Главная страница
Контакты

    Басты бет


Информатика пәнінен тестілік тапсырмалар

жүктеу 0.79 Mb.жүктеу 0.79 Mb.
бет4/12
Дата18.03.2017
өлшемі0.79 Mb.

Информатика пәнінен тестілік тапсырмалар


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

B. LPT1, LPT2, ...

C. COM1, ..., LPT1, ...

D. принтер портқа қосылмайды


Е. COM1, COM2, COM3,

$$$ 16


Принтер ... құрылғысы

A. Текстік және графикалық Ақпаратларды баспаға шығару

B. Иілгіш дискідегі барлық Ақпаратларды тез сақтау

C. Сызуларды қағазға шығару

D. Компьютерде графикалық және текстік Ақпаратны есептеу құрылғысы

E. Басқа компьютерлермен телефон желісі арқылы Ақпарат алмасу

$$$ 17

Монитор дегеніміз не:A. мәтіндік және графикалық мәліметті экранға бейнелеу құрылғысы.

B. компьютерді жөндеу кезіндегі ақауды табу процедурасы.

C. экранға мәтіндік және графикалық мәлімет шығаратын бағдарламалық құралдар.

D. псевдографика тәртібінде істейтін, мәліметті қорытындылайтын құрылғы.

E. мәтіндік және графикалық мәліметті енгізу кұрылғысы.

$$$ 18


Фон-Нейман бойынша жедел жады дегеніміз не:

A. негізгі қызметі жедел әрекеттерді орындауға арналған құрылғы.

B. файлдарды архивтейтін құрылғы.

Файл (ағылш. File) - дерек сақтаудың негізгі бірлігі болып табылады.

C. деректермен бағдарламалардың мәтінін сақтайтын құрылғы.

D. сыртқы құрылғылармсн қарым-қатынас жасайтын блок.

E. бағдарламаның қажетті элементі.

$$$ 19

"Тышқан" дегеніміз не:A. компьютерге мәліметтерді енгізетін манипулятор.

B. деректер мен бағдарламаларды архивациялайтын жүйе.

C. шашыранды (бүріккіш) принтердің түрі.

D. шағын жинақтауыш диск.

E. портативтік дербес компьютердің пернелер тақтасы.

Манипулятор (французша manіpulateur; латынша manіpulus - уыс, manus - қол) - 1) кеңістіктегі нысанды (бұйым, дайындама, зат) өңдеуде, орнын өзгертуде, т.б. адам қолының қимылына ұқсас қозғалыс функцияларын атқаратын жұмыс органымен жабдықталған механизм.
Дербес компьютер (қысқаша ДК) - компьютердің қазіргі уақытта ең кең тараған түрі болып табылады. Дербес компьютер бір мезгілде бір адамның пайдалануына арналған. Дербес компьютерлердің негізгі екі санаты бар: стационарлық және тасымалы компьютерлер.

$$$ 20


Тышқан ... құрылғысы

A. Басқа компьютерлермен телефон желісі арқылы Ақпарат алмасу

B. Иілгіш дискідегі барлық Ақпаратларды тез сақтау

C. Сызуларды қағазға шығару

D. Компьютерде Ақпаратларды енгізуді жеңілдету

E. Компьютерде графикалық және текстік Ақпаратны есептеу

$$$ 21

Модем қандай қызмет атқарады:A. модем - басқа компьютерлермен телефон арқылы мәлімет
алмасу үшін қолданылатын құрылғы.

B. модем - компьютермен жұмыс істегенде қателерді түзететін


құрылғы.

C. модем - компьютермен принтер арасын телефон арқылы байланыстырады.

D. модем өзі қосылған дербес компьютердің курсорын басқаруға мүмкіндік береді.

E. модем мәліметті сақтау мүмкіндігін береді.

$$$ 22

Модемнің ең маңызды параметрі ...A. Ажырату шегі

B. Деректерді жеткізу жылдамдығы

C. Өнімділігі

D. Тактілік жиілігі

E. Разрядтылығы

$$$ 23


Ресурстардың көзі болып саналатын компьютер қалай аталады?

A. Шина


B. Жұлдыз

C. Сервер

D. Домен

E. Провайдер

$$$ 24

Плоттер –бұл:A. Басқа компьютерлермен Ақпарат алмасу

B. Тексті қағазға шығару

C. Ақпаратны бейнелеудің ең керекті түрі

D. Сызуларды қағазға шығару

E. Иілгіш дискідегі барлық Ақпаратларды тез сақтауға

$$$ 25


Енгiзу-шығару порттары не үшiн керек?

