Главная страница
Контакты

    Басты бет


Бір алфавит символдарын екінші алфавит символдарына түрлендіру кезінде алфавит әріптерінің бірмәнді сәйкестігін сипаттайтын ереже қалай аталады

жүктеу 409.83 Kb.жүктеу 409.83 Kb.
бет2/3
Дата30.03.2017
өлшемі409.83 Kb.

Бір алфавит символдарын екінші алфавит символдарына түрлендіру кезінде алфавит әріптерінің бірмәнді сәйкестігін сипаттайтын ереже қалай аталады


1   2   3

&&&

@@@ Ақпараттық жүйелер
$$$ 1 C

Информацияның компьютерде бейнелену формасын көрсетіңіз:

А. аналогты және аудиальды

В. аудиальды және визуальды

С. дискретті және үзіліссіз

D. визуальды және тактильді

Е. машиналық және цифрлық
$$$ 2 B

Информацияның берілу тәсілі мен қабылдануына байланысты мынадай түрлері болады:

А. аудиальді информация

В. барлық жауаптары дұрыс

С. тактильді информация

D. машиналық информация

Е. визуальды информация
$$$ 3 A

Мәліметтерді қайта жаңғырту және өңдеудің техникалық әдістерін келесідей топтарға бөледі:

A.

Әдіс , метод (гр. 'μέθοδος',methodes зерттеу не тану жолы, бір нәрсеге жетудің жолы) - көздеген мақсатқа жетудің тәсілі, тәртіпке келтірген қызмет жүйесі. Әдіс философияда зерттелетін нәрсенің ойша нұсқасын жасау үшін қажетті таным құралы болып табылады.
программалық және аппараттық

B. программалық және жүйелік

C. аппараттық және жүйелік

D. жүйелік және қолданбалы

E. қолданбалы және программалық
$$$ 4 D

Есептеуіш техникасында кодтаудың қандай түрі қолданылады:

А. сегіздік кодтау;

B. он алтылық кодтау;

C. ондық кодтау;

D. екілік кодтау;

E. әр түрлі санау жүйелерінің белгілері арқылы.
$$$ 5 C

Семантикалық талдау дегеніміз не?

А. өрнектер мен операторлардын негізгі қателер туралы информация;

B. бастапқы программаға компьютер тіліндегі объектілік модульді туындатады;

C. программаны аралық тілге ауыстыру жұмысына байланысты;

D. программадағы мәліметтерге арнайы адрестер тағайындау;

E.тілдің сыртқы мәтіндік құрылымдарына байланысты
$$$ 6 A

Кодтарды генерациялау дегеніміз не?

A. бастапқы программаға семантикалық тұрғыда эквивалентті болатын объектілік программаны туындату;

B. программадағы мәліметтерге арнайы адрестер тағайындау;

C. программадағы командаларға арнайы адрестер тағайындау;

D. өрнектер мен операторлардын негізгі қателер туралы информация;

Е. тілдің сыртқы мәтіндік құрылымдарына байланысты информация.
$$$ 7 B

Келесі тұжырымдардың қайсысының информатикаға қатысы жоқ:

А. ақпараттарды компьютерлер көмегімен түрлендіру және компьютерлердің қолдану ортасымен өзара әрекеттесу процесстерімен байланысты адам қызметінің саласы;

B. әр түрлі – техникалық, биологиялық, әлеуметтік және т.б.

Әлеуметтану - қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы ғылым. Әлеуметтану фактілерді, үдерістерді, қатынастарды, жеке тұлғалардың, әлеуметтану топтардың қызметін, олардың рөлін, мәртебесі мен әлеуметтану мінез-құлқын, олардың ұйымдарының институты.
жүйелердегі басқарудың жалпы принциптері туралы ғылым;
Қағида немесе принцип (лат. principim – принцип; негіз, алғы бастама) - белгілі білім жүйесінің түп-негізі, алғы бастамасы, абстрактылы түрдегі ең қысқа жалпылама мазмұны. Ғылыми танымда идея, теория, әдіс сияқты таным түрлерімен өзара байланыста тұжырымдалады.

