Главная страница
Контакты

    Басты бет


Бағдарламасы Нысан ф со пгу 18. 4/12 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

жүктеу 309.05 Kb.жүктеу 309.05 Kb.
бет2/2
Дата18.03.2017
өлшемі309.05 Kb.

Бағдарламасы Нысан ф со пгу 18. 4/12 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі


1   2

Маркетинг бюджеті. Маркетинг бюджетін жоспарлау әдістері.


Фирманы басқару жүйесінің түсінігі. Оны дамыту сатылары. Жаппай өндіріс. Жаппай өткізу. Постиндустриалды мерзім.

Іскерлікті дамытудың қазіргі уақыты. Сыртқы ортаның сипаты. Басқару философиясы. Стратегиялық маркетинг. Микс-маркетинг.


Маркетингті басқару мәні. Маркетингті басқару субъектісі мен объектісі. Маркетингті басқару технологиясы, мақсаты және әдістері. Маркетингті басқару үрдісінің технологиясы және басқару үрдісі.

Маркетингті басқарудың стратегиясы, тактикасы және функциялары.

Тактика (грекше taktiks - әскерді сапқа түрғызу өнері tasso - сапқа түрғызамын, қатарластырамын) - экономикалық (мысалы, несие-қаржылық, бәсекелік), әлеуметгік және басқа саясатта алға қойылған мақсатқа жету үшін қолданылатын құралдар мен тәсілдер; іс-қимыл желісі.

Маркетингті басқару принциптері. Құндылыққа бағытталған принциптер. Концептуалды реттеуші принциптер. Тактикалық талдау және жобалау принциптері.

Маркетинг қызметінің ұйымдық құрылымдары. Маркетингті басқару құрылымдары. Кәсіпорындағы маркетингтің функционалдық байланыстары. Маркетинг қызметі жөніндегі типтік ережелер. Маркетинг қызметін ұйымдастыру формалары. Міндеттерді бөлу картасы.

Маркетингтік зерттеулер, оларды жүргізу әдістері. Бақылау. Сауалнама жүргізу. Сұрау. Экспертті-аналитикалық әдістер. Математикалық әдістер.

Экономикалық көрсеткіштерді болжамдау әдістері. Өткен уақыттағы мәліметтер динамикасының негізіндегі болжамдары.

Функционал - бір не бірнеше функцияға тәуелді болатын айнымалы шаманы білдіретін математикалық ұғым. Ол алғаш рет вариациялық есептеуде пайда болған. Берілген тұйық қисық сызықпен шектелген аудан, белгілі бір жол бойындағы күш өрісінің жұмысы, т.б.
Форма (Қалып; form) - 1) мәліметтерді ұсыну тәсілі; 2) мәліметтер базасын басқару жүйелеріңде (мысалы, Access-Te) - мәліметтер базасындағы ақпаратты (мәліметтерді) енгізу мен редакциялауға пайдаланылатын дисплей экранына көрнекі түрде ұсыну тәсілі.
Математика (гр. μάθημα - ғылым, білім, оқу; μαθηματικός - білуге құштарлық) - әлдебір әлемнің сандық қатынастары мен кеңістіктік формаларын, пішіндерін өлшейтін, оның ішінде - структуралар, өзгерістер, белгісіздік жөніндегі ғылым.
Мәліметтер (данные; data) - автоматты құралдардың көмегімен, кей жағдайда адамның қатысуымен, өңдеуге I ыңғайлы түрде берілген мағлұмат. Мәліметтердің кірістік, шығыстық, басқару, проблемалық, сандық, мәтіндік, графикалық және т.б.
Казуалды болжам. Сапалық болжам («ми шабуылы» әдісі, «Дельфи» типіндегі әдістер, «мақсат ағашы», жағдайлық талдау).

Маркетингті басқарудағы шешім қабылдау. Маркетингтік шешімдерді қабылдаудың үздіксіздігі. Тиімді бәсекелестік теориясы.

Фирманың нарықтық қызметіндегі стратегияны талдаудағы қалыптасқан көзқарастар. Олардың сипаттық түрлері, артықшылықтары мен кемшіліктері. Рыноктағы фирманың мінез-құлқы стратегиясын жасаудың негізгі әдістері. Ірі, орта және шағын фирмаларды дамыту стратегияларын таңдау ерекшеліктері.

Базистік (эталонды) стратегиялар және фирманы өсіру мен дамытуға төрт көзқарас. Шоғырландырылған өсу стратегиясы. Интегралдандырып өсу стратегиясы. Диверсификацияландырылған өсу стратегиясы. Қысқарту стратегиясы.