A. компьютер жұмысын басқару

B. мәлiметтi сақтау

C. компьютерге сыртқы құрылғыларды қосуға


D. ақпаратты дискке сақтауға

E. ақпаратты дисктен оқуға

$$$ 26

Графиктік режимді қолдану үшін не керек?A. Видеоадаптер, видеожады

B. Модем, желілік адаптер

C. Дыбыстық карта

D. Дыбыстық бағаналар, дыбыстық карта

E.

Бағана- тұрақты баспананың төбеге жабылған ағашын берік ұстап тұратын ұстын, тіреу (ағаш) діңгек. Қазақ түсінігінде үй тіреусіз, бақансыз болмауы керек. Яғни бағана ғұрыптық функция да аткарады. «Тіреусіз үй - көр» деген тұрақты сөз тіркесі осыған байланысты қалыптасса керек.
Модем, дыбыстық карта

$$$ 27


Дербес компьютер ненің басқаруымен жүмыс істейді:

A. операциялық жүйенің.

B. иілгіш магниттік диск жинақтауыштардың.

C. қатты магниттік диск жинақтауыштардың.

D. пернелер тақтасының.

E. монитордың.

$$$ 28

Сыртқы қүрылғылар не үшін қажет:A. мәліметтерді енгізу-қорытындылау үшін.

B. процессорды қорғау үшін.

C. жадының адрестерін бақылау үшін.

D. бағдарламаларды орындауды басқару үшін.

E. арифметикалық - логикалық операцияларды орындау үшін.

$$$ 29


Сканер дегеніміз не:

A. сканер -графикалық және мәтіндік мәліметті компьютерде оқитын құрылғы.

B. сканер - қолданушыға телефон каналы коммутациялауға
мүмкіндік беретін кұрылғы.

C. датчиктерден сандық сигналдарды енгізетін кұрылғы.

D. сканер - мәтіндік және графикалық мәліметті қорытындылау
үшін қолданылады.

E. арифметикалық есептеулерді жылдамдату үшін қолданылады.

$$$ 30

Утилиттер -бұл:A. Модуль

B. Компилятор

C.

Компилятор (compiler; compiling programm - компиляциялаушы программа) - 1) жоғарғы деңгейлі программалау тілінде жазылған алғашқы программаны машиналық тілге (алгоритмдік тілдер, түсіндіргіш, аударғыш) түрлендіруді орындайтын компьютердің жалпы математикалық жасақтамасының құрамды бөлігі.
Редактор

D. Көмекшi программалар

E. барлығы дұрыс

$$$ 31


Курсорды жол басына қою үшін:

A. End пернесін басу

B. Home пернесін басу

C. Page Up пернесін басу

D. Page Down пернесін басу

E. Enter пернесін басу

$$$ 32

Курсорды бір парақ жоғары қою үшін:

A. End пернесін басу

B. Home пернесін басу

C. Page UP пернесін басу

D. Page Down пернесін басу

E. Enter пернесін басу

$$$ 33


Қай перне курсордың (сілтеменің) үстінде тұрған таңбаны жояды:

A. DEL.


B. TAB.

C. ENTER.

D. BACKSPACE.

E. ESC.


$$$ 34

Қай перне курсордың (сілтеменің) сол жағында тұрған таңбаны жояды:

A. BACKSPACE.

B. DEL.


C. ESC.

D. ENTER.

E. INSERT.

$$$ 35


Символды қосу-ауыстыру тәртібін орнататын пернені көрсетіңіз:

A. INSERT.

B. ALT.

C. ESC.


D. ENTER.

E. DEL.


$$$ 36

Үлкен (баC. әріптерді теру тәртібін орнататын пернені көрсетіңіз:

A. Caps Lock.

B. ENTER.

C. END.

D. TAB.


E. Num Lock.

$$$ 37


Қосымша сан теру тәртібін орнатуға арналған пернені атаңыз:

A. Num Lock.

B. ESC.

C. TAB.


D. ENTER.

E. INSERT.

$$$ 38

Ctrl пернесінің қызметі:

A. Құптау

B. Таңдау

C. «Басқару» пернесі басқа пернелердің комбинациясында пайдаланылады

D. Машина ресурстарын тарату

E. Компьютер жұмысын басқару

$$$ 39


Delete және Backspace (BS) пернелерінің айырмашылығы:

A. BS – қалпына келтіру, ал Del - өшіру

B. BS-өшіру, ал Del –көшу пернесі

C. Del – курсордан кейінгі символды өшіру, ал BS – курсордың алдындағы символды өшіру

D.

