Главная страница
Контакты

    Басты бет


ПОӘК 042-39 90/01-2015 11. 06. 2015ж №1 басылым

жүктеу 142.38 Kb.жүктеу 142.38 Kb.
Дата11.02.2020
өлшемі142.38 Kb.

ПОӘК 042-39 90/01-2015 11. 06. 2015ж №1 басылымПОӘК 042-39.1.90/01-2015

11.06.2015ж №1 басылым

9 беттің -сі
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ қаласы ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ3 деңгейдегі СМК құжаты

ПОӘК

ПОӘК 042-39.1.90/01-2015

ПОӘК

Оқытушыға арналған «Компьютерлік графиканың математикалық негіздері» пәннің бағдарламасы11.06.2015 ж

№1 басылым

«КОМПЬЮТЕРЛІК ГРАФИКАНЫҢ МАТЕМАТИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ»

ПӘНІНІҢ ОҚЫТУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН

6М011100 - «Информатика» мамандығына арналған
ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей


2014

Алғы сөз
1 ҚҰРАСТЫРЫЛҒАН

Құрастырушы ________ «__ » _______ 2015 ж. И.С. Мусатаева, п.ғ.к., информатика және ақпараттық технологиялар кафедрасының доценті м.а.

1ҚОЛДАНЫЛУ САЛАСЫ 5

4ОҚУ ПӘНІНІҢ (МОДУЛЬДІҢ) МАЗМҰНЫ 7

5ОҚУШЫЛАРДЫҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСЫНА АРНАЛҒАН ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІ 8

5.1 Графикалық объектіні құрудың алгоритмін сипаттау. 8

5.2 Берілген алгоритм бойынша фрактал бейнесінің програмамсын құру. 8

6ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТПЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ КАРТАСЫ 9

3 кесте 9

7ӘДЕБИЕТТЕР 10

7.1Негізгі әдебиеттер: 10

Кафедра меңгерушісі А.А.Абишова
  1. Физика-математика факультеттің оқу-әдістемелік бюросының отырысында қарастылды


Хаттама № 6, «_11_ » __06__ 2015 ж.
Төрайымы __________ Қ.А. Батырова
3 БЕКІТІЛГЕН

Университеттің Оқу-әдістемелік кеңес мәжілісінде қаралып, баспаға ұсынылды


Хаттама № 6, «__11__» ____06___ 2015 ж.
ОӘК төрайымы ___________ Г.К. Искакова
4 АЛҒАШ РЕТ ЕНГІЗІЛГЕН

Мазмұны


1

Қолданылу саласы

2

Нормативті сілтемелер

3

Жалпы ережелер

4

Оқу пәнінің (модульдің) мазмұны

5

Магистранттардың өздік жұмыстарының тақырыптарының тізімі

6

Оқу - әдістемелік әдебиетімен қамтамасыз ету картасы

7

Әдебиеттер  1. ҚОЛДАНЫЛУ САЛАСЫ

Оқытушыға арналған пәннің бағдарламасы 6М011100 "Информатика" мамандығының магистранттарына арналған «Оқытудың инновациялық интерактивті әдістері» пәні бойынша оқу әдістемелік кешенінің құрамына кіреді. Бұл кешен магистранттарды курс мазмұнымен, курстың өзектілігімен және қажеттілігімен, курс саясатымен, оқу процесінде алатын білімі және дағдыларымен таныстырады.

1ҚОЛДАНЫЛУ САЛАСЫ 5

4ОҚУ ПӘНІНІҢ (МОДУЛЬДІҢ) МАЗМҰНЫ 6

5ОҚУШЫЛАРДЫҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСЫНА АРНАЛҒАН ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІ 8

5.1 Графикалық объектіні құрудың алгоритмін сипаттау. 8

5.2 Берілген алгоритм бойынша фрактал бейнесінің програмамсын құру. 8

6ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТПЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ КАРТАСЫ 9

3 кесте 9

7ӘДЕБИЕТТЕР 10

7.1Негізгі әдебиеттер: 10

3.1 Пәннің қысқаша мазмұны:

Пәннің негізгі бөлімі магистрантттардың оқу және кәсіби қызметтерінде қолданулары мүмкін графикалық программалармен жұмыс істеулеріне арналған. Пәнде қарастырылған графикалық программалар – жоғары деңгейлі бағдарламалау тілдері болып табылады. Магистранттар кез келген графикалық есептерді өз бетінше бағдарламалай алуға мүмкіндік береді. Пәннің негізгі бөлімінде Паскаль, Си, ОББ тілдеріндегі графикалық мүмкіндіктер толық берілген.
3.2 Пәнді оқу мақсаты:

