Главная страница
Контакты

    Басты бет


«Компьютерлік желі» ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені

жүктеу 0.75 Mb.жүктеу 0.75 Mb.
бет2/5
Дата18.03.2017
өлшемі0.75 Mb.

«Компьютерлік желі» ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені


1   2   3   4   5
Курс –3

Семестр – 6

Дәріс – 30 сағат

Практикалық сабақтар – 15 сағат

СОӨБЖ – 45 сағат

СӨЖ – 45 сағат

Емтихан – 6-ші семестрде

Барлығы – 135 сағат

Орал, 2011 ж.

Несие (лат. creditum - несие, credo - сенемін, сенім білдіремін), несие белгілі-бір мерзім бойы пайдаланып, қайтарылу үшін әдетте, пайыз төлеу шартымен ақшалай немесе тауар түрінде берілетін қарыз. Оның қозғалысы кезінде несиелер мен қарызгер арасында белгілі бір экономикалық қатынастар қалыптасады.


1. Пәннің оқу әдістемелік кешені __050602 «информатика» мамандығы бойынша
пәндердің типтік бағдарламасы, Астана, 2005

(типтік бағдарлама атауы, қаласы, жылы)


типтік бағдарлама негізінде құрастырылған.
Құрастырушы(лар) информатика кафедрасының оқытушысы Имангалиев М.М.
___________________кафедрасының отырысында бекітілді.
“____” ________________200__ ж. № ___хаттама.

Кафедра меңгерушісі ____________ Жарылгапова Д.М.

(қолы) (аты-жөні)
Педагогикалық институтының оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында бекітілді.

“___” ___________ 200_ ж. № __ хаттама.


Педагогикалық институтының

оқу-әдістемелік кеңесінің төрағасы ____________

(қолы) (аты-жөні)


2. «КОМПЬЮТЕРЛІК ЖЕЛІ» КУРСЫНЫҢ БАҒДАРЛАМАСЫ

2010-2011 оқу жылының 2-семестрі 3 кредит


Оқытушы туралы мәлімет:

Аты-жөні: Имангалиев М.М.
Мәліметтер (данные; data) - автоматты құралдардың көмегімен, кей жағдайда адамның қатысуымен, өңдеуге I ыңғайлы түрде берілген мағлұмат. Мәліметтердің кірістік, шығыстық, басқару, проблемалық, сандық, мәтіндік, графикалық және т.б.
оқытушы

Офис: жалпы педагогика және информатика кафедрасы

Мекен-жайы: Студенческая 1б, ғимарат № 8, 314-кабинет.
Педагогика (гр. 'παῖς', paіda - бала, гр. 'ἄγω', gogos - жетектеуші) - жеке адамды тәрбиелеп, қалыптастыру үшін белгілі мақсатқа бағытталған жүйелі тәрбие мен білім беру туралы ғылым; тәрбиені, білім беруді және оқытуды зерттейтін теориялық және практикалық ғылымдардың жиыны.

Пән туралы мәлімет:
Семестр 15 апта оқу үрдісі мен 2 апта сессиядан тұрады. Бір аптаға 2 кредит сағаты жоспарланады, оның 2 сағаты дәріс, 1 сағаты практикалық сабақ. Сонымен бірге 3 сағаттан СОБӨЖ жүргізіледі.


Сабақтар

Өткізілу уақыты

Сабақтар

Өткізілу уақыты

1 дәріс

50 мин

СОБӨЖ

50 мин

1 дәріс

50 мин

СОБӨЖ

50 мин

1 практика

50 мин

СОБӨЖ

50 мин

Кредит саны-3

Өту орны: № 8 оқу ғимараты, 306-311 ауд., сабақ кестесі бойынша
Оқу жоспарынан көшірме:


Курс

Семестр

Кредит

саны


Дәрістер

Зертханалық

жұмыс


СӨБӨЖ

СӨЖ

Барлығы

Бақылау түрі

3

6

3

30

15

45

45

135

емтихан


Курстың мақсаты мен міндеттері

Курс қысқаша сипаттамасы:

Адамзат өркениетінің даму қарқынының негізгі сипаттамаларынын бірі қазіргі уақытта индустриалдық қоғамнан ақпараттық қауымға, ноосферадан инфосфераға өтуі болып отыр. Жаппай компьютерлендіру жаңа ақпараттық технологияларды оқыту саласында, бизнесте, өндірісте, ғылыми зерттеуде және әлеуметтік өмірде кеңінен қолдану дамудың жаңа денгейін жасайды.

