Главная страница
Контакты

    Басты бет


Бағдарламасы Нысан ф со пгу 18. 2/06

жүктеу 213.82 Kb.жүктеу 213.82 Kb.
Дата13.04.2017
өлшемі213.82 Kb.

Бағдарламасы Нысан ф со пгу 18. 2/06Жұмыс бағдарламасы
Нысан

Ф СО ПГУ 7.18.2/06


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


С.
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі - Қазақстан Республикасының Үкіметі құрамына енетін орталық атқарушы органы.
Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы


жұмыс бағдарламасыИнформатика пәнінің
050709 Металургия, 050715 Көлік, көлік техника және технология, 050724 Техникалық машиналар және жабдықтар, 050901 Тасымалдауды, жол қозғалысын ұйымдастыру және көлікті пайдалану, 050420 Сәулет, 050729 Құрылыс, 050730 Құрылыс материалдары бұйымдарының және құрылымының өндірісі, 050731 Өмір сүру қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау

мамандықтарының студенттеріне арналғанПавлодар
Мемлекеттік жалпыға міндетті

мамандықтың білім стандарты

мен типтік бағдарлама

негізінде әзірленген

пәннің жұмыс бағдарламасын

бекіту парағыФорма

Ф СО ПГУ 7.18.1/06

БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор

___________ Пфейфер Н.Э.

Жабдық - бір нәрсеге керек механизмдер, тетіктер, әр түрлі құралғылар жинағы.
Құрылым (лат. structura - түзіліс, орналасу, тәртіп) - объектінің тұтастығын, тепе-теңдігі мен негізгі қасиеттерінің сақталуын қамтамасыз ететін байланыстар мен қатынастар жиынтығы. Құрылым жүйе және элемент ұғымдарымен тығыз байланысты.

2010 ж. «__»____________


Құрастырушы: аға оқытушы Жақсылықов Ә.Е.

Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы


ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
Информатика пәні бойынша
050709 Металургия, 050715 Көлік, көлік техника және технология, 050724 Техникалық машиналар және жабдықтар, 050901 Тасымалдауды, жол қозғалысын ұйымдастыру және көлікті пайдалану, 050420 Сәулет, 050729 Құрылыс, 050730 Құрылыс материалдары бұйымдарының және құрылымының өндірісі, 050731 Өмір сүру қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау мамандықтарының студенттеріне арналған
Жұмыс бағдарламасы мемлекеттік жалпыға міндетті мамандық стандарттарына ҚР МЖМБС 3.08.307-2006, 3.08.371-2006, 3.08.300-2006, 3.08.267-2006, 3.08.275-2006, 3.08.256-2006 және

ҚР БжҒМ 11 мамыр 2005 ж., № 289 және 12 шілде 2005 ж., № 480 бұйрықтарымен енгізілген және бекітілген типтік бағдарлама негізінде әзірленген.


200__ж. «___»____________кафедра отырысында ұсынылған №_____хаттама.

Кафедра меңгерушісі ______________ Ж.К.Нұрбекова


ФМжАТ факультеті әдістемелік кеңесімен құпталған

200__ж. «_____»______________№____ хаттама

ӘК төрайымы _______________ А.Т.

Әдістеме - педагогика ғылымының жеке пәндерден берілетін білім көлемі мен мазмұнын негіздеп, оны оқытудың тиімді әдістерін зерттейтін бір саласы. Тұтасынан алғандағы жас ұрпақты тәрбиелеу мен оқыту процесінің заңдылықтарын дидактика зерттейді.
Кишубаева


келісілген


Факультет деканы _____________ С.К.Тлеукенов «___»____________ 200__ ж.

ОӘҚжЖБ келісілген


ОӘҚжЖБ бастығы ______________А.А.Варакута «____»________________ 200__ж.

