Главная страница
Контакты

    Басты бет


ОҚу курстарының каталогы

жүктеу 2.3 Mb.жүктеу 2.3 Mb.
бет1/6
Дата14.04.2017
өлшемі2.3 Mb.

ОҚу курстарының каталогы


  1   2   3   4   5   6


Ф.7.06 – 32

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ


М.
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі - Қазақстан Республикасының Үкіметі құрамына енетін орталық атқарушы органы.
ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
КАФЕДРА «Мектепке дейінгі және бастауышта оқыту теориясы мен әдістемесі»

ОҚУ КУРСТАРЫНЫҢ КАТАЛОГЫ
Мамандығы: 050101-Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеу

Шымкент 2010Құрметті студенттер!
Кредиттік оқыту жүйесінің ең басты ерекшелігінің бірі әрбір студенттің жеке оқу траекториясын қалыптастыру болып табылады. Студенттің жеке жоспары міндетті пәндер мен таңдау пәндер компонентінен тұрады. Студент эдвайзер мен факультет администраторының көмегімен белгілі бір пәндерді таңдай отырып, өзінің жеке оқу жоспарын жасайды. Студент жеке оқу жоспарын 128 кредит көлемінде қалыптастырады, оның ішінде бір семестрде 18-21 кредит көлемінде өтеді.

Пәндерінің оқу каталогында барлық пәндердің сипаттамасы келтіріліп, оны жетік меңгергеннен кейінгі дағдысымен анықталады. Пәндерді таңдау және оған курстарға жазылу ЖОО АЖ жүйесіне автоматты түрде келесі кезеңдерде:

1 курс студенттері үшін-25 тамыз бен 31 тамыз аралығында

2,3,4 курс студенттері үшін-15 наурыз бен 15 сәуір аралығында жүзеге асырылды.


050101-Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеу

мамандықтарының оқу жұмыс жоспары
1 семестр

2 семестр

3 семестр

4семестр

5семестр

6 семестр

7 семестр

8 семестр


Қазақстан тарихы 2 лек. 1пр.

3 кредит
Философия

2 лек.


1 пр.

3 кредит

Педиатрия негізері және балалар гигиенасы 1 лек. 1пр.

2 кредит

Мемлекет

тік тілде іс-қағаздар жүргізу 1 пр. 1кредитСаясаттану 1 лек. 1пр.

2 кредит
Шетел тілі 6 пр.

6 кредит

Саясаттану 1 лек. 1пр.

2 кредит

Мектепке дейінгі тәрбие жұмысын ұйымдастыру және басқару 2 лек. 1пр.

3 кредит

Әлеумет

тану 1 лек. 1пр.2 кредит
Қазақ (орыс)тілі

6 пр. 6 кредитСаясаттану 1 лек. 1пр.

2 кредит

Экология және тұрақты даму 1 лек 1пр 2 кредит
Дефектоло

гия негіздері және логопедия 1 лек. 1пр.2 кредит

Экономика

лық теория негіздері

1 лек. 1пр.

2 кредит

Информа

тика 1лек.

2 лаб.

3 кредит


Экономика

лық теория негіздері

1 лек. 1пр.

2 кредит


Әлеумет

тану 1 лек. 1пр.2 кредит

Дене тәрбиесі теориясы мен әдістемесі 3 лек. 2 лаб.

5 кредит

а)Матема

тиканы оқыту әдістемесі

б) Кіші жаст.оқушылардың математиканы оқыту теориясы мен практикумы

в) Матем.оқытудың теориясы мен тәжірибесінің дамуы

4 лек. 2 пр.

6 кредит

Шешендік өнерге үйрету әдістемесі

2 лек.2пр.4 кредит


Құқық негіздері 1 лек. 1пр.

2 кредит


Абайтану 1лек. 1пр.

2 кредит

Мемлекет

тік тілде іс-қағаздар жүргізу 1 пр. 1кредита)Дүниетанудан дидактика

лық материал дайындау әдістемесі

б)Дүниет.дид.матер. қолдану жолдары

в)Дүниетану

дан көрнекілік дай. тех.