Мақсат - белгілі бір межеге қол жеткізуге бағытталған әрекеттің ой-санадағы көрінісі. Мақсат ойлау нәтижесінде болашақты алдын ала болжау арқылы туатын мұрат, ішкі қозғаушы күшті білдіреді. Мақсатқа жету үшін әр түрлі іс-әрекеттер мен қимылдар жасалады.
Уақыт - өлшемдер жүйесінің оқиғаларды реттеу, олардың ұзақтығын және араларындағы интервалдарын сипаттауда, және нәрселердің қозғалысын сипаттауда пайдаланатын маңызды мүшесі. Уақыт мифология, философия және ғылымның әр салада пайдалану үшін қарама-қайшылысыз сипаттау, зерттеу нысаны болып, талай-талай ұлы ғалымдарды өмірге әкелген.
Әлеуметтану - қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы ғылым. Әлеуметтану фактілерді, үдерістерді, қатынастарды, жеке тұлғалардың, әлеуметтану топтардың қызметін, олардың рөлін, мәртебесі мен әлеуметтану мінез-құлқын, олардың ұйымдарының институты.

Заман талабына сәйкес ақпараттандыру өмірдін талабы болып отыр. Электронды техникаларды және программалық жабдықтарды қолдана отырып, ақпараттарды ретгеп, жинақтап және талдайтын кадрлардың жетіспеушілігі ақпараттандыру үдерісін барынша тежеуде. Бұған дүние жүзі бойынша компьютерлік, телефондық, спутниктік, т.с.с. желілерді қолданылған тиімді. Соңғы жарты ғасыр ішінде ақпарат құны қашыктықтан тәуелсіз болады. Бұл көрсеткіш қоғамның дамуына едәуір септігін тигізері сөзсіз. Қазіргі уакытта ол көптүрлі бағытта жұмыс істеу үшін, алдымен компьютерлік желілер негіздерін меңгеру қажет.

Жабдық - бір нәрсеге керек механизмдер, тетіктер, әр түрлі құралғылар жинағы.
Компьютерлік желі (ағылш. сomputer network) - барлық құрылғылардың бір бірімен өзара әрекеттесуіне мүмкіндік беретін байланыс желілері арқылы қосылған компьютерлердің және басып шығарғыштар мен мәтіналғылар сияқты басқа құрылғылардың тобы.

«Компьютерлік желілер» пәні профильді пәндер блогына жатады да «Информатика» мамандығын игергенде кәсіби білім, іскерліктерін құрайды. Қазіргі қауымда қарқынды пайда болып жатқан жаңа технологиялардың барлығы комп’ютер желілерін жобалау, құру мәселелерімен ұштасып дамып жатыр. Адамның қызмет ету салаларында компьютер желілері әр түрлі мақсаттармен қолданады. Көбіне желіні шашырап жатқан ресурстарды бірже қолдану үшін қолданады. Компьютер желілері басқару процестерін жылдамдатады. Өйткені, орталықтан қашықтықта орналасқан аумақтардан деректерді тез жинап, тез өңдеп, тез шешім қабылдауға мүмкіндік береді.


Курс мақсаты:

Компьютерлік тораптардың ұйымдастырылуы мен жұмыс атқару негіздерін, дербес компьютерлердің торапта жұмыс істеу ерекшеліктерін үйрену, қазіргі кездегі тораптық технологиялармен танысу, жергілікті тораптардың жұмысын игеру.

Ресурстар (французша ressourse - құрал-жабдық, мүмкіндік), босалқы қорлар - табыс, ақшалай және басқа қаражат, құндылықтар мен олардың көздері.
Дербес компьютер Дербес компьютер (қысқаша ДК) - компьютердің қазіргі уақытта ең кең тараған түрі болып табылады. Дербес компьютер бір мезгілде бір адамның пайдалануына арналған. Дербес компьютерлердің негізгі екі санаты бар: стационарлық және тасымалы компьютерлер.


