Главная страница
Контакты

    Басты бет


Бір алфавит символдарын екінші алфавит символдарына түрлендіру кезінде алфавит әріптерінің бірмәнді сәйкестігін сипаттайтын ереже қалай аталады

жүктеу 409.83 Kb.жүктеу 409.83 Kb.
бет1/3
Дата30.03.2017
өлшемі409.83 Kb.

Бір алфавит символдарын екінші алфавит символдарына түрлендіру кезінде алфавит әріптерінің бірмәнді сәйкестігін сипаттайтын ереже қалай аталады


  1   2   3


&&&

@@@ Ақпараттар теориясы және алгоритмдер теориясы
$$$ 1 A

Бір алфавит символдарын екінші алфавит символдарына түрлендіру кезінде алфавит әріптерінің бірмәнді сәйкестігін сипаттайтын ереже қалай аталады?

A. код

B.таңба


C.әріп

D.тәсіл


E.декодтау
$$$ 2 C

Қазіргі уақыттағы компьютерлерде тексттік информация қандай түрде беріледі?

Ақпарат (лат. informatio - түсіндіру, мазмұндау) ұғымы күнделікті өмірден бастап техникалық салада пайдаланылатын көп мағыналы ұғым. Жалпы алғанда бұл ұғым шектеу, байланыс, бақылау, форма, инструкция, білiм, мағына, құрылым, бейнелеу, сезіну тағы басқа ұғымдармен тығыз байланысты.
Алгоритм, алгорифм (ағылшынша: algorіthm, algorіsmus - Әл-Хорезмидің атынан шыққан) - бастапқы берілген мәліметтермен бір мәнде анықталатын нәтиже алу үшін қай амалды (жұмысты) қандай ретпен орындау қажеттігін белгілейтін есептерді (мәселелерді) шешу (математикалық есеп-қисаптар орындау, техникалық объектілерді жобалау, ғылыми-зерттеу жұмысын жүргізу т.б.)
Әріп-дыбыстың графикалық таңбасы. Әріп дыбысты белгілегенімен, әріп пен дыбыстың арасында табиғи байланыс жоқ. Әріп - шартты таңба. Әліпбиде қанша әріп болуы тілдегі дыбыстың санына байланысты. Бірақ дыбыс пен әріп саны бірдей бола бермейді.
Уақыт - өлшемдер жүйесінің оқиғаларды реттеу, олардың ұзақтығын және араларындағы интервалдарын сипаттауда, және нәрселердің қозғалысын сипаттауда пайдаланатын маңызды мүшесі. Уақыт мифология, философия және ғылымның әр салада пайдалану үшін қарама-қайшылысыз сипаттау, зерттеу нысаны болып, талай-талай ұлы ғалымдарды өмірге әкелген.

A. он алтылық;

B.сегіздік;

C.ASCII;

D.ANSI;


E.бір де бір жауабы дұрыс емес.
$$$ 3 D

ЭЕМ - нің дамуындағы екінші буынының элементтік базасы:

A. үлкен интегралды схемалар;

B. интегралдық микросхемалар;

С) микросхемалар;

D.жартылай өткізгішті дискретті элементтер;

Е. электрондық шамдар;
$$$ 4 B

Орындалу барысында программа қайда сақталады?

A. клавиатурада;

B.оперативті жадыда;

C.процессорда;

D.мониторда;

Е. винчестерде.

Винчестер, винчестерлік диск (Винчестерский диск, винчестер; Winchester disk) - қатты магниттік дискідегі десте; бастиектер мен жетектер бөлігі және дискілер дестесі бірігіп біртұтас (ауа кірмейтіндей етіліп) жабылған модуль құрайтын сақтау құрылғысы.

$$$ 5 B

Тьюринг машинасының қай жерінде жазу орындалады?

A. жады;

B.лента;


C. база

D.қатар.
$$$ 6 C

Тьюринг машинасының ақырғы автоматтан айырмашылығы

A. Тьюринг машинасының қайталануы

B.Тьюринг машинасының ауысу ережесі

C.Тьюринг машинасында есептелетін/ жазылатын басы кіріс лентасының кез келген бағытына жылжиды

D.айырмашылық жоқ

E.Алфавитінде;


$$$ 7 B

1930 жылдардын ортасында алгоритмдер теориясында кімдердің жұмыстары басылымға шықты?