2 пр.

2 кредит

Педагогикалық психология 1 лек. 1 пр. 2 кредит

Математ.дидакалық материал дайындау әдістемесі 2пр.

2 кредит
Адам өмірі қауіпсіздк негізері 1пр. 1 кредит

Балалар психологиясы 1лек. 1пр 2 кредит

Мектепке дейінгі педагогика 3 лек. 2 пр. 5 кредит

Қазіргі қазақ (орыс) тілі 1 лек. 1пр. 2 кредит

Қазақ тілінен дидактика

лық мат.дайын тех.2пр. 2кредит


Жалпы психология 1 лек. 1пр.

2 кредит

Педагогика 1 лек. 1 пр. 2 кредит

Бейнелеу өнері теориясы мен әдістемесі

2 лек. 3 лаб. 5 кредитОйынның психологиялық-педагогикалық негіздері

1 лек. 1 пр. 2 кредитБалалар әдебиеті 1 лек. 1пр.

2 кредит
Мамандық

қа кіріспе 1 лек. 1кредит


Дүниетану теориясы мен әдістемесі 2 лек 3 лаб 5 кредит

Оқу таным әрекетін ұйымдастыру 1 лек. 1 пр.

2 кредит

Практика

лық психология 1 пр.1 кредит


Мектепке дейінгі балалардың қарапайым матем. түсініктерін қалыптастыру 2 лек. 3 пр.

5 кредит

Музыкалық тәрбие теориясы мен әдістемесі 1лек. 1лаб.

2 кредит

Жазуға үйрету тех. 2пр.

2 кредит

Қазақ (орыс ) әдебиеті 1 лек. 2 пр. 2 кредит

а)Қазақ (орыс) тілінен арнайы курс және семинар

б) Мектепке дей,мекемеде қазақ тілін.оқыту тарихы

в)Мектепке дей. Мекемеде қазақ тілін оқыту тех.2 лек. 1 пр.3 кредит
Тіл дамыту әдістемесі және мәнерлеп оқу практикумы 2 лек. 3 лаб. 5 кредит

а)Математика

б)Математикалық логика

в)Математикадан есеп шығару практикумы

4 лек. 2 пр.

6 кредит

Мектепке дейінгі педагогика тарихы 1 лек. 1пр. 2 кредит


Педагогикалық шеберлік 1 лек. 1пр. 2 кредитТаныстыру практикасы 2 апта

Өлкетану практикасы 2 апта


Сәби шақ топ пед.практика 4 апта

Психологиялық-пед.практика 2 апта

Мектепке дейінгі топтағы пед. 5 апта
Әдістемелік (өндірістік) практика

4 апта


15кредит

18кредит

18кредит

21кредит

19кредит

19кредит

19кредит
7 емтихан

8 емтихан

11емтихан

11емтихан

11емтихан

11емтихан

9емтихан

1 курс

1 семестр


Пәннің аталуы

Шетел тілдері

Қысқартылған атауы

ShT1103-2103

Оқу іс-шаралары/оқу пәндерінің курстары (егер болса)

Практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр

Семестр 1,2,3,4

Оқытушының Т.А.Ә.

Кафедра

Доцент/оқытушы

Кафедра

Жұмыс тілі

Шетел тілі / казақша

Оқу жоспарымен сәйкестігі

ЖББ Міндетті компоненті

Оқу түрі/ академиялық сағаттардың саны

Практикалық – 45, ОСӨЖ – 45, СӨЖ – 45./ Практикалық – 45, ОСӨЖ – 45, СӨЖ – 45.

