Главная страница
Контакты

    Басты бет


«Электр Желілерін Басқару жөніндегі Қазақстан Компаниясы» АҚ

жүктеу 1.63 Mb.жүктеу 1.63 Mb.
бет10/11
Дата29.03.2017
өлшемі1.63 Mb.

«Электр Желілерін Басқару жөніндегі Қазақстан Компаниясы» АҚ


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Тұтынушыларға берілетін жеңілдіктер Қазақстан Республикасының Табиғи монополияларды реттеу комитетінің бұйрығымен бекітіледі.

.


20. КӨРСЕТІЛГЕН ҚЫЗМЕТТЕРДIҢ ӨЗIНДIК ҚҰНЫ
Үш ай ішіндегі

Мың теңгемен


2015 жылғы 31 наурызда аяқталған

2014 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған

Электр энергиясының технологиялық шығысы

6.219.843

6.265.515

Тозу және амортизация

5.427.528

3.525.745

Еңбекақы төлеу жөніндегі шығыстар және еңбекақы төлеуге байланысты басқадай аударымдар

2.974.187

2.132.047

Электр энергиясы ағындарының мемлекетаралық сальдосын өтеу мақсатында электр энергиясын сатып алу жөніндегі шығыстар

1.819.320

1.532.943

Сатымдық электр энергиясының өзіндік құны

838.818

833.109

Пайдалану және жөндеу бойынша шығыстар

235.547

225.430

Қорлар

155.927

3.350.478

Күзет бойынша шығыстар

106.000

144.483

Басқалары

336.458

304.967
18.113.628

18.314.717

21. ЖАЛПЫ ЖӘНЕ ӘКІМШІЛІК ШЫҒЫСТАРҮш ай ішіндегі

Мың теңгемен


2015 жылғы 31 наурызда аяқталған

2014 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған

Табыс салығынан басқа салықтар

1.729.039

957.238

Еңбекақы төлеу жөніндегі шығыстар және еңбекақы төлеуге байланысты басқадай аударымдар

604.614

571.058

Аванстардың құнсыздануы бойынша және күмәнді берешек бойынша резерв есептеу (9 және 12-ескертпе)

521.249

79.379

ТОзу және амортизация

160.603

78.932

Консультациялық қызметтер

35.217

15.800

Тозған қорларға резерв есептеу/(қалпына келтіру) (8-ескертпе)

35.023

19.973

Сақтандыру бойынша шығыстар

33.855

42.955

Демеушілік

25.898

20.625

Жалдауғаа жұмсалатын шығыстар

14.803

18.088

Іссапар шығыстары

12.326

2.015

Материалдар

8.792

7.744

Коммуналдық шығыстар

8.119

7.228

Тренингтер

6.549

18.270

Корпоративтік іс-шаралар

6.201

5.016

Күзет қызметтері

4.617

2.380

Банк қызметтері

13Байланыс қызметтері

(21.803)

6.370

Жөндеу шығыстары

172.975

69.582

Басқалары

3.358.090

1.922.653

22. ҚАРЖЫЛЫҚ КІРІСТЕР/(ШЫҒЫСТАР)Үш ай ішіндегі

Мың теңгемен


2015 жылғы 31 наурызда аяқталған

2014 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған

Қаржылық кірістер

Депозиттердің пайыздық табысы, ағымдағы шоттар мен баға белгіленген облигациялар

592.395

424.450

Дебиторлық берешектің дисконтын амортизациялау

334.440Басқалары

4.940

3.219
931.775

427.669

Қаржылық шығыстарҚарыздар бойынша пайыздар

719.661

748.785

Қысқа мерзімді сауда-саттық берешегі бойынша

131.245

75.384

Банктік кепілдіктер бойынша комиссия

22.092

18.611

Қарызды ұйымдастырғаны үшін комиссияны амотризациялау

21.936

21.714

ЕҚДБ қарыздарының пайдаланылмаған сомасы үшін комиссия

(18-ескертпе)25.017

Басқалары688

Минус: жіктелген активтердің құнына капиталдандырылған пайыздар (6-ескертпе)(132.133)
894.935

