Главная страница
Контакты

    Басты бет


ЖҰмыс бағдарламасы «Компьютерлік графика»

жүктеу 198.97 Kb.жүктеу 198.97 Kb.
Дата16.09.2017
өлшемі198.97 Kb.

ЖҰмыс бағдарламасы «Компьютерлік графика»Форма

Рабочая программа Ф СО ПГУ 7.18.2/06

Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым министрлігі
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Көліктік техника кафедрасы

ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
«Компьютерлік графика» пәні бойынша


5В070800 «Мұнайгаз ісі» мамандығының студенттері үшін арналған

Павлодар


Лист утверждения к рабочей Ф СО ПГУ 7.18.

Мемлекет - белгілі бір аумаққа иелік етіп, сол жердегі халықтың еркін дамуына мүмкіндік беретін, қоғам табиғатынан туындайтын ортақ істерді атқаруға қажетті басқарудың жоғарғы дәрежеде ұйымдасқан жүйесі, саяси билік ұйымы.

1/07

программе дисциплины

разработанной на основаниигосударственного БЕКІТЕМІН

общеобязательного стандарта ОЖ бойынша проректор

образования специальности и ___________ Н.Э.Пфейфер

типовой программы “___”________2011 ж.

Құрастырған: аға оқытушы _______________Сарымов Е.К.


Механика және мұнайгаз ісі кафедрасы

ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ«Компьютерлік графика» пәні бойынша


5В070800 «Мұнайгаз ісі» мамандығының студенттері үшін арналған

Жұмыс бағдарламасы мамандықтың мемлекеттік стандарты

5В070800 Мұнайгаз ісі мамандығы бойынша мен типтік оқу бағдарламасы

ҚРБжҒМ 2007 ж. 23 желтоқсанда № 289 бұйрығымен бекітілді және іске

қосылды, негізінде дайындалды.
Кафедра мәжілісінде ұсынылған «___» __________ 2011ж.

хаттама №___


Кафедра меңгерушісі _________________________ Мустафин А.Х.

ММжКФ оқу әдістемелік кеңеспен құпталды «_____»______________20__ж.

Әдістеме - педагогика ғылымының жеке пәндерден берілетін білім көлемі мен мазмұнын негіздеп, оны оқытудың тиімді әдістерін зерттейтін бір саласы. Тұтасынан алғандағы жас ұрпақты тәрбиелеу мен оқыту процесінің заңдылықтарын дидактика зерттейді.

хаттама №___

ОӘК төрағасы _____________________Ж.Е. Ахметов
КЕЛІСІЛДІ

ММжКФ деканы ___________________Т.Т.Тоқтағанов «___»___________20_ ж.Құпталды ОҮЖ ж ӘҚЕБ

ОҮЖ ж ӘҚЕБ ____________________Л.Т. Головерина «___»___________20_ ж


1 Пәннің мақсаттары мен міндеттері, оның оқу үрдісіндегі орны

Пәнді оқытудың мақсаты студенттердің инженерлік-графикалық жұмыстарды автоматтандырудың әмбебап ортасын;

Мақсат - белгілі бір межеге қол жеткізуге бағытталған әрекеттің ой-санадағы көрінісі. Мақсат ойлау нәтижесінде болашақты алдын ала болжау арқылы туатын мұрат, ішкі қозғаушы күшті білдіреді. Мақсатқа жету үшін әр түрлі іс-әрекеттер мен қимылдар жасалады.

БКҚЖ стандарттарын қанағаттандыратын кұжаттарды орындау сапасы бойынша да, стандарт-тардың талаптарын сақтау бойынша да конструкторлық құжаттаманы алу үшін машиналық графиканы; қатты денелі кеңістіктік модельдеу мумкіндіктерін меңгеру болып табылады.

