Главная страница
Контакты

    Басты бет


Білім беру бағдарламасы мамандығы: Электроэнергетикалық инжиниринг технологиясы

жүктеу 3.57 Mb.жүктеу 3.57 Mb.
бет6/11
Дата21.03.2017
өлшемі3.57 Mb.

Білім беру бағдарламасы мамандығы: Электроэнергетикалық инжиниринг технологиясы


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Модуль тапсырмалары:

5.1. Бағдарламалық жасақтаманы және аппараттық бөлімнің талаптарын

анықтау

5.2. Бағдарламалық жасақтаманы анықтау үшін Интернетті қолдану5.3. Бағдарламалық жасақтаманы орнату, мәліметтерді енгізу, мәліметтерді өңдеу, есептер мен графиктерді құру

5.4. Белгіленген уақытта мұнай және газ өңдіруде берілген кейстің шешімін табу үшін, таңдалған бағдарламалық жасақтаманы пайдалану

5.5. Түскен мәліметтерді талдау
Модуль 6. Мұнайдың дүниежүзілік нарығы
Оқудың нәтижесі:

Дүниежүзілік нарықтағы мұнай мен газдың жағдайын, халықаралық сауданың ерекшеліктерін, мұнай бағаларын белгілеуде ОПЕК-тің рөлін түсіну.


Модуль тапсырмалары:

6.1. «Дүниежүзілік мұнай және газ нарығы» ұғымын түсіну

6.2. «Халықаралық сауда» ұғымын түсіну

6.3. «ОПЕК» ұғымын және оның халықаралық саудадағы рөлін анықтау

6.4. «Мұнай бағаларын белгілеу» және «газ бағаларын белгілеу» ұғымдарын түсіну
3. Оқыту әдістері:


 • Дәрісханада талдау

 • Студенттің өзіндік жұмысы

 • Дәріс

 • Практикалық жұмыс


4. Оқыту ресурстары:


5. Ұсынылатын әдебиеттер тізімі:

5.1. SamuelA.VanVactor. Introduction to the Global Oil&Gas Business, Penn Well Corporation, Tulsa, Oklahoma, АҚШ. 2010.

5.2. Martin S.Raymond, William Leffler. Oil and Gas Production in Non-Technical Language. Penn Well Corporation, Tulsa, Oklahoma, АҚШ. 2006.

5.3.А.А.Коршак, А.М. Шаммазов. Мұнай-газ ісінің негіздері, Дизайн Полиграф Сервис. Уфа. 2005.


6. Курсты бағалау жүйесі


Бақылау тапсырмалары

10 %

Семестрлік тесттер

60 %

Қорытынды емтихан

30 %

Барлығы

100 %


Бағалар шкаласы

Пайыздық баға

Әріптік баға

Балдық баға

90-100

A

4.0

85-89

A

4.0

80-84

A-

3.7

77-79

B

3.3

73-76

B

3.0

70-72

B-

2.7

67-69

C

2.3

63-66

C

2.0

60-62

C-

1.7

55-59

D

1.3

50-54

D

1.0

Ең төмен өту балы0-49

F

0.0


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Техникалық және кәсіптік білім

ЭКСПЕРИМЕНТТІК БАҒДАРЛАМА

Жұмыс орнындағы қауіпсіздік техникасы
Мамандығы: Электроэнергетикалық инжиниринг технологиясы
Біліктілігі: Энергожүйелерді қамтамасыз ету бойынша техник-электрик

Астана 2012


Бағдарлама ҚР БҒМ Техникалық және кәсіптік білім департаментінің Оқу-әдістемелік кеңесімен қаралды және мақұлданды.

№____хаттама2012ж. «___» _____


ОӘК төрағасы ___________ Қ. Бөрібеков
Мазмұны

бет1.

Түсіндірме жазба

100

2.

Курстың мазмұны

101

3.

Оқыту әдістері

102

4.

Оқыту ресурстары

102

5.

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

102

6.

Курсты бағалау жүйесі

102 1. Түсіндірме жазба

Осы эксперименттік білім беру бағдарламасы техникалық және кәсіптік білімнің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарына (ҚР Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы №1080 қаулысы) сәйкес әзірленді.

