Главная страница
Контакты

    Басты бет


Әдiстемелiк ұсыныстар титулдік парағы

жүктеу 91.76 Kb.жүктеу 91.76 Kb.
бет2/2
Дата14.04.2017
өлшемі91.76 Kb.

Әдiстемелiк ұсыныстар титулдік парағы


1   2

Металлургиялық процестерді бақылаудың арнайы және физико-химиялық әдістері

Жалпы жағдайлары. Басқару жүйесінің ақпараттық қамдандыруға арналған металлургиялық процестерді (температураны, қысымды, разряжение, деңгей заттардың шығынын) бақылаудың арнайы әдістері. Балқымалардың температурасын бақылау ерекшеліктері. Жанасу және жанасусыз бақылау әдістері. Металл компоненттерінің мөлшерін бақылаудың оперативті әдісі. Металда көміртегінің концентрациясын анықтау. Квантометрлерді қолдану. Оттегінің белсенділігін электрохимиялық әдіспен анықтау. Сұйық ваннада балқытып шығару процестерін бақылау әдістері. Металлургиялық процестерді бақылауға қолданылатын газдыанализаторлар. Құрылғысы мен жұмыс істеу принципі. Масс-спектрометрлер, олардың жұмыс істеу принципі мен қолдану ерекшеліктері. Бақылаудың радиозотопты әдістері мен оларды металлургияда қолдану ерекшеліктері (алгомератты шихта ылғалдылығын, домна пешіне шихтаны себу бетін бақылау, кристаллизаторда шихтаны себу профилін және металл деңгейін бақылау).

Ылғалдылық - қатты денедегі, ұнтақ заттағы, газдағы ылғал мөлшері. Абсолюттік ылғалдылық - материалдардың құрғақ бөлегі массасының өлшем бірлігіне сәйкес келетін ылғал мөлшері. Салыстырмалы ылғалдық материал массасының бір өлшем бірлігіне сәйкес келетін ылғал мөлшері.


Өлшеу және автоматты құрылғылардың негізгі элементтері

Датчиктер - металлургиялық өндірістің технологиялық процестері параметрлерін өлшеу құралы ретінде. Датчиктердің түрлері: енгізу шамасы түрі бойынша, түрлену түрі бойынша, енгізу шамасының шығу шамасы түрлену сипаттамасы бойынша. Датчиктердің негізгі сипаттамасы. Датчиктерге қойылатын талаптар. Температура, қысым, заттың шығыны, құны мен концентрациясы, ылғалдылық, деңгей, қалыңдық, салмақ датчик. Автоматика жүйелерінің орындаушы механизмдері. Қасиеттері, сипаттамасы. Электрлік, гидравликалық, пневматикалық орындау механизмі.

Гидравлика (гр. hydraulicos, hydor - су, aulos - түтік) - сүйықтықтардың қозғалысын және тепе-теңдік зандарын зерттеу мен оларды іс жүзінде пайдалану тәсілдерімен шұғылданатын ғылым саласы. Гидравлика тұтқырлығы аз, сығылмайтын сұйықтықтарды зерттейді.
Электромагнитті жетегі бар орындаушы механизмдер.
Механизм (гр. mehane - құрал, мәшине) - бір немесе бірнеше қатты денелерді басқа қатты денелер арқылы қажетті қозғалысқа келтіретін денелер жүйесі. Механизм құрылымдық белгілері бойынша топсалы (иінтіректі), бағдартқышты, тісті, сыналы, бұрамалы, ыңғайландырғыш, арнайы, шыбық қысқыш, иілгіш буынды, гидравликалық, пневматикалық және электрлі құрылғылары бар және т.б.
Реттеуші органдар (шиберлер, бұраушы заслонкалар, реттеуші клапандар және т б) және олардың сипаттамалары. Реттеуші құралдар. Түрлері. Электрлік аналогты реттеу құралдар. Толассыз шығу сигналы бар аналогты реттеуші құралдары. Сызық реттеуші құралдар. Релелі реттеуші құралдар. Цифралы реттеуші кұрал. Экстремалды және адаптивті реттеуші құралдар. Электронды реттеуші құралдар гидро-және пневмо реттеуші құралдар.


Қара және түсті металлургияда технологиялық процестер мен өндірісті автоматтандыру және компьютерлеу

Агломерат өндіру процесін автоматтандыру. Ағымды-көлік операцияларды, шихта компоненттерін мөлшерлеу, шихтаны ылғандандыру, шихтаны тұтандыру, агломератты пісіру процестерін, окатыштерді күйдіру процесін автоматтандыру жүйелері.

Домна өндірісін автоматтандыру. Домна пешіне шихталы материалдарды жүктеудің, ауажылытқыш құралдардың жылу режимдерін, пештің жылулық күйін, домна пешінің жүрісін автоматтандыру жүйелері.

