Главная страница
Контакты

    Басты бет


БАҒдарламасы «информатика»

жүктеу 67.65 Kb.жүктеу 67.65 Kb.
Дата23.10.2017
өлшемі67.65 Kb.

БАҒдарламасы «информатика»


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ АРАЛАҚ МЕМЛЕКЕТТІК БАҚЫЛАУ БАҒДАРЛАМАСЫ «ИНФОРМАТИКА» пәні бойынша № Тақырыптар мен тақырыпшалар атаулары Еңбек көлемі (сағат) 1 Кіріспе 4 1.

Ғылым Ғылым (араб.: علم‎ (ілім) - білім, тану; лат. scientia - білім) - ақиқат жайлы объективті білімдерді жетілдіру мен жүйелеуге бағытталған адам іс-әрекетінің саласы. Жалпы мағынасы: жүйелік білім мен тәжірибе.

Мемлекет - белгілі бір аумаққа иелік етіп, сол жердегі халықтың еркін дамуына мүмкіндік беретін, қоғам табиғатынан туындайтын ортақ істерді атқаруға қажетті басқарудың жоғарғы дәрежеде ұйымдасқан жүйесі, саяси билік ұйымы.

1 Информатика туралы жалпы мәлімет. Информатика ғылымының пәндік аймағы. Информатика ғылым ретінде. Ақпараттық қоғам.

Мәліметтер (данные; data) - автоматты құралдардың көмегімен, кей жағдайда адамның қатысуымен, өңдеуге I ыңғайлы түрде берілген мағлұмат. Мәліметтердің кірістік, шығыстық, басқару, проблемалық, сандық, мәтіндік, графикалық және т.б.

Ақпарат Ақпарат (лат. informatio - түсіндіру, мазмұндау) ұғымы күнделікті өмірден бастап техникалық салада пайдаланылатын көп мағыналы ұғым. Жалпы алғанда бұл ұғым шектеу, байланыс, бақылау, форма, инструкция, білiм, мағына, құрылым, бейнелеу, сезіну тағы басқа ұғымдармен тығыз байланысты.

Қоғамды ақпараттандыру. 1.2 Ақпарат ұғымы. Ақпараттың қасиеттері, оның түрлері. Информатиканың дамуының қысқаша тарихы. Ақпараттық ресурстар. Ақпараттық технологиялардың элементі. Ақпараттың қасиеттері, оның жіктелуі және өлшем бірліктері. 2 Дербес компьютерді программалық және аппараттық жабдықтау 6 2.

Ресурстар (французша ressourse - құрал-жабдық, мүмкіндік), босалқы қорлар - табыс, ақшалай және басқа қаражат, құндылықтар мен олардың көздері.

Компьютер Компьютер (ағылш. computer - «есептегіш»), ЭЕМ (электрондық есептеуіш машина) - есептеулерді жүргізуге, және ақпаратты алдын ала белгіленген алгоритм бойынша қабылдау, қайта өңдеу, сақтау және нәтиже шығару үшін арналған машина.

1 ДК-нің негізгі құрылғылары. 2.2 Жүйелік блок (жүйелік плата, процессор, жедел жад, тұрақты жад, ақпарат жинағыштар және т.т.). 2.3 Ақпаратты енгізу және шығару құрылғылары (пернетақта, принтер, тышқан, сканер және т.т.), олардың қызметтері 2.4 Жүйелік және қолданбалы программалық жабдықтау. 3 Windows амалдық жүйесі 10 3.1 Windows туралы жалпы мәлімет. 3.2 Негізгі мәзір және оның құраушылары. Тәуелді-контекстік мәзір. 3.3 Жұмыс үстелінің негізгі элементтері. 3.4 Файлдармен және қапшықтармен жұмыс. Құжаттарды архивтеу. 3.5 Мәзірмен жұмыс жасау. Жолсерік программасымен жұмыс жасау. 3.6 Вирустарға қарсы программалармен жұмыс жасау. 3.7 Стандартты және қызметші программалар. 4 Microsoft Word мәтіндік процессоры 10 4.1 Microsoft Word мәтіндік процессорының қолданушы интерфейсі.

Интерфейс (Interface-inter-өзара, і face-бет жағы) - 1) программалаушылардың кәсіптік тілінде - өзара әрекеттесу "жазықтығы", пайдаланушы мен компьютердің қарым-қатынасы, яғни екі жүйенің немесе адам мен компьютердің өзара мәліметтер алмасуын жасақтайтын аппараттық-программалық құралдардың жиынтығы; 2) есептеуіш жүйе құрылғыларының не (немесе) программалардың өзара әсерлесуін жасақтайтын құралдар мен ережелер жиынтығы; есептеуіш жүйедегі құрылғыларды үйлестіру немесе жүйелер арасында үйлестіруге пайдаланылатын үйлестіргіш техникалық және программалық құралдар жиынтығы; жүйелердің, құрылғылардың немесе программалардың екі арасын бөлу шекарасы; екі қызметтік құрылғының және олардың қосылу, алмасу сигналдары және т.б. сипаттамаларымен анықталған шекарасы; 3) ішкі программаға басқаруды беру мен бастапқы программаға қайту процедурасы туралы сипаттамалар мен келісімдер жиынтығы.

Файл (ағылш. File) - дерек сақтаудың негізгі бірлігі болып табылады.

Microsoft Office Word (күнделікті - MS Word, WinWord немесе жай ғана Word) - Macintosh компьютерлерінде және Windows, DOS ортасында жұмыс істейтін, қазіргі кезде кең таралған, ең қуатты мәтіндік процессорлардың бірі.

