С1 деңгейлер1-тақырып.

Мемлекеттік тіл – Қазақстан халықтарын біріктіретін фактор.Мақсаты: Аталған тақырып көлемінде қарым-қатынас жасай білуі, терминдерді орнымен қолдана алуы қажет.

Тыңдалым: естіген мәліметтің негізгі мазмұнын есте сақтау арқылы айта білу.

Оқылым: мәтінді оқу, жалпы мазмұнын түсіну.

Жазылым: мамандық бойынша мәтін құрастыру.

Айтылым: мәтін бойынша өз ойын айта білу, хабарлау, суреттеу, пікірлесу түріндегі мәтіндерді құрастыра білу.-

-

-

2-тақырып.

Университет - білім ордасы.Мақсаты: Кәсібіне байланысты мәтінді оқып, түсінуге үйрету.

Тыңдалым: естіген мәліметтің негізгі мазмұнын есте сақтау арқылы айта білу.

Оқылым: мәтінді оқу, таныс емес сөздердің мағынасын сөз құрамы, сөздік арқылы анықтау.

Жазылым: оқыған мәтінді конспектілеу.

Айтылым: мәтін бойынша қойылған сұрақтарға тез жауап беру.-

-

-

3-тақырып.

Инженер мамандығы.Мақсаты: Өз мамандығы бойынша жаза алуға, мамандық саласына қарай жиі кездесетін лексиканы, ғылыми терминдерді қолдануға жаттығу.

Жұмыс түрлері: Тақырып көлемінде өз ойларын нақты, дұрыс жеткізе алуға жаттыға отырып, монолог жазу.-

-

-

4-тақырып.

Менің болашақ мамандығым (монолог).Мақсаты: Мамандыққа байланысты терминдерді түсініп, оларды орнымен қолдана білу.

Тыңдалым: мамандыққа байланысты сөздерді сөзжасам, контекст арқылы тану.

Оқылым: Мәтіндегі деректерді бағалау, өз ойын білдіру.-

-

-

1

2

3

4

5

Жазылым: Оқыған мәтінді конспектілеу.Айтылым: мәтін бойынша өз ойын айта білу.

5-тақырып.

«Галилео» телехабары.Мақсаты: Теледидардан болған хабарды тыңдап, не жайында екенін айта білу.

Тыңдалым: Мәтінді тыңдап, түсіне білу.

Айтылым: Тақырып төңірегінде еркін сөйлей білу.Жазылым: телехабар негізінде аңдатпа жазу.

Оқылым: Жазған аңдатпаны оқып, ондағы термин сөздермен жұмыс жасау.-

-

-

6-тақырып.

Аспаптар жасау маманы.Мақсаты: Болашақ мамандықтарына сәйкес лексикалық материалды меңгерту.

Тыңдалым: Мәтіннен мамандыққа байланысты сөз тіркестерін айыра білу.

Оқылым: мәтінді оқу, өз ойын білдіре алу.

Жазылым: тақырыпқа байланысты пікірлерін жаза алу.

Айтылым: мәтін бойынша қойылған сұрақтарға тез жауап беру.-

-

-

7-тақырып.

Ел болашағы – білікті маман қолында (монолог).Мақсаты: Өз мамандығы бойынша жаза алуға, мамандық саласына қарай жиі кездесетін лексиканы, ғылыми терминдерді қолдануға жаттығу.

Жұмыс түрлері: Тақырып көлемінде өз ойларын нақты, дұрыс жеткізе алуға жаттыға отырып, монолог жазу.-

-

-

8-тақырып.

«СОЛО ЛТД» ЖШС компаниясы.Мақсаты: Мамандыққа байланысты сөздерді түсініп, оларды дұрыс қолдана білу.

Тыңдалым: естіген мәліметтің негізгі мазмұнын есте сақтау арқылы айта білу.

Оқылым: мәтінді оқу, таныс емес сөздердің мағынасын сөз құрамы, сөздік арқылы анықтау.

