Главная страница
Контакты

    Басты бет


Бағдарламасы «Органикалық және мұнайхимиясы өндірісінің технологиясы»

жүктеу 1.09 Mb.жүктеу 1.09 Mb.
бет2/8
Дата05.04.2017
өлшемі1.09 Mb.

Бағдарламасы «Органикалық және мұнайхимиясы өндірісінің технологиясы»


1   2   3   4   5   6   7   8

Білім беру үрдісін ұйымдастыру ережелері

Мазмұны:

1.

Ресурстар (французша ressourse - құрал-жабдық, мүмкіндік), босалқы қорлар - табыс, ақшалай және басқа қаражат, құндылықтар мен олардың көздері.
Ереже - дәстүрлі халық құқығының қайнар көзі, нормативтік-құқықтық қағидалар. Ежелгі дәуірде және орта ғасырларда жөн-жосық, ата-баба жолы деп аталған. Ережелер сырт пішімі жағынан мақал-мәтелге, қанатты сөзге ұқсас болғанымен, нақтылығымен, дәйектілігімен ерекшеленеді.
Оқытудың кредиттік жүйесінің негізгі ережелері.
Несие (лат. creditum - несие, credo - сенемін, сенім білдіремін), несие белгілі-бір мерзім бойы пайдаланып, қайтарылу үшін әдетте, пайыз төлеу шартымен ақшалай немесе тауар түрінде берілетін қарыз. Оның қозғалысы кезінде несиелер мен қарызгер арасында белгілі бір экономикалық қатынастар қалыптасады.

2. Студенттің өздік жұмысын ұйымдастыру, оқытушының жетекшілігімен студенттің өздік жұмысын ұйымдастыру.

3.Студенттердің оқу жетістіктерің бақылау және бағалау жүйесі.

4. Жазғы семестрді ұйымдастыру.

5. Түлектің білім алуын жалғастыру мүмкіншіліктері.


1. Кредитті технология негізінде білім беру саясатының басты міндеті болып ұлттық білім беру бағдарламалардың халықаралық мойындауы, білім алушылардың және оқытушылардың мобильдігін, сонымен қатар білім берудің сапасын жоғарлату және білім берудің барлық деңгейлерінің сабақтастығын қамтамасыз етуі.

Осы жүйенің мақсаты - дүниежүзілік стандарттарға сәйкес болу, Болон декларациясына қатысушы мемлекеттермен академиялық дәрежені мойындау және аккередитацияланған жоо біреуімен басқасына кредиттермен ауысу/өзаразачеттер мүмкіншіліктер.

Кредиттік технологиямен білім беруде кредиттер маңызды құрылымы.

Құрылым (лат. structura - түзіліс, орналасу, тәртіп) - объектінің тұтастығын, тепе-теңдігі мен негізгі қасиеттерінің сақталуын қамтамасыз ететін байланыстар мен қатынастар жиынтығы. Құрылым жүйе және элемент ұғымдарымен тығыз байланысты.
Студент әрбір пәнді табысты игерген жағдайда өзінің білім жинағына алдын ала бекітілген кредиттер санын «жинайды», олардың жалпы қосындысы оған сәйкес бакалавр және магистр дәрежесін алуға мүмкіндік береді.

Оқытудың кредиттік жүйесін сипаттайтын негізгі ұғымдар - глоссарий: • академикалық кезең (Term) - оқыту кезеңінде жоғары оқу орны үш нысанның бірін таңдап алады: семестр - ұзақтығы - 15 апта, триместр - ұзақтығы - 10 апта, квартал - ұзақтығы - 8 апта;
  Кезең - тау жотасы қырқаларының биік бөліктері мен кейбір төбелердің аралығында орналасқая ояң бөліктер. Олардың едәуір белігі тау жоталарының бір жағынан екінші жағына өтуге мүмкіндік туғызады. Кезең - тектоникалық немесе эрозиялық-денудациялық генезисті тау жотасы төбелерінің аралығындағы қырқалар; бар өрісіндегі жоғары қысымды екі атырап пен төмен кысымды екі атыраптың арасындағы кеңістік.
  Глосарий - белгілі бір шығармада кездесетін, сирек қолданылатын сөздердің түсіндірме сөздігі. .


