Главная страница
Контакты

    Басты бет


Краткое содержание дисциплины: обеспечение качественного усвоения казахского языка как средства социального, межкультурного, профессионального общения

жүктеу 0.66 Mb.жүктеу 0.66 Mb.
бет1/7
Дата10.03.2020
өлшемі0.66 Mb.

Краткое содержание дисциплины: обеспечение качественного усвоения казахского языка как средства социального, межкультурного, профессионального общения


  1   2   3   4   5   6   7

ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Kl 1103 КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК

для специальности 5В073000 – Производство строительных материалов, изделий и конструкций


1) Краткое содержание дисциплины: обеспечение качественного усвоения казахского языка как средства социального, межкультурного, профессионального общения

2) Кредитная стоимость дисциплины: 6 кредитов

3) Цель преподавания дисциплины – обеспечение качественного усвоения казахского языка как средства социального, межкультурного, профессионального общения через формирование коммуникативных компетенций всех уровней использования языка для изучающих казахский язык как иностранный – уровень выше среднего В2, для уровня С1.

4) Результаты обучения:

- знать важную роль языка в процессе усвоения знаний мирового уровня через формирование у будущего специалиста миропонимания на основе национального сознания и культурного кода, совершенствовать знание государственного языка у будущих специалистов, увеличить сферу использования казахского языка у специалистов, способных обеспечить развитие духовной модернизации страны.

- уметь: формирование представления у студентов об особенностях функционирования системы казахского языка;

- компентенции: развитие, совершенствование и активизация казахской устной и письменной речи с учетом всех видов речевой деятельности; корректировка и углубление знаний студентов по практической грамматике; учет русского (как родного) языка обучающихся (в сопоставлении с казахским языком); повышение речевой культуры обучающихся;

По окончании курса «Казахский язык» студенты должны овладеть умениями: произношения специфических звуков казахского языка; использование аффиксов на письме и в устной речи; различать части речи; вести диалог (монолог) на предложенные лексические темы; использовать в речи не менее 400 терминов по специальности; самостоятельно переводить текст из 4000 знаков.

5) Содержание:


Тақырып атауыСабақ түрлері бойынша аудиториялық сағаттар саны

СӨЖ

практикалық


барлығы

оның ішінде СОӨЖ

Адам және руханият. Қазақ дүниетанымындағы адами келбет. Елге қажетті игілікті іс. Ел кәдесіне жарау, елдің өркендеуіне үлес қосу, отанға қызмет ету туралы ғибратты ойлар.Қоғамдық, әлеуметтік-мәдени, әлеуметтік-тұрмыстық сала бойынша орындалатын/орындалған іс-әрекет туралы сипаттама ақпарат беру, тұжырым жасау, негіздеу, дәлелдер келтіру; Сөз тудырушы және сөз түрлендіруші модельдерді білу, меңгеру.

3

6

3

Ырыс алды – ынтымақ. Отбасы мүшелерінің өзара ынтымақтастығы, отбасы берекесі, отбасындағы салт-дәстүрлер, дәстүр сабақтастығы туралы ақпарат.

Әлеуметтік-тұрмыстық сала бойынша орындалатын/орындалған іс-әрекет туралы сипаттама, тұжырым жасау, негіздеу, дәлелдер келтіру; Өтініш, тілек,сұрау мәнді сөйлем; болар, шығар, қайтеді сөз тіркестерісекілді формалармен берілуі.3

6

3

Білім жүйесі. Қазақстандағы білім беру жүйесі, оның құрылымы. Орта білім, кәсіптік білім беру. 12 жылдық білім жүйесі. Қазақстандағы білім беру реформалары. ҚР

«Білім туралы» заңы.

Сөз тудырушы және сөз түрлендіруші модельдерді білу, меңгеру және мағыналарын түсіну; сөйлеу әрекеттері барысында қолдану. Түбір сөздің, күрделі сөздердің, атаулық тіркестердің тәуелденуі, жіктелуі, септелуі/тәуелдене септелуі (оңаша және ортақ тәуелдену). Мөлшер ұғымын білдіретін бірнеше, біраз, бірталай, көптеген, талай т.б. сөздердің қолданылуы.


3

6

3

Заман және заң. Әдет құқығы. Қазақ жеріндегі алғашқы заңдар. Билер, билік айту мәселелері.Жеті жарғы. Еліміздің Ата заңы.Коммуникативтік мақсат-ниеті айқын монолог құрастыру, ондағы факт, оқиға, әрекеттерге көзқарасын, бағасын, пікірін, эмоциясын білдіру тәсілдері.

Субстантивтенген сөздерге ілік септігінің жалғануы (білгеннің артығы жоқ, жақсының сөзін тыңда). Дала заңдарынан Ата заңға дейін (ақпараттарды талдау)3

6

3

Денсаулық және саламатты өмір салты. Денсаулық сақтаудың маңызы, дұрыс тамақтану тәртібі.

Экологиялық таза тағамдар туралы ақпарат.

Танымдық, жағдаяттық, ақпараттық мазмұнды түсіну тәсілдері; күрделі сөздерді (біріккен сөз, қос сөз, атаулық тіркестер, қысқарған сөздер), сөз тудырушы және сөз түрлендіруші модельдерді меңгеру.


3

6

3

Адам және экология. Судың қажеттілігі,оның адам өміріндегі маңызы. Суды пайдаланудағы қауіп-

қатер.Суды ластамау.Су проблемасы және үнемдеу.

Салыстыру, күшейту мағынасының берілуі (қиынның қиыны, аса өткір мәселе,кең байтақ өлке); заттардың, құбылыстардың арасындағы өзара табиғи байланыстың берілуі (судың ағысы, күннің күркіреуі, желдің күші);

Қимылдың өту сипаты.3

6

3

Адам және табиғат. Табиғат пен адам арасындағы байланыс.Табиғаттың адам өміріне әсері. Ауа райына қатысты халық болжамдары туралы мәлімет.

Мөлшерді, көлемді, болжауды білдіретін тіркестердің қолданысы.

Лексика-семантикалық жағынан сандық ұғымды білдіретін сөздер: жалғыз,біреу, жарты, жарым, егіз, қос, сыңар, ширек. Халықтық өлшемдер: қарыс, сүйем, елі, құлаш, таяқ тастам жер, сүт пісірім уақыт. Табиғатқа қатысты халық болжамдары


3

6

3

Байтақ өлке. Қазақстанның тарихи-мәдени мұралары, оларды қорғау мен сақтаудың маңыздылығы. Қазақстанның киелі жерлері.