Ресурс (Resource) - процеске немесе пайдаланушыға бөлінетін есептеуіш жүйенің логикалық немесе физикалық бөлігі: орталық процессор уақыты, жедел немесе сыртқы жад аймағы, логикалық немесе физикалық сыртқы құрылғы.
Символ (грекше symbolon - танымдық белгі, таңба, рәміз, пернелеу) лингвистика, логика, математика ғылымдарында таңба ұғымын береді; өнерде, философияда нәрсенің, құбылыстың қасиетін, сыр-сипатын бейнелеп, астарлап білдіретін әмбебап эстетикалық категория.
Ешқандай айырмашылығы жоқ

E. BS –сақтау пернесі, ал Del - өшіру

$$$ 40

PRINT SCREEN пернелерінің комбинациясының қолданылуы:A. Контексті менюді шақыру

B. Экран бейнесін буферге көшіру

C. Компьютердің жұмысын тыныштық тәртіпке ауыстыру үшін

D. Анықтаманы шақыру

E. Диалогты жұмыс терезесінің мазмұнын буферге көшіру

$$$ 41


Page Up тетігі курсорды қайда апарады?

A. Жолдың аяғына

B. Жолдың басына

C. Беттің басына

D. Беттің аяғына

E. Баған аяғына

$$$ 42

Енгізу пернесін ата:A. Esc

B. Enter


C. Alt

D. CTRL

E. Shift

$$$ 43


End тетігі курсорды қайда апарады?

A. Жолдың аяғына

B. Жолдың басына

C. Беттің басына

D. Беттің аяғына

E. Баған аяғына

$$$ 44

INS пернесінің жұмысы:A. Символдарды енгізу барысында “Қосу” және “Ауыстыру” режимдеріне өту

B. Басқа дискіге ауысу

C. Бір іс-әрекетті аяқтау және программадан шығу

D. Жолға символдарды теруін аяқтау

E. Мәтінге жолды қосу

$$$ 45


Қай перненің немесе пернелер комбинациясының көмегі арқылы бір жол төмен түсуге болады:

A.

B. CTRL

C. CTRL

D. Home

E.PageDown$$$ 46

Ақпарат өлшем бірліктері:

A. Сөз

B. Дискет

C. Байт, бит

D. Дюйм


E. Жол

$$$ 47


Ақпарат өлшем бірлігінің ең кішісі:

A. Байт


B. Бит

C. Гигабайт

D. Сөз

E. Килобайт$$$ 48

Бір байт қанша биттен тұрады:

A. 8.

B. 2.


C. 4.

D. 12.


E. 10.

$$$ 49


Екілік жүйеде сандар қандай мән қабылдайды:

A. 0 және 1.

B. 8 байтқа тең.

C. 256-дан 1024-ке дейін.

D. 1 және 2.

E. 0-ден 9-ға дейінгі сандар.

$$$ 50

Бір килобайт қанша байтқа тең:A. 1024.

B. 254 байтқа.

C. 860 Мбайт.

D. 8 байт.

E. 1000 байтқа.

$$$ 51


Бір гигабайт Ақпарат – бұл:

A. 1000 мегабайт

B. 1 миллион байт

C. 1024 мегабайт

D. 1 миллиард байт

E. 1024 килобайт

$$$ 52

Транслятор дегеніміз не:A. бағдарлама.

B. операциялық жүйе.

C. бағдарламау тілі.

D. жадының бөлігі.

E. дербес компьютердің бір бөлігі.

$$$ 53


ALT CTRL DEL пернесін басу не үшін қолданылады:

A. операциялық жүйені қайта жүктеу үшін.

B. компьютерді іске қоспау үшін.

C. принтерді іске қосу.

D. дисплейді іске қосу.

E. драйверлерді іске қосу.

$$$ 54

Esc пернесінің қызметі:A. Таңдау

B. Құптау

C. Операцияның орындалуын болдырмау

D. Құжатты сақтау

E. Бағдарламадағы үзіліс

$$$ 55


Компьютердің жедел жады қандай қызмет атқарады:

A. ақпаратты уақытша сақтайды.

B. ақпаратты сактайды.

C. ақпаратты дискіде сақтайды.

D. ақпаратты тез сақтайды.

E. ақпаратты дискіге және баспаға шығару.

$$$ 56

"Бит" өлшемі неге тең:A. "0" немесе "1".

