Главная страница
Контакты

    Басты бет


Білім беру бағдарламасы мамандық: Микроэлектроника және мобильдік құрылғылар

жүктеу 2.72 Mb.жүктеу 2.72 Mb.
бет3/8
Дата26.03.2017
өлшемі2.72 Mb.

Білім беру бағдарламасы мамандық: Микроэлектроника және мобильдік құрылғылар


1   2   3   4   5   6   7   8


Ескерту: Жұмыс оқу жоспарына келесілер енгізіледі:

Әлеуметтік-экономикалық пәндер блогы - 180 сағат;

Кәсңби ағылшын және қазақ/орыс тілдері (жалпы гуманитарлық пәндер блогы ретінде)– 180 сағат

Кәсіптік дайындық деңгейін бағалау– 28 сағат;

Аралық және қорытынды аттестация (семестрде 4 емтихан) – 72 сағат;
Аттестат (латын тілінде attestatio - куәлік) - әскери қызметшінің не әскери міндеттінің іскерлік және моральдық-саяси қасиеттері мен даралық қабілеттері баяндалған құжат. Аттестацияда офицердің командирлік қасиетін, оның ұйымдастырушылық қабілеттерін бейнелейтін мәліметтер, мамандығы бойынша біліктілігі, саяси кемелділігі, қабілеттері, жақсы қасиеттері немесе кемшіліктері, мінез-құлқы туралы пікірлер, т.б. беріледі.


Өндірістік практика –334 саәат

3. БАҒДАРЛАМА ҚҰРЫЛЫМЫ

Пәндер/модульдерді оқыту циклдеріне, білімге, дағдылар мен міндеттерге қойылатын талаптар

Сағат тар

Маңызды аспектілер

1

1-деңгей


Коммерциялық бағдарламаларды қолдану арқылы жай вебсайттарды құру:

 1. Авторлық талаптарды анықтау

 2. Файлдарды құру және сақтау

 3. Веб-парақтарға контент қосу

 4. Жай навигация құру

 5. Веб-сайтты тестілеу

86

Оқушылар жұмыстарын орындау үшін келесілерге жету маңызды:

Веб-парақтарды құру үшін бағдарламаны таңдау және қолдану.

Веб-параққа мәтін және бейне элементтерін салу

Қолданыстағы аннотацияны түрлендіру.

Веб-парақтардың мазмұнын келісімділікке тестілеу.

Файлдарды серверге жүктеу


Құрылғылар жабдықталған микропроцессорларға қолдану бойынша нұсқаулықты құрастыру, енгізу және бақылау

 1. Қолдану бойынша нұсқаулық ты құру және енгізуге дайындау

 2. Қолдану бойынша нұсқаулықты құру және енгізу.

 3. Құрылғының жұмысын тестілеу және ол туралы есеп беру

31

Оқушылар жұмыстарын орындау үшін құрылғылар жабдықталған микропроцессорлардың екі түрін қолдану бойынша нұсқаулықты құру, енгізу және тексеру шегінде келесілерге жету маңызды:

микропроцессорлердің қолдану бойынша нұсқаулығын енгізу және тексеру, сондай-ақ:

Талап етілген жұмыс функциялары мен параметрлерін түсіну.

Орнатылған құрал-жабдықтың сәйкессіздік жағдайларын анықтау.

Жағдай - адам әрекетінің , жан-жануарлар тіршілігінің, табиғат пен қоғамдағы өзгерістің, оқиғаның, т.б. айналадағы ортаның ықпалына тәуелділігін білдіретін философиялық ұғым. Табиғаттағы, қоғамдағы белгілі бір өзгерісті тудырушы алғышарт есебінде де қарастырылады.

Функциялар мен параметрлерді дұрыс енгізу.

Бағдарламалық ауытқуларды түзету.

Құрылғының жұмыстарын тестілеу және бақылау.

Бақылау - зерттеу не тексеру әдісі. Бақылау арнайы жоспар бойынша жүргізіледі. Жоспарда Бақылаудың мақсаты мен міндеттері, объектісі (сабақ, саяхат, лабораториядағы, шеберханадағы, оқу-тәжірибе учаскесіндегі оқушылардың жұмыстары), жүргізу әдісі мен жолдары дұрыс көрсетілуі тиіс.

Жоспарланбаған оқиғалармен жұмыс жасау.


Бағдарламалаудың алғашқы әдістерін қолдану:

 1. Тілдің сөйлеу жүйесін және орналасу сұлбасын қолдану.

 2. Бақылау құрылымдарын қолдану.

 3. Стандарттық алгоритмдерді қолданатын кодтар.

 4. Тестілік код.

 5. Қосымша құру.

69

Оқушылар жұмыстарын орындау үшін келесілерге жету маңызды: Тілдің бағдарламалық сөйлем жүйесі мен жүйелілікті қолдану, қосымшалар немесе ойындарды өңдеу үшін бақылау құрылымдарының қадамдарын таңдау және қайталау.

Бағдарламаның берілген сипаттамасынан құрылған және жобаланған қосымша немесе ойынды құру.

