Главная страница
Контакты

    Басты бет


Білім беру бағдарламасы мамандығы: Кен орындарын пайдалану

жүктеу 2.24 Mb.жүктеу 2.24 Mb.
бет9/9
Дата21.03.2017
өлшемі2.24 Mb.

Білім беру бағдарламасы мамандығы: Кен орындарын пайдалану


1   2   3   4   5   6   7   8   9

Материальдық-техникалық жарақтандыру
1. Физика кабинетіне арналған жабдық;

2. Интерактивті математика кабинеті;

3. Химия кабинетіне арналған жабдық;

4. Ағылшын тілі кабинетіне арналған жабдық;

5. 3D проекторы бар ActivBoard 587Pro 2 интерактивті тақтасы;

6. ActiView 322 визуальды презентатор;

7. Жұмыс үстелі түріндегі сандық подиум (Chalk-190SL);

8. SPARK PS-2008A-INT ғылыми оқыту жүйесі;

9. Бұрғылау бойынша DrillSim-5000 Classic/6000 DOME симуляторы;

10. Бұрғылау жұмыстарын орындау бойынша DrillSim-5 симуляторы;

11. Газдар мен сұйықтықтарды абсорбциялау және регенерациялау бойынша бақыланатын қондырғы (Бақылау жүйесі бойынша бағдарламалық қамтамасыздық - INVENSYS DCS);

12. Бақыланатын дистилляционды қондырғы (Бақылау жүйесі бойынша бағдарламалық қамтамасыздық ) - INVENSYS DCS;

13. Мұнай-газ-су бөлгіштерді басқаруға арналған қондырғы;

14. Деректерді тіркейтін және басқару жүйесі бар (сенсор экраны бар) 3 кВт бу турбинасы;

15. Сенсор экраны бар сыртқа тепкіш сорғылар;

16. Екі сатылы компрессор;

17. Жылу алмастырғыш қондырғы;

18. U-тәрізді түтікшелері бар жылу алмастырғыш моделі;

19. Көп мәртелік бекітілген түтікшелі торы бар жылу алмастырғыш моделі;

20. Қатпарлы жылу алмастырғыш моделі;

21. 18 кВт қазандық қондырғы;

22. Гидрогазодинамика бойынша қондырғы;

23. Пневможетегі бар реттеуші клапан;

24. Деңгейді реттеу қондырғысы;

25. Қысымды реттеу қондырғысы;

26. Компьютерлендірілген бақылаудың бағдарламалық қамтамасыздығы - Modbus RS 232 жиынтығы (клиент-серверлік архитектураға негізделген коммуникациялық протокол);

27. Газ-мұнай сепараторының каскадты конструкциясы ілмегі;

28. Суық су ағынының шығын өлшегіші;

29. Ыстық су ағынының шығын өлшегіші;

30. Көп контурлы жүйені басқару қондырғысы;

31. Факельді жүйе моделі;

32. Крест тәрізді үлестіру клапанының кеңейтілген ассотименті қондырғысы;

33. Клапанға арналған мобильді жөндеу стенді;

34. Сыртқа тепкіш ажырату сорғысы;

35. Отын тарату колонкасын (кеңейтілген) жөндеу және қызмет көрсетуге арналған тренажер;

36. Көп мәртелік жүзетін бастиегі бар жылу алмастырғыш аппарат моделі;

37. Бу кеңістігі бар жылытқыш моделі (Kettle-type);

Кеңістік - философия, математика және физика секілді салаларды пайдаланылатын күрделі ұғым. Күнделікті өмірде іс-қимыл алаңы, барлық нәрселерді қамтитын ортақ ыдыс, әлдебір жүйе жай-жапсары сезініп түсініледі.

38. Тік термосифонды жылытқыш моделі;

39. Ауамен салқындатылатын жылу алмастырғыш моделі;

40. Суқұбыр қазанының моделі;

41. түтіниісті түтікшелі қазан моделі;

42. Бөлгіш бусепараторы қондырғысы (бу ұстағыш, конденсациялық құмыра);

43. Мұнаралы салқындатқыш моделі;

44. Салқындату циклы қондырғысы;

45. Екі сатылы компрессор;

46. Мұнаралы тоңазытқыш;

47. Қазандық 50 кВт;

48. Сыртқа тепкіш сорғы (элементтері);

49. Үлестіру клапанының кеңейтілген қондырғысы (кесуші клапандар, пневматикалық және электромагнитті позиционер, өнеркәсіптік базалық және коммуникативті нөмірлі позиционер);

50. Шығын датчигі;

51. рH шамасын бақылау бойынша қондырғы және бағдарламалық қамтамасыздық;

52. Үздіксіз айдаудың мини-қондырғысы;

53. Електі және қалпақты тәрелкелері бар колонналар;

