Главная страница
Контакты

    Басты бет


Білім беру бағдарламасы мамандығы: Кен орындарын пайдалану

жүктеу 2.24 Mb.жүктеу 2.24 Mb.
бет6/9
Дата21.03.2017
өлшемі2.24 Mb.

Білім беру бағдарламасы мамандығы: Кен орындарын пайдалану


1   2   3   4   5   6   7   8   9

Модуль 2.

Физикалық қасиеттер - қорытпалардың құрамы мен құрылысына байланысты болады.

Мұнай, газ және газконденсат кен орындары туралы негізгі мәліметтер
Оқудың нәтижесі (білімі және қабілеті):

Мұнай мен газдың пайда болу негіздерін түсіну, кен орындарының пайда болу табиғатын түсіндіру.


Модуль тапсырмалары:

2.1. Мұнайдың пайда болу негіздерін оқып үйрену

2.2. Газдың пайда болу негіздерін оқып үйрену

2.3.Қабат жинаушы, жинақтағыш тұтқыштар, кендер сияқты ұғымдарды танып білу

2.4. Кен орындарын түрлер бойынша жіктеу

2.5.Жыныстардың құрамы мен қасиеттерін (кен орындарының тау-кен геологиялық параметрлері, өткізгіштігі) оқып үйрену


Модуль 3.Мұнай кен орындарын игерудің негіздері және ұңғымаларды пайдалану
Оқудың нәтижесі (білімі және қабілеті):

Кен орындарын іздеу мен барлаудың әртүрлі тәсілдерін түсіну және қолдану, іздеу-барлау жұмыстарының негізгі кезеңдерін сипаттау.


Модуль тапсырмалары:

3.1. Ұңғыма, ұңғыманы бұрғылау ұғымдарын танып білу

3.2. Бұрғылау ұңғымаларының мақсаттары мен тағайындалулары бойынша жіктеу

3.3. Кен орындарын іздеу мен барлау тәсілдерін танып білу

3.4. Іздеу кезеңі туралы білу және тану

3.5. Барлау кезеңі туралы білу және тану

3.6. Кен орынның өнеркәсіптік құндылығы туралы білу және тану

3.7. Кен орындарының тау-кен геологиялық параметрлері туралы білу және тану

3.8. Мұнай кендерін жіктеу
Модуль 4. Мұнай мен газды өңдеу негіздері
Оқудың нәтижесі (білімі және қабілеті):

Мұнай мен газды өңдеу негіздерін танып білу, өңделетін өнімдерін және олардың айырмашылықтарын түсіну, мұнай өңдіру және газ өңдіру зауыттарының түрлерін жіктеу, сондай-ақ мұнай мен газ өңдірудің қазіргі жағдайын бағалау.


Модуль тапсырмалары:

4.1. Өңделген мұнай өнімдері (отын, мұнай майлары, басқа мұнай өнімдері) туралы білу

4.2. Мұнай өңдеу кезеңдерін жіктеу

4.3. Өңделетін мұнайды дайындау процесін сипаттау

4.4. Мұнайдың алғашқы өңдеу процесін сипаттау

4.5. Мұнайдың екінші өңдеу процесін сипаттау

4.6. Мұнай өнімдерін тазалау процестерін сипаттау

4.7. Мұнай өңдеу зауыттарының түрлерін жіктеу

4.8. Өңделген газ өнімдері туралы білу

4.9. Газ өңдеу зауыттарының негізгі нысандары туралы білу

4.10.Компрессорлық әдісті сипаттау

4.11.Абсорбциялық әдісті сипаттау

4.12.Конденсациялық әдісті сипаттау

4.13.Газфракциялау қондырғылары туралы білу


Модуль 5. Мұнай және газ өңдірудегі ақпараттық технологиялар
Оқудың нәтижесі (білімі және қабілеті):

Мұнай және газ өңдеу саласындағы шешімдер үшін пайдаланылатын қазіргі бағдарламалық жасақтаманы таңдау және қолдану.

Ақпарат технологиясы (ағылш. information technology, қысқ. IT) - объектінің, процестің немесе құбылыстың күйі туралы жаңа ақпарат алу үшін мәліметтерді жинау, өңдеу, жеткізу тәсілдері мен құралдарының жиынтығын пайдаланатын процесс.


Модуль тапсырмалары:

5.1. Бағдарламалық жасақтаманы және аппараттық бөлімнің талаптарын анықтау

5.2. Бағдарламалық жасақтаманы анықтау үшін Интернетті қолдану

5.3. Бағдарламалық жасақтаманы орнату, мәліметтерді енгізу, мәліметтерді өңдеу, есептер мен графиктерді құру

5.4. Белгіленген уақытта мұнай және газ өңдіруде берілген кейстің шешімін табу үшін, таңдалған бағдарламалық жасақтаманы пайдалану

5.5. Түскен мәліметтерді талдау


Модуль 6. Мұнайдың дүниежүзілік нарығы
Оқудың нәтижесі:

Дүниежүзілік нарықтағы мұнай мен газдың жағдайын, халықаралық сауданың ерекшеліктерін, мұнай бағаларын белгілеуде ОПЕК-тің рөлін түсіну.