 • академикалық күнтізбе календарь (Academic Calendar) – оқу және бақылау шараларын, оқу жыл бойы кәсіби тәжірибелерді демалыс күндерін ( каникулдар және мейрамдарды) белгілеуімен өткізу күнтізбесі;

 • академикалық мобильдігі – білім алушылардың, не оқытушылар –зерттеушілердің білім алу үшін, не зерттеулерді өткізу үшін анықталған академикалық мерзімге ауысуы: басқа жоғары оқу орынына семестр, не оқу жылына ( мемлекет ішінде не шетел мемлекетте ) өз ЖОО, не басқа ЖОО жалғастырк үшін кредиттер/ сағаттар білім беру бағдарламалардың міндетті түрде қабылдауымен;

 • академикалық сағат - білім алушының оқытушымен кесте бойынша барлық білім алу сабақтарда ( аудиториялық жұмыс) не бөлек бекітілген кесте бойынша қатынастық жұмысының уақыты: дәрістік, тәжірибелік ( семинарлық) сабақтың 1 байланыс сағатына ( 50 минут) немесе студиядағы сабақтың 1,5 байланыс сағатына (75 минут) немесе зертханалық сабақтың және дене тәрбиесі сабағының 2 байланыс сағатына (100 минут), сондай-ақ , оқу тәжірибесі барлық түрінің 1 байланыс сағатына, педагогикалық тәжірибе барлық түрінің 2 байланыс сағатына (100 минут), өндірістік тәжірибе барлық түрінің 5 байланыс сағатына (250 минут) тең;
  Уақыт - өлшемдер жүйесінің оқиғаларды реттеу, олардың ұзақтығын және араларындағы интервалдарын сипаттауда, және нәрселердің қозғалысын сипаттауда пайдаланатын маңызды мүшесі. Уақыт мифология, философия және ғылымның әр салада пайдалану үшін қарама-қайшылысыз сипаттау, зерттеу нысаны болып, талай-талай ұлы ғалымдарды өмірге әкелген.
  Педагогика (гр. 'παῖς', paіda - бала, гр. 'ἄγω', gogos - жетектеуші) - жеке адамды тәрбиелеп, қалыптастыру үшін белгілі мақсатқа бағытталған жүйелі тәрбие мен білім беру туралы ғылым; тәрбиені, білім беруді және оқытуды зерттейтін теориялық және практикалық ғылымдардың жиыны.
  Сабақ - бір пәнді оқытуға арналған оқу сағаты; мектептегі оқу жұмысын ұйымдастырудың негізгі түрі.


 • аралық аттестация - ағымдағы аралық және қорытынды бақылау түрін ескере отырып білімалушының пәндерді меңгергендігін жан-жақты бағалау;

 • ассистент, доцент, профессор (Assistant Professor, Associate Professor, Professor) - жоғары оқу орнында профессорлық – оқытушылық құрамның қызметкерлері, олар өз кезегінде тьюторлар, дәріс оқушылар;
  Аттестат (латын тілінде attestatio - куәлік) - әскери қызметшінің не әскери міндеттінің іскерлік және моральдық-саяси қасиеттері мен даралық қабілеттері баяндалған құжат. Аттестацияда офицердің командирлік қасиетін, оның ұйымдастырушылық қабілеттерін бейнелейтін мәліметтер, мамандығы бойынша біліктілігі, саяси кемелділігі, қабілеттері, жақсы қасиеттері немесе кемшіліктері, мінез-құлқы туралы пікірлер, т.б. беріледі.
  Қызметкер, жұмыскер - жұмысты еңбек шарты (келісімшарт) негізінде орындаушы, кәсіпорынның, ұйымның, мекеменің ішкі еңбек тәртібіне бағынушы адам. Еңбек заңнамасына сәйкес азаматтық-құқықтық шарттардың кез келгені бойынша (мердігерлік шарт, тапсырма, авторлық шарт бойынша) жұмыс атқарушы адам қызметкер болып саналмайды.


