Главная страница
Контакты

    Басты бет


Бұрын белгісіз болған оқиға жөніндегі кез келген мәлімет аталады

жүктеу 0.95 Mb.жүктеу 0.95 Mb.
бет2/6
Дата18.03.2017
өлшемі0.95 Mb.

Бұрын белгісіз болған оқиға жөніндегі кез келген мәлімет аталады


1   2   3   4   5   6
факторлар анықтайды?
Фактор, экологияда - 1) процестердің қозғаушы күші немесе оларға ықпалы бар жағдай, қайсыбір процестегі, құбылыстағы мәнді жағдай; 2) факторлық талдауда зерттелетін айнымалы шамалар арасындағы корреляция өрнегінің көрінісі.

A) Микропоцессордың разрядтілігі, видеоадаптердің қабілеттік мүмкіндігі.

B) Микропроцессордың разрядтілігі және тактілік жиілігі.

C) Процессордың разрядтілігі және видеоадаптердың мүмкін түстерінің саны.

D) Видеожады көлемі, микропроцессордың тактілік жиілігі.

E) Видеоадаптердың қабілеттік мүмкіндігі.

Микропроцессордың құрамында:

A) Шығару құрылғысы бар

B) Жады жоқ

C) Тұрақты және жедел жады бар

D) Енгізу құрылғысы бар

E) Жұмсақ дисктер бар

Пернелік тақта. Курсордың сол жағындағы символды қандай перне өшіреді?

A) Backspase

B) Alt

C) InsertD) Delete

E) Home
Delete пернесі көмегімен болады ...

A) бас әріптер режимін қосуға;

Перне (Клавиша; key) - 1) пернетақтадағы бір перне; оны басқанда таңбаға сәйкес код қалыптасады да, ол экранға шығады немесе белгілі бір әрекет іске асады; 2) криптографиялық кілт - ақпаратты шифрлау және кері шифрлау үшін пайдаланылатын құпия код (символдар жинағы); 3) кілт - мәліметтер файлындағы жазбаны немесе жазбалар тобын ұқсастырғыш.
Режим (француз тілінде regіme, латын тілінде regіmen - басқару) - 1) мемлекеттік құрылыс, басқару тәсілі; 2) күнделікті өмір жұмыстың, демалыстың, тамақтанудың, ұйқының нақты белгіленген тәртібі; 3) белгілі мақсатқа жету үшін орнатылған ережелердің, шаралардың, нормалардың жиынтығы.
Әріп-дыбыстың графикалық таңбасы. Әріп дыбысты белгілегенімен, әріп пен дыбыстың арасында табиғи байланыс жоқ. Әріп - шартты таңба. Әліпбиде қанша әріп болуы тілдегі дыбыстың санына байланысты. Бірақ дыбыс пен әріп саны бірдей бола бермейді.

B) терезені жабуға;

C) символдарды, файлдарды және бумаларды жоюға;

D) әріптер арасына символдар кірістіруге;

E) меңзерді көрші терезеге ауыстыруға;

Графиктік бейнені енгізуге арналған құрылғыны көрсетіңіз:

A) Плоттер.

B) Модем.

C) Принтер.

D) Сканер.

E) Монитор.

Дербес компьютердің базалық аппараттық конфигурациясы:

A) Пернелік тақта, дисплей, жүйелік құрылғы, сканер;

Принтер (ағылш. printer) - мәтін мен кескіндерді қағазға немесе басқа да басып шығарылатын арқауларға шығаруға арналған құрылғы, ЭЕМ-ның ақпарат басып шығаруға арналған перифериялық құрылғыларының бір түрі.
Дисплей (ағылш. display - корсету, калпына келтіру) - электрондысөулелік түтікше (ЭЛТ) экранында ақпаратты корсетіп бейнелеуге арналған құрылғы, бейнетерминал. Әріптер, сандар, мөтін, кестелер немесе графиктер, суреттер, сызбалар түріне байланысты ақпаратты бейнелейтін әріпті-сандық және графикалық дисплей деп бөлінеді.