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 135/135

Кредиттер/ сынақ бірліктері

3/3

Модульаясында оқытуға қабылдау жағдайлары
Білім беру мақсаттары/ құзіреттілігі

Жоғары оқу орнында белгіленген бағытта жалпы білім беретін блоктың пәні ретіде шетел тілін оқытудың негізгі мақсаты шетел тілін ауызекі және тұрмыстық тіл ретінде меңгеру және шетел тілін күнделікті, сондай-ақ кәсіби қарым-қатынаста да белсенді қолдану үшін мамандық тілі ретінде меңгеру болып табылады.

Мазмұны

Шетел тілдерін меңгерудің жалпы еуропалық хабардарлығы бойынша (2001 ж.) шетел тілін оқып-білудің бастапқы және жетілген деңгейлерін игеру (А1, А2 және В1). Сөйлеу қызметінің басты түрлері мен формаларын игеру үшін фонетикалық және лексика-грамматикалық минимумдарын меңгеру. Фонетика: әріп және әріп тіркесін оқу мен айтудың негізгі ережелері. Тілдің орфоэпиялық нормалары. Сөйлеудің интонациялық-ырғақтығы бейнесі. Орфографиялық: тілдің дыбыс-әріптік жүйесі, негізгі орфографиялық ережелері. Лексика: сөзжасамдық моделдер; базалық тілдің 3500 бірлік көлеміндегі лексикалық минимумы, сонымен қатар мамандық саласына сәйкес терминдер; қолданылу саласы бойынша лексиканың дифференциациясы. Грамматика: базалық тілдің негізгі грамматикалық жәнен мамандыққа жақын тілдің неғұрлым жиі кездесетін құбылыстары.

Сөйлеу қызметінің түрлері мен формалары.

Оқу. А 1. Таныс есімдерді, сөздерді, сондай-ақ жай сөйлемдерді хабарландырудан, каталогтан, плакаттардан түсіну.

А 2. Күнделікте тұрмыста қолданылатын қарапайым мәтіндер: жарнамалар, проспектілер, мәзірлер, кестелерден қысқа және жеңіл мәтіндерді, айтып бере алатын нақты мәліметтерді таба білу. Өзіндік жеке сипаттағы қарапайым жазбаны түсіну.

В 1. Жиі кездесетін сөздері мен конструкциялары бар күнделікті және кіші кәсіптік саладағы мәтіндерді түсіну. Өзіндік жеке сипаттығы жазбадан оқиға, сезім, ниет қалыбын түсіну.

Аудиториялау. А 1. Адамға, оның отбасына, тікелей қоршаған ортаға қатысты таныс сөздер мен жиі қолданыстағы мағынаны түсіну.

А 2. Адам мен оны қоршаған ортаға қатысты (мысалы, отбасы, сатып алу, жақын араласатын орта, жұмыс) жиі пайдаланылатын сөздер мен мағыналарды түсіну. Жалпы сипаттығы қысқа анонс пен жеңіл хабарларды түсіну.

В 1. Тұрмыстық тақырыптағы (жұмыс, оқу, демалыс және т.б.) түсінікті және әдеби нормаларды сақтап құрастырылған мағыналарды түсіну. Егер сөйлеу анық және баяу болса, радио және телехабардың, сондай-ақ өзіндік жекеге немесе кәсіптік қызығушылыққа қатысты бағдарламалардың көпшілігін түсіну.

Айту, Монолог. А 1. Тұрып жатқан жері мен таныстары туралы мәліметті жеңіл сөйлемдермен айтып беру.

А 2. Өзінің отбасы, өмірі оқуы, жұмысы және әр түрлі адамдар туралы айта білу.

В 1. Күрделі емес сөйлемдерді пайдалана, отырып өзінің көзқарастарын қысқаша баяндау және дәлелдей білу; өз пікірін айта от ырып, кітаптар мен фильмдердің мазмұнын бере білу.

Сұхбат. А. 1 Егер әнгімелесуші сіздің өтінішіңіз бойынша өз сөздерін ақырындап қайталап немесе өзінің ойын қайта түсіндіріп берсе, онда сұхбатқа қатысу. Қарапайым сұрақтар қоя білу және оларға оқып жатқан тақырып шеңберінде жауап беру.