«Жұмыс орнындағы қауіпсіздік техникасы» пәні жұмыс орнындағы қауіпсіз ресімдер мен жағдайларды оқып үйренуге, жарақаттанушылық жағдайларының алдын алуға, денсаулықтың профилактикасына, нормаларды сақтауды және мінез-құлық ережелерін бақылау, үнемі техникалық қызметтер және жұмыс орнындағы диагностика арқылы қолайлы қоршаған ортаны құруға бағытталған.

Модульдердің жалпы саны: 3

Сағаттар саны: 15

Кредиттер саны: 1.5

«Жұмыс орнындағы қауіпсіздік техникасы» пәнінің бағдарламасы білім ұйымының жұмыс бағдарламасын әзірлеу үшін негіз болып табылады.

Жұмыс білім беру бағдарламасын әзірлеу кезінде білім ұйымы, жұмыс берушілердің және жергілікті жағдайлардың талаптарын ескеретін, аймақтық компонентті жүргізу бөліміндегі бағдарламалық материалды оқу жүйелігіне негізделген өзгерістерді енгізуге құқығы бар.

Жұмыс бағдарламасын жүзеге асыру кезінде оқытудың жаңа технологияларын, электрондық оқу құралдарын, аудио және видео материалдарды, әдістемелік көрнекті құралдарды қолдану, сондай-ақ әртүрлі формаларды, оқу процесінің ұйымдастыру және бақылау әдістерін таңдау ұсынылады.

«Зертхана негіздері» пәнімен пәнаралық бірлесу студенттердің оқып үйренетін пәнін мамандық, келешек еңбек қызметі масштабтарында толық қабылдауын қалыптастырады, әртүрлі оқу бағдарламаларының өзара байланыстарын түсінуге көмектеседі.
 1. Курстың мазмұны


Модуль 1. Қауіпсіздік пен нормалар саласындағы заңнама және салалық саясат
Оқудың нәтижесі (білімі және қабілеті):

Мамандық бойынша еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған заңнаманың нормаларын сипаттау.


Модуль тапсырмалары:

  1. Жұмыс орнындағы санитарлық нормалар және еңбек қауіпсіздігі туралы нормативтік актілерді қолдану қабілетін көрсету

  2. Жұмыс орнындағы еңбек қауіпсіздігінің құқықтық нормаларын, жұмыс орнындағы қауіпті материалдардың теңдестеру жүйесін, өрт қауіпсізідігінің нормаларын ескеріп, жұмыс беруші мен жұмысшы рөлін түсіндіру

  3. Қауіпті бағалау және бақылау ресімдеріндегі салалық практиканы түсіндіру

  4. Төтенше жағдайларда ресімдерді қолдану саласында жұмысшылар мен жұмыс берушілердің міндеттерін сипаттау

  5. Төтенше жағдайларда білікті маманның жабдыққа, жеке қорғаныс құралдарына және ресімдеріне деген позитивті қатынасын сипаттау

  6. Жеке қорғаныс құралдарын таңдау мен пайдалануға қатысты жұмысшылар мен жұмыс берушілердің міндеттерін және рөлдерін сипаттау

  7. Жұмыс орнында тиісті жеке қорғаныс құралдарын сақтау шарттарын анықтау


Модуль 2. Жоғарыға шығу жұмыстары, түсу-көтерілу операциялары
Оқудың нәтижесі (білімі және қабілеті):

Жеке қорғаныс құралдарын қолдануды көрсету және жоғарыға шығу, түсу-көтерілу операцияларын, сонымен қатар монтажды қауіпсіз жүзеге асыру бойынша ұсыныстар беру.


Модуль тапсырмалары:

2.1. Жоғарыға шығу, түсу-көтерілу операцияларына және монтажға арналған арнайы жеке қорғаныс құралдарын сақтау шарттарын белгілеу

2.2. Дененің дұрыс механикасын қолдана отырып, қолмен көтеретін операцияларды сипаттау

2.3. Әрбір элементпен байланысты такелаждық жабдықты және қауіпсіздік коэффициентін сипаттау

2.4. Такелаждық типтік жүк артуға дұрыс жабдықты таңдау

2.5. Көтеру және жүк-жылжымалы операцияларды сипаттау


Модуль 3. Жарылғыш материалдар және өрт қауіпсіздігі
Оқудың нәтижесі (білімі және қабілеті):

Қауіпті материалдардың қауіпсіздік нормаларын сипаттау және өрт қауіпсіздігі.