B) Пернелік тақта, монитор, оператор, интерпретатор;

Интерпретатор - (Interpreter (лат. Interpretatio) - түсіндіру, түсінікті тілге аудару) - деңгейі жоғары программалау тілінде (алгоритмдік тілде) жазылған программаның алғашқы нұсқасын машина тіліне аударып орындай алатын арнайы программа; программаның бастапқы мәтініне талдау жасайтын және программаны (жүктемелеулік модульге алдын ала түрлендірмей) жеке-жеке оператор бойынша орындайтын аудармалауыш; есептеу процесі кезінде бастапқы программаны жеке-жеке оператор бойынша аудармалайтын және орындайтын қызмет көрсеткіш программа (аудармалауыш-орындауыш). Компьютер жадына енгізілген программа мәтінін интерпретатор жолма- жол қалыпта машиналық кодқа аударады. Программаның алғашқы нұсқасының кезекті бөлігі машиналық тілге аударылғаннан кейін дереу орындалады. Содан кейін келесі бөлігі аударылып, одан әрі процесс қайталанады. Бейсик, Java тіліндегі программалар интерпретатор көмегімен аударылып атқарылады.

C) Пернелік тақта, транслятор, перфоратор, монитор;

D) Жүйелік блок, монитор, пернелік тақта;

E) Пернелік тақта, дисплей, плоттер, микропроцессор, монитор;

Перфоратор (лат. perforo - тесемін) әріптік немесе цифрлық ақпараттарды перфокартада, перфотаспада тесік жасау арқылы жазатын құрылғы. Тесік жасаушы тетік және жетектен тұрады. Жетектің типіне байланысты Перфоратор механикалық, электрикалық, электрикалық-магниттік, пневматикалық немесе гидравликалық; басқару әдісіне қарай қолдық, жартылай автоматты, автоматты; мағлұмат тасушының түріне қарай таспалық және карталық болып бөлінеді. Перфоратор байланыс техникасында, ЭЕМ-дарда сандық немесе әліпбилік-сандық ақпаратар енгізу немесе алу үшін қолданылады. Кинотаспаның, диаграммалық қағаздардың шеттерін тесуге арналған машина. Бұрғылаушы балға.
Микропроцессор - жүйелік тақтаның ең маңызды құраласы, ол деректерді тікелей өңдейді, атап айтқанда, бөлектелген деректермен арифметикалық және логикалық амалдарды орындайды. Микропроцессор - бір немесе бірнеше үлкен интегралды кестеде орындалған, берілісті өңдейтін бағдарламалық құрылғы; көліктердің автоматты басқару агрегатында қолданылады.

ДЭЕМ-нің тез жұмыс істеуі қандай құрылғыға байланысты?

A) Пернелік тақтаға, яғни мәліметтерді теруге.

B) КЭШ-жадыға.

C) Процессорге.

D) Мониторға.

E) "Винчестер" типті дискіге.

Келесілердің ішінде қайсысы монитор типіне жатпайды: 1) электронды-сәулелік, 2) сұйық-кристалдық, 3) жазық, 4) лазерлік

A) 4


B) 1 және 2.

C) 2


D) 1 және 3.

E) 2 және 3.

Ақпаратты компакт-дискіге жазу үшін қолданады:

A) CD ROM.

B) Стриммер.

C) Магниттік диск.

D) Магниттік дискте жинақтаушы.

E) "Винчестер" типті қатты диск.

Esc пернесінің тағайындалуы:

A) Растау.

B) Таңдау.

C) Программадағы үзіліс.

D) Құжатты сақтау.

E) Операцияның орындалуын болдырмау.

Экранда мәліметтерді толығырақ бейнелеу үшін бейнені, дыбысты, мәтінді, музыканы және анимацияны бірге қолдану:

A) Инициализация.

B) CD-ROM.

C) Қабілеттік мүмкіндік.

D) Мультимедиа.

Мультимедиа (Multimedia) - компьютерде дыбысты, ақпаратты, тұрақты және қозғалыстағы бейнелерді біріктіріп көрсету үшін жинақталған компьютерлік технология. Ол ақпаратты кешенді түрде бейнелеуді - мәліметтерді мәтіндік, графикалық, бейне-, аудио- және мультипликациялық түрде шығаруды - жүзеге асырады.

E) Қосылатын ОП.

Тактовая жиілік қандай құрылғыға байланысты айтылады:

A) Дискжетек.

B) Процессор.

C) Пернелік тақта.

D) Принтер.

E) Сканер.

Пернелік тақта. Регистрді ауыстыруды қамтамасыздандыратын перне?