Фирманың бәсекелестік стратегиялары. Шабуыл стратегиялары. Қарсыластың күшті жақтарына шабуыл. Қарсыластың осал жақтарын пайдалану. Кең көлемді шабуыл.

Аралас стратегиялар. Бос аумақтарды жаулап алу стратегиялары.

Мінез-құлық - адамның тұрақты психикалық ерекшеліктерінің жиынтығы. Мінез-құлық тірі организмнің барлығына ортақ қасиет. Оның басты белгісі – тіршілік иесінің қимыл-қозғалысының түрлі деңгейдегі көріністері.
Аумақ - құрлық бетінің өзіне тән табиғи, сондай-ақ адамның карекеті нәтижесінде жасалған қасиетгері мен ресурстары бар бөлігі. Ресурстардың ерекше түрлерінің болуымен - орналасуымен (ауданымен), географиялық орнының ерекшелігімен, табиғи ландшафтының өзіндік типтерімен, шаруашылыққа игерілу дәрежесімен, "қоғам қарекетінің кеңістіктік базисі" рөлін атқару қабілеттілігімен сипатталады.
«Құпиялы соғыс» стратегиялары. Соққыларды белсенді залалсыздандыру стратегиясы. Бәсекелестік артықшылықтарды сақтау стратегиясы.

Диверсификация стратегиясы. Диверсификацияны бағалау критерилері. Ұқсас салаға, бизнестің жаңа салаларына, бизнестің ұқсас емес салаларына диверсификациялау стратегиялары.

Бизнестің орнын алу стратегиялары. Оларды таңдауға әсер ететін факторлар. Рыноктың көшбасшысы. Екінші рөлдегі фирмалар. Тікелей бәсекелестіктен қашатын фирмалар. Дағдарыс жағдайлардың себептері және оларды жою жолдары.

Фирманың корпоративті стратегияларын таңдау. СВОТ-талдау әдісінің маңызы. Саланың жағдайы және фирманың саладағы орыны. Фирма мақсаттары. Фирма басшыларының мүдделері мен олардың қарым-қатынасы. Қаржы ресурстары. Жұмысшылардың біліктілігі. Рынок қызметтерінің алдыңғы сатылары бойынша фирманың міндеттемелері. Рыноктық ортаға тәуелділік дәрежесі.

Тәуелділік (Зависимость; dependence) функция мен оның аргументгері арасындағы қатынас; мәліметгер базасындағы мәліметтер ассоциациясы. Мәліметтер тәуелділігі (Зависимость данных (по данным); data dependence) - мәліметтер мен программаның өзара өсер етуі.
Мерзімдік фактор. Стратегияларды бағалау.

Мақсатты рынокты таңдау және позициялау стратегияларын басқару.

Рынокты және сатып алу уәжін сегменттеу. Сатып алу уәжіне тәуелді факторлар. Рынокты сегменттеу принциптерінің рыноктық қызмет түріне тәуелділігі.

Стратегиялық әдістің үш нұсқасы негізінде мақсатты рынокты таңдау. Дифференциалданбаған маркетинг стратегиясы. Шоғырланған маркетинг стратегиясы. Дифференциалданған маркетинг стратегиясы.

Мақсатты рынокты портфельді талдау әдісі арқылы талдау. Д. Абельдің үш мөлшерлі матрицасы. Фирма үшін рынок тартымдылығын анықтау критерилері.

Позициялау стратегиялары. Позициялау картасы және бәсекелестік ортадағы дифференциациялау әдістері. Позициялау мақсаты және оған жетудің шарттары. Тауардың өмір сүру стратегиясын пайдаланудың мәні мен мақсаттары.

Тауарды ертудің жеке кешені. Тауарлы сызық. Маркетингтің өнім стратегиясын жасау реті.

Матрицалық портфельді талдау. Рынок мүмкіндіктерімен фирманың ішкі потенциалын салыстыру нұсқалары. Фирманың өнімдік портфелін бағалаудың интегралды көрсеткіштері. «Рыноктық тартымдылық – табыс өлшемі» екі өлшемді матрица.

БКТ матрицасы. Тауарлар қозғалысының траекториясы. БКТ матрицасының артықшылықтары мен кемшіліктері.

«Бизнес экраны» матрицасы (GE-MacKinsey).