758.066

23. БАҒАМДЫҚ АЙЫРМАШЫЛЫҚТАН ТАБЫС, НЕТТО


2014 жылғы 11 ақпанда Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі АҚШ долларына және басқа да негізгі валюталарға қатысты теңгенің айырбастау бағамын бұрынғы деңгейде ұстап тұрудан бас тартуға, валюталық интервинциялар көлемдерін азайтуға және теңгенің айырбастау бағамын қалыптастыру үдерсіне араласуды азайтуға шешім қабылдады.
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі - Қазақстан Республикасының орталық банкі және Қазақстан Республикасы банк жүйесінің жоғарғы (бірінші) деңгейін білдіреді. Ерекше құқықтық мәртебесі бар Қазақстанның Даму Банкін қоспағанда, барлық өзге банктер банк жүйесінің төменгі (екінші) деңгейін білдіреді.
Девальвация нәтижесінде Топ 2015 жылғы 31 наурызда аяқталған жыл ішіндегі нетто, теріс бағамдық айырмашылықтан болған 13.040.
Девальвация (лат. de - күшін жою; valeo - мәнді, құны бар) - халықаралық қаржы нарығындағы, ұлттық қаржы курсының төмендеуі, қаржы резервінің азаюы, мемлекеттің төлейтін балансы және тез арадағы сауданың төмендеуімен байланысты, ұлттық ақша бірлігінің тұрақты құндылығының заңды дәрежеде төмендеуі, құнсыздануы.
126 мың теңге сомасындағы залалды таныды.

За три месяца, закончившихся 31 марта 2015 жылғы 31 наурызда аяқталған үш ай ішінде Топ Бағамдық айырмашылықтан табыс неттосын 3.681.529 мың теңге сомасында негізінен 10% құнсыздану есебінен таныды.


24. ПАЙДА САЛЫҒЫ БОЙЫНША (ШЫҒЫСТАР)/жеңілдік

Үш ай ішіндегі

Мың теңгемен


2015 жылғы 31 наурызда аяқталған

2014 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған


Ағымдық табыс салығы:Ағымдағы табыс салығы бойынша шығыстар

1.199.447

18.262

Өткен жылдағы пайдаға ағымдағы табыс салығының арақатынасындағы түзетулер

(700)Кейінге қалдырылған табыс салығы:Пайдаға салынатын кейінге қалдырылған салық бойынша шығыстар/(жеңілдік)

1.199.282

(1.712.685)

Барлығы пайда мен залал туралы есепте көрсетілген пайдаға салынатын салық бойынша шығыстар/(жеңілдік)

2.398.029

(1.694.423)

Қазақстан Республикасында 2014 және 2013 жылдары пайда салығының мөлшерлемелері 20%-ды құрады.

24. ПАЙДА САЛЫҒЫ БОЙЫНША (ШЫҒЫСТАР)/жеңілдік (жалғасы)

Төменде табыс салығының 20% мөлшерлемесі мен жиынтық табыс туралы шоғырландырылған есепте есепке алынған табыс салығының нақты сомасының салыстырмасы берілген:


Үш ай ішіндегі

Мың теңгемен


2015 жылғы 31 наурызда аяқталған

2014 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған

Табыс салығы бойынша шығысты есепке алғанға дейінгі пайда/(залал)

11.720.552

(8.661.376)

20% ресми мөлшерлеме бойынша есептелген салық

2.344.110

(1.732.275)

Өткен жылдардағы ағымдағы табыс салығын түзету(700)Басқа да шегерілмейтін шығыстар

54.619

37.852

Пайда мен залалда көрсетілген пайда салығы бойынша шығыстар/(жеңілдік)

2.398.029

(1.694.423)

