Главная страница
Контакты

    Басты бет


Білім беру бағдарламасы мамандығы: Кен орындарын пайдалану

жүктеу 2.24 Mb.жүктеу 2.24 Mb.
бет7/9
Дата21.03.2017
өлшемі2.24 Mb.

Білім беру бағдарламасы мамандығы: Кен орындарын пайдалану


1   2   3   4   5   6   7   8   9

Модуль 10. Сынақтар, ұңғыманы аяқтау және пайдалану әдістері
Оқудың нәтижесі:

Ықтимал ұңғыма учаскесі үшін сынақ әдістерін талқылау, жаңа ұңғыма орнатуды аяқтау және ұңғымадан мұнайдың бастапқы өндірілуін анықтау.


Модуль тапсырмалары:

10.1. Сұйықтық сипаттамасын және мұнайды өндіру потенциалын анықтауға арналған сынақтарды атау және сипаттау.

Потенциал (потенциалдық функция) - физикалық күш өрістерінің кең көлемді тобын (электрлік, гравитациялық, т.б.) және физикалық шамалардың вектормен көрсетілген өрістерін (сұйықтық жылдамдығының өрісі, т.б.)

10.2. «Ұңғыманы аяқтау» ұғымын анықтау, ұңғыманы аяқтауға арналған негізгі қадамдарды сипаттау және аяқталған ұңғыманың негізгі элементтерін сипаттау.
10.3. Табиғи және сорғы-компрессорлық қазу процедурасын және ұңғымадан бастапқы қазуды орнатудың екінші әдістерін сипаттау.
Модуль 11. Клапан жетегі
Оқудың нәтижесі:

Клапанды жетектер түрлерін және олардың өнеркәсіпте жалпы пайдаланылуын талқылау.


Модуль тапсырмалары:

11.1. Механикалық жетектерді сипаттау.

11.2. Электр жетектерді сипаттау.

11.3. Пневматикалық жетектерді талқылау.


Модуль 12. Ағынды өлшеу: өлшеу диафрагмасы
Оқудың нәтижесі:

Өлшеу диафрагмасының тағайындалуын талқылау және диафрагмалардың негізгі таралған түрлерін сипаттау.


Модуль тапсырмалары:

12.1.Дифференциалды қысым принципі бойынша шығын өлшегіштерді пайдалану теориясын тұжырымдау.

12.2. Өлшеу диафрагмалары түрлері мен олардың қолданылуын сипаттау.

12.3.Өлшеу диафрагмаларымен жұмыс істеу кезінде дәлдікті сақтау мақсатында механикалық талаптарды талқылау.

12.4.Өлшеу диафрагмасын пайдалана отырып, құбыржолда орын алатын қысымның тұрақты шығындарын есептеу.
Модуль 13. Ағынды өлшеу: өлшеу диафрагмалары қондырғысы
Оқудың нәтижесі:

Өлшеу диафрагмасын орнату процедурасын сипаттау.


Модуль тапсырмалары:

13.1. Ағынды түзеткіштер себептері мен талаптарын сипаттау.

13.2. Манометрге бұрулар түрлері мен орналасуын сипаттау.

13.3. Клапанның сырғымалы пластинасын ауыстыру көмегімен қысым астындағы өлшеу диафрагмаларын ауыстыру процедурасын сипаттау.


Модуль 14. Ағынды өлшеу: Диафрагма трансмиттері қондырғысы
Оқудың нәтижесі:

Техникалық қызмет көрсетуді талап етпейтін нақты жұмысты қамтамасыз ету үшін екінші элементтерді орнату талаптарын талқылау.


Модуль тапсырмалары:

14.1. Бу, сйықтық және газдар ағынын өлшеуге арналған екінші элементтерді орнату бойынша талаптарды көрсету.

14.2. Гидравликалық ысырма сұйықтығының тағайындалуын сипаттау.

14.3. Бу ағынын өлшеу үшін пайдаланылатын конденсациялық құмыралар немесе резервуарлар функциясын түсіндіру.

Гидравлика (гр. hydraulicos, hydor - су, aulos - түтік) - сүйықтықтардың қозғалысын және тепе-теңдік зандарын зерттеу мен оларды іс жүзінде пайдалану тәсілдерімен шұғылданатын ғылым саласы. Гидравлика тұтқырлығы аз, сығылмайтын сұйықтықтарды зерттейді.

Құмыра– қыштан, шыныдан жасалған ыдыс. Қыш Құмыраларлар Қазақстан жерінде неолит дәуірінен бастап белгілі. Бертін келе шыны Құмыралар пайда болған.Әсіресе, археологиялық қазба кезінде табылған көне мұралар ішінен қалыпқа құйып, күйдіріп жасалған әшекейлі қыш Құмыралар көптеп кездеседі.

14.4. Трансмиттерді қосуға және магистральды құбыржолдың қызмет етуіне арналған құбыржолдар түрлерін сипаттау.

14.5. Қысқы пайдаланымға дайындық және өлшеу құбыржолжарын қосуды талқылау.