Әр типтегі графикалық пакеттердің мүмкіндіктерін оқып үйрену, ДК-дағы бейнелерді жасап өңдеумен байланысты нақты мәселелерді шешу үшін оптималды құралдарды таңдауға негізделу. Графикалық пакеттердің мүмкіндіктері туралы теориялық және тәжірибелік дағдыларын қалыптастыру.
  1. Пәнді оқытудың негізгі міндеттері:

1. Магистранттардың графикалық мүмкіндіктер мен оларды түрлі салада қолдану дағдысын, әдістерін қолдану қағидаларымен қаруландырып, ғылыми дүниетанымын қалыптастыру;

2. Магистранттарды оқыту және шығармашылық дүниетанымымен жұмыс жүргізуге үйрету;3. Магистранттарды ғылыми ізденіске, ғылыми әдіснамалық жұмысқа баулу;


  1. Оқытудың нәтижелері:

Пәнді оқу нәтежесінде білімалушы міндетті

 • білу:

компьтерлік графиканың негізгі ұғымдарын, қолданыстары бойынша мүмкіндіктерімен теориялық мұғлұматтарын білу; векторлық графикамен нақты бейненің моделін құруды; фигуралық және қарапайым мәтінді құрудың барлық тәсілдерін білу; түрлі типті объектілерді өз бетімен құруды, олардың қасиеттерін өзгертуді, оларды өзара позициялауды, функциялардың графигін жазықтықта және кеңістікте құруды, әр түрлі диаграммалар тұрғызуды үйрену.

 • икемделу:

мамандықтары бойынша жұмыс істегенде қолдануға қажетті ДК-дағы бейнелерді жасап өңдеумен байланысты біліктілігін қалыптастыру.

 • дағдылану:

графикалық ақпаратты талдау мен өңдеуге байланысты барлық жобалық жұмыстарды орындау дағдыларын қалыптастыру керек.

 • құзіреттілігін меңгеру:

компьютерде бейнелерді құру және өңдеумен байланысты нақты есептерді шешу үшін тиімді графикалық құралдарды таңдай білу.


  1. Курстың пререквизиттері:

   1. Компьютерлік графика

   2. Объектіге бағдарланған программалау
  1. Курстың постреквизиттері:

   1. Ғылыми зерттеулардегі, магистрлік диссертацияда, магистранттың экспериментальды зерттеу жұмыстарында ақпараттарды өңдеу және талдаудың қолданбалы әдістері.
  1. Жұмыс оқу жоспарынан үзінді:

1 кесте

Курс

Семестр

Кредит

Дәріс сағ.

Практ.сағ.

БӨЖ

Жалпы сағ.

Қортынды бақылау түрі

2

3

3

30

15
135

Емтихан 1. ОҚУ ПӘНІНІҢ (МОДУЛЬДІҢ) МАЗМҰНЫ

2 кесте

Тақырыптардың атауы және мазмұны

Сағат саны

Дәріс сабақтары

1

2

Кіріспе. Геометриялық өзгерістер. Жазықтықтағы өзгерістер. Сызықтар және нүктелердің өзгеруі.

2

Масштабтың өзгеруі. Айналу. Шағылысу.

2

Айналудың еркін матрицасы.

2

Біртекті координаттар және екі өзлшемді жылжыма. Екі өлшемді өзгерулер композициясы.

2

Үш өлшемді өзгерулер және проекциялар. Үш өлшемді масштабтың өзгеруі. Үш өлшемді айналу. Үш өлшемді жылжымалар.

2

Кеңістікте шағылысу. Кеңістіктегі орын ауысу

2

Ортографиялық, аксонометриялық, стереографиялық проекциялар

2

Геометриялық мәліметтерді өңдеу. Геометриялық объектілер. Нүктелер, сызықтар және жазықтықтар.

2

Параметрлік және параметрлік емес қисықтар

2

Геометриялық есептерді шешудің есептеуіш модельдері.

Қарапайым геометриялық амалдар.2

Конус пен тордың қиылысуы

2

Кеңістік пен қисықтарды модельдеу

2

Жалпы ескертулер. Қисықтар класын таңдау

2

Параметрлік кубтық қисықтар

2

Бикубтық кеңістіктер

2

Практикалық сабақтары

Кіріспе. Геометриялық өзгерістер. Жазықтықтағы өзгерістер. Сызықтар және нүктелердің өзгеруі.

1

Масштабтың өзгеруі. Айналу. Шағылысу.

1

Айналудың еркін матрицасы.

1

Біртекті координаттар және екі өзлшемді жылжыма. Екі өлшемді өзгерулер композициясы.

1

Үш өлшемді өзгерулер және проекциялар. Үш өлшемді масштабтың өзгеруі. Үш өлшемді айналу. Үш өлшемді жылжымалар.

1

Кеңістікте шағылысу. Кеңістіктегі орын ауысу

1

Ортографиялық, аксонометриялық, стереографиялық проекциялар

1

Геометриялық мәліметтерді өңдеу. Геометриялық объектілер. Нүктелер, сызықтар және жазықтықтар.

