Главная страница
Контакты

    Басты бет


Бекітілдіутвержден

жүктеу 0.63 Mb.жүктеу 0.63 Mb.
бет1/4
Дата01.10.2018
өлшемі0.63 Mb.

Бекітілдіутвержден


  1   2   3   4

\\192.168.10.34\001 ящик\готов\фкис\нвп сайт\изображение.jpg

І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті

Мәдениет және өнер факультеті

Жетысуский государственный университет имени И.Жансугурова

Факультет культуры и искусства

БЕКІТІЛДІУТВЕРЖДЕН

Университеттің ОӘК отырысында

на заседании УМС университета

Хаттама


Протокол № ___ от _________ 20__г

ОӘК төрағасы

Председатель УМС______Мальтекбасов М.Ж


5В010400 – Бастапқы әскери дайындық мамандығы бойынша

Элективті пәндер каталогы

Қабылдау жылы: 2015жКаталог элективных дисциплин

по специальности: 5В010400 – Начальная военная подготовка

год приема: 2015 г

ТалдықорғанЭК

Пәннің шифры EK2106

Пән атауы: енбекті қорғау

Пререквизиттері: Тіршілік қауіпсіздігі негіздері

Постреквизиттері: Далалық жағдайдағы әскери-медициналық дайындық

Мақсаты: Білімгерлердің Еңбекті және қоршаған ортаны қорғаудан білім алуын, сол арқылы әлемдегі қоршаған ортаны білу, экологиялық пәндік саласы, экологиялық топтар, экологиялық процестер, экологиялық терминдері мен анықтамаларын ғылыми негізден пайымдауды көздейді.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Еңбекті қорғауды қамтамасыз ететін іс-шаралар.Қауіпті және зиянды өндірістік факторлар.Олардың жіктелуі. Өндірістер бас жоспарына санитарлық талаптар.Микроклимат параметрлерін нормалау,өндірістік энергетика.Желдету түрлері.Шу және діріл.Негізгі физикалық сипаттамалары.Еңбектің қауіпсіз жағдайлары.Өрт және жарылыс қауіпі бойынша өндірістерді топтастыру.

Күтілетін нәтиже:

Студенттерді қауіпсіз өндірістік еңбек тәсілдеріне оқыту.Жұмыс орындарында еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі талаптарымен танысу.Құзыреттілігі:

Қауіпті және зиянды өндірістік факторлардан қорғану тәсілдерін зерделеуЭК

Шифр дисциплиныOTC2106

Название дисциплины: охрана труда

Пререквизиты: Основы безопасности жизнедеятельности

Постреквизиты:Военно-медицинская подготовка в полевых условиях

Цель изучения:научные проблемы взаимодействия человека с техно сферой и содействует формированию у будущих специалистов знаний, умений и навыков по решению проблем безопасности жизни и деятельности человека в условиях современного производства и среде обитания

Краткое содержание основных разделов: Мероприятия, обеспечивающие охрану труда.Опасные и вредные факторы.Их классификация.Нормированиепараметров микроклимата.Виды вентиляции.Шум и вибрация.Безопасные условиятруда.Классификация производств по пожаро-и взрывоопасностиОжидаемые результаты:В процессе обучения дисциплины и сдачи экзамена студент должен знать теоретические основы охраны здоровья человека в системе «человек - среда обитания-машина».

Компетенции:

Обучить студентов приемам безопасного производственного труда,способы защиты от опасных и вредных производственных факторов

ЭК

Пәннің шифры SD 1201

Пән атауы:Саптық дайындық

Пререквизиттері : -

Постреквизиттері: Атыс дайындық

Мақсаты: Білімгерлерге саптық дайындық бойынша терең теориялық негізін беру

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:

Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерінің Жарғысының жалпы ережелері, қарулармен саптық тәсілдермен қозғалыстар, әскери сәлем беруді орындау, басшыға шыға және сапқа қайта оралу, взводтың машиналармен сапта жүруі, сапта әскери бөлімнің саптық Тудың ережесі.Күтілетін нәтиже: Пәнді меңгеріп емтихан тапсырғаннан соң Қазахстан Республикасының Қарулы Куштерінің талаптарына сай білімгер тәжіриебелік жұмыс атқара алады.