А 2. Белгілі бір тақырып немесе қызмет түрі шеңберінде тікелей ақпарат айырбасын талап ететін жай және күнделікті жағдайларда сөйлесе білу.

В 1. Оқып жүрген тілге қатысты мемлекеттердің біріне сапар шеккен кезде пайда болуы мүмкін қарапайым жағдайлардың көпшілігінде сөйлесе білу. Әр түрлі тақырыптағы сұхбаттарға дайындықсыз – ақ қатыса білу (мысалы, отбасы , бос уақыт, жұмыс, саяхат, т.б.).

Хат. А 1. Қарапайым сәлемдемелерді жаза (мысалы, құттықтау), бланкті толтыра және қонақ үйге тіркеле білу.

А 2. Қарапайым қысқа сәлемдемелер мен хабарламаларды, сонымен бірге жеке хаттарды жаза білу (мысалы, бір нәрсе үшін алғыс білдіру).

В 1. Таныс немесе қызықтыратын тақырыптарға жеңіл байланыстырылған мәтінді, сонымен бірге толғаныс пен әсерлері туралы жеке хаттарды жаза білу.Оқу жұмысының нәтижелері

ЕмтиханПәннің аталуы

Орыс тілі

Қысқартылған атауы

ОТ 1104

Оқу іс-шаралары/оқу пәндерінің курстары (егер болса)

Практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр

Семестр 1,2

Оқытушының Т.А.Ә.

Сералиева А., Рахымжанова Г.

Доцент/оқытушы
Жұмыс тілі

Орыс тілінде

Оқу жоспарымен сәйкестігі
Оқу түрі/ академиялық сағаттардың саны

Практикалық-45; ОСӨЖ-45; СӨЖ-45/ Практикалық-45; ОСӨЖ-45; СӨЖ-45/

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы -135/135

Кредиттер/ сынақ бірліктері

3/3

Модульаясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизит: Школьный курс русского языка

Білім беру мақсаттары/ құзіреттілігі

Студенты бакалавриата, совершенствуя речевые навыки и умения, формируя новые, связанные с научной сферой коммуникации, овладевают дополнительным по отношению к родному языку средством общения, получают в конечном виде глубокое и качественное профессиональное образование.

Мазмұны

Практические: Структурно-смысловое членение текста

Тема текста. Структура и смысл текста. Тема как предмет или явление, которые рассматриваются в тексте. Обозначение темы в тексте существительным, встречающимся в различных падежах.

Коммуникативные задачи текста. Смысло-речевые ситуации.

Микротемы текста. Данная и новая информация текста. Смысловое деление текста. Развитие мысли от какой-либо исходной, известной информации к неизвестной. Данная и новая информация как элементы развития мысли и связности текста. Роль предложения в тексте. Текстообразующие функции предложены Механизмы действия этих функций. Прогрессия текста как увеличение его объема и количества информации. Предложения, выполняющие функции прогрессии текста. Способы развития информации в тексте. Параллельный способ развития информации. Цепной способ развития информации. Научный стиль речи, его основные особенности. Общее понятие о научном стиле речи, его отличие от других функциональных стилей. Жанры научного стиля. Условия функционирования научной речи: научная сфера общения, преобладание письменной формы над устной, монологической речи над диалогической Характерные черты научного стиля: логичность, точность, обобщенность и отвлеченность, насыщенность терминами. Лексика научного стиля речи.

