Главная страница
Контакты

    Басты бет


Білім беру бағдарламасы мамандығы: Электроэнергетикалық инжиниринг технологиясы

жүктеу 3.57 Mb.жүктеу 3.57 Mb.
бет5/11
Дата21.03.2017
өлшемі3.57 Mb.

Білім беру бағдарламасы мамандығы: Электроэнергетикалық инжиниринг технологиясы


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Бағалар шкаласы


Пайыздық баға

Әріптік баға

Балдық баға

90-100

A

4.0

85-89

A

4.0

80-84

A-

3.7

77-79

B

3.3

73-76

B

3.0

70-72

B-

2.7

67-69

C

2.3

63-66

C

2.0

60-62

C-

1.7

55-59

D

1.3

50-54

D

1.0

Ең төмен өту балы0-49

F

0.0


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Техникалық және кәсіптік білім


ЭКСПЕРИМЕНТТІК БАҒДАРЛАМА

Химия

Мамандығы: Электроэнергетикалық инжиниринг технологиясы
Біліктілігі: Энергожүйелерді қамтамасыз ету бойынша техник-электрик

Астана 2012

Бағдарлама ҚР БҒМ Техникалық және кәсіптік білім департаментінің Оқу-әдістемелік кеңесімен қаралды және мақұлданды.

№____хаттама 2012ж. «___» _____


ОӘК төрағасы ___________ Қ. Бөрібеков
Мазмұны

бет1.

Түсіндірме жазба

82

2.

Курстың мазмұны

83

3.

Оқыту әдістері

88

4.

Оқыту ресурстары

88

5.

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

88

6.

Курсты бағалау жүйесі

881, Түсіндірме жазба
Осы эксперименттік білім беру бағдарламасы техникалық және кәсіптік білімнің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарына (ҚР Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы №1080 қаулысы) сәйкес әзірленді.

«Химия» пәні – студенттерді математикалық, ғылыми және зертханалық стандарттармен, химиялық өлшемдермен, элементтермен және компоненттермен таныстыру курсы; атомарлық теория мен құрылым кіріспесі; қарапайым органикалық емес қосындылары бар элементтердің кезеңдік кестесі; қышқылдар мен негіздемелер; химиялық теңдіктер, газдар мен ерітінділердің стехиометриясы; химиялық байланыстар болып табылады.

Модульдердің жалпы саны: 9

Сағаттар саны: 160

Кредиттер саны: 4.0

«Химия» пәнінің бағдарламасы білім ұйымының жұмыс бағдарламасын әзірлеу үшін негіз болып табылады.

Жұмыс білім беру бағдарламасын әзірлеу кезінде білім ұйымы, жұмыс берушілердің және жергілікті жағдайлардың талаптарын ескеретін, аймақтық компонентті жүргізу бөліміндегі бағдарламалық материалды оқу жүйелігіне негізделген өзгерістерді енгізуге құқығы бар.

Жұмыс бағдарламасын жүзеге асыру кезінде оқытудың жаңа технологияларын, электрондық оқу құралдарын, аудио және видео материалдарды, әдістемелік көрнекті құралдарды қолдану, сондай-ақ әртүрлі формаларды, оқу процесінің ұйымдастыру және бақылау әдістерін таңдау ұсынылады.

Арнайы пәндермен пәнаралық бірлесу студенттердің оқып үйренетін пәнін мамандық, келешек еңбек қызметі масштабтарында толық қабылдауын қалыптастырады, әртүрлі оқу бағдарламаларының өзара байланыстарын түсінуге көмектеседі. 1. Курстың мазмұны


Модуль 1. Химияның және материяның негіздері
Оқудың нәтижесі (білімі және қабілеті):

Химияның негізгі компоненттерін түсіндіру.