Модуль 15. Трансмиттер жұмысының негізгі принциптері
Оқудың нәтижесі:

Пневматикалық және электронды таратқыш жұмысының негізгі принциптерін талқылау.


Модуль тапсырмалары:

15.1. Пневматикалық таратқыш жұмысын сипаттау.

15.2. Электронды таратқыш жұмысының негізгі принципін сипаттау.

15.3. Электронды трансмиттер датчиктері жұмысының негізгі принципін салыстыру.

15.4. Кіріс шамасы белгілі болған уақыттағы таратқыш шығысының өнімділігін есептеу.

15.5. Қысым-тоқ түрлендіргіштері мен тоқ-қысым түрлендіргіштерінің тағайындалуын түсіндіру.


Модуль 16. Пневматикалық реттегіштерге кіріспе
Оқудың нәтижесі:

Стандартты пневматикалық реттегіштер принциптерін, терминологиясын және басқару режимдерін талқылау.


Модуль тапсырмалары:

16.1. Реттегіштер терминологиясын анықтау және басқарудың 4 негізгі режимдерін атау.

16.2. «Қосылды-сөндірілді» типті басқару режимін сипаттау.

16.3. Пропорционалды реттеуді сипаттау және тарамдалу, пропорционалдылық диапазоны, күш коэффициенті ұғымын түсіндіру.

16.4. Интегралды немесе пропорционалды реттеуді сипаттау.

16.5. Дифференциалды немесе изодромды реттеуді сипаттау.

16.6. Автоматты/қол тарату станциясының функциялары мен жұмысын сипаттау.
Модуль 17. Поршеньді сорғылар және инжекторлар
Оқудың нәтижесі:

Поршеньді сорғылар мен инжекторлар жұмысын сипаттау.


Модуль тапсырмалары:

17.1. Бір жақты және екі жақты әрекет ететін сорғыларды сипаттау.

17.2. Механикалық жетегі бар сорғылар жұмысын түсіндіру.

17.3. Диафрагмалы сорғылар жұмысын талқылау.

17.4. Сорғы компоненттерін талқылау.
Модуль 18. Ротациялық сорғылар
Оқудың нәтижесі:

Ротациялық сорғылардың бірнеше әртүрлі типтерінің конструкциясы мен жұмысын сипаттау.


Модуль тапсырмалары:

18.1. Әртүрлі шестерналы және қанатты сорғылар жұмысын сипаттау.

18.2. Сырғымалы пластинасы бар сорғылар жұмысын түсіндіру.

18.3. Бұрандалы сорғылар жұмысын талқылау.

18.4. Ротациялық сорғылардың басқа конструкциялары мен элементтерін талқылау.
Модуль 19. Сыртқа тепкіш сорғылар
Оқудың нәтижесі:

Сыртқа тепкіш жүйенің негізгі түрлерінің конструкциясы мен жұмысын сипаттау.


Модуль тапсырмалары:

19.1. Сыртқа тепкіш спиральды және диффузды сорғылардың жұмыс істеу принципін талқылау.

19.2. Көп сатылы сорғылардағы ось күшін және оны реттеуді талқылау.

19.3. Осьтік және радиальды-осьтік сорғыларды талқылау.

19.4. Сорғы компоненттерін талқылау.

19.5. Құйынды сорғыларды талқылау.


Модуль 20. Сорғылар: герметиктер мен мойынтіректер
Оқудың нәтижесі:

Герметиктер, тығыздамалар мен сорғылардағы мойынтіректердің тағайындалуын сипаттау.


Модуль тапсырмалары:

20.1. Сальникпен тығыздау жүйесінің тағайындалуы мен конструкциясын сипаттау, шамды сақиналы/шамды сақинасыз.

20.2. Механикалық герметизациялаушы тығыздағыштар түрлері мен қолданылуын сипаттау.

20.3. Ішпекте мен мойынтіректер түрлерінің тағайындалуын сипаттау.


Модуль 21. Сорғы: 1 теория
Оқудың нәтижесі:

Сорғыны пайдаланумен байланысты терминдерді анықтау және басты анықтамаларды беру.


Модуль тапсырмалары:

21.1. Сұйықтық биіктігімен сәйкес қысым мен шаманы сипаттау және есептеу.

21.2. Сорғының гидростатикалық қысымын сипаттау және есептеу.

Гидростатика – гидромеханиканың сұйықтықтардың тепе-теңдігін және қимылсыз тұрған сұйыққа батырылған дененің әсер етуін зерттейтін бір бөлімі. Гидростатиканың бұл теңдеуін шешкен кезде - М.Эйлер теңдеуі пайдаланылады.

21.3. Үйкеліске арын шығын мен сорғылардың жылдамдықты арыны шамасын сипаттау және есептеу.

21.4. Сорғының динамикалық және толық арынын сипаттау және есептеу.

21.5. Сорғының соруынжағы сұйықтық бағаны биіктігін анықтау.


Модуль 22. Сорғы: 2 теория
Оқудың нәтижесі:

Сорғы қуаты мен оны сипаттайтын факторларды түсіндіру және су тескішін сипаттау.


Модуль тапсырмалары:

22.1. Гидравликалық қуатты есептеу.

