Главная страница
Контакты

    Басты бет


Мәліметтер -бұл: +Тіркелген сигналдар

жүктеу 1.15 Mb.жүктеу 1.15 Mb.
бет1/5
Дата19.03.2017
өлшемі1.15 Mb.

Мәліметтер -бұл: +Тіркелген сигналдар


  1   2   3   4   5

$$$ 1

Мәліметтер -бұл:

1. Тіркелген сигналдар.

2. Объектілер қасиеттері.

3. Мәтін.

4. Адамдар арасында берілетін мәлімдемелер

5. Кесте.
$$$ 2

Информатикадағы ақпарат – бұл:

1.

Сигнал (лат. signum - белгі) - берілген хабарды тасымалдайтын(алып жүретін) физикалық процесс.
Кесте (таблица; table) - мәліметтерді жолдар мен бағаналар қиылысында орналастыру арқылы ұсыну тәсілі. Әдетте, кестенің бірінші жолы бағаналардың тақырыптарымен толтырылады. Бағаналардағы мәлімет типтері әр түрлі болуы мүмкін, бірақ бір бағанада орналасатын мәліметтер бір типті болуы қажет.
Ақпарат (лат. informatio - түсіндіру, мазмұндау) ұғымы күнделікті өмірден бастап техникалық салада пайдаланылатын көп мағыналы ұғым. Жалпы алғанда бұл ұғым шектеу, байланыс, бақылау, форма, инструкция, білiм, мағына, құрылым, бейнелеу, сезіну тағы басқа ұғымдармен тығыз байланысты.
Дыбыстық және баспалық хабарлардың жиынтығы.
Жиынтық - геологияда: жарылымдармен шектеле отырып, бірқалыпты қатпарланған қат-қабаттар тобының немесе қатпарлардың бір бағытта ғана еңістенген осьтік жазықтықтарының бірлестігі.

2. Газеттік мақалалардың, хабарландырулардың және жарнамалардың жиынтығы.

3. Өңдеуге және тіркеуге тиісті фактілердің, құбылыстардың, хабарлардың жиынтығы.

4. Теледидарлық және радио хабарлар.

5. Газеттік хабарлар.
$$$ 3

Ақпараттың сапасын сипаттайтын және шешім қабылдауға арналған деректер жеткіліктілігін анықтайтын ақпарат қасиеті:

1. Толықтығы.

2. Нақтылығы.

3. Адекваттығы.

4. Қол жетімділігі.

5. Маңыздылығы.
$$$ 4

Объекті жағдайының ақиқаттылығын бейнелейтін ақпарат қасиеті:

1.

Мән және құбылыс - дүниедегі объектілер мен процестердің қажетті жақтарын, танымның сатыларын бейнелейтін философиялық категориялар.
Теледидар - телехабар бағдарламаларындағы бейне мен дыбыстық сүйемелдеудің радио сигналдарын күшейту мен түрлендіруге арналған теле, радиоқабылдағыш теледидар түрлі түсті, ақаласықара кескінді, стационарлы және тасымалды болып ажыратылады.
Жағдай - адам әрекетінің , жан-жануарлар тіршілігінің, табиғат пен қоғамдағы өзгерістің, оқиғаның, т.б. айналадағы ортаның ықпалына тәуелділігін білдіретін философиялық ұғым. Табиғаттағы, қоғамдағы белгілі бір өзгерісті тудырушы алғышарт есебінде де қарастырылады.
Толықтығы.

2. Нақтылығы.

3. Адекваттығы.

4. Қол жетімділігі.

5. Маңыздылығы.
$$$ 5

Жұмыстың нақты объективті күйінің сәйкестік дәрежесін білдіретін ақпарат қасиеті:

1. Толықтығы.

2. Нақтылығы.

3. Адекваттығы.

4. Қол жетімділігі.

5. Маңыздылығы.
$$$ 6

Қажет ақпаратты алу мүмкіндігінің шамасын анықтайтын ақпарат қасиеті:

1. Толықтығы.

