Главная страница
Контакты

    Басты бет


ЖҰмыс бағдарламасы пән: «Коммуникативтік дағдылар»

жүктеу 1.81 Mb.жүктеу 1.81 Mb.
бет6/12
Дата08.05.2018
өлшемі1.81 Mb.

ЖҰмыс бағдарламасы пән: «Коммуникативтік дағдылар»


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

6. Әдебиет:

Орыс тілінде:Негізгі:

 1. Куницына В.Н.Казаринова Н.В., Погольша В.М., Мешкигностиные общение. Учебник для ВУЗОВ. СПБ. Питер, 2001.

 2. Карвасорский Б.Д.Клиническая психология. Национальная медицинская библиотека Питер, 2004.

Қосымша

1. Соложенкин В.В. Психологические аспекты впачебной деятельности м, 1997.

2. Ругов Е.И. Психология общения. Гуманитарный -----центр «Владос»М., 2004.

Ағылшын тілінде:

Негізгі:


 1. Kurtz, Silverman, Drapes. Teaching and learning Communication okills in Medicine.-2-Edition, 2004.

Қосымша

    1. Elloyd and Bor. Communication skilles dormed


7. Бақылау: тесттер

  1. Коммуникация бұл:

а) байланыстық әрекеттегі бағанасы

б) ақпаратты беру негізгі бағананы тамғалау және тандау

в) «Мен» ұғымы өзін басқада табу көмегімен қатынас жасау

2) Қатынастың 3-жағы – бұл ... .

а) перспективтік интерактивтік коммуникативтік жақтар

б) өнімді және өнімсіз жақтар

в) верболды, верболды емес, интерактивті жақтар3. Коммуникативтік процесс – бұл ... .

а) байланыс бағанасы

б) ақпарат қайнар көзі

в) байланыстың әрекеттегі бағанасы4) Коммуникация түрлері:

а) вербалды және вербалды емес

б) өнімді және өнімсіз

в) перспективті және интерактивті5) Коммуникативті компенеттілік – бұл ... .

а) тиімді коммуникация құру үшін қажетті сыртқы ресурстардың жүйесі

б) тиімді коммуникация құру үшін қажетті ішкі ресурстардың жүйесі

в) ақпаратты беру арқылы жүргізілетін құралдар6) Коммуникативтік процесстің «Агенттері» болып ... саналады.

а) комуникатор және коммуникант

б) фармацевті және дәрігер

в) фармацевтикалық және фармацевтикалық емес қызметкерлер7) Фармацевт тұлғаларының коммуникативтік күш жігері – ол ... .

а) фармацевтің білім мінездемесі

б) фармацевтің біліктілік мінездемесі

в) фармацевтің мүмкіндіктер мінездемесі8) Коммуникациялық үш әсер ету көмегімен жүргізіледі:

а) перспективті, интерактивті және коммуникативті

б) денесімен, дауыс танымен және сөзбен

в) коммуникатермен, резидентпен9) Бөгеттер – бұл ... .

а) дене, дауыс тоны, сөз және тағы басқа

б) байланыс бағанасы, тамғасы

в) перцепция, түзету және тағы басқалар10) Коммуникация процесі жеті негізгі компоненттерден тұрады:

а) коммуникатор, хабарлама, рецидент, коммуникация бағанасы, шу, перцепция, түзету

б) конгруэнттілік, жауапкершілік, өзін өзі сынау, байланыс түзу, кодты шешу,шу

в) кодтау, дауласу, конгуэнттілік, коммуникатор, шу1. №2 Тақырып: «Фармацевт және пациент қатынастарының ерекшеліктері. Коммуникативтік процестің тиімділігіне әсер ететін факторлар.

2. Мақсаты: Студенттерге қажетті «фармацевт және пациент» тілінде қатынасын қалыптастыру және дамыту.

