Главная страница
Контакты

    Басты бет


Практикалық жұмыс №1 Компрессор өнімділігінің есебі (2 сағ)

жүктеу 60.51 Kb.жүктеу 60.51 Kb.
Дата26.05.2017
өлшемі60.51 Kb.

Практикалық жұмыс №1 Компрессор өнімділігінің есебі (2 сағ)Практикалық жұмыс №1
Компрессор өнімділігінің есебі (2 сағ)
Локомотив пен моторвагон қозғалмалы құрамының компрессорлық қондырғысы – тежеу желісін қысылған ауамен қоректендіруі және қосымша пневматикалық құрылғысын іске қосу сияқты қызмет қажеттіліктеріне керекті ауа шығын қамтамасыз ету үшін арналған.
Компрессор– ауаны, газдарды, буды тиісті қысымға дейін сығатын машина. Бұл гидравликалық машина сорғы қозғалтқыштан алған механикалык энергияны сығылған газдың потенциалдық энергиясына және жылуға түрлендіреді; ең көп тараған түрі - поршеньді Компрессор цилиндрлерінің орналасуына қарай тік, көлденең және V тәрізді компрессорлар болып келеді.
Осы қондырғының құрамына компрессор немесе бу-ауалық сорап, бас резевуарлар, сақтағыш немесе кері клапандар, қысым реттегіштер, май және су бөлгіштері, ауа салқындатқыш кіреді.

Компрессор локомотивтің әрбір секциясында орнатылады.

Жұмыстың қолайсыз жағдайлары мен ең үлкен ағып кету кезінде, компрессор қосымша пневматикалық құрылғы мен тежеу жүйесін жеткілікті артықшылығы болатын қысылған ауамен қамтамасыз ету керек.

Жағдай - адам әрекетінің , жан-жануарлар тіршілігінің, табиғат пен қоғамдағы өзгерістің, оқиғаның, т.б. айналадағы ортаның ықпалына тәуелділігін білдіретін философиялық ұғым. Табиғаттағы, қоғамдағы белгілі бір өзгерісті тудырушы алғышарт есебінде де қарастырылады.

Жекелеген тежеу кезінде компрессормен берілуі қыжет ауаның жалпы сағаттық шығыны, см3/сағ


(1.1.)
мұнда – магистраль мен тежеу жүйесінің аспаптарынан ағып кеткен қысылған ауаның шығыны, см3/сағ;

– тежелуге кететін қысылған ауаның шығыны, см3/сағ;

басқа шығындар, см3/сағ.

Магистральдан ағып кету және тежелуге кететін қысылған ауаның шығыны келесідей анықталады:


(1.2.)
. (1.3.)
мұнда – қоректендірусіз, қалың еместіктер арқылы 1 мин. ішінде тежеу магистраліндегі қысымның шекті төменделуі (қазіргі инструкциялар бойынша қысымның 5кГС/см2 кезінде 0,2 кГС/см2 мин. қабылданады);

– құрам тежеу желісінің көлемі (тарамдалған магистарльдар, камераның қосалқы резервуарлары), см3

құрамдағы вагон саны;
Вагон(франц. wagon, ағылш. waggon - арба) - релiсті жолмен қозғалатын көліктің құрамдас бөлігі. Әдетте, локомотивке тіркеледі. Сондай-ақ, өзіндік жетегі бар вагондар да (моторлы вагон, трамвай вагоны, т.б.)


тежеу магистарлінің көлемі, см3 (төрт осьті вагоны үшін );

– вагон қосалқы резервуарының көлемі, см3;

– ауатаратқыш жұмыс резервуарларының көлемі, см3.

, , .

– тежелу кезінде магистарльдағы қысым төмендеуі (орташа 0,8 кгс/см2);

Мысалы. Поезд компрессор қондырғысының өнімділігін есептеу керек. Поезд  • сегізосьті жартылай вагондардан – 9 бірлік

  • төртосьті жартылай вагондардан – 66 бірлік

  • төрт осьті жабық вагондаран – 10 бірліктен құралады.

(см3)

(см3)

(см3)

(см3)

(см3)

(см3/сағ); (см3/сағ); (см3/сағ);

(см3/сағ)

(см3/сағ); (см3/сағ); (см3/сағ);

(см3/сағ)

– тежелу кезінде магистарльдағы қысым төмендеуі (орташа 0,8 кгс/см2);

к – 1 сағ. ішінде реттегіш тежелулер саны (к=10 1/сағ қабылданады).

Басқа шығындарды (тепловоздың электропневматикалық контакттары, тоңазытыштың тарту жалюзилері мен басқа қондырғылар) келесідей қабылдауға болады:
см3,

(см3/сағ)

(1.4.)

мұнда 1,3 – салқындату үшін компрессорды өшіру керектігін ескеретін коэффициент;– локомотивтің арынды желісі мен бас резервуарлардан ағып кетулерді қалпына келтіру шығындары. Келесідей анықталады

(см3/мин)

(см3/мин).

Практикалық жұмыс №2


Компрессордың бас резервуарлар көлемін және

оның өнімділігінің есебінің дұрыстылығын тексеру (2 сағ)


2.1. Бас резервуарлардың көлемін анықтау
Тежеу магистралін толтыру шартынан бас резервуарларға керекті көлем (тежелу резервуарларын қоректендірусіз), жедел тежелуден кейін, см3:
(2.1.)