Пәнді оқытудың міндеттері:

 • Қазіргі заманғы торпатық технологиялардың ерекшеліктерін, компьютерлік тораптардың классификациясын, компьютерлік тораптардың аппараттық және программалық қамтамаларын игерту;

 • Қазіргі кездегі операциялық жүйелерде тораптық-аппараттық және жабдықтарды орнатуды және олардың күйлерін өзгерту әдістерін қолдану жолдарын түсіндіру;

 • Жергілікті торапты жобалау, ақпаратты жеткізу, сақтау, іздеу, өңдеу және ұсыну үрдістерімен байланысты қазіргі кездегі тораптық технологиялардың даму тенденциялары туралы жүйелі білім беру.
  Білім беру Білім беру - тиісті оқу орны арқылы ғылыми мағлұмат беріп, адамның танымын, білімін, дағдысын, дүниеге көзқарасын жетілдіру процесі; қоғам мүшелерінің мәдениетін дамытудың негізгі шарты; мақсаты - қоғам мүшелерінің адамгершілік, интектуалды, мәдени дамуында және олардың денесінің дамуында, кәсіптік біліктілігінде жоғары деңгейге қол жеткізу болып табылатын тәрбие мен оқытудың үздіксіз процесі; жүйеге келтірілген білім, іскерлік дағды және ойлау тәсілдері көлемін меңгеру процесі мен нәтижесі. Білімділіктің басты өлшемі - білімнің жүйелілігі, ойлаудың жүйелілігі мен логикалылығы.


Курс мазмұны


 • Байланыс жолдардың үлгілері және аспабы. Кабельдердің стандарттары.

 • Компьютерлік желідегі коммутация әдістері. Пакеттердің коммутация принциптері

 • Хаттама, интерфейс, коммуникациялық хаттамалардың стегі ұғымдары.

 • Коммуникациялы хаттамалардың стандартты стектері.

 • Үлестірілген желілер түсінігі мен түрлері

 • Желілі программалық қолданбаларды құру принциптері.
  Мазмұн (Оглавление; table of Contents) - 1) мәтіндік құжаттың құрылымдық элементі. Беттердің нөмірі көрсетілген тақырыптардың тізімінен тұрады; 2) объектілердің атауы мен адресінен тұратын кесте.
  Қатынасу, тілдесу (communication) - қатысушының екеуіне де ақпараттың түсініктілік шарты орындалған кезде бір қатысушыдан екінші қатысушыға ақпаратты жеткізудің екі жақты процесі; екі немесе одан да көп адамдардың әлеуметтік-психологиялық өзара әрекет ету процесі.
  Қағида немесе принцип (лат. principim – принцип; негіз, алғы бастама) - белгілі білім жүйесінің түп-негізі, алғы бастамасы, абстрактылы түрдегі ең қысқа жалпылама мазмұны. Ғылыми танымда идея, теория, әдіс сияқты таным түрлерімен өзара байланыста тұжырымдалады.
  Сервер.
  Сервер (ағылш. server) - файлдар, қалталар және компьютерлердің деректері сияқты деректерге ортақ қатынасуды, сондай-ақ желі пайдаланушыларына электрондық пошта қызметтерін қамтамасыз ететін компьютер.
  Желілер қызметі. Желіні топтастыру және негізгі мінездемелері.

 • Негізгі топологиялар. Желіде қолданылатын аттар мен адрес принциптері.

 • Байланыс жолдардың үлгілері және аспабы. Кабельдердің стандарттары.

 • Компьютерлік желідегі коммутация әдістері. Пакеттердің коммутация принциптері

 • Ethernet технологиясы

 • FDDI технологиясы

 • Желілі адаптерлердің функциялары, мінездемелері және күйге келтіру параметрлері. Қайталауыштар және концентраторлар.

 • Виртуальды жергілікті желінің технологиясы

 • Маршрутизация принциптері мен алгоритмдері. Маршрутизаторларды топтастыру және негізгі мінездемелері.

 • Функция және архитектурасы. Жергілікті және үлестірілген ресурстарды басқару

 • Қазіргі замандағы операциялық жүйелерге шолу.

 • UNIX операциялық жүйелер тобы.

 • IP протоколы. IP протоколының құрылымы. IP желідегі адрестер. IP адрес кластары.

 • Маска қолдану. Маскасыз доменді маршрутизация технологиясы.