Құрылған қосымша бағдарламаның бастапқы сипаттамасына сәйкес екенін растау, бағдарламаны аяқтау үшін пайдаланушының қолын алу.

Дәнекерлеудің қорғасынсыз әдісін қолдану:

 1. Қорғасынсыз дәнекерлеуді өткізуге дайындалу.

 2. Қорғасынсыз дәнекерлеуді өткізу

 3. Қорғасынсыз дәнекерлеудің жұмыс сапасын тексеру.

62

Оқушылар жұмыстарын орындау үшін келесілерге жету маңызды: жұмыстың сипаттамасын орындау.

Қорғасынсыз дәнекерлеу /дәнекерлеп қусырудың жоғары сенімді техниканы қолдану.

Компоненттерді зақымданусыз беру.

Сапаның процедурасын сақтау. Күтпеген оқиғалармен жұмыс істеу.


Электронды құрамдастарды құрастыру:

 1. Электронды құрамдастарды құрастыруға дауындау.

 2. Электронды құрамдастарды жинау.

 3. Жиналған құрамдастардың сапасын тексеру.

62

Оқушылар жұмыстарын орындау үшін келесілерге жету маңызды: құрастыру бойынша нұсқаулықты орындау.

Құрамдастарды дұрыс таңдау және орналастыру.

Құраманы құрамдастардың зақымданусыз өткізу.

Сапа поцедураларын орындау.

Жоспарланбаған оқиғалармен жұмыс жасау

Түйіндер үшін электронды құрамдастарды таңдау:

 1. Электронды құрамдастарды таңдауды дайындау .

 2. Электронды құрамдастарды таңдау.

 3. Жұмыс бойынша есепті аяқтау.

31

Оқушылар жұмыстарын орындау үшін келесілерге жету маңызды: Жұмыстың сипаттамасын орындау.

Қорғасынсыз дәнекерлеу /дәнекерлеп қусырудың жоғары сенімді техниканы қолдану.

Компоненттерді зақымданусыз беру.

Сапаның процедурасын сақтау. Күтпеген оқиғалармен жұмыс істеу.


Стандарттық, диагностикалық тесттер өткізу:

 1. Техникалық қызмет көрсету бойынша жалпы белгілері мен алдын алу техникасын анықтау

 2. Диагностика жүйесін жүргізу

 3. Жүйені вирустарға сканерлеу
26

Оқушылар жұмыстарын орындау үшін келесілерге жету маңызды: Аппараттық қамтамасыз ету және операциялық жүйедегі проблемаларды анықтау және жою.

Көптеген платформаларда профилактикалық қызмет көрсету мен диагностика саясатына сәйкес диагностикалық тесттер өткізу.

Проблемалардың негізгі себептерін анықтау.

Жүйелерді компьютерлік вирустарға сканерлеу. Бағдарламалық аспаптар мен процедураларды қолдана отырып, вирустарды жою.

Резервті көшірмелерін қалпына келтіру арқылы вирустарды жою.

Компьютердің аппараттық қамтамасыз етуін тұтындыру:

 1. Жұмыстарды қауіпсіз жүргізу ережелерін орнату

 2. Аппараттық қамтамасыз ету мен сырттағы құрал-жабдық үшін жергілікті талаптарты орнату

 3. Қызмет көрсету тәжірибесін орнату

 4. Аппараттық қамтамасыз ету үшін сәйкес сапа стандарттарын анықтау

34

Оқушылар жұмыстарын орындау үшін келесілерге жету маңызды:

Құрамдастарды ауыстыру, бағдарламаларды қайта жүктеу арқылы және операциялық жүйе мен басқа да диагностикалық аспаптарды қолдану арқылы диагностикалық функцияларды орындау

Жүйелік аппараттық қамтамасыз ету мен байланысқан сырттағы құрылғылар үшін орналасқан жерін таңдауға талаптарды орнату.

Диагностика (техникалық) - техникалық ақауларды іздестіруге жөне анықтауға арналған теория, әдістер және жабдықтар туралы ілім.
Аспап - адамның күнделікті тіршілігінде қолданылатын құрал немесе машинаның белгілі бір жұмыс атқаратын тетігі. Аспаптың кесетін (кескіш, бұрама тескіш, кергі, фреза т.б.), жағатын (штамп, дөңгелетпе т.б.)

Қауіпсіз жұмыс жүргізу ережелерін енгізу. Техникалық қызмет көрсетудің талаптарын анықтау және техникалық қызмет көрсетудің кестесін орнату.

Компьютердің аппараттық қамтамасыз етуіне және сырттағы құрылғыларға сәйкес сапа стандарттарды қолдану.

Тұрақты тоқ тізбектерінде пайда болатын проблемаларды шешу:

 1. Тұрақты тоқ тізбектерімен жұмыс жасауға дайындалу.

 2. Тұрақты тоқ тізбектерімен байланысты мәселелерді шешу.

 3. Жұмысты, сондай-ақ, мәселелерді шешуге көмектескен әрекеттерді сипаттайтын құжаттарды аяқтау.