Атаулы сөйлемдер. Тілек, ниет мәнді сөйлемдердің берілуі. Әлеуметтік-мәдени салаға қатысты мәтіннің тілдік бірліктері. Біріккен сөздер. Елімнің тарихи және мәдени мұралары3

6

3

Саяхат және туризм. Туған өлкенің табиғаты, сұлулығы, кеңдігі, байлығы мен құндылықтары.

Туған өлкеге деген сүйіспеншілік пен құрмет.

Күрделі атаулардың тәуелденуі, жіктелуі, септелуі. Іс-қимылдың сын сипаты,өту амалы(сүйіспеншілікпен қарайды, жауапкершіліктен қашпайды, қызығып

тамашалайды)3

6

3

Сәулет өнері. Сәулет және сәулет өнері.Қазақстандағы сәулет өнері туындылары, олардың

ерекшеліктері. XIV – XV ғасырлардағы сәулет өнеріндегі ерекше туындылар.

Көп мағыналы сөздер. Синонимдік қатар. Жалғаулықтар(себебі, сондықтан,бірақ, және, да/де/та/те, мен/бен/пен, немесе, яки, әрі, әйтпесе, дегенмен,алайда); септеуліктер (үшін, жөнінде, сияқты, арқылы, бойынша, қарай, таман,дейін, кейін, соң, бастап, гөрі, бірге, ретінде, жөнінен, тарапынан, барысында,қатысты); демеуліктер (ғана, тек, ғой).


3

6

3

Өнер көкке жеткізер. Өнер туындылары. Қолданбалы өнер. Қазақ қолөнері. Зергерлік.

Жай сөйлемдер мен құрмалас сөйлемдердің айтылу ырғағындағы,интонациясындағы, екпініндегі табиғи заңдылықтар.Сын есімнің шырайлары.

Құранды етістіктер (қызмет ету, қамқор болу, іске асыру, талап ету, мүлтіксіз

орындау).3

6

3

Адам және уақыт. Көшпенділердің уақыт туралы көзқарасы. Қазақ халқының тұрмыс-салт ерекшеліктеріне, кәсіптік қажеттілігіне байланысты қалыптасқан өлшем

бірліктері. Наным мен сенім.

Етістіктің аналитикалық формалары. Мезгіл мәнді сөйлемнің берілуі.

Қайталанатын іс-әрекет мезгілінің берілуі. Барыс және шығыс септік+кейін,дейін, шейін, соң, бері, бұрын тіркестері арқылы жасалуы. Тұрақты тіркестер

(сүт пісірім, ет асым, күн төбеге көтерлігенде, қас қарайған кезде) арқылы берілуі


3

6

3

Мінез және келбет. Адам бойындағы жақсы және жаман қасиеттер. Ақыл мен парасат, оның адам өміріндегі маңыздылығы. Ұлы ғұламалардың, хакім Абайдың ақыл туралы айтқан ойлары.

Хабарлау, сипаттау, баяндау және аралас мәтіндердің бейнелі сөз орамдары.

Сапалық жәнеқатыстық сын есімдердің сөйлемдегі қызметі.Сын есімдердің заттануы.


3

6

3

Сән мен талғам. Қазіргі заманғы киім үлгілері. Адамның киімге деген талғамының өскендігі.

Киім үлгілерінің заман талабына сай өзгеруі, стильдік ерекшеліктері.

Әлеуметтік-мәдени және көркем-публицистикалық, ресми қарым-қатынастарға қатысты мәтіндер бойынша монолог, диалог, полилог тәсілдері. Ілік септік жалғауының түсіріліп берілуі.


3

6

3

Халық ауыз әдебиеті. Қазақ халқының ертеден келе жатқан мәдени мұрасы, оның ерекшеліктері.

Ауыз әдебиетінің түрлері: ертегі, аңыз, мысал, батырлық және ғашықтық жырлар.

Іс-қимылдың сын сипаты, өту амалы; қимылдың жүзеге асу орны; сипаттау мәнді сөйлемнің берілуі; бейнелеуіш еліктеуіштер.


3

6

3

2 семестр. Ғылым және техника. Білім мен ғылымның өзара ықпалдастығы. Қазақстанның білім беру жүйесіндегі интеграциялық үрдістер, олардың жай-күйі, дамуы. Ғылыми

кадрларды даярлау мәселесі. Кредиттік оқыту жүйесінің ерекшелігі.

Білік, дағды мәнді сөйлемнің етістік + а (-е,-й) алу+ модаль етістіктер +сұраулық шылау шақ, жақ формалары арқылы жасалуы. Бағалау, пайымдау,

қорыту элементтері бар монолог құрастыру, оның мазмұнын кеңейтіп/толықтырып/ықшамдап баяндай алу.3

6
Білім бәйгесі. Бәсекеге қабілетті ұрпақ. Білікті маман. Білім бәйгесі. Сұранысқа ие мамандықтарды меңгеру туралы мағлұмат.

Ресми-ақпараттық, ғылыми-көпшілік мазмұндағы мәтіндер және көркем, публицистикалық (деректі) шығармалардың берілуі.

Әңгімені бастау, қолдау және аяқтауға арналған тілдік құрылымдар. Модаль сөздердің кейбір түрлерінің жіктелуі, септелуі (сіз бізге керексіз; қажетіме жаратамын).


3

6
Өнертабыс және жаңашылдық. Бүгінгі таңдағы өнертабыс түрлері мен оларға сипаттама. Жас өнертапқыштар және олардың қоғамдағы орны. Қазақстандық өнертапқыштардың

туындылары.

Шарт мәнді сөйлемдер, олардың шақ, жақ бойынша түрленістері.етістік+-ған-да, -ген-де, -қан-да, -кен-де тіркестері арқылы жасалуы.

Атауыштық қатынас және хабар жеткізу мағынасы. Құрмалас сөйлемнің айтылуындағы дауыс ырғағы.3

6
Тарихи тұлғалар. Елімізге танымал тарихи тұлғалар туралы мәлімет.Ер есімі – ел есінде.