C. компьютерлік ақпараттық жүйелер негізінде кез-келген объектілерді басқару процестеріне ақпараттық жасаудың методологиясын құрумен айналысады;

D. ақпараттық процесстердегі заңдылықтарды (жинақтау, өңдеу, тарату) зерттеумен айналысады;

E. адам қызметінің әр түрлі саласындағы ақпараттық модельдердің байланыстарын құрумен айналысады;
$$$ 8 C

Теориялық информатика нені зерттемейді:

А. жалпы ақпараттар теориясы;

B. цифрлы автоматтар теориясы;

C. ақпараттандыру құралдары;

D. алгоритмдер теориясы;

E. ақпараттық модельдеу;
$$$ 9 A

Философияда атрибуттық концепция ақпаратты былайша саралайды:

A. барлық материалдық объектілердің қасиеті, яғни материя атрибуты ретінде;

B. өзара ұйымдасатын жүйелер, олардың қызмет етуіне қажетті атрибут ретінде;

C. ақпаратты ақпараттық процесстердің динамикасы арқылы анықтайтын динамикалық аспект;

D. сыртқы дүниеден алынған мазмұнға байланысты сыртқы дүниеге бейімделуді білдіреді;

E. анықталмағандық шешілетін процесстегі байланыс;
$$$ 10 B

Философияда функционалдық концепция ақпаратты былайша саралайды:

А. барлық материалдық объектілердің қасиеті, яғни материя атрибуты ретінде;

B. өзара ұйымдасатын жүйелер, олардың қызмет етуіне қажетті атрибут ретінде;

C. материалдық объектілердің оны қолдану процесіне тәуелсіз статикалық аспект;

D. сыртқы дүниеден алынған мазмұнға байланысты сыртқы дүниеге бейімделуді білдіреді;

E. анықталмағандық шешілетін процесстегі байланыс;
$$$ 11 A

Ақпараттық жүйе дегеніміз:

A. қойылған мақсатқа жетуде ақпаратты сақтау, өңдеу және шығару үшін қолданылатын құралдар, әдістер және тұлғалардың өзара байланысқан тобы

B.

Тұлға - жеке адамның өзіндік адамгершілік, әлеуметтік, психологиялық қырларын ашып, адамды саналы іс-әрекет иесі және қоғам мүшесі ретінде жан-жақты сипаттайтын ұғым. Aдамның әлеуметтік қасиеттерінің жиынтығы, қоғамның даму жемісі және белсенді қызмет ету мен қарым-қатынас орнату арқылы жеке адамды әлеуметтік қатынастар жүйесіне енгізудің жемісі.
Құрал (Инструмент; лат. instrumentum - құрал, қару) - 1)адам еңбегінің құралы немесе өнеркөсіптік кәсіпорын жағдайындағы жұмысқа арналған машинаның атқарушы механизмі.
кез келген объект, ол біруақытта бірбүтін және қойылған мақсатқа жету үшін әртүрлі элементтердің жиынтығы ретінде қарастырылады

C. ақпаратты топтастыру және кодтаудың бірыңғай жүйесінің, құжаттандырудың бірыңғай жүйелерінің, ұйымдағы айналып жүретін ақпараттық ағындар схемаларының, сондай-ақ деректер базасын құру методологиясының жиынтығы

D. ақпараттық жүйенің жұмыс істеуі үшін қажетті техникалық құралдар жиынтығы, сондай-ақ осы құралдар мен технологиялық процесстер үшін сәйкес құжаттар

E. ақпараттық жүйелердің мақсаттары мен мәселелерін, сондай-ақ техникалық құралдардың жиынтығының дұрыс қызмет атқаруы үшін қажетті математикалық әдістер, модельдер, алгоритмдер және программалар жиынтығы
$$$ 12 E

Ақпараттық жүйенің математикалық және программалық жасауы дегеніміз:

А.

Математика (гр. μάθημα - ғылым, білім, оқу; μαθηματικός - білуге құштарлық) - әлдебір әлемнің сандық қатынастары мен кеңістіктік формаларын, пішіндерін өлшейтін, оның ішінде - структуралар, өзгерістер, белгісіздік жөніндегі ғылым.
қойылған мақсатқа жетуде ақпаратты сақтау, өңдеу және шығару үшін қолданылатын құралдар, әдістер және тұлғалардың өзара байланысқан тобы

B. кез келген объект, ол біруақытта бірбүтін жңне қойылған мақсатқа жету үшін әртүрлі элементтердің жиынтығы ретінде қарастырылады