A) Break


B) Shift

C) Enter


D) Esc

E) Delete

Mодем - ... құрылғы

A) компьютердің бсақаруымен графиктерді, суреттерді немесе диаграммаларды сызатын;

байланыстың телефон линиялары арқылы үлкен ара қашықтықта компьютерлік

B) мәліметтерді тасымалдайтын;

Линия (лат. Ііпеа - жіп) - 1) екі беттің қиылысқан ортақ бөлігі. Аналитикалық геометрияда жазықтықта линия нүкте координаттарының теңдеулерімен анықталады. 2) Қатынас жолы, бағыт, тәртіп немесе темір жол линиясы, автоматтық Л.

C) суреттерді, графикті және мәтінді баспаға шығаратын;

D) компьютерге графикалық бейнелерді енгізетін;

E) компьютер процессорын сыртқы құрылғыларымен қосатын;
Төменде көрсетілгендердің қайсысы компьютер "миы" болып табылады?

A) CD-R.


B) Процессор.

C) Монитор.

D) Пернелік тақта.

E) Жедел жады.

Лазерлік принтердің қасиеті:

A) құжаттың әрбір символы нүктеден тұрады

B) басып шығару арзанға түседі

C) басып шығару арнайы термоқағазда шығады

D) электрлік разряд орнына арнайы бояу құйылады, шығару жылдамдығы тез

E) Басып шығару және баспа сапасы жоғары

Қай құрал көмегімен мәтінді компьютер жадысына көшіруге болады?

A) Пернетақта.

B) Процессор.

C) Сканер.

D) Адаптер.

E) Тышқан.

Ақпартты баспаға басып шығаратын құрылғы

A) Принтер

B) CD-ROM.

C) Колонкалар

D) Монитор.

E) DVD-ROM.

Пернетақтада қосымша цифрларды енгізетін түймеше

A) Scroll Lock

B) Shift

C) Insert

D) Num Lock

E) Caps Lock

Enter пернесінің қызметі:

A) бекіту

B) бағдарламадағы пауза.

C) алдынғы әрекетке қайту

D) регистрлерді алмастыру

E) әрекетті болдырмау

ДК негізгі құрамына не кіреді?

A) модем, CD-ROM, пернетақта, принтер.

B) дисплей, монитор, джойстик, стриммер.

C) дисплей, сканер, дигитайзер, жүйелік блок,

D) пернетақта, жүйелік блок, дисплей.

E) тораптық шоқсым, магнитно-оптикалық диск, жүйелік блок.

Бір парақ жоғары көтеру үшін?

A) End пернесін басу керек.

B) Page Down пернесін басу керек.

C) Page Up пернесін басу керек.

D) Enter пернесін басу керек.

E) Ноте пернесін басу керек.

Ақпартты тасмалдайтын құрылғы?

A) пернетақта, тораптық концентратор.

B) Колонкалар, жүйелік блоктар.

C) CD-дискілер, Flash -жады, дискеталар.

D) Мониторлар, тораптық кабельдер.

E) CD-Rom.

Перентақтаның оң жағында санды қосу үшін қандай перне басамыз?

A) Enter.

B) PgDn.

C) NumLock.

D) End.

E) PgUp.
Графикалық және мәтіндік информацияларды басып шығаратын құрылғы:

A) Тышқан

B) Сканер

C) Контролер

D) Принтер

E) Стример

Мәліметтерді сақтау құрылғысы:

A) Пернетақта

B) Қатты диск

C) Монитор

D) Қорек көзі

E) Тышқан

Жедел жады - бұл:

A) Мәліметтерді ұзақ уақытқа сақтауға арналған микросхема

B) Қосымша құрылғыларды жалғайтын разъемдер

C) Көптеген математикалық және логикалық информацияларды есептейтін негізгі микросхема

D) Компьютер қосулы тұрғанда мәліметтерді уақытша сақтауға арналған микросхемелер тобы

E) Аналақ тақташаның негізгі функциональды әрекеттері мен ішкі құрылғылардың жұмысын басқаратын микросхемалар тобы

Мәліметтерді сақтау және өңдеудегі әмбебап құрылғы – бұл:

A) Принтер

B) Дискжетек

C) Адаптер

D) Компьютер

E) Модем
Caps Lock батырасы көмегімен...

