Главная страница
Контакты

    Басты бет


«Электр Желілерін Басқару жөніндегі Қазақстан Компаниясы» АҚ

жүктеу 1.63 Mb.жүктеу 1.63 Mb.
бет6/11
Дата29.03.2017
өлшемі1.63 Mb.

«Электр Желілерін Басқару жөніндегі Қазақстан Компаниясы» АҚ


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

ҰЭТ ғимараттарының баланстық құны, егер олар жинақталған тозуды шегергенде бастапқы құн бойынша есепке алынған болса, былайша берілді:


Мың теңгемен

2015 жылғы 31 наурыз

2014 жылғы 31 желтоқсан

Бастапқы құны

249.483.962

249.271.337

Жинақталған тозу

(67.740.742)

(65.946.769)

Қалдық құны

181.743.220

183.324.568

2015 жылғы 31 наурыздағы және 2014 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күй бойынша пайдаланыстағы тозған негізгі құралдардың құны (бастапқы бағасы бойынша) 6.426.917 мың теңгені және тиісінше 6.261.817 мың теңгені құрады.


Қарыздар бойынша капиталдандыру

2015 жылғы 31 наурызда аяқталған үш ай ішінде Топ банк қарыздары арқылы қаржыландырылатын инвестициялық жобалардың аяқталуына байланысты қарыздар бойынша шығындарды капиталдандырған жоқ (2014 жылы 31 наурызда аяқталған үш ай ішінде капиталдандырылған шығындар 3,6% мөлшеріндегі капиталдандыру мөлшерлемесі бойынша 132.133 мың теңге).Аяқталмаған құрылыс

Аяқталмаған құрылыс, негізінен, «500кВ Екібастұз-Шүлбі ГЭС (Семей) – Өскемен желісін салу» және «500 кВ Шүлбі ГЭС (Семей) – Ақтоғай – Талдықорған – Алма ӘЖ-ні салу», «Павлодар энергия торабын күшейту» жобаларын іске асыру жөніндегі құрылыс-монтаждау жұмыстарымен және жабдықпен берілді.Ұзақ мерзімді активтер үшін берілген аванстар

2015 жылғы 31 наурыздағы жай-күй бойынша ұзақ мерзімді активтерді сатып алуға берілген аванстар негізінен «500 кВ Екібастұз – Шүлбі ГЭС (Семей) – Өскемен желісін салу», «500 кВ Шүлбі ГЭС (Семей) – Ақтоғай – Талдықорған – Алма ӘЖ-ні салу» және «Палодар энергия торабын күшейту» жобасы бойынша жеткізушілерге құрылыс жұмыстары мен қызметтері үшін төленген аванстармен ұсынылған (2014 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күй бойынша ұзақ мерзімді активтер үшін берілген аванстар негізінен «500 кВ Екібастұз – Шүлбі ГЭС (Семей) – Өскемен желісін салу» жобасы бойынша құрылыс жұмыстары мен қызметтері үшін жеткізушілерге төленген аванстармен ұсынылған).

7. ҚАУЫМДАСТЫРЫЛҒАН КОМПАНИЯЛАРҒА ИнвестициЯЛАР


Қауымдастырылған компанияларға инвестициялар былайша келтірілген:

Мың теңгемен

31 наурыз 2015 жыл

31 желтоқсан 2014 ж

«ҚазЭнергоСым» ЖШС

164.317

167.112

«Батыс Транзит» АҚ

151.574

115.053
315.891

282.165

Топтың қауымдастырылған компаниялардағы иелену үлесі былайша келтірілген:
31 наурыз 2015 жыл

31 желтоқсан 2014 ж

«ҚазЭнергоСым» ЖШС

49,9%

49,9%

«Батыс Транзит» АҚ

20,0%

20,0%

«ҚазЭнергосым» ЖШС

2012 жылдың қазанында Топ пен «East Industry Company Ltd» ЖШС, үшінші тарап «ҚазЭнергоСым» ЖШС (бұдан әрі мәтін бойынша «ҚазЭнергоСым») құрды. ҚазЭнергоСым –ның негізгі қызмет ететін және тіркелген жері Қазақстан Республикасы болып табылады. ҚазЭнергоСым-ның негізгі қызметі кабельді және өткізгіш өнімдерді өндіру және сату болып табылады.


