Главная страница
Контакты

    Басты бет


Мамандық пәні (дері) бойынша мемлекеттік

жүктеу 86.88 Kb.жүктеу 86.88 Kb.
Дата01.04.2019
өлшемі86.88 Kb.

Мамандық пәні (дері) бойынша мемлекеттік


Мамандық пәні (дері) бойынша мемлекеттік емтихан бағдарламасының титульдік беті Форма Ф СО ПГУ 7.18.324 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Кафедра ______Математика және информатика_____ 6М070300-Ақпараттық жүйелер мамандығы бойынша Оқуға түсу емтиханының бағдарламасы Павлодар Кегль 14, буквы строчные, кроме первой прописной Ақпараттық жүйелер мамандығы бойынша түсу емтиханынң мақсаттары мен міндеттері Бағдарламаның мақсаты – информатика және ақпараттық жүйелер саласында жоғары біліктілік алуға қабылетті және ниетті тұлғаларға іргелі теориялық зерттеулерді тез әрі кәсіби өңдеуге және замануи информатика мәселелерін практикалық орындау барысында жаңа нәтижелерге алуға қажетті білім қорын қалыптастыру.
Біліктілік, квалификация - адамның белгілі бір білім жүйесін тәжірибеде пайдалана алу қабілеті. Адамның өзі таңдаған қызметінде өз білімін көтеріп, нені, қалай және не үшін үйренетінін алдын-ала айқындап, білікті маман болуға бағытталуы.
Тұлға - жеке адамның өзіндік адамгершілік, әлеуметтік, психологиялық қырларын ашып, адамды саналы іс-әрекет иесі және қоғам мүшесі ретінде жан-жақты сипаттайтын ұғым. Aдамның әлеуметтік қасиеттерінің жиынтығы, қоғамның даму жемісі және белсенді қызмет ету мен қарым-қатынас орнату арқылы жеке адамды әлеуметтік қатынастар жүйесіне енгізудің жемісі.
Мақсат - белгілі бір межеге қол жеткізуге бағытталған әрекеттің ой-санадағы көрінісі. Мақсат ойлау нәтижесінде болашақты алдын ала болжау арқылы туатын мұрат, ішкі қозғаушы күшті білдіреді. Мақсатқа жету үшін әр түрлі іс-әрекеттер мен қимылдар жасалады.
Ақпарат (лат. informatio - түсіндіру, мазмұндау) ұғымы күнделікті өмірден бастап техникалық салада пайдаланылатын көп мағыналы ұғым. Жалпы алғанда бұл ұғым шектеу, байланыс, бақылау, форма, инструкция, білiм, мағына, құрылым, бейнелеу, сезіну тағы басқа ұғымдармен тығыз байланысты.
Магистратураға түсуші талапкерлердің біліміне қойылатын талаптар. Бағдарламаны меңгеруге бакалавр академиялық дәрежесі бар жәненемесе жоғары білімді маман жіберіледі. Болашақ магистранттардың терең, түбегейлі білімдері болуы керек. Бұдан басқа, түсу емтиханында болашақ магистрант информатиканы, ақпараттық және комуникациялық технологияларды жете білетінін, алған теориялық білімдерің нақты ғылыми тәжірибелік, ақпараттық іздеу және әдістемелік мәселелерді шешуде қолданып, компьютерлік технологиялар мен математикалық әдістер негізінде зерттеулер жүргізе білу керек, сонымен қатар, түрлі ғылыми шараларға қатысуға дайын болу керек.
Академия - ғылыми қоғамдардың, мекемелердің, оқу орындарының атауы. "Академия" сөзі гректің Akademos деген мифтік батырының атынан шыққан. Біздің заманымыздан бұрын 4 ғасырда Афины маңындағы "қасиетті бақ" сол батырдың атымен аталып, онда Платон өз шәкірттеріне лекция оқыған.