Модуль тапсырмалары:

3.1. Жұмыс орнындағы қауіпті материалдарды теңдестіру жүйесінің рөлін, жауапкершілігін, нормаларын сипаттау

3.2. WHMIS жүйесінің үш негізгі элементін сипаттау

3.3. Қауіпті материалдарды өңдеу, сақтау және тасымалдау ресімдерін сипаттау

3.4. Қауіпті материалдармен жұмыс кезінде қауіпсіз желдету ресімдерін сипаттау

3.5. Өрт қауіпсіздігінің факторларын, қатарларын, ресімдерін және жабдықтарын сипаттау


3. Оқыту әдістері:

 • Сыныпта талдау

 • Көрсету

 • Бағалау

 • Дәріс

 • Жұмыс нұсқаулығы


4. Оқыту ресурстары:

 • Электрондық оқулықтар

 • Үлестірме оқулықтар

 • Модульдік жинақтар

 • Сайт материалдары


5. Ұсынылатын әдебиеттер тізімі:

5.1. Гурак, Инженерлік-техникалық коммуникацияға қысқаша нұсқаулық

2 басылым, ISBN 978-0-205-50039-0. (Gurak. Concise Guide to Technical

Communication . 2nd Canadian Ed. ISBN 978-0-205-50039-0)

5.2. Левайс, Жобаны басқару негіздері, ISBN 978-0-8144-1748-5 (Lewis.

Fundamentals of Project Management. ISBN 978-0-8144-1748-5)

5.3. Уилди, Электрлік машиналар, қозғалтқыштар және энергожүйелер,

ISBN 978-0-13-177691-3 (Wildi. Electric Machines, Drives and Power Systems.

ISBN 978-0-13-177691-3)


6. Курсты бағалау жүйесі

Аралық емтихан


25 %


Өзіндік жұмыс

20 %

Құзыреттер

30 %

Есеп беру

25 %

Барлығы

100 %Бағалар шкаласы


Пайыздық баға

Әріптік баға

Балдық баға

90-100

A

4.0

85-89

A

4.0

80-84

A-

3.7

77-79

B

3.3

73-76

B

3.0

70-72

B-

2.7

67-69

C

2.3

63-66

C

2.0

60-62

C-

1.7

55-59

D

1.3

50-54

D

1.0

Ең төмен өту балы0-49

F

0.0


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Техникалық және кәсіптік білім

ЭКСПЕРИМЕНТТІК БАҒДАРЛАМА

Шынжырлар теориясының негіздері
Мамандығы: Электроэнергетикалық инжиниринг технологиясы
Біліктілігі: Энергожүйелерді қамтамасыз ету бойынша техник-электрик

Астана 2012


Бағдарлама ҚР БҒМ Техникалық және кәсіптік білім департаментінің Оқу-әдістемелік кеңесімен қаралды және мақұлданды.

№____хаттама2012ж. «___» _____


ОӘК төрағасы ___________ Қ. Бөрібеков
Мазмұны

бет1.

Түсіндірме жазба

108

2.

Курстың мазмұны

109

3.

Оқыту әдістері

112

4.

Оқыту ресурстары

112

5.

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

112

6.

Курсты бағалау жүйесі

112 1. Түсіндірме жазба

Осы эксперименттік білім беру бағдарламасы техникалық және кәсіптік білімнің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарына (ҚР Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы №1080 қаулысы) сәйкес әзірленді.

«Шынжырлар теориясының негіздері» пәні математиканы, химиялық байланыстарды, тоқты, кернеуді, кедергіні, өткізгіштердің қасиеттерін, энергияны, қуатты, ПҚК, Эдисонның үлестіру бойынша 3-өткізгіш жүйесін қамтиды.

Модульдердің жалпы саны: 9

Сағаттар саны: 80

Кредиттер саны: 3.0

«Шынжырлар теориясының негіздері» пәнінің бағдарламасы білім ұйымының жұмыс бағдарламасын әзірлеу үшін негіз болып табылады.