Болат өндірудің оттекті-конверторлы процесін автоматтандыру. өтем шығынын, фурманың орналасу күйін, ұнтақты материалдары мөлшерлеу конвертерлі балқытуды басқарудың автоматтандыру жүйелері.

Болатты толассыз құю құрылғыларын автоматтандыру. Аралық ожада және пеш-ожауда металл деңгейін, кристаллизатордағы металл деңгейін крмталлизатордағы жылулық режимді, екінші ретті салқындату ауқымдарын бақылауды автоматтандыру жүйелері.

Қаңылтыртаптау өндірісін автоматтандыру. Дайындамалар мен орамдар температуралық қыздыру, станның жылдамдық режимдерін басқару, жолақты қалыңдығы мен керілуін бақылау мен реттеу, қаптау қалыңдығын реттеу, өлшеп кесу, таптаманы сорттау және буып-түю автоматтандыру жүйелері.

Түсті металдарды өндіру процестерін автоматтандыру.

ТП АБЖ құрылымы, оның атқаратын қызметі, ақпараттық, бағдарламалық, техникалық, метрологиялық, лингвистикалық, ұйымдастырушылық қамдандыру. ТП АБЖ жасаудың, енгізудің және пайдаланудың тәжірибесі.

Қара және түсті металлургияда технологиялық процестер мен кешендерді бақылау және басқарудың компьютерлік және микропроцессорлы жүйелері.

ТП АБЖ-де адам-машина интерфейсі туралы түсінік. Өнеркәсіп шығарылатын құрылғылар мен жүйелер (жұмыс станциялары, SCADA жүйелері, жеке және бөлу жүйелері, өнеркәсіптік компьютерлер телекоммуникациялы жабдықтар).

Интерфейс (Interface-inter-өзара, і face-бет жағы) - 1) программалаушылардың кәсіптік тілінде - өзара әрекеттесу "жазықтығы", пайдаланушы мен компьютердің қарым-қатынасы, яғни екі жүйенің немесе адам мен компьютердің өзара мәліметтер алмасуын жасақтайтын аппараттық-программалық құралдардың жиынтығы; 2) есептеуіш жүйе құрылғыларының не (немесе) программалардың өзара әсерлесуін жасақтайтын құралдар мен ережелер жиынтығы; есептеуіш жүйедегі құрылғыларды үйлестіру немесе жүйелер арасында үйлестіруге пайдаланылатын үйлестіргіш техникалық және программалық құралдар жиынтығы; жүйелердің, құрылғылардың немесе программалардың екі арасын бөлу шекарасы; екі қызметтік құрылғының және олардың қосылу, алмасу сигналдары және т.б. сипаттамаларымен анықталған шекарасы; 3) ішкі программаға басқаруды беру мен бастапқы программаға қайту процедурасы туралы сипаттамалар мен келісімдер жиынтығы.
Компьютер (ағылш. computer - «есептегіш»), ЭЕМ (электрондық есептеуіш машина) - есептеулерді жүргізуге, және ақпаратты алдын ала белгіленген алгоритм бойынша қабылдау, қайта өңдеу, сақтау және нәтиже шығару үшін арналған машина.
Лингвистика (глоттология, тіл білімі; лат. lingua - тіл) - предлингвистикадан, микролингвистикадан және металингвистикадан құралатын тіл туралы ғылым. Әлем тілдерінің құрылымын, әлеуметтік қызметін, тарихи дамуын және оның жалпы заңдылықтарын зерттейтін ғылым саласы.
Жабдық - бір нәрсеге керек механизмдер, тетіктер, әр түрлі құралғылар жинағы.
Металлургиядағы бағдарламалы-ақпаратты кешендер. Металлургиялық салада SCADA – жүйелері бойынша типті шешімдер. Металлургиялық өндірістік процестерді басқаруда технологиялық бақылаушыларды қолдану. Технологиялық процестерді басқаруды металлургиялық және микропроцессорлық жүйелерінің өркенді преспективалары.


Зертханалық сабақтардың тақырыптарының үлгілі тізімі

 1. Температура, шығын және қысымды бақылау проиборларының жұмысын оқып-үйрену.

 2. Автоматтандыру жүйелерінің (реттеуші құралдар, реттеуші органдар, орындаушы механизмдердің) негізгі элементтерінің жұмысын оқып-үйрену.

3. Технологиялық бақылаушыларды технологиялық процестерді басқару құрылғы ретінде зерттеу.

