Главная страница
Контакты

    Басты бет


ПӘннің ОҚу бағдарламасы (силлабус)

жүктеу 194.3 Kb.жүктеу 194.3 Kb.
бет3/3
Дата13.04.2017
өлшемі194.3 Kb.

ПӘннің ОҚу бағдарламасы (силлабус)


1   2   3

Оқу жұмыс жоспарының көшірмесі 1-кестеде келтірілген


1-кесте

Курс

Семестр

Кредиттер

Дәріс,

сағ.


СТС,

сағ.


ЗЖ,

сағ.


БӨЖ,

сағ.


Барлығы,

сағ.


Қорытынды бақылау

формасы


2

4

3

15

15

15

90

135

емтихан


 1. ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫ БӨЛУ


Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу 2- кестеде келтірілген 2-кесте
Модуль. Тақырып


Сағаттар саны
Д

ЗЖ


СТС

БӨЖ

Әдебиет

1

2

3

4

5

6

7

Модуль 1. Компьютердің архитектурасы. Жүйелік тақшаның компоненттері.Компьютердің архитектурасы. ЭЕМ ұйымдастыру принциптері. Компьютерлік техниканың даму тарихы, ЭЕМ буындары және олардың классификациясы. Есептеуіш машиналардың кластары.

1

1

1

6

5 пЭЕМ мәліметтерді көрсету. ЭЕМ-ның арифметикалық негіздері. ЭЕМ-ның логикалық негіздері. ЭЕМ-ның функционалды ұйымдастырылуы.

1

1

1

6

5 пПроцессордың командалық циклі. ЭЕМ құрылғысын ұйымдастыру. ЭЕМ-ның жадысын ұйымдастыру. Компьютердің жадысын басқару

1
1

6


Микропроцессорлық жүйенің архитектурасы. Микропроцессорлық жүйенің базалық архитектурасы. Процесслік модуль. (Орталық процессор, графикалық процессор).

Негізгі операциялардың орындалуы.1

1

1

6

5 пІшкі жүйенің жұмыс істеуі. Үзіліс. Енгізу/шығарудың базалық жүйесі. Интерфейстер. Интерфейстер классифика-циясы. Микропроцессорлар архитектурсының эволюциясы және микроЭЕМ.

1

1

1

6


Жадыны ұйымдастыру және қорғаныс (сақтану) режимі. Жадыны қорғау. Процессордың жылдамдығын ұлғайту. Конвейерлер. Параллелизм. ЭЕМ архитектурасының қазіргі заманғы даму тенденциясы.

1

1

1

6


Жүйелік тақшаның компоненттері. Жүйелік тақшаның формфакторлары. Жүйелік тақшалар

1

1

1

6
Модуль 2. BIOS-тың аппараттық және программалық бөліктері. BIOS жүйесі.


1Мультикомпьютерлер және мультипроцессорлар, кластерлер-қызметі және ұйымдастыру принциптері. BIOS негізі. BIOS-тың аппараттық және программалық бөліктері. BIOS және CMOS RAM. BIOS жүйесі. EEPROM жады немесе Flash ROM. Flash BIOS қолдану.

1

1

1

6

5 пSetup BIOS программасын жүктеу. Plug and Play BIOS. Plug and Play-ға сәйкес құрылғылар идентификаторы. ACPI. Plug and Play құрылғысын инициализациялау. BIOS-ты жүктеудегі негізгі қателердің хабарламалары.

1

1

1

6

5 пБейнекарта компоненттері: бейнекарта BIOS-сы. Графикалық процессор. Графикалық және жүйелік жинақтың микросхемасын таңдау. Бейнежады. DDR SDRAM жадылары. Бейнежады жылдамдығы. Бейнежүйе шиналарының разрядтылығы. Цифрлыаналогтық түрлендіргіштер. Шина. Бейнедрайвер. Графикалық API.

1

1

1

6

5 пДыбыстық карта: негізгі түсініктер. Дыбыстық тақшаларды жасау. DirectX және дыбыстық адаптерлер. Аудиожүйе компоненттері. Дыбыс қаттылығмен басқару. MIDI-синтезаторлары. Мәліметтерді сығу. Көпфункционалды дыбыстық процессорлар.

