Главная страница
Контакты

    Басты бет


«kegoc» АҚ Корпоративтік басқару қағидаттарының 2014 жылғы сақталуы туралы ақпарат

жүктеу 105.11 Kb.жүктеу 105.11 Kb.
Дата17.05.2017
өлшемі105.11 Kb.

«kegoc» АҚ Корпоративтік басқару қағидаттарының 2014 жылғы сақталуы туралы ақпарат«KEGOC» АҚ Корпоративтік басқару қағидаттарының 2014 жылғы сақталуы туралы ақпарат


тармақ

«KEGOC» АҚ Корпоративтік басқару кодексінің қағидаттары

Сақталады/

Сақталмайды/ Ішінара сақталады

Қағидаттардың сақталуы/сақталмауы туралы ақпарат

1.1

Жалғыз акционердің құқықтары мен мүдделерін қорғау қағидаттары

Сақталады

«KEGOC» АҚ-да корпоративтік басқару Жалғыз акционердің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау мен құрметтеу қағидаттарына негізделген және Компания қызметінің тиімділігіне, соның ішінде активтердің өсуі мен Компанияның қаржылық тұрақтылығы мен табыстылығын қолдауға көмектеседі.

Жалғыз акционердің құқықтары "KEGOC" АҚ Жарғысында бекітілген және «Акционерлік қоғамдар туралы» және «Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес келеді.

«KEGOC» АҚ Жарғысында Жалғыз акционердің Компанияның қызметі, оны қамтитын мүдделер туралы ақпаратты алу тәртібі бекітілген.

1.2 (1)

Директорлар кеңесі қызметінің қағидаттары

Сақталады

Директорлар кеңесінің қызметі Жалғыз акционердің және «KEGOC» АҚ заңды құқықтарының жоғары деңгейде сақталуы және мүдделерінің іске асырылуы, орныдылық, тиімділік, жауапкершілік, адалдық, жауаптылық және дәлдік қағидаттарында құрылады.

Директорлар Жалғыз акционердің және "KEGOC" АҚ мүдделерінде толық хабардарлық, адалдық негізінде тіимді әрекет етеді.

Жыл сайын «KEGOC» АҚ Жылдық есебі шеңберінде Директорлар кеңесі өз қызметі туралы ақпаратты ашып көрсетеді.

Директорлар кеңесінің әр мүшесі бір дауысқа ие. Директорлар кеңесінің шешімдері отырысқа қатысқан Директорлар кеңесі мүшелерінің көпшілігінің жай дауысымен қабылданады. Директорлар кеңесінің төрағасы және Басқарма төрағасы бір және тура сол тұлға емес.

Директорлар кеңесі төрағасының және Басқарма төрағасының жауапкершілігі Жарғыда айқын межеленіп, бекітілген.

Директорлар кеңесінің және Басқарманың құзыреттері Жарғыда, Кодексте айқын бөлінген және баяндалған.

«KEGOC» АҚ Жарғысының 25-бабында Директорлар кеңесі төрағасының Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастыру, Директорлар кеңесі отырысын шақыру;
Ақпарат Ақпарат (лат. informatio - түсіндіру, мазмұндау) ұғымы күнделікті өмірден бастап техникалық салада пайдаланылатын көп мағыналы ұғым. Жалпы алғанда бұл ұғым шектеу, байланыс, бақылау, форма, инструкция, білiм, мағына, құрылым, бейнелеу, сезіну тағы басқа ұғымдармен тығыз байланысты.
оларда төрағалық ету; отырыстарда хаттама жүргізуді қамтамасыз ету жөніндегі міндеттері бекітілген. Сонымен қатар, Директорлар кеңесін басқаруға; жауапкершілік саласының барлық аспектілері бойынша оның тиімді қызметін қамтамасыз етуге; Жалғыз акционермен тиімді байланысын қамтамасыз етуге; Жалғыз акционермен тиісті диалогты қамтамасыз етуге; Директорлардың дұрыс және анық ақпаратты уақтылы алуын қамтамасыз етуге; Директорлардың Директорлар кеңесінің қызметіне тиімді үлес қосуын қамтамасыз етуге; Директорлар мен Басқарма арасындағы құрылымдық қарым-қатынастарға;
Жауапкершілік - адам бойындағы белгілі бір істі , өзіне тапсырылған міндетті орындап, жүзеге асыруынан байқалатын адамгершілік қасиет; тұлғаның қоғамда немесе ұжымда қабылданған әлеуметтік, өнегелі және кұқықтық нормалар мен ережелеріне, борыш сезіміне сәйкес өз қызметін бақылау қабілеттілігі.
Құрылым (лат. structura - түзіліс, орналасу, тәртіп) - объектінің тұтастығын, тепе-теңдігі мен негізгі қасиеттерінің сақталуын қамтамасыз ететін байланыстар мен қатынастар жиынтығы. Құрылым жүйе және элемент ұғымдарымен тығыз байланысты.
жаңадан сайланған директорларға лауазымға кірісу бағдарламасын ұсынуды қамтамасыз етуге жауапкершілігі белгіленген.

«KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің құрамында алты директор бар, олардың үшеуі тәуелсіз директорлар болып табылады. Тәуелсіздік өлшемдері заңнамада, "KEGOC" АҚ Жарғысында және Директорлар кеңесі туралы ережесінде айқындалған.

Компанияда Директорлар кеңесінің, оның Комитеттерінің, әр Директордың қызметін бағалау рәсімдері қолданылады. 2014 жылы Директорлар кеңесі қызметін өздігінен бағалау сауаланмалау жолымен жүргізілді.

1.2 (2)

Басқарма қызметінің қағидаттары

Сақталады

Басқарма – «KEGOC» АҚ алқалық атқарушы органы. Басқарманы Басқарма төрағасы басқарады. «KEGOC» АҚ ағымдағы қызметіне басшылықты Басқарма жүзеге асырады.

Басқарманың шешімдері отырысқа қатысқан Басқарма мүшелерінің көпшілік жай дауысымен қабылданады. Дауыс берген кезде Басқарманың әр мүшесі бір дауысқа ие.

«KEGOC» АҚ туралы ереженің 3-бабына сәйкес Басқарма қызметінің негізгі қағидаттары Жалғыз акционердің мүдделерін барынша сақтау, адалдық, жауапкершілік, парасаттылық, тұрақтылық болып табылады. Басқарма Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің шешімдерін орындайды.

1.3

Қоғамның дербес қызметінің қағидаты

Сақталады

Компания өз қызметін дербес түрде жүзеге асырады. Жарғының 2-бабына сәйкес «KEGOC» АҚ ұлттық компания болып табылады, өз алдына Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылатын және негізгі мақсаты өз жарғылық қызметінен таза табыс алу болып табылатын коммерциялық ұйымды білдіреді.
Тұлға - жеке адамның өзіндік адамгершілік, әлеуметтік, психологиялық қырларын ашып, адамды саналы іс-әрекет иесі және қоғам мүшесі ретінде жан-жақты сипаттайтын ұғым. Aдамның әлеуметтік қасиеттерінің жиынтығы, қоғамның даму жемісі және белсенді қызмет ету мен қарым-қатынас орнату арқылы жеке адамды әлеуметтік қатынастар жүйесіне енгізудің жемісі.
Мақсат - белгілі бір межеге қол жеткізуге бағытталған әрекеттің ой-санадағы көрінісі. Мақсат ойлау нәтижесінде болашақты алдын ала болжау арқылы туатын мұрат, ішкі қозғаушы күшті білдіреді. Мақсатқа жету үшін әр түрлі іс-әрекеттер мен қимылдар жасалады.
Таза табыс - міндетті төлемдер (салық, несиесі үшін пайыз, т.б.) шегерілгеннен кейінгі табыс немесе елеген субъектілердің билігіндегі табыс, яғни жалпы табыс пен төленген салықтарды қосқанда өндіріске жұмсалған шығынның арасындағы айырма, яғни субъект есепті кезеңде алған қалдықтық нәтиже.
«KEGOC» АҚ оқшауланған мүлікке ие, дербес теңгерімі бар, банк шоттары, атауы жазылған дөңгелек мөрі, фирмалық бланкілері мен басқа да деректемелері бар, өз атынан шарттар жасауға, мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды иеленуге және жүзеге асыруға, өзіне міндеттер артуға, сотта талап қоюшы, жауап беруші және үшінші тұлға болуға құқылы.

«KEGOC» АҚ мен Жалғыз акционер арасындағы қатынастар мен мәмілелер Заңнама шеңберінде жүзеге асырылады.