Модуль тапсырмалары:

1.1. Ғылымның басты мақсаты жаратылыс туралы білім болып табылатындығын түсіндіру

1.2. Ғылыми білімдер мен теориялар болжамдар, дәлеледемелерді, зерттемелерді жинау және түсіндірме беру қабілеті арқылы дамитынын түсіндіру

1.3. Жаңа дәлелдемелер айқындалғанда, ғылыми білім өзгеруі мүмкін екенін, ал заңдар мен теориялар тексерілетінін және соңында қайта қаралатынын, бекітілетінін немесе қабылданбайтынын түсіндіру

1.4. Тиісті түсініктерді, Халықаралық Бірлік Жүйесінің (БЖ) негізгі және туынды бірліктерін және мәнді цифрларды пайдалану

1.5. Ұқсастық теориясын пайдалана отырып, бірліктер арасында аударуды жүзеге асыру

1.6. Материяның қасиеттерін, оның ішінде жағдайлар мен физикалық өзгерістерді, қоспалардың компоненттерін, атомдарды, элементтер мен құрамдастарды, энергия мен салмақты сақтауды атап өту

1.7. Металдар мен бейметалдардың эмпирикалық түсініктемелерін жазу

1.8. Кезеңдік кестенің көмегімен атомдарды және иондарды, зарядтарды, тұқымдастарды, кезеңдерді, элементтерді, өтпелі металдарды анықтау

1.9. Элементтердің белгілері мен атауларын пайдалану

1.10. Электрондарды, протондарды, нейтрондарды, ядроларды, атомарлық сандарды, изотоптарды, салмақты сандарды, иондарды, катиондарды және аниондарды пайдалану
Модуль 2. Материяның әралуандығы және химиялық байланыстар
Оқудың нәтижесі (білімі және қабілеті):

Құрылымды түсіндіру мен түсінудегі үлгілеудің, дәлелдеудің және теорияның, химиялық байланыстардың және иондық байланыстар қасиеттерінің рөлін сипаттау.


Модуль тапсырмалары:

2.1. Иондық байланыстарға атаулар беру қағидаттарын еске түсіру

2.2. Иондық байланыстардың формулалары неліктен нәтижесінде нөл болып шығатын, жай және бүтін сандар ретінде көрсетілген иондардың коэффициентіне жататынын түсіндіру

2.3. Валентті электронды, электр қабылдамауды, иондық байланыстарды және ішкі молекулалық күшті анықтау

2.4. Иондық байланыстардың теориясын бекіту және түсіндіру үшін кезеңдік жүйені және электрондардың нүктелі диаграммасын пайдалану

2.5. Қарама-қарсы зарядтарлған иондарды бір уақытта тартқан кезде, иондық байланыстың қалай пайда болатынын түсіндіру

2.6. Иондық байланыстардың торларды қалыптастыратынын және осы құрылымдардың байланысу қасиеттеріне (мысалы: балқу нүктесі, ерігіштік, реакцияшылдық) ие екінгін түсіндіру
Модуль 3. Материяның формасы: газдар
Оқудың нәтижесі (білімі және қабілеті):

Материяның газ тәріздес күйінің үлгілерін пайдалана отырып, молекулалық әрекетті түсіндіру.


Модуль тапсырмалары:

3.1. Кинетикалық молекулалық теория жағдайларында табиғи және идеалды газдардың әрекеттерін сипаттау және салыстыру

3.2. Цельсия және Кельвин шкалалары арасында температураларды аудару

3.3. Көлемдердің бірігу заңын түсіндіру

3.4. Бойль мен Чарльз заңдарының, бөлек және бірге идеалды газ (PV=nRT) заңына қалай жататынын көрсету
Модуль 4. Материялар ерітінділер, қышқылдар және негіздемелер түрінде
Оқудың нәтижесі (білімі және қабілеті):

Физикалық және химиялық қасиеттерді сипаттай отырып, ерітінділерді қарау.


Модуль тапсырмалары:

4.1. Таза заттардың және қоспалардың дәрежелерін еске түсіру, және гомогенді қоспалардың табиғатын түсіндіру

4.2. Суда еритін заттардың неліктен химиялық өзгерістер үшін алдын-ала қажетті шарттар болып табылатынын көрсететін, жанжы және жансыз жүйелерден мысалдар жасау

4.3. Химиялық байланыстардың күйзелуі мен құрылуын ескеріп, еруді эндотермиялық немесе экзотермиялық процесі ретінде түсіндіру