Модуль тапсырмалары:

6.1. «Дүниежүзілік мұнай және газ нарығы» ұғымын түсіну

6.2. «Халықаралық сауда» ұғымын түсіну

6.3. «ОПЕК» ұғымын және оның халықаралық саудадағы рөлін анықтау

6.4. «Мұнай бағаларын белгілеу» және «газ бағаларын белгілеу» ұғымдарын түсіну
3. Оқыту әдістері:


 • Дәрісханада талдау

 • Студенттің өзіндік жұмысы

 • Дәріс

 • Практикалық жұмыс


4. Оқыту ресурстары:


5. Ұсынылатын әдебиеттер тізімі:

5.1. SamuelA.VanVactor. Introduction to the Global Oil&Gas Business, Penn Well Corporation, Tulsa, Oklahoma, АҚШ. 2010.

5.2. Martin S.Raymond, William Leffler. Oil and Gas Production in Non-Technical Language. Penn Well Corporation, Tulsa, Oklahoma, АҚШ. 2006.

5.3.А.А.Коршак, А.М. Шаммазов. Мұнай-газ ісінің негіздері, Дизайн Полиграф Сервис. Уфа. 2005.


6. Курсты бағалау жүйесі


Бақылау тапсырмалары

10 %

Семестрлік тесттер

60 %

Қорытынды емтихан

30 %

Барлығы

100 %


Бағалар шкаласы


Пайыздық баға

Әріптік баға

Балдық баға

90-100

A

4.0

85-89

A

4.0

80-84

A-

3.7

77-79

B

3.3

73-76

B

3.0

70-72

B-

2.7

67-69

C

2.3

63-66

C

2.0

60-62

C-

1.7

55-59

D

1.3

50-54

D

1.0

Ең төмен өту балы0-49

F

0.0


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

Техникалық және кәсіптік білім

ЭКСПЕРИМЕНТТІК БАҒДАРЛАМА
Өндіріс шолуы
Мамандығы: Кен орындарын пайдалану
Біліктілігі: Мұнай, газ және химиялық үрдістерді өңдеу технигі

Астана 2012


Бағдарлама ҚР БҒМ Техникалық және кәсіптік білім департаментінің Оқу-әдістемелік кеңесімен қаралды және мақұлданды.

№____хаттама 2012ж. «___» _____


ОӘК төрағасы ___________ Қ. Бөрібеков

Мазмұны

бет.

1.

Түсіндірме жазба

98

2.

Курс мазмұны

99

3.

Оқыту әдістері

106

4.

Оқыту ресурстары

107

5.

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

107

6.

Курстың бағалау жүйесі

107 1. Түсіндірме жазба

Осы тәжірибелік оқыту бағдарламасы техникалық және кәсіптік білімнің мемлекеттік жалпы білім беру стандартымен сәйкес әзірленген (ҚР Үкіметінің 2012 жылдың 23 тамызы күнгі № 1080 қаулысы).

«Өндіріс шолуы» пәні құрамында кенорындарын барлау, анықтау, қазудың жалпы шолуы, сипаттамалары мен қауіпті факторлары, негізгі бақылау-өлшеу жүйелері және экономика негіздері бар.

Экономика негіздері - 2011 жылы Астана қаласы «Фолиант» баспасында басылып шыққан кітап. Кітап авторы/құрастырушысы - Г. Жолдасова. Беттер саны - 224.

Модульдердің жалпы саны: 26.

Сағаттар саны: 90.

Кредит саны: 3.0.

«Өндіріс шолуы» пәні бағдарламасы білімді ұйымдастырудың жұмыс бағдарламасын әзірлеу үшін негіз болып табылады.

Жұмыстық білім беру бағдарламасын әзірлеу кезінде білім беру ұйымы жұмыс берушілер талаптары мен жергілікті жағдайларды ескеретін аймақтық компонентті енгізу бөлігінде бағдарламалық материалды меңгеру бірізділігіне негізді өзгертулер енгізуге құқылы.

Жұмыс бағдарламасын жүзеге асыру кезінде оқытудың жаңа технологияларын, электронды оқу құралдарын, аудио және бейне материалдарды, әдістемелік көрнекі құралдарды пайдалану, оқу үрдісін ұйымдастыру және бақылаудың әртүрлі формаларын, әдістерін таңдау ұсынылады.

Сәтті меңгеру үшін бағдарлама теориялық (дәріс) сабақтарды зертханалық-практикалық, семинарлармен кезектестіруді қарастырады.

Арнайы пәндермен пәнаралық интеграция студенттердің меңгеріліп отырған пәнді мамандық, болашақ еңбек қызметі масштабында бүтін қабылдауын қалыптастыруға мүмкіндік береді, әртүрлі оқыту бағдарламаларының өзара байланысын түсінуге көмектеседі.


 1. Курс мазмұны


Модуль1. Терминдер глоссарийі
Оқудың нәтижесі:

Жалпы терминологияны түсіну.


Модуль тапсырмалары:

1.1. Мұнай кенорындарын пайдалану кезінде пайдаланылатын терминологияны анықтау.