1. Курстың мақсаты және міндеті, оның оқу үрдісіндегі орны:

1.1 Курстың мақсатыстуденттерді информатика дамуындағы негізгі тенденцияларды қамтитын теориялық және тәжірибелік мағлұматтармен таныстыру, дискретті математика әлементтерімен таныстыру;
Математика (гр. μάθημα - ғылым, білім, оқу; μαθηματικός - білуге құштарлық) - әлдебір әлемнің сандық қатынастары мен кеңістіктік формаларын, пішіндерін өлшейтін, оның ішінде - структуралар, өзгерістер, белгісіздік жөніндегі ғылым.
есептелінетін жүйе архитектурасы, операциялық жүйелер мен желілер туралы түсінік беру; студенттерге алгоритмдер мен блок-схемаларды құруды үйрету; компьютерлік графика негіздерімен және желілік қосымшаларды құрудың негізгі концепцияларымен таныстыру.


  1. Курстың міндеттері:

 • студенттерге есептерді алгоритмдеу негізін, тиімді алгоритмдерді қүруды және қолданбалы бағдарламалар пакеттерін қолдануды оқыту;

 • қазіргі ақпараттық технологиялар мүмкіндіктерін және олардың даму перспективасын игеру;
  Алгоритм, алгорифм (ағылшынша: algorіthm, algorіsmus - Әл-Хорезмидің атынан шыққан) - бастапқы берілген мәліметтермен бір мәнде анықталатын нәтиже алу үшін қай амалды (жұмысты) қандай ретпен орындау қажеттігін белгілейтін есептерді (мәселелерді) шешу (математикалық есеп-қисаптар орындау, техникалық объектілерді жобалау, ғылыми-зерттеу жұмысын жүргізу т.б.)
  Компьютерлік графика - 2011 жылы Алматы қаласы «Дәуір» баспасында басылып шыққан кітап. Кітап авторы/құрастырушысы - Б. Н. Нұрмаханов, Д. Д. Әбілдабекова, У. Т. Қарымсақов. Беттер саны - 200.
  Ақпарат технологиясы (ағылш. information technology, қысқ. IT) - объектінің, процестің немесе құбылыстың күйі туралы жаңа ақпарат алу үшін мәліметтерді жинау, өңдеу, жеткізу тәсілдері мен құралдарының жиынтығын пайдаланатын процесс.


 • компьютерлік желілер мен компьютердің программалық және аппараттық жабдықтарының перспективалары мен жағдайларын игеру.
  Жағдай - адам әрекетінің , жан-жануарлар тіршілігінің, табиғат пен қоғамдағы өзгерістің, оқиғаның, т.б. айналадағы ортаның ықпалына тәуелділігін білдіретін философиялық ұғым. Табиғаттағы, қоғамдағы белгілі бір өзгерісті тудырушы алғышарт есебінде де қарастырылады.1.3 Курстың оқытылу нәтижесінде студенттердің алатын білім, дағды және қабілет минимумы:

- қазіргі бағдарламалық жабдықтарды, есептеуіш техникаларды, ақпараттарды беру және байланыс жүйелерін қолдану жүмыстарын тәжірибелік түрде жүзеге асыра алу;

- есептерді шешуге арналған алгоритмдерді және блок-схемаларды өңдеу әдістерін игеру;

- глобальды және локальды желілер, жаңа ақпараттық технологиялар дамуының перспективалары мен негіздерін білу және оларды пәндік аймақтарда қолдана алу.


1.4 Пререквизиттер:

 • орта мектептегі информатика;

 • математика;

 • физика.
Пәннің тақырыптық жоспары


Нысан

Ф СО ПГУ 7.18.2/10
2. Тақырыптық жоспар

2.
Блок тақырыбы (Заголовок блока; block header) - блоктың басында орналасып, ол жайлы мәліметтер беретін және операциялық жүйеде қолданылатын арнайы жазба. Мысалы, блок тақырыбында оған кіретін логикалық жазбалар саны көрсетілуі мүмкін.
1 Жалпы орта білім негізінде күндізгі оқу бөліміндегі студенттерге арналған пәннің тақырыптық жоспары


ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫр/сТақырыптар атауы

Сағат саны

дәріс

тәжірибе

зертхана

СӨЖ

1

2

3

4

5

6

1

Кіріспе

1
0

8

2

Информатиканың негізгі түсініктері

2

12,5

2,5

16

3

Дискретті математиканың негізі

2

1

1

12

4

ӘВМ-нің архитектурасының негізгі түсініктері

2

3

1

12

5

Есептеудің алгоритмдік шешімі, алгоритмдік күрделілікті талдау

2

3

1

12

6

Бағдарламалау тілдерімен танысу

2

0

0

12

7

Операциялық жүйелер мен желілердің негіздері

2

1

1

8

8

Графика және Интернет

2

2

1

10

Барлығы:

15

22,5

7,5

90


3. Курс мазмұны

3.1 Дәрістер мазмұны
Тақырып 1 Кіріспе

Информатика ғылым және техниканың бірлестігі. Дискретті математиканың әлементтері. Компьютер архитектурасы. Санақ жүйелері. Алгоритмдер және олардың қасиеттері. Тиімді алгоритмдерді құру және алгоритмдерді тиімділеу. Бағдарламалау парадигмі. Бағдарлама құрылымы. Операциялық жүйелер. Интернетте жүмыс істеу. Графикалық қосымшалар.Тақырып 2 Информатиканың негізгі түсініктері

Информатика ғылым және техниканың бірлестігі. Қазіргі информатика құрылымы. Ғылым жүйесіндегі информатиканың орны. Ақпарат, оның түрлері мен қасиеттері. Ақпараттың бейнеленуінің әртүрлі деңгейлері.

Интернет (оқылуы [интэрнэ́т]; ағылш. Internet - International Network) - компьютерлік серверлердің бүкіләлемдік желісі.
ДЕҢГЕЙ (Уровень; layer, level) - абстракциялы дерексіздік дәреже; иерархиялық құрылым қабаты; осы желімен орындалатын белгілі бір мәселелер кешенін сипаттайтын есептеуіш желі қүрылымының логикалық қабаты,
Мәліметтерді тасушылар.
Мәліметтер (данные; data) - автоматты құралдардың көмегімен, кей жағдайда адамның қатысуымен, өңдеуге I ыңғайлы түрде берілген мағлұмат. Мәліметтердің кірістік, шығыстық, басқару, проблемалық, сандық, мәтіндік, графикалық және т.б.
Мәліметтермен операциялар.Тақырып 3 Дискретті математиканың негізі

Функция, қатынас және жиын. Логика негізі, логикалық ойларды айту, логикалық байланыстар, ақиқаттылық кестелері. Графтар және ағаштар: ағаштар, бағытталмаған графтар, бағытталған графтар.Тақырып 4 ӘВМ-нің архитектурасының негізгі түсініктері

Компьютер архитектурасының тарихы және оған шолу. Компьютердің логикалық әлементтері: логикалық вентилдер, триггерлер, санауыштар, регистрлер. Мәліметтің компьютер жадында бейнеленуі: биттер, байттар, сөздер;

Бағыттау (орыс. наведение) - күштерге (сүңгуір қайықтарға, авиациялык ұшу аппараттарына) немесе қаруға (ракеталарға) козғалыс параметрлері (бағыт, жылдамдық, биіктік жөне т.б.) арқылы берілетін басқару тәсілі.
Логика (гр. λογική - «талдауға құрылған», λόγος - «сөз», «сөйлем», «ойлау», «ақыл») - ойлау, оның формалары мен заңдылықтары туралы ғылым. Логика дәлелдеу мен теріске шығарудың белгілі бір әдіс-тәсілдері қаралатын ғылым теориялар жиынтығын құрайды.
Компьютерлік жады (сыртқы немесе қосалқы жады, ақпараттарды сақтауға арналған құрал, сақтағыш құрал) - белгілі бір уақытта есептеуде қолданылатын, ақпарат сақтауға арналған физикалық құрылғы немесе орта болатын, есептегіш машина бөлігі.
сандық мәліметтің бейнеленуі және сандық жүйелер; таңбалы бейнелеу және қосымша кодпен бейнелеу; биттермен негізгі операциялар; сандық емес мәліметтердің бейнеленуі. Машинаны үйымдастыру: Фон-Нейман принципі, басқару қүрылғылары, команда жүйелері мен типтері. Енгізу-шығару және тоқтату. Компьютер жадысының үйымдастырылуы. Жады иерархиясы. Негізгі жадтың үйымдастырылуы және операциялары. Виртуалды жады. Енгізу-шығару қүрылғылары. Қазіргі аппараттарды қамтамасыз етуге шолу.Тақырып 5 Есептеудің алгоритмдік шешімі, алгоритмдік күрделілікті талдау