Тауарлы стратегиялар. Стандарт/мамандандыру. Қажетті тауар сапасын қамтамасыз ету. Интегралды көрсеткіш негізінде тауар белгісін бағалау. Тауар сапасын қамтамасыз етудегі стратегиялық әдістер. Жаңа тауар туралы шешім. Тауар туралы шешім. Тауарлы тізбектің өзгеруі. Белгі және белгі стратегиялары.

Баға стартегияның жасау үрдісі. Баға құру мақсаттары. Сұраныс концепциясы. Ұсыныс заңы. Рыноктық баға құру заңы. Баға құрудың негізгі стратегиялары.

Тауар бағасын анықтау. Бастапқы бағаны анықтау. Рыноктық факторларды ескеру. Тауар құндылығы және оның динамикасын баға құруда ескеру әдістері. Бөлшек бағаларды бақылау және делдалдар бағаларына әсер ету әдісі. Бағаның фирманың мақсатына сәйкес келуі және оны тексеру әдістері. Шығынсыздықты талдау.

Тарату мәні және маңызы. Тарату арналары. Тарату функциялары. Тарату арналарының қызметі. Арна деңгейі. Арна ұзақтығы. Арналар типі. Тарату статегиясын жасау.

Тарату мақсаттары. Инвестициялық мақсаттар және оның тарату мақсатымен өзара байланысы. Арналарға қатысты стратегиялық шешімдер.

Тұтынушыларды қамту қарқындылығын анықтау. Қарқынды тарату. Эксклюзивті тарату. Селективті тарату. Тарату қарқындылығының типін таңдауға әсер ететін факторлар. Ағымдағы интенсивтілік. Сауда торының сапасы және оны бағалау.

Тарату арнасының ұзақтығын анықтау. Арна қатысушылары. Көтерме сауда фирмалары. Агенттер мен брокерлер.

Брокер (ағылш. broker) - қор және тауар биржаларында, валюта рыноктарында тауар, валюта, құнды қағаздар, т.б. құндылықтарды сатушылар мен алушылар арасында мәміле жасасу кезінде арада жүретін ресми делдал (жеке адам немесе фирма).
Филиалдар мен өкілеттіліктер. Тарату арнасын таңдауға әсер ететін факторлар.

Арнаның ұйымдастыру нысандарын таңдау. Көлденең маркетингтік жүйе. Тік маркетингтік жүйе. Мәжбірлеу стратегиясы. Қозғау стратегиясы. Дүкен түрлері.

Коммуникациялар жүйесі және олардың шешетін мақсаттары. Жылжыту мақсаттары.

Жылжыту (Подкачка; paging, swapping) - виртуальдық жадтың беттерін немесе сегменттерін ауыстыру; осы сәтте жедел жадқа қажетті ақпаратты орналастыруды жасақтайтын жедел жад пен сыртқы жад арасындағы мәселелер тіркесін ауыстыру.

Тұтынушылардың мінез-құлқы. Маркетинг концепциясын құрудың негізгі алғы шарттары. Тұтынушы маркетинг тұрғысынан. Тұтынушылар мінез-құлқысының үлгілері. Тұтынудың негізгі төрт сатысы. Тұтынушылардың сатып алу туралы шешім қабылдауының үлгілер кешені. Тұтыну стилі.

Жылжыту міндеттері мен құралдары. Сұраныстың сипаттары мен құрамдас бөліктері. Фирманың тұтынушылармен коммуникациялық байланыс құру және қолдаудағы маркетинг құралдары. Жарнама. Жеке сату. Өткізуді ынталандыру. Паблисити. Паблик рилейшнз. Коммуникациялық стратегияны жасау сатылары.

Жылжыту бюджетін анықтау. Жылжыту бюджетін жасау әдістері. Жылжытуға кеткен шығындардың құрылымы.

Маркетингті басқарудағы бақылау мәні және маңызы. Бақылау түрлері. Маркетингтік іс-әрекетті бақылау және түзеу. Маркетинг жоспарының жүзеге асырылуын бақылау. Маркетингтің мақсатты көрсеткіштер жүйесі.

Жедел бақылау. Сатуды бақылау және ауытқулар бойынша рынок үлесін бақылау әдісі, сатуды және рынок үлесін «80-20» қағидасы бойынша бақылау әдісі, тұтынушылардың адалдығын бақылау әдісі.

Фирманың қаржы нәтижелерін бақылау. Пайдалылықты бақылау. Маркетингтік шығындарды бақылау әдісі. Тауарлардың тікелей пайдалылығын бақылау әдісі.

