Главная страница
Контакты

    Басты бет


Білім беру бағдарламасы «Ақпараттық қауіпсіздендіру»

жүктеу 425.45 Kb.жүктеу 425.45 Kb.
бет2/2
Дата22.03.2017
өлшемі425.45 Kb.

Білім беру бағдарламасы «Ақпараттық қауіпсіздендіру»


1   2

Постреквизиттері:

MT 4308 1-0-2-7

3DPM 4222 1-1-1-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: Үш өлшемді графикалық құралдармен үш өлшемді суреттер, анимациялық фильмдер жасаудағы студенттердің теориялық және практикалық білімді игеруі.

Негізгі бөлімдердің мазмұны: Объектілерді модельдеу негіздері. Модификаторларды қолдану арқылы геометриялық модельдеу. Құрылымдық және полигоналдық объектілер.
Геометрия (көне грекше: γεωμετρία; көне грекше: γῆ - жер и көне грекше: μετρέω - «өлшеу») - математиканың кеңістіктік пішіндер (формалар) мен қатынастарды, сондай-ақ, оларға ұқсас басқа да пішіндер мен қатынастарды зерттейтін саласы.
Құрылым (лат. structura - түзіліс, орналасу, тәртіп) - объектінің тұтастығын, тепе-теңдігі мен негізгі қасиеттерінің сақталуын қамтамасыз ететін байланыстар мен қатынастар жиынтығы. Құрылым жүйе және элемент ұғымдарымен тығыз байланысты.
Жарықтандыру, жарық көзі және көлеңке.
Жарықтандыру - бір жарықтандыру беті арқылы өтетін, люкспен өлшенетін сәуле ағыны. Бұрын фотон (1 фотон - Ю4 лк) бірлігі колданылған.
Камераларды қолдану.

Оқыту нәтижелері:жалпы білуі керек үш өлшемді графикалық құралдармен үш өлшемді суреттер, анимациялық фильмдер жасау.

AKTN 23 модулі

AKZhBAK 3216

«Ақпаратты қорғау жүйелерін бағдарламалық және аппаратық қамтамасыз ету» 1-0-2-6

Пререквизиттері:

AKN 3215 1-0-2-5

Постреквизиттері:

AKZhS 4221 1-1-1-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: Ақпаратты қорғауды басқарудың әдістер мен құралдарын зерттеу, Ақпаратты қорғауды басқару жүйесін жетiлдiруге, өткiзуге, пайдалануға, талдауға арналған негізгі тәсілдерді зерттеу

Негізгі бөлімдердің мазмұны: Деректер қорындағы ақпаратты қорғау.
Құрал (Инструмент; лат. instrumentum - құрал, қару) - 1)адам еңбегінің құралы немесе өнеркөсіптік кәсіпорын жағдайындағы жұмысқа арналған машинаның атқарушы механизмі.
Есептеу жүйесі мен торындағы ақпаратты қорғау. Бағдарламамлар мен мәліметтердің қауіпсіздігі. Заманауи оперециялық жүйелердегі қауіпсіздіктің ішкі жүйесі.

Оқыту нәтижелері: жалпы білуі керек қауіпсіздік жүйесін жобалауда берілген білімді пайдалану.5/3

WКА 24 модулі

DB 3217 «Деректер базалары» 1-0-2-6

Пререквизиттері:

ABN 1206 1-1-2-2

BT 2303 1-1-2-3

Постреквизиттері;

AZhZhA 4309 1-0-2-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: деректер базаларын құру және олардың қызмет ету аймағындағы терең теориялық білім және тәжірибені қамтамасыз ету.

Негізгі бөлімдер мазмұны: ДҚ кіріспе. ДҚ басқару жүйесі. Деректер модельдері. Транзакцияларды басқару. SQL тілі. ДҚ архитектуралары. Деректер қоймалары. ДҚ жобалау. Деректер базаларының ақпараттық қауіпсіздігі. MS SQL Server 2008 ДББЖ-і. Қолданбалы клиенттік қосымшаны құру.