C. ақпаратты топтастыру және кодтаудың бірыңғай жүйесінің, құжаттандырудың бірыңғай жүйелерінің, ұйымдағы айналып жүретін ақпараттық ағындар схемаларының, сондай-ақ деректер базасын құру методологиясының жиынтығы

D. ақпараттық жүйенің жұмыс істеуі үшін қажетті техникалық құралдар жиынтығы, сондай-ақ осы құралдар мен технологиялық процесстер үшін сәйкес құжаттар

E. ақпараттық жүйелердің мақсаттары мен мәселелерін, сондай-ақ техникалық құралдардың жиынтығының дұрыс қызмет атқаруы үшін қажетті математикалық әдістер, модельдер, алгоритмдер және программалар жиынтығы
$$$ 13 D

Ақпараттық жүйенің техникалық жасауы дегеніміз:

А. қойылған мақсатқа жетуде ақпаратты сақтау, өңдеу жңне шығару үшін қолданылатын құралдар, әдістер және тұлғалардың өзара байланысқан тобы

B. кез келген объект, ол біруақытта бірбүтін және қойылған мақсатқа жету үшін әртүрлі элементтердің жиынтығы ретінде қарастырылады

C. ақпаратты топтастыру және кодтаудың бірыңғай жүйесінің, құжаттандырудың бірыңғай жүйелерінің, ұйымдағы айналып жүретін ақпараттық ағындар схемаларының, сондай-ақ деректер базасын құру методологиясының жиынтығы

D. ақпараттық жүйенің жұмыс істеуі үшін қажетті техникалық құралдар жиынтығы, сондай-ақ осы құралдар мен технологиялық процесстер үшін сәйкес құжаттар

E. ақпараттық жүйелердің мақсаттары мен мәселелерін, сондай-ақ техникалық құралдардың жиынтығының дұрыс қызмет атқаруы үшін қажетті математикалық әдістер, модельдер, алгоритмдер және программалар жиынтығы
$$$ 14 C

Ақпараттық жүйенің ақпараттық жасауы дегеніміз:

А. қойылған мақсатқа жетуде ақпаратты сақтау, өңдеу және шығару үшін қолданылатын құралдар, әдістер және тұлғалардың өзара байланысқан тобы

B. кез келген объект, ол біруақытта бірбүтін жңне қойылған мақсатқа жету үшін әртүрлі элементтердің жиынтығы ретінде қарастырылады

C. ақпаратты топтастыру және кодтаудың бірыңғай жүйесінің, құжаттандырудың бірыңғай жүйелерінің, ұйымдағы айналып жүретін ақпараттық ағындар схемаларының, сондай-ақ деректер базасын құру методологиясының жиынтығы

D. ақпараттық жүйенің жұмыс істеуі үшін қажетті техникалық құралдар жиынтығы, сондай-ақ осы құралдар мен технологиялық процесстер үшін сәйкес құжаттар

E. ақпараттық жүйелердің мақсаттары мен мәселелерін, сондай-ақ техникалық құралдардың жиынтығының дұрыс қызмет атқаруы үшін қажетті математикалық әдістер, модельдер, алгоритмдер және программалар жиынтығы
$$$ 15 A

Жедел (жүйелік) деңгейдегі ақпараттық жүйелердің қызметі:

A. фирмадағы келісімдер ағынын (есеп берулер, еңбекақы, кредиттер, шикізат жңне материалдар ағынын) бақылау және ағымдағы күйлердің сұрауына жауап беру

B.

Несие (лат. creditum - несие, credo - сенемін, сенім білдіремін), несие белгілі-бір мерзім бойы пайдаланып, қайтарылу үшін әдетте, пайыз төлеу шартымен ақшалай немесе тауар түрінде берілетін қарыз. Оның қозғалысы кезінде несиелер мен қарызгер арасында белгілі бір экономикалық қатынастар қалыптасады.
ДЕҢГЕЙ (Уровень; layer, level) - абстракциялы дерексіздік дәреже; иерархиялық құрылым қабаты; осы желімен орындалатын белгілі бір мәселелер кешенін сипаттайтын есептеуіш желі қүрылымының логикалық қабаты,
Фирма (итал. firma - қойылған қол) - пайда алу мақсатымен ресурстарды тауарлар өндіру немесе қызметтер көрсету үшін пайдаланатын, бір немесе бірнеше кәсіпкер иеленетін және басқаратын ұйым; заңи тұлға құқықтарын пайдаланатын шаруашылық, өнеркәсіптік, сауда кәсіпорны; бір текті немесе сабақтас кәсіпорындар бірлестігі; ұжымдық немесе жеке кәсіпкерлердің ең кең таралған ортақ атауы.
ұйымдағы жаңа мәліметтерді интеграциялау және қағаз құжаттарды өңдеуге көмек

C.

