Главная страница
Контакты

    Басты бет


«Қиын есептерді шешу» ПӘнінен оқУ-Әдістемелік кешен

жүктеу 0.89 Mb.жүктеу 0.89 Mb.
бет5/5
Дата14.04.2017
өлшемі0.89 Mb.

«Қиын есептерді шешу» ПӘнінен оқУ-Әдістемелік кешен


1   2   3   4   5

Жеке тапсырмалар

Семестрде жеке тапсырмаларды орындау міндетті болып есептеледі. Ол реферат түрінде орындалып немесе электрондық нұсқада құрылып, студенттер алдында қорғалады. Әрбір жеке тапсырма бағаланады және ол қорытынды бағалауға әсер етеді.

 1. Өзіндік жұмыс


СОБӨЖ сабақ кестесінде бөлінген уақытта орындалады және сабақ соңында тапсырылады. Сабақтан кейін қабылданбайды, бағаланбайды.

Қосымша материалдарды іздеу, берілген тақырыптың мазмұнын тереңдету, практикалық мәнділігін анықтау, т.с.с. тапсырмалар студентке жүктеледі. СӨЖ тапсырмаларды орындау мен тапсыру графигіне сәйкес қабылданады.


 1. Білімді бақылау..


Оқу материалын меңгергендігін практикалық тапсырмаларды орындау, тестілеуден өту, тақырып бойынша жазбаша жауап арқылы тексеріледі.

Бақылау сабақта жүргізіледі, сабақ соңында тапсырылады, сабақ соңынан қабылданбайды және бағаланбайды. 1. Әңгімелесу.

Әңгімелесу әр топ үшін кесте бойынша жүргізіледі.
Емтиханға дайындық сұрақтары.

 1. Бүтін санды арифметика.

 2. Бүтін сандарды түрлендіру командалары.

 3. Символдық айнымалыларды түрлендіру функциялары мен процедуралары

 4. Ішкі программаларды қолданып, қиынырақ есептердің программасын құру.

 5. Функцияны қолданып программалау

 6. Процедураны қолданып программалау

 7. Рекурсия

 8. Массивті, матрицаны түрлендіру.

 9. Массивті түрлендіруге берілген олимпиадалық есептерді программалау

 10. Жазба құрылымдық типі.

 11. Жазбаны қолданып қиынырақ есептерді программалау

 12. Файлмен жұмыс командалары.

 13. Программалауда файлды қолдану.

 14. Құрылымдық типтерді түрлендіруге берілген олимпиадалық есептерді программалау.

 15. Модуль.

 16. Стандарт модульдер.

 17. Модуль құрылымы.

 18. Стандарт модульдермен жұмыс.

 19. Модуль жасау. Модульді компиляциялау.

 20. Модульді программада қолдану

 21. Объектілер. ОБП- ның негізгі принциптері.

 22. Объект жасау.

 23. Динамикалық жады.

 24. Динамикалық жадыны қолдану функциялары мен процедуралары.

 25. Көрсеткіштер.

 26. Адрес және көрсеткіш. Көрсеткішті қолдану.

27. Комбинаторика элементтерін қолданып программалау.

28. Криптография есептерін программалау.

29.Информатика пәнінен қалалық, олимпиада есептерін шешу.

30.Облыстық олимпиада есептерін шешу.Емтиханға дайындық үшін тестілер.
1. Келесі программа не орындайды:

var a:array [1..10] of integer;

i, k: integer;

begin


for i:=1 to 10 do readln (a[i]);

for i:=1 to 10 do

if a[i] mod 2 <>0 then k:=k 1;

writeln(k) end.

a) массивтің тақ элементтерін санайды

b) массивтің жұп элементтерін санайды

c) массив элементтерін санайды

d ) массивтегі жай сандарды санайды


2. Келесі программа не анықтайды?

var a: array [1..10] of real;

i, p: integer; x: real;

begin


for i:=1 to 10 do read (a[i]);

x:=a[1]; p: =1;

for i:=1 to 10 do

if a[i]>x then begin x:=a[i]; p:=i; end;

writeln (a[p]); End.