22.2. Сорғыны толтыру коэффициентінің гидравликалық қуатқа әсерін анықтау.

22.3. Жылдамдықтың немесе сорғы импеллері көлемінің өзгеруінент туындаған, сорғы берілісіндегі өзгерістерді анықтау.

22.4. Су тескішті қолдануды туғызатын факторларды атау.

22.5. Су тескіштің әсерін азайтатын технологиялық үрдістерді атау.


Модуль 23. Сорғыларды орнату және техникалық қызмет көрсету
Оқудың нәтижесі:

Сорғыларды монтаждау, іске қосу және жөндеумен байланысты негізгі моменттерді сипаттау.


Модуль тапсырмалары:

23.1. Сорғыны орнату процедурасын сипаттау, оның ішінде, іргетастар, түтікті бекіткіш және тегістеу

23.2. Жаңа сорғыны орнату кезінде қабылдануы тиіс іске қосу процедуралары мен сақтық шараларын түсіндіру.

23.3. Сорғы блогының кезеңдік және сақтандыру жөндеуінің кезеңдері мен процедураларын талқылау.


Модуль 24. Сорғыларды қолдану, таңдау және қойылатын талаптар
Оқудың нәтижесі:

Зауытта сорғылардың әртүрлі пайдаланылуын, жеке жағдай үшін таңдалынған сорғы түрін және қоректендіру сорғысына арналған нормативті талаптарды сипаттау.


Модуль тапсырмалары:

24.1. Сорғылардың алуан түрлерінің қолданылуының нақты салаларын сипаттау.

24.2. Сорғыларды мұқият іріктеудің маңыздылығын түсіндіру.

24.3. Қоректендіру сорғысына арналған нормативті талаптарды сипаттау.


Модуль 25. Газ компрессиясы: басқарудың негізгі құрылғылары
Оқудың нәтижесі:

Антипомпаж, қорғаныс және оперативті басқаруды талқылау.


Модуль тапсырмалары:

25.1. Динамикалық компрессорлардың эксплуатациялық сипаттамаларын сипаттау, оның ішінде, центрифугальды, сонымен қатар, осьтік типті.

25.2. Басқарудың негізгі режимін және тұрақты үдемелі-қайтпалы қозғалыстарды және компрессордың центрифугальды өнімділігін қамтамасыз ету үшін қажетті бақылау-өлшеу аспаптарын сипаттау.

25.3. Компрессордың зақымдануының алдын-алу үшін орнатылған қорғаныс бақылау-өлшеу аспабын толық сипаттау.


Модуль 26. Газ компрессиясы: майлау
Оқудың нәтижесі:

Ауа және газ компрессорларының негізгі талаптарын талқылау.


Модуль тапсырмалары:

26.1. Ауа және газ компрессорларына арналған майлау материалдарының функцияларын сипаттау.

26.2. Компрессорлардың ішін және сыртын майлау қалай орындалатындығын талқылау.

26.3. Қолданылатын механикалық майлау заттарының әртүрлі типтерін сипаттау.


3. Оқыту әдістері:

 • Дәрістер

 • Зертханалық сабақтар

 • Кеңес берулер

 • Студенттің өздік жұмысы


4. Оқыту ресурстары:

 • Электронды оқулықтар

 • Үлестірме материалдар

 • Зертханалық стендтер


5. Ұсынылатын әдебиеттер тізімі:

5.1. Мотт., Сұйықтықтардың қолданбалы механикасы, ISBN 978-0-13-114680-8. (Mott. Applied Fluid Mechanics. ISBN 978-0-13-114680-8)

5.2. Смит, Технологиялық үрдісті автоматты басқару принциптері және шешімдері, ISBN 978-0-471-43190-9 (Smith. Principles and Practice of Automatic Process Control. ISBN 978-0-471-43190-9)

5.3 Викерс, Өнеркәсіптік гидравлика бойынша нұсқаулық, ISBN 978-0-9788022-0-2 (Vickers. Industrial Hydraulics Manual. ISBN 978-0-9788022-0-2)


6. Курстың бағалау жүйесі


Аралық тестілер

20%

Бақылау тапсырмалары

20 %

Практикалық сабақтар

25 %

Қорытынды емтихан

30 %

Барлығы

100 %Бағалар шкаласы

Пайызбен берілген баға

Әріптік баға

Баллмен берілген баға

90-100

A

4.0

85-89

A

4.0

80-84

A-

3.7

77-79

B

3.3

73-76

B

3.0

70-72

B-

2.7

67-69

C

2.3

63-66

C

2.0

60-62

C-

1.7

55-59

D

1.3

50-54

D

1.0

Минимальды өту баллы0-49

F

0.0Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

Техникалық және кәсіптік білім

ЭКСПЕРИМЕНТТІК БАҒДАРЛАМА
Кәсіптік пайдалану

Мамандығы: Кенорындарын пайдалану
Біліктілігі: Мұнай, газ және химиялық үрдістерді өңдеу технигі

Астана 2012

Бағдарламаны ҚР ҒБМ Техникалық және кәсіптік білім департаментінің Оқу-әдістемелік кеңесі қараған және мақұлдаған.
«___» _____2012 ж. күнгі № хаттама
ОӘК Төрағасы ___________ К. Бөрібеков

Мазмұны

бет

1.