мұнда жедел тежелу кезінде, шекті қысым өзгеруі: ;– жедел тежелу кезінде, бас резервуарлардағы шекті қысым өзгеруі:

шамасын алғаннан кейін, бас резервуарлардың ең жақын стандартты жалпы көлемін қабылдаймыз. Отандық локомотивтер үшін бір резервуардың көлемі келесі стандартты көлемдер тізбегінен таңдап алынады: см. Локомотивтің бір секциясында екіден кем емес резервуардан орнатады.
2.2. Компрессордың берілісін анықтаудың дұрыстылығын тексеру мен бас резервуарларды таңдау
Компрессордың тапқан берілісін мен бас резервуарлардың көлемдерін жұмыстық және жедел тежелулерден кейінгі жіберу мен қоректендіру жағдайларына байланысты тексеру қажет. Есеп негізіне қысылған ауа балансының теңдігін аламыз, ол келесі түрде:

, (2.2.)
– тежелу магистраліндегі қысым төмендеуі (жұмыстық тежелу кезінде, мұнда тежелу 1,5 кГС/см2, жедел тежелу кезінде 5 кГС/см2 қабылданады);

– толық жұмыстық және жедел тежелу кезінде жұмыстық резервуардағы қысымның өзгеруі (№483 ауабөлгішпен 1,5 кГС/см2 қабылдауға болады);

– тежелу желісінде тығыз еместіктерден қысымның төмендеуі (инструкцияларға сәйкес максималды шекті минутына 0,2 кГС/см2 деп қабылдайды);

– тежеудің есептік жіберуі мен қосалқы резервуарды толық зарядтық қысымға дейін қоректендіру үшін қажетті уақыт, мин (жедел тежелуден кейін 5 мин деп қабылдаймыз);

– қосалқы резервуарлардағы қысым (5,35,5 кГС/см2);

– қосалқы резервуарлардағы қысым төмендеуі (әдетте, жұмыстық және жедел тежелу кезінде 4 кГС/см2 дейін, яғни Р=3,4 кГС/см2);

бас резервуарлардың көлемі, алдынғы формулалардан алынған.

Жоғарыда көрсетілген (2.2.) формулалар бойынша жұмыстық және жедел тежелулерден кейінгі коспрессордың берілісін анықтайды.

Формула (Formula) - электрондық кестедегі (Excel) математикалық өрнек, оның жұмыс нәтижесі торлардағы мәндерге байланысты болады. Мысалы, D5 торына енгізілген мынадай формула =а5+b5+с5 A5, В5, С5 торындағы сандардың қосындысын D5 торына орналастырады.

Табылған берілістерді, (1.4.) формуламен анықталатын, шығындалатын беріліспен салыстырып, тапсырмада көрсетілген, поездарға керекті қысылған ауаны беретін компрессор мен бас резервуарлардың көлемдері қамтамасыз ету туралы қорытынды жасауға болады.

Ескерту. (1.2.), (1.3.), және (2.2.) формулаларында см/г-мен берілген шығындалатын қысылған ауаны өлшемділігі үшін, Р қысымының шамаларын есеп кезінде Рат=1 кГС/см2 –қа бөлу керек.
Мысал. Бас резервуарлардың қажетті көлемін анықтау және поезд үшін локомотив таңдау керек. Поезд


  • сегізосьті жартылай вагондардан – 9 бірлік

  • төртосьті жартылай вагондардан – 66 бірлік

  • төртосьті жабық вагондардан – 10 бірлік


(см3)

Алынған шамасы бойынша бас резервуарлардың ең жақын стандартты жалпы көлемін таңдаймыз. Локомотивтерде бас резервуарлар тізбектеп қосылады. Локомотивтің бір секциясында ең кемінде екі резервуар орнатылады. Бас резервуарлардың көлемдерін (см3) және 2ТЭ10В типті тепловозды таңдаймыз.

Тепловоз - локомотивтің іштен жанатын қозғалтқыш орнатылған түрі. Тепловоздың пайдалы әсер коэффициенті - 28–32%, жылдамдығы 160 км/сағ-қа дейін жетеді.

Компрессордың берілісін анықтау және бас резервуарларды таңдау дұрыстығын тексеру.

Компрессордың тапқан берілісін мен бас резервуарлардың көлемдерін жұмыстық және жедел тежелулерден кейінгі жіберу мен қоректендіру жағдайларына байланысты тексеру қажет. Есеп негізіне қысылған ауа балансының теңдігін аламыз:– тежелу магистраліндегі қысым төмендеуі (жұмыстық тежелу кезінде, мұнда тежелу 1,5 кГС/см2, жедел тежелу кезінде 5 кГС/см2 қабылданады);

– толық жұмыстық және жедел тежелу кезінде жұмыстық резервуардағы қысымның өзгеруі (№483 ауабөлгішпен 1,5 кГС/см2 қабылдауға болады);

– тежелу желісінде тығыз еместіктерден қысымның төмендеуі (инструкцияларға сәйкес максималды шекті минутына 0,2 кГС/см2 деп қабылдайды);

– тежеудің есептік жіберуі мен қосалқы резервуарды толық зарядтық қысымға дейін қоректендіру үшін қажетті уақыт, мин (жедел тежелуден кейін 5 мин деп қабылдаймыз);

– қосалқы резервуарлардағы қысым (5,35,5 кГС/см2);

– қосалқы резервуарлардағы қысым төмендеуі (әдетте, жұмыстық және жедел тежелу кезінде 4 кГС/см2 дейін, яғни Р=3,4 кГС/см2);

– бас резервуарлардың көлемі, алдынғы формулалардан алынған.


жүктеу 60.51 Kb.