Главная страница
Контакты

    Басты бет


Білім беру бағдарламасы ects кредиттер саны/ кредиттер саны «Ақпараттық қауіпсіздік» білім беру бағдарламасы

жүктеу 71.84 Kb.жүктеу 71.84 Kb.
бет1/2
Дата21.03.2017
өлшемі71.84 Kb.

Білім беру бағдарламасы ects кредиттер саны/ кредиттер саны «Ақпараттық қауіпсіздік» білім беру бағдарламасы


  1   2Келісілді

«EPAM Қазақстан» директоры

_______________ Качалов В.Б.

«____»___________2016 ж.
Келісілді

МТУ «Кварц» ЖШС директоры

_____________ Сафарян В.Н.

«_____» __________2016 ж.

6M070400 "Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету" мамандығы

(1 жыл)
п/п

Элективтік пәндер тізімі

ECTS кредиттер саны/

кредиттер саны

«Компьютерлік жүйелер»


білім беру бағдарламасы

ECTS кредиттер саны/

кредиттер саны

«Ақпараттық қауіпсіздік»


білім беру бағдарламасы

1

2

3

4

5
5/3

(БП)


Baz 1 модулі

ZhT 5204 «Желілік технологиялар» 1-1-1-1

Пререквизиттер: ZhOEZh 5302 1-1-1-1

Постреквизиттер: TET 5301 1-1-1-2
Берілген пәнді оқыту мақсаты: магистранттарға желілік технологиялардың архитектурасын және оның жұмыс принциптары туралы, олардың жобалауы негiздерiн басқару әдiстері және желiлердi талдау туралы  жүйеленген мәлiметтер беру.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Желілік технологиялардың негізі. Компьютерлік желілердің архитектурасы.
Компьютер (ағылш. computer - «есептегіш»), ЭЕМ (электрондық есептеуіш машина) - есептеулерді жүргізуге, және ақпаратты алдын ала белгіленген алгоритм бойынша қабылдау, қайта өңдеу, сақтау және нәтиже шығару үшін арналған машина.
Стандартты жергілікті желілер технологиясы. Ғаламдық желiлер. Жылжымалы байланысты жүйе. Виртуалды желілір. Аралық желіге арақашықтық қолжетім. Желiлердегi әкiмшiлiк ету және маршрутизация. Желiлердi басқару жүйелерiнiң архитектурасы.

Оқыту нәтижелері: компьютер желiлерiнiң архитектурасы туралы; желілік технологиялардың, хаттамалардың және операциондық жүйенің дамуы мәселелері туралы. Компьютер желiлерiнiң архитектурасын жергiлiктi жүйелердңi негiзгi және жоғары жылдамдықты технологиялары, ғаламдық желiлер түсінігі.

5/3

(БП)


Baz 1 Модулі

BKЕZHZAK 5204 «Бағдарламалық қамтамасыз етуді жобалаудың заманауи әдістері мен құралдары» 1-0-2-1

Пререквизиттері: *BT 2304 1-1-2-3

Постреквизиттері: MZhRK 5504
Берілген пәнді оқыту мақсаты: магистранттарға бағдарламалық жүйлерді жобалаудың әдістері, тілдері және құралдары туралы білім беру.
Білім беру Білім беру - тиісті оқу орны арқылы ғылыми мағлұмат беріп, адамның танымын, білімін, дағдысын, дүниеге көзқарасын жетілдіру процесі; қоғам мүшелерінің мәдениетін дамытудың негізгі шарты; мақсаты - қоғам мүшелерінің адамгершілік, интектуалды, мәдени дамуында және олардың денесінің дамуында, кәсіптік біліктілігінде жоғары деңгейге қол жеткізу болып табылатын тәрбие мен оқытудың үздіксіз процесі; жүйеге келтірілген білім, іскерлік дағды және ойлау тәсілдері көлемін меңгеру процесі мен нәтижесі. Білімділіктің басты өлшемі - білімнің жүйелілігі, ойлаудың жүйелілігі мен логикалылығы.


Негізгі бөлімдер мазмұны: UML деректердің модельдеу тілін оқыту, StarUML CASE құралдарын қолдану, MS Access, MS SQL Server, SQLite деректер қорларын қолдану, C#, XHTML, CSS, PHP, JavaScript тілдерін қолдану.

Оқыту нәтижелері: Таныс болу: бағдарламалық жобаларды құру мен орындау ерекшеліктерімен, деректерді модельдеу тілдерімен. Білу: объектіге бағыттталған C# тілін, SQL сұраныстар тілін.Істей білу: программалаудың құрылымдық және объектіге бағытталған әдістемелердің талаптарына сай C# тілінде программалар құру.
Бағыттау (орыс. наведение) - күштерге (сүңгуір қайықтарға, авиациялык ұшу аппараттарына) немесе қаруға (ракеталарға) козғалыс параметрлері (бағыт, жылдамдық, биіктік жөне т.б.) арқылы берілетін басқару тәсілі.
Жоба - жасалуға, қайта құрылуға, қалпына келтірілуге, салынуға тиісті кәсіпорындар мен ғимараттардың, қондырғылар мен жабдықтардың, аппараттардың, т.б. макеттері, есептеулері және принципті дәлелдері көрсетілген техникалық құжаттар жиынтығы.
JavaScript JavaScript (/ˈdʒɑːvɑːˌskrɪpt/) - объектіге бағытталған скрипттік (немесе сценарийлер) бағдарламалау тілі. ECMAScript тілінің диалекті болып табылады. ECMA-262 спецификациясының Conformance бөліміне сәйкес ECMAScript спецификациясының жүзеге асқан өнімі.
Құрал (Инструмент; лат. instrumentum - құрал, қару) - 1)адам еңбегінің құралы немесе өнеркөсіптік кәсіпорын жағдайындағы жұмысқа арналған машинаның атқарушы механизмі.
Құрылым (лат. structura - түзіліс, орналасу, тәртіп) - объектінің тұтастығын, тепе-теңдігі мен негізгі қасиеттерінің сақталуын қамтамасыз ететін байланыстар мен қатынастар жиынтығы. Құрылым жүйе және элемент ұғымдарымен тығыз байланысты.
Практикалық тәжірибелер алу: диаграммалар негізінде программа кодын құрастыру.
5/3

(КП)


TEZh 2 модулі

ZhOEZh 5302 «Жоғарғы өндірісті есептеу жүйелері» 1-1-1-1

  1   2

  • «Компьютерлік жүйелер»

  • жүктеу 71.84 Kb.