Атрибутивті, объектілі сөз тіркестері (асыл қасиет, пікірімен келісті, білімін жалғастырды). Сөздердің синтаксистік байланысы. Шарт мәнді сөйлемнің

неге десең,неге десеңіз жалғаулықтары арқылы жасалуы


3

6
Ақпараттар әлемі. БАҚ-тың қоғамдағы рөлі. Медиабілім. Ақпараттық сауаттылықты қалыптастыру. Медиамәдениет және медиақұзыреттілік.

Қимыл-сынды, қимыл-сапаны білдіретін сөздердің сөйлемдегі орын тәртібі.

Сөйлемнің бірыңғай мүшелері. Шарт мәнді сөйлемнің қалау райлы етістік +еді тұлғасында қолданылуы. -шы, -ші жұрнақтары арқылы жасалуы


3

6
Қала мен дала. Қала мен дала өмірі. Қала мен дала тұрғындарының мәдени байланысы.

Жай сөйлемдердегі анықтауыштық, кеңістіктік, мезгілдік қатынастардың логикалық, мағыналық жағы.

Қоғамдық-саяси, қоғамдық-мәдени салаларда қолданылатын сөздер.


3

6
Нарық және экономика. Қазақстан экономикасының дамуы. Қазақстанның халықаралық нарықта алатын орны. Еліміздің ішкі және сыртқы саудасы. Экспорт. Отандық өнім.

Мәндес және қарсы мәндес сөздер, түрлік және тектік атаулар,топонимдер.Сұрау мәнді сөйлемнің болар, шығар, қайтеді сөз секілді формалармен берілуі.3

6
Ел болам десең... Ұлттық бірегейлікті сақтау. Қазақ халқының материалдық және рухани мәдениеті. Жаһандану кезеңіндегі елдік сипат пен ұлттық болмыс.

Әлеуметтік-мәдени, қоғамдық-саяси салаларда қолданылатын сөздер,терминдер, тұрақты тіркестер. Бұйыру, талап ету, қалау, өтініш формалары.3

6
Ел тыныштығы – ер қолында. Ел қауіпсіздігін сақтау. Тыныштық белдеуі. Шекарашылар қызметі.

Сөйлемдегі логикалық, мағыналық қатынас түрлері: атауыштық қатынас және хабар жеткізу мағынасы, ақпаратты алу мағынасы; бұйрық, нұсқау, талап ету

мағынасы; предикаттық қатынас.


3

6
Қайырымдылық негіздері. Адами құндылықтың адам өміріндегі рөлі. Қайырымдылық жасау.Қайырымдылық қорлары.Қайырымдылық туралы ұлылар ұлағаты.

Құрмалас сөйлемдердегі жалғаулықтардың мағыналық топтары. Білік, дағды мәнді сөйлемнің етістік + а (-е,-й) алу+ модаль етістіктер + сұраулық шылау шақ, жақ формалары арқылы жасалуы сөздерін талдау.3

6
Рухани жаңғыру: болашаққа бағдар. Елбасымыздың сарабдал саясаты. Жаһандану кезеңіндегі ұлттық тәрбие туралы ой-толғам.

Баяндау, сипаттау, пайымдау элементтері бар аралас мәтіндердегі номенклатуралық күрделі атаулар.

Қалау мәнді сөйлемнің етістік + -са(-се) игі еді,+ -са(-се) екен тіркесі арқылы жасалуы.


3

6
Өркениет және жаңа әліпби. Латын әліпбиі негізіндегі қазақ жазуы. Ресми, саяси, танымдық салалар мен публицистикалық стильдегі жаңа әліпбидің қолданысы.

Кәсіби тілдік құзыреттілік.3

6
Кәсіби тілдік бағдар. Болашақ маманның кәсіби тілі. Болашақ қызмет саласы бойынша лексика-грамматикалық минимум игеру.

Мамандыққа қатысты тілдік ерекшеліктер.

Ойды жеткізудің дәнекерлеуші тілдік құралдары (сонымен байланысты, соған қарамастан, бірақ, дегенмен, соның нәтижесінде, ойды қорытындылай келе).

Міндет, жауапкершілік мәнді сөйлемдер.3

6
Кәсіби тілдің терминжүйесі. Кәсіби салада іскери қарым-қатынас орнату. Кәсіби сөйлеу. Кәсіби терминдерді пайдалану.

Кәсіби терминдер, ғылыми стиль ерекшеліктері. Бейнелі сөз орамдары қолданылатын тіл мәдениетінің кәсіби сала бірліктері3

6
Кәсіби мәтіннің грамматикалық-стильдік ерекшелігі. Кәсіби саладағы ресми-іскери, мамандық пен қызметке қатысты тілдік оралымдар (жылдық жоспар, есеп беру түрлері, ақпараттық-талдау анықтамалары, ұсыныстар, нақты мәселеге қатысты ұсыныстар); ғылыми-

көпшілік мазмұндағы мақалалар мен хабарламалардың стилі.3

6
Барлығы: 270 сағат (6 кредит)

90

180

45

6) Пререквизиты:

Языковая подготовка способствует успешному усвоению государственного языка, знание основ казахского языка необходимо для устного общения и для оформления письменных текстов, включая официально-деловые документы.

7) Основной учебник:Қазақ тілі [Мәтін]: оқулық: қарапайым деңгей (В2) / Г. Қ. Досмамбетова А. Т. Бозбаева-Хунг А. Д. Сейсенова; Қазақ тілін оқытуға арналған бірүлгі оқу-әдіс. кешен – 2-бас. Астана: [б. ж.], 2016. 263б., сурет. - Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі Тілдерді дамыту және қоғамдық-саяси жұмыс комитетінің тапсырысы бойынша Қазақстан Республикасы тілдерді дамыту мен қолданудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы аясында шығарылды.

8) Дополнительная литература:

Ақанова Д.Х., Алдашева А.М., Ахметжанова З.Қ., Қадашева Қ., Сүлейменова Э.Д. Ресми-іскери қазақ тілі. Оқулық кешені. Бірінші деңгей. Екінші деңгей. Үшінші деңгей. –Алматы, «Арман -ПВ», 2002.

9) Координатор: Шаһарман Әйгерім Пішенбайқызы, ф.ғ.к., аға оқытушы

10) Использование компьютера: практикалық тақырып

11) Лабороторные работы и проекты: не предусмотрены


ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

ICT 1105 Information and Communication Technology

1 и 2 семестр 2018-2019 учебного года


Краткое содержание дисциплины: Computer Architecture

Lecture 1. Computer architecture. The development of computer architecture. Types of computers. The main components of the computer. Memory chips. Processor chips and bus. Representation of data in computer memory. Command systems, command types, addressing methods. Architecture background Neumann. The basic principles of the computer. The device processor and its purpose.