Оқыту нәтижелері: жалпы білуі керек ДҚ қызмет ету негіздері және ДҚ басқару жүйелері туралы түсінікке ие болуа. ДҚ құру бойынша жұмыстарды орындауда және ДҚ қолданбалық интерфейсін бағдарламалауда практикалық дағдыларды меңгеру

WКА 24 модулі

KZhI 3217 «Компьютерлік жүйелер интерфейстері» 1-0-2-6

Пререквизиттері:

OOZhK 2210 1-0-2-4

BOK 3302 1-0-1-5

Постреквизиттері:

I-T 4308 1-0-2-7
Берілген пәнді оқыту мақсаты: студенттерде интерфейс туралы негізгі ұғымның қалыптасуы, теориялық және практикалық бағытымен таныстыру, алгоритмдау міндеттері негіздерін оқыту, қолданбалы бағдарламалардың интерфейсін және тиімді алгоритмдерін құрастыру.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Интерфейс түрлері. Қолданбалы және пакетті интерфейстер. Компьютерлік жүйелердің интерфейсін құру облысындағы

заманауи үрдістері.

Оқыту нәтижелері: жалпы білуі керек берілген білімді әр түрлі қолданбалы бағдарламаларды құруда пайдалану.5/3

WКА 24 модулі

W-В 3218 «WEB-бағдарламалау» 1-0-2-6

Пререквизиттері:

OOZhK 2210 1-0-2-4

ABN 1206 1-1-2-2

Постреквизиттері:

MT 4308 1-0-2-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: технологияларды, ұйымдастыру ұстанымдарын, және Интернетті функциялауды меңгеру, үстемені жобалау әдісімен оқыту үшін Интернет ортасында қолдану.
Интернет Интернет (оқылуы [интэрнэ́т]; ағылш. Internet - International Network) - компьютерлік серверлердің бүкіләлемдік желісі.


Heгізі бөлімдер мазмұны: HTML-документтерін динамикалық генерациялау. CGI-скриптері туралы түсінік. PHP. Дерекқорларды қолдану.

Java технологиясы : үстемелер, апплеттер және скриптер. Жағдайларды (событий) өңдеу. Тілдің мүмкіншіліктері.Оқыту нәтижелері: жалпы білуі керек web-парақшаларды жасау үшін нысанаға-бағытталған технологияларды қолдану.

WКА 24 модулі

W-В 3218 «WEB-бағдарламалдау» 1-0-2-6

Пререквизиттері:

OOZhK 2210 1-0-2-4

ABN 1206 1-1-2-2

Постреквизиттері:

I-T 4308 1-0-2-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: технологияларды, ұйымдастыру ұстанымдарын, және Интернетті функциялауды меңгеру, үстемені жобалау әдісімен оқыту үшін Интернет ортасында қолдану.

Heгізі бөлімдер мазмұны: HTML-документтерін динамикалық генерациялау. CGI-скриптері туралы түсінік. PHP. Дерекқорларды қолдану.

Java технологиясы : үстемелер, апплеттер және скриптер. Жағдайларды (событий) өңдеу. Тілдің мүмкіншіліктері.Оқыту нәтижелері: жалпы білуі керек web-парақшаларды жасау үшін нысанаға-бағытталған технологияларды қолдану.5/3

М 25 модулі

AZhZhMKE 3219 «АЖЖ математикалық қамтамасыз ету» 1-0-2-5

Пререквизиттері:

MT 1204 1-2-0-2

DM 2207 1-1-1-3

Постреквизиттері:

ZhKM 3220 1-0-2-6

Берілген пәнді оқыту мақсаты: Студенттерде автоматтандырылған жобалаудың есептерін шешуге арналған алгоритмдер, әдістерді қолданумен байланысқан кәсіби құзырет қалыптастыру.

Heгізі бөлімдер мазмұны: Кестелер мен құрылымдарда жүріп жатқан процесстердің теориясы. Автоматтандырылған жүйелердің құрылымы мен олардың құрама бөлшектердің, және де математикалық модельдердің, кестелердің синтезі мен саралауының әдістері.
Математикалық модель (Математическая модель; matemathical simulation) - объектінің қызметі мен құрылымын сипаттайтын математикалық тәуелділіктер жүйесі, яғни математикалық формулалар мен тендеулер арқылы өрнектелетін объектілердің математикалық сипаттамалары.
Кестелер мен құрылымдарды сипаттайтын теңдеулер жүйесінің сандық шешуінің математикалық әдістері мен алгоритмдері.

Оқыту нәтижелері: жалпы білуі керек математикалық модуль туралы түсінік алу, берілген білімді АЖЖ-дың жобалануында пайдалану.

AKKUK 25 модулі

AKKUK 3219 «Ақпаратты қорғауды құқықтық және ұйымдық қамтамасыз ету»

1-0-2-5

Пререквизиттері:

KN 2109 1-0-0-3

Постреквизиттері:

AKZhZh 4309 1-0-2-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: құқықтық аспект пен ақпаратты қорғауды құру мен басқару мәселесін қарастыру.