A) бас әріптерді орнату

B) көрші терезеге Меңзерді ауыстыру

C) символдарды тасымалдау режимін белгілеу

D) әріптер арасына символдар қою

E) символдарды ауыстыру режимінен қою режиміне ауыстыру

Байт дегеніміз не?

A) Тұрақты

B) Символдық айнымалы

C) Магнитті тасымалдауыш

D) Компьютердің басқару блогы

E) Халықаралық жүйедегі ақпараттыр сандарының біолігі

Компьютерді қосқанда барлық мәліметтер өшеді:

A) Тұрақты жадыға

B) CD-ROM дискісіне

C) Оперативті жадыға

D) Қатты дискке

E) Иілгіш дискке

Мәліметтерді енгізуге, шығаруға және есте сақтауға арналған қосымша құрылғы не деп аталады:

A) Бейнеадаптером

B) Монитор

C) Дисплей

D) Ішкі немесе жүйелік блок

E) Сыртқы немесе қосымша құрылғы

1 Килобайт неге тең?

A) 1024 байт

B) 1000 байт

C) 24 бит

D) 8 бит

E) 1 бит
Негізгі микросхемаға математикалық есептеулерде көмектесетін құрылғы:

A) Принтер

B) Тоқ көзі

C) Сопроцессор

D) Джойстик

E) Стример

Мәліметтерді жинақтау құрылғыларына:

A) Қатты диск

B) Тоқ көзі

C) Монитор

D) Бейнекарта

E) Аналық плата

Компьютердің жұмысын басқаратын программа:

A) RAM (Random Access Memory)

B) Software

C) ROM (Read Only Memory)

D) Hardware

E) CD-ROM

Мбайт мәлімет - бұл:

A) 1024 байта

B) 1024Кбайта

C) 1 млн байтов

D) 1000Кбайта

E) 1 млрд бит

Шеткері құрылғылар - бұл:

A) Мәліметтерді басқару құрылғылары

B) Мәліметтерді енгізуге, шығаруға және есте сақтауға арналған қосымша құрылғылар

C) Әмбебеп техникалық жүйе

D) Манипуляторлы типтегі құрылғыларды басқару

E) Жүйелік болкқа жататын құрылғылар

Жүйелік блоктың ішінде орналасқан "тез әрекет жасайтын жады":

A) Ұзақ уақытты

B) Тұрақты

C) Кэш-жады

D) Оперативті

E) Сыртқы

Ctrl пернесінің мүмкіндігі:

A) Орындалған әрекетті қайтару

B) Растау

C) Программада үзіліс

D) Таңдау

E) "Басқару" батырмасын басқа батырмалармен қолдану

Alt пернесінің қызметі:

A) пернетақтаның төменгі регистрін жоғарғысына ауыстыру

B) өшірілген файлдары қалпына келтіру

C) басқа батырмалардың комбинацияларынң көмегімен компьютер жұмысын басқару

D) қою режимін қосу

E) жаңа бума құру

Қосымша құрылғыларға жатпайтындар: 1) енгізу құрылғылары, 2) шығару құрылғылары, 3) жүйелік блок, 4) принтер, 5) Колонкалар:

A) 3


B) 4

C) 1


D) 5

E) 2
ASCII дегеніміз не?

A) Әріптік символдарды шифрлеу құралы;

B) Шифрлеу құралы;

C) Символдарды кодтаудың халықаралық жүйесі;

D) Санау жүйесі;

E) Программалау тілі;

Қазіргі компьютерлердің өздері қандай ғалымның принципі бойынша құрастырылған:

A) Говард Эйкеннің.

B) Джон Фон Нейманның.

C) Блез Паскалдің.

D) Конрад Цузенің.

E) Вильгельм Лейбництің.

Дербес компьютердің минималді құраушылары:

A) басқару құрылғысы және арифметикалық-логикалық құрылғылар.

B) жүйелік блок, монитор, пернелік тақта.

C) монитор, пернелік тақта, қатты диск.

D) енгізу құрылғысы және шығару құрылғысы.

E) жүйелік блок, монитор, модем.

Ондық санды екілік санау жүйесіне ауыстыру ережесін көрсетіңіз:

A) Ондық санды екілік санау жүйесіне ауыстыру үшін берілген санды бөлінді нәтижесі 1 болғанға дейін 2-ге бөле беру керек, ал одан кейін соңғы бөліндіден бастап кері тәртіппен барлық қалдықтарды жинау керек.