Жұмыс білім беру бағдарламасын әзірлеу кезінде білім ұйымы, жұмыс берушілердің және жергілікті жағдайлардың талаптарын ескеретін, аймақтық компонентті жүргізу бөліміндегі бағдарламалық материалды оқу жүйелігіне негізделген өзгерістерді енгізуге құқығы бар.

Жұмыс бағдарламасын жүзеге асыру кезінде оқытудың жаңа технологияларын, электрондық оқу құралдарын, аудио және видео материалдарды, әдістемелік көрнекті құралдарды қолдану, сондай-ақ әртүрлі формаларды, оқу процесінің ұйымдастыру және бақылау әдістерін таңдау ұсынылады.

Бағдарламаны сәтті меңгеру үшін теориялық (дәрістік) сабақтарды зертханалық-практикалық семинарлармен алмастыру қарастырылады.

«Зертхана негіздері» пәнімен пәнаралық бірлесу студенттердің оқып үйренетін пәнін мамандық, келешек еңбек қызметі масштабтарында толық қабылдауын қалыптастырады, әртүрлі оқу бағдарламаларының өзара байланыстарын түсінуге көмектеседі. 1. Курстың мазмұны


Модуль 1.Математика негіздері
Оқудың нәтижесі (білімі және қабілеті):

Математикалық дағдыларды қолдана отырып, осы өнеркәсіппен байланысты тапсырмаларды шешу.


Модуль тапсырмалары:

  1. Негізгі арифметикалық символдарды тани білу

  2. Бүтін, ондық және бөлшекті сандарды қосу

  3. Бүтін, ондық және бөлшекті сандарды алу

  4. Бүтін, ондық және бөлшекті сандарды көбейту

  5. Бүтін, ондық және бөлшекті сандарды бөлу

  6. Арифметикалық операциялардың дұрыс жүйелілігін орнату және жақшаларды қолданып, теңдеулерді шешу

  7. Ом Заңына қатысты айнымалы теңдеулерді ауыстыруға қажетті математикалық дағдыларды көрсету


Модуль 2. Химиялық байланыстар
Оқудың нәтижесі:

Атом құрылымы мен электрондар ағыны арасындағы өзара байланысты сипаттау.


Модуль тапсырмалары:

  1. Негізгі химиялық байланыстарды сипаттау

  2. Атомның негізгі құрылымын сипаттау


Модуль 3. Тоқ, кернеу және кедергі
Оқудың нәтижесі:

Кернеуді, тоқты және толық кедергіні анықтау және аталғандардың біреуі мағынасын өзгерткен кезде, шынжырға тиетін әсерді есептеу.


Модуль тапсырмалары:

3.1. Электр тоғын сипаттау

3.2. Кернеуді сипаттау

3.3. Толық кедергіні сипаттау, түсіндіру және Ом Заңын қолдану

3.4. Ом Заңына сәйкес кернеу, тоқ және толық кедергі арасындағы өзара қатынасты тексеру және байланыстыру
Модуль 4. Өткізгіштердің сипаттамасы
Оқудың нәтижесі:

Өткізгіштерді, жартылай өткігіштерді және ажыратқаштарды сипаттау, өткізгіштердің толық кедергіні есептеу. Оптикалық-талшықты шоғырсымның құрамын сипаттау, оның дұрыс қолданылуы және монтаждалуы.


Модуль тапсырмалары:
4.1. Белгілі өлшемдегі өткізгіштердің толық кедергісін есептеуге қажетті математикалық дағдыларды көрсету

4.2. Толық кедергіге әсер ететін факторлады сипаттау

4.3. Белгілі өлшемдегі өткізгіштердің толық кедергісін есептеу

4.4. Материалдың электр қасиеттерін сипаттау

4.5. Оптикалық-талшықты жүйені сипаттау
Модуль 5. Белсенді кедергісі бар жүйелі шынжыр
Оқудың нәтижесі:

Белсенді кедергісі бар жүйелі шынжырды талдау және жалғау, және тоқ, толық кедергімен кернеу арасындағы өзара қатынасты талдау.