124

Оқушылар жұмыстарын орындау үшін келесілерге жету маңызды:

Өлшеу, алынған мәндер сияқты техникалардың мәселелерді, тұрақты тізбектермен байланысты мәселелерді шешу үшін әдістемелік техникаларды қолдану. Бар тізбекті жұмыс параметрлерін анықтау. Берілген жұмыс параметрлеріне сәйкес келу үшін бар тізбекті өзгерту. Ұсынған жұмыс параметрлері және қызметтерге сәйкес келген тізбекті өңдеп шығару. Жоспарда болмаған жағдайлармен жұмыс жасау.


Электронды, санды құрылығылар және тізбектерге байланысты жеңіл проблемаларды шешу.Электронды және санды құрылығылармен жұмыс жасауға дайындалу.

 1. Электронды және санды құрылығыларға байланысты пайда болған проблемаларды шешу.

 2. Осы проблемаларды шешуге арналған жұмыстар және құжаттарды аяқтау.

124

Оқушылар жұмыстарын орындау үшін келесілерге жету маңызды: Проблемаларды шешуде әдістемелік амалдарды қолдану.

Қолайлы өлшеуіш құрылғыны қолдану барысында өлшемдерді дұрыс және ұқыпты өлшеу. Құрылғының жұмыс тәртібін дұрыс және ұқыпты қадағалау. Проблемаларды шешу үшін жазба түрде дәлелдеме ұсыну. Жоспарда болмаған жағдайлармен жұмыс жасау.


2

2-деңгей


Клиенттің бизнес шарттарын анықтау және растау:

 1. Проблеманың немесе қызмет қажеттілектерінің мазмұнын анықтау.

 2. Ақпарат жинау.

 3. Жүйені сипаттайтын құжатты растау.

73

Оқушылар жұмыстарын орындау үшін келесілерге жету маңызды:

Іскерлік кездесуде және құжаттамада тергеу техникаларын қолдану. Іскерлік болжамдар және қажеттіліктерге,сондай-ақ маңызды іскерлік талаптарға түсінікті тұжырымдамаларды құру.


Техникалық құжаттаманы өңдеу:

 1. Клиентердің қажеттіліктерін және құжаттаманың талаптарын анықтау және оларды талдау.

 2. Құжаттаманы құру

 3. Құжаттаманы өңдеу.

 4. Құжаттаманы бағалау және редакциялау

 5. Құжаттаманы жариялауға дайындау
42

Оқушылар жұмыстарын орындау үшін келесілерге жету маңызды: Клиенттің қажеттіліктерін орнату.

 1. Мынадай техникалық құжаттаманы құрастыру: қажетті стандарттары бар жүйелік құжаттама,процедуралар, оқыту материалдары, пайдаланушы нұсқаулық. Клиенттердің пікірлері бойынша құжаттаманы жаңарту. Құжаттаманы жариялауға дайындау
Аппараттық қамтамасыз етуді тестілеу үшін БҚ мен аспаптарды таңдау және қолдану:

 1. Операциялық талаптардың үрдісін орнату

 2. Өңдеу функциясы үшін аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз етуді таңдау

 3. Аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз етуді конфигурациялау және тестілеу. Бағдарламалық және аппараттық қамтамасыз етуді қолдану және тексеру
73

Оқушылар жұмыстарын орындау үшін келесілерге жету маңызды: Функционалды талаптарға сәйкес аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз етуді бағалау. Дұрыс, автоматтық аспаптарды таңдау және қолдану. Нәтиже беретін, өз кезегінде, өлшеуге болатын және арнайы талаптарға сәйкес автоматтық үрдісті өңдеу. Жабдықтаушы нұсқаулығына сәйкес аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз етуді орнату, конфигурациялау және құжаттау. Аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз етудің жұмысын клиенттің талаптарын сәйкес тексеру.
Аппараттық қамтамасыз етудің құрамдастарын біріктіру, қызмет көрсету және конфигурациялау:

 1. Аппараттық қамтамасыз етудің құрамдастарын анықтау

 2. Сырттағы аппараттық қамтамасыз етудің құрамдастарының түрін анықтау

 3. Жеке компьютердің құрамдастарын орнату және конфигурациялау

 4. Баспа құрылғысын орнату және конфигурациялау

 5. Түрлендірілген жүйелерді бағалау
84

Оқушылар жұмыстарын орындау үшін келесілерге жету маңызды: Аппараттық қамтамасыз етудің алуан түрлерін, сыртқы және ішкі құрылғылардың құрамдастарын анықтау және жіктеу.

Құрамдастарды түрлі жағдайларда орнату және болжанбаған шығындардың қаражатын есептеу.

Клиенттердің талаптарына сәйкес болу үшін аппараттық қамтамасыз етудің, ішкі қабырғалы және сыртқы құрылғы құрамдастарының жүйесін түрлендіру.

Техникалық сипаттама және жеткізушінің сипаттамасына сәйкес болу үшін, аппараттық қамтамасыз етудің, ішкі қабырғалы немесе сыртқы құрылғы құрамдастарының түрлендіруін және бірігуін жоспарлау. Құрамдастарды тестілеу және анықталған мәселелерді дұрыстау.


