Главная страница
Контакты

    Басты бет


Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы

жүктеу 160.29 Kb.жүктеу 160.29 Kb.
бет1/2
Дата05.04.2017
өлшемі160.29 Kb.

Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы


  1   2


Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.4/19


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Агротехнология факультеті
«Агротехнология» кафедрасы
5В080700 Орман ресурстары және орман шаруашылығы

мамандығының студенттеріне арналған

«Орман мелиорациясы»

ПӘНІНІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ

(Syllabus)

Павлодар

Пән бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus) бекіту парағы
Нысан


ПМУ ҰС Н 7.18.4/19


БЕКІТЕМІН

АТФ деканы

______ Т. К. Бексеитов

20__ж. «___» _________


Құрастырушы: аға оқыт.

Мемлекет - белгілі бір аумаққа иелік етіп, сол жердегі халықтың еркін дамуына мүмкіндік беретін, қоғам табиғатынан туындайтын ортақ істерді атқаруға қажетті басқарудың жоғарғы дәрежеде ұйымдасқан жүйесі, саяси билік ұйымы.
Орман ресурстары (Лесные ресурсы) - табиғи ресурстардың маңызды түрлерінің бірі; орман қорлары және ағаш тұқымдарына жатпайтын құндылықтар (азықтық, аңшылық косіпшілік ресурстары, жабайы өсімдіктердің жемістері мен жидектері, саңырауқұлақтар, емдік өсімдіктер және т.б.).
, магистр____________ Ж.Б. Касанова


Агротехнология кафедрасы
5В080700 Орман ресурстары және орман шаруашылығы мамандығының

студенттеріне арналған


«Орман мелиорациясы»

пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
Бағдарлама 20__ ж. «___»__________ бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленді.
Кафедра отырысында ұсынылды 20__ ж. «____» ________ № ___ хаттама
Кафедра меңгерушісі ___________К.М.Мухаметкаримов 20__ж. «__» ____

Агротехнологиялық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

20__ ж. «___»__________ №____ хаттама

ОӘК төрағасы _________ К. К. Сейтханова 20_ж. «_____»___________
1. Оқу пәнінің паспорты
Пәннің атауы «Орман мелиорациясы»
Міндетті компоненті пәні

Кредиттер саны және оқу мерзімі

Барлығы – 2 кредит

Курс: 3

Семестр: 6Барлық аудиториялық сабақ – 30 сағат

Дәріс – 15 сағат

Практикалық сабақ – 15 сағат

СӨЖ – 60 сағат

оның ішінде СӨЖМ – 15 сағат

Жалпы еңбексыйымдылық – 90 сағат


Бақылау түрі

Емтихан – 6 семестр


Пререквизиттер: «дендрология», «орман фитопатологиясы», «ағаш өсімдіктерінің физиологиясы»
Постреквизиттер: «Қазақстанның орман қорлары»
2. Оқытушылар туралы мәлімет және байланыс ақпарат
Оқытушының аты-жөні – Касанова Жанар Байболатовна

Ғылыми дәрежесі, атағы, қызметі – магистр, аға оқытушы

«Агротехнология» кафедрасы, 1- 113 аудитория

телефон 673685, доб. 1295.

E-mail zhaka_kassanova@mail.ru
3. Пәннің мақсаты мен міндеттері
Пән - ормандарды өсіру барысында адамның қоршаған ортасын және ауыл шаруашылық өндірсінің табиғи жағдайларын жақсарту туралы ғылым.

Жағдай - адам әрекетінің , жан-жануарлар тіршілігінің, табиғат пен қоғамдағы өзгерістің, оқиғаның, т.б. айналадағы ортаның ықпалына тәуелділігін білдіретін философиялық ұғым. Табиғаттағы, қоғамдағы белгілі бір өзгерісті тудырушы алғышарт есебінде де қарастырылады.
Ауыл шаруашылығы Ауыл шаруашылығы - материалдық өндірістің ең маңызды түрлерінің бірі. Ауыл шаруашылығы халықты азық-түлікпен және өнеркәсіпті шикізаттың кейбір түрлерімен қамтамасыз етумен айналысады. Ауыл шаруашылығы екі үлкен саладан, яғни өсімдік шаруашылығынан және мал шаруашылығынан тұрады.