Әдістеме - педагогика ғылымының жеке пәндерден берілетін білім көлемі мен мазмұнын негіздеп, оны оқытудың тиімді әдістерін зерттейтін бір саласы. Тұтасынан алғандағы жас ұрпақты тәрбиелеу мен оқыту процесінің заңдылықтарын дидактика зерттейді.
Математика (гр. μάθημα - ғылым, білім, оқу; μαθηματικός - білуге құштарлық) - әлдебір әлемнің сандық қатынастары мен кеңістіктік формаларын, пішіндерін өлшейтін, оның ішінде - структуралар, өзгерістер, белгісіздік жөніндегі ғылым.
Компьютерлік технология (Компьютерная технология; computer technology) - компьютерлік өңдеу базасындагы ақпараттық технология.
Сонымен қатар, оқуға түсуші келесі ғылыми-әдіснамалық дағдылар мен біліктерді меңгерген болуы тиіс: зерттеу мәселесі, мақсаты мен міндеттерін тұжырымдау; зерттеу міндеттеріне сәйкес тиімді әдістерді таңдау; қазіргі заман технологияларды қолданып, ақпараттық-аналитикалық және ақпараттық-библиографиялық жұмыстар жүргізу; жинақталған ақпаратты талдау және алынған нәтижені түсіндіру; жасалған жұмыс нәтижелерін замануи талаптарға сәйкес рәсімделген есеп, реферат, мақала түрінде көресете алу. 3. Білім бағдарламасының перереквизиттері: Компьютерлік желілер, Программалау технологиясы, Деректер қорының жүйесі 4. Емтиханды жүргізу формасы 6М070300 - Ақпараттық жүйелер мамандығы бойынша түсу емтиханы тестілеу формасында жүргізіледі.
Форма (Қалып; form) - 1) мәліметтерді ұсыну тәсілі; 2) мәліметтер базасын басқару жүйелеріңде (мысалы, Access-Te) - мәліметтер базасындағы ақпаратты (мәліметтерді) енгізу мен редакциялауға пайдаланылатын дисплей экранына көрнекі түрде ұсыну тәсілі.
Тестілеу нәтижесінде пәндік комиссия магистратураға түсушінің білімі мен ғылыми әлеуетін келесі кестеге сәйкес бағалайды: Қортынды баға (Қ) Балдың цифрлық баламасы (Ц) Әріп жүйесі бойынша баға (Ә) Дәстүрлі жүйемен баға 95- 100 4 А Өте жақсы 90-94 3,67 А- 85-89 3,33 В Жақсы 80-84 3,0 В 75 - 79 2.07 В- 70-74 2,33 С Қанағаттанарлық 65-69 2,0 С 60-64 1.67 С- 55-59 1,33 D 50 - 54 1,0 D 0-49 0 F Қанағаттанарлықсыз 5. Емтихан тақырыптарының тізімі 5.1 Компьютерлік желілер 1. Үлестірілген желілер түсінігі мен түрлері. Желілі программалық қолданбаларды қүру принциптері. Сервер. Клиент. Желілер қызметі. Желіні топтастыру және негізгі мінездемелері. Нгңзгң технологиялар. Желіде қолданатын аттармен адрес принциптері. 2. Протокол, интерфейс, коммуникациялық протоколдардың стегі үғымдары. Бөлек OSI деңгейлерінің мақсаттары және функцияларының протоколдардың стандартты стектері. 3. Байланыс жолдардың үлгілері және аспабы. Кабельдердің стандартты. Физикалық деңгейде мәліметтерді тасымалдау әдістері.
Қатынасу, тілдесу (communication) - қатысушының екеуіне де ақпараттың түсініктілік шарты орындалған кезде бір қатысушыдан екінші қатысушыға ақпаратты жеткізудің екі жақты процесі; екі немесе одан да көп адамдардың әлеуметтік-психологиялық өзара әрекет ету процесі.