3.Оқыту мақсаты:

 • «фармацевт және пациент» қатынасының ерекшеліктерін анықтау

 • «фармацевт және пациент» коммуникативтік қатынас тәртібімен студенттерді үйрету

 • Коммуникативтік процестің тиімділігіне әсер ететін факторларды білу

 • Коммуникативтік процестің тиімділігіне қарсы келетін факторларды білу

4.Тақырыптын негізгі сұрақтары.

 1. Дәріханалық ұжымда қатынастың қанша деңгеиі бар?

 2. Фармацевттің пациентпен коммуникативтік қатынсқа түсудің қандай тәртібі бар?

 3. «Фармацевт-пациент» қатынасы негізіндегі тұлғалық жеке дара психологиялық қасиетінің мәні қандай?

 4. Бірінші әсерді (впечатление) құру қалай жүргізіледі?

 5. Фармацевтпен пациент арасындағы қатынас қандай 3 бағанадан тұрады?

 6. «Үш қосудың» тәртібі қандай?

 7. Коммуникативтік процестің тиімділігіне әсер ететін факторларды атаңыз?

 8. Баянат-қатынасты құрудың әдіс-тәсілін атаңыз?

 9. Белсенді тындаудың принциптерін атаңыз?

 10. Коммуникативтік поцестің тиімділігіне қарсы келетін факторлады атаңыз?


5. Білім берудің және оқытудың әдістері: презентация
6. Әдебиет:

Орыс тілінде:Негізгі:

 1. Куницына В.Н.Казаринова Н.В., Погольша В.М., Межличностные общение. Учебник для ВУЗОВ. СПБ. Питер, 2001.

 2. Карвасорский Б.Д.Клиническая психология. Национальная медицинская библиотека Питер, 2004.

Қосымша

1 Соложенкин В.В. Психологические аспекты врачебной деятельности. М, 1997.

2 Рогов Е.И. Психология общения. Гуманитарный центр «Владос»М., 2004.

Ағылшын тілінде:

Негізгі:

1 Kurtz, Silverman, Drapes. Teaching and learning Communication okills in Medicine.-2-Edition, 2004.Қосымша

1. Lloyd and Bor. Communication skills for medicine- Edinburgh London N- Y Oxford, 2004


7. Бақылау: тесттер

       1. Дәріханалық ұжымда қатынастың қанша деңгейі бар:

а) 4

б) 3


в) 2

2. Фармацевт пен пациент арасындағы қатынас үш бағана арқылы өтеді:

а) перспективті, интеративті, коммуникативті

б) хабарлама, перцепция, түзету

3. «Үш қосу» тәртібі:

а) күлімдеу, аты-жөні

б) пациентпен жақындаса түсу, сырт әлпеті, көру арқылы қатынас

в) нақтылық, дер кезінен (нақытылық), құрамылық4. ... арқылы пациентке жақындаи түсу жағымды қатынасқа алып келеді.

а) күлімдеу, аты-жөні, мақтау қошемет

б) тұрған тұрысынан, сөз сөйлеу екпінінің және қимыл ырғағының көрінісі

в) вербалды және вербалды емес мінез-құлық5. Бірінші әсерді қалыптастыру арқылы құрылады:

а) тұрған тұрысына, сөз сөйлеу екпінінің және қимыл ырғағының көрінісі

б) сыртқы әлпеті, вербалды емес мінез-құлқы, пациентпен жақындасас түсу, күлімдеу, аты-жөні, мақтау қошемет

в) конгурэнттілік, жауапкершілік, өзін-өзі сынау, қатынасты құру әдіс тәсілін білу6. Коммуникативтік процестің тиімділігіне әсер ететін факторлар:

а) кодты ашу, топтаулындар (стереотивті), «ұсыну», даулар және тағы басқалар

б) конгрурэнттілік, жауапкершілік, өзін-өзі сынау, қатынасты (роллорта) құру әдіс тәсілін білу және тағы басқалар

в) кодтау, ақпаратты беру, кодты шешу, ойдың пайда болуы және тағы басқалар7. Белсенді тындау принциптері:

а) үнемді қолу, көғіл аудару белгілерін ұсыну, егжейлі-тегжейлі білу үшін сұрақ қою,түсіндірудің дұрыстығын тексеру

б) сырт әлпеті, пациентке жақындаса түсу, күлімдеу, аты-жөні, мақтау қошемет

в) тұрған тұрағының, сөз сөйлеу екпінінің және қимыл ырғағының көрінісі8. Коммуникативтік процестің тиімділігіне кедергі келтіретін факторлар:

а) конгруэнттік, жауапкершілік, өз-өзін сынау, қатынас құру әдіс-тәсілін білу (роллорта)

б) кодты шешу, «ұсыну», тап таулындар (стереотип), әртүрлі сезінушілік (эмоционольный) жағдай, даулар және тағы басқалар

в) кодтау, ақпаратты беру, кодты шешу, ойдын пайда болуы және тағы басқалар9. «Эмпатя» тәсілдері – бұл ... .

а) үндемей калу, күлімдеу, мақтау көшемет көрсету

б) естігенді қайта айту, ақпаратты қорыту, бастапқы айға қайта өзіне тиесілі күйінішпен бөлісу

в) тұрған тұрысының, сөз сөйлеу екпінінің қимыл ырғағының көрінісі10. Бейтаныс адаммен қатынас жасау кезіндегі алғашқы ... әсер қалыптасады.

а) 50 секундта

б)3-5 секундта

в) 1 секундта1. №3 Тақырып: Фармацевтикалық қызметті тұтынушылармен, олардың туыстарымен тиімді вербалды мен вербалды емес қатынас жасау принциптерін қолдану.

2. Мақсаты: Студенттерді фармацевтикалық қызметті тұтынушылармен, олардың туыстарымен тиімді вербалды мен вербалды емес қатынас жасауды окыту.

3.Оқыту мақсаты:

- Студенттерге вербалды және вербалды емес коммуникациялар туралы түсінікті беру;

- Студенттерге коммуникациядағы оптико-кинетикалық белгілердің маңыздылығын жеткізу;

- Студенттерге екпіні мен сырт әлпеті «Фармацевт-пациент» өз ара қатынасы кезінде

фармацевтің сөз сөйлеу үлкен орын ойнайтын жайында түсінікті қалыптастыр.4. Тақырыптын негізгі сұрақтары:

 1. Вербалды коммуникация дегеніміз не?

 2. Сөйлеу «фармацевт-пациент» қатынасының құралы ретінде.

 3. «Фармацевт-пациент» байланысы құру тәсілдері, аты-жөні, мақтау қошемет, сұрақты қоя білу, «Эхо тәсілі», «резюме» тәсілі, «Егжей-тегжей білу» тәсілі, қарсы сөз айта білу.

 4. Вербалды емес мінез-құлық дегеніміз не?

 5. Белгілердің оптико-клиникалық жүйесі дегеніміз не?

 6. «Фармацевт-пациент» байланысын құру тәсілдері - «көзбен көру байланысы», күле білу, ілтипаттылық, фармацевтің сырт әлпеті.

 7. Түр әлпетінің тартымдылығы, оның суретті бейнесінің мінездемесі.

5. Білім берудің жане оқытудың әдістері:

Тәжірибелік сабақ: презентация.6. Әдебиет:

Орыс тілінде:Негізгі:

 1. Куни уана В.Н.Казаринова Н.В., Погольша В.М., Межличностное общение. Учебник для ВУЗОВ. СПБ. Питер, 2001.

 2. Карвасорский Б.Д.Клиническая психология. Национальная медицинская библиотека Питер, 2004.

Қосымша

1 Соложенкин В.В. Психологические аспекты врачебной деятельности м, 1997.

2 Ругов Е.И. Психология общения. Гуманитарный издательский центр «Владос»М., 2004.