4.4. Электролиттер мен электролиттер еместерді айыра білу

4.5. Ерітіндінің қоюлануын әртүрлі әдістермен, яғни бір литр ерітіндідегі моль, салмақтағы пайыз және миллиондағы бөлшектер арқылы көрсете білу

4.6. Эмпирикалық мәліметтерді пайдалана отырып, бір литр ерітіндідегі мольде ерітіндінің қоюлануын есептеу және осындай қоюланудың салмағы немесе көлемін анықтау

4.7. Еріту кезінде пайдалану үшін, араласқан ерітінділердің қоюлығын және ерітінді мен судың көлемдерін есептеу

4.8. Ерітілу қабілетін және оған жататын факторларды анықтау: температураны, қысымды және араласу қабілетін

4.9. Баланс тұрғысынан қаныққан ерітіндіні, яғни ерітілудің және кристалдануының тең коэффициенттерін сипаттау

4.10. Кестенің мағынасына әсер ететін фактор – температураны ескеріп, ерігіштік кестесін пайдалана отырып, бөлінетін заттардың пайда болуын тексеру

4.11. Ерітінділерді дайындауға және езуге қажетті ресімдер мен есептерді сипаттау


Модуль 5. Химиялық өзгерістердегі сандық қатынастар
Оқудың нәтижесі:

Теңдестірілген химиялық формалалардың әрекет етуші заттар мен өнімдердің арасындағы сандық қатынастарды қалай көрсететіндігін түсіндіру.


Модуль тапсырмалары:

5.1. Реакцияның түріне негізделген, химиялық реакциялардың өнімдерін болжау

5.2.

Химиялық реакциялар - заттардың өзара әрекеттесуі нәтижесінде олардың химиялық құрамы мен құрылысы өзгеріп, басқа заттарға айналуы. Химиялық реакциялар масса сақталу заңы мен эквивалент заңына негізделген.
Атомдар, молекулалар және мольдер аспектісінде химиялық теңдеулердің теңестірілуін еске түсіру

5.3. Сандық және сапалық талдауды қарама-қарсы қою

5.4. Теңестірілген иондық және таза иондық теңдеулерді салу, сондай-ақ су ерітінділеріндегі реакцияларға қажетті бақылаушы-иондарды анықтау

5.5. Ерітінділер мен газдардың гравиметриясын, стехиометриясын пайдалана отырып, химиялық реакцияға түскен, реакторлардың және/немесе өнімдердің сандарын есептеу


Модуль 6. Термохимиялық өзгерістер
Оқудың нәтижесі:

Химиялық реакциялардағы энергетикалық өзгерістерін анықтау және түсіндіру.


Модуль тапсырмалары:

6.1. Жылу алмасу талдауының қолдануын еске түсіру

6.2. Күн сәулесінен пайда болған химиялық байланыстардағы көмірсутегіндегі энергияның қалай сақталатындығын жалпы түсіндіру

6.3. Химиялық реакция үшін энтальпияны және молярлық энтальпияны түсіндіру

6.4. Энергетикалық өзгерістері бар химиялық реакциялар үшін балансталған теңдеулерді жазу

6.5. Химиялық реакциялардағы энергетикалық өзгерістерді ұсыну және есептеу үшін белгілерді пайдалану және түсіндіру

6.6. Реакциялар тізіміндегі таза реакцияға арналған энергетикалық өзгерістерді есептеуде Гесс заңын түсіндіру және пайдалану

6.7. Кулон Заңы мен Ньютонның Дүниежүзілік тартылыс заңымен көрсетілгендей, пропорционалды қайта тәуелділікті сапалық жіне сандық арақатынаста саластыру

6.8. Химиялық реакциялардағы энтальпияның өзгеруін анықтау үшін калориметрдің мәліметтерін пайдалану

6.9. Сұйық су және көмір қышқылды газ фотосинтезде реагенттер және клеткалы тыныс алу өнімі болып табылатынын, және газ тәріздес су мен көмір қышқылды газ ашық жүйедегі көмір қышқылының қышқылдану процесінің өнімдері болып табылатынын анықтау