Физика (көне грекше: φύσις - табиғат) - зат әлемді және оның қозғалысын зерттейтін ғылым. Бұл жөнінде физика күш, энергия, масса, оқтама т.б. сияқты тұжырымдамалармен шұғылданады.
Қағида немесе принцип (лат. principim – принцип; негіз, алғы бастама) - белгілі білім жүйесінің түп-негізі, алғы бастамасы, абстрактылы түрдегі ең қысқа жалпылама мазмұны. Ғылыми танымда идея, теория, әдіс сияқты таным түрлерімен өзара байланыста тұжырымдалады.
Мәліметтер (данные; data) - автоматты құралдардың көмегімен, кей жағдайда адамның қатысуымен, өңдеуге I ыңғайлы түрде берілген мағлұмат. Мәліметтердің кірістік, шығыстық, басқару, проблемалық, сандық, мәтіндік, графикалық және т.б.
ДЕҢГЕЙ (Уровень; layer, level) - абстракциялы дерексіздік дәреже; иерархиялық құрылым қабаты; осы желімен орындалатын белгілі бір мәселелер кешенін сипаттайтын есептеуіш желі қүрылымының логикалық қабаты,
Компьютерлік желідегі коммутация әдістері. FDM және TDM мультиплексациялау технологиялары. Пакеттердің коммутация принциптері. 4. 802.x IEEE стандарттарының құрылымы. Бөлінген рұқсат алу әдістері. Ethernetтехнологиясы. Token Ring технологиясы. FDDI, Fast Ethernet, 100VG-Anylan, Gigabit Ethernet технологиялары. 5. Желілі адаптердің функция, мінездемелері және күйге келтіру параметрлері. Қайлалаушылар және концентраторлар. Көпірлер және коммутаторлар арқасында желіні структуризациялау. Виртуалды жергілікті желігің технологиясы. Маршрутизация принциптары мен алгоритмдары. Марзрутизаторларды таптастыру және негізгі мінездемелері, 6. IP протоколы. IP пакет құрылымы. IP желідегі адрестер. IP адрес кластары. Маска қолдану. Маскасыз доменді маршрутизация технологиясы. TCPIP утилиттері. Қолданбалы деңгейдің протоколдары және қызметтері. 7. Функция және архитектурасы. Локалды ресурстарды басқару.
Ресурстар (французша ressourse - құрал-жабдық, мүмкіндік), босалқы қорлар - табыс, ақшалай және басқа қаражат, құндылықтар мен олардың көздері.
Үлестірілген ресурстард басқару. Қазіргі замандағы операциялық жүйелерге шолу. Операциялық жүйелер тобы. 8.Басқарушы функциялары және басқару құралдары. Әкім функциялары және әкімшілік ету құралдары. Windosw тың негізгі мінездемелері. Желі архитектура деңгейлері және желі протоколдары. Пайдаланушаларды басқару. Пайдаланушалардың профильдері. Қауіпсіздікті қамтамасыз ететін архитектура. Мәліметтерді қорғау әдістері. Ауентификация әдістері және рұқсаттарды басқару. Қорлардың және оқиғалардың тексеру. 5.2 Программалау технологиясы 1. Программалауды автоматтандыру әдістері. Алгоритмдік тілдер.
Алгоритм, алгорифм (ағылшынша: algorіthm, algorіsmus - Әл-Хорезмидің атынан шыққан) - бастапқы берілген мәліметтермен бір мәнде анықталатын нәтиже алу үшін қай амалды (жұмысты) қандай ретпен орындау қажеттігін белгілейтін есептерді (мәселелерді) шешу (математикалық есеп-қисаптар орындау, техникалық объектілерді жобалау, ғылыми-зерттеу жұмысын жүргізу т.б.)
Алгоритмдік тілдің қолдану және оған қойылатын талаптар. Процедура бағытталған тілдер және объектілер бағытталған программалау тіралы түсніктер.