Жазылым: оқыған мәтінді конспектілеу.

Айтылым: мәтін бойынша қойылған сұрақтарға тез жауап беру.-

-

-

9-тақырып.

Инженер мамандығы (сұхбат).Мақсаты: Әр түрлі сұхбаттар құрастыра алуға, мамандық саласына қарай жиі кездесетін лексиканы, ғылыми терминдерді, берілген сөз тіркестерімен жағдаят құрастыра алуға үйрету.

Жұмыс түрлері. Лексика-грамматикалық жаттығулар. Ұсылған тақырып көлемінде қарым-қатынас жасауға жаттықтыру. Берілген термин сөздерді қатыстырып, сұхбат құрастыру.-

-

-

10-тақырып.

Геоақпарат жүйесінің негізіндегі агент жүйесі. (ғылыми мәтін).Мақсаты: Студенттердің сөздік қорын дамыту, техникалық терминдерді және сөздерді меңгерту.-

-

-

1

2

3

4

5

Тыңдалым: Мәтінді тыңдап, мағыналық жағынан бөлімге бөліп, ат қою.

Оқылым: Мәтінді оқып, аудару, тірек сөздерді жазып алу. Берілген сұрақтарға жауап беру.

Айтылым: Жоспар бойынша мәтінді әңгімелеу. Баспасөз материалдарымен жұмыс.

Жазылым: Мәтін негізінде тезис жазу.11-тақырып.

Нағыз инженер - өнертапқыш адам (эссе).Мақсаты: Студенттердің сөздік қорын дамыту, техникалық терминдерді және сөздерді меңгерту.

Тыңдалым: Мәтінді тыңдап, мағыналық жағынан бөлімге бөліп, ат қою.

Оқылым: Мәтінді оқып, аудару, тірек сөздерді жазып алу. Берілген сұрақтарға жауап беру.

Айтылым: Жоспар бойынша мәтінді әңгімелеу. Баспасөз материалдарымен жұмыс.

Жазылым: Мәтін негізінде тезис жазу.

-

-

-

12-тақырып.

Ақпарат ағымының жаһандануы мәселесі (ғылыми мәтін).Мақсаты: Студенттердің сөздік қорын дамыту, техникалық терминдерді және сөздерді меңгерту.

Тыңдалым: Мәтінді тыңдап, мағыналық жағынан бөлімге бөліп, ат қою.

Оқылым: Мәтінді оқып, аудару, тірек сөздерді жазып алу. Берілген сұрақтарға жауап беру.

Айтылым: Жоспар бойынша мәтінді әңгімелеу. Баспасөз материалдарымен жұмыс.

Жазылым: Мәтін негізінде тезис жазу.

-

-

-

13-тақырып.

Операциялық жүйе.Тыңдалым: естіген мәліметтің негізгі мазмұнын есте сақтау арқылы айта білу.

Оқылым: мәтінді оқу, жалпы мазмұнын түсіну.

Жазылым: мамандық бойынша мәтін құрастыру.

Айтылым: мәтін бойынша өз ойын айта білу, хабарлау, суреттеу, пікірлесу түріндегі мәтіндерді құрастыра білу.-

-

-

14-тақырып.

Ағымдағы тест.

Тест қорытындысы бойынша талдау жүргізу.
-

-

-

15-тақырып.

Дербес компьютер тарихынан.Тыңдалым: Мәтінді тыңдап, аудару.

Оқылым: Мәтінді оқып, негізгі идеясын табу.

Айтылым: Тақырып жайлы өз пікірін жүйелі баяндау.

Жазылым: Берілген жаттығуларды орындау.-

-

-

16-тақырып.

Компьютер әлемі.Тыңдалым: Мәтінді тыңдап, аудару.-

-

-

1

2

3

4

5

Оқылым: Мәтінді оқып, жоспар құру.