2. Нақтылығы.

3. Адекваттығы.

4. Қол жетімділігі.

5. Маңыздылығы.
$$$ 7

Ақпараттың ағымдағы уақытпен сәйкестігін анықтайтын ақпарат қасиеті:

1.

Уақыт - өлшемдер жүйесінің оқиғаларды реттеу, олардың ұзақтығын және араларындағы интервалдарын сипаттауда, және нәрселердің қозғалысын сипаттауда пайдаланатын маңызды мүшесі. Уақыт мифология, философия және ғылымның әр салада пайдалану үшін қарама-қайшылысыз сипаттау, зерттеу нысаны болып, талай-талай ұлы ғалымдарды өмірге әкелген.
Толықтығы.

2. Нақтылығы.

3. Адекваттығы.

4. Қол жетімділігі.

5. Маңыздылығы.
$$$ 8

Ақпараттың бұрмалану дәрежесін анықтайтын ақпарат қасиеті:

1. Объективтігі.

2. Нақтылығы.

3. Адекваттығы.

4. Қол жетімділігі.

5. Маңыздылығы
$$$ 9

“Компьютер” сөзінің мағынасы қандай:

1.Телескоптің түрі.

2. Есептеуіш.

3. Есептеуші аппарат.

4. Электронды-сәулелі трубка.

5. Есепті шешетін автомат.
$$$ 10

Шешім қабылдау үшін жеткілікті толықтылықты қамтамасыз ету мақсатында ақпарат қорын жинайтын деректермен операция:

1.

Мағына - сөздердің ұғыммен байланысты мәні, мазмұны. Сөз мағынасының қалыптасуына ұғымнан басқа да жәйттер себеп болады, ол адамның дүниеге көзқарасын, көңіл-күйін білдіреді. Сөз ұғымы тұтас, дербес болғанымен, мағынасы әлдеқайда кең әрі бірнешеу болуы мүмкін.
Мақсат - белгілі бір межеге қол жеткізуге бағытталған әрекеттің ой-санадағы көрінісі. Мақсат ойлау нәтижесінде болашақты алдын ала болжау арқылы туатын мұрат, ішкі қозғаушы күшті білдіреді. Мақсатқа жету үшін әр түрлі іс-әрекеттер мен қимылдар жасалады.
Деректер жинағы.

2. Деректердің қалыптасуы.

3. Деректер сүзгісі.

4. Деректер архивациясы.

5. Деректердің тасымалдануы.
$$$ 11

Әр түрлі ақпарат көздерінен келіп түскен деректерді бір түрге келтіруді қамтамасыз ететін операция:

1. Деректер жинағы.

2. Деректердің қалыптасуы.

3. Деректер сүзгісі.

4. Деректер архивациясы.

5. Деректердің тасымалдануы.
$$$ 12

Шешім қабылдауда қатысы жоқ, қажет емес деректерді сұрыптауға арналған деректермен операция:

1. Деректер жинағы.

2. Деректердің қалыптасуы.

3. Деректер сүзгісі.

4. Деректер архивациясы.

5. Деректердің тасымалдануы.
$$$ 13

Деректерді бір ретке келтіруде қолданылатын операциялар:

1. Деректердің сұрыпталуы.

2. Деректердің қалыптасуы.

3. Деректер сүзгісі.

5. Деректер архивациясы.

6. Деректердің тасымалдануы.
$$$ 14

Сақтау бойынша шығынды азайту үшін қолданылатын деректермен операциялар:

1. Деректердің сұрыпталуы.

2. Деректердің қалыптасуы.

3. Деректер сүзгісі.

4. Деректер архивациясы.

5. Деректердің тасымалдануы.
$$$ 15

Жоғалтуды алдына алу үшін, жаңғырту және түрлендіру үшін қолданылатын деректермен операция:

1. Деректерді қорғау.