Модуль тапсырмалары:

  1. Жүйелі шынжырды анықтау және жүйелі шынжырдағы тоқты есептеу

  2. Жалпы кедергіге формула жасау және жүйелі шынжырдағы кедергіні есептеу

  3. Кирхгофтың жүйелі шынжырдағы кернеу заңын түсіндіру және қолдану

  4. Элементтердің және тура пропорциялардың арақатынасын анықтау, және екі факторды да қолданып есептеуді орындау

  5. Компоненттердің резистивті мағыналарының арасындағы өзара байланысты және олардың кернеулерінің айырмасын түсіндіру, сондай-ақ кернеу бөлгіші ережесін қолданып, есепті шағыру

  6. Жүйелі шынжырдағы тұйық немесе ашық цикл арқылы кернеудің айырмасын анықтау

  7. Белсенді кедергісі бар жүйелі шынжырдағы Кирхгоф кернеу және тоқ туралы заңдарын байланыстыру мен тексеру


Модуль 6. Белсенді кедергісі бар параллельді шынжыр
Оқудың нәтижесі:

Жүйелі шынжыр кернеуінің, тоғының және кедергісінің қасиеттерін байланыстыру және талдау.


Модуль тапсырмалары:

6.1. Жүйелі шынжырдың анықтамасын беру

6.2. Тиісті формулаларды қолданып, жүйелі шынжырдың жалпы кедергісін есептеу

6.3. Параллельді шынжырдағы Кирхгофтың тоқ туралы заңын қолдану және айтып беру

6.4. Параллельді шынжырға ашық шынжырдың әсерін сипаттау

6.5. Тоқты бөлу қағидасын қолдану және бұтақтағы тоқты есептеу

6.6. Параллельді шынжырдағы Кирхгофтың тоқ туралы заңын белсенді кедергімен байланыстыру және тексеру
Модуль 7. Белсенді кедергісі бар жүйелі-параллельді шынжыр
Оқудың нәтижесі:

Белсенді кедергісі бар жүйелі-параллельді шынжырды жалғау және талдау


Модуль тапсырмалары:

7.1. Жүйелі шынжырдағы кернуді теңестіру

7.2. Параллельді шынжырдағы кернуді теңестіру

7.3. Жүйелі-параллельді шынжырдың жалпы кедергісін есептеу

7.4. Кирхгофтың тоқ туралы заңын қолдану

7.5. Кирхгофтың кернеу туралы заңын қолдану

7.6. Жүйелі-параллельді шынжырлармен байланысты тапсырмаларды шешу

7.7. Жүйелі/параллельді шынжырдың әрбір бөлігіндегі тоқтың, кернеудің және кедергінің тәуелділігін байланыстыру және тексеру


Модуль 8. Жұмыс, энергия, қуат және БҚК
Оқудың нәтижесі:

Масса, күш, энергия және қуат терминдерін анықтау, олардың бір-бірімен қалай мехникалық және электрлік өзара байланысатынын сипаттау, және жай шынжырдың ПҚК-ін есептеу.


Модуль тапсырмалары:

8.1. Массаны, салмақты және күшті сипаттау

8.2. Жұмысты, энергияны және қуатты сипаттау

8.3. Жұмыстың, энергияның және қуаттың электрлік тәуелділігін сипаттау

8.4. ПҚК-ін, кернеудің айырмасын және желідегі жоғалуды есептеу

8.5. Қуаттың формуласын байланыстыру және тексеру


Модуль 9. Эдисонның үлестіру бойынша 3-өткізгіш жүйесі
Оқудың нәтижесі:

Эдисонның 3-өткізгіш жүйесін байланыстыру және талдау.


Модуль тапсырмалары:

9.1. Эдисонның 3-өткізгіш жүйесін теңестіру

9.2. Эдисонның 3-өткізгіш жүйесін талдау

9.3. Эдисонның 3-өткізгіш жүйесіне жоғары кедергінің немесе үзілген нөлдік нүктесінің тигізетін әсерін сипаттау және есептеу

9.4. Эдисонның 3-өткізгіш жүйесіндегі жоғары кедергіні немесе үзілген нөлдік нүктені байланыстыру және тексеру
3. Оқыту әдістері:


 • Сыныпта талдау

 • Тапсырмалар мен тесттер

 • Бағалау

 • Өзіндік жұмыс

 • Дәріс

 • Зертханалық жұмыс


4. Оқыту ресурстары:

 • Электрондық оқулықтар

 • Үлестірме материалдар


5. Ұсынылатын әдебиеттер тізімі:

5.1. Роббинс, Сызбаны талдау (с CD), ISBN 978-1-133-28100-9 (Robbins.