 • бакалавр, магистр, доктор (Bachellor, Master, Doctor) - жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік біліміне сәйкес оқу бағдарламаларын игерген адамдарға берілетін академиялық дәрежелер;

 • бакалавриат - бакалавр академиялық дәрежесі берілетін жоғары білім бағдарламасы;

 • білімалушының білім деңгейін бақылау - әртүрлі бақылау тапсырмалары арқылы нақты пән бойынша білім деңгейін тексеру (жазбаша жұмыс, тесттер, тәжірибе жұмысы, портфолио, ауызша сұрау, емтихан және т.б.), бақылау ағымдағы, кезеңдік және қорытынды түрінде болады;

 • білімалушыларды мемлекеттік қорытынды аттестациялау - оның нәтижелері бойынша білімі туралы құжат (диплом) берілетін, білімалушылардың, білім берудің тиісті деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартын игеру деңгейіне жүргізілетін рәсім;

 • білімалушының өздік жұмысы (БӨЖ) - өздігінен оқуға берілген белгілі бір тақырып бойынша оқу-әдістемелік және ұсыныстармен қамтамасыз етілген жұмыс түрі, олар тест түрінде, бақылау жұмысы, коллоквиумдар, рефераттар, шығармалар, есептер түрінде болады.
  Блок тақырыбы (Заголовок блока; block header) - блоктың басында орналасып, ол жайлы мәліметтер беретін және операциялық жүйеде қолданылатын арнайы жазба. Мысалы, блок тақырыбында оған кіретін логикалық жазбалар саны көрсетілуі мүмкін.
  Білімалушылар санатына қарай олар студенттік өздік жұмысы (СӨЖ), магистранттың өздік жұмысы (МӨЖ), докторанттың өздік жұмысы (ДӨЖ) болып бөлінеді;

 • докторантура - кәсіптік докторантура және ғылыми докторантура бағытында іске асырылатын жоғары оқу орнынан кейінгі білім бағдарламасы;

 • жалпы білім пәндері - ЖБП (General Education Requirement - GER) әлеуметтік-гуманитарлық және 11 ғылыми жаратылыстану пәндерінен;
  Жаратылыстану ғылымдары - табиғатты зерттеумен айналысатын ғылымдардың жиынтық атауы; табиғат құбылыстары мен олардың дамуының жалпы заңдарын танумен шұғылданатын ғылымдар жүйесі. Еуропада қайта өрлеу кезеңінде (15 ғ-дың 2-жартысы) табиғатты жете зерттеуге байланысты қалыптасты.


 • жеке оқу жоспары - білім алушының өзі эдвайзердің көмегімен типті оқу жоспарының негізінде және таңдамалы пәндер каталогының негізінде қурастыратын оқу жоспары;

 • көп таратылатын үлестірмелі материалдар (КТҮМ) (Hand-outs) - білімалушылардың тақырыпты шығармашылық түрде жемісті игеруі үшін сабақ процесінде таратылатын көрнекті безендірілген материалдар (дәрістік тезистер, сілтемелер, мысалдар, глоссарий, өздік жұмыс істеу үшін тапсырма);
  Жеміс (лат. fructus) - жабық тұқымды өсімдіктер өнімі. Жеміс ұрықтанған аналықтан дамиды, бірақ көптеген өсімдіктерде басқа бөліктерінен де (гүл кіндігі, гүл серігі, т.б.) дамиды. Аналықтан дамыған жемісті нағыз жеміс, ал басқа бөліктерінен дамыған жемісті жалған жеміс деп атайды.
  Сілтеме (Ссылка; the reference, link) - 1) қандай да бір объектіге арналған нұсқағыш; 2) тілдің сипатталган элементін белгілеуге пайдаланылатын тілдік құрылма; 3) хабарланған объектіні ұқсастыру.