Құзыреті: Саптық жарғыларды біледі, саптық дайындықтың құрылымын, Қазахстан Республикасының Қарулы Күштерінің қатарында қызмет атқару және мектептерде бастапқы әскери дайындық сабағын кәсіби түрінде атқаруға дайын

ЭК

Пәннің шифры KRKK Zh 2212

Пән атауы: Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерінің жалпы әскери жарғысы

Пререквизиттері :-

Постреквизиттері: -

Мақсаты: Қазақстан Республикасының Қарулы Қүштерінің жалпы әскери жарғысын білу

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:

Қазақстан Республикасының Конституциясы, қуқықтық – нормативтік құжаттар (Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерінің жарғылары), әскерилердің жедел қызметінің статусы, әскери іс, әскери доктрина, әскери міндеттер, әскери тәртіп.Күтілетін нәтиже: Білімгерлердің әскери істі меңгеру, бастапқы әскери дайындық бакалаврын дайындау, біліммен және дағдылардмен қамтамасыздандыру, Қазахстан Республика қарулы күштерінің қатарында қызмет атқару, жоғарғы оқу орынындарында бастапқы әскери дайындығын ұйымдастыру және оқытуды меңгеру

Құзыреті: білімгер Қазахстан Республикасының Конституциясының негізгі ережелерін меңгереді, әскери доктринасын, азаматтардың міндеттерін орындайды. Сонымен қатар бастапқы әскери дайындықтың міндеттерін, Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерінде әскери қызметті өту ретін біледі

ЭК

Пәннің шифры AKN 2213

Пән атауы: Әскери қызметінің негіздері

Пререквизиттері: Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерінің жалпыәскери жарғылары

Постреквизиттері: Әскери-патриоттық тәрбиенің негіздері

Мақсаты: Қазақстан Республиканы қорғау және әр азаматтың әскери міндетін қарастырады.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Қазақстан Республикасының Конституциясы; Қазақстан Республикасының әскери доктринасы; Қазақстан Республикасының әскери доктринасының әскери-саяси негіздері; Қазақстан Республикасының қорғаныс және қарулы қорғаныс негіздері; Қазақстан Республикасының әскери кауыпсіздігін әскери-экономикалық қамтамасыздандыру негіздері; Қазақстан Республикасының Қарулы Күштері және қорғанысы туралы Қазақстан Республикасының заңдары.

Күтілетін нәтиже: Білімгерлер білу керек: жалпыға бірдей әскери міндеттілік және әскери қызмет туралы Қазақстан Республикасының заңдардың талаптарын; жастардың бастапқы әскери дайындық туралы ережелерді; Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрінің бұйрықтары мен дерективалары.

Құзыреті:Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінде қызмет етуге дайын болу; тактикалық жарғысы талаптарына сай практикалық әрекеттердің нақты элементтерін орындау

ЭК

Пәннің шифры АAn 2216

Пән атауы: Адам анатомиясы

Пререквизиттер: мектептегі анатомия

Постреквизиттері: далалық жағдайдағы әскери- медициналық дайындық

Мақсаты:адам денесінің құрылымың білу, дене жұктемелерге бейімделу құрылымының негіздері, бастапқы әскери дайындық сабақтарында және ҚРҚҚ қатарында қызмет етуде тәжірибелік дағдыларды кәсіби қызметтінде қолдана білу.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:

Пәнің модулі Отанның болашақ қорғаушыларың оқыту тәрбиесіне, денсаулығының нығайтуының мақсаттарын шешуге бағытталған.Күтілетін нәтиже: Пәнді меңгерген соң және емтихан тапсырғаннан кейін анатомиялық терминдерді орыс және латын тілдерінде білу; дененің анатомиялық құрылымына дене шынықтыру және спортпен шұғылданғанның спецификалық әсері; оқулық және далалық жағдайда әскери дайындық; адамның денесінің дамуы мен құрылысының организімнің функциясымен байланысы, әсері: Оқытушылардың денсаулығымен және физикалық дайындылығының деңгейіне байланысты бастапқы әскери дайындық сабағын өткізу; анатомо- физиологиялық және медико- биологиялық білімді жарақаттануларды алдын алуда қолдану, оқу- тәрбиелік үрдісте денсаулық сақтау; дене шынықтыру, денсаулық сақтау және әскери- қолданбалы оқытуды талдау.