Ағылшын тілінде:

Негізгі:

1 Kurtz, Silverman, Drapes. Teaching and learning Communication okills in Medicine.-2-Edition, 2004.Қосымша

1. Lloyd and Bor. Communication skills for medicine- Edinburgh London N- Y Oxford, 2004.


7. Бақылау: тесттер

1. Вербалды коммуникацияда белгілер жүйесі ретінде ... қолданылады.

а) дене қимылы

б) рөлі

в) дауыс тоны    1. Вербалды коммуникацияда белгілер жүйесі ретінде ... қолданылады.

а) сөйлеу

б) дауыс екпіні, дене қимыл

в) код

3. Сөйлеу ... көмегімен жүзеге асырады.

а) екпінді және екпінсіз коммуникация

б) ақпаратты кодтау және кодты шешу

в) вербалды және вербалды емес мінез-құлық4. Сөзбен дауыспен, дене қимылымен әсер етудің әрқайсысының үлесті салмағы:

а) 40; 20; 40 (%)

б) 7; 38; 55 (%)

в) 50; 10; 40 (%)5. Түр әлпетінің тартымдылығы:

а) жылы шырай, сабырлы, орынды, ашық жүзді, мейірімді

б) мейірімсіз, тұнжыраған, менсінбейтін, мазасыз

в) мейірімсіз, сабырлы, менсінбейтін, ашық жүзді6. Фармацевт сөйлеу кезінде пациенттің ... анықтайды.

а) конгруэнттілігін, жауапкершілігін, өз-өзін сынауын

б) қандай симптомдары бар екендігін, қандай шаралар

в) пациент қабылданғанын, қандай препараттар қабылдағанын, білімін, біліктілігін, мүмкіндіктерінің мінездемесін7. Байланыс құрудың тиімді тәсілдері:

а) кодтау, конгруэнттілік, шу, түзету

б) перцепция, кодты шешу, түзету

в) мақтау қошемет, аты-жөні, «эхо» тәсілі, сұрақ қоя білу8. Белгілердің оптико-кинестикалық жүйесі ... тұрады.

а) мақтау қошемет, аты-жөні, «эхо» тәсілі

б) дене қимылдары, мимика, пантомимикалар

в) сөз, мақтау қошемет, дене қимылдары1. №4 – 5 Тақырып: Фармацевтердің әріптестерімен, дәрігерлермен және басқада медициналық мамандармен тиімді қатынас жасауларының жалпы принциптері. Команда кұрамында жұмыс жасау.

2. Мақсаты: Студенттерді әріптестерімен, дәрігерлермен және басқа медициналық мамандармен тиімді қатынас жасауды үйрету. Командада жұмыс істеу тағлымдарын қалыптастыру.

3. Оқыту мақсаты:

 • студенттерге дәріханалық ұйымдағы қатынас жасаудың 2-3 жәрежесі туралы түсінік беру

 • фармацевтикалық ұйымдағы ресми емес қатынастар туралы түсінік қалыптастыру

 • студенттерге командадағы жұмыс істеу туралы түсінікті беру, команданың фармацевтикалық ұжымның айырмашылығын көрсету

4. Тақырыптың негізгі сұрақтар:

 1. Дәріханалық ұйымдағы қатынас жасаудың ІІ дәрежесін мінездеп беріңіз?

 2. Дәріханалық ұжымдағы қатынас жасаудың ІІІ дәрежесін мінездеп беріңіз?

 3. Дәріханалық ұжымдағы ресми емес қатынастар түсінігі.

 4. Фармацевтикалық ұйымдағы негізінен әйелдер жұмыс істейтіндігінің көрсеткіші ретінде әйел психологиясының ерекшелігі.

 5. Командада – ұжымның ерекше түрі.

 6. Командадағы 2 негізгі қызметі.

 7. Команданың кәдімгі фармацевтикалық ұжымнан айырмашылығы.

 8. Фармацевтикалық команда мүшелері қандай қабілеттерге бөлу керек?