Мобильді қосымшалар өңдеу:

Платформаны анықтау  1. Мобильді қосымшалар үшін пайдаланушының интерфейсін жобалау

  2. Параметрлердің дербестігіне жол беру

  3. Мобильді қосымшалар үшін пайдаланушының интерфейсін құру

  4. Қорларды мәліметтермен біріктіру

  5. Мобильді қосымшаларды тестілеу және дұрыстау

  6. Мобильді телефонный қосымшасын қолдану
94

Оқушылар жұмыстарын орындау үшін келесілерге жету маңызды:

Мобильді телефондар

Қалта ДК

Персоналды сандық хатшылар (ПСХ)

Кәсіпорынның сандық көмекшісі (КСК).

Жай вебсайт құру үшін аспаптық бағдарламалық құрылғылар мен АТ аспаптарын қолдану:

 1. Вебсайт құрылғысы мен аспаптық құрылғыларды таңдау және талдау

 2. Сайттың құрылымдауын бастау

 3. Сайт пен контенттің құрылымдауын аяқтау және тексеру

63

Оқушылар жұмыстарын орындау үшін келесілерге жету маңызды:

Вебсайт сипаттамалары бойынша жай вебсайтты құру.

Міндеттің аяқталуына және қол қойғанына дейін бизнес талаптар мен жобалық талаптардың есептеулеріне кепілдік беру және оларды тексеру.

Құжатты белгілеу тілінде құру:

 1. Сипаттау мен талаптарын талдау

 2. Құжаттың құрылымын құру

 3. Веб-парақтар құрамдастарын қосу

 4. Құжаттарды тексеру
31

Оқушылар жұмыстарын орындау үшін келесілерге жету маңызды:

Құжатты белгі тілінде жобалау, құру және сақтау, автоматтық түрленген кодсыз белгі тілінде қолдану.


Жиналған, электронды құрылғыларды сапа мен функционалға сынақтар өткізу:

 1. Тестілеу мен инспекциялауды өткізуге дайындалу

 2. Құрылғыларға тестілеу өткізу

 3. Құрылғыларға инспекциялауды өткізу

 4. Құрылғыларды тестілеу мен инспекциялау бойынша есеп беру
38

Оқушылар жұмыстарын орындау үшін келесілерге жету маңызды:

Біліктілік талаптарына ілесу. Өлшеу құрылғыларв мен тестілеу құрылғыларын дұрыс таңдау және қолдану. Тесттердің нәтижелерін түсіндіру. Көзбе-көз ақауларды анықтау. Тесттің нәтижелері туралы есептерді дайындау. Ақаулы құрылғылармен жұмыс үшін сәйкес әрекеттерді ұсыну.

Жоспарланбаған жағдайлармен жұмыс жасау.

Құрамдастарды ауыстыру арқылы негізгі, электронды құрылғылардағы ақауларды жою:

 1. Электронды құрылғыларды жөндеуге дайындалу.

 2. Электронды құрылғыларды жөндеу

 3. Орындалған жөндеулер бойынша есептерді аяқтау және дайындау

75

Сипатталғандай, құрамдастарды ауыстыру арқылы электронды құрылғыларға жай жөндеу жүргізу, соның ішінде: Құрамдастарға қол жету үшін пайдалану бойынша өндірушінің нұсқаулығын қолдану. Жұмыс нұсқаулықтарында көрсетілген құрамдастардың, қалай болғанда да, үш алуан түрлі түрін жою. Құрамдастарды өндірушінің талаптары бойынша ауыстыру.

Дәнекерлі емес өңдеу әдісін қолдана отырып, электронды кабельдерді дұрыс бітеу. Сенімі жоғары стандарттар мен құрамдастарды бүлдірусіз дәнекерлеу және дәнекерін қопару.

Дәнекерлеу - қосылатын (біріктірілетін) металл жиектерін жоғары, бірақ балқу температурасынан темен температураға қыздырып, жиек аралығына балқыған металл беріліп кристалдандыру нәтижесінде біртүтас қосылыс қалыптастыру.
Құрылғыны қайта дұрыс жинау.

Құрылғының жұмысын тестілеу.

Жоспарланбаған жағдайлармен жұмыс жасау.


Аппараттық қамтамасыз ету жүйелері негізінде жасалған микроконтроллерлердегі қателерді анықтау және жою:

 1. Аппараттық қамтамасыз етудің микроконтроллерлерімен жұмыс істеуге дайындалу.

 2. Аппараттық қамтамасыз ету микроконтроллерлерінің проблемалары мен кіріктірме бағдарламалардың проблемаларын шешу

 3. Жұмысты, сондай-ақ, проблемаларды жоюға көмектескен әрекерттердің сипаттамасымен құжаттарды аяқтау

75

Сипатталғандай, аппараттық қамтамасыз етудің негізіндегі микроконтроллерлердің ақауларын анықтау, соның ішінде: мәселені шешудің әдістемелік процедурасын қолдану. Тиісті шаралар дұрыс және тиянақты қолдану. Параметрлерін дұрыс және тиянақты есептеу. Тізбектердің микроконтроллерлерінің құрамдастарымен байланысты мәселелердің шешімін ұсыну. Мәселелердің шешімдері бойынша жазбаша түрде негіздеме ұсыну.