1.4

Қоғамның қызметі туралы ақпаратты ашып көрсетудің айқындығы мен дұрыстығы

Сақталады

«KEGOC» АҚ Жалғыз акционердің негізделген шешімдерді қабылдау мүмкіндігін қамтамасыз теу, сонымен қатар Мүдделі тұлғалардың назарына өз қызметі туралы ақпаратты жеткізу мақсатында Жалғыз акционер мен Мүдделі тұлғалар алдында "KEGOC" АҚ қызметі туралы, соның ішінде оның қаржылық жағдайы, экономикалық көрсеткіштері, оның қызметінің нәтижелері, меншік және басқару құрылымы туралы дұрыс ақпаратты уақтылы ашуды қамтамасыз етеді.
Экономика (гр. Οικονομία - үй шаруашылығын жүргізу өнері) - материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастар.
«KEGOC» АҚ Директорлар кеңесіне және Жалғыз акционерге тұрақты түрде «KEGOC» АҚ қызметі туралы ақпарат береді. Компанияның сайтында корпоративтік басқару, Компания қызметінің қорытындылары, негізгі корпоративтік құжаттар, аудитор туралы ақпарат, жасалған мәмілелер туралы, үлестес тұлғалар туралы, меншік құрылымы, негізгі лицензиялар және т.б.
Лицензия (лат. licentia - рұқсат, құқық), рұқсатнама – экспортты‚ импортты және валюта қозғалысын бақылау мақсатымен экспорт-импорт операцияларын жүзеге асыруға мемлекет беретін рұқсат. Мемлекеттік органдар әлдебір саладағы қызметпен аиналысу құқығын беретін рұқсат.
туралы мәселелердің кең шеңбері бойынша ақпарат ашып көрсетілген.


Қайсыбір ақпаратты ашып көрсеткен кезде Компания Коммерциялық және Заңнамамен қорғалатын басқа да ақпарат туралы заңнама ережелерін, сонымен қатар "KEGOC" АҚ-да құпия ақпаратты қорғау мен сақталуын қамтамасыз ету қағидасының ережелерін есепке алады.

Жарғының 2-бабына сәйкес «KEGOC» АҚ өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын және Қазақстан Республикасының заңнамасын, сонымен қатар Жарғыны, Корпоративтік басқару кодексін, Компанияның басқа да құжаттарын, жалпыға ортақ қабылданған іскерлік этика қағидаттарын (дәстүрлерін) және өзінің шарттық міндеттемелерін басшылыққа алады.

1.5

Заңдылық пен этика қағидаттары

Сақталады

Жалғыз акционер, Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелері арасындағы қатынас өзара сенім, сыйластық, бағыныстылық және бақылау негізінде құрылады.

1.6

Тиімді дивиденд саясатының қағидаты

Сақталады

«KEGOC» АҚ дивиденд саясаты заңнаманы және Жалғыз акционер бекіткен "KEGOC" АҚ дивиденд саясаты туралы ережені сақтауға негізделген.

«KEGOC» АҚ-да дивидендтік төлемдер мөлшерін анықтаған кезде "KEGOC" АҚ мен жалғыз акционердің мүдделерін сақтауға, "KEGOC" АҚ инвестициялық тартымдылығын арттыруға және оны капиталдандыруға, Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген Жалғыз акционердің құқықтарын құрметтеу мен қатаң сақтауға негізделген Дивиденд саясаты туралы ереже бекітілді.

«KEGOC» АҚ Дивиденд саясаты туралы ереже сайттағы http://www.kegoc.kz/corporate/documents бөлімде орналастырылды

1.7

Тиімді кадр саясатының қағидаты

Сақталады

Компанияның қызметкерлермен еңбек қатынастары саласындағы қызметі Ұжымдық шартпен, Еңбек ақы және сыйақы төлеу қағидасымен, Қызметкерлерді әлеуметтік қолдау қағидаларына, "KEGOC" АҚ қызметкерлерінің сіңірген еңбегін көтермелеу және тану туралы қағидамен реттеледі. Жұмыс беруші мен қызметкерлердің барлық құқықтары мен міндеттері сондай-ақ еңбек шарттарында көрсетілген.

«KEGOC» АҚ кадр саясатының негізгі қағидаттары мыналар: өзара қарым-қатынастың ұзақ мерзімді сипаты; қызметкерлердің біліктілік деңгейінің лауазымдық нұсқаулық талаптарына және атқарып отырған лауазымдарына сәйкестігі; білім мен тәжірибе сабақтастығы; қызметтің қол жеткізілген нәтижелері мен сіңірген еңбектері бойынша сыйақы беру және ілгерілету.

Қызметкерлерді іріктеу рәсімдері айқын болып табылады және «KEGOC» АҚ бос лауазымдық орындарына конкурстық іріктеу қағидасына сәйкес жүзеге асырылады.