Есепті шешудің стратегиялары. Шешімді іздеу және оның алгоритмдері. Алгоритм концепциялары мен қасиеттері. Алгоритмдерді өңдеу стратегиялары. Мәліметтер қүрылымы: қарапайым типтер, массивтер, жолдар. Блок-схема алгоритмінің графикалық өңделуі. Блок-схемалардың әртүрлі түрлері. Алгоритмдерді өңдеу. Негізгі есептегіш алгоритмдер: ақырғы автоматтар; Тьюринг машиналары; оңай және қиын шешілетін есептер. Алгоритмнің талданылуы: күрделіліктің стандартты класстары. Уақыт және жады көлемі бойынша шығындар.Тақырып 6 Бағдарламалау тілдерімен танысу

Бағдарламалау тілдеріне шолу: бағдарламалау тілдерінің тарихы. Бағдарламалаудың негізгі қүрылғылары: жоғары деңгейлі бағдарламалау тілінің семантикасы мен синтаксисінің негіздері;

Есептегіш, электр есептегіш - тұтынылған электр энергиясын есептеуге арналған өлшеуіш құрал. Тұрмыста жиілігі I 50 Гц, бір фазалы 220 В немесе 127 В айнымалы кернеуге арналған есептегіш пайдаланылады. Электр энергиясы киловатт-сағатпен өлшенеді.
Семантика (көне грекше: σημαντικός - танбалаушы, білдіруші) - тіл және тіл бірліктері (сөз, грамматикалық тұлға, сөз тіркесі, сөйлем) арқылы білдірілетін хабарды, заттар мен құбылыстардың мән-мазмұның зерттейтін тіл білімінің саласы, семиотиканың негізгі бөлімдерінің бірі.
Бағдарламалау тілі (орыс. язык программирования; гр. programme - нұсқау, хабарлау) - хабарларды есептеуіш машиналардың көмегімен сұрыптайтын жасанды тілдер тобы.
айнымалылар, өрнектер және меншіктеу; қарапайым енгізу-шығару; тармақталу және интерактивті операторлар. Бағдарламалаудың парадигмдері. Процедуралық бағдарламалау. Модулдік және қүрылымдық бағдарламалау концепциялары. Объектіге-бағытталған бағдарламалау.
Айнымалы - әріп түрінде немесе әріптер тобы түрінде программаға енгізілетін және уақыт, ұзындық, баға, түс және т.б. әр түрлі мәндерді қабылдайтын программадагы сандық шама; белгілі бір мәліметтер типін сақтай алатын және программаны атқару барысында мәнін өзгертуге болатын атауы белгілі объект.
Объектіге-бағытталған бағдарламалау (орыс тілі Объектно-ориентированное программирование; ағыл. Object-orinted programming) - объектілерді қолдану арқылы бағдарламалау парадигмасы, объектілік-бағдарланған архитектурагы пайдаланады.Тақырып 7 Операциялық жүйелер мен желілердің негіздері

Қазіргі қолданбалы программамен қамтамасыз етуге шолу. Операциялық жүйелердің негізгі концепциялары. Операциялық жүйелердің даму тарихы. Типтік операциялық жүйелердің жүмыс істеуі. Операциялық жүйелердің декомпозициялау әдістері: монолитті, көп деңгейлі, модулді, микроядролық моделдер. Процесстерді басқару. Жоспарлау және диспетчеризациялау. Файлдық жүйелер. Утилиттер. Драйверлер. Желілер мен телекоммуникациялар. Желілік қауіпсіздік. Web-клиент-сервер архитектурасының мысалы.Тақырып 8 Графика және Интернет

Графикалық программамен қаматамасыз етудің иерархиясы. Қарапайым түсті моделдер: RGB, HSB, CMYK. Графикалық жүйелер. Раастрлік және векторлық графика жүйелері.