Азайту - негізгі төрт арифметикалық амалдардыӊ бірі, қосу амалына кері амал сандардыӊ айырымын анықтайды, «−» таӊбасымен белгіленеді. Екі қосылғыштың берілген қосындысы мен осы қосылғыштың біреуі бойынша екінші қосылғышты анықтауға арналған.
Жаңғырту (Модернизация; фр. Modernisation - жаңа, қазіргі заманғы) - жекелеген тетіктер мен түзілімдердің құрылымдарын өзгерту арқылы білдектің функционалдық және басқа да қасиеттерін жақсарту, сенімділігін арттыру және пайдалану мерзімін ұзарту.
Қорғау (Защита; protection, security, lock out) - есептеу жүйелерін тұтастай не жекелеген бөліктерін қолдануды немесе оларға қатынас құруды шектеу құралы; программаларға немесе мәліметтерге рұқсатсыз қатынас құрудың заңдылық, ұйымдастыру және техникалық, сондай-ақ программалық сақтық шаралары.

2. Деректердің қалыптасуы.

3. Деректер сүзгісі.

4. Деректер архивациясы.

5. Деректердің тасымалдануы.

$$$ 16


Бір-бірінен қашықтаған клиенттер арасында жеткізілімдерді жеткізу үшін қолданылатын деректермен операция:

1. Деректердің түрленуі.

2. Деректердің қалыптасуы.

3. Деректер сүзгісі.

4. Деректер архивациясы.

5. Деректердің тасымалдануы.


$$$ 17

Деректерді басқа түрге ауыстыру үшін қолданылатын операция:

1. Деректерді өзгерту.

2. Деректер қалыптасуы.

3. Деректер сүзгісі.

4. Деректер архивациясы.

5. Деректердің тасымалдануы.
$$$ 18

Ақпарат сөзінде қанша бит бар:

1. 11

2. 88


3. 44

4. 1


5. 56
$$$ 19

Информатика – бұл:

1. Ақпараттың техникалық тасымалдауышта орналасуы туралы ғылым.

2. Компьютерді оқу процесінде қолдану туралы ғылым.

3. Ақпаратты ЭЕМ арқылы сақтау, жинау, тасымалдау әдістері мен тәсілдерін зерттейтін ғылым.

4. Телекоммуникациялық технология туралы ғылым.

Әдіс , метод (гр. 'μέθοδος',methodes зерттеу не тану жолы, бір нәрсеге жетудің жолы) - көздеген мақсатқа жетудің тәсілі, тәртіпке келтірген қызмет жүйесі. Әдіс философияда зерттелетін нәрсенің ойша нұсқасын жасау үшін қажетті таным құралы болып табылады.
Ғылым (араб.: علم‎ (ілім) - білім, тану; лат. scientia - білім) - ақиқат жайлы объективті білімдерді жетілдіру мен жүйелеуге бағытталған адам іс-әрекетінің саласы. Жалпы мағынасы: жүйелік білім мен тәжірибе.
Телекоммуникациялар (ағылш. Telecommunications) - негізі ақпарат тарату құралдары мен әдістері болып табылатын әрекет аймағы. Телекоммуникациялар немесе коммуникациялар мемлекетгің инфрақұрылымның маңызды белігіне жатады.

5. Ақпаратты қайта өңдеу және сақтау, сорттау туралы ғылым.

$$$ 20


Дж. Фон Нейман … ретінде танымал:

1. Алғаш электрондық есептеуіш машинасын жасаушы.

2. Цифрлы электронды есептеу машинаны құрудың негізгі принциптерін жасаушы.

3. Программалаушы Ада тілін жасаушы.

4. Алғашқы электронды шамдарды жасаушы.

5. Алғашқы электронды программаларды жасаушы.


$$$ 21

Ең көп ақпаратты адам қай сезім мүшесінің ... көмегімен ала алады:

1. Ұстап сезу арқылы.