a) максимум элементті табады

b) минимум элементті табады

c) массивтің m-ге тең элементін табады

d) массивтің m-элементінің индексін табады.
3. Екі өлшемді массивті матрица түрінде шығарудың дұрыс вариантын көрсет:

a) for i:=1 to 3 do begin for j:=1 to 3 do write (a[i,j]);

writeln; end;

b) for i:=1 to 3 do for j:=1 to 3 do write (a[i,j]);

c) for i:=1 to 3 do for j:=1 to 3 do begin write (a[i,j]);

writeln; end;

d) for i:=1 to 3 do begin for j:=1 to 3 do writeln (a[i,j]);

writeln; end;

4. Келесі программа не орындайтынын анықтаңдар:

var a:array [1..10] of real; i,p:integer; y:real;

begin

for i:=1 to 10 do read (a[i]);y:=a[1]; p:=1;

for i:=1 to 10 do

if a[i]>y then begin y:=a[i]; p:=i; end;

for i:=p 1 to 10 do

a[i]:=0.5;

for i:=1 to 10 do

writeln (a[i]); end.
a) ең үлкен элементті тауып, одан кейін тұрған элементтерді 0,5-пен алмастырады

b) ең үлкен элементті тауып, оны 0,5-пен алмастырады.

c ) массивтің барлық элементтерін 0,5-пен алмастырады.

d) ең кіші элементті тауып, одан кейін тұрған элементтерді 0,5-пен алмастырады


5. Келесі программа не орындайды:

Const n=10; m=150;

var a:array [1..n] of integer;

i,s: integer;

s1:real;

begin


for i:=1 to n do

a[i]:=random (m); s:=0;

for i:=1 to n do s:=s a[i];

s1:=s/n;


writeln(s1)

end.


a) массив элементтерінің арифметикалық ортасын табады

b) массив элементтерінің қосындысын табады

c) программа дұрыс емес, себебі масcив элементтері енгізілмеген

d) массивтің кездейсоқ элементтерінің арифметикалық ортасын табады


6. Екі өлшемді массивтің оң элементтерінің қосындысын табу программасының дұрыс фрагментін көрсетіңдер..

a) for i:=1 to 5 do for j:=1 to 5 do

if a[i,j]>0 then s:=s a[i,j]; write (s) end.

b) for i:=1 to 5 do for j:=1 to 5 do

if a[i]>0 then s:=s 1; write (s) end.

c) for i:=1 to 5 do for j:=1 to 5 do

if a[i,j]< >0 then s:=s 1; write (s) end.

d) for i:=1 to 5 do for j:=1 to 5 do

if a[i,j]>0 then s:=s a[i,i]; write (s) end.
7. Келесі программа не орындайды:

var a:array [1..7] of real; i,p:integer; x,b: real;

begin

for i:=1 to 7 do readln (a[i]);x:=a[1];

for i:=1 to 7 do

if a[i]

b:=a[p] ; a[p]:=a[1]; a[1]:=b; writeln;

for i:=1 to 7 do

writeln (a[i]) end.

a) массивтің ең кіші және бірінші элементерінің орнын алмастырады

b) массивтің алғашқы және соңғы элементерінің орнын алмастырады

c) массивтің ең үлкен және соңғы элементерінің орнын алмастырады

d) массивтің ең үлкен және ең кіші элементерінің орнын алмастырады


8. Матрицаның баған элементтерінің көбейтіндісін табатын программа фрагментінің дұрыс вариантын көрсет.