Драйвер - (ағылш. drіver - жүргізуші) - компьютердің сыртқы құрылғылармен өзара әрекеттесуін басқаратын бағдарлама. Драйверлер компьютерді басқаратын операциялық жүйелердің (MS DOS, Wіndows, Unіcs, т.б.)
Телекоммуникациялар (ағылш. Telecommunications) - негізі ақпарат тарату құралдары мен әдістері болып табылатын әрекет аймағы. Телекоммуникациялар немесе коммуникациялар мемлекетгің инфрақұрылымның маңызды белігіне жатады.
Файл (ағылш. File) - дерек сақтаудың негізгі бірлігі болып табылады.
Бағытталған кесінді A B → }} деп A - “бас нүктесінен” бастап екінші B - “соңғы”нүктесіне дейінгі түзу бойындағы нүктелер жиыны.
Бейне ақпараттарды шығару қүрылғысы. Графикалық редакторлар, графиктік коммуникациялар, интернеттің шығуы мен тарихы. Интернеттің теориялық негіздері. Интернет қызметтері. Ақпаратты қауіпсіздіктер және оларды қүрушылар. Ақпарат қауіпсіздігіне қауіп төндіргіштер және олардың классификациясы. Архиваторлар. Антивирустік бағдарламалар.


3.2 Зертханалық сабақтар тізімі
Тақырып 2 Microsoft Office (Word, Excel, Access, PowerPoint) пакеттерімен жүмыс

З1. MS Word мәтіндік редакторы. Шрифтер мен абзацтарды форматтаудың барлық әлементтерін қолданумен ғылыми баяндаманы безендіру. Word құжаттарында автоматтандырылған тізімдерді қолдану. Маркерленген, нөмірленген және көп деңгейлі тізімдер.

З2 MS Word мәтіндік редакторында кестемен жұмыс. Кестелерді форматтау. Кестелерді редакторлау. Кестелерде формула қолдану.
Microsoft Corporation (/maɪkrəˌsɒft/) - дүниежүзіндегі ең ірі компаниялардың бірі. Бағдарламалық қамсыздандыру өндірісінің және сервер мен жеке компьютерлер үшін интернет технологияларды құруы мен қызметін көрсететін АҚШ-та тіркелген көпұлтаралық компания.
Формула (Formula) - электрондық кестедегі (Excel) математикалық өрнек, оның жұмыс нәтижесі торлардағы мәндерге байланысты болады. Мысалы, D5 торына енгізілген мынадай формула =а5+b5+с5 A5, В5, С5 торындағы сандардың қосындысын D5 торына орналастырады.
Стандартты функциялар.

З3. MS Excel электрондық кестесін есептеулерде қолдану және мәліметтерді форматтау. Бағаналардағы және жолдардағы мәліметтермен әрекеттер. Мәліметтер типі: мәтін, сан, формула. Шекаралар және бояулар. Сандық, пайыздық және ақшалы формат. Уақыт және Күн форматы.

З4. MS Excel. Кестелік процессордың графикалық мүмкіндіктері. Диаграммалар жасау

З5. Microsoft Access: Мәліметтермен кестені құру. Кесте режимі. Конструктор режимі Сұраныстарды жасау.

З6. Microsoft Access: Есеп жасау. Есептегіш өрістерді жасау. Кестелерді байланыстыру. Параметрлі сұраныс. Қорытынды сұраныс. МҚБЖ-де есептерді жасау және есептерді баспаға шығарудың модификациясы.

З7. Microsoft Access: кестелерді байланыстыру. Мәліметтерді сұрыптау және фильтрациялау. Кеңейтілген фильтр.

Тақырып 3 Дискретті математиканың негізі

З8. Бульдік алгебра. Логикалық амалдар

З9. Логикалық формулалар және оларды түрлендіру.

Тақырып 4 ӘВМ-нің архитектурасының негізгі түсініктері

З10. Компьютер архитектуралары. Ақпаратты сақтау. Санақ жүйесі.

Тақырып 5 Есептеудің алгоритмдік шешімі, алгоритмдік күрделілікті талдау

З11. Сызықтық алгоритмдер. Енгізу-шығару. Меншіктеу.

З 12. Тармақталған алгоритмдер. Таңдау.

Тақырып 7 Операциялық жүйелердің негізгі элементтері.

З13 MS DOS операциялық жүйесінің бағдарламалық қабықшасы - Norton Сommander. Панельдермен жұмыс. Жоғарғы меню. NС бағдарламалық қабықшасында каталог және файлдарды жасау.

З14 Norton Сommander-де каталог және файлдармен жұмыс. Каталог және файлдарды көшіру, орналастыру, қайта атау және жою.