 • кредит, кредит-сағат (Credit, Credit-hour) - оқытушының жұмыс көлемін өлшейтін реттелген бірегей бірлік. Бір кредит білімалушының семестрі (15 апта) бойындағы аудиторлық сағаты, бір кредит бір академиялық сағатқа тең; бір аудиторлық сағат міндетті түрде бакалавриатта 2 сағат өздік жұмыспен қабаттаса жүреді, магистратурада 3 сағат, доктарантурада-4 сағат кредит жүйесі бойынша оқыту бойынша тәжірибе жинақталған жағдайда, сондай-ақ материалдық-техникалық база құрылып және жаңа жағдайға психологиялық бейімделу қалыптасқан жағдайда бір аудиторлық сағат магистратурада 3 сағат өздік жұмыспен, докторантурада 4 сағат өздік жұмыспен қатар жүреді;
  Аудитор (лат. auditor - тыңдаушы, тексеруші) - аудиторлық қызметпен айналысушы маман. Онымен жоғары экономикалық және заң білімі бар, мамандығы бойынша кемінде бес жыл жұмыс істеген және тиісті аттестациядан өткен адам айналыса алады.
  Психология - адамның жеке бірлік ретіндегі психикасын, өзінің сан−алуан сезім, аффективтік, интеллектуалды, басқа да туа біткен функцияларымен бірге сыртқы ортамен өзара әрекетін зерттейтін ғылым, кей-кезде адам мінез-құлығын зерттеу деп те анықталады.


 • кредитті білім беру технологиясы – білім алушы және оқытушының оқу жұмысының көлемін өлшеу унифицирланған бірлігі ретінде кредитті қолданууымен пәнді оқудың ретін білім алушының таңдауының және өз бетімен жоспарлауы;

 • қорытынды бақылау (Final Examination) аралық аттестациялау мерзімінде өткізілетін білім алушылардың оқй пәнінің бағдарламасын меңгерудің сапасын бақылау мақсатымен оқу жетістіктерін бақылау, пән бірнеше академикалық мерзімдерде оқылған жағдайда қорытында бақылау берілген академикалық мерзімде оқылған пәннің бөлігі бойынша қорытынды бақылау өткізіледі;

 • қосдипломды білім беру - екі сәйкес дипломды (Double Major) немесе бір негізгі және екінші қосымша дипломды (Major Minor) алу мақсатымен екі оқу жоспары бойынша қатарласып оқу мүмкіндігі;

 • магистратура - ғылыми-педагогикалық ғылымдар мен жоғары оқу орынында және ғылыми ұйымдарда тереңдетіп ғылыми және кәсіби даярлап, «магистр академиялық атағын» беру;

 • мамандық - білім ұйымдарында мамандарды белгілі бір шеберлікке дайындауды жүзеге асыратын ғылым мен техника саласы;

 • мамандықтың оқу-әдістемелік жинағы (ОӘК) - мамандықты жетік меңгеруге мүмкіндік беретін негізгі оқу-әдістемелік құжаттар пакеті;

 • міндетті компонент (Core Subjects) - оқу бағдарламасы бойынша студенттер үшін міндетті тәртіптегі пәндер;

 • оқу-әдістемелік жинақ (ОӘЖ) - барлық оқу кезеңіне қатысты жеке жоспары, оқу-консультативтік ақпараттар мен құжаттар, пәндер бағдарламалары(силлабустар), жеке жұмыс үшін әдістемелік нұсқаулықтар, тәжірибе бағдарламалары және т.б.
  Ақпарат (лат. informatio - түсіндіру, мазмұндау) ұғымы күнделікті өмірден бастап техникалық салада пайдаланылатын көп мағыналы ұғым. Жалпы алғанда бұл ұғым шектеу, байланыс, бақылау, форма, инструкция, білiм, мағына, құрылым, бейнелеу, сезіну тағы басқа ұғымдармен тығыз байланысты.
  ;

 • оқу жұмыс жоспары - білімалушылардың жеке оқу жоспарларына негізделіп құрастырылған және оқытушылардың оқу жұмысының еңбек көлемін есептеуге негіз болатын оқу жоспары;

 • оқу пәніне жазылу (Enrollment) - белгіленген тәртіппен білімалушылардың оқу пәндеріне алдын ала жазылу рәсімі;

 • оқудың күндізгі түрі (Full Time Education) - білімалушы оқу жоспарында қаралған барлық сабақ түріне қатысуға міндетті оқу түрі;