Circuit Analysis (w/CD). ISBN 978-1-133-28100-9)

5.2. Уилди, Электрлік машиналар, қозғалтқыштар және энергожүйелері,

ISBN 978-0-13-177691-3 (Wildi. Electric Machines, Drives and Power

Systems. ISBN 978-0-13-177691-3)

5.3. Босела, Электрлік жүйелерді жобалау, ISBN 978-0-13-975475-3

(Bosela. Electrical Systems Design. ISBN 978-0-13-975475-3)


6. Курсты бағалау жүйесі

Емтихандар

50 %

Тапсырмалар мен тесттер

10 %

Зертханалық емтихандар

30 %

Зертханалық тапсырмалар

10 %

Барлығы

100 %

Бағалар шкаласы

Пайыздық баға

Әріптік баға

Балдық баға

90-100

A

4.0

85-89

A

4.0

80-84

A-

3.7

77-79

B

3.3

73-76

B

3.0

70-72

B-

2.7

67-69

C

2.3

63-66

C

2.0

60-62

C-

1.7

55-59

D

1.3

50-54

D

1.0

Ең төмен өту балы0-49

F

0.0Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Техникалық және кәсіптік білім


ЭКСПЕРИМЕНТТІК БАҒДАРЛАМА

Электроқозғалтқыш күштердің көздері
Мамандығы: Электроэнергетикалық инжиниринг технологиясы
Біліктілігі: Энергожүйелерді қамтамасыз ету бойынша техник-электрик

Астана 2012


Бағдарлама ҚР БҒМ Техникалық және кәсіптік білім департаментінің Оқу-әдістемелік кеңесімен қаралды және мақұлданды.

№____хаттама2012ж. «___» _____


ОӘК төрағасы ___________ Қ. Бөрібеков
Мазмұны

бет1.

Түсіндірме жазба

116

2.

Курстың мазмұны

117

3.

Оқыту әдістері

118

4.

Оқыту ресурстары

118

5.

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

118

6.

Курсты бағалау жүйесі

118 1. Түсіндірме жазба

Осы эксперименттік білім беру бағдарламасы техникалық және кәсіптік білімнің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарына (ҚР Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы №1080 қаулысы) сәйкес әзірленді.

«Электроқозғалтқыш күштердің көздері» пәні электроқозғалтқыш күштердің әдістерін, гальваникалық элементтер мен батареяларды, магнетизмді, генераторларды, электромагнетизмді және электромагниттік индукцияны қамтиды.

Модульдердің жалпы саны: 5

Сағаттар саны: 30

Кредиттер саны: 1.5

«Электроқозғалтқыш күштердің көздері» пәнінің бағдарламасы білім ұйымының жұмыс бағдарламасын әзірлеу үшін негіз болып табылады.

Жұмыс білім беру бағдарламасын әзірлеу кезінде білім ұйымы, жұмыс берушілердің және жергілікті жағдайлардың талаптарын ескеретін, аймақтық компонентті жүргізу бөліміндегі бағдарламалық материалды оқу жүйелігіне негізделген өзгерістерді енгізуге құқығы бар.

Жұмыс бағдарламасын жүзеге асыру кезінде дәрістерді, пікірталастарды, мәжілістерді, консультацияларды, студеттік командаларды, курстың веб-сайтын (ағылшын тілінде), үлестірме материалдарды пайдалану ұсынылады.

Бағдарламаны сәтті меңгеру үшін теориялық (дәрістік) сабақтарды зертханалық-практикалық семинарлармен алмастыру қарастырылады.

«RLS-шынжыры», «Ауыспалы тоқ шынжырының қасиеттері» пәндерімен пәнаралық бірлесу студенттердің оқып үйренетін пәнін мамандық, келешек еңбек қызметі масштабтарында толық қабылдауын қалыптастырады, әртүрлі оқу бағдарламаларының өзара байланыстарын түсінуге көмектеседі.


