Главная страница
Контакты

    Басты бет


Мұнай тасымалдау мен су жіберуді жүзеге асыратын ұйымдарының басшылары, мамандары, қызметшілері мен өнеркәсіптік-өндірістік персоналы санының типтік нормативтерін бекіту туралы

жүктеу 2.56 Mb.жүктеу 2.56 Mb.
бет5/14
Дата05.04.2017
өлшемі2.56 Mb.

Мұнай тасымалдау мен су жіберуді жүзеге асыратын ұйымдарының басшылары, мамандары, қызметшілері мен өнеркәсіптік-өндірістік персоналы санының типтік нормативтерін бекіту туралы


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

9-параграф. Мемлекеттік тілді дамыту

12-кесте
Басқару жұмысының атауы
 

Сан нормативтері, адам

Мемлекеттік тілді дамыту

2

12-кесте бойынша мамандардың нормативтік саны 13-кестеге сәйкес көбейеді.
Мемлекеттік тілден орыс тіліне және орыс тілінен мемлекеттік тілге
аудармашылар санының нормативтері, 1 000 бетке бір адам
(1 баспа бет 2 000 баспа таңба)

13-кесте


Түпнұсқаның күрделілік тобы

I

II

III

Лексикалық, стилистикалық құрамы және мағыналық мазмұны аудару кезінде қиындық тудырмайтын жалпы және арнайы мәселелер бойынша мәтіндер

Стилистикалық құрамы және мағыналық мазмұны сөздік-анықтамалық әдебиетті пайдалануды көздейтін тар салалық сипаттағы арнайы мәселелер бойынша мәтіндер, сондай-ақ көп салалық тақырыптағы мәтіндер
 

Лексикалық, стилистикалық құрамы және мағыналық мазмұны сөздік-анықтамалық әдебиетті пайдаланумен қатар, арнайы терминдердің түсінігін ашатын қосымша материалдарды іріктеуді және мамандардың кеңесін көздейтін білімнің жаңа салаларындағы мәтіндер
 

Мемлекеттік тілден орыс тіліне және орыс тілінен мемлекеттік тілге толық жазбаша аудару

0,41

0,49

0,57

Мемлекеттік тілден орыс тіліне және орыс тілінен мемлекеттік тілге өз аудармасы (толық жазбаша) мәтінін редакциялау

0,13

0,18

0,24

Мемлекеттік тілден орыс тіліне және орыс тілінен мемлекеттік тілге өзгенің аудармасы (толық жазбаша) мәтінін редакциялау

0,21

0,28

0,37

10-параграф. Шаруашылық және көлік қызметін көрсету

14-кесте


Ұйымның орталық аппараты қызметкерлерінің тізімдік саны, адам

75-ке дейін

76-125

126-175

176-225

226-275

276-дан жоғары

Сан нормативтері, бірлік

5

7

8

9

10

11

      Сан нормативтері:
      Н = 2 0,75(ln(Xn/X1)/ln(2)) * 0,07 * Xn
      мұнда:
      Xn – ұйымның орталық аппараты қызметкерлерінің тізімдік саны, адам;
      X1 – 50 адамға тең ұйымның орталық аппараты қызметкерлерінің негізгі тізімдік саны.
      Кесте бойынша анықталған сан нормативтеріне қосымша мыналар қосылады: жүргізуші – ұйым меншігінде тұрған автомобильдің техникалық жарамды әр бірлігіне
1 бірліктен, тәулік бойы режимде жұмыс істейтін кезекші автомобильге 4,8 бірлік,
12 сағаттық режимде жұмыс істейтін техникалық жарамды әр автомобильге – 2,4 бірлік.
Режим (француз тілінде regіme, латын тілінде regіmen - басқару) - 1) мемлекеттік құрылыс, басқару тәсілі; 2) күнделікті өмір жұмыстың, демалыстың, тамақтанудың, ұйқының нақты белгіленген тәртібі; 3) белгілі мақсатқа жету үшін орнатылған ережелердің, шаралардың, нормалардың жиынтығы.
Автомобиль (гр. αὐτο - өздігінен және лат. mobilis - қозғалушы) немесе машина, өздігінен қозғалатын, жолаушыларды, сондай-ақ өз қозғалтқышын немесе моторын тасымалдауға арналған, моторлы және дөңгелекті көлік түрі.