a) for j:=1 to 4 do begin p:=1;

for i:=1 to 3 do

p:=p*a[i,j]; writeln (p);end;

b) p:=1;

for j:=1 to 4 do

for i:=1 to 3 do

p:=p*a[i,j]; writeln (p);end;

c) p:=1;

for i:=1 to 3 do

for j:=1 to 4 do

p:=p*a[i,j]; writeln (p);

d) for i:=1 to 3 do begin p:=1;

for j:=1 to 4 do

p:=p*a[i,j]; writeln (p);end;
9. Берілген программа нәтижесінде экранға не шығады?:

for i:=1 to 10 do begin k:=0;

for j=1 to i do

if i mod j = 0 then k:=k 1;

if k=2 then s:=s 1; end;

writeln(‘s=’,s)


a) 10-ға дейінгі жәй сандардың саны

b) 10-ға дейінгі жәй сандардың қосындысы

c) 10-ға дейінгі жәй сандар

d) мәні 2-ге тең жәй сан


10. Келесі программа нені орындайды:

m:=a[1];

for i:=1 to 7 do

if a[i]>m then begin m:=a[i]; p:=i; end;

b:=a[p] ; a[p]:=a[1]; a[1]:=b;

writeln;


for i:=1 to 7 do

writeln (a[i])

end.

a) массивтің ең үлкен және бірінші элементерінің орнын алмастырадыb) массивтің алғашқы және соңғы элементерінің орнын алмастырады

c) массивтің ең кіші және соңғы лементерінің орнын алмастырады

d) массивтің ең үлкен және ең кіші элементерінің орнын алмастырады

11. Программа нәтижесінде не шығады?

var x:integer;

z,y:real;

procedure K (a:integer; var b:real);

begin b:=(a-4)/2; end;

begin x:=5; K (x,y); z:= x y;

writeln (z)

end.

a) 5.5


b) 4.5

c) 6.5


d) 0.5
12. Программа нәтижесінде не шығады?

var x:integer; z,y:real;

procedure А (a:integer; var b:real);

begin b:=(a 8)/2; end;

begin x:=6; А (x,y); z:= x*y;

writeln (z)

end.

a) 42


b) 50

c) 4


d) 0
13. Төмендегі функция нені анықтайды?

function PP(a,b:byte):byte;

begin

if a

end;

a) екі бүтін санның ең үлкенін

b) екі бүтін санның ең кішісін

c) екі нақты санның ең үлкенін

d) екі бүтін санның ең үлкен ортақ бөлгішін
14. Төмендегі процедура нені анықтайды?

procedure PP(a,b:byte;var p:byte);

begin

if a>b then p:=b else p:=a;end;

a) екі бүтін санның ең кішісін

b) екі нақты санның ең үлкенін

c) екі бүтін санның ең үлкенін

d) екі бүтін санның ең үлкен ортақ бөлгішін
15. Төмендегі процедура нені анықтайды?

procedure PP(a,b:byte;var p:byte);

begin

while a<>b doif a>b then a:=a-b else b:=b-a;

p:=b;


end;

a) екі бүтін санның ең үлкен ортақ бөлгішін

b) екі бүтін санның ең кішісін

c) екі бүтін санның ең кіші ортақ еселігінd) екі бүтін санның ең үлкенін

12. Пән бойынша қолданылатын программалық және мультимедиалық құралдар.

Мультимедиа (Multimedia) - компьютерде дыбысты, ақпаратты, тұрақты және қозғалыстағы бейнелерді біріктіріп көрсету үшін жинақталған компьютерлік технология. Ол ақпаратты кешенді түрде бейнелеуді - мәліметтерді мәтіндік, графикалық, бейне-, аудио- және мультипликациялық түрде шығаруды - жүзеге асырады.
 1. Borland Pascal тілінің программалық жабдықтамасы (№9, 306-311 каб)

 2. Borland Pascal тілі пәнінен электрондық оқулықтар. (№9, 306-311 каб)


13. Мамандандырылған дәрісханалар мен зертханалар тізімі.


Корпус нөмірі

Дәрісхана нөмірі

Қызметі

№8

302

компьютерлік класс

№8

304

компьютерлік класс

№8

305

компьютерлік класс

№8

306

компьютерлік класс

№8

307

компьютерлік класс

№8

308

компьютерлік класс

№8

310

компьютерлік класс

№8

311

компьютерлік класс

№8

405

компьютерлік класс

№1

209

интернет-класс

№1

102

электрондық оқу залы
1   2   3   4   5

 • Өзіндік жұмыс
 • Білімді бақылау..

 • жүктеу 0.89 Mb.