1.2. Кенорнын пайдаланумен байланысты терминологияны қолдану.
Модуль 2. Топографиялық түсірілім жүйесі
Оқудың нәтижесі:

Батыс Қазақстан жүйесін сипаттау және осы жүйелерді ұңғымалар мен жер үсті құрылыстарына арналған учаскелерді жылдам және оң орналастыру үшін пайдалану.


Модуль тапсырмалары:

2.1. Топографиялық түсірілім жүйесін сипаттау және мамандандырылған учаскелерді орналастыруға арналған бірегей сәйкестендіргіш жүйесін сипаттау.

2.2. Қазақстандағы жер меншігі құқығы принципін түсіндіру, және негізінен, батыс Қазақстан.

Батыс Қазақстан аймағы - Орталық пен Оңтүстік Қазақстан және Орта Азия мемлекеттерінің қақпасы болып табылады. Ол республиканың солтүстік-батысында орналасқан. Бай табиғи ресурстар, қолайлы географиялық мекен, Ресей қалалары мен өзге мемлекеттер арасындағы дамыған экономикалық байланыстар сыртқы экономикалық ынтымақтастықтың дамуына көп септігін тигізеді.

2.3. Зерттеудің Ұлттық топографиялық жүйесін сипаттау және зерттеу үшін арнайы учаскелерді қалай анықтауды түсіндіру.


Модуль 3. Мұнай кәсіпшілігінде пайдалану: шолу
Оқудың нәтижесі:

Тазартылмаған мұнай ұңғымасы учаскесін және мұнай жинау жүйесін сипаттау.


Модуль тапсырмалары:

3.1. Резервуарларда сұйықтықтың пайда болуын, сұйықтықты жоюға арналған жетекті механизмдерді және кен қысымы әсерін талқылау.

3.2. Ұңғыма учаскесі жүйесінің компоненттерін анықтау және Олардың негізгі функцияларын сипаттау.

3.3. Кәсіптік жинаудың серіктік жүйесінің компоненттерін анықтау және олардың негізгі функцияларын сипаттау.


Модуль 4. Батареялық қоректендірумен жұмыс: шолу
Оқудың нәтижесі:

Батареялық қоректендірумен стандартты жұмысты сипаттау, оның ішінде, суды тазарту және лақтыру.


Модуль тапсырмалары:

4.1. Шикі мұнайды сипаттау дайындау жүйесінің компоненттерін анықтау және Олардың функциялары мен әрекетін сипаттау.

4.2. Су лақтыру жүйесі компоненттерін анықтау және Олардың негізгі функциялары мен әрекетір сипаттау.
Модуль 5. Газды өңдеу: шолу
Оқудың нәтижесі:

Газды қайта өңдеудің стандартты процедурасын сипаттау, оның ішінде, өнімді өңдеу, сақтау және жеткізілетін газ спецификациялары.


Модуль тапсырмалары:

5.1.Табиғи газды өңдеудің әртүрлі процедураларын және олардың функцияларын сипаттау.

5.2.Газ тұтынушыға жеткізу жүйесіне түскен сәтке дейін барлық талаптарға жауап беруі тиіс спецификацияларды талқылау.
Модуль 6. Негізгі экономикалық принциптер
Оқудың нәтижесі:

Негізгі технико-экономикалық көрсеткіштерді сипаттау.


Модуль тапсырмалары:

6.1. Бизнес операциялар экономикасына әсер ететін факторларды сипаттау.

6.2. Терминдерді түсіндіру: негізгі құралдар бірлігі, шығындар бабы, өзін-өзі өтеу кезеңі, амортизация, табыс.

Амортизация (латын. amortisatio - өтеу; франц. arnor- tir - бәсеңдету, жүмсарту) - Тозымпұл / Өтемпұл - жалпы ұлттық өнімді өндіру барысында тозған немесе пайдаланылған (тұтынылған) капиталдың көлемін бағалау; негізгі қорлардың тозуына қарай олардың құнын өндірілетін өнімге (орындалатын жұмысқа, көрсетілетін қызметке) бірте-бірте көшіру жолымен олардың құнын өтеу үдерісі.

6.3. Негізгі іскери шешімдерге сәйкес қазіргі және болашақ құнын есептеу.


Модуль 7. Өндіру бойынша есепке алу құжаттамасы принциптері
Оқудың нәтижесі:

Өндірудің есепке алу құжаттамасы жүйелерінің принциптерін сипаттау.


Модуль тапсырмалары:

7.1. Өндірудің есепке алу құжаттамасын басқару процедурасын сипаттау: өлшеуден бастап үкіметтік есепке дейін.

7.2. Нақты шынайы деректерді уақтылы ұсыну процедурасы мәнінің маңыздылығын түсіндіру.


Модуль 8. Сапаны бақылау
Оқудың нәтижесі:

Сапаны бақылаудың негізгі ережелерін және қауіпсіз және үздіксіз өндіріс мақсатында оның мұнай-газ саласындағы мәнінің маңыздылығын түсіндіру.Модуль тапсырмалары:

8.1. Сапаны бақылау міндеттерін сипаттау.