 1. Курстың мазмұны


Модуль 1. Электроқозғалтқыш күшін өндіру әдістері
Оқудың нәтижесі (білімі және қабілеті):

Электроқозғалтқыш күшін (ЭҚК) өндіру әдістерін сипаттау.


Модуль тапсырмалары:

  1. Хмимикаттарды қолданып, ЭҚК өндіруді түсіндіру

  2. Жылуды қолданып, ЭҚК өндіруді түсіндіру

  3. Қысымды қолданып, ЭҚК өндіруді түсіндіру

  4. Жарықты қолданып, ЭҚК өндіруді түсіндіру

  5. Магнетизмді қолданып, ЭҚК өндіруді түсіндіру

  6. Электростатиканы қолданып, ЭҚК өндіруді түсіндіру


Модуль 2. Гальваникалық элементтер мен батареялар
Оқудың нәтижесі (білімі және қабілеті):

Кейбір орталық батареяларды, олардың қолданылуы мен қамтамасыз етілуін, қайта зарядтаудың сақтық шараларын сипаттау.


Модуль тапсырмалары:

  1. Гальваникалық элементтердің негізгі терминологиясын анықтау

  2. Алғашқы негізгі гальваникалық элементтердің жұмысын және құрылымын сипаттау

  3. Қышқылды аккумуляторлар батареяларының үш түрінің жұмысын және құрылымын сипаттау

  4. Никель-кадмийлі батареялардың жұмысын және құрылымын сипаттау

  5. Литийлі батареялардың жұмысын және құрылымын сипаттау

  6. Батареяларды ауыстырған кезде сақталуға міндетті сақтық шараларын және қауіптерді сипаттау

  7. Батарея өндірудің жалпы номиналдық бағаларын сипаттау

  8. Батареяның ішкі кедергісінің әсерін есептеу


Модуль 3. Магнетизм
Оқудың нәтижесі (білімі және қабілеті):

Магнетикалық материалды сипаттау және магнетикалық материалдардың қасиеттерін сипаттауға пайдаланылатын терминдердің анықтамасын беру.


Модуль тапсырмалары:

3.1. Магнетикалық материалдардың қасиеттерін сипаттау

3.2. Магнетизммен байланысты терминологияны білу
Модуль 4. Электромагнетизм и электромагнетикалық индукция
Оқудың нәтижесі (білімі және қабілеті):

Электромагнетизмді және электромагнетикалық индукцияны сипаттау.


Модуль тапсырмалары:

4.1. Электромагнетизмді және электромагнетикалық жабдықтар үшін қажетті негізгі құрылымдық факторларды сипаттау

4.2. Индукцияланған кернеудің қалай ұрпақталатынын сипаттау

4.3. Электромагнетикалық индукцияның процесін сипаттау


Модуль 5. Генераторлар
Оқудың нәтижесі (білімі және қабілеті):

Кернеудің және ауыспалы мен тұрақты тоғының генераторына қажетті тоқтың қасиеттерін сипаттау.


Модуль тапсырмалары:

5.1. Генератор қондырғысын сипаттау

5.2. Генератордың кернеуді қалай өндіретіні туралы айту және оның мағынасына әсер ететін факторларды теңестіру

5.3. Генерацияланған кернеудің ауыспалы және тұрақты тоқты қамтамасыз етуге арналған зарядпен қалай байланыса алатынын сипаттау
 1. Оқыту әдістері:

 • Дәрістер

 • Пікірталастар

 • Мәжілістер

 • Кеңестер


4. Оқыту ресурстары:

 • Электрондық оқулықтар

 • Аудио-визуалдық құралдар


5. Ұсынылатын әдебиеттер тізімі:

5.1. Роббинс, Сызбаны талдау (с CD), ISBN 978-1-133-28100-9 (Robbins. Circuit

Analysis (w/CD). ISBN 978-1-133-28100-9)

5.2. Уилди, Электрлік машиналар, қозғалтқыштар және энергожүйелер,

ISBN 978-0-13-177691-3 (Wildi. Electric Machines, Drives and Power

Systems. ISBN 978-0-13-177691-3)