Жоспарланбаған жағдайлармен жұмыс жасау.


3

3-деңгей


Ұйымдар үшін аппараттық қамтамасыз етудің технологияларын зерттеу және талдау:

 1. Ұйымдастырушылық қажеттіліктерін анықтау

 2. АТ өнеркәсібіндегі жабдықтаушылар, өндірушілер және мамандарды іздеу.

 3. Аппараттық қамтамасыз ету технологияларды таңдау бойынша бағалау және есеп беру
55

Оқушылар жұмыстарын орындау үшін келесілерге жету маңызды:

Техникалық мәселелер бойынша әдістерді талдау және жоспарлау немесе или басқару құралдарының талаптарын талдау және жоспарлау. Ұйымдастырушылық қажеттіліктеріне сәйкес пайда болатын технологияларға қатысты концептуальды ақпаратқа рұқсат алу және жіберу.

Ақпаратты болжаулар мен жоспарлау үшін қолданып немесе іздеу мақсатында бағалау. Технологиялық мүмкіндіктерді ұсыну.

Жобаның техникалық шарттары бойынша құрамдастардың толық сипаттамасын өңдеу:

 1. Құрамдастарды өңдеу

 2. Сұлбаны әзірлеу

 3. .Құрамдас моделін әзірлеу

 4. Модельді қайталау және талдау
110

Оқушылар жұмыстарын орындау үшін келесілерге жету маңызды:

Жобалық талаптарға жататын құрамдастарды анықтау.

Құрамдастардың байланыстығын және оларды байланысы құжаттау.

Құрамдастардың интерфейстерінің талаптарын құжаттау.


АТ қажеттіліктерін кәсіпорынның стратегиялық бағыттарымен келісу:

 1. Ағымдағы бизнес стратегияны бағалау

 2. Өзгерістерден әсерін бағалау

 3. Әрекет ету жоспарын өңдеу
68

Оқушылар жұмыстарын орындау үшін келесілерге жету маңызды:

Технологиялар мен қорлардағы өзгерістер бойынша сәйкес ақпаратты бағалау және талдау. Келешектегі технологиялық қажеттіліктерді анықтау үшін стратегиялық жоспарларды талдау.

Қорлар мен шығындардың тиімділігін, сондай-ақ, технологияның тиімділігін қолдануын бақылау.

Стандарттардың толық сипаттамасы, мақсаттар және енгізу әдістері бар әрекет ету жоспарын өңдеу және құжаттау.


Жетілдірілген, мобильді, мультитач қосымшаларды өңдеу:

  1. Мақсатты платформада тиімді жұмыс жасау.

  2. Мультитач құрылғылар үшін қосымша өңдеу

  3. Өз мобильді құрылғыларын қолдану арқылы кодтарды өңдеу

  4. Мәліметтердің сақталуын қамтамасыз ететін қолжетімді құралдарды қолдану

  5. Қауіпсіз және тұрақты қосымшаларды өңдеу

241

Оқушылар жұмыстарын орындау үшін келесілерге жету маңызды:

Мультисенсорлы интерфейстің көмегімен мобильді байланысты енгізу және жаңартуға мүмкіндік беретін кіші құрылғылар үшін қосымшаларды жобалау. Осы қосымшаларды құру және тестілеу. Осы қосымшаларды мобильді телефондарда, қалта, жеке компьютерлерде, ҚЖК , КҚО және ТСС.қолдану.


Динамикалық веб-парақтар құру:

 1. Клиенттік және серверлік динамикалық мазмұнын орнату

 2. Динамикалық мазмұнын құру

 3. Динамикалық парақтарды тестілеу
104

Оқушылар жұмыстарын орындау үшін келесілерге жету маңызды:

Құрамына клиенттік, серверлік және динамикалық мазмұны кіретін динамикалық веб-парақтар өңдеу.

Техникалық талаптарға сәйкес болатын тиімді және қолданыстағы кодты құру.

Бағдарламаларды желі негізінде құру

 1. Гипермәтіндік файлдарды (HTTP) беру хаттамасын және оның веб қосымшаларды өңдеу кезінде қосылуын түсіндіру.

 2. Сеансты басқаруды енгізу

 3. Сақталмайтын тәртіпте қосымшаларды өңдеу
186

Оқушылар жұмыстарын орындау үшін келесілерге жету маңызды:

Талаптарды алу

Браузер сұраныстары арасындағы пайдаланушы туралы мәліметтерді бақылайтын веб қосымшаларды өңдеу.

Веб қосымшаларды құжаттау


Компьютерлік жүйелерде пайда болатын техникалық мәселелерді бағдарламалық шешулерді ұсыну:

 1. Бағдарламалық шешулерді өңдеуді дайындау

 2. Бағдарламалық шешулерді өңдеу

 3. Бағдарламалық шешулерді тестілеу және құжаттау

121

Сипатталғандай, техникалық мәселелер үшін бағдарламалық шешуді ұсыну, соның ішінде:

Техникалық бағдарламалық мәселелерді түсіну.

