Главная страница
Контакты

    Басты бет


«Объектілі-бағытталған бағдарламалау негіздері» пәні бойынша тестік тапсырмалар

жүктеу 392.53 Kb.жүктеу 392.53 Kb.
бет1/2
Дата10.03.2020
өлшемі392.53 Kb.

«Объектілі-бағытталған бағдарламалау негіздері» пәні бойынша тестік тапсырмалар


  1   2

«Объектілі-бағытталған бағдарламалау негіздері » пәні бойынша тестік тапсырмалар
1. Ml және М2 жиындары берілген: М1:=[|,2,3,4]; М2:=[3,4,1].

МЗ:=М1-М2 операторы орындалғаннан кейін М3 мәні

A) [0,2,0,4]

B) [1,3,4]

C) [-2,2,2]

D) [2]


E) [1,2,3]
2. Delphi. Дұрыс тұжырымдаманы көрсет:

А) TGraphControl классынан келіп шығады

В) TControI классынан келіп шығады

C) TObject классынан келіп шықпайды

D) TComponent классынан келіп шығады

E) TWinControI классынан келіп шығады
3. Delphi. property state read getstate; сипаттамасында

 1. state қасиетін өзгертуге болады

 2. getstate қасиетіне рұқсат жоқ

 3. state қасиеті тек оқу үшін рұқсат

 4. getstate қасиеті тек оқу үшін рұқсат

 5. getstate қасиеті өзгерту үшін рұқсат етілген


4. Delphi. Модульдің бастапқы тексті файлдың кеңейтілуін көрсетіңіз.

A) .dcu

B) .dfm


C) .pas

D) .dpr

E) .ехе
5. Delphi. Компоненттер қай жерде орналасқан...

 1. жұмыс үстелінде

 2. объектілер инспекторінде

 3. жабдықтар панелінде

 4. Компоненттер палитрасында

 5. Код редакторында


6. Delphi. Қасиеттерге мән беруге қолданылатын кілттік сөз

 1. Reserved

 2. Override

 3. Inherited

 4. Abstract

 5. Default


7. Delphi. byte типінің диапазоны.

 1. -32768..32767

 2. -2147483648..2147483647 „

 3. -128..127

 4. 0-255

 5. 0..65535

8. Delphi. Конструктор - деп... 1. Әдіс, сәйкес класстың объектісінің экземплярын жою барысында бір рет қолданылады

 2. Объектілі типтің айнымалысы

 3. Класс-ұрпақты құруға арналған ішкі бағдарлама

 4. Әдіс, сәйкес класстың объектісінің экземплярын жою барысында бір рет қолданылады

 5. Delphi утилиттерінің бірі


9. Жазбаның сипаттамасы

 1. Record резервтелген сөзімен басталып End резервтелген сөзімен аяқталады

 2. Жазба атауымен басталып өрістің соңғы атымен аяқталады

 3. Жазба атауымен және Record резервтелген сөзімен басталып End резервтелген сөзімен аяқталады

 4. Жазба өрісінің бірінші идентификаторымен басталып өрістің соңғы идентификаторымен аяқталады

 5. Жазба типін сипаттаудан басталып сипаттаудан аяқталады


10. Delphi. Бағдарламалар өңдеу бырысында компоненттер қасиетін өзгерту ...қайда орындалады.

 1. Property Editor

 2. Project Options

 3. Object Inspector

 4. Image Editor

 5. Code Editor


11. ’’X(2.10) немесе (-2.2)аралығына (интервал) кіреді’’ өрнегінің нәтижесі осы шарт аралығында ақиқат, ал орындалған кезде жалған болатынын көрсететін өрнектің дұрыс жазылуын томендегі жауаптардан таңда?

 1. (х<2) and (х<= 10) or abs (x) > 2

 2. (х>2) or (x<=10) and abs (x) < 2

 3. (х>2) or (x<= 10) and (x) < 2

 4. (х>2) and (х< 10) or abs (x) < 2

 5. Е) (х>2) and (x<=10) or (x) < 2


12. Жазбаны орналастыруға қажет етілетін жады көлемі, келесі бөлімдерден құралады:

 1. Жазба өрістерінің қосынды мәнінен

 2. Арнайы жазба мәліметтер типіне арналған жады көлемі бөлінбейді

 3. Жазба өрістерімен толыққан жады көлемінен

 4. Жазбадан анықталған айнымалылардың жады көлемінен

 5. Жазба өрістерімен толыққан жады көлемінен


13 Әдістер қандай топтарға бөлінеді сол жолды таңдаңыз:

 1. Статистикалық, Динамикалық, Мұрагерлік

 2. Объектілі, Қайта жүктелетін, Классикалық

 3. Виртуальдық, Динамикалық, Статистикалық

 4. Виртуальдық, Қайта жүктелетін, Статикалық

 5. ) Динамикалық, Қайта жүктелетін, Статистикалық


14. X санының квадрат түбірін есептеу үшін қолданылатын стандарттық функцияны атаңыз:

 1. trunc(X)

 2. sqrt(X)

 3. sqr(X)

 4. ехр(Х)

 5. inc(X)


15. Delphi. Әдістер көрінуінің өсу бойынша реттелген көріну аумағының тізбегін таңдаңыз

 1. pritected, public, private

 2. private, public, protected

 3. public, protected, private

 4. protected, private, public

 5. private, protected, public


16 Төменде көрсетілген нұсқалар ішінен дұрыс емес жазылған операторды таңдаңыз:

 1. if a

 2. if(a

 3. if x and у then s:=s+1; else s:=s-l;

 4. if b then a:=d else a:=c;

 5. if k <>m then к:=m;


17. Delphi. Класс экземплярын жою ушін қолданылатын әдістің аты.

 1. Destroy

 2. Init

 3. Delete

 4. Close

 5. Create


18. Массивті сипаттаған кезде көрсетілетін ...

 1. аты, өлшемі және элементтер типі

 2. өлшемі және элемент мәні

 3. өлшемі және элемент қасиеті

 4. өлшемі және элементтер түрлері

 5. өлшемі және массив түрі


19. Delphi. Мәліметтер қорына жаңа жазуды қосу:

 1. Cancel

 2. Insert

 3. Delele

 4. Refresh

 5. Edit


20. Delphi. Әріппен басталып санмен (цифрамен) аяқталатын файлдарды көрсететін шаблон...

 1. [!a-Z]*(0-9]

 2. [!A-z]*[0-9]

 3. [!a-zA-Z]*[9-0]

 4. [!A-z]*(9-0]

 5. [!a-zA-Z]*[0-9]


21. Interbase – де тіркестікті сақтау

 1. String

 2. Numeric

 3. BLOB

 4. Integer

 5. Character


22. Delphi. Анықталған неше форма бар -

 1. 7

 2. 4

 3. 5

 4. 6

 5. 3


23. Delphi. Мәліметтер қорын құру:

 1. CREATE INDEX

 2. DROP INDEX

 3. INSERT DATABASE

 4. CREATE DATABASE

 5. DROP DATABASE


24. SELECT SUM(yearpub) FROM titles - функция мәні:

 1. Орташа мәні

 2. Жазулар саны

 3. Өрістегі ең үлкен мән

 4. Өрістегі мәндер қосындысы

 5. Өрістегі ең кіші мән


25. Егер М1>=M2 болса онда ол нені білдіреді?

 1. М2 жиынының элементтерінің мәндері М1 жиынының элементерінің мәндері үлкен

 2. М1 жиынының элеметтерінің молшері М2 жиынының элементтерінң молшерінен үлкен

 3. М1 жиынының барлық элементтері М2 жиын құрамына кіреді

 4. М2 жиынының элеметтерінің молшері М1 жиынының элементтерінң молшерінен үлкен

 5. М2 жиынының элеметтерінің молшері М1 жиынының элементтерінң молшерінен үлкен

 6. М2 жиынының барлық элементтері М1 жиын құрамына кіреді


26. Жиынның элеметтер санын -.... дейміз

 1. Жиындар жиынтығы

 2. Жиындар қуаты

 3. Жиындар аралығы

 4. Жиындар өлшемі

 5. Жиындар объектісі


27. Бағдарламаны орындау барысында кез келген уақытта оқиғалар өңделуін өзгерту мүмкіндігі... деп аталады

 1. делегирование

 2. агрегаттау

 3. мұрагерлік

 4. автоматтандыру

 5. генерациялау


28. Delphi. ОББ (ООП) принциптерінің дұрыс тұжырымдамаларын таңдаңыз

 1. Мұрагерленген қасиетті класс-ұрпақта қайта анықтауға болады

 2. Мұрагерленген қасиетті класс-ұрпақта жоюға болады

 3. Класс-ұрпақта мұрагерленген қасиетті қолдануға болмайды

 4. Класс-ұрпақта мұрагерленген қасиеттен басқа қасиет құруға болмайды

 5. Мұрагерленген қасиетті класс-ұрпақта қайта анықтауға болмайды

29. Ішкі бағдарламаның формалды параметрлері ...бөлінеді: 1. Параметрлі айнымалылар және мәндер параметрі мен тұрақтылар параметрі