Мәліметтер (данные; data) - автоматты құралдардың көмегімен, кей жағдайда адамның қатысуымен, өңдеуге I ыңғайлы түрде берілген мағлұмат. Мәліметтердің кірістік, шығыстық, басқару, проблемалық, сандық, мәтіндік, графикалық және т.б.
мониторинг (үнемі бақылау), тексеру, шешім қабылдау және басқару

D. ұйым дамуының мақсаттарын жүзеге асыру үшін шешім қабылдауды қолдауды қамтамасыз ететін компьютерлік ақпараттық жүйе

E. ақпараттық жүйелерді құрудың заңды статусын және қызметін ақпаратты алу ретін, түрлендіру жңне қолдануды анықтайтын құқықтық нормаларды құру
$$$ 16 B

Ақпараттық жүйелердің мамандарының қызметі:

А. фирмадағы келісімдер ағынын (есеп берулер, еңбекақы, кредиттер, шикізат және материалдар ағынын) бақылау және ағымдағы күйлердің сұрауына жауап беру

B. ұйымдағы жаңа мәліметтерді интеграциялау және қағаз құжаттарды өңдеуге көмек

C. мониторинг (үнемі бақылау), тексеру, шешім қабылдау жңне басқару

D. ұйым дамуының мақсаттарын жүзеге асыру үшін шешім қабылдауды қолдауды қамтамасыз ететін компьютерлік ақпараттық жүйе

E. ақпараттық жүйелерді құрудың заңды статусын жңне қызметін ақпаратты алу ретін, түрлендіру жңне қолдануды анықтайтын құқықтық нормаларды құру
$$$ 17 C

Орта буын менеджерлері үшін ақпараттық жүйелердің қызметі:

А. фирмадағы келісімдер ағынын (есеп берулер, еңбекақы, кредиттер, шикізат және материалдар ағынын) бақылау және ағымдағы күйлердің сұрауына жауап беру

B. ұйымдағы жаңа мәліметтерді интеграциялау және қағаз құжаттарды өңдеуге көмек

C. мониторинг (үнемі бақылау), тексеру, шешім қабылдау және басқару

D. ұйым дамуының мақсаттарын жүзеге асыру үшін шешім қабылдауды қолдауды қамтамасыз ететін компьютерлік ақпараттық жүйе

E. ақпараттық жүйелерді құрудың заңды статусын және қызметін ақпаратты алу ретін, түрлендіру жңне қолдануды анықтайтын құқықтық нормаларды құру
$$$ 18 D

Стратегиялық ақпараттық жүйелердің қызметі:

А. фирмадағы келісімдер ағынын (есеп берулер, еңбекақы, кредиттер, шикізат және материалдар ағынын) бақылау жңне ағымдағы күйлердің сұрауына жауап беру

B. ұйымдағы жаңа мәліметтерді интеграциялау және қағаз құжаттарды өңдеуге көмек

C. мониторинг (үнемі бақылау), тексеру, шешім қабылдау жңне басқару

D. ұйым дамуының мақсаттарын жүзеге асыру үшін шешім қабылдауды қолдауды қамтамасыз ететін компьютерлік ақпараттық жүйе

E. ақпараттық жүйелерді құрудың заңды статусын және қызметін ақпаратты алу ретін, түрлендіру жңне қолдануды анықтайтын құқықтық нормаларды құру
$$$ 19 A

Ақпараттық технология бұл ...

A. объект, процесс немесе құбылыстың (ақпараттық өнім) күйі туралы жаңа сапа туралы ақпарат алу үшін деректерді жинау, өңдеу және жеткізу (алғашқы ақпараттар) құралдары мен өңдістерінің жиынтығын қолданатын процесс

B. дербес компьютер және телебайланыс құралдарын қолданатын қолданушының жұмысының "достық" интерфейсі бар ақпараттық технология

C.