Бағдарламалау тілінің барлық ключевые негізгі қасиеттерін қолдану.

Тестілеу процедураларын өңдеу.

Кодтағы проблемалар мен қателерді анықтау.

Кодтағы проблемалар мен қателерді түзеу.

Кәсіптік стандарттарға сәйкес, аралық және қорытындылаушы құжаттарды жазу.

Жоспарланбаған жағдайлармен жұмыс істеу


Сандық жүйеастыларда ақаулықтарды жою:

 1. Сандық жүйеастыларда ақаулықтарды жоюға дайындалу

 2. Сандық жүйеастыларда ақаулықтарды жою

 3. Мәселелерді жою көмектескен әрекеттердің сипаттамасы бар құжаттарды, жұмысты аяқтау.

170

Сипатталғандай, сандық жүйеастыларда ақаулықтарды жою,соның ішінде: Мәселелерді шешудің әдістемелік процедураларын қолдану.

Өлшеулерді дұрыс және тиянақты жүргізу.

Параметрлерді дұрыс және тиянақты есептеу.

Сандық құрамдас/тізбекпен байланысты мәселелер бойынша шешуді ұсыну. Мәселелерді шешуге жазылған негіздемелерді ұсыну.

Жоспарланбаған жағдайлармен жұмыс жасау.

Жүйелерге негізделген микроконтроллерлер үшін бағдарламалық шешімдер өңдеу:

 1. Кодты өңдеуге дайындалу

 2. Кодты өңдеу

 3. Кодты өңдеуді тестілеу және құжаттау

121

Сипатталғандай, жүйелерге негізделген микроконтроллерлер үшін бағдарламалық шешімдер өңдеу, соның ішінде:

Мәселелерді әдістемелік процедуралар шешуін қолдану.

Микробағдарламалық қамтамасыз етуде пайда болатын мәселелердің шешімдерін ұсыну.

Мәселелерді шешуге жазбаша негіздемелерді ұсыну.

Жоспарланбаған жағдайлармен жұмыс жасау.

Микроконтроллерлері бар құрылғылар үшін кодтарды өңдеу және тестілеу:

 1. Негізгі сипаттамаларын өңдеу мен тестілеуге дайындалу.

 2. Негізгі сипаттамаларды өңдеу

 3. Негізгі сипаттамаларды тестілеу және құжаттау

121

Сипатталғандай, микроконтроллерлері бар құрылғылар үшін кодтарды өңдеу және тестілеу, соның ішінде: Сәйкес ассемблер тілінде барлық негізгі қасиеттерді қолдану. Тестілеу процедураларын өңдеу.

Бағдарламадағы мәселелер мен қателерді анықтау.

Бағдарламадағы мәселелер мен қателерді жою. Қолайлы стандартқа сәйкес жұмыс бойынша есептерді жазу және ұсыну.

Жоспарланбаған жағдайлармен жұмыс жасау.


4

4-деңгей


Жұмыс орнын қауіпсіз жағдайлармен қамтамасыз ету :

  1. ҰТШ басқару жүйесін орнату және қолдау.

  2. ҰТШ басқару бойынша тиімді және келісетін қатысу механизмдерін орнату және қолдау.

  3. Қауіпсіздіктер, бағалау және қауіп-қатерді бақылауды тиімді анықтау бойынша процедураларын орнату және қолдау.

  4. ҰТШ басқару жүйесін бағалау және қолдау
77

Оқушылар жұмыстарын орындау үшін келесілерге жету маңызды: ҰТШ-ның барлық маңызды актілерін, тәртіптері мен ережелер жинағын қолдануын және олар туралы білімін тереңдету. Ұйым бизнесінің жүйесі мен тәжірибесінің шеңберінде, ҰТШ басқару түрлерін орнату және анықтау.

ҰТШ сарапшылық кеңесі үшін талаптарды анықтау.


Стратегиялық АТ жоспарларын және АТ әрекеттерінің жоспарларын өңдеу

 1. Өтініштер, түйсіктер және миссиялар туралы ақпаратты өңдеу және олармен алмасу.

 2. Ұйымдастырушылық ортаны қарастыру

 3. Мақсаттар мен міндеттер қою

 4. Әрекет жоспарын өңдеу

 5. Стратегиялық жоспарды талдау және енгізу
38

Оқушылар жұмыстарын орындау үшін келесілерге жету маңызды: Команда мүшелері мен менеджментпен кеңесіп, миссия және өтінішті өңдеу.

Әлсіз, күшті жақтарын, мүмкіндіктерді, қатерлерді және ұйымға кездесетін маңызды проблемаларды бағалау және құжаттау.

Ұйымдастырушылық мақсатпен АТ-дағы бағыттарды стратегиялық келісу көмегімен шыққан стратегиялық бағыттар мен әрекеттер жоспарын өңдеу.

