Главная страница
Контакты

    Басты бет


Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы

жүктеу 0.84 Mb.жүктеу 0.84 Mb.
бет1/5
Дата15.03.2019
өлшемі0.84 Mb.

Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы


  1   2   3   4   5

Әдістемелік нұсқаулардың

титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/40Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі


С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Есеп және аудит кафедрасы

«Экономистің автоматтандырылған жұмыс орны» пәні бойынша

Экономикалық мамандықтарының студенттеріне арналған

пәнді зерделеу бойынша


ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАР

Павлодар
Зертханалық жұмыс № 1 Ақпараттық базаны ұйымдастыру және жүргізу


Жұмыстың мақсаты мен мазмұны

Мақсат – ақпараттық базаны құрастыру жұмысын игеру


Тапсырма

Тапсырма 1 Негізгі қорларды қайта бағалау бойынша жиынтық ведомостьін құрастыру және толтыру.

Тапсырма 2 Сұрыптауды, мәліметтерді фильтрлеуді орындау және берілген өрістер бойынша нәтижелерді қорытындылау.

Тапсырма 3 Берілген өрістер бойынша диаграммаларды құру.

Тапсырма 4 Алғашқы жиынтық ведомость негізінде құрама кестені құру.

Қажетті материалдар мен жабдықтар

Компьютер Pentium-4, бағдарламалық қамсыздандыру Windows XP, Office XP


Зертханалық жұмыс орындау барысындағы қауіпсіздік техникасының ережелері

Оқытушының рұқсатысыз ПЭЕМ-ды қосуға мен сөндіруге болмайды. Өрт қауіпі мен жарылыс қауіпі бар кезінде ПЭЕМ-ды электр желісінен сөндіру керек. ПЭЕМ-ның блоктарын желіден сөндірген кезде ғана орын ауыстыруға болады. ПЭЕМ-ды занулениясыз қолдану болмайды.

ПЭЕМ-да жұмыс жасаған кезде проводтағы үзілімдерді қолмен ұстауға, су қолмен жұмыс жасауға болмайды.
Жұмыстың зертханалық бөлімін орындау методикасы

Төменде көрсетілген негізгі қорларды қайта бағалау бойынша жиынтық ведомостьін құрастыру қажет. Обьектілердің баланстық, қалдықтық және қайта қалыптастыру бағаларының мәнін, сонымен бірге тозу бағасын млн. теңгемен есептеу керек. Есептеу алгоритмі келесідей:


ОС=БС-И,

ВП=БС*К,


ВО=ОС*К,

мұнда ОС – қалдықтық баға;

БС – баланстық баға;

ВП – толық қайта қалыптастыру бағасы;

ВО – қалдықтық қайта қалыптастыру бағасы;

К – түзетілім коэффициенті (К=3, егер баланстық баға 500 млн. теңгеден артық немесе тең, кері жағдайда К=2).


Бұл мәндерді есептеу үшін ЕСЛИ логикалық функциясын қолдану керек.

Кесте 1 – Негізгі қорларды қайта бағалауОбъекттің атауы

Баланстық баға

Тозуы

Қалдық баға

Толық қайта қалыптастыру бағасы

Қалдық қайта қалыптастыру бағасы

Адм. корпус

12458,6

568,0


Диспетчерская

126,0

45,4


Цех 1

895,3

120,3


Цех 2

952,1

240,5


Цех 3

589,3

365,3


Цех 4

458,3

125,3


Цех 5

789,6

458,3


Цех 6

799,3

587,1


Цех 7

12365,3

658,2


Цех 8

963,2

458,5


Склад 1

570,1

221,2


Склад 2

430,4

92,2


Склад 3

564,9

118,0


Склад 4

320,5

87,5

Осыдан кейін ведомостьқа жаңа Обьект түрі бағанын қосу керек және барлық Цех № 1 – Цех № 8 обьекттеріне Негізгі түрін, ал қалған обьекттерге Көмекші түрін қолдану керек.

Объект түрлерінің өсуі бойынша және әр түр ішінде объект атауларының өсуі бойынша ведомостьтің сұрыптауын орындау керек.

Данные_→_Фильтр_→_Автофильтр'>ДанныеФильтрАвтофильтр менюі арқылы көмекші объектілерді ғана қалдырып, ведомостьқа фильтрация жасау. Нәтижелерді талдап болғаннан кейін кестені алғашқы қалпына, яғни ол объектілердің барлық түрлерін қамтыған қалпына келтіру.

Данные Итоги командасы арқылы объектілердің барлық негізгі және көмекші түрлерінің жалпы (жиынтық) баланстық бағасын, тозуын және жалпы қалдықтық бағаны есептеп шығару. Нәтижелерді талдап болғаннан кейін кестені алғашқы қалпына келтіру керек.

ДанныеФильтрРасширенный фильтр командасы арқылы баланстық бағасы 500 млн.теңгеден артық объектілер бойынша жиынтық ведомостьін қалыптастыру керек.