Основные пласты лексики научной речи: общеупотребительные слова, общенаучная и терминологическая лексика. Употребительность слов с обоб­щенным и отвлеченным значением. Распространенность слов иноязычного происхождения. Дискуссия с использованием научной лексики. Формулирование научных тем и проблем с использованием специальной лексики. Составление текстов по опорным словам, относящимся к научной лексике. Терминологическая лексика русского языка. Понятие о терминах, их особенностях. Терминология как основной при­знак научного стиля. Узкоспециальная и общенаучная терминология. Одно­значность терминов. Терминологические словари. Морфология научного стиля речи

Морфологические особенности научного стиля. Высокая частотность существительного. Отвлеченные, отглагольные существительные, насыщенность текста существительными среднего рода. Глагол в форме настоящего времени совершенного вида со значением постоянного действия. Употребление кратких прилагательных для выражения постоянного свойства предмета. Краткие страдательные причастия в научной речи. Синтаксис научного стиля речи. Синтаксические особенности научного стиля: преобладание сложных предложений, широкое употребление причастных и деепричастных оборотов, однородных членов предложения с характером перечисления. Составные подчинительные союзы со значением обусловленности в научной речи: вследствие того что; несмотря на то что; ввиду того что; в связи с тем что; тогда между тем как. Слова и словосочетания в качестве средств связи предложении и частей текста: рассмотрим; необходимо подчеркнуть, что. Вводные слова и словосочетания как средства связи частей текста. Подстили научного стиля. Понятие о подстилях научного стиля. Выделение подстилей: собственно научного, научно-учебного, научно-популярного. Сфера употребления, осо­бенности изложения, цель, характер, адресата разных подстилей.Оқу жұмысының нәтижелері

После изучения данного курса студенты казахского отделения овладеют основами научной речи. Изучение текста, его особенностей и коммуникативных задач даст возможность правильно формулировать мысли, фигурировать средствами общения. Сосотавление текста по опорным словам поможет в овладении терминологией научного стиля. Морфология научного стиля преследует цель не только усвоить особенности употребления частей речи в научном тексте, но и некоторые новые их признаки. Синтаксические средства связи также необходимы для освоения научной речи и развития практических навыков их умелого употребления.Пән атауы

Информатика

Қысқартылған атауы

Inf 1105

Оқу іс-шаралар/ оқу пәндерінің курсы

Лекция, практикалық, СӨЖ, ОСӨЖ

Семестр

1

Оқытушының аты-жөні
Доцент/ оқытушы
Жұмыс тілі

Қазақ тілінде

Оқу жоспарына сәйкестігі

Жалпыға бірдей білім беретін пәндер циклі, міндетті компонент

Оқу түрі / академиялық сағат саны

Лекция-30, лабораториялық-15, ОСӨЖ-45, СӨЖ-45

Еңбеккөлемі

135сағат

Кредиттер/сынақ бірліктері

3 кредит

Модуль көлімінде оқуға қабылдау шарттары

Пререквизиттер:

Білім беру мақсаты:

Жоғары оқу орындарының бағдарламасына сәйкес көлемдегі білім алу үшін студент әдебиеттермен, оқу құралдарымен, сөздіктермен, компьютермен жұмыс жасай білуі қажет.

Мазмұны

Дәрістер: Информатика негізі және есептеу техникасының архитектурасы мен программалық жабдықталуы. Алгоритмдер

Информатка пәні, объектілері және оның құрамдас бөліктері.Дискретизация түсінігі, тілдер – объектілерді және процесстерді бейнелеу әдістері. Суреттерді форматизациялау. Компьютерлік графика түсінігі.

Компьютерлік графика - 2011 жылы Алматы қаласы «Дәуір» баспасында басылып шыққан кітап. Кітап авторы/құрастырушысы - Б. Н. Нұрмаханов, Д. Д. Әбілдабекова, У. Т. Қарымсақов. Беттер саны - 200.
Информатиканың геометриялық түсінігі. Компьютерде акпаратты бейнелеу. Буль алгебрасы және компьютердің логикалық схемасы.
Буль алгебрасы, буль торы - ішінара реттелген жиынның арнаулы түрі. Егер жиынның ең үлкен элементі 1 (Буль алгебрасының бірлігі), ең кіші элементі 0 (Буль алгебрасының нөлі) болса және әрбір х элементі мен оның толықтыру элементі Сх: sup =1, іnf =0 қатынастарын қанағаттандырса, онда Буль алгебрасы дистрибутивтік тор деп аталады.
Компьютердің негізгі блоктарын ұйымдастыру элементтері. Процессордың архитектуралық ұйымдастырылуы. Компьютедің жадысын ұйымдастыру. Командалар және адрестер жүйесін жүйесін ұйымдастыру. Ақпаратты сақтаудың техникалық құралдары. Жадыны басқару, мильтипроцессорлық есептеу жүйелері: есептеу процесі ажырату, программаларды ажырату, қабатты-параллельдік формалар, гипераудандар өрісі. Қазірг замандағы программалық құралдар. Программалау жүйесінің программалық, тілдік және информациялық жабдықталуы. Компиляторлар және интерпретаторлар. Стандартты программалар.