2015 жылғы 31 наурыздағы және 2014 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күй бойынша кейінге қалдырылған табыс салығы бойынша активтер мен міндеттемелердің туындауына әкелетін негізгі уақыт айырмашылықтарына салықтың тигізетін әсері көрсетілген:
Қаржылық жағдай туралы аралық шоғырландырылған есеп

Жиынтық табыс туралы аралық шоғырландырылған есеп
Аяқталған үш ай ішіндегі

Мың теңгемен2015 жылғы 31 наурыз

2014 жылғы 31 желтоқсан2014 жылғы 31 наурыз2013 жылғы 31 желтоқсан

2015 жылғы 31 наурыз

2014 жылғы 31 наурызТартқан залалдар1.201.812

1.914.370(1.201.812)

1.914.370

Дебиторлық берешек

85.402

129.591

34.117

24.460

(44.189)

9.657

Есептелген міндеттемелер

308.490

305.230

255.495

309.246

3.260

(53.751)

Негізгі құралдар

(68.384.136)

(68.427.595)

(11.956.424)

(36.424.282)

43.459

(157.591)

Кейінге қалдырылған салық (шығыстары)/жеңілдік

(1.199.282)

1.712.685

Кейінге қалдырылған таза салықтық міндеттемелер

(67.990.244)

(66.790.962)

(34.377.891)

(36.090.576)

Топ ағымдағы салықтық активтерді және ағымдағы салықтық міндеттемелерді есепке алу үшін заңды түрде тіркелген құқығы болған жағдайда ғана салықтық активтер мен салықтық міндеттемелерді есепке алады, ал кейінге қалдырылған активтер мен кейінге қалдырылған салықтық міндеттемелер бір және сол салық органы өндіріп алатын пайда салығына жатады.

25. БАЙЛАНЫСТЫ ТАРАПТАРМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР


Байланысты тараптар Топтың негізгі басқарушы персоналын, айтарлықтай қатысу үлесі Топтың негізгі басқарушы персоналына тікелей немесе жанама тиесілі ұйымды, сонымен қатар Үкімет бақылайтын басқа да кәсіпорындарды қамтиды. Байланысты тараптармен мәмілелер байланысты және үшінші тараптар үшін ұсынылатын тарифтер негізінде берілген кейбір реттелетін қызметтерді қоспағанда нарықтық мөлшерлемелерге міндетті түрде сәйкес келмейтін тараптар арасында келісілген шарттарда жүзеге асырылды.


25. БАЙЛАНЫСТЫ ТАРАПТАРМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР (жалғасы)

Келесі кесте 2015 жылғы 31 наурыздағы және 2014 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күй бойынша байланысты тараптармен жасалған мәмілелердің жалпы сомасын көрсетеді:
Мың теңгемен

 

Байланысты тараптардың сауда-саттық дебиторлық берешегі


Байланысты тараптарға сауда-саттық кредиторлық берешек


Самұрық-Қазына Тобына кіретін компаниялар


2015

1.216.425

621.011
2014

585.642


1.844.045
Самұрық-Қазынаның қауымдастырылған компаниялары
2015

271.157

428.682
2014

304.904


324.385
Самұрық-Қазынаның жалпы бақылауындағы компаниялары
2015

220.526

1.523.995
2014

108.787


2.011.868

2015

47.859

10.091

Топтың қауымдастырылған компаниялары

2014

27.163


19.169

2015 жылғы 31 наурызда және 2014 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған үш ай ішінде Топ байланысқан тараптармен мындай операцияларға ие болды:Мың теңгемен
Байланысқан тараптарға сатулар

Байланысқан тараптардан сатып алулар

Самұрық-Қазына Тобына кіретін компаниялар
2015

6.593.157

2.784.544
2014

4.190.689

365.647

Самұрық-Қазынаның қауымдастырылған компаниялары
2015

1.080.225

294.669
2014

776.326

260.539

Самұрық-Қазынаның жалпы бақылауындағы компаниялары
2015

697.789

3.685.893
2014

1.207.992

6.953.297

2015

100.810

31.007

Топтың қауымдастырылған компаниялары

2014

64.421

30.841

Топтың байланысты тараптармен бірге жүргізген сатуы, негізінен, электр энергиясын техникалық диспетчерлендіру қызметі мен электр энергиясын өндіру мен тұтыну теңгермін ұйымдастыру қызметтерін қамтиды. Топтың байланысты тараптардан сатып алуы негізінен байланыс қызметі, энергетика саласындағы қызметтер мен электр энергиясын сатып алуды қамтиды.