Lecture 2. High-performance computing systems. Supercomputers. Quantum computers. Vector supercomputers. Multicore microprocessors. Graphic accelerators. Cluster solvers.

Lecture 3. Mobile platforms. Overview of mobile platforms. The basic concepts of developing applications for mobile platforms. Computer platforms Android and Windows Phone. Principles and tools for developing and publishing applications for mobile devices running on the Windows Phone 7.5 platform using Silverlight and XNA technologies. Introduction to mobile programming.

Operating systems and software

Lecture 4. Introduction to operating systems. The basic concepts of operating systems. The functioning of a typical operating system. Process management Memory management File systems Utilities, their types. Drivers, their types.

Lecture 5. Application software. Review of modern application software. Means of information processing. Tabular processors. Graphic editor. Database management systems (DBMS). Definition and function of the database, the main architectural solutions of the database. DBMS data models. Relational data model. Web application development technologies. Web browsers. Web development tools. The general structure of an HTML document. HTML tags: containers, attributes, and nested tags. Forms. Dynamic and static pages.

Lecture 6. Man-machine interaction. Principles and methodology. User interface. The quality of the user interface. UI model. Design and test user interface.

Network technologies and telecommunications

Lecture 7. Network technologies and telecommunications. Network topologies, IP addressing. Stack protocols: TCP / IP, OSI. Local and global networks. Wired and wireless network technologies. History and origins of the Internet. Internet services.

Lecture 8. Cloud technology. Data centers. Trends in the development of modern infrastructure solutions. Virtualization technologies. Basics of cloud computing. Web Services in the Cloud.

Lecture 9. Information security and its components. Information security threats and their classification. Standards and specifications in the field of information security. Measures and means of information protection. Antivirus software. Archivers. Legislative acts of the Republic of Kazakhstan regulating legal relations in the field of information security.

Information and communication technologies in the professional field

Lecture 10. Applications of information and communication technologies in the professional field. Information resource management. Information security. Information Systems. The use of information systems in a specific subject area. A systematic approach to the design and maintenance of information processes. Information Support. Problem-oriented application packages.

Lecture 11. Multimedia technology. 3D design. Basic concepts of multimedia. Work with external devices. Standard programs for working with sound. Sound recording and processing. The basics of working with graphic images. Basics of working with video in Windows Movie Maker.

Lecture 12. Data mining and data visualization. Methods and stages of data mining. Tasks Data Mining. Information and knowledge. Classification and clustering. Prediction and visualization. Applications for Data Mining. Basics of data analysis. Methods of classification and prediction. Decision trees

Lecture 13. Industrial Information and Communication Technologies. New generation of components and systems. Advanced programming. Internet of the future. Content technologies and information management. Robotics. Micro and nano-electronic technology. Photonics. Cybersecurity Internet of things.

Perspective directions of information and communication technologies

Lecture 14. E-government. Information and communication technologies in the public administration system. E-government infrastructure. Technologies for building and analyzing business processes. Principles of development of technical specifications. Setting the task of building a business process. E-learning "E-Learning". Basics of e-learning "E-Learning". Communication technology used in e-learning. Modern technologies for creating distance learning courses in the “E-Learning” environment.

Lecture 15. Smart technology. Prospects for the development of artificial intelligence systems. Robotics. Smart home, smart city. Smart Board Tools Drawing tools. Tools for text.

Кредитная стоимость дисциплины:

Course type (compulsory/elective): compulsory

Credit points: 5 ECTS, 3 KZ

Semester: 1 or 2

Total of hours – 135

Active teaching hours – 45

Theoretical classes – 30

Laboratory classes – 15

Independent learning – 90 (included 22.5 hours with teacher – consultations)

Exam – 1 or 2 semester

Цель дисциплины:

The purpose of teaching the discipline: mastering students of professional and personal competencies, which will make it possible to use modern information technologies in various fields of professional activity, scientific and practical work, for self-education and other purposes. Along with the practical goal, the course implements educational and educational objectives, contributing to the expansion of students' horizons, increasing their overall culture and education.

The tasks of teaching the discipline: to give an idea about the construction of algorithms and the use of application packages; give an idea of ​​the architecture of computing systems, operating systems and networks; familiarize with the basic concepts of developing network and Web applications, with the basics of information security; outline the principles of information and communication technology and e-learning; learn how to conduct an independent creative search; explore the possibilities of modern information technologies and their development trends.

Результаты обучения:

Requirements to the knowledge, skills and competences

As a result of studying this discipline, the student will

know: basic concepts of automated information processing; main methods and means of processing, storing, transmitting and accumulating information; basics of task algorithms; purpose and principles of using system and application software; main components and principles of information and telecommunication networks; main threats and methods of ensuring information security; legal aspects of the use of information technology and software;

be able to: use information resources to search and store information; use automated office workflow systems; use specialized software to solve problems in the relevant field; apply methods and means of information protection; apply various forms of e-learning to enhance professional knowledge;

have skills: building algorithms and flowcharts; work with databases, main office applications; use of information and communication technologies for searching and processing information.

Содержание: Thematic planTopics

Active teaching hours

Independent learning

Lect.

Lab.

Total

Consult.

Computer architecture

2

1

6

1

High-performance computing systems

2

1

6

1

Mobile platforms

2

1

6

1

Introduction to operating systems

2

1

6

1

Application software

2

1

6

1

Man-machine interaction

2

1

6

2

Network technologies and telecommunications

2

1

6

2

Cloud technology

2

1

6

2

Information security and its components

2

1

6

2

Applications of information and communication technologies in the professional field

2

1

6

2

Multimedia technology

2

1

6

1

Data mining and data visualization

2

1

6

1

Industrial Information and Communication Technologies

2

1

6

1

E-government

2

1

6

2

Smart technology

2

1

6

2.5

Всего

30

15

90

22.5

Пререквизиты School course in Informatics, Mathematics and physics.

References:

Primary: D. Shynybekov, R. Uskenbayeva, V. Serbin, N. Dyuzbayev, A. Moldagulova, K. Duysebekova, R. Satybaldiyeva, G. Khasenova, B. Urmashev «Information and communication technologies». International Information Technology University Textbook. 1st edition. – Almaty, 2017.