2. Есту қабілеті.

3. Сезіну қабілеті.

4. Көру қабілеті.

5. Дәм сезу қабілеті.
$$$ 22

Алғашқы компьютер ... мемлекетінде шықты:

1.

Шам - жарық күші бірлігінің ескірген атауы. Бірліктердің халықаралық жүйесінде (СИ жүйесі) бұл бірліктің орнына кандела алынады.
Қағида немесе принцип (лат. principim – принцип; негіз, алғы бастама) - белгілі білім жүйесінің түп-негізі, алғы бастамасы, абстрактылы түрдегі ең қысқа жалпылама мазмұны. Ғылыми танымда идея, теория, әдіс сияқты таным түрлерімен өзара байланыста тұжырымдалады.
Мемлекет - белгілі бір аумаққа иелік етіп, сол жердегі халықтың еркін дамуына мүмкіндік беретін, қоғам табиғатынан туындайтын ортақ істерді атқаруға қажетті басқарудың жоғарғы дәрежеде ұйымдасқан жүйесі, саяси билік ұйымы.
КСРО.

2. АҚШ.


3. Англия.

4. Жапония.

Жапония (жап. 日本) (“Күншығыс елі”) - Шығыс Азия жағалауларына жақын маңдағы Тынық мұхит аралдарында орналасқан мемлекет. Ел 6852 аралдардан тұрады. Ең үлкендері: Хоккайдо, Хонсю, Сикоку, Кюсю. Жер аумағы 372,2 мың км2.

5. Германия.
$$$ 23

Алғашқы компьютердің шыққан жылы:

1. 1872 ж.

2. 1917 ж.

3. 1931 ж.

4. 1946 ж.

5. 1985 ж.
$$$ 24

Алғаш рет есептеу процестерінің программалық басқару идеясын ашқан:

1. Н. Винером.

2. Дж. Маучли.

3. А. Лавлейс.

4. Ч. Бэббиджем.

5. Дж. Фон Нейманом.
$$$25

ИНФОРМАТИКА сөзінде қанша байт бар:

1. 12.

2. 192.


3. 80.

4. 100.


5. 11.
$$$ 26

Бір байттың көмегімен кодтауға болады:

1. 512 символды.

Символ (грекше symbolon - танымдық белгі, таңба, рәміз, пернелеу) лингвистика, логика, математика ғылымдарында таңба ұғымын береді; өнерде, философияда нәрсенің, құбылыстың қасиетін, сыр-сипатын бейнелеп, астарлап білдіретін әмбебап эстетикалық категория.

2. 226 символды.

3. 128 символды.

4. 256 символды.

5. 64 символды.
$$$ 27

ASCII (American Standard Code for Information Interchang) кодтау жүйесі неден құралған:

1. Бір базалық кестеден.

2. Бір кеңейтілген кестеден.

3. Негізгі және қосымша кестелерден.

4. Екі кестелерден – базалық және кеңейтілген.

5. UNICODE символдары.
$$$ 28

Базалық кестенің бірінші нөлден бастап 32 коды кодтауға қолданылады:

1. Латын алфавитінің символдары.

Кодтау (кодирование; coding; кодировать; encode) - мәліметтерді олардың алдын ала тағайындадған кодтық комбинацияларымен бейнелеу немесе мәліметтер элементін (символдар жиынын) олардың кодтық комбинацияларымен сәйкес келтіру; программалау процесі; 2) ақпараттың 8 биттік (байттық) кодтауын 7 биттік кодтауға түрлендіру.
Латын әліпбиі, әлемде кеңінен қолданылады. Б.з.б. 7 ғасырдада Римде грек және этрус әліпбиінің тармағы ретінде пайда болып, б.з. 1 ғасырында қалыптасты. Жазу оңнан солға немесе солдан оңға қарай (брустрофедон бойынша) жазылып, бағыты әрдайым алмасып отырған. Б.з.б.