Түсіндірме жазба

126

2.

Курс мазмұны

127

3.

Оқыту әдістері

135

4.

Оқыту ресурстары

135

5.

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

135

6.

Курстың бағалау жүйесі

135 1. Түсіндірме жазба

Осы тәжірибелік оқыту бағдарламасы техникалық және кәсіптік білімнің мемлекеттік жалпы білім беру стандартымен сәйкес әзірленген (ҚР Үкіметінің 2012 жылдың 23 тамызы күнгі № 1080 қаулысы).

«Кәсіптік пайдалану» пәні технологиялық операциялар бірізділігі сұлбаларын, сорғы-компрессорлық өндіруді, кәсіптік пайдалану технологиясын, коррозияларды, десульфиризациялау және дегидрациялау процедураларын қарастырады.

Модульдердің жалпы саны: 26.

Сағаттар саны: 120.

Кредиттер саны: 6.0

«Кәсіптік пайдалану» пәнінің тәжірибелік оқыту бағдарламасы оқытуды ұйымдастырудың жұмыс бағдарламасын әзірлеу үшін негіз болып табылады.

Жұмыстық оқыту бағдарламасын әзірлеу кезінде білім беру ұйымы бағдарламалық материалды меңгеру бірізділігіне жұмыс берушілер талаптары мен жергілікті жағдайды ескеретін аймақтық компонентті енгізу бөлігінде негізді өзгертулер енгізуге құқылы.

Жұмыс бағдарламасын жүзеге асыру кезінде дәрістер, пікірталастар, кеңестер, кеңес берулер, студенттік командалар, курстын веб-сайтын (ағылшын тілінде), үлестірме материалдарды пайдалану ұсынылады.

Сәтті меңгеру үшін бағдарлама теориялық (дәріс) сабақтарды зертханалық-практикалық, семинарлармен кезектестіруді қарастырады.

Арнайы пәндермен пәнаралық интеграция студенттердің меңгеріліп отырған пәнді мамандық, болашақ еңбек қызметі масштабында бүтін қабылдауын қалыптастыруға мүмкіндік береді, әртүрлі оқыту бағдарламаларының өзара байланысын түсінуге көмектеседі.


 1. Курс мазмұны


Модуль 1. Операциялар бірізділігі сұлбалары: технологиялық операциялар бірізділігі, материалдық баланс
Оқудың нәтижесі:

Материалдық балансты және операциялар бірізділігі үрдісін қолдану мақсатын талқылау.


Модуль тапсырмалары:

1.1. Материалдық баланстың жарақ және түтік бекітпесі өлшемдерін анықтау үшін қажетті ақпаратты қалай қамтамасыз ететіндігін сипаттау.

1.2. Материалдық баланс пен үрдіс сұлбасының орнату жұмыстарының негізгі принциптерін анықтау үшін қалай қолданылатындығын сипаттау.
Модуль 2. Операциялар бірізділігі сұлбалары: механизацияланған операциялар
Оқудың нәтижесі:

Операциялардың механизацияланған сұлбасының толық конструкциясын, компоненттерін және қолданылуын талқылау.


Модуль тапсырмалары:

2.1 Операциялардың механизацияланған сұлбасының тән компоненттері мен нақтылауларын сипаттау.

2.2. Операциялардың механизацияланған сұлбасының негізгі функциялары мен қолданылуын түсіндіру.

2.3. Операциялардың механизацияланған сұлбасында пайдаланылатын ортақ аббревиатураларды анықтау.


Модуль 3. Операциялар бірізділігі сұлбалары: электрожабдық сұлбалары
Оқудың нәтижесі:

Электрожабдықтың базалық сызбалары мен сұлбаларын түсіну және түсіндіру.


Модуль тапсырмалары:

3.1. Технологиялық әзірленімде және электр тізбектер өндірісінде пайдаланылатын сызбалар түрлерін талқылау.

3.2. Электросұлбаларда пайдаланылатын графикалық символдардың пайдаланылуын талқылау.

3.3. Электрожабдық сызбалары мен сұлбаларында пайдаланылатын электр және электронды аббревиатураларды анықтау.


Модуль 4. Ұңғыма жабдығы: бекітпе, құбыржолдар жүйесі, ауызды жабдық

Оқудың нәтижесі:

Бекітпе, құбыржолдар жүйесінің және ауызды жабдықтың негізгі бөліктерін сипаттау, оның ішінде, олардын топталуы және утилизациялануы.


Модуль тапсырмалары:

4.1. Бекітпе жүйесі мен техникалық сипаттамаларына анықтама беру және түсіну.

4.2. Құбыржол жүйесі мен техникалық сипаттамаларына анықтама беру және түсіну.

4.3. Ауызды жабдықтың негізгі бөліктерін, техникалық сипаттамалары мен есептік қысымын сипаттау.