B) Ондық санды екілік санау жүйесіне ауыстыру үшін берілген санды және алынатын бөлінділерді бөлінді нәтижесі 1 болғанға дейін 10-ға бөле беру керек, ал одан кейін соңғы бөліндіден бастап кері тәртіппен барлық қалдықтарды жинау керек.

C) Ондық санды екілік санау жүйесіне ауыстыру үшін берілген санды бөлінді нәтижесі 1 болғанға дейін 10-ға бөле беру керек, ал одан кейін соңғы бөліндіден бастап кері тәртіппен барлық қалдықтарды жинау керек.

D) Ондық санды екілік санау жүйесіне ауыстыру үшін берілген сан цифрларын бөлінді нәтижесі 1 болғанға дейін 2-ге бөле беру керек, ал одан кейін соңғы бөліндіден бастап кері тәртіппен барлық қалдықтарды жинау керек.

E) Ондық санды екілік санау жүйесіне ауыстыру үшін берілген санды және алынатын бөлінділерді бөлінді нәтижесі 1 болғанға дейін 2-ге бөле беру керек, ал одан кейін соңғы бөліндіден бастап кері тәртіппен барлық қалдықтарды жинау керек.

Код - бұл:

A) Алфавит әріптерінің жиыны.

B) C нұсқасы және D нұсқасы.

C) C нұсқасы және A нұсқасы.

D) Символдардың қандай да бір жиыны.

E) Бір алфавит белгілерінің екінші алфавит белгілеріне сәйкес келуі.

Ең бірінші есептеу машинасын ойлап тапқан кім?

A) Н.Нортон.

B) Дж.фон Нейман.

C) Б.Паскаль.

D) С.Лебедев.

E) Г.Лейбниц.

Егер компьютер қосылып тұрғанда «жұмыс істемей тұрып қалса», онда компьютер жұмысын оны өшіріп қайта жүктемей жалғастыру үшін не істеу керек:

A) Ctrl Alt Del перенелер комбинациясын басу.

B) POWER батырмасын басу.

C) Esc пернесін басу.

D) RESET батырмасын басу.

E) Мониторды өшіріп, 2-3 минуттан кейін оны қайта қосу.

Ақпараттың актуалды қасиеті нені білдіреді?

A) Құбылыстардың толық сипаттамасын.

B) Ақпараттың қажеттілігі мен маңыздылығын.

C) Белгілі шешімнің түсінікті сипаттамасын.

D) Қолданушы тілінде процестің жазбасын.

E) Құбылыс мазмұнының толық мінездемесін.

Байтта нөлмен бірге қанша әр түрлі ондық сандарды жазуға болады?

A) 1024.


B) 8.

C) 32000.

D) 256.

E) 99999.

1 Мегабайт неге тең?

A) 1024b


B) 8 байт

C) 1024 Кбайт

D) 1000 Кбайт

E) 8 бит
11112 санын екілік жазбадан ондыққа ауыстыру нәтижесі:

A) 1010.

B) 1610.

C) 1510.

D) 138.

E) 208.

Цифрлік перне тақтада цифрларды енгізу режимін қалай орнатуға болады?

A) F2


B) Ctrl break

C) NumLock

D) Shift Enter

E) Alt shift

Сандарды бейнелеу тәсіліне байланысты санау жүйелері қандай түрлерге бөлінеді?

A) Бүтін және нақты.

B) Позициялық және позициялық емес.

C) Айнымалылар және тұрақтылар.

Позиция (лат. posіtіo - орны, жағдайы, орналасқан жері) - Қандай да бір нәрсенің орны, орналасуы (мысалы, шахмат тақтасындағы фигуралардың позициясы); Шекті музыкалық аспаптың мойнындағы сол қолдың бір жерде тұрып, дыбыстардың белгілі бір кезектігін орындайтын орны; Классикалық бидегі қолды ұстап тұру мен аяқтарды қоюдың бұлжымас ережелері.
Айнымалы - әріп түрінде немесе әріптер тобы түрінде программаға енгізілетін және уақыт, ұзындық, баға, түс және т.б. әр түрлі мәндерді қабылдайтын программадагы сандық шама; белгілі бір мәліметтер типін сақтай алатын және программаны атқару барысында мәнін өзгертуге болатын атауы белгілі объект.

