Главная страница
Контакты

    Басты бет


БҰлттық технологияны медиабілім беруді қолдану ұ. Ж.ӘЙтімова, физика-математика ғылымдарының кандидаты, қауым проф м. а., Г. С. ТӨлегенова

жүктеу 56.91 Kb.жүктеу 56.91 Kb.
Дата21.03.2017
өлшемі56.91 Kb.

БҰлттық технологияны медиабілім беруді қолдану ұ. Ж.ӘЙтімова, физика-математика ғылымдарының кандидаты, қауым проф м. а., Г. С. ТӨлегеноваӘОЖ: 004.032.6
БҰЛТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯНЫ МЕДИАБІЛІМ БЕРУДІ ҚОЛДАНУ

Ұ.Ж.ӘЙТІМОВА, физика-математика ғылымдарының кандидаты, қауым.проф.м.а.,

Г.С.ТӨЛЕГЕНОВА, магистрант,

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті, Қазақстан Республикасы


Аңдатпа

Мақалада қазіргі жаңа технологиялардың күннен-күнге дамып жатқан уақытында «бұлттық есептеулер» ең қажетті сервис екені айдан анық.

Уақыт - өлшемдер жүйесінің оқиғаларды реттеу, олардың ұзақтығын және араларындағы интервалдарын сипаттауда, және нәрселердің қозғалысын сипаттауда пайдаланатын маңызды мүшесі. Уақыт мифология, философия және ғылымның әр салада пайдалану үшін қарама-қайшылысыз сипаттау, зерттеу нысаны болып, талай-талай ұлы ғалымдарды өмірге әкелген.
Ғылым (араб.: علم‎ (ілім) - білім, тану; лат. scientia - білім) - ақиқат жайлы объективті білімдерді жетілдіру мен жүйелеуге бағытталған адам іс-әрекетінің саласы. Жалпы мағынасы: жүйелік білім мен тәжірибе.
Қызылорда Мемлекеттік Университеті, Қорқыт Ата атындағы - жоғары оқу орны. 1937 ж. құрылған. Университеттегі 11 факультет, 47 кафедрада 61 мамандық және жаратылыстану, гуманитарлық, білім беру, инженер-техник мұнай-газ, экономика бағыттағы 40-тан астам салалық мамандықтар бойынша мамандар даярланады.
Google секілді гиганттар осындай бағдарламалар мен сервистерді пайдалануға бізді итермелеуде. Оның үстіне соңғы кезде үрдіс алып отырған планшеттер мен қалта телефондары мобильді бағдарламардың көбейуіне, есептегіш бұлттарды пайдалануға, олардың қызмет түрлерінің көбейуіне ықпал етіп отыр десек, қателеспейміз. Көптеген компаниялар қазір «бұлттар» жарысына қосылып кетіп өз қызмет түрлерін ұсынуда.

Бұлттық технологияда жұмыс істеудің әдеттегі бағдарламалармен жұмыс істеудегі басты айырмашылығы — тұтынушы өз компьютерінің ресурстарын емес, өзіне интернет-қызметі ретінде берілген шалғайдағы мықты серверлердің ресурстарын пайдалануында.

Планшет (фр. planchette тақтайша) - топографиялық суретке , түсіруге арналған аспаптар жиынтығына кіретін тегіс төрт бұрышты ағаш тақта және тақтаны үш аяқты мосыға бекітуге арналған құрылғы; Далалық топографиялық суретке түсіру кезіндегі карта бетінің түпнұсқасы; Графикалық сызбалар мен олар бойынша есептеулер жүргізуге арналған тендес көрсеткішпен қосылатын сызық торлары бар географиялық карта (сызба қағазының парағы) бекітілген тақта. Бұлар артиллериялық атыс, гидрографикалық жұмыстар жүргізуде және басқа жағдайларда қолданылады; Әуедегі және теңіздегі жағдайларды суреттеуге, маневр жасау міндеттерін орындауға, нысананы көрсетіп беруге және т.б. арналған әскери-теңіз флоты (ӘТФ) және әуе шабуылына қарсы қорғаныс (ӘШҚҚ) авиацияларындағы басшылық пункттерінің жауынгерлік-ақпараттық постарындағы арнайы құрылғы. Координаттың тік бұрышты немесе полярлы жүйесінде орындалған ашық (мөлдір) негізді координаталық тор оның құрама бөлігі болып табылады. Бұл құрылғылар механикаландырылған немесе автоматтандырылған болуы мүмкін.
Есептегіш, электр есептегіш - тұтынылған электр энергиясын есептеуге арналған өлшеуіш құрал. Тұрмыста жиілігі I 50 Гц, бір фазалы 220 В немесе 127 В айнымалы кернеуге арналған есептегіш пайдаланылады. Электр энергиясы киловатт-сағатпен өлшенеді.
Сервер (ағылш. server) - файлдар, қалталар және компьютерлердің деректері сияқты деректерге ортақ қатынасуды, сондай-ақ желі пайдаланушыларына электрондық пошта қызметтерін қамтамасыз ететін компьютер.
Сол арқылы тұтынушы өз дереккөздерімен жұмыс істеуіне толық мүмкіндік алады, ал бірақ сол дереккөздер орналасқан операциялық жүйеге, бағдарламалар базасына, есептегіш серверлердің жұмысына еш кедергі келтіріп, оны өзгерте алмайды.