8.2. Сапаны бақылау бойынша нұсқаулықтың негізгі міндеттерін сипаттау.

8.3. NACE, ANSI, ASME және APL үшін жалпы қабылданған шарттарды қысқаша мазмұндау.


Модуль 9. Қауіпті учаскелерді топтау
Оқудың нәтижесі:

Мұнай-газды барлау және өндіруге қатысты қауіпті учаскелердің әртүрлі топтары мен осы учаскелерге қатысты қолданылатын электр стандарттарды атау.


Модуль тапсырмалары:

9.1. Нысан немесе өндірістік учаскені қарастыру және нормативті-құқықтық актілер мен Қазақстан ережелеріне сәйкес учаске топтарын анықтау.

9.2. Қажетті нысанда немесе өндірістік учаскеге орналастыру үшін қандай электр жабдық талап етілетіндігін анықтау.

9.3. Қауіпті учаскелердің әртүрлі класстарын, категорияларын және топтарын сипаттау.


Модуль 10. Мұнай кенорындарының пайда болуы
Оқудың нәтижесі:

Табиғи газды өндіу тарихын, газ өнеркәсібі бөлімдерін талқылау және мұнай формациясының көздері мен геологиясын сипаттау.


Модуль тапсырмалары:

10.1. Жер қыртысы жыныстарының категорияларын, мұнай мен газдың жиналуын туғызатын геологиялық формацияларды және мұнай кенінің пайда болу көздерін сипаттау.

10.2. Газ өнеркәсібінің әртүрлі бөлімдерін сипаттау, оның ішінде, барлау, бұрғылау, ашу, қазу, дайындау, өңдеу, жіберу, сақтау және сату.

10.3. Қазақстандағы табиғи газ кенорындарын ашу тарихын сипаттау.


Модуль 11. Мұнай кенорындарын барлау
Оқудың нәтижесі:

Жыныстарда газ бен мұнайдың пайда болуын анықтау үшін қолданылатын геологиялық және геофизикалық зерттеу әдістерін талқылау.


Модуль тапсырмалары:

11.1. Қазақстандағы барлау тарихын талқылау.

11.2. Мұнай мен газды барлау үрдісінде жер беті және жер асты іздеулерін және аэротүсірілімді қолдануды түсіндіру.

11.3. Кенорындарын іздеу үшін пайдаланылатын негізгі геофизикалық әдістерді сипаттау, оның ішінде, сейсмобарлау, гравиметриялық және магниттік зерттеулер.

11.4. Барлау бұрғылау ұңғымасы айналасындағы формацияларды геологиялық бағалау үшін қолданылатын әдістерді сипаттау: электр, радиоактивті, акустикалық каротаж.

Акустика (грекше akustіkos - естілетін, тыңдалатын) - физиканың ең төменгі жиіліктен (шартты түрде 0 Гц) ең жоғарғы жиілікке (1011-1013 Гц) дейінгі аралығын қамтитын серпімді тербелістер мен толқындарды және олардың затпен өзара әсерлесуі мен түрліше қолданылуын зерттейтін саласы.


Модуль 12. Деңгейді өлшеу
Оқудың нәтижесі:

Қалтқылы типті аспаптар, барботаж жүйелер, қорапты диаграмма мен деңгей ауыстырып-қосқыштарын қолдану және орнатуды талқылау.


Модуль тапсырмалары:

12.1. Қалтқыларды қолдана отырып деңгейді өлшеу процедуралары үшін Архимед заңын қолдануды талқылау.

12.2. Қалтқылы және кабельді типті өлшеу құрылғыларын, сонымен қатар, қалтқылы типті құрылғыны графикалық көрсету сипаттау, рулетке көмегімен де.

12.3. Ашық және жабық резервуарларға арналған құбыржолдың барботаж жүйесін графикалық көрсету және сипаттау.

12.4. Деңгейді өлшеу жүйесінің түрі ретінде қорапты диафрагманы графикалық көрсету және сипаттау.
Модуль 13. Қысымды өлшеу
Оқудың нәтижесі:

Манометрлердің жұмысын және қолданылуын сипаттау.


Модуль тапсырмалары:

13.1. Абсолютті, қатысты, вакуумметриялық және атмосфералық қысымды анықтау.

Атмосфералық қысым - атмосфераның жер бетіне және ондағы заттарға түсіретін қысымы. Ол барометрмен, яғни сынап бағанасының биіктігімен (мм сын. бағ.), СИ жүйесінде паскальмен (Па), ал метеорол. ғылымында гектопаскальмен (гПа) немесе миллибармен (мб) өлшенеді.

13.2. Спиральды және С-типті манометрлердің және Бурдон түтікшелі манометрдің жұмысын сипаттау.

13.3. Қысымды өлшеу үшін сильфондар мен диаграммалардың қолданылуын сипаттау.

13.4. Абсолютті манометр жұмысын сипаттау, оның ішінде, барометр-анероид.
Модуль 14. Стандартты клапандар
Оқудың нәтижесі:

Стандартты клапандар түрлері және олардың өнеркәсіпте жалпы қолданылуын талқылау.