 • Қолданбалы деңгейдің протоколдар және қызметтері.
  Құрылым (лат. structura - түзіліс, орналасу, тәртіп) - объектінің тұтастығын, тепе-теңдігі мен негізгі қасиеттерінің сақталуын қамтамасыз ететін байланыстар мен қатынастар жиынтығы. Құрылым жүйе және элемент ұғымдарымен тығыз байланысты.
  Алгоритм, алгорифм (ағылшынша: algorіthm, algorіsmus - Әл-Хорезмидің атынан шыққан) - бастапқы берілген мәліметтермен бір мәнде анықталатын нәтиже алу үшін қай амалды (жұмысты) қандай ретпен орындау қажеттігін белгілейтін есептерді (мәселелерді) шешу (математикалық есеп-қисаптар орындау, техникалық объектілерді жобалау, ғылыми-зерттеу жұмысын жүргізу т.б.)
  ДЕҢГЕЙ (Уровень; layer, level) - абстракциялы дерексіздік дәреже; иерархиялық құрылым қабаты; осы желімен орындалатын белгілі бір мәселелер кешенін сипаттайтын есептеуіш желі қүрылымының логикалық қабаты,


 • Басқарушы функциялары және басқару құралдары. Желі архитектура деңгейлері және желі протоколдары.
  Интернет (оқылуы [интэрнэ́т]; ағылш. Internet - International Network) - компьютерлік серверлердің бүкіләлемдік желісі.
  Пайдаланушыларды басқару.

 • Қауіпсіздікті қамтамасыз ететін архитектура.

 • Мәліметтерді қорғау әдістері. Аутентификация әдістері және рұқсаттарды басқару.

 • Компьютерлік тораптардың қысқаша даму тарихы.

 • Компьютерлік тораптардың жіктелуі.

 • Жергілікті және ауқымды тораптар.

 • Тораптық элементтердің топологиялық жіктелуі.

 • Негізгі түсініктер: тораптар түйіндері, кабельді сегмент, тораптық сегмент, логикалық торап, бұлттар, активті және пассивті коммуникациялық құрылғылар.
  Логика (гр. λογική - «талдауға құрылған», λόγος - «сөз», «сөйлем», «ойлау», «ақыл») - ойлау, оның формалары мен заңдылықтары туралы ғылым. Логика дәлелдеу мен теріске шығарудың белгілі бір әдіс-тәсілдері қаралатын ғылым теориялар жиынтығын құрайды.


 • Физикалық және логикалық топология. Бірлік ортасына қатынас құру әдістері.

 • Стандарттар көзі.

 • Ашық жүйелер қарым-қатынасын ұйымдастырудың базалық моделі.

 • «Ашық жүйе» түсінігі. Функцияналдық деңгей түсінігі.

 • Физикалық, каналдық, тораптық, транспорттық, сеанстық және қолданбалы деңгейдің негізгі функциялары.

 • OSI, TCP/IP, IPX/SPX, NETBIOS/SMB, SNA, DECnet IEEE802.х стектері.

 • Коммуникациялық құралдардың қазіргі компьютерлік тораптардағы ролі.

 • Коммуникациялық тораптардың негізгі түрлерінің функциональды аттары, байланыс желілері, тораптық адаптерлер, қайталағыштар мен конденсаторлар, көпірлер мен конденсаторлар, маршрутизаторлар, шлюздар.

 • Коммуникациялық құралдардың OSI модель деңгейіне сай келуі.

 • Серверге, жұмыс станциясына және торапқа жалпы қойылатын талаптар.

 • Ethernet технологиясы. CSMA/CD қатынас құру әдісі.
  Қатынас құру әдісі (Метод доступа; access method) - 1) компьютер жады мен енгізу-шығару құрылғыларының арасында мәліметтер жеткізуді ұйымдастыру тәсілі; 2) келесі кезекте қай жұмыс бекеті (немесе дербес компьютер) есептеу желісін пайдалана алатынын анықтайтын тәсіл (ережелер жинағы).


 • Ethernet кадр форматтарының сипаттамасы.

 • 10BASE-5,-2,-T,-F, Fast, Ethernet, Gigabit Ethernet стандарттары.

 • Жергілікті тораптардың басқа технологиялары.

 • Tolken Ring, FDDI, CDDI, 10VG-AnyLAN, ARChet, TolkenBus, Lokal Talk стандарттары.

 • Ауқымды тораптарды құру функциялары мен құралдарының жалпы сипаттамасы.

 • Ауқымды тораптардың жалпы құрылымы.

 • Ауқымды тораптардың түрлері: бөлініп алынған каналдар, каналдары коммутацияланған ауқымды тораптар, пакеттері коммутацияланған ауқымды тораптар.

 • Телефондық тораптар және оларды тасымалдау үшін қолдану.

 • Аналогтық коммутацияланған және бқлініп алынған желілер.

 • Тораптық технологиялардың даму тенденциялары мен перспективалары.