1

1

1

6

5 пКомпьютердің пайдаланатын қуатын есептеу. Қуатты пайдалануға байланысты мөлшерлі есебі. Компьютердің қажеттілігін нақты есептеу. Процессорлар (микропроцессорлар). Бірінші ДК пайда болғанға дейін. Процессор параметрлері. Мәліметтер шинасы. Адрестер шинасы. Ішкі регистрлер.

1

1

1

6

5 пПроцессор режимдері. Процессордың жұмыс істеу жылдамдығы. Процессордың тактілі жиілігі және жүйелік тақшаның тактілі жиілігі. Жедел жады: негізігі түсініктер. ROM типті жады. DRAM типті жады. Кэш-жады — SRAM. Жедел жадының жұмыс істеу жылдамдығы.

1

1

1

6

5 пSDRAM. DDR SDRAM. Жадының жұмыс істеу жылдамдығы. Жады көлемін ұлғайту. Винчестердің жұмыс принципі. Қатты диск жинақтауыштарының жұмыс принципі. Жолдар және секторлар. Дисктерді форматтау. Төмен деңгейде форматтау.

1

1

1

6

5 пДиск бөліктерге бөлуді ұйымдастыру. Жоғары деңгейде форматтау. Қатты диск жинақтауыштарындағы негізгі компоненттер Қазіргі заманғы ноутбук құрылғысы. Чипсет және платформа. Процессор. Жедел жады. Бейнежүйе. Қатты дискілер.

1

1

1

6

5 п
БАРЛЫҒЫ:

15

15

15

90

135


  1. 1-2 аралық білімді бақылау тапсырмалары


№1 білім алушылардың білімін бақылайтын аралық бақылаудың мазмұны «Модуль 1. Компьютердің архитектурасы. Жүйелік тақшаның компоненттері» тақырыптары бойынша тезаурус бағдарламасы бойынша тест.
№2 білім алушылардың білімін бақылайтын аралық бақылаудың мазмұны «Модуль 2. BIOS-тың аппараттық және программалық бөліктері. BIOS жүйесі» тақырыптары бойынша тезаурус бағдарламасы бойынша тест.

 1. курс САЯСАТЫ

Сабаққа қатысу қатаң түрде, міндетті болып табылады. Егер қандайда бір себеппен студент сабаққа қатыса алмаған жағдайда, барлық меңгерілмеген материалға жауапты.

Блок тақырыбы (Заголовок блока; block header) - блоктың басында орналасып, ол жайлы мәліметтер беретін және операциялық жүйеде қолданылатын арнайы жазба. Мысалы, блок тақырыбында оған кіретін логикалық жазбалар саны көрсетілуі мүмкін.
Бақылау - зерттеу не тексеру әдісі. Бақылау арнайы жоспар бойынша жүргізіледі. Жоспарда Бақылаудың мақсаты мен міндеттері, объектісі (сабақ, саяхат, лабораториядағы, шеберханадағы, оқу-тәжірибе учаскесіндегі оқушылардың жұмыстары), жүргізу әдісі мен жолдары дұрыс көрсетілуі тиіс.
Жағдай - адам әрекетінің , жан-жануарлар тіршілігінің, табиғат пен қоғамдағы өзгерістің, оқиғаның, т.б. айналадағы ортаның ықпалына тәуелділігін білдіретін философиялық ұғым. Табиғаттағы, қоғамдағы белгілі бір өзгерісті тудырушы алғышарт есебінде де қарастырылады.

Бақылау тапсырмалары орындалуға міндетті және уақытылы тапсырылуы тиіс. Кешіктіріліп орындалған жұмыс автоматты түрде төмен бағаланады.

Аралық аттестациясының қорытындысы студенттің сабаққа қатысуы, белгіленген мерзімде өздік жұмыстарын орындауы, сабақ барысындағы ауызша немесе жазбаша жауаптары, сонымен қатар аралық бақылау нәтижесі ескере отырып қойылады.

Аралық аттестация қорытындысы студенттің сабаққа қатысу, өзіндік жұмысты уақытылы орындауына, сабақ кезіндегі ауызша және жазбаша түрдегі жауабына және аталған аралық бақылаудың нәтижесіне байланысты шығарылады.