Коммуникативті тиімділікті бақылау. Тұтынушылардың маркетинг күштеріне әсер түрлері. Танымдық, эмоционалды және мінез-құлықтық әсерлерді өлшеу әдістері.

Стратегиялық бақылау. Стратегиялық бақылау әдістері. Стратегиялық тұрақтылықты талдау әдісі (Дж. Дэя), стратегиялық осалдықты талдау әдісі (Ж.-Ж. Ламбен), стратегиялық бейімділікке тест-талдау (Ф. Котлер), стратегиялық тиімділікті бағалау әдісі (Г. Ассэль).


Маркетинг аудиті. Маркетинг аудитінің мәні мен ерекшеліктері. Маркетинг аудитінің аясы мен объектілері. Сыртқы және ішкі маркетинг аудиті. Сыртқы маркетинг аудиті.Ұсынылатын әдебиеттер тізімі
Микроэкономика

1 Микроэкономика: оқулық / Ж. Ғабит. - 2- басылым өңделген және толықтырылған. - Алматы : Print S, 2012. - 424 б.

2 Микроэкономика: оқулық: [техникалық және кәсiптiк бiлiм беру ұйымдарына ұсынады] / А. Б. Молдахметова, М. Ө. Өтебаев. - 2-басылым. - Астана: Фолиант, 2010. - 245 б.

Макроэкономика

1 Макроэкономика: оқулық / А. Н. Доғалов, Н. С. Досмағанбетов. - 2- басылым өңделген және толықтырылған. - Алматы: Дәуір, 2012. - 416 б.

2 Макроэкономика: оқу құралы / Б. М. Мұхамедиев, Р. Т. Дуламбаева, Д. Ж. Рахматуллаева. - Алматы: Қазақ университеті, 2011. - 220 б.
Маркетинг

1 Маркетинг : экономика мамандықтарының студенттеріне арналған пәннің оқу кешен жинағы / құраст. А. К. Мұстафина. - Павлодар : Кереку, 2011. - 166 б.

2 Сатыбалдыұлы, С. С. Маркетинг және менеджмент негіздері : оқулық / С. С.

Маркетинг және менеджмент негіздері - 2011 жылы Астана қаласы «Фолиант» баспасында басылып шыққан кітап. Кітап авторы/құрастырушысы - С. Сатыбалдыұлы, Б. Байтанаев. Беттер саны - 320.
Сатыбалдыұлы, Б. Байтанаева. - 2- басылым. - Астана : Фолиант, 2011. - 320 б.

3 Беляевский И.К. Маркетинговые исследования: информация, анализ, прогноз. – М.: Финансы и статистика, 2011. – 320 с.

4 Черчилль, Гильберт А. Маркетинговые исследования. – СПб.: Питер, 2007. – 699 с.

6 Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. – М.: Издательство «Финпресс», 2009. – 416 с.


Маркетингті басқару

1 Н. И. Ивашкова Управление маркетингом: учебное пособие для высш. проф. образования. – М.: ФОРУМ, 2012. – 175 с.

2 Т. П. Данько Управление маркетингом: учебник для экон. спец. вузов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 363 с.

3 Черчилль М., Гильберт А. Маркетинговые исследования. – СПб.: Питер, 2013. – 699 с.

4 Дюсембекова Ж. М. Маркетинговые исследования. – Алматы: Экономика, 2014. – 320 с.

А-қосымшасы

(міндетті)


Эссенің ұсынылған құрылымы
Тапсырма: Сіз магистратурада оқу кезінде өзіңіздің ғылыми-зерттеу қызметіңіздің болашақ бағытын қалай көресіз? (эсседегі сөздердің ең көп саны – 300).
1) ТАӘ / ТАӘ кодтау.

2) Негізгі білім (мамандық).

3) Қызмет бағыты бойынша зерттеудің болжанған тақырыбы.

4) Таңдалған зерттеу тақырыбының өзектілігі.

5) Мақсаттары мен міндеттері.

6) Әзірлеу деңгейі.

7) Жұмыстың топшыланған жаңалығы.

8) Теориялық және практикалық маңыздылығы.


Б-қосымшасы

(міндетті)


Питчтің ұсынылған құрылымы
Тапсырма: Таңдалған салада өзіңіздің стартап-жобаңыздың идеясын таныстырыңыз. Питч құрылымы: не туралы айту қажет.

- Сіз кімсіз (лауазым, компания атауы және логотипі).