Кілт сөздер: бұлтты технология, медиабілім беру, ақпараттық ресурс, виртуализация, ақпараттық-коммуникация.
Аннотация

В сегодняшнем ново-технологическом времени всем понятно, что «облачные вычисления» наиболее подходящие услуги.Гиганты, как Google, приводять нас пользоваться такими программами и сервисами. Кроме того, мы не ошибебся в том, что в последнее время использование планшетов и мобильных телефонов привело к том, что появились в больших количествах мобильные программы, использование вычислительных облаков и так же появлению многообразных услуг. Многие компании в настоящее время присоединяются в «облачные» соревнования и предоставляют свои услуги.

Основная разница между работой облачными вычислениями и простыми программами заключается в том, что потребитель пользуется не только ресурсами из своего компьютера, но и ресурсами мощных серверов в отдаленных местах в качестве интернет-сервиса. Таким образом, клиент будет иметь возможность работать своими источниками данных, ноэти источники данных находящиеся в операционных системах не могут изменять или вмешиваться работе базы данных, работе вычислительных серверов.

Ключевые слова: облачные технологии, медиа образование, информационный ресурс, виртуализация, информационно-коммуникация.
Annotation

The date of the article of the new technologies being developed in the time of "cloud computing" is clear that the most appropriate service. Giants like Google and we encourage people to use the services of such programs. Moreover, the recent trend in tablets and mobile phones, mobile programs to increase the counter to the increasing use of cloud services has contributed to the increase but, right or wrong. Many companies are now in the "cloud" competition is going to provide their services.

Cloud technology is the main difference between the normal working programs of work - not in the consumer's computer resources provided as an online service in remote areas, the best use of the resources of the servers. In this way, the customer will be able to operate their sources, but those sources are located in the operating system, applications, databases, servers will not be able to change it would not interfere in the work of the counter

Key words: cloud technology, media education, information resource, virtualization, information and communication.

Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар білім беру сапасын арттырудың төмендегідей маңызды есептерін шешудің қуатты құралы болып табылады: студенттердің өзіндік жұмыстары есебінен оқу уақытын ұлғайту, оқыту сапасын бақылауды өзгерту және оқу процесін басқаруды икемді ету, студенттердің ақпараттық-коммуникациялық мәдениетін арттыру.

Бақылау - зерттеу не тексеру әдісі. Бақылау арнайы жоспар бойынша жүргізіледі. Жоспарда Бақылаудың мақсаты мен міндеттері, объектісі (сабақ, саяхат, лабораториядағы, шеберханадағы, оқу-тәжірибе учаскесіндегі оқушылардың жұмыстары), жүргізу әдісі мен жолдары дұрыс көрсетілуі тиіс.
Білім беру Білім беру - тиісті оқу орны арқылы ғылыми мағлұмат беріп, адамның танымын, білімін, дағдысын, дүниеге көзқарасын жетілдіру процесі; қоғам мүшелерінің мәдениетін дамытудың негізгі шарты; мақсаты - қоғам мүшелерінің адамгершілік, интектуалды, мәдени дамуында және олардың денесінің дамуында, кәсіптік біліктілігінде жоғары деңгейге қол жеткізу болып табылатын тәрбие мен оқытудың үздіксіз процесі; жүйеге келтірілген білім, іскерлік дағды және ойлау тәсілдері көлемін меңгеру процесі мен нәтижесі. Білімділіктің басты өлшемі - білімнің жүйелілігі, ойлаудың жүйелілігі мен логикалылығы.

Жалпы ақпараттық технологиялар дегеніміз программалық, программа-аппаратық және техникалық құралдардың кең спектрін қамтиды.

Ақпарат технологиясы Ақпарат технологиясы (ағылш. information technology, қысқ. IT) - объектінің, процестің немесе құбылыстың күйі туралы жаңа ақпарат алу үшін мәліметтерді жинау, өңдеу, жеткізу тәсілдері мен құралдарының жиынтығын пайдаланатын процесс.
Ол микропроцессорлық және есептеу техникасының базасында қызмет атқарады, сонымен қатар ол ақпаратты таратудың, алмастырудың, жинақтау және өңдеудің заманауи құралдары мен жүйелерінен тұрады. Ақпараттық технологиялар локальді және глобальді желілердің ақпараттық ресурстарына қол жеткізуге мүмкіндік береді. Ақпараттық және телекоммуникациялық құралдардың қолданылуының басым бағыттарының бірі бұл –медиабілім беру және қашықтан оқыту болып табылады.
Телекоммуникациялар (ағылш. Telecommunications) - негізі ақпарат тарату құралдары мен әдістері болып табылатын әрекет аймағы. Телекоммуникациялар немесе коммуникациялар мемлекетгің инфрақұрылымның маңызды белігіне жатады.