Heгізі бөлімдер мазмұны: Қорғалатын ақпараттың түрлері. Мемлекеттік құпияның қорғалу жүйесі.
Мемлекет - белгілі бір аумаққа иелік етіп, сол жердегі халықтың еркін дамуына мүмкіндік беретін, қоғам табиғатынан туындайтын ортақ істерді атқаруға қажетті басқарудың жоғарғы дәрежеде ұйымдасқан жүйесі, саяси билік ұйымы.
Мемлекеттік құпияның қорғалуының құқықтық режимі. Ақпаратты қорғау облысында лицензиялану мен сертификациялану. Техникалық амалдардың қолдануы арқылы ақпаратты қорғау дың құқықтық негіздері. Зияттық меншікті қорғау.

Оқыту нәтижелері: жалпы білуі керек қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы үшін көкейкесті ақпаратты қорғау жүйесін басқару туралы түсінік алу.5/3

M 25 модулі

ZhKM 3220 «Жүйелер мен кешендерді модельдеу» 1-0-2-6

Пререквизиттері:

МТ 1204 1-2-0-2

DM 2207 1-1-1-3

Постреквизиттері:

AZhZhA 4309 1-0-2-7

Берілген пэнді оқыту мақсаты: жүйелер мен ӘЕМ торларының ерекшеліктерін, жеке құрылғылардың құрылуы мен олардың енгізу кезіндегі өзара байланысын, жөндеу және мәлімет енгізу, болашақ мамнды инженерлік ойлауға үйрету, ғылыми және ізденіс әдебиеттерін, әдістемелік оқулықтарды, электрондық кітаптарды, т.б.
Инженер - инженерлік іспен айналысатын, ғылыми білімін, математиканы және өнертапқыштығын қолданып, техникалық, қоғамдық және коммерциялық проблемалардың шешімін табумен айналысатын маман. Инженерлер материалдарды (заттар), құрылымдарды және жүйелерді олардың тиімділігі, заңға сәйкестігі, қауіпсіздік мәселесі және бағасы себепті туындайтын шектеулерді ескере отырып жобалайды.
Әдістеме - педагогика ғылымының жеке пәндерден берілетін білім көлемі мен мазмұнын негіздеп, оны оқытудың тиімді әдістерін зерттейтін бір саласы. Тұтасынан алғандағы жас ұрпақты тәрбиелеу мен оқыту процесінің заңдылықтарын дидактика зерттейді.
Кітап (араб.: ‎ – жазба) - мерзімсіз баспасөз басылымы; көркем-әдеби, қоғамдық-саяси, ғылыми-практикалық мазмұндағы туынды.
пайдаланып, өзіндік жұмысқа бейімдеу мақсатын алға қояды.


Heriзri бөлімдер мазмуны: Жүйелерді моделдеу мәселелерінің қазіргі жағдайы автоматтандырыл-ған жобалаудың интегралдық технологиялары, күрделі жүйелерді моделдеудің блокты-иерархиялық жолы. Микромоделдеу. Макромоделдеу. Метамоделдеу. Техникалық жүй-елердің математикалық моделдерді алудың жалпыланған әдісі.

Оқыту нәтижелері: жалпы білуі керек объектіні жобалауда алған білімін қолдану.

AKKUK 25 модулі

AKKKUB 3220 «Ақпарат қауіпсіздігі мен қорғау қызметін ұйымдастыру және басқару» 1-0-2-6

Пререквизиттері:

Inf 1102 1-0-2-1

Постреквизиттері:

AKZhZh 4309 1-0-2-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуді ұйымдастыру сұрақтарын талдау.

Heгізі бөлімдер мазмұны: Ақпаратты қорғау жүйесіндегі қауіпсіздік қызметінің орны мен рөлі. Қауіпсіздік қызметінің құрылымы мен штаты. Қызметкерлердің еңбегін іріктеу, орналастыру, оқыту және ұйымдастыру

Оқыту нәтижелері: жалпы білуі керек қауіптің негізгі түрлері мен ақпараттық қауіпсіздіктің қорғау әдістері мен ұйымдастырылу тәсілдері туралы түсінік алу.
Қызметкер, жұмыскер - жұмысты еңбек шарты (келісімшарт) негізінде орындаушы, кәсіпорынның, ұйымның, мекеменің ішкі еңбек тәртібіне бағынушы адам. Еңбек заңнамасына сәйкес азаматтық-құқықтық шарттардың кез келгені бойынша (мердігерлік шарт, тапсырма, авторлық шарт бойынша) жұмыс атқарушы адам қызметкер болып саналмайды.
5/3

GZh 26 модулі

2DKG 4221 «2D Компьютерлік графика» 1-1-1-7

Пререквизиттері:

VRG 3212 1-1-2-5

Берілген пәнді оқыту мақсаты: Параметрлі модельдеудің негізгі қарастырылған аспектілері, параметрлі геометриялық модельдер жасау тәсілі, параметрлі геометриялық объектілерді есептеу,сызбаларды конструкторлы параметрлеу мәселелері,сонымен бірге бағдарламалық өнімдер CAD/CAM жүйесі.