Модуль тапсырмалары:

14.1. Пайдаланудың әртүрлі типтері үшін клапандардың сәйкестігін және жарамдылығын анықтайтын факторларды сипаттау.

14.2. Стандартты клапандар түрлерін сипаттау және Олардың қолданылуын түсіндіру.

14.3. Клапандарға техникалық қызмет көрмету процедурасын талқылау.


Модуль 15. Температураны өлшеу: кіріспе
Оқудың нәтижесі:

Температураны өлшеудің қарапайым құрылғыларының жұмыс істеу принциптері мен қолданылуын талқылау.


Модуль тапсырмалары:

15.1. Температураны өлшеудің екі шкалалары арасындағы қатынасты сипаттау.

15.2. Шыны таяқ термометрлердің әрекетін және қолданылуын сипаттау.

15.3. Биметалл термометрлердің әрекетін және қолданылуын сипаттау.

15.4. Толтырылған термикалық элементтердің әрекетін, қолданылуын және топтарын сипаттау.

15.5. Термобудың әрекеті мен қолданылуын сипаттау.

15.6. Кедергі термометрлерінің әрекетін және қолданылуын сипаттау.

15.7. Радиациялық пирометрлердің әрекетін және қолданылуын сипаттау.


Модуль 16. Ұңғыманы эксплуатациялық сынау
Оқудың нәтижесі:

Ұңғыманы эксплуатациялық сынау не үшін талап етілетіндігін түсіндіру және сынау процедурасын сипаттау.


Модуль тапсырмалары:

16.1. Ұңғыманы сынауға арналған заңнамалық талаптарды ERCB талабы ретінде түсіндіру.

16.2. Сынама пайдалануға арналған жабдықты жылдам анықтау.

16.3. Ұңғымаларды сынамалау, баптау процедураларын және нәтижелерін сипаттау.

16.4. Сұйықтық пен газ қатынасындағы және резервуар қорлары төмендеген жағдайдағы коррозия ингибиторлары инжекциясы жылдамдығының төмендеуін талқылау.

16.5. Шикі мұнай ұңғымасын сынама пайдалану процедурасын сипаттау.


Модуль 17. Ағынды суларды өңдеу және жою
Оқудың нәтижесі:

Ағынды суларды өңдеу процедураларын сипаттау, онда өңдеу су утилизациялау ұңғымасына жиналғанға дейін орындалады.


Модуль тапсырмалары:

17.1. Кәсіптік қат қысымын қамтамасыз ету үшін ағынды суларды қалай утилизациялауды сипаттау.

17.2. Утилизациялау бойынша жоспарда қарастыру қажет ағынды сулар қасиеттерін сипаттау.

17.3. Ағынды сулардың ашық және жабық жүйелерін және коррозия мәселелерін реттеу үшін өлшеу жүйесін талқылау.

17.4. Ағынды сулардан мұнай, ерітілген газдар, өлшенген қатты заттар мен бактерияларды қалай жоюды сипаттау.

Бактериялар (гр. bakterion - «таяқша») - тек микроскопта ғана көрінетін аса ұсақ жасушалар және олар көптеген әр алуан аурулар туғызады бірақ көбінесе нейтралды қызметті атқарады.

17.5. Айдамалау ұңғымасынан қысым көрсеткіштерін алу себептерін түсіндіру.


Модуль 18. Сорғылар: кіріспе
Оқудың нәтижесі:

Өнеркәсіптік қондырғыларда пайдаланылатын сорғылардың алуан түрлерін сипаттау.


Модуль тапсырмалары:

18.1. Өнеркәсіптік сорғылардың тағайындалуы мен топталуын сипаттау.

18.2. Поршеньді сорғылардың конструкциясын сипаттау.

18.3. Сыртқа тепкіш және осьтік сорғылардың конструкциясы мен жұмыстық сипаттамаларын сипаттау.

18.4.Ротациялық сорғылардың конструкциясы мен жұмыстық сипаттамаларын сипаттау.
Модуль 19. Пайдалану: Сепарациялау процедурасы және жабдық
Оқудың нәтижесі:

Ұңғымаға қарапайым ағынның физикалық сипаттамаларын сипаттау және ағынды үш кезеңге сепарациялау процедураларын сипаттау.


Модуль тапсырмалары:

19.1. Ұңғымаларды құрайтын күрделі қоспаны сипаттау және шикі мұнайды дайындау жүйесін сипаттау, олардың функциялары мен әрекетін сипаттау.

19.2. Сұйықтықтар, газдар мен қатты заттарды сепарациялау факторлары мен принциптерін талқылау.

19.3. Сепарациялық жабдықтың түрлері мен конструкциясын сипаттау.


Модуль 20. Пайдалану: стандартты сепараторлар
Оқудың нәтижесі:

Суды, көмірсутек сұйықтықтарды және қатты заттарды газ ағынынан жоюдың стандартты сепараторларының қолданылуын талқылау.


Модуль тапсырмалары:

20.1. Стандартты сепараторлардың конструктивті талаптары мен сипаттамаларын сипаттау.