Additional:

1. 1. Simonovich S.V. and others. Informatics. Basic course: textbook for higher technical educational institutions. - SPb .: Peter, 2011. - 639 p.

2. Aho A., Hopkroft D., Ulman D. Data structures and algorithms. - M .: Williams, 2009. - 400 p.

Координатор: Саринова Асия Жумабаевна - старший преподаватель кафедры Информационные технологии

Использование компьютера:

1 Computer architecture

2 High-performance computing systems

3 Mobile platforms

4 Introduction to operating systems

5 Application software

6 Man-machine interaction

7 Network technologies and telecommunications

8 Cloud technology

9 Information security and its components

10 Applications of information and communication technologies in the professional field

11 Multimedia technology

Лабораторные работы и проекты:

Content of practical (seminar, laboratory, studio, individual) lessons, their volume in hours.1. Boolean algebra. Logical operations Formulas and their transformations (1 h.)

2. Number systems. Translation of numbers from one number system to another. Arithmetic operations in numeration systems. (1 h.)

3. Computer components. System resources Storage devices. Data storage. (1 h.)

4. Installation of peripheral devices, performance check. (1 h.)

5. Algorithms. Basics of algorithm development. Block diagrams (elements of block diagrams, types of blocks). Algorithms for sorting and searching. (1 h.)

6. The structure of the program. Data types, variables, arrays. Operators programming languages. Compiling and running programs. (1 h.)

7. Tabular processors. Database management systems. Formation of requests, forms and reports. Work with graphic applications. (1 h.)

8. Configure the operating system. System configuration tools. Registry Editor. Command handler(1 h.)

9. Standard operating system applications. Commands and utilities of operating systems. (1 h.)

10. Internet. Basic concepts: site, IP address, port, socket, server, client. Internet connection. Addressing the Internet. Web browsing applications. Email. (1 h.)

11. Designing Web applications. Sending data to the server. The choice of the graphical interface of the Web application. Creating styles. (1 h.)

12. Service software data protection: standard and utility programs, data archiving, antivirus software. (1 h.)

13. Identification of signs of computer infection by a virus. Anti-virus software: Kaspersky Anti-Virus 7.0, AVAST !, Norton AntiVirus. (1 h.)

14. E-Government Infrastructure. (1 h.)

15. The main components of E-Learning. Work in the E-Learning environment. (1 h.)

Преподаватели: Саринова Асия Жумабаевна

Улихина Юлия Викторовна

Исимбаева Ассель Базарбаевна

Хомутенко Леонид Григорьевич

Даутова Айгуль Зейнуллиновна

Мусекенова Жанерке Маратовна

Потапенко Александра Олеговна 14.03.2019 г.
ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Kl 1103 КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК

для специальности 5В073000 – Производство строительных материалов, изделий и конструкций


1) Краткое содержание дисциплины: обеспечение качественного усвоения казахского языка как средства социального, межкультурного, профессионального общения

2) Кредитная стоимость дисциплины: 6 кредита

3) Цель преподавания дисциплины –формирование коммуникативных компетенций всех уровней использования языка для изучающих казахский язык как иностранный – уровень выше среднего В2, для уровня С1.

4) Результаты обучения:

- уметь формировать социально-гуманитарного мировоззрение студентов в рамках общенациональной идеи духовной модернизации;

- знать важную роль языка в процессе усвоения знаний мирового уровня через формирование у будущего специалиста миропонимания на основе национального сознания и культурного кода, совершенствовать знание государственного языка у будущих специалистов, увеличить сферу использования казахского языка у специалистов, способных обеспечить развитие духовной модернизации страны.

- компетенции в особенностях функционирования системы казахского языка; развитии, совершенствовании казахской устной и письменной речи с учетом всех видов речевой деятельности; корректировка и углубление знаний студентов по практической грамматике; учет русского (как родного) языка обучающихся (в сопоставлении с казахским языком); повышение речевой культуры обучающихся;

5) Содержание:Тақырып атауыСабақ түрлері бойынша аудиториялық сағаттар саны

СӨЖ

практ.


барлығы

оның ішінде СОӨЖ

Адам және руханият. Қазақ дүниетанымындағы адами келбет. Елге қажетті игілікті іс. Ел кәдесіне жарау, елдің өркендеуіне үлес қосу, отанға қызмет ету туралы ғибратты ойлар.Қоғамдық, әлеуметтік-мәдени, әлеуметтік-тұрмыстық сала бойынша орындалатын/орындалған іс-әрекет туралы сипаттама ақпарат беру, тұжырым жасау, негіздеу, дәлелдер келтіру; Сөз тудырушы және сөз түрлендіруші модельдерді білу, меңгеру.

3

6

3

Ырыс алды – ынтымақ. Отбасы мүшелерінің өзара ынтымақтастығы, отбасы берекесі, отбасындағы салт-дәстүрлер, дәстүр сабақтастығы туралы ақпарат.

Әлеуметтік-тұрмыстық сала бойынша орындалатын/орындалған іс-әрекет туралы сипаттама, тұжырым жасау, негіздеу, дәлелдер келтіру; Өтініш, тілек,сұрау мәнді сөйлем; болар, шығар, қайтеді сөз тіркестерісекілді формалармен берілуі.3

6

3

Білім жүйесі. Қазақстандағы білім беру жүйесі, оның құрылымы. Орта білім, кәсіптік білім беру. 12 жылдық білім жүйесі. Қазақстандағы білім беру реформалары. ҚР

«Білім туралы» заңы.

Сөз тудырушы және сөз түрлендіруші модельдерді білу, меңгеру және мағыналарын түсіну; сөйлеу әрекеттері барысында қолдану. Түбір сөздің, күрделі сөздердің, атаулық тіркестердің тәуелденуі, жіктелуі, септелуі/тәуелдене септелуі (оңаша және ортақ тәуелдену). Мөлшер ұғымын білдіретін бірнеше, біраз, бірталай, көптеген, талай т.б. сөздердің қолданылуы.


3

6

3

Заман және заң. Әдет құқығы. Қазақ жеріндегі алғашқы заңдар. Билер, билік айту мәселелері.Жеті жарғы. Еліміздің Ата заңы.Коммуникативтік мақсат-ниеті айқын монолог құрастыру, ондағы факт, оқиға, әрекеттерге көзқарасын, бағасын, пікірін, эмоциясын білдіру тәсілдері.