Айтылым: Мәтінді мазмұндау. Қойылған сұрақтарға жауап беру. Тақырып көлемінде қарым-қатынас жасауға жаттығу.

Жазылым: Мәтіннен мамандыққа байланысты терминдерді теріп жазып, сөйлемдер құрастыру.

17-тақырып.

Ғылым мен техниканың байланысы.Мақсаты: Мамандыққа байланысты сөздерді түсініп, оларды дұрыс қолдана білу.

Тыңдалым: естіген мәліметтің негізгі мазмұнын есте

сақтау арқылы айта білу.Оқылым: мәтінді оқу, таныс емес сөздердің мағынасын сөз құрамы, сөздік арқылы анықтау.

Жазылым: оқыған мәтінді конспектілеу.

Айтылым: мәтін бойынша қойылған сұрақтарға тез жауап беру.
-

-

-

18-тақырып.

Қазақстанның техника саласы (монолог).Мақсаты: Мамандыққа байланысты терминдерді түсініп, оларды орнымен қолдана білу.

Тыңдалым: Оқытушының оқыған мәтінінің мазмұнын мұқият тыңдау, түсіну және сұраққа жауап беруге әзірлену.


Оқылым: Мәтінді оқу, түсінгенін ауызша айту. Сөздік қорын тексеру.

Айтылым: Ұсынылған тақырыпқа сұхбат құрастыру. Сөйлеушінің репликасына жауап қайтару. Сұрақ-жауап әдісін қолдана отырып, әңгіме жүргізу.

Жазылым: Мәтін негізінде монолог жазу.-

-

-

19-тақырып.

«Интернет дайджест» телехабары.Мақсаты: Теледидардан болған хабарды тыңдап, не жайында екенін айта білу.

Тыңдалым: Мәтінді тыңдап, түсіне білу.

Айтылым: Тақырып төңірегінде еркін сөйлей білу.Жазылым: телехабар негізінде аңдатпа жазу.

Оқылым: Жазған аңдатпаны оқып, ондағы термин сөздермен жұмыс жасау.-

-

-

20-тақырып.

ХХІ ғасыр – ақпараттың алтын ғасыры (ғылыми мәтін).Тыңдалым: Мәтінді тыңдап, негізгі ақпаратты табу.

Оқылым: Мәтінді оқып, аудару, түсінгенін ауызша айту.

Айтылым: Сұрақ-жауап әдісін қолдана отырып, әңгіме жүргізу.

Жазылым: Лексика-грамматилық жаттығулар. Тақырып көлемінде қарым-қатынас жасауға жаттығу.-

-

-

21-тақырып.

«Kaznet» телехабары.Мақсаты: Теледидардан болған хабарды тыңдап, не жайында екенін айта білу.

Тыңдалым: Мәтінді тыңдап, түсіне білу.

Айтылым: Тақырып төңірегінде еркін сөйлей білу.

-

-

-

1

2

3

4

5

Жазылым: телехабар негізінде аңдатпа жазу.

Оқылым: Жазған аңдатпаны оқып, ондағы термин сөздермен жұмыс жасау.

22-тақырып.

Ақпараттық технологиялар саласы (реферат).

-

-

-

23-тақырып.

Өткен материалдарды қайталау.

-

-

-

24-тақырып.

Аралық тест.


СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫ ЖЕТЕКШІЛІГІМЕН ОРЫНДАЙТЫН ӨЗДІК ЖҰМЫСЫ
Мемлекеттік тіл – Қазақстан халықтарын біріктіретін фактор.

Тілдік және қатысымдық жаттығулар. Мәтіндермен жұмыс. Берілген тақырып бойынша өз жеке көзқарасын жазу.

-

-

-

Университет - білім ордасы. Инженер мамандығы.

Мәтінде берілген термин сөздер арқылы жұмыс түрлерін жүргізу.

-

-

-

Менің болашақ мамандығым.

Мәтінмен жұмыс. Тақырып көлемінде қарым-қатынас жасау. Тақырыпқа сай газет, журнал материалдарымен танысу. Жаттығулар орындау.