4. Қысым, температура, деңгей және шығынды автоматты реттеу жүйелері толассыз процестерін зерттеу.5. SCADA – жүйесінің базасында технологиялық объектілерді бақылау және басқарудың компьютерлік жүйесін оқып-үйрену және зерттеу.
Өзіндік жұмыс
Студенттер оқытушының нұсқауы бойынша курстың жеке бөлімдер өзіндік оқып-үйренеді. Өзіндік оқып-үйрену үшін келесі тараулар ұсынылады:

 • автоматтандыру жүйелерінің терминдері мен анықтамалары;

 • автоматтандыру жүйелеріне байланысты техникалық құжаттаманың

құрылымы мен мазмұны;

шартты- графикалық және әріпті-позициялы белгіленулері;
Графика - (гр. graphein, тырнау, жазу, салу дегеннен) Жазуда қолданылатын таңбалардың (әріп және тыныс белгілерінін) жиынтығы. Жазу танбалары жүйесі мен тілдін фонетикалық жүйесінің ара қатынасын, байланысын білдіреді.


 • типті металлургия өндістерін автоматтандыру;

 • SCADA – жүйелерін визуализациялау құралдары;

 • металлургиялық өндірістерді имитациялы моделдеу бағдарламалары;

 • технологиялық процестерді автоматтандыру жүйелерін жобалау

принциптері;

 • ТПАБЖ құру принциптерін жасау (қара және түсті металлургияда);

 • қара және түсті металлургияда технологиялық процестер мен

кешендер автоматтандыруға арналған техникалық құралдарды негіздеу және таңдау.

Әдебиеттер


 1. Глинков Г. М., Маковский В. А. АСУ ТП в черной металлургии. Учебник для ВУЗов. Издание 2-е, перераб., доп. – М.: Металлургия, 1999.-310 с.

 2. Автоматическое управление металлургическими процессами: Учебник для ВУЗов. 2-е издание, перераб. И доп./ Беленький А. М., Бердышев В. Ф., Блинов О. М., Каганов В. Ю. – М.: Металлургия, 1989.-384 с .

 3. Глинков Г. М., Климовицкий М. Д. Теоретические основы автоматического управления металлургическими процессами. – М.: Металлургия, 1985.-384 с .

 4. Глинков Г. М., Маковскийй В. А. АСУ технологическими процессами в агломерационных и сталеплавительных печах. Учебник для ВУЗов. – М:. Металлургия, 1981.-360 с .

 5. Волкевич Л. И. «Автоматизация производственных процессов». Уч. Пос. М.: Машиностроение, 2005.-308 с.

 6. Стефани Е. П. Основы построения АСУ ТП. – М.: Энергия, 1982.-352 с.

 7. Васильков Ю. В., Васильков Н. Н. Компьютерные технологии вычеслений математическом моделировании: Учебное пособие. – М.: Финансы и статика,2002.-256 с.

 8. Корытин А. И., Петров Н. К., Радимов С. Н., Шпарев Н. К. Автоматизация типовых технологических процессов и установок: Учебник для ВУЗов. – М: Энергоавтоматиздат,1988.

 9. Келим Ю. М «Типовые элементы систем автоматики». Уч. Пос. – М.: Инфра М.,2004.-384 с.

 10. «Электромеханические и магнитные элементы систем автоматики». Учеб. Пособие для средн. Проф. Учеб. Заведений. 2-е изд., испр. И доп.- М:Высш. Шк., 2004.-352 с.

 11. Брюханов В.Н. и др. «Автоматизация технологических процессов». – М.: Колос С ., 2004.-344 с.

 12. Шишмарев В. Ю. «Типовые элементы систем автоматического управления». Учебник – М.: Академия,2004.-304 с.

 13. Николайчук О. И. «Системы малой автоматизации». – М.: СОЛОН- Пресс, 2003.-256 с.

 14. Густав Олсон, Джангундо Пиани. Цифровые системы автоматизации и управления. – СПб.: Невский Диалект,2001.-557 с.

 15. Кузякин В. И., Лисиенко В. Г., Богомолов В. П. Информационно измерительная техника и технологии. Екатеринбург, УГТУ, 2001.
  Екатеринбург (орыс. Екатеринбу́рг) - Ресейдегі қала. Свердлов облысының әкімшілік және ірі өндіріс, ғылыми-білім, мәдени орталығы . 1924 – 91 ж. Свердловск аталған.


 16. Коминов С. В., Окороков Б. Н. Технологические измерения и приборы. Учебное пособие. – М.:МИСиС, 1985.-110 с.

 17. Салыга В. И., Карабутов Н. Н. Идентификация и управление процессами в черной металлургии – М.: Металлургия,1986.-280 с.

 18. Копелович А. П. Краткий справочник по автоматическому регулированию в черной металлургии – М.: Металлургиздат, 1963-407с.

 19. Каминский М.Л., Каминский В. М. «Монтаж приборов и систем автоматизации». – М.: Высш. Шк., 2001.-304 с.

1   2

 • Өлшеу және автоматты құрылғылардың негізгі элементтері
 • Қара және түсті металлургияда технологиялық процестер мен өндірісті автоматтандыру және компьютерлеу
 • Зертханалық сабақтардың тақырыптарының үлгілі тізімі
 • Өзіндік жұмыс
 • Екатеринбург

 • жүктеу 91.76 Kb.