Субстантивтенген сөздерге ілік септігінің жалғануы (білгеннің артығы жоқ, жақсының сөзін тыңда). Дала заңдарынан Ата заңға дейін (ақпараттарды талдау)3

6

3

Денсаулық және саламатты өмір салты. Денсаулық сақтаудың маңызы, дұрыс тамақтану тәртібі.

Экологиялық таза тағамдар туралы ақпарат.

Танымдық, жағдаяттық, ақпараттық мазмұнды түсіну тәсілдері; күрделі сөздерді (біріккен сөз, қос сөз, атаулық тіркестер, қысқарған сөздер), сөз тудырушы және сөз түрлендіруші модельдерді меңгеру.


3

6

3

Адам және экология. Судың қажеттілігі,оның адам өміріндегі маңызы. Суды пайдаланудағы қауіп-

қатер.Суды ластамау.Су проблемасы және үнемдеу.

Салыстыру, күшейту мағынасының берілуі (қиынның қиыны, аса өткір мәселе,кең байтақ өлке); заттардың, құбылыстардың арасындағы өзара табиғи байланыстың берілуі (судың ағысы, күннің күркіреуі, желдің күші);

Қимылдың өту сипаты.3

6

3

Адам және табиғат. Табиғат пен адам арасындағы байланыс.Табиғаттың адам өміріне әсері. Ауа райына қатысты халық болжамдары туралы мәлімет.

Мөлшерді, көлемді, болжауды білдіретін тіркестердің қолданысы.

Лексика-семантикалық жағынан сандық ұғымды білдіретін сөздер: жалғыз,біреу, жарты, жарым, егіз, қос, сыңар, ширек. Халықтық өлшемдер: қарыс, сүйем, елі, құлаш, таяқ тастам жер, сүт пісірім уақыт. Табиғатқа қатысты халық болжамдары


3

6

3

Байтақ өлке. Қазақстанның тарихи-мәдени мұралары, оларды қорғау мен сақтаудың маңыздылығы. Қазақстанның киелі жерлері.

Атаулы сөйлемдер. Тілек, ниет мәнді сөйлемдердің берілуі. Әлеуметтік-мәдени салаға қатысты мәтіннің тілдік бірліктері. Біріккен сөздер. Елімнің тарихи және мәдени мұралары3

6

3

Саяхат және туризм. Туған өлкенің табиғаты, сұлулығы, кеңдігі, байлығы мен құндылықтары.

Туған өлкеге деген сүйіспеншілік пен құрмет.

Күрделі атаулардың тәуелденуі, жіктелуі, септелуі. Іс-қимылдың сын сипаты,өту амалы(сүйіспеншілікпен қарайды, жауапкершіліктен қашпайды, қызығып

тамашалайды)3

6

3

Сәулет өнері. Сәулет және сәулет өнері.Қазақстандағы сәулет өнері туындылары, олардың

ерекшеліктері. XIV – XV ғасырлардағы сәулет өнеріндегі ерекше туындылар.

Көп мағыналы сөздер. Синонимдік қатар. Жалғаулықтар(себебі, сондықтан,бірақ, және, да/де/та/те, мен/бен/пен, немесе, яки, әрі, әйтпесе, дегенмен,алайда); септеуліктер (үшін, жөнінде, сияқты, арқылы, бойынша, қарай, таман,дейін, кейін, соң, бастап, гөрі, бірге, ретінде, жөнінен, тарапынан, барысында,қатысты); демеуліктер (ғана, тек, ғой).


3

6

3

Өнер көкке жеткізер. Өнер туындылары. Қолданбалы өнер. Қазақ қолөнері. Зергерлік.

Жай сөйлемдер мен құрмалас сөйлемдердің айтылу ырғағындағы,интонациясындағы, екпініндегі табиғи заңдылықтар.Сын есімнің шырайлары.

Құранды етістіктер (қызмет ету, қамқор болу, іске асыру, талап ету, мүлтіксіз

орындау).3

6

3

Адам және уақыт. Көшпенділердің уақыт туралы көзқарасы. Қазақ халқының тұрмыс-салт ерекшеліктеріне, кәсіптік қажеттілігіне байланысты қалыптасқан өлшем

бірліктері. Наным мен сенім.

Етістіктің аналитикалық формалары. Мезгіл мәнді сөйлемнің берілуі.

Қайталанатын іс-әрекет мезгілінің берілуі. Барыс және шығыс септік+кейін,дейін, шейін, соң, бері, бұрын тіркестері арқылы жасалуы. Тұрақты тіркестер

(сүт пісірім, ет асым, күн төбеге көтерлігенде, қас қарайған кезде) арқылы берілуі


3

6

3

Мінез және келбет. Адам бойындағы жақсы және жаман қасиеттер. Ақыл мен парасат, оның адам өміріндегі маңыздылығы. Ұлы ғұламалардың, хакім Абайдың ақыл туралы айтқан ойлары.

Хабарлау, сипаттау, баяндау және аралас мәтіндердің бейнелі сөз орамдары.

Сапалық жәнеқатыстық сын есімдердің сөйлемдегі қызметі.Сын есімдердің заттануы.


3

6

3

Сән мен талғам. Қазіргі заманғы киім үлгілері. Адамның киімге деген талғамының өскендігі.

Киім үлгілерінің заман талабына сай өзгеруі, стильдік ерекшеліктері.

Әлеуметтік-мәдени және көркем-публицистикалық, ресми қарым-қатынастарға қатысты мәтіндер бойынша монолог, диалог, полилог тәсілдері. Ілік септік жалғауының түсіріліп берілуі.


3

6

3

Халық ауыз әдебиеті. Қазақ халқының ертеден келе жатқан мәдени мұрасы, оның ерекшеліктері.

Ауыз әдебиетінің түрлері: ертегі, аңыз, мысал, батырлық және ғашықтық жырлар.

Іс-қимылдың сын сипаты, өту амалы; қимылдың жүзеге асу орны; сипаттау мәнді сөйлемнің берілуі; бейнелеуіш еліктеуіштер.


