Главная страница
Контакты

    Басты бет


Әдiстемелiк ұсыныстар титулдік парағы

жүктеу 91.76 Kb.жүктеу 91.76 Kb.
бет1/2
Дата14.04.2017
өлшемі91.76 Kb.

Әдiстемелiк ұсыныстар титулдік парағы


  1   2


Әдiстемелiк ұсыныстар

титулдік парағы

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/40


Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі


С.
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі - Қазақстан Республикасының Үкіметі құрамына енетін орталық атқарушы органы.
Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Металлургия кафедрасы

«Металлургия өндірісін автоматтандыру» пәні бойынша050709 «Металлургия» мамандығының студенттеріне арналған

пәнді оқыту бойынша


ӘДIСТЕМЕЛIК ҰСЫНЫСТАР

Павлодар


Әдiстемелiк ұсыныстар

бекіту парағы


Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.1/06БЕКІТЕМІН

ОІЖ проректор

____________Н.Э.

Мемлекет - белгілі бір аумаққа иелік етіп, сол жердегі халықтың еркін дамуына мүмкіндік беретін, қоғам табиғатынан туындайтын ортақ істерді атқаруға қажетті басқарудың жоғарғы дәрежеде ұйымдасқан жүйесі, саяси билік ұйымы.
Пфейфер

«_____»_______20__ж


Құрастырушы: т.ғ.к., доцент Н.С. Сембаев __________Металлургия кафедрасыӘДIСТЕМЕЛIК ҰСЫНЫСТАР
«Металлургия өндірісін автоматтандыру» пәні бойынша
050709 «Металлургия» мамандығының студенттеріне арналған
20__ж. «_____» ____________ металлургия кафедрасы отырысында ұсынылған хаттама №___
Кафедра меңгерушiсi____________ М.М.
Металлургия Металлургия (грек. metallurgeo – руда өндіремін, металл өңдеймін, metallon - рудник, металл және ergon - жұмыс) - ғылымның, техниканың, өнеркәсіптің кеннен немесе басқа да материалдардан металл алу процестерін, сондай-ақ металл қорытпаларға олардың химиялық құрамы мен құрылымын өзгерту арқылы қажетті қасиеттер беру процестерін қамтитын саласы.
Сүйiндiков 20__ж. «___» _________

(қолы)


Металлургия, машина жасау және көлік факультетінің оқу-әдiстемелiк кеңесi қолдады, хаттама №___, «_____» ____________20__ж.
ОӘК төрағасы ______________ Ж.Е. Ахметов 20 __ж. «___» __________

(қолы)
ЖжӘҚБ құпталған

ЖжӘҚБ бастығы _______________ А.А. Варакута, 20 __ж. «___» _________

(қолы)
Университеттің оқу-әдiстемелiк кеңесiде құпталған

20__ж. «____» ____________ хаттама №___,

Кіріспе
«Металлургиялық өндірісті автоматтандыру» - өзіне металлургиялық процестерді баұқлыау әдістері, автоматтандыру жүйелерінің элементті базасы қара және түсті металлургия технологиялық процестері мен өндірістері компьютерлендіру бойынша негізгі мәліметтерден тұратын профилдеуші пән.

«Металлургиялық өндірісті автоматтандыру» пәнін оқытудың мақсаты:

- металлургияда технологиялық процестерді автоматтандыру туралы

теориялық және машықтану білімдерін алу;

- металлургиялық өндірісті автоматтандырудың теориялық және қолданбалы мәселелерін студенттердің өзіндік шешулеріне дайындау;

- жасаудың машықтану мәселелерін шешу, металлургияның өндірісті процестеріне автоматтандырылған басқару жүйелерін енгізу және өркендету үшін, студенттердің жалпытехникалық және арнайы пәндерді оқып-үйрену кезінде, теориялық және машықтану пәндерін жүйелендіру.

Пәнді оқып-үйрену мәселелері:

- студенттердің процесті бақылаудың арнайы әдістерімен, оларды іске асыру құралдары және металлургияның технологиялық процестері мен өндірісті автоматтандыру ерекшеліктерімен таныстыру;

- өндірістік тағайындалған автоматтандыру жүйелерін құрудың жалпы қағидаларын, микропроцессорлы техниканы қолданумен басқаруды функционалды мәселелерін шешу әдістері мен алгоритмдерін қосу автоматтандырудың әдістемелік, алгоритмдік және техникалық құралдарын оқып-үйрену.

Функционал - бір не бірнеше функцияға тәуелді болатын айнымалы шаманы білдіретін математикалық ұғым. Ол алғаш рет вариациялық есептеуде пайда болған. Берілген тұйық қисық сызықпен шектелген аудан, белгілі бір жол бойындағы күш өрісінің жұмысы, т.б.
Бақылау - зерттеу не тексеру әдісі. Бақылау арнайы жоспар бойынша жүргізіледі. Жоспарда Бақылаудың мақсаты мен міндеттері, объектісі (сабақ, саяхат, лабораториядағы, шеберханадағы, оқу-тәжірибе учаскесіндегі оқушылардың жұмыстары), жүргізу әдісі мен жолдары дұрыс көрсетілуі тиіс.
Әдістеме - педагогика ғылымының жеке пәндерден берілетін білім көлемі мен мазмұнын негіздеп, оны оқытудың тиімді әдістерін зерттейтін бір саласы. Тұтасынан алғандағы жас ұрпақты тәрбиелеу мен оқыту процесінің заңдылықтарын дидактика зерттейді.
Алгоритм, алгорифм (ағылшынша: algorіthm, algorіsmus - Әл-Хорезмидің атынан шыққан) - бастапқы берілген мәліметтермен бір мәнде анықталатын нәтиже алу үшін қай амалды (жұмысты) қандай ретпен орындау қажеттігін белгілейтін есептерді (мәселелерді) шешу (математикалық есеп-қисаптар орындау, техникалық объектілерді жобалау, ғылыми-зерттеу жұмысын жүргізу т.б.)