 9. Қазіргі таңда командада жұмыс істеудің қиындығы неде?

5. Білім берудің жане оқытудың әдістері:

Тәжірибелік сабақ: семинар, презентация6. Әдебиет:

Орыс тілінде:Негізгі:

 1. Куницына В.Н.Казаринова Н.В., Погольша В.М., Межличностные общение. Учебник для ВУЗОВ. СПБ. Питер, 2001.

 2. Карвасорский Б.Д.Клиническая психология. Национальная медицинская библиотека Питер, 2004.

Қосымша

  1. Соложенкин В.В. Психологические аспекты впачебной деятельности м, 1997.

  2. Рогов Е.И. Психология общения. Гуманитарный издательскицй центр «Владос»М., 2004.

Ағылшын тілінде:

Негізгі:

 1. Kurtz, Silverman, Drapes. Teaching and learning Communication okills in Medicine.-2-Edition, 2004.

Қосымша

1. Lloyd and Bor. Communication skills for medicine- Edinburgh London N- Y Oxford, 2004.


7. Бақылау: тесттер

 1. Дәріханалық ұжымдағы қатынастын I дәрежесі – бұл ... .

а) фармацевт-дәрігер

б) фармацевт-пациент

в) фармацевт-фармацевт

2. Дәріханалық ұжымдағы қатынастың II дәрежесі – бұл ... .

а) фармацевт-дәрігер

б) фармацевт-пациент

в) фармацевт-фармацевт3. Дәріханалық ұжымдағы қатынастың III дәрежесі - бұл ... .

а) фармацевт-дәрігер

б) фармацевт-пациент

в) фармацевт-фармацевт4. Фармацевтің ЕСМ дәрігерлерімен байланыс құру мен қатынас жасау қалай жүзеге асады?

а) Фармацевт-технологпен

б) Фармацевт-ақпаратшымен

в) Фармацевт-анилитикпен5. Ресми емес қатынас – ол ...

а) дәріхана басшылығымен бекітілген ресми құрылым.

б) тұлғалық қарым-қатынас негізінде қалыптасатын жолдастық (серіктестік) байланыстар.

в) фармацевтердің дәріхана әкімшілігімен қатынасы.6. Команда – бұл ...

а) жай фармацевтикалық ұжым.

б) фармацевтикалық емес қызметшілер.

в) жоғары компетентіленген тұратын тұлғалар тобы.7. Фармацевтикалық ұйымда команда 2 негізгі қызметті атқарады:

а) қатынас, қызметті бөлу

б) команданы-әкімшілік, құқықтық

в) мәселені шешу, шығармашылықты қолдау8. Қатынастық кәсіби мәдениеті өнімділікті ... көбейтеді.

а) 20 %


б) 60%

в) 10 %


9. Фармацевтикалық ұйымдағы команданың жұмыстық қиындығы ... негізделеді.

а) коммуникативтік тағылымдар мәдениетінің жоқтығы, жеке дара нәтмжелерді ынталандыруға сыйақы беру жүйесінің жоқтығы

б) коммуникативтік тағлымдар мәдениетінің жоқтығы, кәсіби фармацевтикалық білімдерінің жоғары дәрежесінің жоқтығы

в) коммуникативтік тағылымдар мәдениетінің, ынталандыру мен тиімділігін жоғарлатудың жоқтығы
 1. 6-7-8 Тақырып: Фармацевтің фармацевтикалың қызметті тұтынушыға, оның жеке қасиеттеріне, жасына және ауру түріне байланысты қатынасын қалыптастыруы.

 2. Мақсаты: Жас ерекшеліктеріне, ауру сипатын және жеке қасиеттеріне байланысты «фармацевт-пациент» қатынасы кезінде фармацевтің қолданатын амалдарын игеру.