Құзыреті:Адам организімінің құрылысының негізгі принциптерін, үлпалармен мүшелердің құрылысының ұйымдастырылуын; бүтін организімнің жұйелерінің, мүшелерінің, үлпаларының, клеткаларының жалпы және өздік механизімдерін біледі

ЭК

Пәннің шифры АD 3223

Пән атауы:Атыс дайындығы

Пререквизиттері :-

Постреквизиттері: Ату дайындығы

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:

Пәннің модулі дайындықтың оқу ережелерін және штаттық қаруды қолдана білу, қарулардың соғыс уақытында әртүрлі жою үшін.Күтілетін нәтиже: Пәнді оқып және емтихан тапсырғаннан кейін студент білу

керек: қарумен қолданудың қауіпсіздік ережелерін, қарудан ату тәжірибелік дағдыларды және қол гранаталарды лақтыруды.Құзыреті: қарудың материалдық бөліктерін білу, қол гранатасын лақтыру ережелерін, іздеу әдістемелерін, атыстың қашықтығын анықтау және өткізу.

ЭК

Пәннің шифры AD3224

Пән атауы: Ату дайндығы

Пререквизиттері : атыс дайындығы

Постреквизиттері: оқу-дала жаттығуларын өткізу әдістемесі, әскери-спорт ойындарды ұйымдастыру

Мақсаты: қарулардың материалдық бөліктерін меңгеру,негіздерін, қарудан ату ережелерін және әдістемелерін білу.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Пәннің модулі білімгерлерді ату әдістемелеріне және ату дағдыларына үйрету. Тәжіриебеде атудан білімді қолдана білу. ҚРҚҚ дайындыққа білімгерлерді дайындау.

Күтілетін нәтиже:Пәнді меңгеріп емтихан тапсырғаннан кейін білімгер қарудың бөлімдерін және механизімін білу керек; қаруды сақтау ережелерін және қауіпсіздік негіздерін білу; Қарудан ату ережелерін және қол гранатасын лақтыру әдістемелерін меңгеру.

Құзыреті: кілттік құзыреттілік- Ату сабағын өткізу және ұйымдастыруда білімді меңгеру, пәндік құзыреттілік – ату сабағында инновациялық технологияны қолдану. Арнайы құзыреттілік – теориялық білімді, дағдыларды кәсіби қызметте қолдана білу; қойылған мақсаттарды шешу үшін альтернативтік, креативтік көз қарас болу керек.

ЭК

Пәннің шифры MBN 3329

Пән атауы: медицина білімдерінің

негіздері

Пререквизиттері: Адам анатомиясы, Адам физиологиясы, Жалпы гигиена

Постреквизиттері:Әскери-медициналық дайындық

Мақсаты:Болашақ әскери дайындық мамандарды керекті әскери-медициналық білімдермен қамтамасыз ету.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:Модуль сыртқы және ішкі факторлардың адамның организмдеріне жағымсыз әсерлеріне байланысты денсаулықтары бузылу себептерді оқу, алдын ала көмек көрсетуге үйренуге, профилактикалық шараларады орындауға, медициналық білімдерді және гигиенаны насихаттауға бағытталған.

Күтілетін нәтиже:дәрігерлік көмек көрсету жұмыстарынан мағлумат беру. Жарақат түрлеріне жалпы түсінік беру және алғашқы дәрігерлік көмек көрсету әдістерін үйрету.