- Сіздің жобаңыз қандай мәселені шешеді.

- Оны шешуге қандай сұраныс.

- Нарық / бәсекелестер.

- Сіздің шешіміңіз: негізгі технология (қысқаша).

- Бәсекелестер алдындағы біздің артықшылықтар.

- Бизнес-модель: қалай ақша табасыз.

- Маркетинг және сатулар: нарыққа қалай шығатын боласыз.

- Басты көрсеткіштер: гипотезалар, болжамдар, табыс метрикалары.

- Команда: неге дәл Сіз осы бизнесті іске асыруға қаілеттісіз.

- Ағындағы статусы (не жасалды), жоспар-кесте (не және қашан жоспарланады).

- Қажеттіліктер және капитал салымдары (қанша ақша керек және неге), инвесторға ұсыныс (Сіз олар үшін не ұсына аласыз).

- Контактілер.
В-қосымшасы

(міндетті)


Эссені дайындау үшін ұсынылған зерттеу тақырыптары


 1. Өнім сапасын басқару маркетингі

 2. Өніснің бәсекелестігі және маркетингтік зерттеу нарығын ұйымдастыру.

 3. Қоғамдық тамақтану саласында маркетингтік зерттеулер жүргізу.

 4. Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін арттыру механизмін басқарудағы баға саясаты.

 5. Қазіргі заманғы кәсіпорынның интернет-маркетинг

 6. Интернетте коммуникативтік саясатты әзірлеуді ұйымдастыру.

 7. Тауар нарығында өнімді өткізу ұйымның стратегиясы.

 8. Қоймалардың ресурсты қамтамасыз ететін кәсіпорындар логистикалық жаңғырту.

 9. интернет-маркетинг саласындағы жарнамалық қызметті қалыптастыру және дамыту.

 10. Эмпирикалық маркетингті сатып алушылық мінез-құлқын негізінде ұйымдық-әдістемелік аспектілері басқару.

 11. Жаңа ақпараттық технологияларды нарықты зерттеу.

 12. Жарнамалық-ақпараттық қызметті ұйымдастыру бойынша тауарларды өткізу және оны жетілдіру жолдары.

 13. көтерме сауда кәсіпорындары ұйымдастыру логистикалық қызмет.

 14. Қазақстан Республикасының жылжымайтын мүлік нарығын даму ерекшеліктері.

 15. Қазіргі заманғы әлемдік экономикаға нарығының ерекшеліктері инновациялар.

 16. Базарлардағы ауыл шаруашылығы өнімі мен азық-түлік баға белгілеу ерекшеліктері.
  Ауыл шаруашылығы Ауыл шаруашылығы - материалдық өндірістің ең маңызды түрлерінің бірі. Ауыл шаруашылығы халықты азық-түлікпен және өнеркәсіпті шикізаттың кейбір түрлерімен қамтамасыз етумен айналысады. Ауыл шаруашылығы екі үлкен саладан, яғни өсімдік шаруашылығынан және мал шаруашылығынан тұрады.


 17. Қазақстан Республикасы азық-түлік нарығы: мәселелері мен даму болашағы .

 18. Логистика басқару экономикасы орны мен рөлі.

 19. Білімдік қызмет көрсету нарығы: жай-күйі мен перспективалары

 20. Селолық тұтыну кооперациясы: мәселелері мен оның даму перспективалары.

 21. көтерме-бөлшек сауда бірлестіктер қызметін жетілдіру.

 22. Қазақстан Республикасында жай-күйі мен медициналық қызметтер нарығын дамыту.
  Медицина (лат. medicina: medicus - дәрігерлік, емдік) - адамдардың денсаулығын сақтау мен нығайту, сырқаттарды емдеу мен аурудың алдын алу, денсаулық және жұмысқа қабілеттілік жағдайында, адамзат қоғамында ұзақ өмір сүруге жетуді көздейтін тәжірибелік іс-әрекеттің және ғылыми білімдердің жүйесі.


 23. Тауар қорларымен көтерме сауда кәсіпорындары және түр-түрін басқаруды қалыптастыру.

 24. Қазіргі заманғы жағдайында өнеркәсіптік кәсіпорында өнім көлемін, сапасын және ассортиментін жоспарлау.