6.10. Химиялық реакцияларды эндотермиялық немесе экзотермиялық ретінде, сонымен қатар фотосинтез, клеткалы тыныс алу және көмір қышқылының қышқылдану процестеріне қатысты жіктеу
Модуль 7. Электрохимиялық өзгерістер
Оқудың нәтижесі:

Қышқылдану - қалпына келу реакцияларының табиғатын түсіндіру


Модуль тапсырмалары:

7.1. Функционалдық және теориялық тұрғыдан қышқылдануды және қалпына келуді анықтау

7.2. Қышқылдану затын, қалпына келу затын, қышқылдану деңгейін, жартылай реакцияны, өздігінен қышқылдануды, өздігінен қалпына келуді түсіндіру

7.3. Жартылай реакцияларды және/немесе қышқылдану деңгейін пайдалана отырып, қышқылдану - қалпына келу реакциялары мен басқа реакциялары арасындағы айырмашылықты тани білу

7.4. Екі тіршілік ету жүйелеріндегі (яғни, клеткалы тыныс алу, фотосинтез) күнделікті өмірде пайда болатын қышқылдану - қалпына келу реакцияларындағы қышқылдану заттары мен қалпына келу заттарының электрондарды жіберу процесін және жансыз жүйелерді, яғнт коррозияны анықтау

7.5. Тәжірибеге негізделіп алынған мәліметтерді пайдалана отырып, қышқылдану және қалпына келу заттары күштерінің арақатынасын салыстыру

7.6. Қалпына келудің стандартты мүмкіншіліктеріне негізделген қышқылдану-қалпына келу реакцияларының игерусіздігін болжау, және осы болжамдарды тәжірибенің нәтижелерімен салыстыру

7.7. Қалпына келу стандартты ықтимал кестесінен алынған жартылай реакциялардың теңдеулерін пайдалана отырып, қышқылды және бейтарап шешімдердегі қышқылдану - қалпына келу реакциялары үшін қажет болған жағдайларда химиялық реакцияға түсетін қышқылдану деңгейін анықтаудың қышқылдану - қалпына келу реакциялары туралы беріген ақпаратты пайдалана отырып, жартылай реакциялардың қарапайым теңдеулерін құру арқылы, теңдеулерді жазу және баланстау


7.8. Қышқылдану - қалпына келу титрленуіне енгізілген заттардың тепе-теңдігін анықтау үшін есептерді жасау
Модуль 8. Органикалық байланыстардағы химиялық өзгерістер
Оқудың нәтижесі:

Органикалық байланыстарды заттың жалпы үлгісі ретінде оқып үйрену.


Модуль тапсырмалары:

8.1. Органикалық заттарды карбонаттар, цианидтер, карбидтер және көміртегінің оксидтері сияқты органикалық емес ерекшеліктерді тани білетін, құрамында карбон бар заттар деп белгілеу

8.2. Құрылымдық формуламен берілген, гидроқышқылды, күрделі эфирді және галогенді функционалды топтардағы байланыстардың түрін анықтау

8.3. Құрылымдық изомерлерді сондай эмпирикалық формулалары бар, бірақ құрылымдық формулалары әртүрлі байланыстарды анықтау, және изомерлердің өзгеру қасиеттеріне қатысты құрылымдардың арақатынасын орнату

8.4. Гомологиялық қатарлар шеңберінде, сол сияқты әртүрлі функционалдық топтары бар компоненттердің арасында алифатикалық көмірсутегілерінің, хош иісті байланыстарының, спирттер мен карбонды қышқылдар мысалдарының ерігіштігімен аумалы күйдегі нүктелерді салыстыру

8.5. Мұнайды қайта өңдеу, битумды қалпына келтіру сияқты табиғи қоспалар мен ерітінділердегі органикалық байланыстарды ажырату үшін қолданылатын физикалық, химиялық және технологиялық процестерді (фракциондық тазарту және еріткіштің экстракциясы) жалпы сипаттау


Модуль 9. Қышқылды-негізді жүйелерде шоғырланған химиялық өзгерістер
Оқудың нәтижесі:

Химиялық тепе-теңдік жүйелерінде қарама-қарсы реакциялар балансы бар екенін түсіндіру.