2. Орыс алфавитінің символдары

3. Басқаратын кодтар.

4. Тыныс белгілері, сандар және арифметикалық іс-әрекеттер.

Сан - мөлшерді сипаттайтын, санауда пайдаланылатын абстракт нәрсе.
Арифметика (грек. arіthmētіkē, arіthmos – сан) - сандар (бүтін және бөлшек) және оларға қолданылатын амалдар туралы ғылым (грекше arіthmetіke, arіthmos – сан).

5. Қосымша символдар және белгілер.
$$$ 29

32 Гбайтта қанша байт бар:

1. 235.

2. 16*220.

3. 224.

4. 222.

5. 32000.
$$$ 30

Бірінші ЭЕМ қалай аталды:

1. МИНСК.

2. БЭСМ.


3. ЗОДИАК.

4. IBM.


5. ЭНИАК
$$$ 31

1001 екілік саны ондық жүйеде қандай сан болады::

1. 7.

2. 8.


3. 9.

4. 1.


5. 10.
$$$ 32

1011*110 екілік сандарының көбейтіндісі қандай санға тең болады:

1. 00001000.

2. 1000010.

3. 01000000.

4. 10000000.

5. 0000100.
$$$ 33

Он алтылық жүйедегі 255 саны 10-дық санау жүйесінде қалай жазылады:

1. 33.

2. 597.


3. 343.

4. 21.


5. 53.
$$$ 34

x&y неге тең? Егер х=0, у=1:

1. 0

2. 1


3. 2

4. 0,1


5. 1,0
$$$ 35

Есептеудің екілік санау жүйесі қандай жүйеге жатады:

1. Позициялық жүйе.

Позиция (лат. posіtіo - орны, жағдайы, орналасқан жері) - Қандай да бір нәрсенің орны, орналасуы (мысалы, шахмат тақтасындағы фигуралардың позициясы); Шекті музыкалық аспаптың мойнындағы сол қолдың бір жерде тұрып, дыбыстардың белгілі бір кезектігін орындайтын орны; Классикалық бидегі қолды ұстап тұру мен аяқтарды қоюдың бұлжымас ережелері.

2. Позициялық емес жүйе.

3. Арифметикалық жүйе.

4. Пропозициялық жүйе.

5. Неопозициялық жүйе.
$$$ 36

Джон фон Нейман принципі бойынша компьютер қандай құрылғылардан тұруы мүмкiн:

1. Арифметикалық -логикалық құрылғы, басқару құрылғысы, сыртқы құрылғылар (енгізу-шығару), еске сақтау құрылғы (жадысы).

2. Арифметикалық -логикалық құрылғы, iшкi программалық жабдықтау, сыртқы құрылғылар.

3. Арифметикалық -логикалық құрылғы, басқару құрылғысы, сыртқы құрылғылар.

4. Арифметикалық -логикалық құрылғы, информацияны енгiзу құрылғысы, информацияны шығару құрылғысы, жедел жады.

Жады - айыр түйенің арқасына мініп жүру, жүк арту үшін салынатын арнайы әбзел. Жалғыз өркешті түйеге жүк артқанда, мінгенде арнайы ер-аут, ал айыр түйеге жады салады. Жады ішіне қамыс, қоға салынып, киізден тігіледі.

5. Оперативті жадының ақпаратты енгізуге және шығаруға арналған басқару құрылғысы.
$$$ 37

Магниттік дискідегі жинақтауыштар түрлері:

1. Қатты және жұмсақ.

2. Күрделі және қарапайым.

3. Иілгіш және қатқыл.

4. Бос және толық.

5. Енгізу және шығару.

$$$ 38


Ақпаратты уақытша сақтау қондырғысы:

1. Процессор.

2. Сумматор.

3. Регистр.

4. Буфер.

5. Адаптер.


$$$ 39

Оперативтік жадыға жедел кіру үшін қандай жады қолданылады:

1. Кэш-жады.