Heriзri бөлімдер мазмұны: Растрлік графика. Растрлік графика форматтары. Векторлік графика ерекшеліктері. Фрактальді графика. Қатты модельдерді әртүрлі жолмен құрастыру. AutoCAD-пен танысу.

Оқыту нәтижелері: жалпы білуі керек AutoCAD ортасындағы екілік объектілі жобалауға практикалық машықтандыру және түсінік қалыптасуы.

ST 26 модулі

AKZhS 4221 «Ақпаратты қорғау жүйелерінің сенімділігі» 1-1-1-7

Пререквизиттері:

AKKKUB 3220 1-0-2-6

AKZhBAK 3216 1-0-2-6

Берілген пәнді оқыту мақсаты: теориялық сенімділікті негізгі сапа көрсеткіші ретінде жүргізу.

Heriзri бөлімдер мазмұны: жүйе күйінің анализі, жүйенің средства и методы контроля состояния; стратегияларды және жұмысқабілеттілікті жүйелік қамтамасыз ету; техникалық күйдің диагностикалық параметрі.

Оқыту нәтижелері: жалпы білуі керек сенімділік теориясын базалық түсінігін оқып білу.
Диагностика (техникалық) - техникалық ақауларды іздестіруге жөне анықтауға арналған теория, әдістер және жабдықтар туралы ілім.
Сенімділік - компьютердегі белгілі бір қызмет атқаратын блоктың берілген уақыт кезеңі ішінде нақты жағдайда талап етілген жұмысты орындау қабілеті. Құрылғының тоқтаусыз жұмыс істеу мүмкіндігі, оның орташа тоқтамай жұмыс істеу уақыты, істен шыққан жағдайда қайта қалпына келтірудің орташа уақыты сенімділік көрсеткіштеріне жатады.
5/3

GZh 26 модулі

3DPM 4222 «3D Параметрлік модельдеу» 1-1-1-7

Пререквизиттері:

VRG 3212 1-1-2-5

3-OGZhA 3216 1-0-2-6

Берілген пәнді оқыту мақсаты: студеттерде механика жайлы түсінік, ұсыныстар туралы әдістер, ережелер және есептеу мен құрастыру қағидаларын қалыптастыру. оңтайлы материалдар, формалар, пішіндер, нақтылық деңгейі, бұдыр беттер, сонымен қатар дайындау, жинау, бөлшектер мен машинаның жинақтайтын бірліктерін пайдалану шарттарын таңдау барысында тиімді шешім қабылдау.
ДЕҢГЕЙ (Уровень; layer, level) - абстракциялы дерексіздік дәреже; иерархиялық құрылым қабаты; осы желімен орындалатын белгілі бір мәселелер кешенін сипаттайтын есептеуіш желі қүрылымының логикалық қабаты,


Heriзri бөлімдер мазмұны: Геомертиялық модельденген параметрлерді құру әдістері. Конструкторлық сызбаларды параметрлеу мәселелері. CAD жүйесіндегі жұмыс. 3D MAX жүйесімен танысу.

Оқыту нәтижелері: жалпы білуі керек геомертиялық объектілер, сызбалар параметрлері жайлы түсінік болу, 3D MAX жүйесінде объект құру.

AKKUK 26

BKT 4222 «БҚ тестілеу» 1-1-1-7

Пререквизиттері:

ABN 1206 1-1-2-2

BOK 3302 1-0-1-5

Берілген пәнді оқыту мақсаты: студенттердің программалық қамтамасыз ету тестiлеуiнiң әдiстерiнiң негiзгi түрлерiнің танысу.

Heriзri бөлімдер мазмұны: БҚ бойынша құрылымдық тестiлеу. БҚ бойынша функционалдық тестiлеу. БҚ бойынша тестiлеудiң процесiн ұйымдастыру. Объект-бағдарланған тестiлеу (ООТ).