Бағыттау (орыс. наведение) - күштерге (сүңгуір қайықтарға, авиациялык ұшу аппараттарына) немесе қаруға (ракеталарға) козғалыс параметрлері (бағыт, жылдамдық, биіктік жөне т.б.) арқылы берілетін басқару тәсілі.
Комьютерді программалық қамтамасыз етідң жалпы түсінігі. Операциялық жүйелердің құрамы. Комьютер мен пайдаланушының диалогын ұйымдастыру. Программалаудың интеграцияланған жүйелері. 2. Программа құрудың сатылары мен деңгейлері. Программа құруға техникалық тапсырма. Программаларды техникалық жобалаудың сатылары. Алгоритмдердің құрылымдық схемасын құру. Мәліметтерді ұйымдастыру. Программалау мен программалар ішіндегі интерфейстің құрылымын құрастыру. Ақпаратты комьютердің сыртқы құрылғыларында көрсету. Файлдар мен жұмыс істеу.
Файл (ағылш. File) - дерек сақтаудың негізгі бірлігі болып табылады.
Мәліметтердің динамикалық құрылымы. Сілтемелер.
Сілтеме (Ссылка; the reference, link) - 1) қандай да бір объектіге арналған нұсқағыш; 2) тілдің сипатталган элементін белгілеуге пайдаланылатын тілдік құрылма; 3) хабарланған объектіні ұқсастыру.
Кезектер және ағымдармен жұмыс істеу. 3. Программалық жабдықтауды жобалаудың әдістері. Құрылымдық прораммалау. Модклдік программалау. Программалық тілді таңдау. Программалау тәсілі. Программалаудың сапалық көрсеткіші. Программаның оқылатындығы, комментариялар. Қателерден қорғау арқылы программалау. Программаларды өңдей және сатылары. Программалауды құжаттау. МСТ бекіткен программалық құжаттау түрлері. 4. СИ программалау жүйесіне кіріспе. Препроцессор директивалары. Программалау жүйесінің құрылымы, тілдің элементтері. Мәліметтер типтері: int, short, long, unsigned, float, double. Баяндау. Өрнектер және меншіктеу. СИ тілінің операциясы. 5. СИ тілінің операторлары. Шартты оператор. Цикл операторлары. Таңдау операторы. Енгізу - шығару функциялары. Функциялар. Функцияның анықтамасы, баяндау. Функцияның мысалдары. goto, break, continue операторлары. Қолдану мысалдары. Жады класстары: автоматты, статистикалық, сыртқы, регистрлік айнымалылар. Мысалдар.Сілтемелер және адрестік арифметика.
Айнымалы - әріп түрінде немесе әріптер тобы түрінде программаға енгізілетін және уақыт, ұзындық, баға, түс және т.б. әр түрлі мәндерді қабылдайтын программадагы сандық шама; белгілі бір мәліметтер типін сақтай алатын және программаны атқару барысында мәнін өзгертуге болатын атауы белгілі объект.
Арифметика (грек. arіthmētіkē, arіthmos – сан) - сандар (бүтін және бөлшек) және оларға қолданылатын амалдар туралы ғылым (грекше arіthmetіke, arіthmos – сан).
Жадыны ұйымдастыру және адресті сілтеу. 6. Бір өлшемді массивтер және сілтемелер. Қатарлар. Қатарларды өңдеу. Екі өлшемді массивтер. Екі өлшемді массивтертерге сілтемелер қолдану. Мәліметтер құрылымы. Құрылымды баяндау. 7. Сілтемелер мен құрылымдар.
Құрылымдар, конструкциялар (лат. constructіo - құрастыру, жасау), техникада - машина мен ғимараттардың немесе тораптар құрылысы мен жұмысының сұлбасы, сондай-ақ, машинаның, ғимараттың, тораптың өзі және олардың бөлшектері.