54. Радиоактивті қалдықтарды ұстауға арналған цистерна;

55. Көп қызметті компьютерлік айдау қондырғысы;

56. Қатты бетте газды абсорбциялау бойынша қондырғы;

57. Булануды криталдау бойынша қондырғы (Бюхнер воронкасының полихлорвинил жабыны);

58. Эбуллиометр (брондалған қазан, қорғалған есік);

59. Бір сатылы буландырғыш (18кВт іске қосу шыңды қазандық, деректерді тіркеуге арналған компьютерлер және бағдарламалық қамтамасыздық );

60. Қол көп мақсатты реактор (біргалонды);

61. Бақыланатын көп мақсатты реактор (бір галонды);

62. Бумен жылыту/реакторды салқындатуға арналған жабдық;

63. Бу қазаны (18 кВт, 6 бар);

64. 6 кВт арналған термореттегіш қондырғы;

65. Шыны көйлекті реактор;

66. Қысымның екі датчиктері бар шкаф, температураның сандық өлшегіші °C;

67. Жылу балансының конденсациялық сепараторы;

68. Реактивті қоспасының сынама алғыш;

69. Мембраналы вакуумды PTFE сорғысы;

70. SS реактордағы қарау түтікшесі реттегіші;

71. Азеотропты гравитациялық сепаратор;

Гравитация(латынша: gravitas- ауырлық) - материяның кез келген түрлері арасындағы тартылыс күш әсері. Егер бұл өзара әрекеттестік біршама босаң болып, денелер баяу (жарық жылдамдығымен салыстырғанда) қoзғалатын болса, Ньютoнның бүкіл әлемдік тартылыс заңы қолданылады.

Реактив, реагент (ре… және лат. agentіs - әсер етуші) - химиялық реакциялардағы бастапқы заттарды анықтайтын техникалық термин. Сондай-ақ қандай да бір мақсатқа қолданылатын құрамы күрделі ерітінділерді де Реактив деп атайды.

Сепаратор (латынша separator - бөлгіш) - газдан сұйық немесе қатты бөлшектерді, сұйықтықтан қатты бөлшектерді бөлу және сұйық немесе қатты бөлшектер қоспасын құрамдас бөліктерге ажыратуға арналған аппарат.

72. Құрама псевдосұйылту бойынша қондырғы;

73. Газоабсорбциялық псевдосұйылту бойынша қондырғы;

74. Физикалық-химиялық өңдеуге арналған қондырғы;

75. Пресс-сүзгі;

76. Аэробты тазарту қондырғысы (50 литрге арналған цилиндрлі-кониконус шлам тұндырғыш);

77. Суды тазарту желісі, бақыланатын буландырғыш;

78. Ионалмастырғыш;

79. Теңіз суын тұщыландыру бойынша қондырғы;

80. СО2 анализаторлары желісі;

81. Шикі мұнайды айдау бойынша қондырғы (тасымалды ұңғыма денситометрі, -20°C дейін салқындатушы қондырғы, 2 кВт, талдауға арналған қондырғы);

82. Табиғи газды кептіру қондырғысы;

83. Қысым астындағы катализатордың қозғалмайтын қабаты бар реактор;

84. Симулятор – шағын мұнайды қайта өңдеуші зауыт қондырғысы (операциялық зауыт, ректификационды колонна және факельдік жүйе модельдері);

85. Электр үлестіру желісі және қорғаныс құралдары;

86. Бекітілген логикалық сұлбасы бар өндірістік үрдісті электрбасқару қондырғысы;

87. Siemens фирмасының «Бағдарламаланатын логикалық контроллер» тренажеры;

88. Қозғалтқыш және тұрақты тоқ генераторы;

Генератор(Generator) - 1) кіріс тілі проблемалы-бағытталған тіл болып табылатын аударғыштың бір түрі; 2) машиналық командаларды генерациялауды орындайтын аударғыштың құрамдас бөлігі. Жазбалар генераторы (Генератор записей; rekord generator) - тестілеуге қажетті жазбаларды құрастыруға арналған машиналык программа.

89. Үш фазалы синхронды машиналар (қозғалтқыш және ауыспалы тоқ генераторы);

90. Үш фазалы асинхронды машиналар (қысқа тұйықталған роторы және фазалық роторы бар);

91. Бір фазалы қозғалтқыштар;

92. Бір фазалы және үш фазалы трансформаторлар;

93. Электромеханикалық тестілер қондырғысы (айналмалы момент, ротор айналымы санының қисығы);

94. Амперметр, вольтметр және реостаттары бар құрастыру сұлбалары қондырғысы;

Синхрондау (Синхронизация; synchronization, timing) - 1) процестерді іске қосу сәтінің жүйедегі белгілі бір оқиғалармен үйлесімділігін анықтау, параллель процестер әрекеттерінің уақытша реттілігін жасақтау; 2) теңестіру.