A. Евклид, Макаров, Калмагоров;

B. Тьюринг, Черче, Пост;

C.Пост, Макаров, Калмагоров;

D.Макаров, Черче, Калмагоров.

Е) Клод Шеннон;
$$$ 8 A

Біріктіру, қиылысу, толықтыру операцияларын қандай операциялар деп атаймыз.

A. Бульдік операциялар

B.Негізгі операциялар

C.Қосалқы операциялар

D.Біріктіру оперциялары

E.Маңызды операциялар
$$$ 9 B

Тьюринг машинасын қандай түрде көрсетуге болады?

A. ақырлы автомат;

B.жүйе;


C.КБ-тіл;

D.грамматиа;

E.алфавит.
$$$ 10 B

Жүйе түрінде қандай машинаны көрсетуге болады?

A. ақырлы автомат

B.Тьюринг машинасы

C.Пост машинасы

D.автомат

E.ЭЕМ
$$$ 11 C

Тьюринг машинасы ішкі және сыртқы элементтерінен тұрады, мұндағы 0- бос ұяшық, ал мен - сәйкесінше бастапқы және соңғы стандартты күйінде тұр. Егер лента бойында 11011 сөзі тұрса, онда машина қай командамен жұмыс жасауды бастайды?

A. ;

B. ;

C.;

D. ;

E..
$$$ 12 C

Төменде келтірілген өлшемдердің қайсысы ақпаратты өлшеу үшін қолданылмайды

A. Аддитивті

B.Статикалық

C.Динамикалық

D.Семантикалық

E.Комбинаториялық
$$$ 13 B

Ақпаратты өлшеудің аддитивті өлшемі (Хартли өлшемі):

A.

Аддитивтілік латынша аddіtіvus - қосылатын) - бүтін объектіні сипаттайтын шаманың мәні осы объектіні кез (келген әдіспен бөлшектеген кездегі жеке бөліктерді сипаттайтын шамалар мәндерінің қосындысына тең болатын қасиетті білдіретін ұғым.
, мұндағы - i-ші оқиғаның ықтималдығы

B., N санының берілген ұзындығы және тереңдігі

C., мұндағы және мақсатқа жетудің бастапқы (ақпарат алынғанға дейінгі) және соңғы (ақпарат алынғаннан кейінгі) ықтималдықтары

D., мұндағы m(i) - i оқиғасының мазмұндылығының өлшемінің функциясы

E., мұндағы N тәжірибелердің мүмкін нәтижелерінің саны, ондағы k әртүрлі типтері, ал i-ші нәтиже рет қайталанады
$$$ 14 A

Оқиғаның энтропиясы келесі формуламен анықталады

A.

Мақсат - белгілі бір межеге қол жеткізуге бағытталған әрекеттің ой-санадағы көрінісі. Мақсат ойлау нәтижесінде болашақты алдын ала болжау арқылы туатын мұрат, ішкі қозғаушы күшті білдіреді. Мақсатқа жету үшін әр түрлі іс-әрекеттер мен қимылдар жасалады.
Формула (Formula) - электрондық кестедегі (Excel) математикалық өрнек, оның жұмыс нәтижесі торлардағы мәндерге байланысты болады. Мысалы, D5 торына енгізілген мынадай формула =а5+b5+с5 A5, В5, С5 торындағы сандардың қосындысын D5 торына орналастырады.
, мұндағы - i-ші оқиғаның ықтималдығы

B., N санының берілген ұзындығы жңне тереңдігі

C., мұндағы және — мақсатқа жетудің бастапқы (ақпарат алынғанға дейінгі) және соңғы (ақпарат алынғаннан кейінгі) ықтималдықтары

D., мұндағы m(i) - i оқиғасының мазмұндылығының өлшемінің функциясы

E., мұндағы К тәжірибелердің мүмкін нәтижелерінің саны
$$$ 15 C

Ақпаратты өлшеудің семантикалық өлшемі:

A.