D) Қатар және разрядты тор түрінде көрсетілгендер.

E) Араб және рим

Екі кодтың қосындысының нәтижесі 0110 1010:

A) 10110


B) 11110

C) 11100


D) 01010

E) 10000
Екілік санау жүйесінің артықшылығына жатқызуға болады:

A) екілік санау жүйесінде сан жазбасының көрнектілігі және түсініктілігі.

B) электроэнергияны үнемдеу мүмкіндігін.

C) компьютер жадысын үнемдеуін.

D) жасалатын операциялардың қарапайымдылығын.

E) Аталған жүйені әдеттегі күнделікті өмірде қолдануын.

Дербес компьютердің минималді құраушылары:

A) басқару құрылғысы және арифметикалық-логикалық құрылғылар.

B) жүйелік блок, монитор, пернелік тақта.

C) монитор, пернелік тақта, қатты диск.

D) енгізу құрылғысы және шығару құрылғысы.

E) жүйелік блок, монитор, модем.

Жылжымалы нүктелердің саны түрінде бейнеленеді:

A) Негізгі жүйелер мен мантиссалар

B) Мантисса және рет

C) Разрядттардың анықталған саны

D) Тікелей код

E) Қосымша код

Бульдік операцияның қайсысы дұрыс жазылған?

A) 1 "и" 1 = О

B) 1 "и" 0=1

C) 0" немесе "0 = 1 ,

D) 1”или”0 = 1

E) 0 "и" 0=1

Компьютердегі барлық сқталатын ақпараттар екілік түрінде жазылады:

A) Сөздер, сандар, суреттер және компьютердің жұмысын басқаратын программалар

B) Компьютерді басқаратын тек сандар

C) Символдар мен суреттер

D) Тек суреттер және компьютердің жұмысын басқаратын программалар

E) Сөздер, снадар, суреттер және және монитордың жұмысын басқаратын программалар

Машинадан машинаға көп емес көлемді программаларды және ақпараттарды тұрақты тасымалдау үшін және оларды сақтауға не қолданылады:

A) Тұрақты жады

B) Принтер

C) Винчестер

D) Иілгіш диск

E) Дисплей

Кмпьютердегі ең аз ақпараттар бірлігі:

A) Гбайт


B) Кбайт

C) Байт


D) Бит

E) Файл
1 байт қанша битке тең

A) 255


B) 16

C) 8


D) 32

E) 4
ДЭЕМ негізгі бөлігі не болып табылады?

A) Жүйелік блок

B) Аналық плата

C) Жады, микросхемаға жалғанған

D) Винчестер

E) Жүйелік блок

Бір байт...

A) 8 бит


B) 16 бит

C) 4 бит


D) 1 бита

E) 32 бит

Негізгі программалық қамтамасыздандыру сақталатын құрылғы:

A) ОСҚ.


B) Магниттік диск

C) ТСҚ.


D) CD-Rom.

E) Қатты диск

Жүйелік блокта не орналасқан:

A) Модем, сканер, тышқан, сыртқы жады.

B) Принтер, плоттер, пернетақта, сыртқы жады

C) Плоттер, сканер, модем.

D) Адаптер, монитор, тышқан, пернетақта.

E) Процессор, оперативті жады,тұрақты сақтау құрылғысы, платалар және порттар.

Компьютердің қатты дискісі не үшін арналған?

A) мәліметтерді сақтау үшін

B) ақпаратты баспаға шығару үшін

C) басқа компьютерлермен байланыс орнату үшін

D) есептеу операцияларын орындау үшін

E) уақытша сақтау үшін

Оперативті жадының ең аз бөлігі?

A) Машиналық сөз.

B) Файл.

C) Байт.


D) Килобайт.

E) Мегабайт.

Компьютердің перифериялық жүйесіне не жатады?

A) процессор және ішкі сақтау құрылғылары

B) дисплейден басқа енгізу-шығару құрылғылары

C) процессор, принтер, дисплей, пернетақта және тағы басқалар

D) процессордан басқа барлық құрылғылар

E) енгізу-шығару құрылғылары, процессор, ішкі сақтау құрылғылары

Микропроцессордың өнімділігін сипаттайтын негізгі параметр?

A) Видеожады.

B) Оперативті жады.

C)

1   2   3   4   5   6

  • Принтер
  • Позициялық

  • жүктеу 0.95 Mb.