Интерфейс (Interface-inter-өзара, і face-бет жағы) - 1) программалаушылардың кәсіптік тілінде - өзара әрекеттесу "жазықтығы", пайдаланушы мен компьютердің қарым-қатынасы, яғни екі жүйенің немесе адам мен компьютердің өзара мәліметтер алмасуын жасақтайтын аппараттық-программалық құралдардың жиынтығы; 2) есептеуіш жүйе құрылғыларының не (немесе) программалардың өзара әсерлесуін жасақтайтын құралдар мен ережелер жиынтығы; есептеуіш жүйедегі құрылғыларды үйлестіру немесе жүйелер арасында үйлестіруге пайдаланылатын үйлестіргіш техникалық және программалық құралдар жиынтығы; жүйелердің, құрылғылардың немесе программалардың екі арасын бөлу шекарасы; екі қызметтік құрылғының және олардың қосылу, алмасу сигналдары және т.б. сипаттамаларымен анықталған шекарасы; 3) ішкі программаға басқаруды беру мен бастапқы программаға қайту процедурасы туралы сипаттамалар мен келісімдер жиынтығы.
Ақпарат технологиясы (ағылш. information technology, қысқ. IT) - объектінің, процестің немесе құбылыстың күйі туралы жаңа ақпарат алу үшін мәліметтерді жинау, өңдеу, жеткізу тәсілдері мен құралдарының жиынтығын пайдаланатын процесс.
Дербес компьютер (қысқаша ДК) - компьютердің қазіргі уақытта ең кең тараған түрі болып табылады. Дербес компьютер бір мезгілде бір адамның пайдалануына арналған. Дербес компьютерлердің негізгі екі санаты бар: стационарлық және тасымалы компьютерлер.
қолданушы қойған мақсатқа жетуге мүмкіндік беретін белгілі бір типті компьютер үшін бір немесе бірнеше өзара байланысқан программалық өнімнің жұмыс технологиясы

D. ұйымның алдыңғы қатарлы мақсаттарын жүзеге асыруда шешім қабылдауды қолдайтын компьютерлік ақпараттық жүйе

E. ақпараттық жүйелердің мақсаттары мен мәселелерін, сондай-ақ техникалық құралдардың жиынтығының дұрыс қызмет атқаруы үшін қажетті математикалық әдістер, модельдер, алгоритмдер және программалар жиынтығы
$$$ 20 B

Жаңа ақпараттық технология бұл ...

А. объект, процесс немесе құбылыстың (ақпараттық өнім) күйі туралы жаңа сапа туралы ақпарат алу үшін деректерді жинау, өңдеу және жеткізу (алғашқы ақпараттар) құралдары мен әдістерінің жиынтығын қолданатын процесс

B. дербес компьютер және телебайланыс құралдарын қолданатын қолданушының жұмысының "достық" интерфейсі бар ақпараттық технология

C. қолданушы қойған мақсатқа жетуге мүмкіндік беретін белгілі бір типті компьютер үшін бір немесе бірнеше өзара байланысқан программалық өнімнің жұмыс технологиясы

D. ұйымның алдыңғы қатарлы мақсаттарын жүзеге асыруда шешім қабылдауды қолдайтын компьютерлік ақпараттық жүйе

E. ақпараттық жүйелердің мақсаттары мен мәселелерін, сондай-ақ техникалық құралдардың жиынтығының дұрыс қызмет атқаруы үшін қажетті математикалық әдістер, модельдер, алгоритмдер және программалар жиынтығы
$$$ 21 C

Ақпараттық технология инструментариі ...

А. объект, процесс немесе құбылыстың (ақпараттық өнім) күйі туралы жаңа сапа туралы ақпарат алу үшін деректерді жинау, өңдеу және жеткізу (алғашқы ақпараттар) құралдары мен әдістерінің жиынтығын қолданатын процесс

B. дербес компьютер және телебайланыс құралдарын қолданатын қолданушының жұмысының "достық" интерфейсі бар ақпараттық технология

C. қолданушы қойған мақсатқа жетуге мүмкіндік беретін белгілі бір типті компьютер үшін бір немесе бірнеше өзара байланысқан программалық өнімнің жұмыс технологиясы

D. ұйымның алдыңғы қатарлы мақсаттарын жүзеге асыруда шешім қабылдауды қолдайтын компьютерлік ақпараттық жүйе

E. ақпараттық жүйелердің мақсаттары мен мәселелерін, сондай-ақ техникалық құралдардың жиынтығының дұрыс қызмет атқаруы үшін қажетті математикалық әдістер, модельдер, алгоритмдер және программалар жиынтығы
$$$ 22 E

Ақпараттық технология (АТ) бола алмайды:

А. деректерді өңдеудің АТ-сы

B. басқарудың АТ-сы

C. шешім қабылдауды қолдаудың АТ-сы

D. экспертті жүйелердің АТ-сы

E. қаржының АТ-сы
$$$ 23 A

Ақпараттардың артықтығын алып тастау жолымен хабардың бір өлшеміне келетін символдардың орташа санын айтарлықтай азайтатын кодтау ... деп аталады.