3

6

3

2 семестр. Ғылым және техника. Білім мен ғылымның өзара ықпалдастығы. Қазақстанның білім беру жүйесіндегі интеграциялық үрдістер, олардың жай-күйі, дамуы. Ғылыми

кадрларды даярлау мәселесі. Кредиттік оқыту жүйесінің ерекшелігі.

Білік, дағды мәнді сөйлемнің етістік + а (-е,-й) алу+ модаль етістіктер +сұраулық шылау шақ, жақ формалары арқылы жасалуы. Бағалау, пайымдау,

қорыту элементтері бар монолог құрастыру, оның мазмұнын кеңейтіп/толықтырып/ықшамдап баяндай алу.3

6
Білім бәйгесі. Бәсекеге қабілетті ұрпақ. Білікті маман. Білім бәйгесі. Сұранысқа ие мамандықтарды меңгеру туралы мағлұмат.

Ресми-ақпараттық, ғылыми-көпшілік мазмұндағы мәтіндер және көркем, публицистикалық (деректі) шығармалардың берілуі.

Әңгімені бастау, қолдау және аяқтауға арналған тілдік құрылымдар. Модаль сөздердің кейбір түрлерінің жіктелуі, септелуі (сіз бізге керексіз; қажетіме жаратамын).


3

6
Өнертабыс және жаңашылдық. Бүгінгі таңдағы өнертабыс түрлері мен оларға сипаттама. Жас өнертапқыштар және олардың қоғамдағы орны. Қазақстандық өнертапқыштардың

туындылары.

Шарт мәнді сөйлемдер, олардың шақ, жақ бойынша түрленістері.етістік+-ған-да, -ген-де, -қан-да, -кен-де тіркестері арқылы жасалуы.

Атауыштық қатынас және хабар жеткізу мағынасы. Құрмалас сөйлемнің айтылуындағы дауыс ырғағы.3

6
Тарихи тұлғалар. Елімізге танымал тарихи тұлғалар туралы мәлімет.Ер есімі – ел есінде.

Атрибутивті, объектілі сөз тіркестері (асыл қасиет, пікірімен келісті, білімін жалғастырды). Сөздердің синтаксистік байланысы. Шарт мәнді сөйлемнің

неге десең,неге десеңіз жалғаулықтары арқылы жасалуы


3

6
Ақпараттар әлемі. БАҚ-тың қоғамдағы рөлі. Медиабілім. Ақпараттық сауаттылықты қалыптастыру. Медиамәдениет және медиақұзыреттілік.

Қимыл-сынды, қимыл-сапаны білдіретін сөздердің сөйлемдегі орын тәртібі.

Сөйлемнің бірыңғай мүшелері. Шарт мәнді сөйлемнің қалау райлы етістік +еді тұлғасында қолданылуы. -шы, -ші жұрнақтары арқылы жасалуы


3

6
Қала мен дала. Қала мен дала өмірі. Қала мен дала тұрғындарының мәдени байланысы.

Жай сөйлемдердегі анықтауыштық, кеңістіктік, мезгілдік қатынастардың логикалық, мағыналық жағы.

Қоғамдық-саяси, қоғамдық-мәдени салаларда қолданылатын сөздер.


3

6
Нарық және экономика. Қазақстан экономикасының дамуы. Қазақстанның халықаралық нарықта алатын орны. Еліміздің ішкі және сыртқы саудасы. Экспорт. Отандық өнім.

Мәндес және қарсы мәндес сөздер, түрлік және тектік атаулар,топонимдер.Сұрау мәнді сөйлемнің болар, шығар, қайтеді сөз секілді формалармен берілуі.3

6
Ел болам десең... Ұлттық бірегейлікті сақтау. Қазақ халқының материалдық және рухани мәдениеті. Жаһандану кезеңіндегі елдік сипат пен ұлттық болмыс.

Әлеуметтік-мәдени, қоғамдық-саяси салаларда қолданылатын сөздер,терминдер, тұрақты тіркестер. Бұйыру, талап ету, қалау, өтініш формалары.3

6
Ел тыныштығы – ер қолында. Ел қауіпсіздігін сақтау. Тыныштық белдеуі. Шекарашылар қызметі.

Сөйлемдегі логикалық, мағыналық қатынас түрлері: атауыштық қатынас және хабар жеткізу мағынасы, ақпаратты алу мағынасы; бұйрық, нұсқау, талап ету

мағынасы; предикаттық қатынас.


3

6
Қайырымдылық негіздері. Адами құндылықтың адам өміріндегі рөлі. Қайырымдылық жасау.Қайырымдылық қорлары.Қайырымдылық туралы ұлылар ұлағаты.

Құрмалас сөйлемдердегі жалғаулықтардың мағыналық топтары. Білік, дағды мәнді сөйлемнің етістік + а (-е,-й) алу+ модаль етістіктер + сұраулық шылау шақ, жақ формалары арқылы жасалуы сөздерін талдау.3

6
Рухани жаңғыру: болашаққа бағдар. Елбасымыздың сарабдал саясаты. Жаһандану кезеңіндегі ұлттық тәрбие туралы ой-толғам.

Баяндау, сипаттау, пайымдау элементтері бар аралас мәтіндердегі номенклатуралық күрделі атаулар.

Қалау мәнді сөйлемнің етістік + -са(-се) игі еді,+ -са(-се) екен тіркесі арқылы жасалуы.


3

6
Өркениет және жаңа әліпби. Латын әліпбиі негізіндегі қазақ жазуы. Ресми, саяси, танымдық салалар мен публицистикалық стильдегі жаңа әліпбидің қолданысы.

Кәсіби тілдік құзыреттілік.3

6
Кәсіби тілдік бағдар. Болашақ маманның кәсіби тілі. Болашақ қызмет саласы бойынша лексика-грамматикалық минимум игеру.

Мамандыққа қатысты тілдік ерекшеліктер.

Ойды жеткізудің дәнекерлеуші тілдік құралдары (сонымен байланысты, соған қарамастан, бірақ, дегенмен, соның нәтижесінде, ойды қорытындылай келе).

Міндет, жауапкершілік мәнді сөйлемдер.3

6
Кәсіби тілдің терминжүйесі. Кәсіби салада іскери қарым-қатынас орнату. Кәсіби сөйлеу. Кәсіби терминдерді пайдалану.