 
3. Өндірістік-техникалық қамтамасыз ету
1-параграф. Мұнай тасымалдау және су жіберу

15-кесте


Мұнай және су құбырларының ұзындығы, километр

750-ге дейін

751-1500

1501-2500

2501-3500

3501-4500

4501-5500

5501-6500

6501-7500

7501-8500

8501-ден
жоғары

Мұнай тасымалдаудың және су жіберудің жылдық көлемі, миллион тонна

7,5-ке дейін

5

5

6

6

7

7

7

7

7

8

7,6-15,0

5

6

6

7

7

7

7

8

8

8

15,1-25,0

6

6

7

7

7

8

8

8

8

9

25,1-35,0

6

7

7

8

8

8

8

9

9

9

35,1-45,0

6

7

7

8

8

8

9

9

9

9

45,1-55,0

7

7

8

8

8

9

9

9

9

9

55,1-65,0

7

7

8

8

9

9

9

9

9

10

65,1-75,0

7

7

8

8

9

9

9

9

10

10

75,1-ден жоғары

7

8

8

9

9

9

9

10

10

10

      Сан нормативтері:
      Н = 0,60(ln(Xn/X1)/ln(2)) * 0,005 * Xn 0,60(ln(Yn/Y1)/ln(2)) * 0,44 * Yn
      мұнда:
      Xn – мұнай және су құбырларының ұзындығы, километр;
      Yn – мұнай тасымалдаудың және су жіберудің жылдық көлемі, миллион тонна;
      X1 – 500 километрге тең мұнай және су құбырының негізгі ұзындығы;
      Y1 – 5,0 миллион тоннаға тең мұнай тасымалдаудың және су жіберудің негізгі көлемі.
 
2-параграф. Мұнай тасымалдауын және су жіберуін жедел басқару (саны бөлім
бойынша жабдықталған орталықтандырылған диспетчерлік пункт болған ретте есептеледі)

16-кесте
Қызметтер атауы

Сан нормативі, адам

Бас диспетчер

1

Диспетчер

5

      Орталықтандырылған диспетчерлік пункт ұйымның құрылымдық бөлімшелеріндегі диспетчерлік қызметтерінің жұмысын үйлестіреді.
Пункт - (лат. punctum - нүкте) - биржадағы бағаның ең аз ауытқуын көрсететін өлшем бірлігі. Әдетте, сыйлықақыны есептеу және биржа белгілеген бағадан шегеру үшін пайдаланылады. бір нәрсеге қатысты, бірдеңемен өзгешеленетін маңызды нақты орын; қандай да бір арнайы жұмыс өтетін ғимарат.