Жаппай шығынға ұшыратын қарудың зақымдаушы күштерінің адам ағзасына әсер ету ерекшілігімен алғашқы көмек көрсету сабақтарын өту барысында студенттер алғашқы көмек көрсете алады.Құзыреті:Дәрігерлерден алды ала көмек көрсету және профилактикалық шараларды өткізу.

ЭК

Пәннің шифры AMD 3330

Пән атауы:Әскери- медициналық дайындық

Пререквизиттері : физиология

Постреквизиттері: алынған білімдерді педагогикалық іс-тәжірибені өткенде пайдалануға болады

Мақсаты: күн тәртібін орындау, дұрыс даму үшін денен шынықтырумен әрдайым шұғылдану, әскерилердін денсаулығын сақтау және жақсарту. Білімгерлерді жұйелі түрде ғылыми біліммен соғыс және бейбітшілік кезінде алғашқы медициналық көмек көрсетуді қамтамасыз ету, әскери- медициналық дайындық негіздерін қалыптастыру.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Пәнді меңгеру үшін анатомия және адам физиологиясының, әскери жағдайда алғашқы медициналық көмек көрсетуді меңгеру.

Күтілетін нәтиже: әскерде бір біріне және өзіне көмек көрсете білу, алғашқы медициналық көмек көрсету үшін әртүрлі әдістемелерді қолдана білу.

ЭК

Пәннің шифры ASMN 3331

Пән атауы: Әскери-спорттық медицина негіздері

Пререквизиттері : -

Постреквизиттері: Әскери-медицина

Білімдерінің негіздеріМақсаты:Әскери-спортшылардың жарақаттану алдын ала денсаулықтарын сақтау, емделу диагностикасын оқу.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Пәннің модулі әскери спортшылардың денсаулықтарын сақтауға бағытталған, дене тәрбиесінің тиімді гигиеналық рационалдық жағдайларды анықтауға, дене шынықтырумен және спортпен айналысқанда кедергі жасайтын жағымсыз әсерлерді жою.

Күтілетін нәтиже: ден саулықты сақтау үшін және жұмысқа қабілеттерін жоғарлату үшін дене шынықтыру және спорт құралдарымен пайдалану. Әскердегі қызметшілердің оқу-жаттығу үрдісін дұрыс құрып тиімді өткізу.

Құзыреті:Бастапқы әскери дайындық бойынша болашақ мамандарды әскери-спорттық медициналық негіздерімен қамтамасыз ету.

ЭК

Пәннің шифры TD 4233

Пән атауы: Техникалық дайындық

Пререквизиттері: тактикалық дайындық

Постреквизиттері:әскери техникамен қару-жарақтың жаңа түрлері, әлемдік қоғамдастықтағы армияның жаңа заманға сай қарулануы

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:

Пәннің модулі әскери техниканы меңгеру үшін бағытталған ( жеңіл, ауыр, адамдарға арналған, бронетанктік, оның қарулануы және қарулы жағдайы).Күтілетін нәтиже: Курсты оқып, емтиханды тапсырған кейін білімгержеке бөлімнің техникалық дайындық бойынша шешілетін дайындықтарында әскери қалыптасудың мағынасы мен міндеттерін біледі; оған берілген дөнгелек және гусеница қарулы техниканың жұмыс істеуінің кәсіби түрде біледі, авто және бронетанкылық техниканы мақсатты және керекті кезде пайдаланады, техникалық қамтамасызды тиімді орындайды, бастапқы әскери дайындық сабақтарын сапалы өткізеді және әскери-патриоттық тәрбие шараларды тиімді ұйымдастырады.

Құзыреті:Пәнді меңгеріп, емтихан тапсырғаннан соң білімгер әскери құрылымдардың міндеттерімен мақсаттарын біледі, өздік құрылымның техникалық дайындығын, жоғарғы деңгейде әскери техниканы қолдана біледі, авто және бронетактік әскери техниканы қолданады, бастапқы әскери дайындық сабағын жоғарғы деңгейде өткізе біледі.