Оқыту нәтижелері: жалпы білуі керек бағдарламалық өнiмдердi талқылаудың дербес тестiлеуі, БҚ тестiлеуi туралы білу.Бейіндік пәндер циклі6/4

TKEA 29 модулі

ВT 2303 «Бағдарламалау технологиясы» 1-1-2-4

Пререквизиттері:

ABN 1206 1-1-2-2

Постреквизиттері:

ZhKM 3220 1-0-2-6

AZhZhA 4309 1-1-1-7
Берілген пэнді оқыту мақсаты: теориялық негіздер мен заманауи анализдеудің ақпараттық технологиясымен танысу, бағдарламалалық қамтамасыз етуді өңдеу мен жобалау.

Негізгі бөлімдер мазмұны: алгоритмдік тұжырымдама және модельдер.

Функциялық декомпозиция. Бағдарламаның сапасының өлшемдері. Программалаудың стилінің элементтері. Отладка және тестілеу. Объектілі бағытталған тәсілдің негіздері.

Бағыттау (орыс. наведение) - күштерге (сүңгуір қайықтарға, авиациялык ұшу аппараттарына) немесе қаруға (ракеталарға) козғалыс параметрлері (бағыт, жылдамдық, биіктік жөне т.б.) арқылы берілетін басқару тәсілі.
Объектілі құрылымдық жүйесінің(UML) модельдеу және жобалау негіздері.Оқыту нәтижелері: жалпы білуі керек жобалай алу және бағдарламалық қамтамасыздандырудың түрлі көрінісінің объектілі бағытталған тәсілдің негіздері..

TKEA 29 модулі

ВT 2303 «Бағдарламалау технологиясы» 1-1-2-4

Пререквизиттері:

ABN 1206 1-1-2-2

Постреквизиттері:

AKKKUB 3220 1-0-2-6

AKZhZh 4309 1-1-1-7
Берілген пәнді оқыту мақсаты: теориялық негіздер мен заманауи анализдеудің ақпараттық технологиясымен танысу, бағдарламалалық қамтамасыз етуді өңдеу мен жобалау.

Негізгі бөлімдер мазмұны: алгоритмдік тұжырымдама және модельдер.

Функциялық декомпозиция. Бағдарламаның сапасының өлшемдері. Программалаудың стилінің элементтері. Отладка және тестілеу. Объектілі бағытталған тәсілдің негіздері. Объектілі құрылымдық жүйесінің(UML) модельдеу және жобалау негіздері.Оқыту нәтижелері: жалпы білуі керек жобалай алу және бағдарламалық қамтамасыздандырудың түрлі көрінісінің объектілі бағытталған тәсілдің негіздері...6/4

TKEA 29 модулі

MKBA 2304 «Мәліметтер құрылымы және бағдарламаларды әзірлеу процестері» 1-1-2-4

Пререквизиттері:

ABN 1206 1-1-2-2

Постреквизиттері:

ZhKM 3220 1-0-2-6

AZhZhA 4309 1-1-1-7
Берілген пэнді оқыту мақсаты: есептеу жүйенің метрикалық қағидасының оқытылуы жобалау есеперін есептеуші кешендерге, жүйелерге және желіге қолдану мақсатында.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Құрылым түрлері және есептеу жүйесінің мысалдары.Есептеуіш жүйедегі және желідегі ақпаратты қорғау және қауіпсіздігі.

ЛВС конфигурациясын жобалауОқыту нәтижелері: жалпы білуі керек ӘЕМ құраушыларының құрылысы және функционалдау.

TKEA 29 модулі

MKBA 2304 «Мәліметтер құрылымы және бағдарламаларды әзірлеу процестері» 1-1-2-4

Пререквизиттері:

ABN 1206 1-1-2-2

Постреквизиттері:

AKKKUB 3220 1-0-2-6

AKZhZh 4309 1-1-1-7
Берілген пэнді оқыту мақсаты: есептеу жүйенің метрикалық қағидасының оқытылуы жобалау есеперін есептеуші кешендерге, жүйелерге және желіге қолдану мақсатында.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Құрылым түрлері және есептеу жүйесінің мысалдары.Есептеуіш жүйедегі және желідегі ақпаратты қорғау және қауіпсіздігі.