4.4. Қабылдау бақылауы мен бекітпе мен құбыржол жүйесін көп мәрте пайдалануды жіктеу жүйесін сипаттау.
Модуль 5. Сорғы-компрессорлық өндіру: батырылатын штангісіз сорғылар
Оқудың нәтижесі:

Сорғы-компрессорлық өндіру жүйесінің батырылатын штангсіз жүйесінің негізгі бөліктерін сипаттау.


Модуль тапсырмалары:

5.1. Батырылатын штангісіз сорғының жұмыс істеу принципін түсіндіру.

5.2. Батырылатын штангісіз сорғы сәйкестендіру жүйесін сипаттау.

5.3. Алмалы-салмалы штанг сорғылар мен құбырлы сорғылардың оң және теріс сапаларын анықтау және түсіндіру.


Модуль 6. Сорғы-компрессорлық өндіру: сорғы шахталары колонналары
Оқудың нәтижесі:

Сорғы-компрессорлық өндіру жүйесінің негізгі бөлігі ретінде сорғы штангтерінің колонналарын сипаттау.


Модуль тапсырмалары:

6.1. Сорғы штангілерін жобалау жүйелерінің үш түрін анықтау.

6.2. Сорғы жүйелеріне арналған сорғы штангін таңдауда пайдаланылатын критерийлерді сипаттау.

6.3. Сорғы штангтеріне техникалық күтім жасау және қызмет көрсету процедурасын сипаттау.


Модуль 7. Сорғы-компрессорлық өндіру: Ұңғыманы оңтайландыру және диагностикалау
Оқудың нәтижесі:

Сорғы ұңғымасын оңтайландыру үшін қолданылатын құрылғылар мен үрдістерді сипаттау.


Модуль тапсырмалары:

7.1. Сұйықтық деңгейін өлшеуге арналған аспаптың қалай пайдаланылатындығын сипаттау.

7.2. Сұйықтық деңгейінің забойдағы қысыммен арақатынасын қалай белгілеуді сипаттау.

7.3. Сорғы штангісін және штангісіз сорғыны беруді талдау үшін динамометрді қашан пайдаланған жөн екендігін түсіндіру.

7.4. Батырылатын штангісіз сорғыны беруді жетілдіру әдістерін сипаттау.
Модуль 8. Мамандандырылған клапандар
Оқудың нәтижесі:

Мамандандырылған клапандар мен олардың өнеркәсіпте спецификалық қолданылуын сипаттау.


Модуль тапсырмалары:

8.1. Диафрагмалық клапанның жұмыс істеу принципін талқылау.

8.2. Үрлеу клапанының жұмыс істеу принципін талқылау.

8.3. Теңестіру клапанының жұмыс істеу принципін талқылау.

8.4. Араластырғыш және бұру клапанының жұмыс істеу принципін талқылау.

8.5. Қысымды реттеу клапандарының алуан түрлерінің жұмыс істеу принциптерін талқылау.

8.6. Температураны реттеу клапандарының жұмыс істеу принципін талқылау.

8.7. «Артық қысым» клапандарының жұмыс істеу принципін талқылау.


Модуль 9. Ағынды өлшеу: жылдамдықты шығын өлшегіш
Оқудың нәтижесі:

Әртүрлі жылдамдықты шығын өлшегіштердің жұмыс істеуінің негізгі принциптерін талқылау және олардың технологиядағы қажетті қолданысын көрсету.


Модуль тапсырмалары:

9.1. Жылдамдықтың құбыржол ауданына арақатынасын белгілейтін ағын теңдігін құрастыру.

9.2. Турбина, құйынды ағын, ультрадыбыстық, магнитті және салмақтық шығын өлшегіштердің жұмыс істеуінің негізгі принципін сипаттау.
Модуль 10. Эмульсиялар
Оқудың нәтижесі:

Эмульсия және эмульсияның пайда болу ұғымына түсініктеме беру.Модуль тапсырмалары:

10.1. Эмульсияның пайда болуын, түрлері мен агенттерін талқылау.

10.2. Эмульсиялардың тұрақтылығын түсіндіру.

10.3. Эмульгирлеудің алдын-алу әдістерін сипаттау.


Модуль 11. Пайдалану және сорғының жетекті қозғалтқыштары
Оқудың нәтижесі:

Сорғыны және сорғының жетекті қозғалтқыштарының әртүрлі түрлерін дұрыс пайдалануды сипаттау.


Модуль тапсырмалары:

11.1. Сорғыға қалай құюды және қосуды түсіндіру.

11.2. Сорғымен қауіпсіз жұмыс істеу шараларын сипаттау.

11.3. Сорғының жетекті қозғалтқыштарының әртүрлі түрлерін талқылау.


Модуль 12. Газ компрессиясы: клапандар мен шток нығыздамасы
Оқудың нәтижесі:

Компрессордың техникалықпен қатар, пайдаланушылық тұрақты қызмет көрсетуді талап ететін компоненттерін талқылау.


Модуль тапсырмалары:

12.1. Компрессорлық клапанның істен шығуының негізгі себептерін сипаттау және ақаулықтарды жою бойынша талап етілетін шаралар.