Семантикалану ( орыс. семантизация, гр. ,σημαντικός - танбалаушы) - тіл бірлігі (единица) мағынасының айқындалуы, тіл бірлігінің мазмұны жайында қажетті мәліметтер беретін процесс пен нәтиже. Мысалы, лексикалық Семантикалану - мәтіндегі тіл брліктерінің мағынасын ашу арқылы анықталады.
, мұндағы - i-ші оқиғаның ықтималдығы

B., N санының берілген ұзындығы және тереңдігі

C., мұндағы және — мақсатқа жетудің бастапқы (ақпарат алынғанға дейінгі) және соңғы (ақпарат алынғаннан кейінгі) ықтималдықтары

D., мұндағы К тәжірибелердің мүмкін нәтижелерінің саны

E., где N мұндағы К тәжірибелердің мүмкін нәтижелерінің саны, оның k әртүрлі типті, ал i-ші нәтиже рет қайталанады
$$$ 16 D

Кедергісі жоқ байланыс каналдары бойынша ақпараттарды жіберу жылдамдығы мына формуламен анықталады:

A.

B., мұндағы H(i) — хабар көзінің энтропиясы; — қабылданатын жақтағы хабар энтропиясы

C., мұндағы каналдың жиілік жолағы (Гц); W сигналдың орташа қуаттылығы

D.

Сигнал (лат. signum - белгі) - берілген хабарды тасымалдайтын(алып жүретін) физикалық процесс.

E.
$$$ 17 B

Кедергісі бар байланыс каналдары бойынша ақпараттарды жіберу жылдамдығы мына формуламен анықталады:

A.

B., мұндағы H(i) — хабар көзінің энтропиясы; — қабылданатын жақтағы хабар энтропиясы

C., мұндағы каналдың жиілік жолағы (Гц); W — сигналдың орташа қуаттылығы

D.

E.
$$$ 18 C

Шуылы бар каналдардың өткізгіштік қабілеті мына формуламен анықталады:

A.

B., мұндағы H(i) — хабар көзінің энтропиясы; — қабылданатын жақтағы хабар энтропиясы

C., мұндағы каналдың жиілік жолағы (Гц); W — сигналдың орташа қуаттылығы

D.

E., где H(i) — мұндағы H(i) — хабар көзінің энтропиясы; — қабылданатын жақтағы хабар энтропиясы
$$$ 19 A

командасын орындағаннан кейін Пост машинасының лентасының күйі қандай болады

Бастапқы командадан кейін


A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 20 B


командасын орындағаннан кейін Пост машинасының лентасының күйі қандай болады

Бастапқы командадан кейін


A.

B.

C.

D.

E.
$$$ 21 C

M m командасын орындағаннан кейін Пост машинасының лентасының күйі қандай болады

Бастапқы командадан кейін
A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 22 D


C m командасын орындағаннан кейін Пост машинасының лентасының күйі қандай болады

Бастапқы командадан кейін


A.

B.

C.

D.

E.
$$$ 23 E

Тоқта n командасын орындағаннан кейін Пост машинасының лентасының күйі қандай болады

Бастапқы командадан кейін
A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 24 B


Пост машинасы үшін келтірілген программа көмегімен қандай есеп шешіледі

1.

?2

32.

1

3.4

4.М

5

5.тоқта

A. оң жағынан бірді қосады

B.сол жағынан бірді қосады

C.бос лентаға белгіні жазу

D.бастиекті сол жағындағы бірінші бос ұяшыққа алып келу

E.бастиекті оң жағындағы бірінші бос ұяшыққа алып келу


$$$ 25 D

Пост машинасының автоматын іске қосқанда төмендегі жағдайдың қайсысы туындамайды

A.

Жағдай - адам әрекетінің , жан-жануарлар тіршілігінің, табиғат пен қоғамдағы өзгерістің, оқиғаның, т.б. айналадағы ортаның ықпалына тәуелділігін білдіретін философиялық ұғым. Табиғаттағы, қоғамдағы белгілі бір өзгерісті тудырушы алғышарт есебінде де қарастырылады.
автомат орындалмайтын командаға дейін орындап жетті (бос емес ұяшыққа белгіні жазу, бос ұяшықта белгіні өшіру); программаның орындалуы тоқтатылады, автомат тоқтайды, нәтижесіз тоқтату болады

B.автомат тоқта командасына дейін жетті, программа орындалды деп есептеледі, нәтижесі бар тоқтату болады

C.