5.3. Босела, Электрлік жүйелерді жобалау, ISBN 978-0-13-975475-3

(Bosela. Electrical Systems Design. ISBN 978-0-13-975475-3)


6. Курсты бағалау жүйесі

Емтихан

50%

Тапсырмалар мен тесттер

10 %

Зертханалық емтихандар

30 %

Зертханалық тапсырмалар

10 %

Барлығы

100 %


Бағалар шкаласы

Пайыздық баға

Әріптік баға

Балдық баға

90-100

A

4.0

85-89

A

4.0

80-84

A-

3.7

77-79

B

3.3

73-76

B

3.0

70-72

B-

2.7

67-69

C

2.3

63-66

C

2.0

60-62

C-

1.7

55-59

D

1.3

50-54

D

1.0

Ең төмен өту балы0-49

F

0.0


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Техникалық және кәсіптік білім

ЭКСПЕРИМЕНТТІК БАҒДАРЛАМА

Зертхана негіздері

Мамандығы: Электроэнергетикалық инжиниринг технологиясы
Біліктілігі: Энергожүйелерді қамтамасыз ету бойынша техник-электрик

Астана 2012


Бағдарлама ҚР БҒМ Техникалық және кәсіптік білім департаментінің Оқу-әдістемелік кеңесімен қаралды және мақұлданды.

№____хаттама2012ж. «___» _____


ОӘК төрағасы ___________ Қ. Бөрібеков
Мазмұны

бет1.

Түсіндірме жазба

124

2.

Курстың мазмұны

125

3.

Оқыту әдістері

128

4.

Оқыту ресурстары

128

5.

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

128

6.

Курсты бағалау жүйесі

128 1. Түсіндірме жазба

Осы эксперименттік білім беру бағдарламасы техникалық және кәсіптік білімнің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарына (ҚР Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы №1080 қаулысы) сәйкес әзірленді.

«Зертхана негіздері» пәні жұмыс орнындағы қауіпсіздікке, бақылау-өлшеу құраладарына, өткізгіштерге, төмен кернеу кезіндегі шынжырлардың түйіндесуі мен тұйықталуына, кедергілер мен олардың шамаларына, принципті схемаларға, коммутациондық схемаларға, реле мен басқару жүйелеріне, төменвольтті ауыстыруға, пәтер дабылдамасының жүйесіне және түтіндік өрт дабылдамасына қатысты тақырыптарды қамтиды.

Модульдердің жалпы саны: 10

Сағаттар саны: 70

Кредиттер саны: 3.0

«Зертхана негіздері» пәнінің бағдарламасы білім ұйымының жұмыс бағдарламасын әзірлеу үшін негіз болып табылады.

Жұмыс білім беру бағдарламасын әзірлеу кезінде білім ұйымы, жұмыс берушілердің және жергілікті жағдайлардың талаптарын ескеретін, аймақтық компонентті жүргізу бөліміндегі бағдарламалық материалды оқу жүйелігіне негізделген өзгерістерді енгізуге құқығы бар.

Жұмыс бағдарламасын жүзеге асыру кезінде дәрістерді, пікірталастарды, мәжілістерді, консультацияларды, студеттік командаларды, курстың веб-сайтын (ағылшын тілінде), үлестірме материалдарды пайдалану ұсынылады.

Бағдарламаны сәтті меңгеру үшін теориялық (дәрістік) сабақтарды зертханалық-практикалық семинарлармен алмастыру қарастырылады.

«Жұмыс орнындағы қауіпсіздік техникасы», «Шынжырлар теориясының негіздері» пәндерімен пәнаралық бірлесу студенттердің оқып үйренетін пәнін мамандық, келешек еңбек қызметі масштабтарында толық қабылдауын қалыптастырады, әртүрлі оқу бағдарламаларының өзара байланыстарын түсінуге көмектеседі.


 1. Курстың мазмұны


Модуль 1. Қауіпсіздік
Оқудың нәтижесі (білімі және қабілеті):

Қауіпсіз жұмыс тәсілдерін, қауіпсіздік және жұмыс орнындағы қауіпсіздік үшін жауапкершілік ресімдерін білу.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


жүктеу 3.57 Mb.