Содан кейін графикте (гистограммада) негізгі түрдің барлық объектілері үшін баланстық, қалдықтық және толық қайта қалыптастыру бағаларының құрылымын көрсету керек. Графикте легенданы және «Негізгі өндірістік құралдарды қайта бағалау» деген графиктің атауын көрсету керек.

Жеке жұмыстық Excel бетінде аралас диаграмма(график/гистограмма) құрастыру, онда барлық көмекші обьекттілердің баланстық және қалдықтық баға көрсеткіштерін гистограмма түрінде көрсету, ал қайта қалыптастыру (толық) бағаларының көрсеткіштерін сол диаграммада график түрінде көрсету.

Алғашқы жиынтық ведомость негізінде (кесте 1) құрама кесте 2 құру.


Кесте 2 – Құрама кесте

 

Объект түрі

Мәліметтер

негізгі

Орташа баланстық баға

2226,55

Максималды тозу

658,2

Минималды тозу

120,3

Максималды қалдық баға

11707,1

Орташа калдық баға

1849,9

Объекттілер саны

8


Нәтижелерді көрнектілеу

Нәтижелер электронды кесте түрінде көрнектіледі.


Бақылау сұрақтары

1 ЕСЛИ функциясының логикасын түсіндіріңіз.

2 Фильтрация (фильтрлердің әр түрлерінің көмегімен), мәліметтерді сұрыптау және нәтижелерді қорытындылау қалай орындалады?

3 Диаграммаларды құру кезеңдерін түсіндіріңіз.

4 Құрама кестені құрудың мақсатын түсіндіріңіз.
Зертханалық жұмыс туралы отчетке қойылатын талаптар

Зертханалық жұмыс туралы отчет МИ ГТГУ 4.01.1-05 сәйкес көрнектіледі.

Отчет нәтижелердің жазбаша көрнектілуі болып табылады. Отчеттер А-4 форматындағы беттерде басылады, жұмыстың мақсаттарын, электронды кестелерді және тапсырма орындау барысындағы керекті түсініктемелерді қамту керек, ұқыпты көрнектілуі керек, түзетілімдер, сызылған жазулар болмау керек.
Ұсынылатын әдебиет тізімі


 1. Гарнаев А. Использование MS Excel и VBA в экономике и финансах. – Киев - Москва - Санкт-Петербург, 2000. – С. 54-67.

 2. Николь Н., Альбрехт Р. Электронные таблицы Excel: Практическое пособие. – М. : 2004. – С. 16-25.

Зертханалық жұмыс №2 Құрама кестелер
Жұмыстың мақсаты мен мазмұны

Есепті орындау студенттерге құрама кесте сияқты Excel-дің мәліметтер қорымен жұмыс жасау құралын игеруге мүмкіндік береді.


Тапсырма

Тапсырма 1 Эмитенттер мен құнды қағаздардың түрлері бойынша сұраныс пен ұсынысты талдау.

Тапсырма 2 Құрама кесте көмегімен қалалар бойынша банктердің жұмысын талдау.

Тапсырма 3 Тауарлардың өткізілімін талдау.Қажетті материалдар мен жабдықтар

Компьютер Pentium-4, бағдарламалық қамсыздандыру Windows XP, Office XP


Зертханалық жұмыс орындау барысындағы қауіпсіздік техникасының ережелері

Оқытушының рұқсатысыз ПЭЕМ-ды қосуға мен сөндіруге болмайды. Өрт қауіпі мен жарылыс қауіпі бар кезінде ПЭЕМ-ды электр желісінен сөндіру керек. ПЭЕМ-ның блоктарын желіден сөндірген кезде ғана орын ауыстыруға болады. ПЭЕМ-ды занулениясыз қолдану болмайды.

ПЭЕМ-да жұмыс жасаған кезде проводтағы үзілімдерді қолмен ұстауға, су қолмен жұмыс жасауға болмайды.
Жұмыстың зертханалық бөлімін орындау методикасы

Құрама кестелер ақпаратты талдау үшін және мәліметтер қорында, жұмыс парақтарында, сыртқы файлдарда сақталынатын ақпараттарды жалпылау үшін қолданылады. Құрама кесте интерактивті кесте болып табылады, оның көмегімен мәліметтердің үлкен көлемдерін жылдам біріктіруге және салыстыруға болады, алғашқы мәліметтер бойынша әр түрлі нәтижелер алуға болады, сонымен бірге керекті облыстар бойынша мәліметтерді көрсетуге болады.Тапсырма 1 Эмитенттер мен құнды қағаздардың түрлері бойынша сұраныс пен ұсынысты талдау үшін 3 кестеде көрсетілген мәліметтер қоры бойынша құрама кестені құру қажет. 4 және 5 кестелерінде құнды қағаздар мен эмитенттер түрлері бойынша анықтамалар келтірілген.
Кесте 4 – ҚҚ түрлері бойынша анықтама