Аттестат (латын тілінде attestatio - куәлік) - әскери қызметшінің не әскери міндеттінің іскерлік және моральдық-саяси қасиеттері мен даралық қабілеттері баяндалған құжат. Аттестацияда офицердің командирлік қасиетін, оның ұйымдастырушылық қабілеттерін бейнелейтін мәліметтер, мамандығы бойынша біліктілігі, саяси кемелділігі, қабілеттері, жақсы қасиеттері немесе кемшіліктері, мінез-құлқы туралы пікірлер, т.б. беріледі.

Егер студент белгіленген мерзімде сәйкес келетін мекеменің растайтын құжатымен денсаулық жағдайына немесе басқа да дәлелді себептермен сабақ босатып, аралық бақылауды тапсыра алмаған жағдайда, студент аралық бақылауды индивидуалды түрде тапсыруға құқылы.

Кез-келген көшіру немесе плагиат (дайын тапсырмаларды көшіру, қолдану және басқа студенттің тапсырманы орындауы) жазасы аудиториядан шығару немесе бағасын «қанағаттанарлықсыз» деп тану түрінде болады.

Сабақ жүру барысында ұялы телефондар өшіріледі.

Ұялы телефон - радиожелі арқылы байланыс жасауға арналған құрал. 1. Бағалау саясаты

Басқа кредиттерден тәуелсіз әр пәнге бір академиялық кезең үшін 600 балл бөлінеді (1-7 апта – 270 балл және 30 балл сабаққа қатысқаны үшін, 8-15 апта – 270 балл және 30 балл сабаққа қатысқаны үшін).

Академия - ғылыми қоғамдардың, мекемелердің, оқу орындарының атауы. "Академия" сөзі гректің Akademos деген мифтік батырының атынан шыққан. Біздің заманымыздан бұрын 4 ғасырда Афины маңындағы "қасиетті бақ" сол батырдың атымен аталып, онда Платон өз шәкірттеріне лекция оқыған.

Апта және білімді бақылау түрлері бойынша балл бөлу 3-кестеде көрсетілген.

3 - кестеАпта

Зертханалық, практикалық, семинар сабақтарының, БӨЖ тақырыптары

Білімді бақылау түрі

Барлық балл


1

2

4

3

1-7

1-7 апта аралығындағы барлық аудиториялық сабақтарға қатысу


Оқытушы тек білім алушының сабақта жоқ екендігі туралы фактіні ғана тіркейді

30

Зертханалық сабақтар, тәжірибелік сабақтар, семинар, БӨЖ

1

Дербес компьютердің конфигурациясы туралы ақпарат жинау

Сұрау, тест

10

2

Дербес компьютердің жүйелік тақшасы. ДК жүйелік блогын жинау.

Сұрау, тест

-

220

3

Дербес компьютердің жүйелік тақшасы. ДК жүйелік блогын жинау.

Сұрау, тест

-

БӨЖ №1

Қорғау

40

4

Енгізу-шығару жүйесінің негізгі баптаулары

Сұрау, тест

10

420

5

Енгізу-шығару жүйесінің негізгі баптаулары

Сұрау, тест

10
БӨЖ №2

Қорғау

50

6

Қатты дискке қызмет көрсету.

Сұрау, тест

10


10

7

1 Аралық бақылау
90

1-7 апта аралығындағы оқу нәтижелері бойынша балл қорытындысы


30 270=

300


8-15
Оқытушы тек білім алушының сабақта жоқ екендігі туралы фактіні ғана тіркейді

30

Зертханалық сабақтар, практикалық сабақтар, семинар, БӨЖ

8

Жүктемелі тасымалдауыштарды жасау.

Сұрау, тест

10

810

9

ДК ақпараттарды енгізу құрылғыларына қызмет көрсету.

Сұрау, тест

-
БӨЖ №3

Қорғау

50

10

Виртуальды машинаны жасау және баптау.

Сұрау, тест

1020

11

Виртуальды машинаны жасау және баптау.

Сұрау, тест

10

12

Виртуальды машинаны жасау және баптау.

Сұрау, тест

10

13

Виртуальды машинаны жасау және баптау.

Сұрау, тест

10

13

БӨЖ №4

Қорғау

50

14

ДК негізгі ішкі жүйесін баптау.