1

Параметрлік және параметрлік емес қисықтар

1

Геометриялық есептерді шешудің есептеуіш модельдері.

Қарапайым геометриялық амалдар.1

Конус пен тордың қиылысуы

1

Кеңістік пен қисықтарды модельдеу

1

Жалпы ескертулер. Қисықтар класын таңдау

1

Параметрлік кубтық қисықтар

1

Бикубтық кеңістіктер

1

Кіріспе. Геометриялық өзгерістер. Жазықтықтағы өзгерістер. Сызықтар және нүктелердің өзгеруі.

1

Масштабтың өзгеруі. Айналу. Шағылысу.
Айналудың еркін матрицасы.
Біртекті координаттар және екі өзлшемді жылжыма. Екі өлшемді өзгерулер композициясы.


 1. ОҚУШЫЛАРДЫҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСЫНА АРНАЛҒАН ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІ

5.1 Графикалық объектіні құрудың алгоритмін сипаттау.

5.2 Берілген алгоритм бойынша фрактал бейнесінің програмамсын құру.

 1. ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТПЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ КАРТАСЫ

3 кесте

Әдебиеттер және оқу методикалық құжаттар

Экземплярлар саны

Магистранттардың

саны


Қамтамасыздық пайыз

Компьютерлік графика негіздері /Нәби, Ы. – 2009


4

3

133

Компьютерлік графика /Нұрмаханов, Б.Н. - 2011

10

3

333

Компьютерлік графика /Ермеков, Н.Т. - 2007.


12

3

400

Компьютерлік графика /Ермеков, Н.Т. – 2010 ж

5

3

166

Инженерная и компьютерная графика: учебник /Дегтярев, В.М. - 2010ж.


5

3

166

Компьютерная графика. В 2-х ч.Ч.1 /Пантюхин, П.Я. - 2008.


10

3

333

Компьютерная графика. В 2-х ч.Ч.2 /Пантюхин, П.Я. – 2008


10

3

333

Компьютерлік графика: ПОӘК /Беккасымова, Д.Т. – 2008


3

3

100

Компьютерлік графика: Білім аушыларға арналған пәннің оқу-әдістемелік кешені / Құраст.: Г.А.Аскарова, Н.А.Текебаева / - 2012


104

3

3466

Когнитивная компьютерная графика /Зенкин, А.А. - 1991


20

3

666


.

.


 1. ӘДЕБИЕТТЕР  1. Негізгі әдебиеттер:

 1. Компьютерлік графика негіздері /Нәби, Ы. – 2009

 2. Компьютерлік графика /Нұрмаханов, Б.Н. - 2011.

 3. Компьютерлік графика /Ермеков, Н.Т. - 2007.

 4. Компьютерлік графика /Ермеков, Н.Т. – 2010 ж.

 5. Инженерная и компьютерная графика: учебник /Дегтярев, В.М. - 2010ж.

 6. Компьютерная графика. В 2-х ч.Ч.1 /Пантюхин, П.Я. - 2008.

 7. Компьютерная графика. В 2-х ч.Ч.2 /Пантюхин, П.Я. – 2008

 8. Компьютерлік графика: ПОӘК /Беккасымова, Д.Т. – 2008

 9. Компьютерлік графика: Білім аушыларға арналған пәннің оқу-әдістемелік кешені / Құраст.: Г.А.Аскарова, Н.А.Текебаева / - 2012

 10. Когнитивная компьютерная графика /Зенкин, А.А. - 1991

7.2 Қосымша әдебиеттер: 1. Александровский А.Д «Delphi 5 разработка корпоративных приложений»

 2. «Программирование в среде Delphi 7.0»С.В. Глушанов А.Л. Кливцов

 3. «Delphi 3. Учебный курс.» Фарманов В.В.

 4. «Delphi 3.Учебный курс»Бодровский С. Изд. Дом ПИТЕР, 2001

 5. «Delphi 6.Программирование на ObjectPascal»Культин Н.Б. Изд.: БХВ Санкт – Петербург, 2002

 6. «Delphi 5. Справочное пособие» Архангельский А.Я. М.: ЗАО Изд. БИНОМ, 2001

 7. К. З. Халықова, Ф. З. Тұрғанбаева, Б. Ғ. Бостанов – Программалау тілдерін оқыту: Оқу құралы. – Алматы, 2005.

 8. Н. Б. Культин – Основы программирование Delphi 7. Санкт-Петербург. БхВ – Петербург, 2003.

 9. Я. Н. Глинский, В. Е. Анохин, В.А. Ряжская – TURBO PASCAL 7.0 и Delphi. Учебное

 • 5. 1 Графикалық объектіні құрудың алгоритмін сипаттау.

 • жүктеу 142.38 Kb.