Главная страница
Контакты

    Басты бет


«Электр Желілерін Басқару жөніндегі Қазақстан Компаниясы» АҚ

жүктеу 1.63 Mb.жүктеу 1.63 Mb.
бет8/11
Дата29.03.2017
өлшемі1.63 Mb.

«Электр Желілерін Басқару жөніндегі Қазақстан Компаниясы» АҚ


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

12. БАСҚА ДА АҒЫМДЫҚ АКТИВТЕР


Мың теңгемен


2015 жылғы 31 наурыз

2014 жылғы 31 желтоқсан

Материалдарды жеткізуге және қызмет көрсетуге төленген аванстар

176.645

205.731

Алдағы кезеңдердің шығыстары

147.316

35.094

Қызметкерлерге берілген қарыздар

26.505

28.300

Басқадай дебиторлық берешек

112.898

106.297

Минус: басқадай ағымдағы активтердің құнсыздануы бойынша резерв

(57.486)

(97.987)
405.878

277.435

Басқадай ағымдағы активтердің құнсыздануы бойынша резервтегі өзгеріс былайша берілген:


Мың теңгемен

2015

2014

1 қаңтарда

97.987

29.574

Кезеңдегі аударым

4.060

7.763

Қалпына келтірілді

(44.561)

(1.103)

Қолданылды

31наурызға

57.486

36.234

13. АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ БАЛАМАЛАРЫ
Мың теңгемен


2015 жылғы 31 наурыз

2014 жылғы 31 желтоқсан

Қысқа мерзімді депозиттер

6.000.000

7.550.000

Банктердегі теңгемен ашылған есеп шоттар

4.972.472

4.334.932

Банктердегі шетел валютасында ашылған есеп шоттар

2.225.074

2.067.974

Касадағы бар ақша

3.179

4.298

Арнайы шоттардағы ақша

3.005

4.919
13.203.730

13.962.123

13. АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ БАЛАМАЛАРЫ (ЖАЛҒАСЫ)


2015 жылғы 31 наурыздағы және 2014 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күй бойынша ақша қаражаттары мен олардың баламалары мынадай валюталарда берілген:

Мың теңгемен


2015 жылғы 31 наурыз

2014 жылғы 31 желтоқсан

Теңге

10.978.656

11.894.149

Еуро

1.147.171

409.569

АҚШ доллары

1.038.338

1.653.838

Ресей рублі

39.221

4.203

Басқадай

344

364
13.203.730

13.962.123

14. Капитал


2015 жылғы 31 наурыздағы және 2014 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күй бойынша Компанияның жарғылық капиталы шығарылған және толық 260.000.
Жарғылық капитал / Жарғы капиталы - құрылатын кәсіпорынның (фирманың, ұйымның) активтеріне құрылтайшылар салған салымдардың құны, яғни оның капиталының бастапқы сомасы. Ол кәсіпорынның жарғысында айқындалады, негізінен акцияларды сатудан түскен ақша есебінен құралады.
000 акцияны құрады.

Халықтық IPO бағдарламасының шеңберінде Топ 25.999.999 дана мөлшеріндегі жәй акцияларды 505 теңге бағасы бойынша Қазақстандық қор биржасында орналастырды. 2014 жылдың 19 желтоқсанында жарғылық капиталға жарна 13.129.999 мың теңге мөлшерінде алынды. 2014 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күй бойынша жарғылық капитал акцияларды шығаруға байланысты консультациялық қызмет көрсетулердің құны шегере халыықтық IPO бағдарламасы бойынша 692.568 мың теңге мөлшерінде көрсетілген.Дивидендтер

2015 жылғы 31 наурыздағы және 2014 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған үш ай ішінде Топ дивидендтерді жарияамады және төлеген жоқ.Акцияларға пайда

Акцияға базалық және көбейтілген пайда сомалары кезең ішіндегі таза пайданы жыл ішінде айналымда болған жай акциялардың орташа алғандағы санына бөлу жолымен есептелген. Топта 2015 ж. 31 наурызда аяқталған үш ай ішінде айналыста болған 260.000.000 кәдімгі акцияларының орташа алғандағы саны болды (2014 жылы аяқталған үш айда: 214.491.940). 2015 жылғы 31 наурыздағы және 2014 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған үш ай ішінде 2015 жылғы 31 наурыздағы және 2014 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған үш ай ішінде базалық және көбейтілген пайда мен залал сәйкесінше 35,86 теңгені және 32,48 теңгені құрады.Акциялардың баланстық құны

«Қазақстан қор биржасы» АҚ (бұдан әрі мәтін бойынша – «ҚҚБ») Биржалық кеңесінің 2010 жылғы 4 қазандағы шешіміне сәйкес қаржылық есептеме ҚҚБ бекітікен қағидаларға сәйкес есептелген есептік күндегі бір акцияның (жәй және артықшылықты) баланстық құны туралы мәліметтен тұруы тиіс.Мың теңгемен


2015 жылғы 31 наурыз

2014 жылғы 31 желтоқсан

Барлығы активтер

548.909.559

549.928.041

Минус: материалдық емес активтер

(992.653)