 • оқытушының жетекшілігімен болатын өздік жұмыс (ОЖӨБ) (Office Hours) оқытушының жетекшілігімен білім алушының өздік жұмысы - бекітілген кесте бойынша өткізілетін оқушының оқытушының жетекшілігімен аудиториядан тыс жұмысы Білімалушылардың санатына қарай ол студенттердің оқытушы жетекшілігімен өздік жұмысы (СОЖӨЖ) болады. Магистранттардың оқытушы жетекшілігімен өздік жұмысы (МОЖӨЖ);

 • пән сипаттамасы (Course Description) - пән мазмұнының қысқа сипаттамасы;

 • пәннің жұмыс бағдарламасы (Syllabus) - пәннің мақсаты мен міндеттерін, мазмұнын түсіндіретін негізгі оқу - әдістемелік құжат, оған тақырыптың мазмұны, әр сабақтың ұзақтығы, жеке жұмыстың тапсырмалары, консультациялар уақыты, оқытушыға қойылатын талаптар, аралық бақылау кестесі мен әдебиеттер тізімі кіреді;
  Әдебиет (араб.: асыл сөз‎) - сөз өнері, әлеуметтік мәні бар шығармалар жиынтығы.


 • портфолио – белгілі уақытта, мысалы тоқсанда, семестрде немесе оқу жылында білімалушының орындаған әртүрлі жұмысының жиынтығы;
  Жиынтық - геологияда: жарылымдармен шектеле отырып, бірқалыпты қатпарланған қат-қабаттар тобының немесе қатпарлардың бір бағытта ғана еңістенген осьтік жазықтықтарының бірлестігі.


 • постреквизиттер- берілген пәнді оқып болғаннан кейін пайда болатын білім, білгерлік және дағдылары талап ететін пәндер;

 • пререквизиттер - оқытылатын пәнді меңгеру үшін қажет білім, білгерлік және дағдылары бар пәндер;

 • таңдау бойынша компонент (Electives) - білімалушының кез-келген академиялық кезеңде таңдауы бойынша оқылатын элективтік оқу пәні;

 • Тіркеуші офисі (Office of Registrat) - оқытылатын пәндерге білімалушының жазатын және оқу кезеңіндегі білімалушылардың барлық жетістіктерін тіркеумен айналысатын қызмет;

 • типтік оқу жоспары - кәсіби білім беру оқу бағдарламаның оқыту пәндердің тізімін және көлемін, олардың оқу тәртібін және бақылау қалыптарын реттейтін құжат;

 • транскрипт (Transcript) - оқыту кредиттеріне сәйкес кезеңіне, бағалары және орташа баллы, оқыған пәндердің тізбесі көрсетілген белгіленген формадағы құжат;

 • трансферттің ( ауыстыру ) және кредитты жинақтаудың Европалық жүйесі – есептік бірліктерді ( кредиттерді )білім беру траекториясы, оқу мекемесінің және білім алу мемлекеттің ауысуында олар арқылы оқу пәндерді білім алушылардың меңгеруінің салыстыруы және қайта есептелуі өткізілетін білім беру бағдарламалардың бөлшектеріне (пәндерге, курстарға, модульдерге), берудің тәсілі;

 • тьютор — нақты пәнді меңгеру бойынша академикалық консультант рөлін меңгеретін оқытушы;

 • үлгерімдік аралық бақылау (Midterm Examination) - білім алушылардың бір оқу пәнді бөлімнің( модульдың) аяқталуындағы оқу жетістіктерінің бақылауы;

 • үлгерімнің ағымдағы бақылауы - әр тақырып бойынша білімалушы білімін үнемі тексеру;

 • үлгерімнің орташа баллы – (ҮОБ) (Grade Point Average - GPA) білім алушының таңдалған бағдарлама бойынша бір оқу жылдық жетістіктерінің орташа саналатын бағасы (пән бойынша қорытынды бақылаудың баллдарының сандық эквивалентіне кредиттердің көбейтулерінің қосындысының ағымдағы оқу мерзімінің жалпы кредит санына қатынасы);

 • эдвайзер (Advisor) - сәйкес мамандық бойынша білім алушының академикалық жетекшісінің қызметтерін орындайтын білім алу троекториясын таңдауында және білім беру мерзімінде білім беру бағдарламаны меңгеруінде көмек көрсететін оқытушы;

 • элективті пәндер каталогы – білімалушылардың өздігінен таңдайтын пәндердің тізімі.