 
3-параграф. Мұнай құбырлары мен су құбырларының нысандарын пайдалану

17-кесте


Мұнай және су құбырларының ұзындығы, километр

750-ге дейін

751-1500

1501-2500

2501-3500

3501-4500

4501-5500

5501-6500

6501-7500

7501-8500

8501-ден
жоғары

Мұнай тасымалдаудың және су жіберудің жылдық көлемі, миллион тонна

7,5-ке дейін

8

9

10

11

12

12

13

13

14

14

7,6-15,0

9

10

12

12

13

14

14

15

15

15

15,1-25,0

11

12

13

14

15

16

16

17

17

17

25,1-35,0

13

14

15

16

16

17

17

18

18

19

35,1-45,0

14

15

16

17

17

18

19

19

19

20

45,1-55,0

15

16

17

18

18

19

20

20

20

21

55,1-65,0

16

17

18

19

19

20

20

21

21

22

65,1-75,0

16

17

19

19

20

21

21

22

22

22

75,1-ден жоғары

17

18

19

20

21

21

22

22

23

23

      Сан нормативтері:
      Н = 0,65(ln(Xn/X1)/ln(2)) * 0,006 * Xn 0,65(ln(Yn/Y1)/ln(2)) * 0,99 * Yn
      мұнда:
      Xn – мұнай және су құбырларының ұзындығы, километр;
      Yn – мұнай тасымалдаудың және су жіберудің жылдық көлемі, миллион тонна;
      X1 – 500 километрге тең мұнай және су құбырларының негізгі ұзындығы;
      Y1 – 5,0 миллион тоннаға тең мұнай мен су тасымалдаудың негізгі көлемі.
 
4-параграф. Технологиялық үдерістерді басқаруды автоматтандырылған жүйесін,
диспетчерлік бақылау және құбырларды басқару жүйесін, метрологиялық қамтамасыз
етуді пайдалану және дамыту

18-кесте


Мұнай және су құбырларының ұзындығы, километр

500-ге дейін

501 -2000

2001-3000

3001- 4000

4001-5000

5001-7000

7001-8000

8001-ден жоғары

Сан нормативтері, бірлік

3

4

5

6

7

8

9

10

      Сан нормативтері:
      Н = 0,70(ln(Xn/X1)/ln(2)) * 0,005 * Xn
      мұнда:
      Xn – мұнай және су құбырларының ұзындығы, километр;
      X1 – 500 километрге тең мұнай және су құбырының негізгі ұзындығы.
 
5-параграф. Телекоммуникация жүйелерін пайдалану және дамыту (мұнай құбыры мен
оның инфрақұрылымына қызмет көрсету бойынша жұмыстарды сатып алатын
ұйымдар үшін таратылмайды)

19-кесте


Мұнай және су құбырларының ұзындығы, километр

750-ге дейін

751-1500

1501-2500

2501-3500

3501-4500

4501-6500

6501-8500

8501-ден жоғары

Сан нормативтері, бірлік

1

2

3

4

5

6

7

8

      Сан нормативтері:
      Н = 0,75(ln(Xn/X1)/ln(2)) * 0,0029 * Xn
      мұнда:
      Xn – мұнай және су құбырларының ұзындығы, километр;
      X1 – 500 километр-ге тең мұнай және су құбырының негізгі ұзындығы.
 
4. Күрделі құрылыс
1-параграф. Жобалау-іздестіру жұмыстары, жобалық-сметалық құжаттамаларды және
техникалық-экономикалық негіздемелерді (инжиниринг) әзірлеу

20-кесте


Күрделі құрылыс және күрделі жөндеу көлемі, миллион айлық есептік көрсеткіштер

18,0-ге дейін

18,1-30,0

30,1-40,0

40,1-50,0

50,1-68,0

68,1-80,0

80,1-ден жоғары

Сан нормативтері, бірлік

8

11

14

18

19

21

23

      Сан нормативтері:
      Н = 0,75(ln(Xn/X1)/ln(2)) * 0,37 * Xn
      мұнда:
      Xn – күрделі құрылыс және күрделі жөндеу көлемі, миллион айлық есептік көрсеткіштер;
      X1 – 12 миллион айлық есептік көрсеткіштерге тең күрделі құрылыс пен күрделі жөндеудің негізгі көлемі.
 