Кәсіби терминдер, ғылыми стиль ерекшеліктері. Бейнелі сөз орамдары қолданылатын тіл мәдениетінің кәсіби сала бірліктері3

6
Кәсіби мәтіннің грамматикалық-стильдік ерекшелігі. Кәсіби саладағы ресми-іскери, мамандық пен қызметке қатысты тілдік оралымдар (жылдық жоспар, есеп беру түрлері, ақпараттық-талдау анықтамалары, ұсыныстар, нақты мәселеге қатысты ұсыныстар); ғылыми-

көпшілік мазмұндағы мақалалар мен хабарламалардың стилі.3

6
Барлығы: 270 сағат (6 кредит)

90

180

45

6) Пререквизиты:

Языковая подготовка способствует успешному усвоению государственного языка, знание основ казахского языка необходимо для устного общения и для оформления письменных текстов, включая официально-деловые документы. Знания, получаемые при обучении предмету «Казахский язык» А1, используются при изучении на уровне А2, В1, В2, С1, С2 развивает коммуникативные способности студентов.

7) Основной учебник:Қазақ тілі [Мәтін]: оқулық: қарапайым деңгей (В2) / Г. Қ. Досмамбетова А. Т. Бозбаева-Хунг А. Д. Сейсенова; Қазақ тілін оқытуға арналған бірүлгі оқу-әдіс. кешен – 2-бас. Астана: [б. ж.], 2016. 263б., сурет. - Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі Тілдерді дамыту және қоғамдық-саяси жұмыс комитетінің тапсырысы бойынша Қазақстан Республикасы тілдерді дамыту мен қолданудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы аясында шығарылды.

8) Дополнительная литература:

Ақанова Д.Х., Алдашева А.М., Ахметжанова З.Қ., Қадашева Қ., Сүлейменова Э.Д. Ресми-іскери қазақ тілі. Оқулық кешені. Бірінші деңгей. Екінші деңгей. Үшінші деңгей. –Алматы, «Арман -ПВ», 2002.

9) Координатор: Шаһарман Әйгерім Пішенбайқызы, ф.ғ.к., аға оқытушы

10) Использование компьютера: практические занятия

1-тақырып: Адам және руханият.

2-тақырып: Ырыс алды - ынтымақ

3-тақырып: Білім жүйесі

4-тақырып: Заман және заң

5-тақырып: Денсаулық және саламатты өмір салты

6-тақырып: Адам және экология

7-тақырып: Адам және табиғат

8-тақырып: Байтақ өлке

9-тақырып: Саяхат және туризм

10-тақырып: Сәулет өнері

11-тақырып: Өнер көкке жеткізер

12-тақырып: Адам және уақыт

13-тақырып: Мінез және келбет

14-тақырып: Сән мен талғам

15-тақырып: Халық ауыз әдебиеті

2 семестр

16-тақырып: Ғылым және техника

17-тақырып: Білім бәйгесі

18-тақырып: Өнертабыс және жаңашылдық

19-тақырып: Тарихи тұлғалар

20-тақырып: Ақпараттар әлемі

21-тақырып: Қала мен дала

22-тақырып: Нарық және экономика

23-тақырып: Ел болам десең...

24-тақырып: Ел тыныштығы – ер қолында

25-тақырып: Қайырымдылық негіздері

26-тақырып: Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру

27-тақырып: Өркениет және жаңа әліпби

28-тақырып: Кәсіби тілдік бағдар

29-тақырып: Кәсіби тілдің терминжүйесі

30-тақырып: Кәсіби мәтіннің грамматикалық-стильдік ерекшелігі

11) Лабороторные работы и проекты: не предусмотрены
ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ SOC 1104 СОЦИОЛОГИЯ

1 и 2 семестр 2018-2019 учебного года
1) Краткое содержание дисциплины – общество как социальная система, становление и тенденции развития науки об обществе, особенности и закономерности развития социальной структуры и социальных процессов, методы изучения общественной реальности, система межличностных отношений и природа социума, системы его групп, институтов.

3) Цель: формирование социально-гуманитарного мировоззрения обучающихся в контексте решения задач модернизации общественного сознания, определенных государственной программой «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».

4) Результаты обучения:

- знать закономерности социальной жизни; особенности социальной структуры общества; методы социологического исследования.

- уметь адаптироваться к изменяющейся социальной действительности; усвоить особенности современной социальной сферы.

- компетенции - природа возникновения социальных общностей и социальных групп, видах и направлениях социальных процессов и социальных изменений; о формах, направлениях и особенностях социализации, закономерностях и формах регуляции социального поведения; о методологии и методике проведения социологического исследования.5) Содержание

Наименование тем

Количество аудиторных часов по видам занятий

СРО

практические

Всего


в том числе СРОП

Социология в понимании социального мира

1

2

1

Введение в теории социологии

1

2

1

Социологические исследования

1

2

1

Социальная структура и стратификация общества

1

2

1

Социализация и идентичность

1

2

1

Семья и современность

1

2

1

Девиация, преступность и социальный контроль

1

2

1

Религия, культура и общество

1-

2

1

Социология этничности и нация

1

2

1

Образование и социальное неравенство

1

2

1

Масс-медиа, технологии и общество

1

2

1

Экономика, глобализация и труд

1

2

1-

Здоровье и медицина

1

2

1

Население, урбанизация и общественные движения

1

2

1

Социальное изменение: новейшие социологические дискуссии

1

2

1

Всего 45 часов (1 кредит)

15

30

15

6) Пререквизиты: Всемирная история, Человек и общество

7) Основная литература

1. Биекенов К.У., Биекенова С.К., Кенжакимова Г.А. «Социология: Уч.пособие». – Алматы: Эверо,2016. – 584с.

8) Дополнительная литература

1. Giddens A., Sutton Ph. Sociology. Wiley Academic, 2017. (Гиденс А., Суттон Ф.Соушиолоджи. Уилей Академик, 2017)

9) Координатор: Кожамжарова М.Ж.

10) Компьютер используется для презентации видео информационных ресурсов по темам практических занятий, для работы с текстовыми и информативными материалами специализированных сайтов и порталов по направлениям (по специальности).

11) Лабораторные работы и проекты не предусмотрены.

Преподаватель: Жаябаева Рамиля Геннадьевна Дата: 13.03.2019 г.  1   2   3   4   5   6   7

  • ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ICT 1105 Information and Communication Technology
  • ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Kl 1103 КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК
  • ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ SOC 1104 СОЦИОЛОГИЯ

  • жүктеу 0.66 Mb.