A. тиімді (оптимальды)

B. артық


C. кедергіге орнықты

D. жеткіліксіз

E. тривиальды
$$$ 24 E

Ақпараттық жүйе құрамына енбейді:

А. компьютерлік құрал-жабдықтан;

B. программалық қамтудан;

C. мәліметтерден;

D. қызмет көрсетушілер құрамы (пайдаланушылар, әкімші) құралады.

E. Кітапханадан
$$$ 25 A

Ақпарат және оның қасиеттерін, жинау, өңдеу, сақтау және беру әдістерін зерттейтін ғылым ...:

А. Информатика

B. Информация

C. Кибернетика

D. Ақпаратты қорғау

E. Информациялық ресурс
$$$ 26 В

Ақпарат дегеніміз:

А. Берілгендердің өзара әрекеттестігі және адекватты тәсілдер.

B. Адамның дамуына әсер ететін қоршаған орта туралы мағұлматтар.

C. Политиктер инструменті.

D. Оқылған кітаптар.

E. Құрылған бағдарламалар.
$$$ 27 В

Ақпараттандыру дегеніміз:

А. Білімді жинақтау процесі.

B. Кез келген адамның қажетті ақпаратты алуына жасалатын жағдайлар процесі.

C. Өнеркәсіпке енгізілетін жаңа технологиялық жабдық.

Жабдық - бір нәрсеге керек механизмдер, тетіктер, әр түрлі құралғылар жинағы.

D. Бұкаралық ақпарат қүралдарымен жаңалықтар тарату.

E. Компьютерлік технологияның жаңа мүмкіндіктері.
$$$ 28 A

Ақпараттық процесс дегеніміз:

А. Ақпарат қабылдау, беру, қолдану, түрлендіру процессі.

B. Білім берудің жаңа технологиясын қүру, енгізу.

C. Адамдардың білімін саясат төңірегінде үздіксіз қолдану.

D. Есептеу техникасының көмегімен ғылыми-техникалық есептерді шығару.

E. Бағдарлама беру процесі және жою.
$$$ 29 А

Ақпараттық жүйе дегеніміз:

А. Объект, процесс және құбылыс туралы жаңа сапалы ақпараттарды алу үшін құралдар мен өңдеу тәсілдері және алғашкы ақпараттарды берудің жиынтығын қолдану процесі.

B. Ақпараттарды қабылдау, тасмалдау, түрлендіру және қолдану процесі.

C. Кез-келген адамның қажетті ақпаратты алуын қамтамасыз ететін жағдайларды жасау процесі.

D. Берілген алгоритмге сәйкес бастапқы берілгендерді нәтижеге жеткізу үшін түрлендіру процесі.

E. Сурет, диаграмма, кесте және формула қатысатын жоғарғы сапалы қужаттарды құру және басу технологиясы.
$$$ 30 В

Информатика сабағы дегеніміз:

А. Компьютерлік жүйенің компонентерімен оны қолданушылар арасындағы өзара байланыс

B. Есептеуіш техника көмегімен ақпаратты құру, сақтау және өңдеу, тасымалдау әдістерін жүйелендіретін техникалық ғылым.

Компьютер (ағылш. computer - «есептегіш»), ЭЕМ (электрондық есептеуіш машина) - есептеулерді жүргізуге, және ақпаратты алдын ала белгіленген алгоритм бойынша қабылдау, қайта өңдеу, сақтау және нәтиже шығару үшін арналған машина.

C. Информациялық жүйе.

D. Білім базасы.

E. Информациялық ресурс.


$$$ 31 А

Информатика ғылымы – ол:

А. ЭЕМ арқылы ақпараттарды өндеу заңдарын оқытатын ғылым.