20.2. Стандартты сепараторлардың әртүрлі түрлерін сипаттау.
Модуль 21. Құбыржолды қырғышпен тазалау
Оқудың нәтижесі:

Құбыржолды тазартудың стандартты процедурасын сипаттау.


Модуль тапсырмалары:

21.1. Құбыржол қырғыштарын пайдалануға арналған негіздерді талқылау.

21.2. Қырғыштардың әртүрлі типтері мен олар жасалған материалды сипаттау.

21.3. Қырғыштарды іске қосу және қабылдауға арналған құбыржол жүйесінің жұмысын сипаттау.

21.4. Қырғыштармен пайдалану кезіндегі қауіпсіздік техникасын талқылау.
Модуль 22. Мұнайды өңдеу: кіріспе
Оқудың нәтижесі:

Мұнайды өндеу процедурасының, тазарту жүйелері жұмысының және тазарту жүйесінің тиімділігін сынау процедурасының негізгі принциптерін сипаттау.


Модуль тапсырмалары:

22.1. Мұнайды өңдеу процедурасына әсер ететін факторларды түсіндіру.

22.2. Өңдеу кезіндегі химиялық реагенттердің әрекет ету принципін талқылау.

22.3. Мұнайды өңдеу жүйелері компоненттерін сипаттау.


Модуль 23. Ауыр және өте ауыр мұнайды өңдеу
Оқудың нәтижесі:

Ауыр және өте ауыр мұнайды өңдеу үрдістерін сипаттау.


Модуль тапсырмалары:

23.1. Атмосфералық резервуар паркі бар өңдеу жүйесінің жұмысын сипаттау.

23.2. Өте ауыр мұнайды өңдеудің кеңейтілген жүйесінің жұмысын түсіндіру.
Модуль 24. Мұнай тығыздығын анықтау
Оқудың нәтижесі:

Өте ауыр мұнайдың тығыздығын анықтау әдісін сипаттау.


Модуль тапсырмалары:

24.1. Тығыздықты анықтау сынағы процедурасын сипаттау.

24.2. Деректерді реттеу үшін тығыздықты 15.5 ºС дейін түзету кестесін қолдану.
24.3. Тығыздық пен қатысты ауырлық арасындағы қатынасты түрлендіру.

24.4. Ауырлық күшінің азаюына қатысты көлемнің азаюын есептеу.


Модуль 25. Мұнайды тұтынушыға айдау
Оқудың нәтижесі:

Тұтынушыға жабық жүйе бойынша кәсіптен мұнайды автоматты айдауға (КМАА) арналған құрылғы функциясын түсіндіру.


Модуль тапсырмалары:

25.1. КМАА құрылғысы арқылы беру процедурасын сипаттау.

25.2. КМАА құрылғы жүйесінің әртүрлі компоненттерін сипаттау.

25.3. КМАА құрылғысы компоненттерінің тағайындалуын талқылау.

25.4. Өте дәл өлшеулерді орындау және тіркеу үшін КМАА құрылғысын пайдалану маңыздылығын талқылау.
Модуль 26. Дегидратация: анықтамалар мен сынақтар
Оқудың нәтижесі:

Дегидратациялау жабдығын анықтау үшін пайдаланылатын терминдерді талқылау және Өткізілетін сынақтар процедурасын түсіндіру.


Модуль тапсырмалары:

26.1. Табиғи газдағы судың пайда болу көзін және дегидратация қажеттілігін түсіндіру.

26.2. Газды кептіру тиімділігін өлшейтін сынақтарды сипаттау.
3. Оқыту әдістері:


 • Сыныптағы талқылаулар

 • Демонстрациялар

 • Өздік жұмыс

 • Дәріс

 • Зертханалық жұмыс


4. Оқыту ресурстары:

 • Электронды оқулықтар

 • Үлестірме материалдар

 • Зертханалық стенд


5. Ұсынылатын әдебиеттер тізімі:

5.1 Гурак, Инженерлік-техникалық коммуникациялардың қысқаша нұсқаулығы, 2 басылым, ISBN 978-0-205-50039-0. (Gurak. Concise Guide to Technical Communication . 2nd Canadian Ed. ISBN 978-0-205-50039-0)

5.2 Мотт., Сұйықтықтардың қолданбалы механикасы, ISBN 978-0-13-114680-8. (Mott. Applied Fluid Mechanics. ISBN 978-0-13-114680-8)

5.3 Аскуис. Геологтарға арналған каротаж диаграммалар талдауы. ISBN 0-89181-667-4. (Asquith. Basic Well Log Analysis for Geologists. ISBN 0-89181-667-4)
 1. Курстың бағалау жүйесі

Бақылаулар/Тапсырмалар 10 %

Зертханалық жұмыстар 30%

Семестрлік тестілер 30 %

Қорытынды емтихан 30 %

Барлығы 100 %


Бағалар шкаласыПайызбен берілген баға

Әріптік баға

Баллмен берілген баға

90-100

A

4.0

85-89

A

4.0

80-84

A-

3.7

77-79

B

3.3

73-76

B

3.0

70-72

B-

2.7

67-69

C

2.3

63-66

C

2.0

60-62

C-

1.7

55-59

D

1.3

50-54

D

1.0

Минималды өту баллы0-49

F

0.0Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

Техникалық және кәсіптік білім


ЭКСПЕРИМЕНТТІК БАҒДАРЛАМА
ЭксплуатацияМамандығы: Кен орындарын пайдалану
Біліктілігі: Мұнай, газ және химиялық үрдістерді өңдеу технигі

Астана 2012

Бағдарлама ҚР БҒМ Техникалық және кәсіптік білім департаментінің Оқу- әдістемелік кеңесімен қаралды және мақұлданды.