B. тек "0" ғана.

C. тек "1" ғана.

D. “0” және "0".

E. “1” және "1".

$$$ 57


Интерфейс дегеніміз не:

A. ЭЕМ құрылғысы мен бағдарламаның арасындағы ақпаратты алмастыру.

Алмастыру - белгілі бір n элементті қандай да бір ретте (тәртіпте) қайталамай орналастыру. Берілген n элементтен барлығы әр түрлі n! = 1*2...n Алмастыруы жасалады. Алмастыруға байланысты көптеген есептер ауыстыру терминдері арқылы тұжырымдалады.

B. ЭЕМ құрылғылары.

C. ЭЕМ құрылғылары мен бағдармалар арасындағы байланыс.

D. мәліметтерді баспадан шығару.

E. бағдармалардың жадыда сақталуы.

$$$ 58

Дербес компьютердің негізгі құрылғысы:A. Сканер

B. Монитор

C. Процессор

D. Пернетақта

E. Принтер

$$$ 59


Дербес компьютердің процессоры дегеніміз:

A. Құрылғы.

B. бағдарлама.

C. драйвер.

D. оперативті жады.

E. операциялық жүйе.

$$$ 60

Сақтау, беру және Түрлендіру объектісі болып табылатын мағлұмат:A. ақпарат

B. бастапқы файлдар

C. деректер

D. мәтіндік файлдар

E. өңдеу объектілері

$$$ 61


Электронды есептеуіш машинасы дегеніміз:

A. берілген алгоритм бойынша ақпаратты өңдеуге арналған техникалық жабдықтар кешені

B.

Драйвер - (ағылш. drіver - жүргізуші) - компьютердің сыртқы құрылғылармен өзара әрекеттесуін басқаратын бағдарлама. Драйверлер компьютерді басқаратын операциялық жүйелердің (MS DOS, Wіndows, Unіcs, т.б.)
Жабдық - бір нәрсеге керек механизмдер, тетіктер, әр түрлі құралғылар жинағы.
ойынға арналған құрылғы

C. түрлі әрекеттер орындауға арналған техникалық жабдықтар кешені

D. көптеген әрекеттер орындау үшін белгіленген техникалық жабдықтар кешені

E. жеке қолдануға арналған құрылғы

$$$ 62

Ақпаратты сақтау үшін қолданылады:A. ЖЕСҚ, АЛҚ, ТЕСҚ

B. БҚ, СЕСҚ, ТЕСҚ

C. ЖЕСҚ, СЕСҚ, ТЕСҚ,

D. ЕШҚ, АЛҚ, СЕСҚ

E. АЛҚ, ЕШҚ, ЖЕСҚ

$$$ 63


Мультимедиа сөзі қандай үғым береді:

A. Бір құжаттағы мәндердің әр түрлерінің жинағы (мәтіндік, графикалық,


музыкалық және бейнелік).

B. Мәтіндік және графикалық, ақпараттың болуы.

C. Аппараттық және бағдарламалык тәсілдердің болуы.

D. Ақпараттың визуалдық көрінісі.

E. Арифметикалық және логикалық операциялардың орындауы

$$$ 64


Үнемі қолданылатын программалар мен деректерді сақтауға арналған негізгі құрылғы ... диск

A. Қатты

B. Жұмсақ

C. Компакт

D. Флэш

E. Zip


$$$ 65

Бейне карта дегеніміз не:

A. Бейнеадаптер.

B. Монитор.

C. Перне.

D. Шағын дисковод.

E. Операциялык жүйе.

$$$ 66


Компьютер іске қосылып тұрғанда мәліметтерді уақытша сақтайтын микросхема жиынтығы:

A. Қатты диск

B. Процессор

C. Шиналар

D. Жедел жады

E. Сыртқы жады

$$$ 67

Тактiлiк жиiлiк қай құрылғының характеристикасын бередi?A. монитор

B. процессор

C. пернелiк

D. принтер

E. тышқан

$$$ 68

          Жадының негiзгi характеристикасы…


A.тактiлiк жиiлiк

B.пиксель


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

  • C. компьютерге сыртқы құрылғыларды қосуға
  • Жадының негiзгi характеристикасы…

  • жүктеу 0.79 Mb.