Стратегия гр. strategia - әскер кіргізу - қоғамдық, саяси күреске басшылық өнері, оны жүргізудің қоғам (кәсіпорын, партия) дамуының нақты кезеңінің нақты жағдайларынан туындайтын жалпы жоспары, белгілі бір мақсатқа қол жеткізуге бағытталған қаражат пен ресурстарды пайдалану тәсілі.
Стратегиялық жоспарды талдау және оған өзгерістер мен жақсартуларды енгізу.

Әрекеттер жоспарын енгізу. Стратегиялық жоспарларды алдыңғы енгізу бойынша бағалау.


Арнайы, өндірістік технологияларды бағалау және енгізуді жүргізу:

  1. Арнайы, өндірістік технологияларды енгізуді жүргізу.

  2. Арнайы, ұйымдастырушылық мәселелерді шешу кезінде қолдау үшін арнайы, ұйымдастырушылық технологияларды қолдануды бағыттау.

  3. Арнайы, ұйымдастырушылық мәселелерді талдау, шолу және жұмысын бағалауды жүргізу.
153

Оқушылар жұмыстарын орындау үшін келесілерге жету маңызды: Жаңа, пайда болған сипаттамалы-өндірістік технологияларын енгізуді жүргізу.

Толық, салалық стандарт бойынша сипаттамалы-өндірістік технологиялары анықталған қасиеттері мен функцияларын талдау және критикалық бағалауды жүргізу.


Ақпараттық салада авторлық құқық пен құпиялылық этикасын сақтау:

 1. Авторлық құқық ережелеріне сүйену.

 2. Этикалық тәртіпті басқару

 3. Ақпаратты рұқсатсыз қол жеткізуден қорғауды басқару

92

Оқушылар жұмыстарын орындау үшін келесілерге жету маңызды:

АТ өнеркәсібінде авторлық құқық, кәсіптік тәртіп және ақпаратты рұқсатсыз қол жеткізуден қорғауға байланысты заңнама мен стандарттарды талдау.

Этика кодексін өңдеуде жәрдемдесу және оның жұмыс орнында сақталуын бақылау. Құпиялылық саясатын өңдеуде көмектесу және оның жұмыс орнында сақталуын бақылау.

Командада авторлық құқық, этика және саясатты орындауды қамтамасыз ету.


Қауіпсіздік жүйесін жобалау және енгізу

 1. Желілік инфраструктура кездесетін қауіпсіздік қатерін бағалау

 2. Қауіпсіздіктің сырттағы құрылғыларын қорғау (бағдарлаушылар).

 3. Сәйкестендіру, авторландыру және есепті (САЕ) енгізу, қол жеткізуді бақылау жүйесін (ҚБЖ) қауіпсіздендіру.

 4. Бағдарлаушылар мен желіге тиетін қауіп-қатерлерді қол жеткізудің бақылау тізімдерін (ҚБТ) қолдана отырып, тоқтату.

 5. Желі қорғауды басқаруды енгізу және есептер әзірлеу.

 6. Стандартты деңгейдің 2 шабуылды тоқтату

 7. ОЖ бағдарлаушылары үшін қорғау функциясының міндеті жинағын енгізу

 8. Қауіпсіздік құрылғысының диспетчерін (ҚҚД) қолдану арқылы ОЖ бағдарлаушыларына басып енуін анықтау және жою (БАЖ) бойынша жүйенің міндеті жинағын енгізу.

 9. ӘҚК қолданып, желі-желі типті виртуалды жеке желіні (ВЖЖ) енгізу

138

Оқушылар жұмыстарын орындау үшін келесілерге жету маңызды: Желілік жүйенің қауіпсіздік талаптары мен қауіп-қатерлерін бағалау.

Шабуылдарды тоқтату және қорғау жүйені конфигурациялау. Желінің қауіпсіздік жүйелерін жобалау және енгізу.

ӘҚК қолдану арқылы ВЖЖ енгізу.

АТ жобалар жүйелерін басқару және енгізу:

  1. Жүйені енгізуге дайындалу

  2. Ұйымдастырушылық өзгерістермен басқару

  3. Нұсқаларды басқаруды үйлестіру

  4. Қабылдаушы тестілеуін басқару

  5. Пайдаланушының оқуын басқару

  6. Жүйені өндіріске шығару

61

Оқушылар жұмыстарын орындау үшін келесілерге жету маңызды:

Тиісті қабылдаушы тестілеумен қамтамасыз ете отырып, күрделі АТ жобаны жоспарлау, дайындау және енгізу, сондай-ақ, оқу өту


Күрделі АТ жобаларды жоспарлау және бағыттау:

 1. Жоспарлау кезеңінде АТ жобаның стратегиялық және операциялық қажеттіліктерін анықтау.