Тақырып 8 Интернет. Негізгі түсініктер.

З15 Желіні баптау. Бумалар мен файлдарға кіруді орнату. Желілік дискіні қосу және ақпаратты іздеу. INTERNET әлемдік басты желімен жұмыс. Электронды почтамен жұмыс.

3.3. Практикалық жұмыстар тізімі
Тақырып 2 Microsoft Office (Word, Excel, Access, PowerPoint) пакеттерімен жүмыс

ПР 1. MS Word мәтіндік редакторында стильдермен және графикамен жұмыс. Шаблондар. Құжатты рәсімдеуде кадрлар және иллюстрацияларды қолдану. MS Word-та диаграмма құрастыру, форматтау және редакторлау

ПР 2. MS Word-та диаграмма құрастыру және математикалық формулалар. MS Word-та математикалық формулаларды жасау. Шрифтер мен абзацтарды форматтаудың барлық элементтерін қолданумен ғылыми баяндаманы безендіру. Гафикамен жұмыс.

ПР 3. MS Excell әлектрондық кестесінде мәліметтер қорымен жұмыс. Бағаналардағы және жолдардағы мәліметтермен әрекеттер. Мәліметтер типі: мәтін, сан, формула. Абсолютті және салыстырмалы адрестер. MS Excell-дің стандартты функциялары. Сұрыптау және фильтрациялау.

ПР 4. Жұмыс парақтарын байланыстыру. Кестелер консолидациясы. Құрама кестені жасау, редакторлау және форматтау. Құрама кестенің мәліметтері бойынша диаграмма құрастыру. Консолидацияланған есептерді (отчет) құрастыру. Аралық қорытындыны енгізу.

ПР 5. Есептерді шығаруда MS Excel функцияларын қолдану.

Статистикалық, финанстық және логикалық функциялармен жұмыс.

Кестелік процессорда қарапайым мәліметтер қорымен жұмыс жасау. МҚ сұрыптау, модификациялау, қарапайым сұраныстарды ұйымдастыру.

ПР 6. Microsoft Access бағдарламасы: мәліметтер қоры кестесін жасау, мәліметтерді енгізу және редакторлау.

Мәліметтермен кестені құру. Кесте режимі. Конструктор режимі. Кестелерді байланыстыру.Форманы жасау және модификациялау.ПР 7. Бір кестелі мәліметтер қоры үшін сұраныстарды жасау

Сұранысты жасау және модификациялау. Есепті жасау және модификациялау.ПР 8. Microsoft PowerPoint. Презентациялар құру

Тақырып 3 Дискретті математиканың негізі

ПР 9 Бульдік алгебра. Логикалық амалдар. Формула және оларды түрлендіру.

Тақырып 4 ӘВМ-нің архитектурасының негізгі түсініктері

ПР 10 Компьютер архитектуралары. Ақпаратты сақтау. Санақ жүйесі.

Тақырып 5 Есептеудің алгоритмдік шешімі, алгоритмдік күрделілікті талдау

ПР 11. Қайталану алгоритмдері.

ПР 12. Символдық шамаларды пайдалану.
Символ (грекше symbolon - танымдық белгі, таңба, рәміз, пернелеу) лингвистика, логика, математика ғылымдарында таңба ұғымын береді; өнерде, философияда нәрсенің, құбылыстың қасиетін, сыр-сипатын бейнелеп, астарлап білдіретін әмбебап эстетикалық категория.


ПР 13. Графикалық алгоритмдер.

Тақырып 7 Операциялық жүйелердің негізгі әлементтері (командалар, утилиттер).

ПР 14 Windows операциялық жүйесі. «Сілтеуіш» бағдарламасымен жұмыс. Жұмыс үстелі. Есеп панелі. Файл. Бума. Ярлык. «Сілтеуіш» бағдарламасында бума және файлдармен негізгі орындалатын әрекеттер.