2. Оперативтік жады.

3. Қосымша жады.

4. Жартылай тұрақты жады.

5. Видео жады.
$$$ 40

Құрылғыны басқаруға арналған арнаулы программаның аталуы:

1. Драйвер.

Адаптер (лат. adapto– икемге келтіремін) - компьютер мүмкіндіктерін арттыруға пайдаланылатын электрондық тетік (плата).
Тұрақты - Оңтүстік Қазақстан облысының Бәйдібек ауданындағы ауыл, Ақбастау ауылдық округі құрамында.
Драйвер - (ағылш. drіver - жүргізуші) - компьютердің сыртқы құрылғылармен өзара әрекеттесуін басқаратын бағдарлама. Драйверлер компьютерді басқаратын операциялық жүйелердің (MS DOS, Wіndows, Unіcs, т.б.)

2. Қосымша жады.

3. Кеңейтілген жады.

4. Config.sys.

5. Io.sys.
$$$ 41

BIOS тұрақты жадысы қолданылады:

1. Жүктелген секторды тексеру.

Сектор (sector) - пішімдеу кезінде қатқыл немесе иілгіш дискіде жасалған центрлес жолшықтардың біреуінің сегменті; магниттік диск бетіндегі концентрлік шеңбер бойын қуалай орналасқан сызық жолға жазылатын ақпараттың негізгі бірлігін (ең аз көлемін) сақтайтын оның бір бөлігі.

2. Мәтіндік деректерді сақтау.

3. Компьютер құрылғыларын тексеру.

4. ОЖ жүктелуі.

5. Компьютерді іске қосып, ОЖ жүктеу.
$$$ 42

ЭЕМ-ның типтік логикалық элементтеріне төменде көрсетілгендердің барлығы жатады ТЕК БІРЕУІНЕН БАСҚАСЫ:

1. Шифратор

2. Дешифратор

3. Монитор

4. Сумматор

5. Триггер, счетчик
$$$ 43 теңдеуін орындайтын логикалық элементті көрсетіңіз:

1. 3ЖӘНЕ

2. 4ЖӘНЕ

3. 3ЖӘНЕ-ЕМЕС

4. 3НЕМЕСЕ-ЕМЕС

5. 3НЕМЕСЕ


$$$ 44

Логикалық алгебраның негізін қалаушы ғалым:

1.

Триггер (Trigger, flip-flop) - екі орнықты қалып-күйінің біреуінде ғана болатын цифрлық техниканың элементі. Екілік жүйеде берілген ақпаратты сақтау үшін қолданылады. Триггердің RS, JK, Т, D, DV және т.б.
Логика (гр. λογική - «талдауға құрылған», λόγος - «сөз», «сөйлем», «ойлау», «ақыл») - ойлау, оның формалары мен заңдылықтары туралы ғылым. Логика дәлелдеу мен теріске шығарудың белгілі бір әдіс-тәсілдері қаралатын ғылым теориялар жиынтығын құрайды.
Алгебра (араб.: الجبر‎ әл-джәбр) - математиканың алгебралық теңдеулерді шешу жөніндегі есептерге байланысты дамыған негізгі бөлімдерінің бірі. Алгебра атау және жеке ғылым саласы ретінде Мұхаммед әл-Хорезмидің (9 ғасыр) 1-, 2-дәрежелі теңдеулерге келтірілетін есептердің жалпы шешімі көрсетілген “Әл-джәбр уә-л-муқабәлә” атты еңбегінен бастау алады.
Джон Фон Нейман.

2. Вильгельм Лейбниц.

3. Джордж Буль.

4. Герман Холлерит.

5. Алан Мэтисон Тьюринг.
$$$ 45

«Ақиқат» және «Жалғанға» сәйкес келетін айтылыс:

1. Шамның жануы және өшуі.

2. А, D, C, D, E, F.

3. Сигналдың жоғарғы деңгейі.