ЛВС конфигурациясын жобалауОқыту нәтижелері: жалпы білуі керек ӘЕМ құраушыларының құрылысы және функционалдау.6/4

ZhD 30 модулі

ZhOD 3305 «Жарнама өнімнің дизайны» 1-1-2-5

Пререквизиттері:

VRG 3212 1-1-2-5

Постреквизиттері:

MT 4308 1-0-2-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: фирмалық стиль әдістерін үйрену, логотип, іскерлік құжаттар, баспа өнімдері, сыртқы және видео жарнама сияқты фирмалық стильдің негізгі компоненттерін өңдеу, сондай-ақ журнал үлгісін беттеу сияқты баспа өнімін құру.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Жарнама тарихы.
Жарнама, реклама (франц. reclame, лат. reclamo - жар саламын) - тауарлардың, қызмет көрсетудің тұтынушылық қасиеті туралы ақпарат беру және оған деген сұранысты көбейту мақсатында таратылатын хабарлама; белгілі бір адамдар, ұйымдар, әдебиет пен өнер шығармалары туралы хабар таратып, оларды әйгілеу.
Нейминг. Логотип типтері. Слоган. Іскерлік құжаттар. Баспа жарнамасы. Сыртқы жарнама. Сувенирлі өнім. Беттеу. Рубрикациялау. Баспаға дейінгі дайындық. Брошюралық жұмыстар.


Оқыту нәтижелері: жалпы білуі керек алынған білімді объект дизайнын жобалауда қолдану.

AZhMB 30 модулі

AZhK 3305 «Ақпараттық жүйелер құрылым» 1-1-2-5

Пререквизиттері:

EZhZhN 2209 2-0-1-4

Постреквизиттері:

AKZhBAK 3216 1-0-2-6

Берілген пәнді оқыту мақсаты: ақпараттық ашық жүйелердің құрастыру негіздері, архитектура, ақпараттық жүйенің моделі мен ресурстары, ақпараттық жүйені құрайтын негізгі бөлщектер, жүйе үшiн толық принциптi мәндер негiзi.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Ақпараттық жүйе және құрылысының классификациясы. Аппараттық заттар және ақпараттық жүйе пішіні. Архитектура ақпараттық жүйенің базалық моделі. Ақпараттық жүйелердi жобалау процесiнің ортақ сипаттамалары.

Оқыту нәтижелері: жалпы білуі керек ақпараттық жүйе моделі; ақпараттық жүйе архитектураның зерттемесiн еншiлену.5/3

ZhD 30 модулі

BOD 3306 «Баспа өнімнің дизайны» 1-1-1-6

Пререквизиттері:

VRG 3212 1-1-2-5

Постреквизиттері:

MT 4308 1-0-2-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: Баспа өнімдерін құрастырудың тәсілдерін, журнал макетінің беттеуін үйрену.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Баспа жарнамалар. Беттеу. Рубрикация. Баспаға дейінгі дайындық.Түптеу жұмыстары.

Оқыту нәтижелері: жалпы білуі керек баспа өнімдер туралы хабардар болу, баспа өнімдерін құрастырудан тәжірибие алу, журналдың макетін өз бетінше беттей алу.

AZhMB 30 модулі

DB 3306 «Деректер базалары» 1-1-1-6

Пререквизиттері:

ABN 1206 1-1-2-2

Постреквизиттері;

AKZhZh 4309 1-0-2-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: деректер базаларын құру және олардың қызмет ету аймағындағы терең теориялық білім және тәжірибені қамтамасыз ету.

Негізгі бөлімдер мазмұны: ДҚ кіріспе. ДҚ басқару жүйесі. Деректер модельдері. Транзакцияларды басқару. SQL тілі. ДҚ архитектуралары. Деректер қоймалары. ДҚ жобалау. Деректер базаларының ақпараттық қауіпсіздігі. MS SQL Server 2008 ДББЖ-і. Қолданбалы клиенттік қосымшаны құру.

Оқыту нәтижелері: жалпы білуі керек ДҚ қызмет ету негіздері және ДҚ басқару жүйелері туралы түсінікке ие болуа. ДҚ құру бойынша жұмыстарды орындауда және ДҚ қолданбалық интерфейсін бағдарламалауда практикалық дағдыларды меңгеру5/3

KZh 31 модулі

KZh 3307 «Компьютерлік желілер» 2-0-1-6

Пререквизиттері:

EZhZhN 2209 2-0-1-4

Берілген пәнді оқыту мақсаты: заманауи компьютерлік желілердің архитектірасы мен технологияларының негізгі бөлімдерін игеру барысында білім негіздері мен практикалық икемді алу.

Негізгі бөлімдер мазмұны: жергілікті және глобалды желілер. Желілерді бірлестіру. Желілік кабель – тасымалдаудың физикалық ортасы. Ethernet желілік архитектурасы. Өткізгішсіз желілер.