ЭК

Пәннің шифры

Пән атауы: Төтенше жағдайлар және азаматтық қорғаныс

Пререквизиттері:Әскери- медициналық дайындық

Әскери-медициналық дайындықПостреквизиттері:білімді тәжірибеде мектепте қолдану

Мақсаты: төтенше жағдайларда қорғану ережелерін білу

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:

Пәннің модулі білімгерлерді соғыс және бейбіт кезінде халықты және мемлекеттің шаруашылық кәсіпорындарын жаппай қыру қарулардан қорғау және сақтау негізінде, мемлекетті жалпы қорғау қағидаларының шараларымен таныстырады, құтқару және қалыпты жағдайға келтіретін жұмыстарды атқарудыКүтілетін нәтиже: пәнді меңгеріп емтихан тапсырғаннан сон білімгер өздік, топтық және медициналық қорғану құралдарын қолдана біледі; оқушылармен оқу орындарында сабақ өткізеді; жаппай қыру қарулардан сақтануда санитарлық топтардың жұмысын ұйымдастырады

Құзыреті:кілттік құзырет (ҚҚ) – жалпы мемлекеттік қорғау жүйесінде білім және тәжіриббе дағдыларын білу, қорғау, құтқару, қалпына келтіру жұмыстарын өткізу; пәндік құзырет (ПҚ) – мектептерде оқу-тәрбие үрдісінде білімді іс-тәжірибеде қолданады.

Арнайы құзырет )АҚ) – білімді меңгеру, кәсіби қызметте теориялық білімді және дағдыларды қолдану; білімді меңгеру, стандартсыз емес шешім қабылдау, сын ойлауға қабілетті, идеяларды шешуде креативтік бағыттар таба алады.ЭК

Пәннің шифрыHTKAD 4336

Пән атауы:Халықтың терроризмге қарсы алғашқы дайындық

Пререквизиттері:

Әскери-медициналық дайындықПостреквизиттері:

білімді тәжірибеде мектепте қолдануМақсаты:террорлық және басқа экстремисттікжағдайларды алдын ала ескертіп, анықтап және жол бермеуге мемлекеттің бірінғай саясатының насихаттауы

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:

Террорлық іс-әрекеттерді тоқтату. Өз үйлерінің қауыпсіздігін сақтау. Қоғамдық орындарда қауыпсіздікті сақтау жолдары. Телефонмен және жазбаша түрде террорлық әрекеттер туралы хабар алғанда қорғану іс-әрекеттерКүтілетін нәтиже: Қазақстанның тұрғындарын террорлық әрекеттер кезде тәртіп ережелерін сақтаубойынша үйрету, алдын ала террорлық әрекеттерге жеткізбеу ұйымдастырушылық және тәрбие жұмыстарды жүргізу

Құзыреті:террорлық әрекеттер кезде тәртіпті сақтау ережелерін біледі, террорлық әрекеттерге жеткізбеу бойынша тәрбие жұмыстарды ұйымдастырады

ЭК

Пәннің шифры ASOOU 4237

Пән атауы: Әскери-спорттық ойындарды өткізу және ұйымдастыру

Пререквизиттері: әскери-патриоттық тәрбиенің негіздері

Постреквизиттері: алынған білімдерді педагогигалық тәжірибеде пайдалануға болады

Мақсаты: Бастапқы әскери дайындықпәнінің болашақ мұғалімдерін ғылыми біліммен әскери-спорттық ойындарды өткізу және ұйымдастыру жөнінде қамтамасыз ету.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:Пәннің модулі білімгерлерді бастапқы әскери дайындықтың міндеттерін атқаруға дайындауы және әскери- спорттық ойындарды өткізу, ұйымдастыру жөнінде қамтамасыз ету.

Күтілетін нәтиже:Пәнді меңгерген соң білімгер теориялық білімді әскери- спорттық ойындарды өткізу, ұйымдастыру ұшін қолданады. Алынған білімді тәжіриебеде қолдану, оқу және оқудан тыс оқытушының қызметінде мектепте бастапқы әскери дайындық сабағын өткізуде қолдануға миіндетті.