Модуль тапсырмалары:

9.1. Тепе-теңдік күйіндегі химиялық жүйеге қолданылатын тепе-теңдікті анықтау және негізгі белгілерін көрсету, яғни, тура және қайта реакцияның жылдамдығына тең тұйықталған жүйесі, қасиеттерінің тұрақтылығы

9.2. Тепе-теңдік күйіндегі жүйелер үшін химиялық теңдеулерді анықтау, жазу және түсіндіру

9.3. Ле-Шателье қағидаттарын сапалық түрде пайдаланып, температураның, қысымның, көлемнің, қоюланудың немесе катализатордың қосылуының саладарынан туындаған тепе-теңдік күйіндегі өзгерістерді есептеу және осы өзгерістердің тепе-теңдік константына қалай әсер ететінін сипаттау

9.4. Портондық (модификацияланған) қышқылдарды, су ерітінділерінде Н3О (еркін шама) тудыратын заттар ретінде анықтау, және анықтаманың шектеулі екенін біліп тану

9.5. Протондық (модификацияланған) негіздерді су ерітінділерінде ОН – (еркін шама) тудыратын заттар ретінде анықтау, және анықтаманың шектеулі екенін біліп тану

9.6. Бренстеда-Лоуридің қышқылдарын, протондардың донорлары ретінде және негіздерін, протондардың акцепторы ретінде сипаттау
3. Оқыту әдістері:


 • Сыныпта талдау

 • Бағалау

 • Сабақтар бойынша тесттер

 • Өздігінен жұмыс

 • Зертханалық жұмыс
 1. Оқыту ресурстары:


5. Ұсынылатын әдебиеттер тізімі:

5.1. Альберта Эдукейшн. Химиялық мәліметтер буклеті. 2003

5.2. Дженкинс, және басқалары. Химия (Альберта 20-30) Торонто, Oнтарио: Нельсон. 2007


6. Курсты бағалау жүйесі

Семестрлік жұмыстар


10 %


Зертханалық жұмыстар

10 %

Сабақтар бойынша тесттер

50 %

Қорытынды емтихан

30 %

Барлығы

100 %

Бағалар шкаласы

Пайыздық баға

Әріптік баға

Балдық баға

90-100

A

4.0

85-89

A

4.0

80-84

A-

3.7

77-79

B

3.3

73-76

B

3.0

70-72

B-

2.7

67-69

C

2.3

63-66

C

2.0

60-62

C-

1.7

55-59

D

1.3

50-54

D

1.0 Ең төмен өту балы

0-49

F

0.0Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Техникалық және кәсіптік білім


ЭКСПЕРИМЕНТТІК БАҒДАРЛАМА

Мұнай-газ ісіне кіріспе
Мамандығы: Электроэнергетикалық инжиниринг технологиясы
Біліктілігі: Энергожүйелерді қамтамасыз ету бойынша техник-электрик

Астана 2012


Бағдарлама ҚР БҒМ Техникалық және кәсіптік білім департаментінің Оқу-әдістемелік кеңесімен қаралды және мақұлданды.

№____хаттама2012ж. «___» _____


ОӘК төрағасы ___________ Қ. Бөрібеков
Мазмұны

Бет1.

Түсіндірме жазба

92

2.

Курстың мазмұны

93

3.

Оқыту әдістері

95

4.

Оқыту ресурстары

95

5.

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

95

6.

Курсты бағалау жүйесі

95 1. Түсіндірме жазба

Осы эксперименттік білім беру бағдарламасы техникалық және кәсіптік білімнің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарына (ҚР Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы №1080 қаулысы) сәйкес әзірленді.

«Мұнай-газ ісіне кіріспе» пәні студенттерді мұнай, газ және газконденсат кен орындары туралы негізгі мәліметтермен, мұнайдың және табиғи газдың физикалық-химиялық негіздерімен, сондай-ақ кен орындарын игеру негіздерімен таныстыру курсы болып табылады.

Модульдердің жалпы саны: 6

Сағаттар саны: 80

Кредиттер саны: 2.0

«Мұнай-газ ісіне кіріспе» пәнінің бағдарламасы білім ұйымының жұмыс бағдарламасын әзірлеу үшін негіз болып табылады.