Программалауға кіріспе. Алгоритмдер (типтері, қасиеті, бейнелеу әдістері). Алгоритмдік құрылымдар. Программалауды үйрететін тілдерді шолу, жалпы бағыттағы программалау тілдері.

Негізгі алгоритмдер. Есеп шығарудың негізгі программалық нәтижелі схема. Массивтерді өңдеудің негізгі алгоритмдері. Тізбектерді өңдеудің негізгі алгоритмдері. Деректердің ақпарттық құрылымдары туралы жалпы мағлұмат. Есепті тиімділеу. Программаларды өңдеу және тестілеу әдістері. Модульдік және құрылымдық программалаудың концепциясы. Объектіге бағыталған программаларды шолу.Қолданбалы программалық жабдықтау. Ақпаратты өңдеу құралдары.

Мәтіндік редакторлар. MS Word программасында мәтіндік құжат даярлау .

MS Word-та кестелермен жұмыс. Графикалық объектілерді пайдалану.

Windows жүйесіндегі EXCEL программасы (программаны іске қосу, ұяшықтарға мәліметтер, мәтін енгізу және т.б.). MS

Excel-де функциялар мәнін кестелеу. Ұяшықтар мен блоктардың адрестерін абсолютті, салыстармалы және аралас түрде жазу.

Деректер қорын басқару жүйесі. ДҚБЖ-нің негізгі объектілері. Кестеаралық байланыс. Кесте құру режімдері. Сұраныс. Қалып түрлері. Есеп. MS Access-те беттермен жұмыс. Макрос және модульдер

Презентация даярлау құралы - MS POWER POINT. Power Point құжатының құрылымы. Слайд құру режімдері.

Компьютерлік желілер, желілік және телекомуникациялық технологиялар.

Компьютерлік желілер, желілік және телекоммуникациялық технологиялар. Желілік туралы жалпы мағлұмат, алдын-ала жағдай және компьютердің желілік әрекеттестік қажеттігілі. Ақпараттық және сәйкес программалық қамсыздандыру.

Ауқымды және жергілікті желілер. Негізгі технологияларды, деректер тасымалдау әдістерін шолу. Жергіліті компьютерлік желілерде ақпаратты қорғау, антивирустық қорғаныс. Жасанды интелект жүйелері.

Ақпараттық сақтандару және оның құрамдастыру. Ақпарат қауіпсіздігіне қауіптер және олардың топталуы. Ақпараттық процеске рұқсатсыз кірісуден сақтану. Ұйымдастыру шаралары, инженерлі және де басқа ақпаратты сақтау әдістері. Жергіліті компьютерлік желілерде ақпаратты қорғау, антивирустық қорғаныс. Жасанды интелект жүйелері.

Қазіргі замандағы жоғарғы деңгей тілдері: қысқа мінездеме, негізгі түсініктер. Объектіге бағытталған программалау технологиясы.

Объектіге бағытталған программалау - 2009 жылы Алматы қаласы «Қазақ-Британ техникалық университеті» баспасында басылып шыққан кітап. Кітап авторы/құрастырушысы - А. К. Сатпаева, редакторы - А. К. Далабаева.