Берілген пәнді оқып-үйрену үшін студенттер келесі оқу курстарының материалдарын білулері қажет: «Электротехника», «Химия», «Металтану және термиялық өңдеу», «Металлургиялық процестердің теориясы», «Металлургиялық цехтардың жабдықтары және жобалау».

ЖОО мамандандырылуы мен профиліне байланысты түлек шығарушы кафедра пәннің жеке тақырыптарының өңделу тереңдігін, сонымен қатар кейбір тараулары мен тараушаларының мазмұндплу кезектілігін анықтайды.

Бағдарлама 050709 – Металлургия мамандығы бойынша Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жалпыға білім беру білім стандартына сәйкес.

Білім беру Білім беру - тиісті оқу орны арқылы ғылыми мағлұмат беріп, адамның танымын, білімін, дағдысын, дүниеге көзқарасын жетілдіру процесі; қоғам мүшелерінің мәдениетін дамытудың негізгі шарты; мақсаты - қоғам мүшелерінің адамгершілік, интектуалды, мәдени дамуында және олардың денесінің дамуында, кәсіптік біліктілігінде жоғары деңгейге қол жеткізу болып табылатын тәрбие мен оқытудың үздіксіз процесі; жүйеге келтірілген білім, іскерлік дағды және ойлау тәсілдері көлемін меңгеру процесі мен нәтижесі. Білімділіктің басты өлшемі - білімнің жүйелілігі, ойлаудың жүйелілігі мен логикалылығы.

Пәннің мақсаты болып, осы мамандықта оқитын студенттерге металлургиялық машиналар мен агрегаттарды автоматтандыру құралдары бойынша, технологиялық ауыспалы металлургиялық өлшемдерінің ерекшеліктері бойынша, автоматтандыру техникалық құралдарының жұмыс істеу принциптері бойынша білім алу, автоматтандырылған басқару теориясымен танысу.

Қағида немесе принцип (лат. principim – принцип; негіз, алғы бастама) - белгілі білім жүйесінің түп-негізі, алғы бастамасы, абстрактылы түрдегі ең қысқа жалпылама мазмұны. Ғылыми танымда идея, теория, әдіс сияқты таным түрлерімен өзара байланыста тұжырымдалады.

Пәннің негізгі міндеттері – металлургиялық машиналар мен агрегаттарды автоматтандыру құралдары бойынша білім алу, негізгі техникалы-экономикалық көрсеткіштердің рационалды қиюласын анықтауды үйренү, студенттерге металлургиялық өндірісін автоматтандыру құралдарын таңдау кезіндегі қажетт тәжірибелік қабылет егу.

Пәнді игеруде тәлімгерлер:

- білуге тиісті:

автаматтандыру қуралдарының типтері мен түрлерін, технологиялық параметрлердің өлшеуі мен бақылаудың негізгі әдістері мен құралдарын, автоматтандыру құралдарының құрамы мен жұмыс істеу принциптерін;

- істей білуге тиісті:

басқару мен бақылау принципиалды схемалары бойынша әртүрлі басқару түрлерін пайдаланып комплекстердің тиімді жұмыс істеу жағдайын таңдауды, автоматтандыру принципиалды құралдарын жобалау бойынша ұсыныстар беріп оларды орынды екенін дәлелдеуді.

Жағдай - адам әрекетінің , жан-жануарлар тіршілігінің, табиғат пен қоғамдағы өзгерістің, оқиғаның, т.б. айналадағы ортаның ықпалына тәуелділігін білдіретін философиялық ұғым. Табиғаттағы, қоғамдағы белгілі бір өзгерісті тудырушы алғышарт есебінде де қарастырылады.

Пәнді оқып білу үшін физика, химия, кристаллография мен металлография пәндеріне негізделеді.


Пәннің мазмұны

Металлургияда технологиялық процестерді автоматтандырудың кездегі деңгейі және оның өрендеу перспективалары, автоматтандыру экономикалық аспектілері. Өндіріс талаптарына сәйкес анықта металлургиялық процестерді автоматтандыру аймақтарының мәселелері.

Қара және түсті металлургияда технологиялық процестер мен өндіру автоматтандыру және компьютерлдеу туралы жалпы мәліметтер.

Ақпарат Ақпарат (лат. informatio - түсіндіру, мазмұндау) ұғымы күнделікті өмірден бастап техникалық салада пайдаланылатын көп мағыналы ұғым. Жалпы алғанда бұл ұғым шектеу, байланыс, бақылау, форма, инструкция, білiм, мағына, құрылым, бейнелеу, сезіну тағы басқа ұғымдармен тығыз байланысты.
Экономика (гр. Οικονομία - үй шаруашылығын жүргізу өнері) - материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастар.
Технологиялық процесс - бастапқы мәліметтен талап етілген нәтижеге жетудің реттелген, өзара байланысқан әрекеттер. Технологиялық процесс еңбек бұйымы күйінің өзгеруі мен анықталуына бағытталған әрекеттерді құрайтын, өндірістік процесстің бір бөлігі.
Технологиялық процестерді басқару үшін технологиялық бақылау құралдары мен жекелендіру тораптарды, микропроцессорларды қолдану.

  1   2

  • 050709 «Металлургия» мамандығының студенттеріне арналған
  • Металлургия кафедрасы

  • жүктеу 91.76 Kb.