 • Біррангтық компьютерлік тораптардың операциялық жүйелері.

 • Бөлініп алынған сервердің тораптық операциялық жүйелері.

 • Тораптарды басқару және талдау құралдарына шолу.

 • Ақпаратты сақтау, іздеу, өңдеу және көрсетудің қазіргі кездегі технологиялары мен программалық құралдарына шолу.


Оқыту әдістемесі:

Пәнді оқыту негізінен дәріс, зертханалық жұмыс, СОБӨЖ және өзіндік жұмыстар түрінде жүргізіледі. Оқу материалының мазмұны дәрісте беріліп, теориялық білім түсініледі.

Компьютерлік желі пәні бұрын оқытылған пәндер негізінде оқытылады:


 • Операциялық жүйелер

 • Программалар

 • Схемотехника негіздері

 • Дискреттік математика

 • Деректер құрылымы мен алгоритмдері

Осы аталған пәндерде алынған білім компьютерлік желілерін құру, қолдану сауалдарын дұрыс түсінуге мүмкіндік береді. Мысалы, әртүрлі операциялық жүйелер желі арқылы ақпарат алмасуда әр түрлі интерфейстерді қолданады. Оны дұрыс қолдана білу үшін операциялық жүйе жайында бастапқы білім қажет. Компьютер желілерінің аппараттық құралодар жұмысын түсіну үшін «Схемотехника» пәнінен базистік білімдер керек. «Дискреттік математика» пәні желінің логикалық байланысын маршрутизация алгоритмдерін түсінуге мүмкіндік береді. Ал ақпараттарды кодтау, тасымалдау, қорғау сауалдарын дұрыс игеру үшін «Деректер құрылымы мен алгоритмдері» атты пәнде алынған білімдер қажет болады. Таралған жүйелерде тұтынушы мен қолданбалар жұмыстарын дұрыс баптай алу үшін студенттің программалау негіздерін білгені көмек етеді.

«Компьютерлік желі» пәнін оқыту барысында «Жүйелік программалау», «Тиімділік әдістері мен операцияларды зерттеу» пәндері оқытылуы ортақ сауалдарды барлық жағынан талдап, дұрыс түсінуге көмек етеді. Оқытушы басшылығымен өткізілетін жұмыста оқу материалының теориялық қосымша сұрақтары талданады, қосымша берілген практикалық жұмыс тексеріледі және талқыланады. Зертханалық жұмыс бойынша бақылау сұрақтарының жауаптары тексеріледі.

Бақылау - зерттеу не тексеру әдісі. Бақылау арнайы жоспар бойынша жүргізіледі. Жоспарда Бақылаудың мақсаты мен міндеттері, объектісі (сабақ, саяхат, лабораториядағы, шеберханадағы, оқу-тәжірибе учаскесіндегі оқушылардың жұмыстары), жүргізу әдісі мен жолдары дұрыс көрсетілуі тиіс.
Студенттің үй жұмысында бұрын алған білімдерін бекітуге арналған тапсырмалар берледі. Студенттердің білімін тексеру практикалық жұмыс, өзіндік жұмыс тапсырмаларын орындауы, шығармашылық жұмыс, коллоквиум, тестілеу түрінде ұйымдастырылады.

Пререквизит:

Берілген курсты игеру үшін студенттер келесі пәндер бойынша білімдері болуы қажет: • Алгоритмдеу және бағдарламалау тілдері

 • Бағдарламалау технологиясы

 • Компьютерлік жүйелердің архитектурасы

 • Операциялық жүйелер

 • Программалар

 • Схемотехника негіздері

 • Дискреттік математика


Постреквизит:

Пәнді оқып үйрену негізінде студенттер төмендегілерді білулері керек: • Арнайы қажеттілік бойынша дұрыс топология мен хаттамаларды талдай алу

 • Желіге қажет болған ресурстарды табу

 • Тұтынеушылар арасында ресурстарға ие болу құқысын анықтап беру

 • Негізгі бағдарламаларды талдай алу

 • Компьютер желілерін дұрыс пайдалана білу


1   2   3   4   5

 • 2. «КОМПЬЮТЕРЛІК ЖЕЛІ» КУРСЫНЫҢ БАҒДАРЛАМАСЫ
 • Сабақтар Өткізілу уақыты Сабақтар Өткізілу уақыты
 • Курстың мақсаты
 • Курс мақсаты
 • Пәнді оқытудың міндеттері

 • жүктеу 0.75 Mb.