Кеңістік - философия, математика және физика секілді салаларды пайдаланылатын күрделі ұғым. Күнделікті өмірде іс-қимыл алаңы, барлық нәрселерді қамтитын ортақ ыдыс, әлдебір жүйе жай-жапсары сезініп түсініледі.1.2 Пәнді оқып білу міндеттері


Пәнді зерделеу нәтижесінде ҚР 3.08.338-2006 МЖМБС талаптарына сәйкес студенттердің:

әмбебап графикалық жобалау жүйесі ортасында іске асырылған, инженерлік-графикалық жұмыстарды автоматгандырудың жаңа технология-сы туралы түсінігі болуы керек;

графикалық редактордың негізгі командаларын, жүйенің графикалық примитивтерін, сызба элементтерін түрлендіруді, жүйеде сызбалар жасау эдістемесін, қатты денелі модельдерді жасауды білуі керек;

сызбаларды сызуды және сақтауды, қолданылып жүрген сызбаларды редакциялауды, сызбаларды плотгерге немесе принтерге шығаруды, қатты денелі кеңістіктік модельдеу эдістемесін зерделеуді жасай білуі керек;

технологиялық және конструкторлық құжаттаманы жобалау кезінде компьютерлік графиканы бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалануда жэне колдануда цұзыретті болуы керек.

Компьютерлік графика - 2011 жылы Алматы қаласы «Дәуір» баспасында басылып шыққан кітап. Кітап авторы/құрастырушысы - Б. Н. Нұрмаханов, Д. Д. Әбілдабекова, У. Т. Қарымсақов. Беттер саны - 200.2 Пререквизиттер

«Машиналык графика» пәнін зерделеудің алдында оқытылатын пәндердің тізімі: информатика, физика, сызба геометриясы, өзара ауыстырымдылык негіздері.

«Машиналық графика» пәнімен өзара байланысқан шектес пәндердің тізімі: машинажасау ендірісінің технологюглық процестері, конструкциялау негіздері жэне машиналар тетіктері.

Машинажасау (ағылш. Mechanical engineering, орыс. Машиностроение) - бұл еңбек құралдарын, көліктерді және де қолданыстағы заттар мен қорғаныс өнімдерін жасайтын өндіріс салаларының кешені. Машинажасау салалары физика, инжиниринг және материалтанудың білімдерін қолдана отырып механикалық жүйелерді құрастыруға, өндіруге және оларға қызмет көрсетуге қолданады.

.

Тематический план Форма

дисциплины Ф СО ПГУ 7.18.2/07

3 Пәннің мазмұны

3.1.1 Пәннің тақырыптық жоспары «Машиналық графика»

050712 «Машинажасау» мамандығы(жалпы орта білім негізіндегі күндізгі оқыту формасы ЖБО және ЖМО)

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ

№ п/п

Тақырыптардың атаулары

Сағаттар саны

Дәріс

Жат


Зерт

СӨЖ

1

2

3

4

5

6
Кіріспе

15

1

Меню және құрал-саймандар панельдері

1

2
5

2

Графикалық примитивтер және олармен жумыс істеу

2

4
10

3

Сызбаны редакциялаудың қажетті командалары

2

4
10

4

Сызба элементтерін түрлендіру

2

4
10

5

Сызбаларды ресімдеу

1

4
5

6

Сызбадағы мәтін

1

4
5

7

Қайталанатын фрагменттерді сызбаға кірістіру

2

4
10

8

Сызбаларды стандарттау

1

2
2,5

9

Қатты денені жобалау

2

2
5
Барлығы

15

30
67,53.3 Пәннің теориялық бөлімінің мазмұны

3.3.1 Дәріс сабақтарының мазмұны


Дәріс сабақтарының мақсаты, пәнді оқытудың мақсаты студенттердің инженерлік-графикалық жұмыстарды автоматтандырудың әмбебап ортасын; БКҚЖ стандарттарын қанағаттандыратын кұжаттарды орындау сапасы бойынша да, стандарт-тардың талаптарын сақтау бойынша да конструкторлық құжаттаманы алу үшін машиналық графиканы; қатты денелі кеңістіктік модельдеу мумкіндіктерін меңгеру болып табылады.

Пәннің мазмұны логикалық аяқталған материалды қамтитын бөлімдермен тақырыптарға арналған (бөлінген).