Файлдарды іздеу. Іздеу параметрлері. Бума және файлдарды іздеудің қосымша мүмкіндіктері.ПР 15 MS PhotoShop бағдарламасының мүмкіндіктерін пайдалану.
3.4. СӨЖ мазмұны

№ р/с

СӨЖ түрі

Есеп беру формасы

Бақылау түрі

Көлемі (сағат)Қосымша тақырыптарға дайындық, рефераттар дайындау

реферат

сабақтардағы белсенділік

20Зертханалық жұмыстарға дайындық

қажет кестелерді, сызбаларды және т.б. даярлау

зертханалық жұмысқа жіберілуі

15Зертханалық жұмыстар бойынша есептер даярлау және оны қорғау

есеп

зертханалық жұмысты қорғау

10Үй тапсырмаларын орындау

жұмыс дәптерлері

сабаққа қатысуы

20Тәжірибелік жұмыстарға дайындық
тәжірибелік жұмысты қорғау

15Бақылау шараларына дайындық
МБ1, МБ2 және т.б. тестілеу жұмыстары

10

Барлығы
90


3.5.Студенттердің өздік жұмысының тізімі
1. Кіріспе

Компьютер архитектурасы. Санақ жүйелері. Алгоритмдер, қасиеттері.Тақырып 2 Информатиканың негізгі түсініктері

Қолданбалы бағдарламалық құралдардың жіктелуі.

Құрал (Инструмент; лат. instrumentum - құрал, қару) - 1)адам еңбегінің құралы немесе өнеркөсіптік кәсіпорын жағдайындағы жұмысқа арналған машинаның атқарушы механизмі.
Мәтіндік редакторлар. Мәтіндік процессорлар. Электрондық кестелер. Мәліметтер қорын басқару жүйелері. Автоматтандырылған жобалаудың бағдарламалық құралдары. Экспертті жүйелер. Броузерлер. Қызметші бағдарламалық құралдардың жіктелуі. Қызметші бағдарламалық құралдардың жіктелуі. Файлдар менеджерлері. Архиваторлар. Бақылау құралдары. Мәліметтерді қарау құралдары.Тақырып 3 Дискретті математиканың негізі

Графтар және ағаштар: ағаштар, бағытталмаған графтар, бағытталған графтар.Тақырып 4 ЭВМ-нің архитектурасының негізгі түсініктері

Компьютердің логикалық әлементтері: логикалық вентилдер, триггерлер, санауыштар, регистрлер. Мәліметтің компьютер жадында бейнеленуі: биттер, байттар, сөздер; сандық мәліметтің бейнеленуі және сандық жүйелер; таңбалы бейнелеу және қосымша кодпен бейнелеу; биттермен негізгі операциялар; сандық емес мәліметтердің бейнеленуі.Тақырып 5 Есептеудің алгоритмдік шешімі, алгоритмдік күрделілікті талдау

Алгоритмдерді өңдеу. Негізгі есептегіш алгоритмдер: ақырғы автоматтар; Тьюринг машиналары; оңай және қиын шешілетін есептер. Алгоритмнің талданылуы: күрделіліктің стандартты класстары. Уақыт және жады көлемі бойынша шығындар.Тақырып 6 Бағдарламалау тілдерімен танысу

Бағдарламалаудың парадигмдері. Процедуралық бағдарламалау. Модулдік және қүрылымдық бағдарламалау концепциялары. Объектіге-бағытталған бағдарламалау.Тақырып 7 Операциялық жүйелер мен желілердің негіздері

Процесстерді басқару. Жоспарлау және диспетчеризациялау. Файлдық жүйелер. Утилиттер. Драйверлер. Желілер мен телекоммуникациялар. Желілік қауіпсіздік. Web-клиент-сервер архитектурасының мысалы.Тақырып 8 Графика және Интернет

Графикалық жүйелер. Раастрлік және векторлық графика жүйелері.

Ақпаратты қауіпсіздіктер және оларды қүрушылар. Ақпарат қауіпсіздігіне қауіп төндіргіштер және олардың классификациясы. Архиваторлар. Антивирустік бағдарламалар.

4. Әдебиеттер
Негізгі әдебиеттер


    1. Информатика: Практикум по технологии работ на компьютере: Учебное пособие для вузов / Под ред. Н.В.
     Әдебиет (араб.: асыл сөз‎) - сөз өнері, әлеуметтік мәні бар шығармалар жиынтығы.
     Макаровой. – М. : Финансы и статистика, 2003. - 384 с.