Команда (command, instruction) - 1) программалау тілдерінде - кез келген операцияны орындауды және оған керекті мәліметтерді (операндыны) бейнелейтін өрнек; компьютер атқаруға тиіс операция сипаты; 2) ақпаратты өңдеу процесіне байланысты атқару құрылғысында жүйенің белгілі бір операцияны орындауын талап ететін басқару сигналы; 3) программа орындау процесінің адымын анықтайтын ұйғарым.
автомат нәтижелі де, нәтижесіз де тоқтатуға жетпеді, шексіз жұмыс істеу болады (автомат «тұрып қалады»)

D.автомат лента аяғына дейін жетті; программа жұмысы тоқтайды, автомат тоқтайды, нәтижесіз тоқтау болады

E.автомат лентада белгіні жазуды жүзеге асырды және келесі команданы орындауға көшеді
$$$ 26 C

Тьюринг машинасының келтірілген функционалды схемасы қандай есепті шешеді
a

0

1

2

3

4

5q

z1S

z2S

z3S

z4S

z5S

q0L

z1S

A.

Функционал - бір не бірнеше функцияға тәуелді болатын айнымалы шаманы білдіретін математикалық ұғым. Ол алғаш рет вариациялық есептеуде пайда болған. Берілген тұйық қисық сызықпен шектелген аудан, белгілі бір жол бойындағы күш өрісінің жұмысы, т.б.
бестік санау жүйесіндегі екі санды қосу

B.бестік санау жүйесіндегі екі санды азайту

C.бестік санау жүйесіндегі санға бірді қосу

D.бестік санау жүйесіндегі саннан бірді азайту

E.ондық санау жүйесіндегі санды бестік санау жүйесіне ауыстыру

$$$ 27 E

Тьюринг машинасының келтірілген функционалды схемасы қандай есепті шешеді
A

qzS

a

qbR

b

qaR

A. бірінші таңбаны сөз соңына ауыстыру

B.соңғы таңбаны сөз басына ауыстыру

C.a символын b символымен ауыстыру

D.b символын a символымен ауыстыру

E.a символын b символымен ауыстыру және b символын a символымен ауыстыру


$$$ 28 A

Пост машинасы үшін келтірілген программа көмегімен қандай есеп шешіледі
1. М 2

2. 3

3. М 4

4. тоқта

A. бос лентаға екі белгі жазу

B.бастиекті солға бірінші бос позицияға дейін қозғалту

C.бірнеше санның біреуіне бірді қосу

D.екі көрші ұяшыққа анализ жасау (кіріс ұяшықтары) және үшінші ұяшықты өзгерту (шығыс ұяшығы). Егер кіріс ұяшықтары белгіленген болса, онда шығысында белгі өшіріледі; егер кіріс ұяшықтарының ең болмағанда біреуінде белгі болмаса, онда шығыс ұяшықта белгі қойылады

E.лентада кез келген ара қашықтықта жазылған a және b екі санын қосу

$$$ 29 A

Тьюринг машинасында қолданылатын символдарды ...

Символ (грекше symbolon - танымдық белгі, таңба, рәміз, пернелеу) лингвистика, логика, математика ғылымдарында таңба ұғымын береді; өнерде, философияда нәрсенің, құбылыстың қасиетін, сыр-сипатын бейнелеп, астарлап білдіретін әмбебап эстетикалық категория.
деп атайды:

A.Әріптер

B. Кодтар

C. Сандар

D. Мнемониктер

E. Биттер
$$$ 30 A

Тілде қолданылатын әріптер жиынтығын ... деп атайды:

A.Алфавит

B. Код


C. Жиын

D. Жиым


E. Жазбалар
$$$ 31 A

Қандай-да бір алфавиттегі әріптер тізбегі ... деп аталады:

A.Сөз

B. СөйлемC. Код

D. Тізбек

E. Жиын
$$$ 32 A

Тьюринг машинасының енгізу символдарының алфавиті:

A. A={a0, a1, ..., am }

B. Q={q0, q1, ..., qp}

C. X={x0,x1, ...,xn}

D. {ЛПН}


E. Дұрыс жауабы жоқ
$$$ 33 B

Тьюринг машинасының қалып-күйлер алфавиті:

A. A={a0, a1, ..., am }

B. Q={q0, q1, ..., qp}

C. X={x0,x1, ...,xn}

D. {ЛПН}


E. Дұрыс жауабы жоқ
  1   2   3


жүктеу 409.83 Kb.