B. Оқу процесінде ЭЕМ-ді пайдалану.

C. Мәліметтерді таңдау.

D. Интеллектуалды есептерді шығару.

Интеллект (лат. іntellectus - таным, ұғыну, аңдау) - жеке тұлғаның ақыл-ой қабілеті. Ақыл-ой сезімі адамның таным әрекетімен байланысты.

E. Магнитті жинақтауыштарда ақпараттарды сақтау.
$$$ 32 В

Ақпараттың қандай қасиеті ақпараттың сапасын білдіреді:

А. Адекваттылығы.

B. Толықтығы.

C. Өзектілігі.

D. Нақтылығы.

E. Қол жетерлігі.
$$$ 33 В

Хабардағы ақпараттың көлемі:

А. Хабардағы сөз саны.

B. Хабардағы символ саны.

C. Хабардағы бос орын саны.

D. Мәтін саны.

E. Цифрлар саны.
$$$ 34 D

Қажетті ақпаратты алу мүмкіндігі:

A.Маңыздылығы.

B. Көпшілігі.

C. Толықтығы.

D. Қол жетерлігі.

E. Сенімділігі.

Сенімділік - компьютердегі белгілі бір қызмет атқаратын блоктың берілген уақыт кезеңі ішінде нақты жағдайда талап етілген жұмысты орындау қабілеті. Құрылғының тоқтаусыз жұмыс істеу мүмкіндігі, оның орташа тоқтамай жұмыс істеу уақыты, істен шыққан жағдайда қайта қалпына келтірудің орташа уақыты сенімділік көрсеткіштеріне жатады.

&&&

@@@ Компьютер құрылғылары
$$$ 1 В

Ақпараттың қандай қасиеті ақпараттың сапасын білдіреді:

A. Адекваттылығы.

B. Толықтығы.

C. Өзектілігі.

D. Нақтылығы.

E. Қол жетерлігі.
$$$ 2В

ЭЕМ-нің бірінші буыны:

A.1936-1956.

B. 1949-1958.

C. 1964-1970.

D. 1960-1964.

E. 1970-1980.
$$$ 3В

ЭЕМ-нің екінші буыны:

A.1946-1960.

B. 1955-1963.

C. 1960-1964.

D. 1956-1966.

E. 1964-1970.
$$$ 4В

ЭЕМ-нің үшінші буыны:

A.1946-1960.

B. 1964-1970.

C. 1960-1964.

D. 1970-1980.

E. 1980-1991
$$$ 5D

ЭЕМ-нің төртінші буыны:

A.1946-1960

B. 1964-1970.

C. 1960-1964.

D. 1970-осы күнге дейін

E. 1980- осы күнге дейін.
$$$ 6D

Бірінші буын ЭЕМ-дері неге негізделіп жасалған:

A.транзисторға.

B. микросхемаларға.

C. микропроцессорларға.

D. электроннды лампаларға.

E. интегралды схемаларға.
$$$ 7A

Екінші буын ЭЕМ-дері неге негізделіп жасалған:

A.транзисторға.

B. микросхемаларға.

C. микропроцессорларға.

D. электроннды лампаларға.

E. интегралды схемаларға.
$$$ 8Е

Үшінші буын ЭЕМ-дері неге негізделіп жасалған:

A.транзисторға.

B. микросхемаларға.

C. микропроцессорларға.

D. электроннды лампаларға.

E. интегралды схемаларға.
$$$ 9С

Төртінші буын ЭЕМ-дері неге негізделіп жасалған:

A.транзисторға.

B. микросхемаларға.

C. үлкен интегралды схемаларға.

D. электроннды лампаларға.

E. интегралды схемаларға.
$$$ 10A

Ең алғашқы ЭЕМ қалай аталды:

A.ENIAC.

B. APPLE.

C. БЭСМ-6.

D. ЭЛЬБРУС.

E. МИНСК-1.
$$$ 11D

Ең алғашқы есептеуіш машина:

A.Лейбництің «Зубчатое колесо» машинасы.

B. Паскаль арифмометрі.

C. Шикардтың механикалық машинасы.

D. Бэйббидждің «Аналитикалық машинасы».

E. Тьюринг машинасы.
$$$ 12A

Ең бірінші программист:

A.Ада Лавлейс.

B.

1   2   3

  • Есептеуіш техника
  • Интеллектуалды

  • жүктеу 409.83 Kb.