Файлдар. Файлдардың құрылымын баяндау. Файлдармен жұмыс істеуді ұйымдастыру. Басқа программалау тілдерімен байланысты ұйымдастыру. 8. Программалауда стандартты функциялар қорын қолдану. Терезелермен жұмыс істеу. Графика. Алғашқы программаны құру және өңдеу. Компиляция, программаны өңдеу және орындау. 9. С тілінде программалаудың ерекшеліктері. С тілінде программалаудың негізі. Си тілімен салыстыру. 5.3 Деректер базасының жүйесі Деректер базасы жүйесінің негізгі компоненттері. ДББЖ. Сұлбалар, ішкісұлбалар, тілдер. Мәліметтерді көрсету деңгейлері. Мәліметтердің тұтастығы. Мәліметтерде орындалатын негізгі операциялар. Қатынасты қалыптандыру. Мәліметтердің иерархиялық, тораптық және реляциялық моделдері. Реляциялық алгебра. SQL тілі. Алдыңғы қатарлы ДББЖ-ны үйрену; мәліметтер базасын құру және модификациялау; іздеу және реттеу. МБ-н жобалаудың жалпы барысы. Қазіргі заманғы реляциялық ДББЖ. ДБ-н үлестіру. 6. Қолданылған әдебиеттер тізімі 1.
Әдебиет (араб.: асыл сөз‎) - сөз өнері, әлеуметтік мәні бар шығармалар жиынтығы.
Гутман, Г.Н. Учебные мини-проекты на DelphiГ.Н.Гутман.-М.:Чистые пруды,2005.-30с.-(Б-чка Первого сентября).-(Серия Информатика;Вып.3) 2. Дуванов, А.А. Кухня WEB-мастера Сидорова:Основы практического web- дизайнаА.А.Дуванов.-М.:Чистые пруды,2005.-31с.-(Б-чка Первого сентября ).- ( Серия Информатика; Вып. 4) 3. Попов, В. А. Учебные проекты на Macromedia FlashВ. А. Попов А. И. Сенокосов.- М.:Чистые пруды,2006.-31 с.-(Б-чка Первого сентября; Сер. Информатика; вып. 2(8) 4. Сергеев, Л. О. Методика изучения темы Базы данных на основе СУБД МySQL Л. О. Сергеев.-М.:Чистые пруды,2006.-32 с.- (Библиотечка Первого сентября. Серия Информатика;вып. 4 (10) 5. Delphi для учителя в примерах и задачах.-М.:Образование и Информатика.- ( Информатика в школе: прил. к журн. Информатика и образование; N 6-2006). Ч. 1.-2006.-94 с Қосымша: 6. Гейн, А. Г. Информатика:книга для учителя: метод. рекомендации к учебнику 10-11 кл.А. Г. Гейн, Н. А. Юнерман.-М.:Просвещение,2001.-207 с. 7.Семакин, И. Г. Информационные системы м модели:метод.пособие И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер.-М.:БИНОМ. Лаборатория знаний,2006.- 71 с.-(Информатика. Элективный курс) 8.Андреева, Е. В. Математические основы информатики:метод.пособие Е. В. Андреева, Л. Л. Босова, И. Н. Фалина.-М.:БИНОМ.Лаборатория знаний,2007.-312 с.-(Математика. Элективный курс) 9. Ашеров, А. Т. Развитие познавательной самостоятельности студентов при изучении дисциплин компьютерного циклаА. Т. Ашеров, В. Г. Логвиненко, И. В. Федоров; под ред.: В. М. Приходько, В. М.Жураковского.-М.:МАДИ (ГТУ); Харьков: УИПА,2007.-189 с. 10. Златопольский, Д. М. Задания для конкурсов, викторин, КВН и учебные кроссворды по информатикеД. М. Златопольский.-М.:Чистые пруды, 2007.- 31 с.-(Б-чка Первого сентября. Сер. Информатика;вып. 1(13)

  • Физикалық деңгейде мәліметтерді

  • жүктеу 86.88 Kb.