Логика (гр. λογική - «талдауға құрылған», λόγος - «сөз», «сөйлем», «ойлау», «ақыл») - ойлау, оның формалары мен заңдылықтары туралы ғылым. Логика дәлелдеу мен теріске шығарудың белгілі бір әдіс-тәсілдері қаралатын ғылым теориялар жиынтығын құрайды.


Кіріспе

«Машиналық графика» пәнінің мазмұны жэне оның 050712 «Машина жасау» мамандығы бойынша инженерлік білім алу үшін маңызы.

Инженер - инженерлік іспен айналысатын, ғылыми білімін, математиканы және өнертапқыштығын қолданып, техникалық, қоғамдық және коммерциялық проблемалардың шешімін табумен айналысатын маман. Инженерлер материалдарды (заттар), құрылымдарды және жүйелерді олардың тиімділігі, заңға сәйкестігі, қауіпсіздік мәселесі және бағасы себепті туындайтын шектеулерді ескере отырып жобалайды.

Пәннің дәрістік материалының құрылымы. Компьютерлік графиканың даму тарихы. Автоматтандырылған жобалаудың қолданылып журген жүйелері.

Үшөлшемді модельдеу құралы. Қатты денелі модельдеу. Екіөлшемді жүйелер. Инженерлік-графикалық жүмыстардың негізгі бағыттары. Сызбаны сызу. Графикалық редакторлар. Қабылданған терминология
Тақырып 1 Меню және құрал-саймандар панельдері

Құрал-саймандар панельдері. Диалогтық терезелер. Жекедара пайдалану үшін баптау.


Тақырып 2 Графикалық примитивтер және олармен жумыс істеу

Примитивтердің қасиеттері. Сызықтардың түсі мен қалыңцығын анықтау. Сызбаның геометриялық элементтері.

Құрал-саймандар (Шанцевый инструмент) - әскерлердің ұрыс кезінде жеке құрамның ор қазуға, фортификациялық құрылыстар, маневр жолдарын жасауға, көпір құрылысына және бөгеттер жасауға кажетті құралдар. Құрал-саймандар тасылуына байланысты жауынгерлердің пайдалануына қажетті үнемі өздерімен бірге алып жүретін шағын құралдар және әскери көліктік машиналармен алып жүретін көлемді құралдар (үлкен күректер, балта, лом, ара, киркомотыла) болып бөлінеді.

Геометрия (көне грекше: γεωμετρία; көне грекше: γῆ - жер и көне грекше: μετρέω - «өлшеу») - математиканың кеңістіктік пішіндер (формалар) мен қатынастарды, сондай-ақ, оларға ұқсас басқа да пішіндер мен қатынастарды зерттейтін саласы.

Қарапайым примитивтер (кесінді, нүкте, шеңбер, доға, түзу, сәуле, эллипс, сплайн мәтін) және оларды салу.

Күрделі примитивтер (полисызық, мультисызық, мультимэтін, елшем, шақтама). Объектілік байланыстыруды пайдаланып геометриялық сызбалар сызу.
Тақырып 3 Сызбаны редакциялаудың қажетті командалары

Сызбаны редакциялау. Экраннан қажет емес примитивтерді алып тастау. Алдыңгы командаларды боддырмау.

Команда (command, instruction) - 1) программалау тілдерінде - кез келген операцияны орындауды және оған керекті мәліметтерді (операндыны) бейнелейтін өрнек; компьютер атқаруға тиіс операция сипаты; 2) ақпаратты өңдеу процесіне байланысты атқару құрылғысында жүйенің белгілі бір операцияны орындауын талап ететін басқару сигналы; 3) программа орындау процесінің адымын анықтайтын ұйғарым.

Объектілерді командалар арқылы редакциялау. Қабатгарда жұмыс жасау.


Тақырып 4 Сызба элементтерін түрлендіру

Объектілерді таңцау. Объектілерді көшіру және орналасқан орнын өзгерту командалары. Объектілердің өлшемдерін түзету командалары. Объектілерді конструкциялау командалары.