 2. фактілі параметрлер

 3. жергілікті параметрлер

 4. жергілікті және ауқымды параметрлер

 5. фактілі және жергілікті параметрлер


30. Delphi. Канваны қолдану мүмкіндігімен компонентті қамтамасыз ететін класс қалай аталады

 1. TCustomControI

 2. TWinControl

 3. TControl

 4. TPersistent

 5. TGraphicControl


31. Delphi. Мәзір дизайнері шерту арқылы шақырылады және Object Inspector-дің ...қасиетінде өзгертуге болады

 1. Lines

 2. Menultem

 3. Menultems

 4. Item

 5. Items


32 . Файл - бұл ...

 1. Енгізу/шығару құрылғыларын қосуға арналған бағдарлама

 2. Дискідегі аты бар аумақ

 3. Мәтінді машиналық кодтың бағдарламалық тіліне аударатын бағдарлама

 4. Файлдар сипаттамасы сақталатын дискідегі арнайы орын

 5. Нүктеге және 8 символға дейінгі, нүктеден 3 символдан кейінгі сөз


33. Delphi. Dispose(), FreeMem() немесе класс деструкторын шақырғанда босаған немесе орындалмаған көрсеткішті босататын қай өңдеуіш

 1. EInvalidObject

 2. EInvalidPointer

 3. EMathError

 4. EOutOfMemory

 5. EOverflow


34. Өзара ашық рұқсаты бар блоктау мүмкіндік береді:

 1. Тек қана мәліметтерді жою/ өшіру

 2. Тек қана мәліметтерді қосу

 3. Тек қана мәліметтерді оқу

 4. Тек қана бір қолданушыға арналған МҚ жұмысы

 5. Бірінші қолданушыға толық жол ашу(рұқсат) –қалғандарына тек қана оқу


35. SELECT COUNT(yearpub) FROM titles – функциясы қандай мәнді қайтарады:

 1. Берілген өрістің барлық мәндердің ең кішісі

 2. жазулар саны

 3. Берілген өрістің барлық мәндердің ең үлкені

 4. Берілген өрістің барлық мәндердің қосындысы

 5. Берілген өрістің барлық мәндердің орташа мәні


36. SQL тілінің қандай сөйлемі кестедегі мәнге өзгеріс енгізеді

 1. Append

 2. Update

 3. Select

 4. Delete

 5. Insert


37. Кестеге жаңа жазуды қосу

 1. INSERT INTO

 2. DROP INDEX

 3. DELETE FROM

 4. UPDATE

 5. CREATE DATABASE


38. Массивтер келесі түрде болады:

 1. Бірөлшемді және әртүрліөлшемді

 2. Жолдық және сандық

 3. Бірөлшемді және көпөлшемді

 4. Сандық және нақты

 5. Символдық және файлдық


39. Массивпен орындалатын негізгі амалдар - бұл

 1. Массив элементтеріне мәндерді енгізу/шығару, ең үлкен және ең кіші элемент табу, массивтер элементтерінің қосындысын табу

 2. Индексті есептеу, элементтер саны

 3. Масиив элементтерінің типін анықтау және салыстыру

 4. Индекстерді қосындылау

 5. Масиив элементтерінің индексінің ретін табу


40. Дейін шартты цикл операторын таңдаңыз:

 1. while ... do

 2. case ... of

 3. repeat... until

 4. for... do

 5. if... then


41. Delphi. Барлық компоненттер орналасқан...

 1. палитра компонентінде

 2. Құрал-саймандар панелінде

 3. Редактор кодында

 4. Жұмыс стөлінде

 5. Объектілер инспекторында


42. Қай тұжырымдама дұрыс емес

 1. Айнымалы логикалық өрнек құрамын кіре алады

 2. Айнымалылар мен тұрақтылар бірінші рет қолдану алдында сипатталу қажет

 3. Өрнек бағдарламада бөлек оператор түрінде тұра алады

 4. Тұрақты арифметикалық өрнектің құрамына кіре алады

 5. Өрнек меншіктеу операторының оң жағында


43. Delphi. Код редакторы ... қолданылады:

 1. Компоненттер қасиеттерін өзгерту үшін

 2. Оқиғалар өңделуінің процедурасын құру үшін

 3. Бағдарламаның тоқталу нүктесін көрсету үшін

 4. Бағдарлама мәтінін өзгерту/түзету үшін

 5. Шифрленген мәліметтерді өзгерту/түзету


44. For I:=A1 to A2 do S: өрнегінде I нені білдіреді?

 1. Соңғы мәнді

 2. Нәтижені анықтау

 3. Бастапқы мәнді

 4. Реттік нөмерді

 5. Қадамды анықтау


45. byte мәлімет типінің өлшемі

 1. 8

 2. 4

 3. 2

 4. 6

 5. 10


46. Delphi. Конструктор - деп...

 1. Әдіс, сәйкес класстың объектісінің экземплярын жою барысында бір рет қолданылады

 2. Объектілі типтің айнымалысы

 3. Класс-ұрпақты құруға арналған ішкі бағдарлама

 4. Әдіс, сәйкес класстың объектісінің экземплярын жою барысында бір рет қолданылады

 5. Delphi утилиттерінің бірі


47 Дейін шартты цикл операторы

 1. until

 2. for

 3. case

 4. while

 5. Е) repeat


48. while b do А; операторында b = false болғандағы дұрыс тұжырымдаманы таңдаңыз

 1. Цикл b мәні true болғанша қайталанады

 2. А оператор бір ретте орындалмайды

 3. А оператор бір рет орындалады

 4. Цикл дұрыс жазылмаған, қате шығады

 5. Бағдарлама циклденуі пайда болады


49. Символдық мәлімет типін көрсететін идентификаторды көрсетіңіз

 1. varchar

 2. symbol

 3. char

 4. string

 5. сотр


50. Бағдарламалау тілі болып табылатын бағдарлама:

 1. FoxPro;

 2. Delphi

 3. PhotoShop

 4. Excel;

 5. Access;


51. Ең бірінші бағдарламашы

 1. Ада Лавлейс

 2. Г. Лейбниц

 3. Б. Паскаль

 4. Дж. Фон Нейман

 5. Ч. Беббидж


52. Delphi. Dispose(), FreeMem() немесе класс деструкторын шақырғанда босаған немесе орындалмаған көрсеткішті босататын қай өңдеуіш

 1. EMathError

 2. EOutOfMemory

 3. EOverflow

 4. EInvalidObject

 5. ElnvalidPointer


53. Delphi. Қосымшаны/бағдарламаны орындау барысында панелдер өлшемін өзгертуге арналған қасиет.

 1. Align

 2. Hint

 3. Visible

 4. Height

 5. Width


54. с=2, если а=14 и Ь=4 болатын дұрыс өрнекті таңдаңыз

 1. с := b mod a

 2. с := a div b

 3. с := a mod b

 4. c:=a/b

 5. с := b div а


55. Фактілі параметрлер сипатталады:

 1. процедура тақырыпшасына

 2. бастапқы бағдарламада

 3. V AR қызметтік сөзінен кейін ішкі бағдарлама тақырыпшасында

 4. ішкі бағдарлама тақырыпшасынан кейін

 5. Функция тақырыпшасында


56. Ішкі бағдарламадан бағдарламаға көшірме беріледі....

 1. Айнымалы параметрі

 2. Мәндер параметрі

 3. Жергілікті параметрі

 4. Тұрақтылар параметрі

 5. Фактілі параметр


57. Delphi. Кейбір амалдарды өңдеп, орындай алмайтын қателер ата-бабасының өңдеуіші.

 1. EStackFault

 2. ESingleStep

 3. EPageFault

 4. EFault

 5. EGPFault


58. НЕ процедурасын шақыру барысында келесі әрекет орындалады:

 1. Формалді параметрлер фактілі параметрлмен ауыстырылады

 2. Процедура денесі орындалады

 3. Нәтижені қайтарады-шақыру кезінде өрнекке қойылады

 4. Шақырылатын бағдарламаға қайтару орындалады

 5. Ешқандай мән қайтармайды


59. Delphi. Нөлге бөлуді ұйымдастыратын өңдеуіш.

 1. EZeroDivide

 2. EDivByZero

 3. Eoverflow

 4. EConvertError

 5. EInOutError


60. Ішкі бағдарламадағы параметрлі-айнымалылар не үшін қолданылады:

 1. Ішкі бағдарламаға параметрлердің көшірмесі
  1   2


жүктеу 392.53 Kb.