-

-

-

Аспаптар жасау маманы.

Рөлдік ойындарды әңгіме, дискуссия түрінде өткізу.

-

-

-

«СОЛО ЛТД» ЖШС компаниясы.

Мамандыққа байланысты сөздік диктант жазғызу.

-

-

-

Геоақпарат жүйесінің негізіндегі агент жүйесі. (ғылыми мәтін).

Жазылған тезис бойынша жұмыс.

-

-

-

Операциялық жүйе.

Жазылым: Сұхбат бойынша жұмыс жүргізу.

-

-

-

Дербес компьютер тарихынан.

Мәтін негізінде сұхбат құрастыру.

-

-

-

Дербес компьютер тарихынан.

Жазған аңдатпаларымен жұмыс жасау.

-

-

-

Компьютер әлемі.

Мәтінде берілген термин сөздер арқылы жұмыс түрлерін жүргізу.

-

-

-

«Алтай» ғылыми-технологиялық паркі.

Берілген тақырыпқа студенттердің өздері іздестіріп әкелген материалдарымен жұмыс жүргізу.

-

-

-

ХХІ ғасыр – ақпараттың алтын ғасыры (ғылыми мәтін).

Мәтінде берілген термин сөздер арқылы жұмыс түрлерін жүргізу.

-

-

-

Операциялық жүйе.

Мәтінмен жұмыс. Тақырып көлемінде қарым-қатынас жасау. Жаттығулар орындау.

-

-

-

Өткен материалдарды қайталау.-

-

-

СТУДЕНТТІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСЫ
Мемлекеттік тіл – Қазақстан халықтарын біріктіретін фактор.-

-

-

Университет - білім ордасы. Инженер мамандығы.-

-

-

Менің болашақ мамандығым.-

-

-

Кәсіптік сана.-

-

-

Геоақпарат жүйесінің негізіндегі агент жүйесі.-

-

-

Нағыз инженер - өнертапқыш адам.-

-

-

Ғылым мен техниканың байланысы.-

-

-

ХХІ ғасыр – ақпараттың алтын ғасыры (ғылыми мәтін).-

-

-

Электроника.-

-

-

Компьютер әлемі.-

-

-

Ақпараттық технологиялар саласы.-

-

-

Дербес компьютер тарихынан.-

-

-

Операциялық жүйе.-

-

-

Өткен материалды қайталау.-

-

-

4 ҰСЫНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ


Негізгі әдебиеттер

 1. Қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми түсіндірме сөздігі: Кен ісі және металлургия.
  Әдебиет (араб.: асыл сөз‎) - сөз өнері, әлеуметтік мәні бар шығармалар жиынтығы.
  Металлургия (грек. metallurgeo – руда өндіремін, металл өңдеймін, metallon - рудник, металл және ergon - жұмыс) - ғылымның, техниканың, өнеркәсіптің кеннен немесе басқа да материалдардан металл алу процестерін, сондай-ақ металл қорытпаларға олардың химиялық құрамы мен құрылымын өзгерту арқылы қажетті қасиеттер беру процестерін қамтитын саласы.
  –Алматы: Мектеп, 2003.

 2. Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздіктер. –Алматы: Рауан, 2000.

 3. Мұхамадиева Н. Кәсіби қазақ тілі. –Алматы, 2004.

 4. Х.Қожабаева «Кәсіби қазақ тілі».-Астана: Фолиант, 2010.

 5. Ж.М.Букенева «Кәсіби қазақ тілі».-Өскемен, 2009.

 6. Қазақстанның ғылымы мен өмірі.-№2-4, 2012ж.
1   2

 • 2.3 Пәнді меңгеру нәтижелері Білімі (мысалы)
 • Дағдылары
 • 3.1 Оқу жұмысының жоспары
 • ӘДЕБИЕТТЕР

 • жүктеу 219.63 Kb.