Сұрау, тест

10

1410

15

2 Аралық бақылау
70

8-15 апта аралығындағы оқу нәтижелері бойынша балл қорытындысы


30 270=

300


Емтиханның қорытынды баллы

400

Академиялық кезең үшін қорытынды балл

1000

Оқытушы баллды бөлу бойынша мәліметтерді электронды журналға енгізеді.


Білім алушы пән бойынша емтиханға кіруге егер оның пәннің пререквизиті болып табылатын семестрде жинаған жиынтық рейтингтік баллы 300-ден-600 баллды құраса және пән бойынша академиялық қарызы болмаған жағадайда ғана рұқсат етіледі.

Білім алушы пән бойынша емтиханға егер, семестрде жинаған жиынтық рейтингтік баллы 300-ден-600 баллды құраса және пәннің пререквизиті болып табылатын пән бойынша академиялық қарызы болмаған жағадайда ғана кіруіне рұқсат етіледі.

Пән бойынша емтихан бағасы ең жоғарғы оқу үлгерімі көрсеткіштері бойынша анықталады: қорытынды аттестация (60%), емтихан (40%), барлығы 100%. құрайды.Пән бойынша білім алушылардың білім сапасын бағалау шкала бойынша анықталады (4-кесте).
4 – кесте

Білімді бағалаудың көпбаллды әріптік жүйесі


Әріптік жүйе бойынша бағалау


Баллдардың цифрлық эквивалентіПайыздық мазмұны


Дәстүрлі жүйе бойынша баға


А

4,0

95-100

Өте жақсы

А-

3,67

90-94

В

3,33

85-89

Жақсы

В

3.00

80-84

В-

2,67

75-79

С

2,33

70-74

Қанағаттанарлық


С

2,00

65-69

С-

1,67

60-64

Д

1,33

55-59

Д

1,00

50-54

F

0,00

0-49

Қанағаттанарлықсыз 1. ӘДЕБИЕТ ЖӘНЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСТАР

  1. Негізгі әдебиет


   1. Дүйсембаев, Ә.Е., Компьютерлер архитектурасы /Дүйсембаев Ә.Е. - 2012

   2. Мелехин, В.Ф., Вычислительны, машины, системы и сети /Мелехин В.Ф. - 2010

   3. Цай, Д., Устройство и ремонт персонального компьютера /Цай, Д. - 2007

   4. Коксеген А., Микропроцессорные технологии /Коксеген А. - 2008  1. Қосымша әдебиет
   1. Нарышкин А.К. Цифровые устройства и микропроцессоры /Нарышкин А.К. - 2006

   2. Жмакин А.П. Архитектура ЭВМ /Жмакин А.П. - 2006

   3. Максимов Н.В. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем /Максимов Н.В. и др. – 2005

   4. Таненбаум Э. Архитектура компьютера. СПб.: Питер, 2007. 848 б.

   5. Афанасьев К.Е., Стуколов С.В. Многопроцессорные вычислительные системы и параллельное программирование: Учебное пособие. КемГУ. Кемерово: Кузбассвузиздат, 2003. 233б.

   6. Столлингс У. Структурная организация и архитектура компьютерных систем: Проектирование и производительность. СПб: Вильямс, 2002. 896 б.

   7. Барановская Т.П., Лойло В.И., Семенов М.И. и др. Архитектура компьютерных систем и сетей: Учебное пособие для вузов. М: Финансы и статистика, 2003. 256 б.

   8. Цилькер Б.Я., Орлов С.А. Организация ЭВМ и систем: Учебник для вузов. СПб: Питер, 2004. 668 б.

   9. Цай, Д. Устройство и ремонт персонального компьютера /Цай, Д. – 2007
  1. Интернет-ресурстар
   1. Материалы сайта http://www.citforum.ru

   2. Интернет-Университет Информационных Технологий (Intuit.ru)

   3. Виртуальный музей истории отечественных компьютеров http://informatic.ugatu.ac.ru
1   2   3

 • ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫ БӨЛУ
 • 1-2 аралық білімді бақылау тапсырмалары
 • Бағалау саясаты
 • ӘДЕБИЕТ ЖӘНЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСТАР
 • Қосымша әдебиет
 • Интернет-ресурстар

 • жүктеу 194.3 Kb.