12.2. Іріктеу және орнатуға қатысты штоктың механикалық тығындамасы талаптарын талқылау.
Модуль 13. Газ компрессиясы: ротациялық қондырғылар
Оқудың нәтижесі:

Ратоциалық компрессорлардың әртүрлі типтерін талқылау.


Модуль тапсырмалары:

13.1. Компрессорлардың әртүрлі конструкцияларын анықтау және ротациялық компрессорлардың эксплуатациялық пайдаланылуын талқылау.


Модуль 14. Эксплуатация: жабдық спецификациясы, қарапайым жағдайдағы пайдалану
Оқудың нәтижесі:

Ұңғыманы іске қосу кезінде ескеру қажет конструкцияны, қауіпсіздік және техникалық сипаттамаларды талқылау.


Модуль тапсырмалары:

14.1. Ұңғымаларды дайындау үшін жабдықты таңдауға әсер ететін факторларды талқылау.

14.2. Пайдалану кезінде талап етілетін қауіпсіздік бойынша нұсқамаларды талқылау.

14.3. Газ кенорнында пайдаланылатын іске қосу және сөндірудің негізгі процедураларын талқылау.


Модуль 15. Пайдалану: пайдалану мәселелері және олардың алдын-алу
Оқудың нәтижесі:

Газ және мұнай ұңғымаларын іске қосу және үздіксіз пайдалану кезінде орын алуы ықтимал әртүрлі мәселелерді талқылау.


Модуль тапсырмалары:

15.1. Газ ұңғымалары компоненттерімен байланысты коррозиялар түрлерін және коррозия санын азайту үшін пайдаланылатын әдістерді сипаттау.

15.2. Ықтимал механикалық ақаулықтарды талқылау және қалай олардың алдын-алуды немесе жоюды сипаттау.

15.3. Гидраттардың қалай пайда болатындығын талқылау, олар себебі болып табылатын мәселелерді сипаттау және гидраттардың алдын-алу және жою кезінде қолданылатын әдістерді толық сипаттау.


Модуль 16. Пайдалану: газқұбырын қыздыру
Оқудың нәтижесі:

Гидраттардың пайда болуының алдын-алу мақсатымен мұнай газын жылыту үшін пайдаланылатын жабдық түрлерін сипаттау.


Модуль тапсырмалары:

16.1. Жанама жылытуы бар әртүрлі жылытқыштар конфигурацияларын сипаттау.

16.2. Құбыржолдың сызықты жылытқышын пайдаланымға енгізу технологиясын талқылау.

16.3. Отты жылытқышты пайдалану және техникалық қызмет көрсету мәселелерін сипаттау.

16.4. Құбыржолдың сызықты жылытқышын таңдау кезінде ескерілуі тиіс параметрлерді талқылау.
Модуль 17. Пайдалану: Сатылы және төмен температуралы сепарация
Оқудың нәтижесі:

Газ ағындарынан су мен көмірсутек сұйықтықты жою кезінде сатылы және төмен температуралы сепарацияның қолданылуын талқылау.


Модуль тапсырмалары:

17.1. Газ тәрізді және сұйық фазалардағы көмірсутектердің сатылы сепарациясын сипаттау.

17.2. Газдардан сұйықтықтардың төмен температуралы сепарациясын талқылау.
Модуль 18. Коррозия механизмі
Оқудың нәтижесі:

Өндірістік жабдықты зақымдайтын коррозияның ең кең таралған түрлерін сипаттау.


Модуль тапсырмалары:

18.1. Электрохимиялық коррозияның пайда болу себебі болып табылатын негізгі шарттарды сипаттау.

18.2. Атмосфералық коррозияның үш түрін сипаттау.

18.3. Жер асты конструкцияларын қорғау үшін қойылған тоқтың қалай қолданылатындығын сипаттау.

18.4. Коррозияның артуына ықпал ететін бактериялардың үш түрін анықтау және олардың көбею шарттарын сипаттау.

18.5.Кернеу астындағы құбыржолдардың коррозиялық жарылуымен байланысты қауіпті анықтау.

18.6. Деструктивті гидрогенизациямен байланысы туындаған коррозияның үш түрін сипаттау.

18.7.Кернеу астындағы құбыржолдың коррозиялық жарылуының екі формасының (сульфидті және хлоридті) жылдамдығына әсер ететін факторларды анықтау.

18.8. Қазанның ішкі қабырғалары коррозиясының негізгі түрлерін сипаттау.
Модуль 19. Коррозиядан қорғау
Оқудың нәтижесі:

Коррозиядан қорғау үшін өнеркәсіпте қолданылатын ең көп тараған әдістерді талқылау.


Модуль тапсырмалары:

19.1. Электрохимиялық қатарды талқылау.

19.2. Сыртқы шарттармен туындаған ағын жылдамдықтарының, сутек көрсеткішінің, температураның, оттегі мөлшерінің, микроағзалар мен ерітілген заттардың коррозия жылдамдығына әсер етуін талқылау.

19.3. Коррозияны баяулататын әрекет процедураларының әдістерін талқылау.

19.4.Қажетті тоқты өндіру үшін протекторлық және гальваникалық анодтарды утилизациялайтын катод қорғанысы жүйесін талқылау.