Тақырып 5 Сызбаларды ресімдеу

Штрихтауды орындау. Өлшемдерді салу. Өлшемдерді редакциялау командалары. Жекелеген елшемдерді түзету командалары. Өлшемдер тобын салу командалары.


Тақырып 6 Сызбадағы мәтін

Мәтінді құру командалары. Жаңа мәтіндік стильді құру. Бір ясолды мәтін. Көп жолды мәтін. Мәтіндік стильдер.


Тақырып 7 Қайталанатын фрагменттерді сызбаға кірістіру

Блокты құру. Блокты кірістіру. Атрибуттары бар блокты қуру. Блок атрибуттарын редакциялау. Блокты файлға жазу.

Файл (ағылш. File) - дерек сақтаудың негізгі бірлігі болып табылады.

Блоктар кітапханасын куздеу.


Тақырып 8 Сызбаларды стандарттау

Үлгілерді жасау. Үлгілерді пайдалану. Қатты көшірмені алу.


Тақырып 9 Қатты денені жобалау

Типтік көлемді денелерді қалыптастыру. Айналу денелерін салу. Қималар мен тіліктер. Объектілерді үшөлшемді кеңістікте түрезгерту


3.2.2 Пәннің жаттығу бөлімінің мазмұны


Жаттығу сабақтарының мақсаты дәрістік сабақтарда алынған білімдерді нығайту, тереңдету және кеңейту; есептерді шығару дағдысын студенттерге дарыту және машықтандыру.

Тақырып 1 Құрал-саймандар панелдері

Құрал-саймандар панельдері. Диалогтық терезелер. Жекедара пайдалану үшін баптау.Тақырып 2 Үлгілермен жұмыс істеу

Үлгілерді жасау. Үлгілерді пайдалану. Қатты көшірмені алуТақырып 3 Координаталарды енгізу. Қадамдық және объектілік байланыстыру

Тақырып 4 Сызба параметрлерін баптау

Сызбаны редакциялау. Экраннан қажет емес примитивтерді алып тастау. Алдыңгы командаларды боддырмау. Объектілерді командалар арқылы редакциялау. Қабатгарда жұмыс жасау.Тақырып 5 Примитивтер және олардың командалары

Примитивтердің қасиеттері. Сызықтардың түсі мен қалыңцығын анықтау. Сызбаның геометриялық элементтері. Қарапайым примитивтер (кесінді, нүкте, шеңбер, доға, түзу, сәуле, эллипс, сплайн мәтін) және оларды салу.

Күрделі примитивтер (полисызық, мультисызық, мультимэтін, елшем, шақтама). Объектілік байланыстыруды пайдаланып геометриялық сызбалар сызу.

Тақырып 6 Түрлерді басқару

Тақырып 7 Объектілерді редакциялау

Объектілерді таңцау. Объектілерді көшіру және орналасқан орнын өзгерту командалары. Объектілердің өлшемдерін түзету командалары. Объектілерді конструкциялау командалары.


Тақырып 8 Қабаттармен жұмыс істеу

Тақырып 9 Мәтінді қалыптастыру

Мәтінді құру командалары. Жаңа мәтіндік стильді құру. Бір ясолды мәтін. Көп жолды мәтін. Мәтіндік стильдер Мәтінді құру командалары. Жаңа мәтіндік стильді құру. Бір ясолды мәтін. Көп жолды мәтін. Мәтіндік стильдерТақырып 10 Мөлшерлерді салу

Штрихтауды орындау. Өлшемдерді салу. Өлшемдерді редакциялау командалары. Жекелеген елшемдерді түзету командалары. Өлшемдер тобын салу командалары.Тақырып 11 Блоктармен және атрибуттармен жұмыс істеу

Блокты құру. Блокты кірістіру. Атрибуттары бар блокты қуру. Блок атрибуттарын редакциялау. Блокты файлға жазу. Блоктар кітапханасын куздеу.Тақырып 12 Қатты денелі модельдерді құру және оларды редакциялау

Объектілерді таңдау. Объектілерді көшіру және орналасқан орнын өзгерту командалары. Объектілердің өлшемдерін түзету командалары. Объектілерді конструкциялау командалары.Тақырып 13 Сызбаларды принтер мен плоттерге шығару.