(1.044.908)

Минус: барлығы міндеттемелер

(179.773.049)

(190.150.575)

Таза активтер

368.143.857

358.732.558260.000.000

260.000.000

Жай акциялардың саны

1.416

1.380

Активтерді қайта бағалау резерві

2015 жылғы 31 наурыздағы және 2014 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күй бойынша активтерді қайта бағалау резерві Топтың 2014 жылғы 1 маусымдағы жай-күй бойынша ҰЭТ үймереттерін қайта бағалау нәтижесіндегі құн өсімімен көрсетілген (мұның алдындағы қайта бағалау 2013 жылғы 1 қарашадағы жай-күй бойынша жүргізілген). Активтерді қайта бағалау резерві активтерді қайта бағалау резервінен 2015 ж. 31 наурызда аяқталған үш ай ішінде негізгі құралдарды шығару нәтижесіндегі таратылмаған пайдаға аудару 4.784 мың теңгені құрады (2014 жылы аяқталған үш айда: 1.854 мың теңге).14. КАПИТАЛ (жалғасы)

Басқадай резервтер

Басқадай резервтер өз алдына сату үшін қолда бар инвестицияларды қайта бағалау бойынша резервтерді білдіреді. Бастапқы бағалағаннан кейін сату үшін қолда бар қаржылық инвестициялар бастапқы бағалағаннан кейін әділ құны бойынша бағаланады, ал солар бойынша іске асырылмаған табыстар немесе шығыстар инвестицияларды мойындау тоқтатылған сәйтке дейін резервтер құрамында басқадай жиынтық табыс ретінде танылады. Облигациялардың әділ құны активтерді сатқан жағдайда алынған немесе міндеттемелерді табыс ету үшін төленетін бағаға негізделген, сәйкесінше, бұл кіріс бағасы емес, шығыс бағасы.


15. ҚАРЫЗДАР


Мың теңгемен


2015 жылғы 31 наурыз

2014 жылғы 31 желтоқсан

Халықаралық қайта құру және даму банкі («ХҚДБ»)
44.426.252

43.861.868

Еуропа қайта құру және даму банкі («ЕҚДБ»)
56.913.347

63.734.545107.596.413

12 ай ішінде өтелуі тиіс қарыздардың ағымдағы

бөлігін шегергенде


(12.881.885)
89.187.084

94.714.528

2015 жылғы 31 наурыздағы және 2014 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күй бойынша қарыздар бойынша есептелген және төленбеген сыйақы сәйкесінше 648.015 мың теңгені және 902.515 мың теңгені құрады.

2015 жылғы 31 наурыздағы және 2014 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күй бойынша қарыздарды ұйымдастыру жөніндегі комиссияның амортизацияланбаған бөлігі сәйкесінше 872.872 мың теіңгені және 894.810 мың теңгені құрды.Қарыздар мынадай валюталарда берілді:

Мың теңгемен


2015 жылғы 31 наурыз

2014 жылғы 31 желтоқсан

АҚШ долларымен

66.981.546

66.134.005

еврода

34.358.053

41.462.408
101.339.599

107.596.413

«Ұлттық электр торабын жаңғырту»
«Ұлттық электр торабын жаңғырту» жобасын іске асыру үшін Топ 1999 жылы мынадай кредиттік желілер ашты:
(а) ХҚДБ 20 жылға берген 140,000 мың сомасындағы кредиттік желісі, Қазақстан Республикасының кепілдігімен қамтамасыз етілді. Қарыз 2005 жылдан бастап жыл сайынғы жарналармен өтелуге жатады. Қарыз бойынша пайыздар ЛИБОР плюс жалпы спрэд банкаралық мөлшерлемесі бойынша есептеледі және жылына екі рет өтеледі. 2015 жылғы 31 наурыздағы және 2014 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күй бойынша қарыз бойынша берешек қалдығы сәйкесінше 60.270 мың АҚШ долларын (теңгемен баламада 11.189.125 мың) және 60.270 мың АҚШ долларын (теңгемен баламада 10.990.234 мың) құрайды.
(б) ЕҚДБ 15 жыл мерзімге берген 45, 000 мың АҚШ долдары, Қазақстан Республикасы Үкіметінің кепілдігімен қамтамасыз етілді. Қарыз 2004 жылдан бастап жыл сайынғы жарналармен өтелуге жатады. Қарыз бойынша пайыздар ЛИБОР плюс 1% маржа мөлшерлемесі бойынша есептеледі және жылына екі рет төленеді. 2015 жылғы 31 наурыздағы және 2014 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күй бойынша қарыздар жөніндегі берешек қалдығы сәйкесінше 1.944 мың АҚШ долларын (теңгемен баламада 360.904 мың) және 3.905 мың АҚШ долларын (теңгемен баламада 712.077 мың) құрайды.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

  • 13. АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ БАЛАМАЛАРЫ
  • 13. АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ БАЛАМАЛАРЫ (ЖАЛҒАСЫ)
  • 14. Капитал
  • 15. ҚАРЫЗДАР

  • жүктеу 1.63 Mb.