Главная страница
Контакты

    Басты бет


Білім беру бағдарламасы ects кредиттер саны/ кредиттер саны «Ақпараттық қауіпсіздік» білім беру бағдарламасы

жүктеу 71.84 Kb.жүктеу 71.84 Kb.
бет2/2
Дата21.03.2017
өлшемі71.84 Kb.

Білім беру бағдарламасы ects кредиттер саны/ кредиттер саны «Ақпараттық қауіпсіздік» білім беру бағдарламасы


1   2
Пререквизиттері:

ZhT 5204 1-1-1-2

Постреквизиттері: MZhKR 6504
Берілген пәнді оқыту мақсаты: ақпаратты өңдеудiң жоғары өнiмдi құралдарының негiзгi архитектуралық тұжырымдамалары; таратылған (ВС ) есептеуiш жүйелерiн макроқұрылымы; функционалдық құрылым және жоғары өнiмдi есептеуiш жүйелердiң ең қызықты өнеркәсiптiк өткiзулерi.
Функционал - бір не бірнеше функцияға тәуелді болатын айнымалы шаманы білдіретін математикалық ұғым. Ол алғаш рет вариациялық есептеуде пайда болған. Берілген тұйық қисық сызықпен шектелген аудан, белгілі бір жол бойындағы күш өрісінің жұмысы, т.б.


Негізгі бөлімдер мазмұны: жоғары өнiмдi есептеуiш жүйелердiң архитектурасы және құрылымдық ұйымы, бағдарламалық қамтамасыз етудiң оптимизация әдiстерi, үлестiрiлген жадымен құрылым жасаудың жүйелерi, мамандандырылған үдеткiштердi бағдарламалаудың аспапты қаражаттары үшiн көп тасқынды бағдарламаларды түзулылықтың талдауы, қатарлас бағдарламаларды құру және сопроцессорлар

Оқыту нәтижелері: супер скалярлық процессорлардың конвейерезирлеген үшiн жоғары өнiмдi есептеуiш жүйелердi құрылымдық ұйымды архитектура туралы меңгеру;
Скаляр (лат. scalaris - баспалдақты) - әр мәні бір ғана (нақты) санмен өрнектеле алатын шама. Скаляр үлгілілері ретінде ұзындық, аудан, уақыт, масса, тығыздық, температураны, т.б. келтіруге болады. “Скаляр” терминін 1843 ж. У.
бағдарламалық қамтамасыз етудiң оптимизацияляқ әдiстерi; білуі тиіс: процессордың кэш-жадпен тиiмдi жұмыс ұйымдастыру әдiс, процессор кэш-жадқа қол жеткiзудi оңтайландыру.

5/3

(КП)


KKT2 модулі

ZHZHET 5302 «Жоғары жылдамдықты есептеу технологиялары» 1-0-2-1

Пререквизиттері:

*EZhZhU 2209 2-0-1-4

Постреквизиттері: MZhRK 5504
Берілген пәнді оқыту мақсаты: қазіргі жоғарғы жылдамдықты есептеуіш жүйелердің архитектурасын құруының негізгі қағидаларын оқу, жеке құрылғыларды және енгізу үрдісі кезінде ақпарттарды өңдеу және нәтижелеу.

Негізгі бөлімдер мазмұны: жоғарыжылдамдықты жүйелерді құрудың негізгі есептері және олардық жылдамдықтарын көтеру.

Оқыту нәтижелері: ЭЕМ желілерінің және компьютерлік жүйелерді ұйымдастыру және құру қағидаларын түсіне білу; базалық анықтамаларды және түсініктерді білу; алынған білімді қолдану және есептеуіш машиналардың таңдауын дәлелдеу.
5/3

(КП)


ZhZhAK 5 модулі

AZhZT 5303 «Автоматтандырылған жобалаудың заманауи технологиялары»

1-1-1-1

Пререквизиттері: BKЕZHZAK 5203 1-0-2-1

Постреквизиттері: MZhKR 6504
Берілген пәнді оқыту мақсаты әдiстемелiк негiздерге үйрету және жеке компьютерлiк жүйелердiң жасауы бойымен инженерлiк жұмыстар түрлерiн орындаудың дағдыларын алу.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Жобалау процесiнің құрылымы. Жүйелi орталар және сапр программалық-әдiстемелiк кешені. AutoCad 2010-шi кешенiмен пайдаланудың негiзгi операцияларын игеру.

Оқыту нәтижелері: магистрант білуі тиiс: компьютерлiк жүйелердi жобалаудың әдiстемелiк ұстанымдарын; бiлу: қазiргi сапрларды қолданумен КС жасау бойымен жобалық операцияларды жеке түрлердi орындау.