№____хаттама 2012ж. «___» _____


ОӘК төрағасы ___________ Қ. Бөрібеков


Мазмұны

бет

1.

Түсіндірме жазба

112

2.

Курс мазмұны

113

3.

Оқыту әдістері

121

4.

Оқыту ресурстары

121

5.

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

121

6.

Курстың бағалау жүйесі

121 1. Түсіндірме жазба

Осы тәжірибелік оқыту бағдарламасы техникалық және кәсіптік білімнің мемлекеттік жалпы білім беру стандартымен сәйкес әзірленген (ҚР Үкіметінің 2012 жылдың 23 тамызы күнгі № 1080 қаулысы).

«Эксплуатация» пәні құрамына технологиялық операциялық бірізділігінің сұлбалары, бұрғылау әдістері, сынау және аяқтау процедуралары, ағынды өлшеу, «Сорғылар» бөліміне кіріспе және компрессия теориясы кіреді.

Модульдердің жалпы саны: 26.

Сағаттар саны: 90.

Кредиттер саны: 3.0.

«Эксплуатация» пәнінің тәжірибелік оқыту бағдарламасы білім беру ұйымының жұмыс бағдарламасын әзірлеу үшін негіз болып табылады.

Жұмыстық білім беру бағдарламасын әзірлеу кезінде білім беру ұйымы жұмыс берушілер талаптары мен жергілікті жағдайларды ескеретін аймақтық компонентті енгізу бөлігінде бағдарламалық материалды меңгеру бірізділігіне негізді өзгертулер енгізуге құқылы.

Жұмыс бағдарламасын жүзеге асыру кезінде дәрістер, пікірталастар, кеңестер, кеңес берулер, студенттік командалар, үлестірме материал пайдалану ұсынылады.

Сәтті меңгеру үшін бағдарлама теориялық (дәріс) сабақтарды зертханалық-практикалық, семинарлармен кезектестіруді қарастырады.

Арнайы пәндермен пәнаралық интеграция студенттердің меңгеріліп отырған пәнді мамандық, болашақ еңбек қызметі масштабында бүтін қабылдауын қалыптастыруға мүмкіндік береді, әртүрлі оқыту бағдарламаларының өзара байланысын түсінуге көмектеседі.


 1. Курс мазмұны


Модуль 1. Технологиялық операциялар сұлбалары: кіріспе
Оқудың нәтижесі:

Операциялар бірізділігі сұлбалары көмегімен толық ақпараттың қалай алынатындығын талқылау.


Модуль тапсырмалары:

1.1. Операциялар бірізділігі сұлбаларын оқу және түсіну маңыздылығын сипаттау.

1.2. Операциялар бірізділігі сұлбаларында пайдаланылатын технологиялық жабдық сұлбаларын анықтау.

1.3. Бақылау-өлшеу аспаптары сұлбаларында пайдаланылатын құбыржол жүйесі және құбыржол жүйесі символдарын анықтау.


Модуль 2. Бақылау-өлшеу жүйелері сызбаларындағы белгілеулер
Оқудың нәтижесі:

Өлшеулерді жіберу және технологиялық стратегияларды бақылау үшін бақылау-өлшеу аспаптардың технологиялық сұлбасынан ақпаратты түсіндіру.


Модуль тапсырмалары:

  1. Кодтық белгісімен алынған ақпараттан аспаптың негізгі функциясын түсіндіру.

2.2. Жол символы көмегімен аспап сигналы түрін анықтау.

2.3. Функциялардың ортақ символынан аспаптың орналасуын сипаттау.

2.4. Бақылау-өлшеу аспаптарының технологиялық сұлбасын түсіндіру және үрдісті бақылау және өлшеу процедурасын сипаттау.
Модуль 3. Операциялар бірізділігі сұлбалары: символдар, сызбалар
Оқудың нәтижесі:

символдар, кодтардың қолданылуын талқылау және әртүрлі типті сызбалар көлемдерін анықтау.


Модуль тапсырмалары:

3.1 Жолдың ортақ және спецификалық символдарын және жолды анықтау кодтарын анықтау.

3.2. Нысанның екі немесе үш өлшемдерін жаңғырту үшін ортографиялық және изометриялық проекцияларды қолдануды сипаттау.

Проекция (лат. projectio - алға лақтыру) - бұйымның бетке, көбінесе жазықтыққа белгілі бір әдіспен тұрғызылған кескіні.

3.3. Әртүрлі типті сызбалар өлшемдерін қалай дұрыс көрсетуді сипаттау.