Құзыреті: кілттік құзыреттілік- Әскери- спорттық ойындарды өткізу және ұйымдастыруда білімді меңгеру, пәндік құзыреттілік – әскери спорттық ойындар сабағында инновациялық технологияны қолдану. Арнайы құзыреттілік – теориялық білімді, дағдыларды кәсіби қызметте қолдана білу; қойылған мақсаттарды шешу үшін альтернативтік, креативтік көз қарас болу керек.

ТК 2.1

Пәннің шифры SD 1202

Пән атауы:Саптық жаттығулар

Пререквизиттері: Саптық дайындық

Постреквизиттері: Атыс дайындық, ату дайындық

Мақсаты: Саптық жаттығуларды орындау

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:

Саптық тәсілдер. Сапта тұру және сапты қайта түзу. Ауысу. Әскердің бір жерден екінші жерге жүріп кету. Тарқату және қабысуКүтілетін нәтиже:Саптық жаттығулардың ережесін білу және саптық жаттығуларды тиімді орындау.

Құзыреті:Саптық Жарғысын, саптық дайындық элементтерін біледі, саптық жаттығуларды орындауға қабілетті

ТК 2.1

Пәннің шифры SD 1202

Пән атауы:Саптық тәсілдердің әдістемесі

Пререквизиттері: Саптық дайындық

Постреквизиттері: Атыс дайындық, ату дайындығы

Мақсаты: Саптық дайындыққа үйрету әдістерін білу

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:

Тәсілдермен танысу. Тәсілдерді үйрену. Жаттығулар. Саптық дайындыққа үйрету әдістерКүтілетін нәтиже:Саптық дайындықта тиімді әдістермен пайдаланады

Құзыреті:Бастапқы әскери дайындық сабақтарын ұйымдастыруға саптық оқыту тәсілдерін және әдістемесін меңгерген

ТК 2.2

Пәннің шифры ODZhOA 3220

Пән атауы: Оқу-дала жаттығуларының әдістемесі

Пререквизиттері: саптық дайындық, тактикалық дайындық, атыс дайындығы

Постреквизиттері: Оқу-дала жаттығуларының ұйымдастырып өткізу әскери-педагогикалық қызметті басқару, оқу-дала жаттығуларын өткізу әдістемесі

Мақсаты: бастапқы әскери дайындықтан оқытушылар-ұйымдастырушыларды ҚРҚК қызмет етуге даярлау.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:

Пәннің модулі әскери істі меңгеруге бағытталған, Қазахстан Республикасынынң Қарулы Күштері қатарында қызмет атқару үшін қазіргі замандағы соғысты жұргізу үшін сарбаздың ұрыстағы әрекетін басқару қажет.Күтілетін нәтиже: курсты оқып, емтиханды тапсырған кейінбілімгер әр түрлі соғыстарда взводтың соғысу әрекеттерін, соғыста жауынгердің міндетін, мотоату бөлімнің ұйымын біледі. Ату және маневр түрлерін, разведкаларды жүргізу негіздерін, алға басуды жетілдіреді. Соғыс алаңда қозғалуды, ату позицияны тандауды (ату орының) біледі, байқауды тапсырылған секторда жүргізуді, бағыттармен және орындағы заттарға байланысты орындардың мақсаттарын анықтауды, байқаудың нәтижелерін баяндау, картасыз орында бағыттау, азимут бойынша қозғалу.

Құзыреті:Пәнді меңгеріп, емтихан тапсырғаннан соң білімгер әртурлі соғыста взводпен соғыс жүргізуді біледі;

Соғыста әскеридің міндеттерін; мотоату бөлімдерін ұйымдастыру. Атудың түрлерімен, маневрын, разведка жүргізу негіздерін, сапты атқару. Соғыста далалық жағдайда жылжу түрлерін, ату позициясын таңдау, секторда бақылау жүргізу, ату позициясын таңдау, бақылау қортындысын баяндау, картасыз азимуттармен жүре білу.


  1   2   3   4


жүктеу 0.63 Mb.