Практикалық: Санау жүйелері. Бүтін және бөлшек сандарды бір санау жүйесінен басқа санау жүйесіне аудару. Есептерді алгоритмизациялау. Сызықты, тармақты және циклдік алгоритмдер. Жүйелі программалық алгоритмдер. Архиваторлар, антивирустық программалар, утилиттер. Windows ОЖ орнату. Жұмыс үстелінде объектілерді құру, жою және қалпына келтіру. Мәтіндік редакторлар.MS Word программасында мәтіндік құжат даярлау. MS Word-та кестелермен жұмыс. Графикалық объектілерді пайдалану. MS Word-та диаграммаларды орнату. MS Word программасында формулаларымен жұмыс.

Windows жүйесіндегі EXCEL программасы (программаны іске қосу, ұяшықтарға мәліметтер, мәтін енгізу және т.б.). MS Excel-де функциялар мәнін кестелеу. Ұяшықтар мен блоктардың адрестерін абсолютті, салыстармалы және аралас түрде жазуды қолдану. Windows жүйесіндегі EXCEL программасында диаграмма тұрғызу мүмкіндіктері. EXCEL программасының математикалық қосымшалары. Деректер қорын басқару жүйесі. ДҚБЖ-нің негізгі объектілеріндегі кестеаралық байланыс. Кесте құру, сұраныс. Қалып түрлерін қолдану. Есеп беру. MS Access-те беттермен,макрос және модульдер құру. Презентация даярлау құралы - MS POWER POINT. Power Point-та слайдтар құру. Компьютерлік желілер, желілік және телекоммуникациялық технологиялар. Желілік әрекеттестік қажеттігілі. Ақпараттық және сәйкес программалық қамсыздандыру. Ауқымды және жергілікті желілер. Негізгі технологияларды қолданып, деректер тасымалдау әдістері. Ақпараттық сақтандару және оның құрамдастыру. Ақпарат қауіпсіздігіне қауіптер және олардың топталуы. Ақпараттық процеске рұқсатсыз кірісуден сақтану. Ұйымдастыру шаралары, инженерлі және де басқа ақпаратты сақтау әдістері.

Қазіргі замандағы жоғарғы деңгей тілдері: мінездеме және негізгі түсініктер. Объектіге бағытталған программалау.


Оқу процесінің нәтижесі

«Информатика» курсын оқу барысында студенттерде компьютерді жатық меңгеру және бағдарламалау тілдерінде есептерді шешу біліктіліктері мен дағдылары қалыптасады. Сонымен қатар, информатиканың басты идеялары мен дербес компьютердің жұмыс істеу принциптері баяндалады.

Әрбір зертханалық жұмыстар сәйкес тақырыпқа арналған сұрақтар мен тапсырмалардан тұрады. Келтірілген мағлұматтар түсініктемелер және оларға қажетті суреттермен жабдықталады.

Пән атауы

Құқық негіздері

Қысқартылған атауы

ОП

Оқу іс-шаралар/ оқу пәндерінің курсы

Дәрістер, семинар, СӨЖ, ОСӨЖ

Семестр

1,2

Оқытушының аты-жөні

Қозыбақова С

Доцент/ оқытушы

аға оқытушы

Жұмыс тілі

Қазақша, орысша

Оқу жоспарына сәйкестігі

Жалпыға бірдей білім беретін пәндер циклі, міндетті компонент

Оқу түрі / академиялық сағат саны

Дәріс-15, семинар-15, ОСӨЖ-30, СӨЖ-30

Еңбеккөлемі

90 сағат

Кредиттер/сынақ бірліктері

2 кредит

Модуль көлімінде оқуға қабылдау шарттары

Пререквизиттер: Құқық негіздері

Білім беру мақсаты:

«Құқық негіздері» пәнін оқыту мақсаттары: Қазақстан Республикасындағы құқықтық мемлекеттілікті жетілдірудің қажетті шарты ретіндегі қазақстандық патриотизмді тәрбиелеу, оқушылардың әлемдік танымын қалыптастыру, қоғамдық және құқықтық мәдениет және жеке құқық танымын жоғарылату.