Тақырып 14 Файлдарды импортқа жэне экспортқа шығару.


3.3 СӨЖ мазмұны


СӨЖ мақсаты студенттердің өздігінен курстың жеке тарауларын және белгілі көлемдегі үй жұмысын орындау.

(жалпы орта білім негізіндегі күндізгі оқыту формасы)
СӨЖ мазмұныСӨЖ түрі

Есептің формасы

Бақылау түрлері

Сағат көлемі

1

2

3

4

5

1

Дәрістік сабаққа дайындалу

Конспект

Сабаққа қатынасу

15

2

Тәжірибелік сабаққа дайындалу, үй жұмысын орындау

Эл.құжат

Сабаққа қатынасу

25

5

Аудиториялық сабақта қарастырылмаған материалдарды оқу

Конспект

Конспектті тексеру

15

6

Үй жұмысын орындау

Есеп

ҮЖ қорғау

10

7

Межелік бақылауға дайындық
РК 1, РК 2

2,5
Барлығы:

67,53.4 Студенттердің өздігінен оқуына арналған тақырыптар
Тақырып 1 Меню және құрал-саймандар панельдері

Құрал-саймандар панельдері. Диалогтық терезелер. Жекедара пайдалану үшін баптау.

Әдебиет: [1] §2.3 стр. 22; §2.4 стр.24-26.
Тақырып 2 Графикалық примитивтер және олармен жумыс істеу

Примитивтердің қасиеттері. Сызықтардың түсі мен қалыңцығын анықтау. Сызбаның геометриялық элементтері. Қарапайым примитивтер (кесінді, нүкте, шеңбер, доға, түзу, сәуле, эллипс, сплайн мәтін) және оларды салу.

Күрделі примитивтер (полисызық, мультисызық, мультимэтін, елшем, шақтама). Объектілік байланыстыруды пайдаланып геометриялық сызбалар сызу.

Әдебиет: [2] §11.3 стр. 122


Тақырып 3 Сызбаны редакциялаудың қажетті командалары

Сызбаны редакциялау. Экраннан қажет емес примитивтерді алып тастау. Алдыңгы командаларды боддырмау. Объектілерді командалар арқылы редакциялау. Қабатгарда жұмыс жасау.

Әдебиет: [1] §13 стр. 152; §13.1 стр.155-160.
Тақырып 4 Сызба элементтерін түрлендіру

Объектілерді таңцау. Объектілерді көшіру және орналасқан орнын өзгерту командалары. Объектілердің өлшемдерін түзету командалары. Объектілерді конструкциялау командалары.

Әдебиет: [2] §13 стр. 162; §13.1 стр.185-190.
Тақырып 5 Сызбаларды ресімдеу

Штрихтауды орындау. Өлшемдерді салу. Өлшемдерді редакциялау командалары. Жекелеген елшемдерді түзету командалары. Өлшемдер тобын салу командалары.

Әдебиет: [2] §5 стр. 120; §6-7 стр.130-138
Тақырып 6 Сызбадағы мәтін

Мәтінді құру командалары. Жаңа мәтіндік стильді құру. Бір ясолды мәтін. Көп жолды мәтін. Мәтіндік стильдер.

Әдебиет: [2] §5 стр. 130; §6-7 стр.130-138
Тақырып 7 Қайталанатын фрагменттерді сызбаға кірістіру

Блокты құру. Блокты кірістіру. Атрибуттары бар блокты қуру. Блок атрибуттарын редакциялау. Блокты файлға жазу. Блоктар кітапханасын куздеу.

Әдебиет: [1] §15 стр. 80; §16-17 стр.110-118
Тақырып 8 Сызбаларды стандарттау

Үлгілерді жасау. Үлгілерді пайдалану. Қатты көшірмені алу.