1.8

Қоршаған ортаны қорғау қағидаты

Сақталады

Қоршаған ортаға жауапкершілікпен қарау – "KEGOC" АҚ экологиялық саясатыты саласының негізгі қағидаты

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы саясатты айқындайтын бірқатар құжаттар әзірленді: Экологиялық саясат, Экологиялық менеджмент жүйесі бойынша басшылық, Экологиялық менеджмент жүйесін жоспарлауды басқару жөніндегі стандарт. "KEGOC" АҚ қалдықтарын басқару жөніндегі стандарт және "KEGOC" АҚ-дағы экологиялық аспектілерді, қауіптер мен тәуекелдерді бағалау мен талдау» нұсқаулығы Компания қызметін жүзеге асырған кезде қоршаған ортаға әсерді толық басқаруға мүмкіндік береді.

1.9

Корпоративтік қайшылықтарды және мүдде қайшылықтарын реттеу саясаты

Сақталады

2013 жылы Директорлар кеңесі Омбудсменді тағайындады, Омбудсмен туралы ереже бекітілді, оның негізгі міндеттері мен функциялары «KEGOC» АҚ органдарының, лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің Кодексті сақтауын қамтамасыз ету, қажет болған жағдайда оның ережелерін түсіндіру, қызметкерлер, арасында, қызметкерлер мен лауазымды тұлғалардың арасында туындаған дауларды шешуге қатысу болып табылады.
Қызметкер, жұмыскер - жұмысты еңбек шарты (келісімшарт) негізінде орындаушы, кәсіпорынның, ұйымның, мекеменің ішкі еңбек тәртібіне бағынушы адам. Еңбек заңнамасына сәйкес азаматтық-құқықтық шарттардың кез келгені бойынша (мердігерлік шарт, тапсырма, авторлық шарт бойынша) жұмыс атқарушы адам қызметкер болып саналмайды.
Лауазым - мемлекеттік органдарда, жергілікті өзін-өзі басқару органдарында, Қарулы Күштер жүйесінде арнайы құзыреттілікпен тұрақты немесе уақытша билік өкілі қызметін не болмаса (мекеме, кәсіпорындарда) ұйымдастыру-басқару, әкімшілік-шаруашылық қызметін атқаруды жүктейтін өкілеттілік.
Ереже - дәстүрлі халық құқығының қайнар көзі, нормативтік-құқықтық қағидалар. Ежелгі дәуірде және орта ғасырларда жөн-жосық, ата-баба жолы деп аталған. Ережелер сырт пішімі жағынан мақал-мәтелге, қанатты сөзге ұқсас болғанымен, нақтылығымен, дәйектілігімен ерекшеленеді.

Омбудсмен Ішкі аудит қызметінің қызметкерлерінен, лауазымды тұлғаларынан, басшысынан Омбудсменнің міндеттері мен функцияларын жүзеге асыру мақсатында түсіндірме беру үшін қажетті материалдарды (ақпаратты) белгіленген тәртіпте сұратуға және алуға құқылы.«КЕGOC» Іскерлік этика кодексіне сәйкес лауазымды адамдар мен қызметкерлер өз міндеттемелерін орындаған кезде Заңнаманы, Жарғыны, Кодексті және басқа да ішкі құжаттарды басшылыққа алады, өзіне кәсіби функцияларды қамқорлықпен және аса қырағылықпен «KEGOC» АҚ мен Жалғыз акционердің мүдделерінде дауларды болдырмай адал, дұрыс орындау міндеттемелерін қабылдайды. Корпоративтік қайшылықтарды және «KEGOC» АҚ мүдделер қайшылықтарын реттеу туралы ережеге сәйкес Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелері Компания қызметкерлері сияқты өз қызметінің тек Заңнама талаптары мен Корпоративтік этика кодексінің қағидаттарына ғана емес, сонымен қатар этикалық стандарттарға және жалпыға ортақ қабылданған іскери этика нормаларына сәйкестігін қамтамасыз етеді.
Қағида немесе принцип (лат. principim – принцип; негіз, алғы бастама) - белгілі білім жүйесінің түп-негізі, алғы бастамасы, абстрактылы түрдегі ең қысқа жалпылама мазмұны. Ғылыми танымда идея, теория, әдіс сияқты таным түрлерімен өзара байланыста тұжырымдалады.


Қайшылықтарды реттеу рәсімдерін өзектендіру және жетілдіру мақсатында Директорлар кеңесі 2004 жылы Корпоративтік қайшылықтарды реттеу жөніндегі саясатты және «KEGOC» АҚ лауазымды тұлғалары мен еңбеккерлерінің мүдделер қайшылығын реттеу жөніндегі саясатты бекітті.