Жұмыс білім беру бағдарламасын әзірлеу кезінде білім ұйымы, жұмыс берушілердің және жергілікті жағдайлардың талаптарын ескеретін, аймақтық компонентті жүргізу бөліміндегі бағдарламалық материалды оқу жүйелігіне негізделген өзгерістерді енгізуге құқығы бар.

Жұмыс бағдарламасын жүзеге асыру кезінде оқытудың жаңа технологияларын, электрондық оқу құралдарын, аудио және видео материалдарды, әдістемелік көрнекті құралдарды қолдану, сондай-ақ әртүрлі формаларды, оқу процесінің ұйымдастыру және бақылау әдістерін таңдау ұсынылады.

Арнайы пәндермен пәнаралық бірлесу студенттердің оқып үйренетін пәнін мамандық, келешек еңбек қызметі масштабтарында толық қабылдауын қалыптастырады, әртүрлі оқу бағдарламаларының өзара байланыстарын түсінуге көмектеседі.


2. Курстың мазмұны
Модуль 1. Мұнайдың, табиғи газдың және қабатты судың физикалық-химиялық қасиеттері
Оқудың нәтижесі (білімі және қабілеті):

Мұнайдың, табиғи газдың және қабатты судың негізгі физикалық және химиялық қасиеттерін түсіндіру, және осы білімдерді кен орындарын игеру және бұрғылау кезінде қолдану.


Модуль тапсырмалары:

  1. Мұнайдың негізгі физикалық қасиеттерін оқып үйрену

  2. Мұнайдың негізгі химиялық қасиеттерін оқып үйрену

  3. Табиғи газдың негізгі физикалық қасиеттерін оқып үйрену

  4. Табиғи газдың негізгі химиялық қасиеттерін оқып үйрену

  5. Қабатты сулардың құрамы мен қасиеттерін оқып үйрену


Модуль 2.
Физикалық қасиеттер - қорытпалардың құрамы мен құрылысына байланысты болады.
Мұнай, газ және газконденсат кен орындары туралы негізгі мәліметтер
Оқудың нәтижесі (білімі және қабілеті):

Мұнай мен газдың пайда болу негіздерін түсіну, кен орындарының пайда болу табиғатын түсіндіру.


Модуль тапсырмалары:

2.1. Мұнайдың пайда болу негіздерін оқып үйрену

2.2. Газдың пайда болу негіздерін оқып үйрену

2.3. Қабат жинаушы, жинақтағыш тұтқыштар, кендер сияқты ұғымдарды танып білу

2.4. Кен орындарын түрлер бойынша жіктеу

2.5.Жыныстардың құрамы мен қасиеттерін (кен орындарының тау-кен геологиялық параметрлері, өткізгіштігі) оқып үйрену


Модуль 3.Мұнай кен орындарын игерудің негіздері және ұңғымаларды пайдалану
Оқудың нәтижесі (білімі және қабілеті):

Кен орындарын іздеу мен барлаудың әртүрлі тәсілдерін түсіну және қолдану, іздеу-барлау жұмыстарының негізгі кезеңдерін сипаттау.


Модуль тапсырмалары:

3.1. Ұңғыма, ұңғыманы бұрғылау ұғымдарын танып білу

3.2. Бұрғылау ұңғымаларының мақсаттары мен тағайындалулары бойынша жіктеу

3.3. Кен орындарын іздеу мен барлау тәсілдерін танып білу

3.4. Іздеу кезеңі туралы білу және тану

3.5. Барлау кезеңі туралы білу және тану

3.6. Кен орынның өнеркәсіптік құндылығы туралы білу және тану

3.7. Кен орындарының тау-кен геологиялық параметрлері туралы білу және тану

3.8. Мұнай кендерін жіктеу
Модуль 4. Мұнай мен газды өңдеу негіздері
Оқудың нәтижесі (білімі және қабілеті):

Мұнай мен газды өңдеу негіздерін танып білу, өңделетін өнімдерін және олардың айырмашылықтарын түсіну, мұнай өңдіру және газ өңдіру зауыттарының түрлерін жіктеу, сондай-ақ мұнай мен газ өңдірудің қазіргі жағдайын бағалау.