Вольтметр - тұрақты және айнымалы ток тізбектеріндегі электрлік кернеуді өлшеуге арналған аспап. Вольтметр түрлері: аналогты (тілді көрсеткішімен және жарықты көрсеткішімен), цифрлы (механикалық, электрмеханикалық және электрлік индикаторлармен) болады.

95. Вольтампер әдісімен кедергінің, тұрақты тоқтың, бір фазалы белсенді қуаттың БӨА және қуат коэффициентін сақтау;

96. Тәуелсіз қоздыру, параллельді қоздыру, бірізді қоздыру, аралас қоздыруы бар тұрақты тоқ генераторы;

97. Генератор-Қозғалтқыш жүйесі;

98. Тұрақты тоқ қозғалтқышының жылдамдығын электронды реттеу;

99. Қысқа тұйықталған роторы бар электроқозғалтқыш;

100. Үш фазалы трансформатор;

101. Бір фазалы қозғалтқыш және бір фазалы трансформатор, асинхронды қозғалтқышты бір фазалы іске қосу жүйесі;

102. Компьютерлендірілген-өлшеу жүйесі бар қондырғы: өлшеу түрлендіргіштері, бағдарламалық қамтамасыздық және компьютерлік интерфейс;

103. Энергия күші агрегаттарын орнату;

104. Қоректендіруді және өлшеу техникасы мен аспаптарды қорғау;

105. «Электр энергияны тарату және үлестіру» қондырғысы;

106. Мини-подстанция және электроэнергетикалық кабина;

107. Арнайы электр жүйелер: мұнайды бұрғылау қондырғыларына арналған қондырғылар;

108. Энергия көзіне арналған қозғалтқыш;

109. Күш электроникасында пайдаланылатын жартылай өткізгіш құрылғылар;

110. Түзеткіштер;

111. Тұрақты тоқтың электронды жетегі;

112. Инвертор және ШИМ-модуляция;

113. 3-фазалы асинхронды қозғалтқышқа арналған электронды жетек;

114. Күштік жартылай өткізгіш аспаптар;

115. Бір жартылай кезеңді түзеткіш (тура поляризация);

Поляризация, полярлану (француз тілінде polarіsatіon - алғашқы негізі, грек тілінде polos - ось, полюс) - 1) электрхимиялық поляризация - электр тогы өткен кезде ерітінді мен электрод арасындағы потенциалдар айырмасының тепе-теңдік мәнінен ауытқуы; 2) молекуланың және атомның поляризациясы - сыртқы электр өрісінде орналасқан зат молекуласы мен атомының деформациялануы; 3) биоэлектрлік поляризация - тірі жасуша мен сыртқы орта шекарасында қос электрлік қабаттың пайда болуы; 4) вакуумдық поляризация - магниттік өріс әсерінен вакуумның диэлектрлік орта тәрізді, яғни, осы ортада электр зарядтары біркелкі таралғандай әсер қалдыратын күйге ауысуы; 5) толқындар поляризациясы - көлденең толқындардағы тербелістердің таралу бағытымен салыстырғанда осьтік симметриясының бұзылуы; 6) диэлектриктердің поляризациясы; 7) бөлшектердің поляризациясы - әр бөлшектің өзіне тән қозғалыс мөлшерінің моменті - спині болуына және оның кеңістіктегі бағытталуына байланысты байқалатын бөлшектер күйінің сипаттамасы; 8) ортаның поляризациясы - қарастырылып отырған ортада көлемдік дипольдік электрлік моменттің пайда болуы; 9) Жарық поляризациясы - жарықтың полярлануы; 10) аспан күмбезінің поляризациясы - күндіз бұлт болмаған кезде, не түнде ай жарығында байқалатын оптикалық құбылыстардың бірі.

116. Бір жартылай кезеңді түзеткіш (кері поляризация);

117. Екі жартылай кезеңді (екі пульсті) анод тобының түзеткіші;

118. Екі жартылай кезеңді (екі пульсті) катод тобының түзеткіші;

119. Катод тобының үш пульсті түзеткіші;

120. Анод тобының үш пульсті түзеткіші;

121. Түзеткіштердің (тура поляризация) бір пульсті (жартылай кезеңдік) сұлбалары;

122. Түзеткіштердің (кері поляризация) бір пульсті (жартылай кезеңдік) сұлбалары;

123. Толық басқарылатын және жартылай басқарылатын көпірлі түзеткіш;

124. Жиілікті-басқарылатын электржетек;125. ШИМ модуляциясы бар инвертор кернеуінің синусоидальдылығын талдау;

126. Ауыспалы тоқ қозғалтқышын үдету және тежеу.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

  • Реактивті

  • жүктеу 2.24 Mb.