Медиа-білім беру - педагогикадағы білім алушылардың бұқаралық байланыс заңдылықтарын оқуын жақтайтын бағыт. Негізгі міндеті - жас ұрпақты казіргі ақпараттық заман талаптарына, түрлі ақпаратты қабылдау мен талдауға дайындау, адамды оны түсінуге, оның психикаға әсерін білуге үйрету, байланыстың вербальдік емес формалары негізінде, техника құралдар мен қазіргі акпараттық технологиялар көмегімен қарым-қатынас жасау тәсілдеріне үйрету.

Форма (Қалып; form) - 1) мәліметтерді ұсыну тәсілі; 2) мәліметтер базасын басқару жүйелеріңде (мысалы, Access-Te) - мәліметтер базасындағы ақпаратты (мәліметтерді) енгізу мен редакциялауға пайдаланылатын дисплей экранына көрнекі түрде ұсыну тәсілі.
[1]

«Медиабілім» (media education) алынған ақпарат негізінде өздерінің ой-пікірлерін айтуға қабілетті, ақпарат құралдарына сыни және өзіндік көзқарасы бар отандық азаматтарды тәрбиелеу мақсатында медиа құзыреттілікті дамытуға бағытталған оқу ретінде айқындалады. Бұл оларға қажетті ақпаратты пайдалануға, оны талдауға, сондай-ақ ақпаратқа қатысты экономикалық, саяси, әлеуметтік немесе мәдени мүдделерді үйлестіруге мүмкіндік береді.

Бағыттау (орыс. наведение) - күштерге (сүңгуір қайықтарға, авиациялык ұшу аппараттарына) немесе қаруға (ракеталарға) козғалыс параметрлері (бағыт, жылдамдық, биіктік жөне т.б.) арқылы берілетін басқару тәсілі.
Азамат [арабша азамат: 1. ұлылық, мәртебелілік; 2. тәкаппарлық; 3. кереметтілік; 4. ұлы мәртебелілік (сұлтандар титулы)] - 1. ел азаматы; 2. кәмелеттілік; 3. дара тұлға. Азамат ұғымын мемл. деңгейде қарастырғанда, ол қоғамның тең құқықты мүшесі мәніне ие болады.
Мақсат - белгілі бір межеге қол жеткізуге бағытталған әрекеттің ой-санадағы көрінісі. Мақсат ойлау нәтижесінде болашақты алдын ала болжау арқылы туатын мұрат, ішкі қозғаушы күшті білдіреді. Мақсатқа жету үшін әр түрлі іс-әрекеттер мен қимылдар жасалады.
Әлеуметтану Әлеуметтану - қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы ғылым. Әлеуметтану фактілерді, үдерістерді, қатынастарды, жеке тұлғалардың, әлеуметтану топтардың қызметін, олардың рөлін, мәртебесі мен әлеуметтану мінез-құлқын, олардың ұйымдарының институты.
Экономика (гр. Οικονομία - үй шаруашылығын жүргізу өнері) - материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастар.

Медиабілім адамдарды хабарламаларды жасауға, коммуникацияға мейлінше тиімді ақпарат құралын таңдауға оқытады.

Медиабілім адамдарға өздерінің ойларын және ақпаратты еркін білдіру құқығын жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Бұл олардың жеке дамуына ғана әсер етіп қоймай, сондай-ақ, олардың әлеуметтік тұрғыда белсенді атсалысуын және интербелсенділігін күшейтеді.

Қашықтан оқытуды және медиабілім беруді ұйымдастырудың негізгі өнімді бағыттарының бірі – бұлттық технологиялар мен есептеулерді қолдану.

Бұлтты есептеу (Cloud computing)АТ жүйесінің қиындығын азайтатын, өзіндік басқарылатын және виртуалді инфрақұрылымға қажетінше енуге мүмкіндік беретін жаңа бағыт, бұл тиімді технологияның арқасында ИТ жүйесін тұтынушы сервисі ретінде пайдалануға болады. Жеке бұлтқа ену арқылы тапсырыс берушілер көптеген артықшылыққа ие болуы мүмкін, оларға ИТ шығындарын азайту, сервисті ұсынуды жоғарылату және бизнестің динамикасын жылдамдату жатады.