    2. Информатика: Учебник для вузов / Под ред. Н.В. Макаровой. – 2-е изд. – М. : Финансы и статистика, 2001. – 768 с.

    3. Семенов М.В. Информатика: әкзаменационные ответы. Ростов н/Д : «Феникс», 2001. – 288 с.

    4. Алферов А.П. Информатика для начинающих пользователей: Учебное пособие. – Ростов на Дону : Феникс, 2004. – 320 с.

    5. Могилев А.В. и др. Информатика: Учебное пособие для студентов пед. вузов / А.В. Могилев, Н.И. Пак – М. : Академия, 2003. – 816 с.

    6. Информатика: Учебник / Под ред. Н.В. Макаровой. – 3-е изд. – М. : Финансы и статистика, 2002. – 768 с.

    7. Информатика: Базовый курс / Под ред С.В. Симоновича – СПб. : Питер, 2004. – 638 с.

Қосымша әдебиеттер

    1. Кенин А.М., Печенкина Н.С. Windows 95/ NT для пользователей или как научиться владеть компьютером. – Екатеринбург: Планета, 1998. – 429 с.
     Екатеринбург (орыс. Екатеринбу́рг) - Ресейдегі қала. Свердлов облысының әкімшілік және ірі өндіріс, ғылыми-білім, мәдени орталығы . 1924 – 91 ж. Свердловск аталған.


    2. Козловский Е.А. Windows 95 или прогулка без провожатых по ночному Чикаго. – М. : ABF, 1995. – 298 с.

    3. Фигурнов В.Ә. IBM PC для пользователя. Краткий курс. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 480 с.

    4. Информатика: Базовый курс: Учебное пособие для втузов / Под ред С.В. Симоновича – СПб. : Питер, 2002. – 638 с.

    5. Информатика: Базовый курс : Учебное пособие для втузов / Под ред С.В. Симоновича – СПб. : Питер, 2003. – 640 с.

    6. Козырев А.А. Юдин А.П. Информатика: Конспект лекций. – СПб. : Изд-во Михайлова В.А., 2000. – 46 с.

    7. Воройский Ф.С. Информатика. Новый систематизированный толковый словарь по информатике: Вводный курс по информатике и вычислительной технике в терминах. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Либерия, 2004. – 535 с.

    8. Марченко А.И., Пасько В.П. Word 7.0 для Windows 95. – Киев : BHV, 1996. – 478 с.

    9. Лавренов С.М. Excel: Сборник примеров и задач. - М. : Финансы и статистика, 2000. – 335 с.

    10. Лавренов С.М. Excel: Сборник примеров и задач. - М.: Финансы и статистика, 2002. – 336 с.


Мамандықтың оқу жоспарынан


Нысан

Ф СО ПГУ 7.18.1/10
Мамандықтың жұмыс бабындағы оқу жоспарынан көшірме
Пән: Информатика


Оқу формасыБақылау формасы

Студенттің жұмыс көлемі (сағат)

Курс және семестрлер

бойынша таратылуы (сағ)


емтихан


барлығы

дәріс

практика

зертхана

СӨЖ

жалпы

ауд

СӨЖ

ЖОБ негізіндегі күндізгі оқу

2

135

45

90

2 семестр

15

22,5

7,5

90Пәннің жұмыс жұмыс бағдарламасын келісу парағы


Нысан

Ф СО ПГУ 7.18.1/11

2009-2010 оқу жылына

Информатика пәні бойынша жұмыс бағдарламасына келісім парағы


КЕЛІСІМ ПАРАҒЫ


Шығаратын

кафедра

Кафедра меңгерушісінің аты-жөні

Қолы

Келісім мерзімі

1

2

3

4

Металлургия

Сүйіндіков М.МКөліктік техника және логистика

Ордабаев Е.ҚСәулет және дизайн

Темірбаева Ж.ААзық-түлік өнімдері технологиясы мен қоршаған ортаны қорғау

Альмишев У.Х.Өндірістік және азаматтық құрылыс

Елмұратов С.Қ • Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы
 • Павлодар
 • Құрастырушы: аға оқытушы Жақсылықов Ә.Е.
 • Кафедра меңгерушісі ______________ Ж.К.Нұрбекова
 • КЕЛІСІМ ПАРАҒЫ

 • жүктеу 213.82 Kb.