 3. Оқыту мақсаты:

 • студенттерге «фармацевт-пациент» қатынасының 1 деңгейі туралы түсінік беру

 • фармацевт пен пациенттің менталитеті туралы түсінікті қалыптастыру

 • жас ерекшеліктеріне қарай пациенттермен қатынас құруды студенттерге үйрету

- студенттерге аурудың сипатына қарай пациенттермен қатынас құруды үйрету

4. Тақырыптын негізгі сұрақтары:

 1. Дәріханалық ұжымдағы қатынастың үш деңгейі. І- деңгейін мінездеп беріңіз?

 2. Дәріхана пациентке деген кәсіби фармацевтикалық самалдын 6 кезеңін мінездеп беріңіз?

 3. Менталитет дегеніміз не?

 4. Дәріхана пациенттерінін келесі менталитеттеріне мінездеме беріңіз: «орташа статистикалық», «фармацевтикалық қызметті тұтынушы», рационалды пациент, көп сөйлейтін пациент.

 5. Дәріхана пациенттерінің келесі менталитеттеріне мінездеме беріңіз: Мазасыз пациент, қайсыплы пациент, жағымсыз бағытталған пациент, өз-өзіне сенімсіз пациент.

 6. «Тәсіл» дегеніміз не?

 7. Аурудың туыстарымен фармацевттің өзара қарым-қатынасы.

 8. Дәрігерлік құпия дегеніміз не?

 9. Жас ерекшеліктеріне қарай пациентке деген амалдар.

 10. Жүкті әйелдермен фармацевттің қатынас құру амалдары.

 11. Псикихалық ауытқулары бар аурулармен қатынас құру кезіндегі фармацевтің амалдары.

5. Білім берудің жане оқытудың әдістері:

Тәжірибелік сабақ: семинар, презентация6. Әдебиет:

Орыс тілінде:Негізгі:

 1. Куницына В.Н.Казаринова Н.В., Погольша В.М., Межличностное общение. Учебник для ВУЗОВ. СПБ. Питер, 2001.

 2. Карвасорский Б.Д.Клиническая психология. Национальная медицинская библиотека Питер, 2004.

Қосымша

  1. Соложенкин В.В. Психологические аспекты впачебной деятельности м, 1997.

  2. Рогов Е.И. Психология общения. Гуманитарный издательский центр «Владос»М., 2004.

Ағылшын тілінде:

Негізгі:

1. Kurtz, Silverman, Drapes. Teaching and learning Communication okills in Medicine.-2-Edition, 2004.Қосымша

1. Lloyd and Bor. Communication skills for medicine- Edinburgh London N- Y Oxford, 2004.7. Бақылау: тесттер

 1. Дәріхалалық ұжымдағы қатынастың I деңгейі – бұл ... .

а) фармацевт-дәрігер.

б) фармацевт-пациент.

в) фармацевт-фармацевт.

2. Дәріхана пациентіне кәсіби фармацевтикалық амалдырдың 6 кезеңдері – бұл ... .

а) пациенттің дәрі-дәрмегін білу, байланыс құру, пациенттің қажеттелігі туралы ақпаратты жинау және талдау; дәрілік заттарды дәлелдемелеу және бұқаралық шеру, дұрыс жауаптар, қатынсаты аяқтау.

б) пациенттің портретін білу, қатынасты бастау, достық байланыс, ресми құрылым, дәріхана әкімшілігімен пациенттің ара қатынасы, қатынасты аяқтау.

в) пациенттің портретін білу, қатынасты бастау, дәрілік заттардың жарнамасы, нарықты сегменттеу, байланыс бағанасын (коналын) құру, қатынасты аяқтау.3. Менталитет – бұл ... .

а) ілтипат, әдептілік, өз біліміне сенімділігіне, салт-дәстүр.

б) адамның өзі және қоршаған болмысы туралы ақпаратты парасатты өнімдердің сапасы өзгешілігі.

в) адамның қоршаған болмыс туралы ақпаратты парасатты өңдеудің өзгешелігі.4. «Орташа статистикалық» пациенттің менталитетін ... деген сөздермен бейнелеуге болады.