 2. АТ жобаның жоспарын дайындау

 3. АТ жобасымен жұмыс жасайтын команданы жинау және жұмысты бастау

 4. АТ жобаны басқару

 5. АТ жобаны аяқтау

 6. Саясат пен үрдістерді жақсартуға үлесін қосу үшін АТ жобаны қолдану
123

Оқушылар жұмыстарын орындау үшін келесілерге жету маңызды: Күрделі АТ жобаны жобалау, енгізу, басқару, аяқтау. Жоспарлау үрдістері, жұмыс кестесін өңдеу, тұлғалық қорлар, есеп берулерді дайындау және күтпеген жағдайларға жауаптарды басқару. Алынған жобалар ұйымдастырушылық стратегиялар мен талаптармен сәйкес келетініне және қолдау табатынына қамтамасыз ету. Жобалардың нәтижелерінде үйрену, келешектегі АТ жобаларды басқару үрдістерін жақсарту және жетілдіру.
Пайда болып жатқан тренділік веб технологияларды зерттеу және қолдану:

 1. Пайда болып жатқан тренділік веб технологияларды орнату және олармен пайдалану.

 2. Жаңа, тренділік веб технологияларды қоржынға енгізу
77

Оқушылар жұмыстарын орындау үшін келесілерге жету маңызды: Желімен жұмыс жасағанда, пайда болып жатқан тренділік веб технологияларды іздеу, зерттеу және қолдану.
Компьютерлік жүйелермен жобаларды – электронды құрылғыларды жобалау және өңдеу:

 1. Компьютерлік /электронды жүйелер бойынша жобаларды жобалау мен өңдеуге дайындалу.

 2. Компьютерлік /электронды жүйелер бойынша жобаларды жобалау мен өңдеу.

 3. Жобалауға мақұлдау алу

55

Сипатталғандай, компьютерлік /электронды жүйелер бойынша жобаларды жобалау және өңдеу, соның ішінде: ұқсас жобалар бойынша сұлбаны өңдеу.

Жобаны қауіпсіздік талаптары және функционалды талаптары, сондай-ақ, бюджет шектеулері шеңберінде өңдеу.

Функционал - бір не бірнеше функцияға тәуелді болатын айнымалы шаманы білдіретін математикалық ұғым. Ол алғаш рет вариациялық есептеуде пайда болған. Берілген тұйық қисық сызықпен шектелген аудан, белгілі бір жол бойындағы күш өрісінің жұмысы, т.б.
Жобалық әдістеме және заң талаптарына сәйкес, аппараттық және/немесе бағдарламалық қамтамасыз ету прототипін құрастыру және тестілеу.
Әдістеме - педагогика ғылымының жеке пәндерден берілетін білім көлемі мен мазмұнын негіздеп, оны оқытудың тиімді әдістерін зерттейтін бір саласы. Тұтасынан алғандағы жас ұрпақты тәрбиелеу мен оқыту процесінің заңдылықтарын дидактика зерттейді.
Тиімді құжаттамалау және дизайнын ұсыну.

Дизайнын өзгертуге сұраныстар бойынша сәтті келіссөздер жүргізу. Қорытындыдизайн бойынша мақұлдау алу. Дизайнның соңғы техникалық тапсырмаға сәйкестігін бақылау.

Жоспарланбаған жағдайлармен жұмыс жасау.


Кеңейтілген бағдарламалық аспаптарды, ДК желілерін және БАҚ басқару интерфейсін жобалау және қолдану:

 1. Компьютердің техникалық қосымшаларын жобалауға дайындалу.

 2. Компьютердің техникалық қосымшаларының дизайнын өңдеу.

 3. Компьютердің техникалық қосымшаларының дизайны бойынша мақұлдау алу

123

Сипатталғандай, бақылау жүйесі негізінде компьютердің бағдарламаланатын логикалық контроллерін (БЛК) жобалау, соның ішінде:

Алдыңғы бағдарламалық құралдарды қолданып, БЛК кодын өңдеу және тестілеу.

Құрал (Инструмент; лат. instrumentum - құрал, қару) - 1)адам еңбегінің құралы немесе өнеркөсіптік кәсіпорын жағдайындағы жұмысқа арналған машинаның атқарушы механизмі.
Логика (гр. λογική - «талдауға құрылған», λόγος - «сөз», «сөйлем», «ойлау», «ақыл») - ойлау, оның формалары мен заңдылықтары туралы ғылым. Логика дәлелдеу мен теріске шығарудың белгілі бір әдіс-тәсілдері қаралатын ғылым теориялар жиынтығын құрайды.
БЛК қолданып, басқарудың үздіксіз циклын (ИТ сияқты) бағдарламалау және тестілеу. БЛК арасындағы мәліметтермен бөлісуге мүмкіндік беретін БЛК желісін құрастыру және тестілеу. Өнеркәсіптік желіні (жойылған кірістер мен шығыстар) құрастыру және тестілеу. Қолданыстағы БЛК-ға қолданылатын бағдарламалық қамтамасыз етуді қолдану арқылы ТМИ құрастыру. Жоспарланбаған жағдайлармен жұмыс жасау.


1   2   3   4   5   6   7   8

 • Пәндер/модульдерді оқыту циклдеріне, білімге, дағдылар мен міндеттерге қойылатын талаптар Сағат тар
 • Маңызды аспектілер 1 1

 • жүктеу 2.72 Mb.