2. Білімалушылардың өздік жұмысының ұйымдастырылуы

Білімалушылардың өздік жұмысы - білімалушының оқу іс- әрекетінің ерекше түрі, ол дидактикалық тапсырмаларды өздігінен орындауына, білімтану іс- әрекетіне қызығушылықты қалыптастыруға және ғылымның белгілі бір саласындағы білімін толықтыруға бағытталған. Білімалушылардың өздік жұмысы логикалық ойлауды, шығармашылық белсенділікті, оқу материалын меңгерудегі зерттеушілік бағыттың дамуын қамтамасыз ететін тәжірибелік тапсырмаларды іске асырумен байланысты.
Логика (гр. λογική - «талдауға құрылған», λόγος - «сөз», «сөйлем», «ойлау», «ақыл») - ойлау, оның формалары мен заңдылықтары туралы ғылым. Логика дәлелдеу мен теріске шығарудың белгілі бір әдіс-тәсілдері қаралатын ғылым теориялар жиынтығын құрайды.


Студенттердің өздік жұмысы ( СӨЖ) болашақ мамандарды дайындау процесінің маңызды құрылымдық бөлігі болып табылады.

СӨЖ мақсаттары – студенттерде өздік шығармашылық еңбекке дағдыларын қалыптастыру, қазіргі құралдарды пайдаланып, кәсіптік тапсырмаларды шеше білу, өзінің білімін үздіксіз жетілдіру; жұмыс уақытын жоспарлау және ұйымдастыру тәжірибесін алу және ой-танымын кеңейту. Студенттердің өздік жұмыс бағдарламасының (Syllabus) негізгі бөлімдерін ескере отырып, әрбір пәннің оқу жоспарына сәйкес ұйымдастырылады. СӨЖ жоспарлау, ұйымдастыру, бақылау және сараптау оқу процесін ғылыми ұйымдастырудың маңызды құрамды бөлігі болып табылады, ол оқу жұмысының толық басқарылуын және қажетті тиімділігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. СӨЖ процессі инновациялық технологияларды пайдалануға негізделуі қажет.

СӨЖ материалдары кафедраның профессорлық – оқытушылық құрамымен құрастырылады және келесі құжаттардан тұрады:


• пәнді оқудың барлық кезеңдеріне СӨЖ тақырыптары есептелген;
• типті және оқу жұмыс бағдарламаларының негізгі бөлімдеріне сәйкес келетін тапсырмалар жүйесі;

• эссе, баяндамалар, мәселелік тақырыптар, аннотациялар және т.б. тақырыптары;

• негізгі және қосымша әдебиеттің тізімі;

• кеңестік көмек түрлері; бақылау түрлері;

• бағалаудың өлшеуіштері, жұмыстың ұсынылатын көлемі, оны орындаудың ұсынылатын мерзімдері.

Студенттердің өздік жұмысы үшін тапсырмалардың мысалдары:

1.Жазбаша жұмысты дайындау (эссе, баяндама, бақылау тапсырмасы).

2.Библиографиялық мәліметтерді өңдеу (картотека құрастыру), кітаптарды, мақалаларды, препараттарды аннотациялау.

Кітап (араб.: ‎ – жазба) - мерзімсіз баспасөз басылымы; көркем-әдеби, қоғамдық-саяси, ғылыми-практикалық мазмұндағы туынды.
Мәліметтер (данные; data) - автоматты құралдардың көмегімен, кей жағдайда адамның қатысуымен, өңдеуге I ыңғайлы түрде берілген мағлұмат. Мәліметтердің кірістік, шығыстық, басқару, проблемалық, сандық, мәтіндік, графикалық және т.б.

3.Өздігінен мәтіндеу жүргізу ( лингафонды жүйе көмегімен).

4.Іздеу – зерттеу сипаттағы тапсырмаларды орындау ( Интернет арқылы).

5.Салыстырмалы – баламалы кестелерді дайындау.