7. ҚАУЫМДАСТЫРЫЛҒАН КОМПАНИЯЛАРҒА ИНВЕСТИЦИЯЛАР (жалғасы)

«ҚазЭнергосым» ЖШС (жалғасы)


Төменде келтірілген кесте ҚазЭнергоСымның жалпы қаржылық ақпаратын қамтиды:

Мың теңгемен

31 наурыз 2015 жыл

31 желтоқсан 2014 ж

Қаржылық жағдайы туралы есепАғымдағы активтер

178.914

326.031

Ұзақ мерзімді активтер

154.258

158.449

Ағымдағы міндеттемелер

(3.879)

(149.587)

Ұзақ мерзімді міндеттемелер

Таза активтер

329.293

334.893


Топтың таза активтердегі үлесі


164.317

167.112

Инвестициялардың баланстық құны

164.317

167.112


Үш ай мерзім, аяқталған уақыты


Мың теңгемен

31 наурыз

2015 жыл

31 наурыз

2014 жыл


Жиынтық табыс туралы есепТабыстар

44.641Таза залал

(5.600)

(6.708)

Топтың қауымдасқан компаниялардың залалындағы үлесі

(2.795)

(3.347)

«Батыс Транзит» АҚ

«Батыс Транзит» негізгі қызмет ететін жері және тіркелген елі Қазақстан Республикасы болып табылады. «Батыс Транзит» негізгі қызметі Солтүстік Қазақстанды Ақтөбе облысымен қосатын өңіраралық электр жеткізу желісін салу мен пайдалану жөніндегі жобаны іске асыру болып табылады. «Батыс Транзит» облигациялары Қазақстан Қор Биржасында шығарылған.

Төменде келтірілген кесте Батыс Транзиттің жалпылама қаржылық ақпаратынан тұрады:


Мың теңгемен

31 наурыз

2015 жыл

31 желтоқсан

2014 жыл


Қаржылық жағдай туралы есепАғымдағы активтер

2.125.831

1.737.686

Ұзақ мерзімді активтер

21.647.325

21.839.053

Ағымдағы міндеттемелер

(3.800.419)

(4.203.537)

Ұзақ мерзімді міндеттемелер

(18.907.921)

(18.615.330)

Таза активтер/(міндеттемелер)

1.064.816

757.872

Мойындалмаған таза активтер

(306.944)

(182.606)
757.872

575.266

Топтың таза активтердегі үлесі

151.574

115.053

Инвестициялардың баланстық құны

151.574

115.053За три месяца, закончившихся


Мың теңгемен

31 наурыз

2015 жыл

31 наурыз

2014 жыл


Жиынтық табыс туралы есепТабыстар

1.595.877

1.080.432

Таза пайда

306.944

(89.378)

Топтың қауымдасқан компанияның пайдасындағы (шығынындағы) үлесі

61.389

(17.876)

Қауымдасқан компанияның пайдасындағы (шығынындағы) танылмаған үлесі

(61.389)

17.876

Қауымдасқан компанияның пайдасындағы Топтың үлесі

7. ҚАУЫМДАСТЫРЫЛҒАН КОМПАНИЯЛАРҒА ИНВЕСТИЦИЯЛАР (жалғасы)

«Батыс Транзит» АҚ (жалғасы)

Қауымдасқан компанияның пайдасы Топтың тарабынан мақұлдау алғаннан кейін ғана бөлінеді. Есептік күндегі жай-күй бойынша акционер мақұлдауға ниеттенбейді.

2014 жылғы 31 желтоқсандағы және 2015 жылғы 31 наурыздағы жай-күй бойынша қауымдасқан компанияда шартты міндеттемелер немесе болашақта күрделі қаржы салымдарын жүзеге асыру жөніндегі міндеттеме болмады.

Салым, Салым ақша - депозит-заңи және жеке тұлғалардың несие-қаржы мекемелерінде сақталатын және олардың уақытша билігінде болатын‚ бірақ иесіне қайтарылуға тиіс немесе оның нұсқауы бойынша басқа бір тұлғаға берілуге тиіс ақшалай қаражат.


8. Қорлар

Мың теңгемен

31 наурыз

2015 жыл

31 желтоқсан

2014 жыл


Қосалқы бөлшектер

1.569.597

1.303.556

Шикізат және басқа да материалдар

914.992

807.416

Жанар-жағар май материалдары

237.070

117.508

Басқадай қорлар

54.787

49.043

Минус: ескірген қорларға резерв

(225.675)

(247.478)
2.550.771

2.030.045
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

  • 7. ҚАУЫМДАСТЫРЫЛҒАН КОМПАНИЯЛАРҒА ИнвестициЯЛАР
  • «ҚазЭнергосым» ЖШС (жалғасы)

  • жүктеу 1.63 Mb.