Оқу пәнін оқыту мақсаты қазіргі қоғамның қажеттілігі мен мүддесінен туындап отыр. Оқытудың негізгі мақсаты заң мамандығын алмайтын студенттерге мемлекет және құқық теориясының негіздерін меңгеру, ұлттық құқықтың жетекші салаларының шеңберінде қажетті білім беру.

Білім беру Білім беру - тиісті оқу орны арқылы ғылыми мағлұмат беріп, адамның танымын, білімін, дағдысын, дүниеге көзқарасын жетілдіру процесі; қоғам мүшелерінің мәдениетін дамытудың негізгі шарты; мақсаты - қоғам мүшелерінің адамгершілік, интектуалды, мәдени дамуында және олардың денесінің дамуында, кәсіптік біліктілігінде жоғары деңгейге қол жеткізу болып табылатын тәрбие мен оқытудың үздіксіз процесі; жүйеге келтірілген білім, іскерлік дағды және ойлау тәсілдері көлемін меңгеру процесі мен нәтижесі. Білімділіктің басты өлшемі - білімнің жүйелілігі, ойлаудың жүйелілігі мен логикалылығы.
Бұдан басқа міндет ретінде: қоғам өміріндегі мемлекеттік-құқықтық механизмнің жетілдіруінің саяси-құқықтық жолдарын анықтау, субъективтік құқықтар мен субъективтік юридикалық міндеттерді жүзеге асыруға қажетті тәжірбиені жинақтауға үйрету.Мазмұны
  1   2   3   4   5   6

 • ОҚУ КУРСТАРЫНЫҢ КАТАЛОГЫ Мамандығы: 050101-Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеу Шымкент 2010 Құрметті студенттер!
 • 1 семестр 2 семестр 3 семестр 4семестр
 • 3 кредит Философия 2 лек. 1 пр. 3 кредит
 • 2 кредит Мемлекет тік тілде іс-қағаздар жүргізу 1 пр. 1кредит Саясаттану 1 лек. 1пр. 2 кредит
 • 6 кредит Саясаттану 1 лек. 1пр. 2 кредит
 • 6 кредит Саясаттану 1 лек. 1пр. 2 кредит Экология және тұрақты даму 1 лек 1пр 2 кредит
 • 2 кредит Экономика лық теория негіздері 1 лек. 1пр. 2 кредит
 • 3 кредит Экономика лық теория негіздері 1 лек. 1пр. 2 кредит
 • 6 кредит Шешендік өнерге үйрету әдістемесі 2 лек.2пр. 4 кредит
 • 2 кредит Абайтану 1лек. 1пр. 2 кредит
 • 2 кредит Педагогикалық психология 1 лек. 1 пр. 2 кредит
 • 2 кредит Адам өмірі қауіпсіздк негізері 1пр. 1 кредит
 • 2 кредит Қазақ тілінен дидактика лық мат.дайын тех.2пр. 2кредит
 • 2 кредит Педагогика 1 лек. 1 пр. 2 кредит Бейнелеу өнері теориясы мен әдістемесі 2 лек. 3 лаб. 5 кредит
 • 2 кредит Балалар әдебиеті 1 лек. 1пр. 2 кредит
 • 2 кредит Практика лық психология 1 пр. 1 кредит
 • 5 кредит Музыкалық тәрбие теориясы мен әдістемесі 1лек. 1лаб. 2 кредит
 • кредит Тіл дамыту әдістемесі және мәнерлеп оқу практикумы 2 лек. 3 лаб. 5 кредит
 • 1 курс 1 семестр
 • Қолданбалы программалық жабдықтау. Ақпаратты өңдеу құралдары.
 • Компьютерлік желілер, желілік және телекомуникациялық технологиялар.
 • Объектіге бағытталған программалау

 • жүктеу 2.3 Mb.