ҚҚ түрінің коды

ҚҚ атауы

А

Акция

О

Облигация

В

Вексель

Кесте 5 – Эмитенттер анықтамасыКод эмитента

Эмитент атауы

П1

АО «Сигнал»

П2

ПО «Вымпел»

П3

Банк «Сигма»

Ұсыныс бағасы эмиссияны номиналды бағаға көбейткенге тең болады.Сұраныс бағасы құнды қағаз сұранысы, номинал және берілген құнды қағаз курсының көбейтіндісіне тең.Кесте 3 – Құнды қағаздарының деректер базасы

ҚҚ түрінің коды

Эмитент коды

ҚҚ номиналы

ҚҚ эмиссиясы

ҚҚ сұранасы

ҚҚ курсы

Ұсыныс құны

Сұраныс құны

А

П1

1000

10

10

1,05А

П1

1500

2

2

0,07А

П2

500

6

3

0,98А

П3

100

3

4

0,97В

П1

5000

2

3

1,12В

П2

10000

1

2

1,06В

П3

2000

1

1

1,09В

П3

15000

3

1

1,12О

П1

5000

6

5

1,01О

П2

500

3

4

1,02О

П3

1000

5

2

1,02О

П2

2000

4

3

1А

П2

5000

6

3

0,98В

П3

100

3

4

0,97В

П1

5000

2

3

1,1В

П2

500

1

2

1,06О

П3

500

5

1

1,07О

П1

2000

6

5

1,04О

П3

500

3

4

1,02А

П3

1000

4

2

1,02В

П3

500

1

3

0,98О

П1

500

5

1

1,15О

П2

1000

5

5

1,04


Құрама кестені құру үшін бастапқы кестенің облысына курсорды қою керек, содан соң Данные менюіне кіру керек те, Сводная таблица командасын орындау керек. Әрі қарай сіз жиынтық кестені құру үшін деректер көзінің түрі ретінде Excel деректер базасын(тізімін) көрсетуіңіз керек. Келесі қадамда макет облыстарында бағалы қағаздардың деректер базасының өрісін келесі түрде орналастырыңыз: • жолдарға – бағалы қағаздар түрінің коды;

 • бағандарға – эмитент коды.

Данные облысында Стоимость предложения атты қорытынды өріс болу керек. Сіз оны ҚҚ бойынша сұраныс деп атын өзгертіп, Сумма операциясын қолдану керексіз.

Құрылған кестені жаңа бетке орналастырыңыз және оны «Құрама кесте» деп атаңыз.

Курсорды құрама кестенің облысына орналастырыңыз да тышқанның оң жақ батырмасын басып, Формулы, Вычисляемое поле командасын орындаңыз. Жаңа есептеуіш өрістің – Дефицит/Избыток атын көрсетіңіз. Есептеу формуласы: Ұсыныс құны – Сұраныс құны.

Құрама кестенің Данные облысына жаңа өрістер қосыңыз:

– Ұсыныс құны – Эмитент бойынша ұсыныс құрылымы атымен, операция – сома, қосымша есептеулер – Жол бойынша сома бөлігі;

– Сұраныс құны – Эмитенттер БҚ–дарына сұраныс құрылымы атымен, операция – сома, қосымша есептеулер – Жол бойынша сома бөлігі;

– Ұсыныс құны – Эмитенттің ұсыныс құны атымен, операция – сома, қосымша есептеулер – Баған бойынша сома бөлігі.

Параметры контексті меню командасы арқылы құрама кестенің келесі параметрлерін өзгертіңіз:


 • баған бойынша жалпы сомасы;

 • жол бойынша жалпы сомасы;

 • афтоформат;

 • форматтауды сақтау;

 • кестелері бар деректерді сақтау;

 • ашу кезінде жаңарту.

  1   2   3   4   5

 • Зертханалық жұмыс № 1 Ақпараттық базаны ұйымдастыру және жүргізу Жұмыстың мақсаты мен мазмұны
 • Қажетті материалдар мен жабдықтар
 • Жұмыстың зертханалық бөлімін орындау методикасы
 • Объекттің атауы Баланстық баға Тозуы
 • Обьект түрі
 • Данные → Фильтр → Автофильтр
 • Данные → Фильтр → Расширенный фильтр
 • Нәтижелерді көрнектілеу
 • Зертханалық жұмыс туралы отчетке қойылатын талаптар
 • Ұсынылатын әдебиет тізімі
 • Зертханалық жұмыс №2 Құрама кестелер Жұмыстың мақсаты мен мазмұны
 • ҚҚ түрінің коды ҚҚ атауы
 • Код эмитента Эмитент атауы
 • ҚҚ түрінің коды Эмитент коды ҚҚ номиналы ҚҚ эмиссиясы
 • Данные
 • Формулы , Вычисляемое поле
 • Эмитент бойынша ұсыныс құрылымы
 • Жол бойынша сома бөлігі;

 • жүктеу 0.84 Mb.