5/3

(КП)


AKKT 3 модулі

K 5303 «Криптология» 1-0-2-1

Пререквизиттері: *AKN 3221 1-0-2-5

Постреквизиттері: MZhRK 5504
Берілген пәнді оқыту мақсаты: эксплуатацияны жобалау үшін қажетті құрылымның теориялық негізі және ақпаратты қорғау жейсін тәжірибеде қолдану аймағында білім алу.
Ақпарат Ақпарат (лат. informatio - түсіндіру, мазмұндау) ұғымы күнделікті өмірден бастап техникалық салада пайдаланылатын көп мағыналы ұғым. Жалпы алғанда бұл ұғым шектеу, байланыс, бақылау, форма, инструкция, білiм, мағына, құрылым, бейнелеу, сезіну тағы басқа ұғымдармен тығыз байланысты.


Негізгі бөлімдер мазмұны: компьютерлік жүйедегі және желідегі қауіптердің жіктелуі; криптографированиенің стантарттары; симметриялық және ассиметриялық криптожүйелер.
Симметрия (гр. symmetrіa - мөлшерлес) - Жиі кездесетін математикалық ұғымдардың бірі, центрге немесе өс жазықтығын қатысты алғанда бірдей пішінді.фигуралардың орналасуы.


Оқыту нәтижелері: қорғау әдістері және құралдары туралы білу. Ақпаратты қорғау объектілерін және олардың жіктелуін білу; бағдарламалық қамтаманың ақпараттық қауіпсіздіктерін құру барысында ұқыпты болу.
5/3

(КП)


ZhZhAK 5 модулі

AKZhUT 5304 «Ақпаратты қорғау жүйесін ұйымдастыру мен теориясы»

1-1-1-1

Пререквизиттері: BKЕZHZAK 5203 1-0-2-1

Постреквизиттері: MZhKR 6504
Берілген пәнді оқыту мақсаты қазiргi әдiстердi зерттеу және компьютерлiк жүйелердегi ақпараты қорғаныс құралдарыy оқыту.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Ақпарат қорғаудың методологиялық базисының теориялық негiздері. Ақпаратты өңдеу жүйелердiң осалдылығы. Ақпарат қорғау жүйе құрылымының тағайындалуы.

Оқыту нәтижелері: магистрант: білуі тиiс: компьютер желiлерiндегi ақпарат қорғаудың жүйелерiнің қауiпсiздiк стандарттары, негiзгi крифтографиялық үлгiлер, шифрлау, аутентификация, талаптың алгоритмдары; бiлу: келесi аспектiлердегi қауiпсiздiк саясатын: ұйымдастыру, техникалық, бағдарламалық өңдеу.

5/3

(КП)


AKKT 3 модулі

BE 5304 Бұлтты есептеу 1-0-2-1

Пререквизиттері: *AKKKUB 3217 1-0-2-6

Постреквизиттері: MZhRK 5504
Берілген пәнді оқыту мақсаты: Магистранттарға бұлтты есептеу технологиясы бойынша теориялық және тәжірибелік білімді қажетті деңгейде меңгерту, қазіргі бизнесте бұлтты технологияның жүзеге асыру жетістіктерін жеткізу.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Виртуализация. Сервистер. Дамудың негізгі бағыттары. Бұлтты емептеудің кемшіліктері мен жетістіктері. Бұлттық есептеу технологиясы.

Оқыту нәтижелері: Бұлттық жүйеде бағдарламалық қамтама құру, қосымшаны құру үшін жүйелік әкімшілдендіру.


АЕЖ кафедра меңгерушісі А.Ж. Амиров
АТҚ кафедра меңгерушісі М.М. Коккоз
1   2

 • Негізгі бөлімдер мазмұны
 • Оқыту нәтижелері: супер скалярлық
 • KKT2 модулі ZHZHET 5302 «Жоғары жылдамдықты есептеу технологиялары» 1-0-2-1 Пререквизиттері: *EZhZhU 2209 2-0-1-4
 • ZhZhAK 5 модулі AZhZT 5303 «Автоматтандырылған жобалаудың заманауи технологиялары» 1-1-1-1 Пререквизиттері: BKЕZHZAK 5203 1-0-2-1
 • AKKT 3 модулі K 5303 «Криптология» 1-0-2-1 Пререквизиттері: *AKN 3221 1-0-2-5 Постреквизиттері: MZhRK 5504
 • ZhZhAK 5 модулі AKZhUT 5304 «Ақпаратты қорғау жүйесін ұйымдастыру мен теориясы» 1-1-1-1 Пререквизиттері: BKЕZHZAK 5203 1-0-2-1
 • AKKT 3 модулі BE 5304 Бұлтты есептеу 1-0-2-1 Пререквизиттері: *AKKKUB 3217 1-0-2-6 Постреквизиттері: MZhRK 5504
 • Негізгі бөлімдер мазмұны
 • Оқыту нәтижелері
 • АТҚ кафедра меңгерушісі М.М. Коккоз

 • жүктеу 71.84 Kb.