6.Мәселелік мақала бойынша ғылыми - әдістемелік әдебиеттерді терең сараптау.
7.Семинар жұмысына қатысу: семинардың баяндамасының конспектісін, рефераттарды дайындау, тапсырмаларды орындау.

8. Зертханалық –тәжірибелік сабақтар: нұсқауларға және әдістемелік нұсқауларға сәйкес сараптама өткізу және қорытындысын шығару.

Сараптама - ғылым, техника, өнер, т.б. салаларда арнайы таным, білім мен біліктілікті талап ететін қандай да бір мәселеге зерттеу жүргізу. Сараптаманың ғылыми зерттеуден айырмашылығы сол, ол құбылыстарды емес, болып кеткен жағдайды және оның себептерін анықтау мақсатында жүргізіледі.

9.Өздік, бақылау жұмыстарын орындау барысындағы СӨЗЖ және СҒЗЖ, ғылыми жобаны дайындау және теориялық қорытындылардың апробациясы
(ғылыми конференция арқылы).

10. Тәжірибе барысында материалдарды бақылау және жинақтау бойынша тапсырмаларды орындау: альбомдар, хаттамаларды құрастыру, мүсіндерді дайындау, препараттау және т.б.Студенттердің өздік жұмысын орындауға жетекшілік:

 1. Ағымдағы сұхбат және бақылау

 2. Кеңестер

 3. Оқытушының СӨЖ түзетуі

 4. Студенттердің қарама – қарсы рецензиялауы

 5. Пікірталас

 6. Сараптама, рецензиялау, оқытушының бағасы

 7. Қорытынды шығару және т.б.

СӨЖ бақылау түрлері

СӨЖ қорытындылары жазбаша эссе, глоссарий, баяндама, бақылау, жазбаша жұмысы, ғылыми мақала, аудио-, бейне есептер, шығармалар және т.б. түрінде; сонымен қатар тәжірибелік тапсырма альбомдар, хаттамалар, мүсіндер, препараттау, аннотациялау, зертханалық тәжірибені енгізу және т.б. түрінде тапсырылуы мүмкін.

СӨЖ қорытындылары студенттердің ғылыми конференциясында, студенттердің ғылыми ұйымының отырыстарында, олимпиадаларда, сабақтарда (5 мин.), кафедраның web – бетінің СӨЖ бөлімінде көрсетілуі мүмкін.

Білімалушылардың СӨЖ бойынша қорытындылары кафедрада 2 жыл бойы сақталуы тиіс. СӨЖ тақырыптары емтихан сұрақтарында және тесттік тапсырмаларда берілуі керек.СӨЖ КЕЙБІР ТҮРЛЕРІН ОРЫНДАУ КРИТЕРИИЛЕРІ

Мұқабаның сыртында белгіленеді:

Семей қ. МУ,

Кафедраны, каф.меңгерушісі,

Пәнді, СӨЖ тақырыбын,

Студенттің Тегін, Атын, Әкесінің атын, мамандықты, топты,

Оқытушының Тегін, атын, Әкесінің-атын.
Эссе
Тапсырманы орындау критерийлері- бағаға әсер ететін жағдайлар:

 1. Эсседе студент шығармашылық ойлауын, талдауын, критикалық көзқарасын және өз ойын нақты және анық жазбаша түрде көрсету керек;

 2. Эссе құрылымы: кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды;

 3. Эссе көлемі - 5-7 бет;

 4. Дәлелді қорытындылар және ұсыныстар;

 5. Ұқыпты өткізілген талдау;

 6. Эссе жеке орындалады, басқа студенттердің жұмысынан ерекше болуға тиісті;

 7. Соңында қолданылған әдебиеттің тізімі болу керек;

 8. А4форматты ақ қағазда, Times New Roman / KZ Times New Roman шрифтпен, 14 кегльде, біржарымдық интервалда орындалуы тиіс. Сол жақтан - 30 мм, оң жақтан - 10 мм, жоғарыдан, төменнен- 20 мм қалтыру қажет.

 9. Белгіленген уақытта тапсыру. Сол уақыттан кеш өткізілсе СӨЖ бағасы 1,0 баллға төмендетіледі.

1   2   3   4   5   6   7   8


жүктеу 1.09 Mb.