 25. ҚР инновациялық технологиялар нарығы: жағдайы және даму болашағы.
 1. Рахимбаев А.Б. Маркетинг теориясы және практикасы [Электрондық ресурс]: оқу құралы. - Алматы: Нұр-Пресс, 2011. – 1CD; 124Мб. – (Электронная книга)

 2. Рахимбаев А.Б. Маркетинг теориясы және практикасы: оқу құралы. - Алматы: Заң әдебиеті, 2011. – 372 б.

 3. Тойкин С.Х. Маркетинг негіздері: оқулық [Кәсіптік бастауыш және орта білім беру ұйымдарына ұсынылған]. - Астана: Фолиант, 2010. – 252 б. – (Кәсіптік білім)

 4. Есімжанова С.Р. Маркетинг: оқу құралы. - Алматы: Экономика, 2013. – 464 б.

 5. Оразбаева К.Н. Маркетинг: [оқу құралы]. - Атырау: Ер Төстік, 2011. – 126 б.

 6. Сатыбалдыұлы С., Байтанаева Б. Маркетинг және менеджмент негіздері: оқулық [Кәсіптік бастауыш және орта білім беру ұйымдарына ұсынылған]. - Астана: Фолиант, 2010. – 319 б. – (Кәсіптік білім)

 7. Тоқбаева Ж.Ж., Тасқынбай Ж. Маркетинг негіздері: оқу құралы [Кәсіптік бастауыш және орта білім беру ұйымдарына ұсынылған]. - Астана: Фолиант, 2010. – 190 б. – (Кәсіптік білім)

 8. Шеметов П. В. Менеджмент: управление организационными системами. / П. В. Шеметов. - М. : Омега-Л, 2010.-407 с.

 9. Роббинз С. П. Менеджмент. / С. П. Роббинз. - СПб.; Киев : Вильямс, 2011.-1044 с.

 10. Володько В. Ф. Основы менеджмента. / В. Ф. Володько. – Минск : Адукацыя i выхаванне, 2012.-304 с.

 11. Герчикова И. Н. Менеджмент. / И. Н. Герчикова. - М. : ЮНИТИ, 2012.-499 с.

 12. Володин В. В.Операционный менеджмент. / В. В. Володин. - М. : Маркет ДС, 2010.-168 с

 13. Полукаров В. Л. Основы менеджмента. / В. Л. Полукаров. - М. : Кнорус, 2010. - 239 с.

 14. Менеджмент.: Учебник / М.П. Переверзев, Н.А. Шайденко, Л.Е. Басовский; Под общ. ред. М.П. Переверзев. - 2-e изд., доп. и перераб. - (Высшее образование)., (Гриф) 2011 ИНФРА-М.

 15. Менеджмент: основы теории и деловой практикум: Учебное пособие / Н.А. Добрина, Ю.В. Щербакова. - ил. - (ПРОФИль)., (Гриф), 2011 Альфа-М, ИНФРА-М.

 16. Маркетинг:учебник для студ. вузов , обучающихся по экон. Спец Годин А. М.М.: Дашков и К, 2012.-177с.

 17. Маркетинг:учебник для студ. вузов, обучающихся по экон. спец. Багиев Г. Л.СПб.: Питер, 2010.-250 с.

 18. Михарева В.А. Прикладной маркетинг: учеб. пособие для вузов. - Мн.: Вышэйшая школа. – 2010.


Қосымша:


 1. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: пер. с англ. – М.: Дело, 2011. – 702с.

 2. Кабушкин Н.И. Основы менеджмента: учебник – Мн.: БГЭУ, 2010 – 284с.

 3. Веснин В.Р. Менеджмент: учебник. – М.: Институт международного права и экономики. Издательство «Триада ЛТД», 2012. – 384с.

 4. Герчикова И.Н. Менеджмент: учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2010. – 480с.

 5. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Дж., Вонг В. Основы маркетинга. Пер. с англ. 2-е европ. изд. - М., СПб., К.: Изд. дом «Вильялс», 2011.

 6. Есимжанова С. Р. Маркетинг в Казахстане: Теория, методология, практика - А: Аян Адет, 2010.

 7. Голубков Е.Н. Основы маркетинга - М.: ДИС, 2011.

 8. Маркетинг: Учебное пособие / Под ред. Мамырова Н.К. – Алматы: Экономика, 2011. - 304с.
1   2

 • Математикалық
 • Ұсынылатын әдебиеттер тізімі Микроэкономика
 • Макроэкономика
 • Маркетинг және менеджмент негіздері
 • Маркетингті басқару
 • А-қосымшасы
 • Б-қосымшасы
 • В-қосымшасы

 • жүктеу 309.05 Kb.