Пәннің мақсаты ормандарды өсіру барысында адамның қоршаған ортасын және ауыл шаруашылық өндірсінің табиғи жағдайларын жақсарту туралы ғылым. Орман шаруашылық ісі мамандығының студенттері орман дамуындағы негізгі заңдылықтарды және оны мелиорация факторы ретінде қолдануын, сонымен бірге су эрозиясынан, қара дауылдардан, аңызақтардан, құрағақшылықтардан қорғанудың мелиоративті әдістерін білгені жөн;
Әдіс , метод (гр. 'μέθοδος',methodes зерттеу не тану жолы, бір нәрсеге жетудің жолы) - көздеген мақсатқа жетудің тәсілі, тәртіпке келтірген қызмет жүйесі. Әдіс философияда зерттелетін нәрсенің ойша нұсқасын жасау үшін қажетті таным құралы болып табылады.
Мелиорация(лат. melioratio – жақсарту)- жерді жақсартуға бағытталған техникалық және шаруашылық-ұйымдастырушылық шаралар жиынтығы. Топырақты сумен, ауамен, қоректік заттармен қамтамасыз ету тәртібін жақсартуға, оны жел, су эрозиясы сияқты қатерлі құбылыстардан қорғауға мүмкіндік береді.


Пәннің міндеттері

- орман шаруашылығының негізгі салаларында орман жолақтарын дұрыс игеру;


4. Білімге, икемділікке, құзыретке қойылатын талаптары
Курсты оқу нәтижесінде студент

білуі тиіс:

- орман дамуындағы негізгі заңдылықтарды және оны мелиорация факторы ретінде қолдануын, сонымен бірге су эрозиясынан, қара дауылдардан, аңызақтардан, құрағақшылықтардан қорғанудың мелиоративті әдістерін білгені жөн;

қолынан келу керек: • тауда, топырақта, жырада орман жолақтарын отырғызу әдістерін;

 • мелиорацияға ұшырайтын топырақтарда отырғызылатын орман жолақтарының әсер ету нәтижесін;

құзыретті болу керек

 • арнайы әдебиеттер мен арнайы техникалық анықтау құжаттарын қолдану, арнаулы өндірістерде есеп пен калькуляция жүргізу;
  Өсімдіктердің, жануарлардың (әсіресе микроорганизмдердің), климат жағдайларының және адамдардың әсерімен өзгерген жер бетінің үстіңгі борпылдақ қабаты. Топырақ бойында құнарлылық қасиеті, яғни өсімдіктерді сумен, басқа да қоректік элементтермен қамтамасыз ететін қабілеті болады.
  Әдебиет (араб.: асыл сөз‎) - сөз өнері, әлеуметтік мәні бар шығармалар жиынтығы.


икемділікке ие болу керек:


5. Пәнді оқытудың тақырыптық жоспары
Академиялық сағаттардың сабақ түрлеріне бөлінуі


п/п

Тақырып атауы

Сабақ түрлеріне байланысты сағат саны

СӨЖ

дәріс

практ.

(семин)

зертх., студ., инд.

барлығы


Соның ішінде.

СӨЖМ

1

2

3

4

5

6

7

1

Орманның және орман мелиорациялардың ауыл шаруашылықта маңызы.

3

3

-

10

3

2

Егінді қорғайтын орман жолақтары.

3

3

-

10

3

3

Су реттеуші жіне арқалық маңындағы орман жолақтары.

3

3

-

10

3

4

Құмдарда және жыраларда ормандарды отырғызу.

2

2

-

10

2

5

Орман мелиоративті жұмыстардың механизациясы.

2

2

-

10

2

6

Орман мелиоративті жұмыстардың ұйымдастырылуы.

2

2

-

10

2

Барлығы: 90 (2 кредит)

15

15

-

60

15


6 Дәріс сабақтарының мазмұны
Тақырып 1. Орманның және орман мелиорациялардың ауыл шаруашылықта маңызы.