Бизнес (ағылш. busіness - кәсіпкерлік, сауда-саттық) - пайда табуға бағытталған әрекеттің, экономикалық қызметтің бір түрі; жеке кәсіпкердің не фирманың іскерлік қызметі..

Бұлтты инфрақұрылымдардың көпшiлiгi дәл осы кездеге дата–орталықтарда серверде кез келген қолданбалы қосымшаға есептеуiш қуаттарды технологиялық тұрғыдан мүлде ойланбастан қолдануға iс жүзiнде мүмкiндiк берген виртуализация технологияны пайдалану айқара ашылған.

Бұлтты есептеулер ұғымымен мұндай сервистердi жиi байланысын (Everything as a service) көрсететiн технологиялар:


 • «Инфрақұрылым тәрізді сервис» (Infrastructure as a Service немесе IaaS)

 • «Платформа тәрізді сервис» (Platform as a Service, PaaS)

 • «Программалық қамтамасыз ету тәрізді сервис» (Software as a Service немесе SaaS).

Оқыту үдерістерінде бұлттық технологияларды қолдану оқу орындарына Интернет арқылы есептеу ресурстарын және программалық құралдарды сервис ретінде қолдануға мүмкіндік береді. Ал бұл өз кезегінде оқыту үдерісін жақсартады. Білім беру салаларындағы бұлттық технологияға негізделе құрылған заманауи сервистер мысалдары ретінде Microsoft фирмасының Live@edu, Google Apps Education Edition және т.б.
Microsoft Corporation (/maɪkrəˌsɒft/) - дүниежүзіндегі ең ірі компаниялардың бірі. Бағдарламалық қамсыздандыру өндірісінің және сервер мен жеке компьютерлер үшін интернет технологияларды құруы мен қызметін көрсететін АҚШ-та тіркелген көпұлтаралық компания.
айту болады.

Жоғары және орта оқу орындарындағы оқыту үдерісіне бұлттық технологияларды ендіру: • Оқу аудандарының тиімді қолданылуын (дәстүрлі компьютерлік кластарға арнайы мамандандырылған және бөлек дәрісханаларды бөлуді қажет етпейді);

 • Компьютерлік кластарды құру және қолдауға кететін шығындарды азайтуға;

 • Заманауи білім алу деңгейінің сапалы өзгерісі –білім алушының Интернет бар кез келген жерде және кез келген уақытта білім алу мүмкіндігінің болуын;
  Компьютер (ағылш. computer - «есептегіш»), ЭЕМ (электрондық есептеуіш машина) - есептеулерді жүргізуге, және ақпаратты алдын ала белгіленген алгоритм бойынша қабылдау, қайта өңдеу, сақтау және нәтиже шығару үшін арналған машина.
  ДЕҢГЕЙ (Уровень; layer, level) - абстракциялы дерексіздік дәреже; иерархиялық құрылым қабаты; осы желімен орындалатын белгілі бір мәселелер кешенін сипаттайтын есептеуіш желі қүрылымының логикалық қабаты,


 • мейілінше тиімді интерактивті оқыту үдерісін;

 • оқыту үдерісі барысында білім беру қызметтерін жылдам құру, адаптациялау;

 • ұсынылатын білім қызметтеріне түсіндіру және бағалау арқылы білім алушылардың оқытушылармен кері байланысына мүмкіндік беруді;

 • оқыту үдерісінде қолданылатын бағдарламалық жабдықтың лицензиялық тазалығына кепілдік беруді;

 • оқу үдерісінде қолданылатын программалық және ақпараттық ресурстарды бір ортадан администрациялауға мүмкіндік береді.

Осылайша, медиабілім беруде бұлттық технологияларды қолдану білім беру жүйесіндегі маңызды инновациялық тәсілдердің бірі болып табылады. Себебі, ол ақпараттық инфрақұрылымдағы шығындарды азайтып қана қоймай, білім беру ортасында білім сапасын арттыруға мүмкіндік беретін қызметтерді ұсынуға, таратуға және қолдануға мүмкіндік береді.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі


 1. Л.
  Ресурстар (французша ressourse - құрал-жабдық, мүмкіндік), босалқы қорлар - табыс, ақшалай және басқа қаражат, құндылықтар мен олардың көздері.
  Әдебиет (араб.: асыл сөз‎) - сөз өнері, әлеуметтік мәні бар шығармалар жиынтығы.
  Черняк. Интеграция – основа облака, «Открытые системы» , № 07, 2011

 2. Buyya, R. Cloud Computing: Principles and Paradigm / R. Buyya, J. Broberg, A. Goscinski. – Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, 2011.

 3. Mell, P. The NIST Definition of Cloud Computing / P. Mell, T.Grance. – Gaithersburg, 2011.

 • Кілт сөздер
 • Ключевые слова
 • Key words
 • Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

 • жүктеу 56.91 Kb.