«КЕGOC» АҚ корпоративтік қайшылықтарын және мүдде қайшылықтарын реттеу туралы ережеге сәйкес, Компания органдарының корпоративтік қайшылықтарды реттеу үдерісіндегі негізгі міндеті заңды және негізделген бола отырып, «KEGOC» АҚ мүдделеріне сай болатын шешімдерді іздестіру болып табылады. Акционерлердің құқықтарын да, «KEGOC» АҚ іскери беделін де қорғау мақсатында қайшылықты реттеу жөніндегі жұмыс тікелей келіссөздер немесе олармен хат алмасу жолымен Жалғыз акционердің қатысуымен жүргізіледі.

Корпоративтік қайшылықтарды келіссөздер жүргізу жолымен шешу мүмкін болмаған жағдайда олар Заңнамаға және «KEGOC» АҚ ішкі құжаттарына сәйкес шешіледі.

«КЕGOC» корпоративтік қайшылықтарын және мүдде қайшылықтарын реттеу туралы ережеге сәйкес Басқарма төрағасы «КЕGOC» АҚ атынан «KEGOC» АҚ басқа органдары шешім қабылдайтын барлық мәселелер бойынша корпоративтік қайшылықтарды реттеуд жүзеге асырады және корпоративтік қайшылықтарды реттеу жөнінде жұмыс жүргізу тәртібін дербес түрде айқындайды.

«КЕGOC» корпоративтік қайшылықтарын және мүдде қайшылықтарын реттеу туралы ережеге сәйкес Директорлар кеңесі оның құзыретіне жататын мәселелер бойынша корпоративтік қайшылықтарды реттейді. Корпоративтік хатшыға Директорлар кеңесінің корпоративтік қайшылықтың мәнісі туралы барынша хабардар болуын қамтамасыз ету міндеті және корпоративтік қайшылықты шешуде делдал рөлі жүктеледі.

2014 жылы «КЕGOC» АҚ-да корпоративтік қайшылықтар тіркелмеді

«КЕGOC» АҚ Іскерлік этика кодексіне және «КЕGOC» корпоративтік қайшылықтарын және мүдде қайшылықтарын реттеу туралы ережеге сәйкес, мүдде қайшылықтарына жол бермеу Жалғыз акционердің, «KEGOC» АҚ, оның қызметкерлерінің мүдделерін қорғауды қамтамасыз ету үшін маңызды шарт болып табылады. Компанияның барлық қызметкерлер өзіне де қатысты (немесе өзіне байланысты), басқаларға да қатысты өздерін мүдде қайшылықтарының туындауына жол бермейтіндей ұстауы тиіс.

«KEGOC» АҚ Іскерлік кодексінде мүдде қайшылықтарына жол бермеу жөніндегі негізгі ережелер бекітілген.

1.10

Жауапкершілік қағидаттары

Сақталады

«KEGOC» АҚ-да «Стейкхолдерлермен өзара іс-қимыл жөніндегі саясат» стандарты әзірленді, олармен өзара іс-қимыл жасаудың негізгі қағидаттары мыналар болып табылады:

- жауапкершілік;

- қатынастардың үздіксіздігі;

- стейкхолдерлермен кері байланыстың болуы;

- есеп берушілік;

- ашықтық, айқындық.Мүдделі тұлғалардың құқықтарын бұзғаны үшін өтемақы алу тәртібі «KEGOC» АҚ мүлтіксіз сақтайтын заңнамада және шарттарда айқындалған.

«KEGOC» АҚ Жарғысына сәйкес, акционерлер мен Директорлар кеңесі «KEGOC» АҚ қызметі туралы кез келген ақпаратты, соның ішінде коммерциялық құпиядан тұратын ақпаратты алуға, Қазақстан Республикасының заңнамасына және «KEGOC» АҚ ішкі құжаттарына сәйкес Компанияның барлық құжаттарымен танысуға құқылы.

«KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетіне келіп түскен шағымдар мен өтініштерді алу, қарау қағидаларына сәйкес, мүдделі тұлғалардың «KEGOC» АҚ органдарының, қызметкерлері мен лауазымды тұлғаларының заңсыз және этикаға жатпайтын әрекеттер фактілері туралы хабарлау мүмкіндігі бар. Компанияда құпия хабарламаларды жинау үшін «қызу желі» ендірілген.

  • 1.2 (1) Директорлар кеңесі қызметінің қағидаттары С ақталады
  • 1.2 (2) Басқарма қызметінің қағидаттары Сақталады

  • жүктеу 105.11 Kb.