Жоспар:

 1. Кіріспе

 2. Орман жолақтарының құрылымы (конструкциясы)

 3. Орман жолақтарының жел ағынына әсері

 4. Орман жолақтарыныңжер бетіне таяу орналасқан ауа қабаттарының температурасы мен ылғалдылығына әсері

 5. Орман жолақтарының булануға әсері

Әдебиет:

1. Агролесомелиорация. Под ред. Н.И.Суса. Издательство «Колос»Москва 2006 г.

2. М.В. Колесниченко. Лесомелиорация с основами лесоводства. Москва

«Колос» 2001 г.

3. Е.Арын және т.б. Орысша-қазақша түсіндірме сөздік. Павлодар 2002.


Тақырып 2. Егінді қорғайтын орман жолақтары.

Жоспар:


 1. Орман жолақтарының ауыл шаруашылық дақылдарына әсері

 2. Орман жолақтарын орналастыру

 3. Тұқымдастарды таңдауға қойылатын агроорман мелиоративтік талаптар

 4. Жайылымдардағы қорғаныш орман жолақтары

Әдебиет:

1. Агролесомелиорация. Под ред. Н.И.Суса. Издательство «Колос»Москва 2006 г.

2. М.В. Колесниченко. Лесомелиорация с основами лесоводства. Москва

«Колос» 2001 г.

3. Е.Арын және т.б. Орысша-қазақша түсіндірме сөздік. Павлодар 2002.


Тақырып 3. Су реттеуші жіне арқалық маңындағы орман жолақтары.

Жоспар:


 1. Топырақтың су эрозиясы

 2. Топырақ эрозиясымен күресудің қазіргі кездегі әдістерімен тәсілдері

Әдебиет:

1. Агролесомелиорация. Под ред. Н.И.Суса. Издательство «Колос»Москва 2006 г.

2. М.В. Колесниченко. Лесомелиорация с основами лесоводства. Москва

«Колос» 2001 г.

3. Е.Арын және т.б. Орысша-қазақша түсіндірме сөздік. Павлодар 2002.
Тақырып 4. Құмдарда және жыраларда ормандарды отырғызу.

Жоспар:


 1. Құмдар оларды бекіту, орман өсіру және игеру. Құмдар туралы жалпы түсінік

 2. Жылжымалы құмдардың пайда болуы және оларда өсімдіктердің табиғи өсуі

 3. Жылжымалы құмдарды бекіту

 4. Құмдарда орман өсіру

Әдебиет:

1. Агролесомелиорация. Под ред. Н.И.Суса. Издательство «Колос»Москва 2006 г.

2. М.В. Колесниченко. Лесомелиорация с основами лесоводства. Москва

«Колос» 2001 г.

3. Е.Арын және т.б. Орысша-қазақша түсіндірме сөздік. Павлодар 2002.
Тақырып 5. Орман мелиоративті жұмыстардың механизациясы.

Жоспар:


 1. Дайындық жұмыстардың түрлері мен мазмұны

 2. Орман құруды аэрофотосуреттермен қамтамасыз ету

 3. Техникалық жаттығу


Әдебиет:

1. Агролесомелиорация. Под ред. Н.И.Суса. Издательство «Колос»Москва 2006 г.

2. М.В. Колесниченко. Лесомелиорация с основами лесоводства. Москва

«Колос» 2001 г.

3. Е.Арын және т.б. Орысша-қазақша түсіндірме сөздік. Павлодар 2002.
Тақырып 6 Орман мелиоративті жұмыстардың ұйымдастырылуы.

Жоспар:


 1. Орман құру мекемелерінің құрылымы

 2. Орман құру әдістері мен разрядтары

Әдебиет:

1. Агролесомелиорация. Под ред. Н.И.Суса. Издательство «Колос»Москва 2006 г.

2. М.В. Колесниченко. Лесомелиорация с основами лесоводства. Москва

«Колос» 2001 г.3. Е.Арын және т.б. Орысша-қазақша түсіндірме сөздік. Павлодар 2002.


  1   2

 • Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
 • Агротехнологиялық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды 20__ ж. «___»__________ №____ хаттама

 • жүктеу 160.29 Kb.