2-параграф. Күрделі құрылыс және күрделі жөндеу

21-кесте


Күрделі құрылыс және күрделі жөндеу көлемі, миллион айлық есептік көрсеткіштер

18-ге дейін

18,1-30,0

30,1-40,0

40,1-50,0

50,1-68,0

68,1-80,0

80,1-ден жоғары

Сан нормативтері, бірлік

12

16

21

27

30

34

38

      Сан нормативтері:
      Н = 0,8(ln(Xn/X1)/ln(2)) * 0,505 * Xn
      мұнда:
      Xn – күрделі құрылыс және күрделі жөндеу көлемі, миллион айлық есептік көрсеткіштер;
      X1 – 12 миллион айлық есептік көрсеткіштерге тең күрделі құрылыс пен күрделі жөндеудің негізгі көлемі.
      Жаңа құбырларды салуды жүзеге асыратын және күрделі құрылыс ұйымының қызметін жобалауды басқару тобына жүктейтін ұйым үшін күрделі құрылыс блогында осы нормативтердің 57-60 тармақтармен қарастырылған басшылар, мамандар мен қызметкерлер саны басқарманың келесі блоктары бойынша өндірістік қажеттілікке байланысты таратылады:
      -      басшылық – 19%;
Басқарма - Мемлекеттік атқару және билік жүргізу органдарының құрамындағы әкімшілік бөлімше; Кәсіпорынның, ұйымның қызметіне алқа түрінде басшылық жасайтын, белгілі бір мерзімге сайланатын орган. Оны әдетте, ұжым мүшелерінің жалпы жиналысы сайлаған төраға басқарады; Ұжым басшысы.

      -      жалпы әкімшілік блок – 38%;
      -      өндірістік-техникалық блок – 19%;
      -      қаржы-экономикалық блок – 24%.
 
5. Келісімшарттар мен жабдықтау
1-параграф. Материалдық-техникалық қамтамасыз ету (қызметтер нарығында
мұнай құбыры мен оның инфрақұрылымына қызмет көрсету бойынша жұмыстарды
сатып алуды жүзеге асыратын ұйымдар үшін таратылмайды)

22-кесте


Негізгі қорлар құны, миллион айлық есептік көрсеткіштер

27-ге дейін

28-
46

47-
65

66-
83

84-102

103-120

121-139

140-157

157-ден жоғары

Мұнай және су құбырларының ұзындығы, километр

750-ге дейін

2

2

3

3

3

4

4

4

4

751-1500

2

3

3

3

4

4

4

5

5

1501-2500

3

3

4

4

5

5

5

5

6

2501-3500
 

4

4

5

5

5

6

6

6

6

3501-4500

4

5

5

6

6

6

7

7

7

4501-5500

5

5

6

6

6

7

7

7

8

5501-6500

5

6

6

7

7

7

8

8

8

6501-7500

6

6

7

7

8

8

8

8

9

7501-ден жоғары

6

7

7

8

8

8

9

9

9

      Сан нормативтері:
      Н = 0,80(ln(Xn/X1)/ln(2)) * 0,027 * Xn 0,80(ln(Yn/Y1)/ln(2)) * 0,0017 * Yn
      мұнда:
      Xn – негізгі қорлар құны, миллион айлық есептік көрсеткіштер;
      Yn – мұнай және су құбырларының ұзындығы, километр;
      X1 – 18 миллион айлық есептік көрсеткіштерге тең негізгі қорлардың негізгі құны;
      Y1 – 500 километрге тең мұнай және су құбырларының негізгі ұзындығы.
 
2-параграф. Келісімшарттар мен клирингтік операцияларды сатып алу, сүйемелдеу

23-кесте


Негізгі қорлар құны, миллион айлық есептік көрсеткіштер

27-ге дейін

28-
46

47-
65

66-
83

84-102

103-120

121-139

140-157

157-ден жоғары

Мұнай тасымалдаудың және су жіберудің жылдық көлемі, миллион тонна.