19.5. Қойылған тоғы бар катод қорғанысы жүйесін және оның дұрыс қосылу және қызмет ету маңыздылығын сипаттау.


19.6.Құбыржолдың жерге қосушы негіздерінің әртүрлі түрлерінің тағайындалуын сипаттау.

19.7.Қазандарда абразивті булану, сутекпен зақымдану және нүктелі коррозияның пайда болуының алдын-алу әдістерін талқылау.

19.8.Хлоридті ортадағы кернеу астындағы тоттанбайтын болаттан жасалған құбыржолдардың коррозиялық жарылу мәселесін және құбыржолдың амин ортасында кернеу астында коррозиялық жарылудан қалай қорғауды талқылау.

Кернеу бөлгіш - шығыс кернеуді (кіріс кернеумен салыстырғанда) төмендететін электрлік схема.

19.9. Қазандарда сілтілі жарылу қалай пайда болатындығын түсіндіру және сақтандыру шаралары.


Модуль 20. Мұнайды дайындау: мұнайды дайындау жүйелері
Оқудың нәтижесі:

Мұнайды дайындаудың базалық жүйесінің жұмысын сипаттау.


Модуль тапсырмалары:

20.1. Мұнай тазартқыштар конструкциясын және пайдаланылуын талқылау.

20.2.Тік жылытқыштарды сипаттау.

20.3. Көлденең жылытқыштарды сипаттау.

20.4. Электр жылытқыштарды сипаттау.

20.5. Ұстап тұру уақытын және цистерна өлшемдерін анықтауды талқылау.


Модуль 21. Күкіртті тазарту үрдістері
Оқудың нәтижесі:

Газ ағындарынан қышқылды компоненттерді жоюдың басты үрдістерін талқылау.


Модуль тапсырмалары:

21.1. Жеткізу талаптарына сәйкес келетін газ спецификацияларын толық сипаттау.

21.2. Сұйық күкіртті тазарту процедураларының жұмыс циклын талқылау.

21.3. Операциялар бірізділігі сұлбалары арқылы күкіртті тазарту қондырғысы көмегімен ерітінді мен газ ағынын қадағалау.


Модуль 22. Күкіртті тазартудың химиялық реагенттері
Оқудың нәтижесі:

Газды күкірт қосындыларын тазарту үшін әртүрлі химиялық реагенттердің қолданылуын талқылау.


Модуль тапсырмалары:

22.1. Әртүрлі сұйық тәттілендіргіш заттарды пайдаланумен ұсынылған жұмыс альтернативаларын сипаттау.


22.2. Қатты күкіртті тазарту жүйелерін және олардың қажетті қолданылуын талқылау.
Модуль 23. Десульфуризациялау жабдығы
Оқудың нәтижесі:

Ерітіндіні десульфирлеудің қарапайым жүйелері үшін талап етілетін арнайы жабдықты талқылау.


Модуль тапсырмалары:

23.1. Жабдықтың әрбір бірлігінің функциясын талқылау.


Модуль 24. Десульфуризациялау үрдістері
Оқудың нәтижесі:

Газды десульфирлеу құрылғыларының маңызды пайдалану мәселелерін талқылау.


Модуль тапсырмалары:

24.1. Газды күкірттен тазарту құрылғыларындағы төмен өнімділік себептерін және қажетті буландыру процедураларын талқылау.

24.2. Коррозияны анықтау және алдын-алу әдістерін талқыдау және коррозияның қалай ауқымты маңызды мәселелер туғызатындығын сипаттау.
Модуль 25. Дегидратация: Гликольға арналған жабдық және пайдалану
Оқудың нәтижесі:

Дегидрациялаудың гликоль жүйесінің қолданылуын талқылау.


Модуль тапсырмалары:

25.1. Дегидратациялаудың гликоль жүйесінде пайдаланылатын жабдықты сипаттау.

25.2. Дегидратациялаудың гликоль жүйесінің қарапайым пайдаланымын талқылау.

25.3. Пайдалану мәселелерін талқылау және дегидратациялаудың гликоль жүйесінде қабылдануы тиіс түзетуші әрекеттерді сипаттау.


Модуль 26. Гидрат
Оқудың нәтижесі:

Гидраттарды, олардың негізгі қасиеттерін, олардың пайда болу шарттарын және олардың алдын-алу және жоюға арналған әдістерді сипаттау.


Модуль тапсырмалары:

26.1. Гидраттар қасиеттері мен мәселелерін сипаттау.

26.2. Гидраттың пайда болу шарттарын және оларды анықтау әдістерін талқылау.

26.3. Гидраттың алдын-алу және жою әдістерін талқылау.


3. Оқыту әдістері:

 • Дәрістер

 • Пікірталастар

 • Кеңес берулер

 • Практикалық сабақтар


4.

Сабақ - бір пәнді оқытуға арналған оқу сағаты; мектептегі оқу жұмысын ұйымдастырудың негізгі түрі.