а) адам «бұл дүниеден өзгеше»

б) адам «конвейерде»

в) адам «басқалардан өзгеше»5. «Фармацевтикалық қызметті тұтынушы» менталитетін ... деген сөзбен айқындауға болады.

а) «өз ақша мен не қаласам соны аламын»

б) «мен қайда барарымды және не аларымды білмеймін»

в) «мен өз ақша маған ұсынғанды алғым келмейді»6. Рационалды пациент ... сұрақ қояды.

а) жан жалдықпен

б) нақты түрде

в) кеңістіктегідей7. Көп сөйлейтін пациент ... тапсырыс береді.

а) қысқаша түрде

б) жанжалдықпен

в) кеңістіктегідей8. Мазасыз пациент ... себептері бойынша бағытталған назар.

а) қандай бір жеке жағдайлардың

б) қандай бір жалпы жағдайлардың

в) ешқандай9. Қайсарлы пациент өзі туралы ... хабардар етеді.

а) абайлап

б) кеңістіктегідей, ниетсіздей

в) белсенді және жедел10. Күмәншіл пациент ... ерекшеленеді.

а) кекесін тонмен

б) немқұрайлы тонмен

в) тілектестік тонмен11. Жағымсыз ниеттенген пациент ... көрсетеді.

а) сабырлық

б) агресивтік

в) тіліктестік12. Өз-өзіне сенімсіз пациент ... сөйлейді.

а) тілектестік тонымен

б) кешірімді тонымен

в) агрессивті тонымен13. «Эхо» тәсілі - бұл ... .

а) пациенттің негізгі сөздерін қорыту арқылы қайталау

б) пациенттің кейбір сөздерін анықтау

в) пациенттің негізгі сөздерін сөзбе сөз қайталау14. «Резюме» тәсілі-бұл ... .

а) қысылған және жинақталып қорытылған түрде пациент сөзінің мәнін қайта жаңғарту

б) пациент негізгі сөздерін қорытылған түрде қайта жаңғарту

в) пациенттің негізгі сөздерін сөзбе-сөз қайта жаңғарту.15. «Егжей-тегжей анықтау»тәсілі – бұл ... .

а) қосылған және жинақталып қорытылған түрде пациент сөзінің мәнін қайта жаңғырту

б) пациент сөзінің кейбір бөліктерін егжей - тегжейлігін анықтау

в) пациенттің негізгі сөздерін сөзбе - сөз қайталау16. Фармацевт аурумен қатынас жасаған кезде үлкен мән ... беріледі.

а) жасына

б) мысқылдауына

в) сөзгіштігіне17. Дәрігерлік құпия – бұл ... туралы мәлімет.

а) ЕСМ және оның дәрігерлері

б) дәріханада бар дәрілік заттар

в) жариялауға болмайтын ауру18. «Фармацевт-жас бала» қатынасы кезінде ... салалары бойынша қажетті белгілі бір білімдер болу керек.

а) физика, хаимия, мамтематика

б) балалар ойындарының психологиясы

в) неке қатынастыларының психологиясы19. «Фармацевт-кексе адам» қатынасында ... ескеру қажет.

а) салқын тигеннен болатын аурулары

б) гипер белсенділік пен депрессияны

в) қарттық психоздары20. «Фарамцевт-қабыл алмайтын мінез-құлықты тұлға» қатынасы кезінде фармацевтке ... құзіретке жататын сұрақтармен түйсуге тура келеді.

а) заң танушылық

б) психиатор

в) ЛОР дәрігері1. №9 Тақырып: «Фармацевттің кәсіби білімі мен біліктілігі. Ашық және жабық түрде сұрақтарды қоя білу»

2. Мақсаты: Фармацевтикалық қызметтегі фармацевттің кәсіби білімі мен біліктілігінің рөлін ашу. Студенттерді дәріхана пациенттеріне ашық және жабық түрде сұрақтарды қоя білуді үйрету.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


жүктеу 1.81 Mb.