7,5-ке дейін

4

5

5

6

7

7

8

8

8

7,6-15,0

4

5

6

7

7

8

8

9

9

15,1-25,0

5

6

7

8

8

9

9

10

10

25,1-35,0

6

7

8

9

9

10

10

10

11

35,1-45,0

7

8

9

9

10

10

11

11

12

45,1-55,0

8

9

9

10

10

11

11

12

12

55,1-65,0

8

9

10

10

11

12

12

12

13

65,1-75,0

9

10

10

11

12

12

12

13

13

75,1-ден
жоғары

9

10

11

12

12

13

13

13

14

      Сан нормативтері:
      Н = 0,7(ln(Xn/X1)/ln(2)) * 0,08 * Xn 0,75(ln(Yn/Y1)/ln(2)) * 0,27 * Yn
      мұнда:
      Xn – негізгі қорлар құны, миллион айлық есептік көрсеткіштер;
      Yn – мұнай тасымалдаудың және су жіберудің жылдық көлемі, миллион тонна;
      X1 – миллион айлық есептік көрсеткіштерге тең негізгі қорлардың негізгі құны;
      Y1 – 5,0 миллион тоннаға тең мұнай мен суды тасымалдаудың негізгі көлемі.
 
6. Даму блогы
1-параграф. Тәуекелдерді басқару.

24-кесте


Мұнай және су құбырларының ұзындығы, километр

750 дейін

751-1500

1501-2500

2501-3500

3501-4500

4501-5500

5501-6500

6501-7500

7501-8500

8501-ден жоғары

Ұйым қызметкерлерінің тізімдік саны, адам

750-ге дейін

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

751-1500

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

1501-2500

1

2

2

2

2

2

2

3

3

3

2501-3500

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3501-4500

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

4501-5500

2

2

3

3

3

3

3

3

3

4

5501-6500

2

3

3

3

3

3

3

4

4

4

6501-7500

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

7501-ден жоғары

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

      Сан нормативтері:
      Н = 0,75(ln(Xn/X1)/ln(2)) * 0,0006 * Xn 0,75(ln(Yn/Y1)/ln(2)) * 0,001 * Yn
      мұнда:
      Xn – мұнай және су құбырларының ұзындығы, километр;
      Yn – ұйым қызметкерлерінің тізімдік саны, адам;
      X1 – 500 километрге тең мұнай және су құбырларының негізгі ұзындығы.
      Y1 – 500 адамға тең ұйым қызметкерлерінің базалық тізімдік саны.
 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

 • 12-кесте бойынша мамандардың нормативтік саны 13-кестеге сәйкес көбейеді. Мемлекеттік тілден орыс тіліне және орыс тілінен мемлекеттік тілге
 • 10-параграф. Шаруашылық және көлік қызметін көрсету
 • 3. Өндірістік-техникалық қамтамасыз ету 1-параграф. Мұнай тасымалдау және су жіберу
 • 2-параграф. Мұнай тасымалдауын және су жіберуін жедел басқару (саны бөлім бойынша жабдықталған орталықтандырылған диспетчерлік пункт
 • 3-параграф. Мұнай құбырлары мен су құбырларының нысандарын пайдалану
 • 4-параграф. Технологиялық үдерістерді басқаруды автоматтандырылған жүйесін, диспетчерлік бақылау және құбырларды басқару жүйесін, метрологиялық қамтамасыз
 • етуді пайдалану және дамыту
 • 5-параграф. Телекоммуникация жүйелерін пайдалану және дамыту (мұнай құбыры мен оның инфрақұрылымына қызмет көрсету бойынша жұмыстарды сатып алатын ұйымдар үшін таратылмайды)
 • 4. Күрделі құрылыс 1-параграф. Жобалау-іздестіру жұмыстары, жобалық-сметалық құжаттамаларды және техникалық-экономикалық негіздемелерді (инжиниринг) әзірлеу
 • 2-параграф. Күрделі құрылыс және күрделі жөндеу
 • 5. Келісімшарттар мен жабдықтау 1-параграф. Материалдық-техникалық қамтамасыз ету (қызметтер нарығында мұнай құбыры мен оның инфрақұрылымына қызмет көрсету бойынша жұмыстарды
 • 2-параграф. Келісімшарттар мен клирингтік операцияларды сатып алу, сүйемелдеу
 • 6. Даму блогы 1-параграф. Тәуекелдерді басқару.

 • жүктеу 2.56 Mb.