Оқыту нәтижелері: жалпы білуі керек компьютерлік желілердің қызмет етінің архитектурасы мен схемалары туралы түсінік қалыптастыру.

KZh 31 модулі

KZh 3307 «Компьютерлік желілер» 2-0-1-6

Пререквизиттері:

EZhZhN 2209 2-0-1-4

Берілген пәнді оқыту мақсаты: заманауи компьютерлік желілердің архитектірасы мен технологияларының негізгі бөлімдерін игеру барысында білім негіздері мен практикалық икемді алу.

Негізгі бөлімдер мазмұны: жергілікті және глобалды желілер. Желілерді бірлестіру. Желілік кабель – тасымалдаудың физикалық ортасы. Ethernet желілік архитектурасы. Өткізгішсіз желілер.

Оқыту нәтижелері: жалпы білуі керек компьютерлік желілердің қызмет етінің архитектурасы мен схемалары туралы түсінік қалыптастыру.5/3

МТ 32 модулі

MT 4308 «Мультимедиялық технология» 1-0-2-7

Пререквизиттері:

BOD 3306 1-1-1-6

ZhOD 3305 1-1-2-5

Берілген пәнді оқыту мақсаты: Студенттерді құрастыруды, мультимедиялық технологиямен оқытудың дидактикалық құралдарын қолдануды, сонымен қатар компьютерлік технологияның аудио-визалды құралдарын оқу процессінде қолдану.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Бейнеақпараттардың берілу арнасы. Бейнедеректердің сақталу стандарттары. Компьютерлік аудиотехнологиялар. Дербес компьютердің дыбыстық жүйесі.
Дербес компьютер Дербес компьютер (қысқаша ДК) - компьютердің қазіргі уақытта ең кең тараған түрі болып табылады. Дербес компьютер бір мезгілде бір адамның пайдалануына арналған. Дербес компьютерлердің негізгі екі санаты бар: стационарлық және тасымалы компьютерлер.
сандық дыбыстың көпарналық өңдеулері.

Оқыту нәтижелері: жалпы білуі керек мультимедиялық жобаларды құру үшін аппараттық құралдарды қолдану мен бағдарламамен қамтамасыз ете білу.
Жоба - жасалуға, қайта құрылуға, қалпына келтірілуге, салынуға тиісті кәсіпорындар мен ғимараттардың, қондырғылар мен жабдықтардың, аппараттардың, т.б. макеттері, есептеулері және принципті дәлелдері көрсетілген техникалық құжаттар жиынтығы.


IT 32 модулі

I-T 4308 «Интернет-технологиялар» 1-0-2-7

Пререквизиттері:

W-В 3218 1-0-2-6

KZhI 3217 1-0-2-6

Берілген пәнді оқыту мақсаты: студенттің Интернет пен интранет-техгологиялармен танысуы.

Негізгі бөлімдер мазмұны: WWW-технологиялары: HTTP хаттамасы, HTML тілі және ақпараттық-іздеу жүйелері. JavaScript технологиялары.

JavaScript (/ˈdʒɑːvɑːˌskrɪpt/) - объектіге бағытталған скрипттік (немесе сценарийлер) бағдарламалау тілі. ECMAScript тілінің диалекті болып табылады. ECMA-262 спецификациясының Conformance бөліміне сәйкес ECMAScript спецификациясының жүзеге асқан өнімі.
XML элементтері.Оқыту нәтижелері: жалпы білуі керек WWW технологиялар, JavaScript технологиялары туралы түсінікке ие болу; Web-сайттар жасаудағы практикалық дағдылар алу, олардың Intranet пен Internet-тегі Web-серверлерде шығару мен өндеуі, CSS және JavaScript элементтері бар html-құжаттар жасауы.5/3

Zh 33 модулі

AZhZhA 4309 «АЖЖ әзірлеу» 1-0-2-7

Пререквизиттері:

AZhZhMKE 3219 1-0-2-5

DB 3217 1-0-2-6

Берілген пәнді оқыту мақсаты: студенттерде АЖЖ-дың функционалдылау мен құрылу инженерлік есептерге жүйелік диалектикалық келудің дамытуы, олардың шығармашылық шешілудің жолдарына, алдын ала қарастырылатын автоматизация объекттердің анализі мен бағасын қоса алғанда, қолайлы жобалық шешімдер қабылдауының іздеушілік әдістерінің, автоматизацияланған жобалау құралдарының архитектурасын және құрамын таңдау.
Диалектика (гр. διαλεκτική – пікірталас, әңгімелесу өнері) - табиғаттың, адамзат қоғамының және ойлаудың қозғалысы мен дамуынын жалпы зандылықтары туралы философиялық ғылым, бір қасиеттен екінші қасиетке секіріс түрінде ауысуына әкелетін ішкі қарама-қайшылықтарын және қарама-қарсылықтардың күресін ашу жолымен қоғам мен табиғаттың әрқашан қозғалыста болатын және өзгеріп отыратын құбылыстарын танудық ғылыми әдісі.