Модуль тапсырмалары:

4.1. Өңделген мұнай өнімдері (отын, мұнай майлары, басқа мұнай өнімдері) туралы білу

4.2. Мұнай өңдеу кезеңдерін жіктеу

4.3. Өңделетін мұнайды дайындау процесін сипаттау

4.4. Мұнайдың алғашқы өңдеу процесін сипаттау

4.5. Мұнайдың екінші өңдеу процесін сипаттау

4.6. Мұнай өнімдерін тазалау процестерін сипаттау

4.7. Мұнай өңдеу зауыттарының түрлерін жіктеу

4.8. Өңделген газ өнімдері туралы білу

4.9. Газ өңдеу зауыттарының негізгі нысандары туралы білу

4.10.Компрессорлық әдісті сипаттау

4.11.Абсорбциялық әдісті сипаттау

4.12.Конденсациялық әдісті сипаттау

4.13.Газфракциялау қондырғылары туралы білу


Модуль 5. Мұнай және газ өңдірудегі ақпараттық технологиялар
Оқудың нәтижесі (білімі және қабілеті):

Мұнай және газ өңдеу саласындағы шешімдер үшін пайдаланылатын қазіргі бағдарламалық жасақтаманы таңдау және қолдану.

Ақпарат технологиясы Ақпарат технологиясы (ағылш. information technology, қысқ. IT) - объектінің, процестің немесе құбылыстың күйі туралы жаңа ақпарат алу үшін мәліметтерді жинау, өңдеу, жеткізу тәсілдері мен құралдарының жиынтығын пайдаланатын процесс.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

 • Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Техникалық және кәсіптік білім ЭКСПЕРИМЕНТТІК БАҒДАРЛАМА Химия
 • Мамандығы: Электроэнергетикалық инжиниринг технологиясы Біліктілігі: Энергожүйелерді қамтамасыз ету бойынша техник-электрик
 • Курстың мазмұны Модуль 1. Химияның және материяның негіздері Оқудың нәтижесі (білімі және қабілеті)
 • Модуль 2. Материяның әралуандығы және химиялық байланыстар Оқудың нәтижесі (білімі және қабілеті)
 • Модуль 3. М атерияның формасы: газдар Оқудың нәтижесі (білімі және қабілеті)
 • Модуль 4. Материялар ерітінділер, қышқылдар және негіздемелер түрінде Оқудың нәтижесі (білімі және қабілеті)
 • Модуль 5. Химиялық өзгерістердегі сандық қатынастар Оқудың нәтижесі
 • Модуль тапсырмалары
 • Модуль 6. Термохимиялық өзгерістер Оқудың нәтижесі
 • Модуль 7 . Электрохимиялық өзгерістер Оқудың нәтижесі
 • Модуль 8 . Органикалық байланыстардағы химиялық өзгерістер Оқудың нәтижесі
 • Модуль 9 . Қышқылды-негізді жүйелерде шоғырланған химиялық өзгерістер Оқудың нәтижесі
 • Оқыту ресурстары: Электрондық оқулықтар Үлестірме материалдар 5. Ұсынылатын әдебиеттер тізімі
 • 6. Курсты бағалау жүйесі
 • Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Техникалық және кәсіптік білім ЭКСПЕРИМЕНТТІК БАҒДАРЛАМА
 • Энергожүйелерді қамтамасыз ету бойынша техник-электрик
 • 2. Курстың мазмұны Модуль 1. Мұнайдың, табиғи газдың және қабатты судың физикалық-химиялық қасиеттері Оқудың нәтижесі (білімі және қабілеті)
 • Модуль 2. Физикалық қасиеттер - қорытпалардың құрамы мен құрылысына байланысты болады.
 • Модуль 3.Мұнай кен орындарын игерудің негіздері және ұңғымаларды пайдалану Оқудың нәтижесі (білімі және қабілеті)
 • Модуль 4. Мұнай мен газды өңдеу негіздері Оқудың нәтижесі (білімі және қабілеті)
 • Модуль 5. Мұнай және газ өңдірудегі ақпараттық технологиялар Оқудың нәтижесі (білімі және қабілеті)

 • жүктеу 3.57 Mb.