Оқыту ресурстары:


 • Оқу және оқу-әдістемелік оқулықтар

 • Зертханалық стенд


5. Ұсынылатын әдебиеттер тізімі:

5.1. Мотт., Сұйықтықтардың қолданбалы механикасы, ISBN 978-0-13-114680-8. (Mott. Applied Fluid Mechanics. ISBN 978-0-13-114680-8)

5.2. Аллен&Робертс., Өндірістік операциялар., Кітаптар 1&2, ISBN 978-0-930972-18-9 (Allen&Roberts. Production Operations Volume 1&2. ISBN 978-0-930972-18-9)

5.3 МакГроу Кастом, Термодинамика және жылу техникасына кіріспе.

Термодинамика (грек. θέρμη - "жылу", δύναμις - "күш") - физика ғылымындағы жылудың жұмыс және басқа энергия түрлерімен арадағы қарым-қатынасын зерттейтін тармағы. Термодинамика - тәжірибелерден жинақталған нәтижелерге сүйенетін феноменологиялық ғылым.

ISBN 978-1-259-03422-0 (McGraw Custom. Introduction to Thermodynamics and Heat Power. ISBN 978-1-259-03422-0)


6. Курстың бағалау жүйесі
Бақылаулар/Тапсырмалар 10 %

Семестрлік тестілер 60 %

Қорытынды емтихан 30 %

Барлығы 100 %


Бағалар шкаласы

Пайызбен берілген баға

Әріптік баға

Академиялық балл

90-100

A

4.0

85-89

A

4.0

80-84

A-

3.7

77-79

B

3.3

73-76

B

3.0

70-72

B-

2.7

67-69

C

2.3

63-66

C

2.0

60-62

C-

1.7

55-59

D

1.3

50-54

D

1.0 Минималды тапсыру

0-49

F

0.0Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

Техникалық және кәсіптік білім

ЭКСПЕРИМЕНТТІК БАҒДАРЛАМА
Технологиялық операциялар
Мамандығы: Кен орындарын пайдалану
Біліктілігі: Мұнай, газ және химиялық үрдістерді өңдеу технигі

Астана 2012


Бағдарлама ҚР БҒМ Техникалық және кәсіптік білім департаментінің Оқу-әдістемелік кеңесімен қаралды және мақұлданды.

№____хаттама 2012ж. «___» _____


ОӘК төрағасы ___________ Қ. Бөрібеков

Мазмұны
бет

1.

Түсіндірме жазба

140

2.

Курс мазмұны

141

3.

Оқыту әдістері

148

4.

Оқыту ресурстары

149

5.

Әдебиеттер және оқу құралдары тізімі

149

6.

Курстың бағалау жүйесі

149
 1. Түсіндірме жазба

Осы тәжірибелік оқыту бағдарламасы техникалық және кәсіптік білімнің мемлекеттік жалпы білім беру стандартымен сәйкес әзірленген (ҚР Үкіметінің 2012 жылдың 23 тамызы күнгі № 1080 қаулысы).

«Технологиялық операциялар» пәні тауар өнімінен көмірсутек қоспаны (оның ішінде, қоспалар) сепарациялау үүшін талап етілетін процедураларды қарастырады, мысалы, көмірсутекті тұрақтандыру, фракционирлеу, дегидратация, салқындату және өңдеу.

Модульдердің жалпы саны: 26.

Сағаттар саны: 120.

Кредиттер саны: 6.0

«Технологиялық операциялар» пәнінің тәжірибелік оқыту бағдарламасы білім беру ұйымының жұмыс бағдарламасын әзірлеу үшін негіз болып табылады.

Жұмыстық оқыту бағдарламасын әзірлеу кезінде білім беру ұйымы бағдарламалық материалды меңгеру бірізділігіне жұмыс берушілер талаптары мен жергілікті жағдайды ескеретін аймақтық компонентті енгізу бөлігінде негізді өзгертулер енгізуге құқылы.

Жұмыс бағдарламасын жүзеге асыру кезінде топтағы талқылаулар, компьютердегі тұсаукесерлер, демонстрациялар, бағалаулар, басқарушы нұсқаулық, тәуелсіз оқыту, дәрістер пайдалану ұсынылады.

Сәтті меңгеру үшін бағдарлама теориялық (дәріс) сабақтарды зертханалық-практикалық, семинарлармен кезектестіруді қарастырады.

Арнайы пәндермен пәнаралық интеграция студенттердің меңгеріліп отырған пәнді мамандық, болашақ еңбек қызметі масштабында бүтін қабылдауын қалыптастыруға мүмкіндік береді, әртүрлі оқыту бағдарламаларының өзара байланысын түсінуге көмектеседі.


 1. Курс мазмұны


Модуль 1. Сорғы-компрессорлық өндіру: бұрандалы сорғы
Оқудың нәтижесі:

Бұрандалы (пропеллер сорғысы) жүйелерді сипаттау.


Модуль тапсырмалары:

1. 1. Прогрессивті бұрандалы сорғы жүйесінің компоненттерін сипаттау.

1.2. Сорғы орнатудың оңтайлы әдісін сипаттау.

1.3. Әртүрлі беттік жетекті жүйелерді сипаттау.

1   2   3   4   5   6   7   8   9


жүктеу 2.24 Mb.