Негізгі бөлімдер мазмұны: Жобалауға жүйелік тәсіл. Жобалау процессінің құрылымы. Имитациялық үлгілеу жүйесі. GPSS тілінің сипаттамасы. АЖЖ жасау кезеңдері. АЖЖ жобалаудың технологиялық процессі.

Оқыту нәтижелері: жалпы білуі керек АЖЖ жасау кезеңдері туралы түсініктерге ие болу, АЖЖ жасаудың практикалық дағдыларға ие болу.

ZhZh 33 модулі

AKZhZh 4309 «Ақпаратты қорғау жүйелерін жобалау» 1-0-2-7

Пререквизиттері:

AKZhBAK 3216 1-0-2-6

AKN 3215 1-0-2-5

Берілген пәнді оқыту мақсаты: студенттердің компьютерлік жүйелердегі заманауи ақпараттың қорғау құралдарымен, кәсіби есептерді шешу әдістерді меңгеріп алу.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Wpad технологиясы. Файлдардың тұтастығын қамтамасыз етуі. Crc алгоритмі. Бейнедердің танып білу технологиясының негізінде қорғаныс жүйелердің жобалауы.Оқыту нәтижелері: жалпы білуі керек ақпарат қорғаудың заманауи әдістер мен құралдар туралы түсініктерге ие болу, ақпарат қорғау жүйелерін әзірлей білу.5/3

Zh 33 модулі

BAM 4310 «Басқару әдістері мен модельдеу» 1-0-2-7

Пререквизиттері:

OOZhK 2210 1-0-2-4

ZhKM 3220 1-0-2-6

Берілген пәнді оқыту мақсаты: студенттердің, осы кезде пайда болатын, басқару процесстер мен есептердің негізгі үлгілеу әдістерің оқыту.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Операция басқарудың математикалық тәсілдері. Сызықтық бағдарламалаудағы екі жақтылық. Симплекс-тәсілдің екі жақтылығы. Сызықтық бағдарламалау есебінің (СБЕ) түпкі шешілім әдістері. Тура симплекс-тәсілі.

Оқыту нәтижелері: жалпы білуі керек басқару тәсілдері мен кезеңдері және үлгілеу деңгейлері туралы түсінікке ие болу.

ZhZh 33 модулі

ZhATK 4310 «Желілік ақпараттық технологияны қорғау» 1-0-2-7

Пререквизиттері:

AZhK 3305 1-1-2-5

AKZhBAK 3216-1-0-2-6

KZh 3307 2-0-1-6

Берілген пәнді оқыту мақсаты: WEB серверлердің қауіпсіздігімен қамтамасыз ету мәселелерін қарастыру, қорғаныс әдістерін және құралдарын зерделеу.
Сервер (ағылш. server) - файлдар, қалталар және компьютерлердің деректері сияқты деректерге ортақ қатынасуды, сондай-ақ желі пайдаланушыларына электрондық пошта қызметтерін қамтамасыз ететін компьютер.


Негізгі бөлімдер мазмұны: Ақпаратқа шабуыл жасаудың қайнар көздері, тәуекелдер мен түрлері. Криптографиялық модельдері.
Криптография(гр. κρυπτός - жасырын және гр. γράφω - жазамын) - деректер мен хабарлардың әлдеқайда қауіпсіз сақталуы мен таратылуы үшін оларға код тағайындауға арналған стандарттар мен хаттамалар жиынтығы.
Шифрлау алгоритмдері. Негізгі ОЖ-дің қауіпсіздік модельдері. Желілердегі ақпараттың қорғануы.

Оқыту нәтижелері: жалпы білуі керек мәліметтердің құпиялылығы туралы түсінікке ие болу, ақпарат қорғаудың жаңа техникалық әдістердің қолдануы.АТҚ кафедрасының меңгерушісі М.М. Көккөз
ЕТ ж ҚЕ кафедрасының меңгерушісі Н.И. Томилова
1   2


жүктеу 425.45 Kb.