Әдебиет: [2] §5 стр. 120; §6-7 стр.130-138
Тақырып 9 Қатты денені жобалау

Типтік көлемді денелерді қалыптастыру. Айналу денелерін салу. Қималар мен тіліктер. Объектілерді үшөлшемді кеңістікте түрезгерту

Әдебиет: [3] §10 стр. 44; §11-12 стр.50-62.
Выписка из рабочего Форма учебного плана Ф СО ПГУ 7.18.1/10

специальности4 Жұмыстық оқу жоспарынан көшірме

«Машиналық графика»050712 «Машинажасау»Оқыту

формасы

Бақылау

формасы

Студ. жұмыс көлемі (сағат.)

Курстарға және семестрлерге сағаттардың бөлінуі

Емтихан

сынақ

К.Ж.

К.Ж.

ЕГЖ

Бақ.жұм раб.

Барлығы

дәріс.

тәжіріб.

лаб.

СӨЖ

СӨЖМ

дәріс.

тәжіріб.

лаб.

СӨЖ

барл.

ауд.

СӨЖ

1

Орта білім негізінде күндізгі оқыту 050712

5
135

45

67,5

семестр 5

семестр

15

30
67,5

22,5

2семестр

семестр

5 Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыздығы Машиналық графика пәні бойынша
Негізгі

1.Полищук В.В., Полищук А.В. AutoCAD 2000 М.: «Диалог-МИФИ»,


2000. - 448 с.

 1. Уваров А. С. AutoCAD 2000 для конструкторов М.: ДМК, 2000.- 299 с.

 2. ФедоренковА.П., Басов К.А., КимаевА.М. AutoCAD 2000 М.: « ДЕСС
  КОМ», 2001.-527 с.

 3. Красильникова Г.А., Самсонов В.В., Тарелкин СМ., Автоматизация ин­
  женерно - графических работ Санкт - Петербург « ПИТЕР»,2001. - 255 с.

  Санкт-Петербург (орыс. Санкт-Петербург, Питер) - Ресейдің федералдық мәні бар қала, Солүстік-Батыс федералды аймағының және Ленинград облысының әкімшілік орталығы. 1914 жылдың 31 тамызынан 1924 жылдың 26 қаңтарына дейін -- Петроград, 1924 жылдың 26 қаңтарынан 1991 жылдың 6 қыркүйегіне дейін - Ленинград деп аталған.5. Погорелов В. И. Трёхмерное моделирование и дизайн Санкт – Петербург «БХВ - Петербург», 2003. - 271 с
Қосымша

6. Финкельштейн Эллен. Библия пользователя AutoCAD 2ОО2.:Пер.с англ.-К.; М; СПб: Диалектика, 2002. - 1071 с.

Диалектика (гр. διαλεκτική – пікірталас, әңгімелесу өнері) - табиғаттың, адамзат қоғамының және ойлаудың қозғалысы мен дамуынын жалпы зандылықтары туралы философиялық ғылым, бір қасиеттен екінші қасиетке секіріс түрінде ауысуына әкелетін ішкі қарама-қайшылықтарын және қарама-қарсылықтардың күресін ашу жолымен қоғам мен табиғаттың әрқашан қозғалыста болатын және өзгеріп отыратын құбылыстарын танудық ғылыми әдісі.Лист согласования Форма

рабочей программы Ф СО ПГУ 7.18.1/11дисциплины

Жұмыс бағдарламасының келісім парағы

Машиналық графика

2008-2009 оқу жылына

КЕЛІСІМ ПАРАҒЫ


Шығаратын

кафедра

Кафедра меңгерушісінің аты-жөні

Қолы

Келісім күні

1

2

3

4

Машинажасау

Шумейко И.А. • ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
 • Кафедра меңгерушісі _________________________ Мустафин А.Х.
 • 1.2 Пәнді оқып білу міндеттері
 • 3.3.1 Дәріс сабақтарының мазмұны
 • 3.2.2 Пәннің жаттығу бөлімінің мазмұны
 • 3.3 СӨЖ мазмұны
 • КЕЛІСІМ ПАРАҒЫ

 • жүктеу 198.97 Kb.