Модуль 4. Мұнай және газдың құрамы және жеткізу талаптары
Оқудың нәтижесі:

Химияның негізгі ережелерін мұнай мен табиғи газға қатысты талқылау, олардың топтары мен жеткізілу талаптарын сипаттау.


Модуль тапсырмалары:

4.1. Мұнай мен табиғи газдың ерекше химиялық шарттарын талқылау.

4.2. Табиғи газдағы көмірсутек қосындыларының тобын сипаттау.

4.3. Табиғи газды ластайтын көмірсутек емес қосындыларды сипаттау.

4.4. Мұнай мен табиғи газ түрлерін сипаттау.

4.5. Мұнай мен табиғи газды жеткізудің стандартты талаптарын сипаттау.


Модуль 5. Нормативті құжаттарға сәйкестік
Оқудың нәтижесі:

Мұнай мен табиғи газды өндіруге қатысты қажетті актілер, нормалар мен ережелер көлемдерін сипаттау.


Модуль тапсырмалары:

5.1. Энергетика мен минералды ресурстар сұрақтарын реттейтін негізгі органдарды анықтау.

5.2. Энергетика мен минералды ресурстар сұрақтарын реттейтін негізгі заңнамалық актілерді сипаттау.
Модуль 6. Қысымның сақтандырғыш құрылғылары
Оқудың нәтижесі:

Энергетикалық және технологиялық өнеркәсіпте пайдаланылатын сақтардыру түріндегі құрылғылардың талаптары мен сипаттмаларын сипаттау және талқылау.


Модуль тапсырмалары:

6.1. Үзілмелі мембранасы бар сақтандыру бітеуішінің әрекет ету принциптерін сипаттау.

Мембрана(лат. membrana - жарғақша) - серпімділік теориясында - контур бойымен бекітілген өте жұқа пленка. Оның перпендикуляр беттегі серпімділік модулының бағыты нөлге тең. техникада - жұқа пленка немесе пластинка (әдетте контур бойына бекітілген).

Сақтандыру - сақтандыру ұйымдары (сақтандырушылар) мен жеке заңды тұлғалар арасындағы, сондай-ақ сақтандыру ұйымдарының өздерінің арасындағы жеке және заңды тұлғалардың мүліктік мүдделерін қорғау жөніндегі құқықтық қатынастар.

6.2. Сақтандыру клапандарының әрекет ету принциптерін сипаттау.

6.3. Басқарылатын сақтандыру клапандарының әрекет ету принциптерін сипаттау.

6.4. Механикалық жетегі бар қысымның сақтандыру клапандарын талқылау.

6.5. Қысымның сақтандыру клапандары жұмысының ортақ мәселелерін сипаттау.


Модуль 7. Апатты сөндіру
Оқудың нәтижесі:

Кәсіптік жабдық үшін пайдаланылатын қорғаныс және апатты сөндірудің әртүрлі құрылғыларын сипаттау.Модуль тапсырмалары:

7.1. Апатты сөндіру жүйесінің тағайындалуын сипаттау.

7.2. Жабдықты қорғау құрылғыларының тағайындалуын сипаттау.

7.3. Жабдықты қорғаудың стандартты құрылғыларын және сақтандырғыштарды сипаттау және олардың жұмысын сипаттау.

7.4. Апатты ажыратудың стандартты процедураларын және оны белсендіру әдістерін сипаттау.
Модуль 8. Сорғы-компрессорлы өндіру: станок-тербегіш
Оқудың нәтижесі:

Мұнай сорғы қондырғысының функцияларын сипаттау.


Модуль тапсырмалары:

8.1. Механизацияланған өндіру не үшін пайдаланылатындығын түсіндіру.

8.2. Станок-тербегіштің компоненттері мен функцияларын сипаттау.

8.3. Қарапайым станок-тербегіштің конфигурациясын сипаттау.

8.4. Станок-тербегішке техникалық қызмет көрсетуді талқылау.
Модуль 9. Бұрғылау әдістері және жабдық
Оқудың нәтижесі:

Бұрғылау әдістерін талқылау, Әрбір әдіс үшін жабдықты анықтау және бұрғылау техникасы мен қауіпсіздігі бойынша білімге ие болуы.


Модуль тапсырмалары:

9.1. Ұңғыманы бұрғылаудың алдын-ала процедураларын сипаттау.

9.2. Роторлы бұрғылау үшін пайдаланылатын аспаптар мен компоненттерді сипаттау.

9.3. Бағытталған және көлденең бұрғылау үшін пайдаланылатын аспаптар мен компоненттерді сипаттау.

Бағыттау (орыс. наведение) - күштерге (сүңгуір қайықтарға, авиациялык ұшу аппараттарына) немесе қаруға (ракеталарға) козғалыс параметрлері (бағыт, жылдамдық, биіктік жөне т.б.) арқылы берілетін басқару тәсілі.

9.4. Ұңғыманы бұрғылау қауіпсіздігі шаралары мен техникасын түсіндіру.

1   2   3   4   5   6   7   8   9


жүктеу 2.24 Mb.