Мәтіндік редактордың тағайындалуы. 4.2 Негізгі қондырғыларды тағайындау. Мәтінді енгізу, құжатты редакциялау 5 Microsoft Excel кестелік процессоры 10 5.1 Microsoft Excel: жалпы сипаттамасы және функционалдық мүмкіндіктері 5.2 Электрондық кесте түсінігі. Электрондық кестенің интерфейсі, құралдар тақталары, формулалар жолы, күй жолы 5.

Функционал - бір не бірнеше функцияға тәуелді болатын айнымалы шаманы білдіретін математикалық ұғым. Ол алғаш рет вариациялық есептеуде пайда болған. Берілген тұйық қисық сызықпен шектелген аудан, белгілі бір жол бойындағы күш өрісінің жұмысы, т.б.

Формула (Formula) - электрондық кестедегі (Excel) математикалық өрнек, оның жұмыс нәтижесі торлардағы мәндерге байланысты болады. Мысалы, D5 торына енгізілген мынадай формула =а5+b5+с5 A5, В5, С5 торындағы сандардың қосындысын D5 торына орналастырады.

3 Жұмыс кітабы (қапшық), жұмыс парағы (кесте парақтары, диаграмма парағы, модуль парағы). MS Excel-ге мәліметтерді енгізу. Формулалар, функциялар, функция мастері. Ұяшықтар адресі (қатысты, абсолютті) 5.4 Электрондық кестеде деректер қорымен жұмыс. MS Excel-дың экономика-математикалық қосымшасы. Есеп мазмұнын талдау. Кесте құрылымын жобалау.

Құрылым (лат. structura - түзіліс, орналасу, тәртіп) - объектінің тұтастығын, тепе-теңдігі мен негізгі қасиеттерінің сақталуын қамтамасыз ететін байланыстар мен қатынастар жиынтығы. Құрылым жүйе және элемент ұғымдарымен тығыз байланысты.

Деректер қоры теориясының негізгі түсініктері. Деректерді ұйымдастыру моделі. Деректер қорын басқарудың программалық жүйелері. Деректерді енгізу, оларды форматтау, пакеттің сервистік мүмкіндіктерін қолдану. 6 Компьютерлік коммуникация 5 6.1 Глобальді және локальді компьютерлік желілер. 6.2 Internet. Internet қызметтері. 7 Microsoft Access, MS Access-тің негізгі объекттері 5 7.1 Жалпы сипаттамасы және функционалдық мүмкіндіктері. Деректер қорының терминологиясы. 7.2 Microsoft Access интерфейсі, деректер қорының негізгі объектері. 7.3 Кесте – негізгі объект, кесте құру әдістері (кестені енгізу, конструктор, байланысқан кестелер) Барлығы 50 ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ Аветисян Р.Д., Аветисян Д.Д., Теоретические основы информатики. – М.: Наука, 1997. Аладьев В.З. и др. Основы информатики. – М.: «Филин, 1999. Ахо А.,Ульман Дж. Теория синтаксического анализа, перевода и компиляции: Пеp.с англ. Т.1: Синтаксический анализ. -М.: Миp,1978. Бадд Тимоти Объектно-ориентированное программирование в действии.-Спб.:Питер,1997.-464 с.-ISBN 5-88782-270-8. Гласс Р. Руководство по надежному программированию: Пеp. с англ.-М.: Финансы и статистика,1982. Гласс Р., Нуазо Р. Сопровождение программного обеспечения: Пеp.с англ.-М.:Миp,1983. Грис Д. Наука программирования: Пеp.с англ.-М.: Миp,1984. Дал У., Дейкстра Э., Хоор К. Структурное программирование: Пеp. с англ.-М.:Миp,1975. Дейкстры Э., Дисциплина программирования. М.:Мир,1976. Информатика [Н. В. Макарова, Л. А. Матвеев, В. Л. Бройдо и др.]; Под ред. Н. В. Макаровой.- 3-е перераб. изд.- М., 2003.- 765, Информатика Под ред. С. В. Симоновича.- 2-е изд.- СПб., 2004. Липаев В. Надежность программного обеспечения АСУ. -М.: Энергоиздат,1981. Липаев В., Потапов А. Оценка затрат на разработку програмных средств. -М.: Финансы и статистика,1988. Липаев В. Проектирование программных средств.- М.: Высш. шк.,1990. Липаев В. Тестирование программ. -М.: Радио и связь,1986. Лисков Б., Гатэг Дж. Использование абстракций и спецификаций при разработке программ: Пеp. с англ. -М.:Миp,1989. Логическое программирование: Пеp. с англ.-М.:Миp,1988. Майерс Г. Искусство тестирования программ: Пеp. с англ.-М.: Финансы и статистика,1982. Моисеев А.В. Информатика. – М.: «Академия», 1998. Туpский В. Методология пpогpаммиpования. -М.: Миp,1981. Программирование: теоремы и задачи: Учеб. пособие. -М.: МЦНМО,1995. Шураков В.В. Надежность программного обеспечения систем обработки данных: Учеб.-2-е изд., пеpеpаб. и доп.-М.: Финансы и статистика,1987. Фостер Дж. Автоматический синтаксический анализ: Пеp. с англ.-М.:Миp,1975. Хоггер К. Введение в логическое программирование: Пеp. с англ.-М.:Миp,1988.

  • Microsoft Word

  • жүктеу 67.65 Kb.