ДЕҢГЕЙ (Уровень; layer, level) - абстракциялы дерексіздік дәреже; иерархиялық құрылым қабаты; осы желімен орындалатын белгілі бір мәселелер кешенін сипаттайтын есептеуіш желі қүрылымының логикалық қабаты,

4. Сигналдың төменгі деңгейі.

5. Батырманы жібермей басып тұру.
$$$ 46

Паскаль тілінде логикалық амалдардың қабылдайтын мәндерін көрсетіңіз:

1. Not, And, Or, Xor

2. , , , 

3. 0, -1

4. , -


5. False, True
$$$ 47

Логикалық амалдардың приоритеті:

1. Инверсия, коньюнкция, дизъюнкция, импликация және эквиваленттілік.

2. Импликация және эквиваленттілік, инверсия, коньюнкция, дизъюнкция.

3. Инверсия, импликация және эквиваленттілік коньюнкция, дизъюнкция.

4. Дизъюнкция, инверсия, коньюнкция, импликация және эквиваленттілік.

5. Коньюнкция, инверсия, дизъюнкция, импликация және эквиваленттілік.
$$$ 48

«Дизъюнкция» амалын орныдайтын логикикалық элемент:

1. ЖӘНЕ

2. НЕМЕСЕ3. ЕМЕС

4. НЕМЕСЕ-ЕМЕС

5. ЖӘНЕ-ЕМЕС
$$$ 49

«Конъюнкция» амалын орныдайтын логикикалық элемент:

1. ЖӘНЕ

2. НЕМЕСЕ3. ЕМЕС

4. НЕМЕСЕ-ЕМЕС

5. ЖӘНЕ-ЕМЕС
$$$ 50

«Инверсиялау» амалын орындайтын логикалық элемент:

1. ЖӘНЕ

2. НЕМЕСЕ3. ЕМЕС

4. НЕМЕСЕ-ЕМЕС

5. ЖӘНЕ-ЕМЕС
$$$ 51

Дизъюнкция амалының белгісі:

1. 

2. 


3. 

4. 


5. *
$$$ 52

Конъюнкция амалының белгісі:

1.

2. 


3. 

4. 


5. 
$$$ 53

Информацияны бір рет жазып қолдануға арналған компакт диск қалай аталады:

1. CD R

2. CD RW


3. HDD

4. FDD


5. Flash
$$$ 54

Информацияны бірнеше рет қайта жазып қолдануға болатын компакт диск қалай аталады:

1. CD R

2. CD RW


3. HDD

4. FDD


5. Flash
$$$ 55

Микропроцессорге құрамдас орналастырылған жады қалай аталады:

1. Кэш.

2. Жедел жады.3. Тұрақты жады.

4. BIOS.


5. Процессор.
$$$ 56

Жедел жады сиымдылығы қандай:

1. 8,16,32,64,128,256,512 …(Mhz).

2. 1,2,3,4,5,6 …(M2..

3. 162,331,125,134 …(M2..

4. 8,16,32,64,128,256,512 …(M2..

5. 8,16,32,64,128,256,512 …(Ghz).
$$$ 57

Қазіргі кездегі ЭЕМ ұйымын кім ұсынған:

1. Джон фон Нейман.

2. Джордж Буль.

3. Н.И. Вавилов.

4. Ада Лавлейс.

5. Норберт Винер.
$$$ 58

Hardware деген не:

1. Информациялық технологиялардың құраушыларының бірі - аппараттық қамсыздандыру.

2. Информациялық технологиялардың құраушыларының бірі – программалық қамсыздандыру.

3. Жүйелі блоктың ішіндегі

  1   2   3   4   5

  • Адаптер . $$$ 39 Оперативтік жадыға жедел кіру үшін қандай жады қолданылады: 1. Кэш-жады. 2. Оперативтік жады. 3. Қосымша жады. 4. Жартылай тұрақты

  • жүктеу 1.15 Mb.