2015 жылғы 31 наурыздағы жай-күй бойынша Топтың қарыздар бойынша 45.116.618 мың теңге мөлшеріндегі берешегін Қазақстан Республикасының Үкіметі кепілдендірді (2014 жылғы 31 желтоқсанға: 44.911.159 мың теңге).

2007-2009 жылдары Топ облигациялары Қазақстан Қор биржасында шығарылған кәсіпорын, «БатысТранзит» АҚ облигацияларын сатып алды. Облигациялар бойынша пайыздық мөлшерлеме 5%-ды құрайды. Облигациялар сату үшін қолда бар қаржылық активтер ретінде жіктелген. Облигациялардың әділ құны активтерді сатқан жағдайда алынатын немесе міндеттемелерді табыс ету үшін төленетін бағаға негізделген және, сәйкесінше, бұл кіріс бағасы емес, шығыс бағасы. Батыс Транзит облигацияларының баланстық құны 2015 жылғы 31 наурыздағы жай-күй бойынша 868.269 мың теңгені құрды (2014 жылғы 31 желтоқсанға: 868.269 мың теңге).

Қауымдастырылған компания, «Батыс транзит» АҚ облигацияларына есептелген пайыздық табыс 2015 жылғы 31 наурызда аяқталған үш айда 12.945 мың теңгені құрады (2014 жылғы 31 желтоқсанға: 18.383 мың теңге).

2015 жылғы 31 наурыздағы жай-күй бойынша Топта байланысты тарап «Балқаш ЖЭС» АҚ-дан алынған негізгі құралдарды сатқаны үшін басқа да ұзақ мерзімді активтер құрамында көрсетілген 157.801 мың теңге мөлшерінде дебиторлық берешегі болды (2014 жылғы 31 желтоқсанға: 18.383 мың теңге). Сату шартына сәйкес «Балқаш ЖЭС» АҚ 2018 жылғы желтоқсанда берешекті төлейді. 2015 жылғы 31 наурыздағы жай-күй бойынша «Балқаш ЖЭС» АҚ-нан дебиторлық берешек жөніндегі дисконт 62.050 мың теңгені құрады (2014 жылғы 31 желтоқсанға: 65.448 мың теңге). 2015 жылғы 31 наурызда аяқталған үш ай ішінде дисконтты амортизациялау 3 398 мың теңгені құрады.

Барлығы жиынтық табыс туралы шоғырландырылған есепте жалақы бойынша шығыстар құрамына енгізілген негізгі басқарушы персоналдың сыйақысы 2015 жылғы 31 наурызда аяқталған үш ай ішінде 43.104 мың теңгені құрады (2014 жылғы 31 желтоқсанға: 27.398 мың теңге). Негізгі персоналдың сыйақысы негізінен шарттық жалақыдан және операциялық қызмет нәтижелері бойынша сыйақылардан тұрады.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

  • .
  • 21. ЖАЛПЫ ЖӘНЕ ӘКІМШІЛІК ШЫҒЫСТАР
  • 22. ҚАРЖЫЛЫҚ КІРІСТЕР/(ШЫҒЫСТАР)
  • 23. БАҒАМДЫҚ АЙЫРМАШЫЛЫҚТАН ТАБЫС, НЕТТО
  • 24. ПАЙДА САЛЫҒЫ БОЙЫНША (ШЫҒЫСТАР)/жеңілдік

  • жүктеу 1.63 Mb.