Главная страница
Контакты

    Басты бет


Бағдарламасы 6М050300 «Психология»

жүктеу 209.65 Kb.жүктеу 209.65 Kb.
Дата20.02.2020
өлшемі209.65 Kb.

Бағдарламасы 6М050300 «Психология»


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі С.
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі - Қазақстан Республикасының Үкіметі құрамына енетін орталық атқарушы органы.
Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті «Психология және педагогика» кафедрасы Түсу емтиханының бағдарламасы 6М050300 – «Психология» мамандығы бойынша Павлодар Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі С.
Мемлекет - белгілі бір аумаққа иелік етіп, сол жердегі халықтың еркін дамуына мүмкіндік беретін, қоғам табиғатынан туындайтын ортақ істерді атқаруға қажетті басқарудың жоғарғы дәрежеде ұйымдасқан жүйесі, саяси билік ұйымы.
Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Бекітемін С. Торайғыров атындағы ПМУ ректоры ___________ А. А. Өрсариев «___»_____________20__ж. Түсу емтиханының бағдарламасы 6М050300 – «Психология» мамандығы бойынша Бағдарлама 2012 жылдың «23» тамызындағы № 1080 ҚР ПП бекітілген мемлекеттік жалпыға міндетті жоғары оқу орнынан кейінгі білім стандарты және 2012 жылдың 19 қаңтарында бекіген № 109 ҚР ПП жоғары оқу орнынан кейінгі білім кәсіби оқу бағдарламаларын жүзеге асыратын білім ұйымдарына оқуға қабылдаудың Типтік ережесі негізінде әзірленді. Құрастырушылар: п. ғ. к., профессор Кудышева А. А., магистр Нургалиева М. Е. Психология және педагогика кафедрасы Кафедра мәжілісінде ұсынылды _____________________________, хаттама №____ «___»__________20__г.
Педагогика (гр. 'παῖς', paіda - бала, гр. 'ἄγω', gogos - жетектеуші) - жеке адамды тәрбиелеп, қалыптастыру үшін белгілі мақсатқа бағытталған жүйелі тәрбие мен білім беру туралы ғылым; тәрбиені, білім беруді және оқытуды зерттейтін теориялық және практикалық ғылымдардың жиыны.
Кафедра меңгерушісі ________________ Бурдина Е. И. «____» ________20__ж. Гуманитарлық-педагогикалық факультеттің оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданды. «_____»______________20__ж. Хаттама №____ ОӘБ бастығы ________________ Шахажанова Г. К. «____» ________20__ж. КЕЛІСІЛДІ Факультет деканы _______________ Бегімтаев Ә. І. «____» _________20__ж. 1 Емтихан өткізу мақсаты мен міндеттері Неғұрлым дайындалған үміткерлерді анықтау үшін магистратураға түсушілердің білім деңгейін және оқуға деген мүддесін анықтау түсу емтиханының мақсаты болып табылады.
ДЕҢГЕЙ (Уровень; layer, level) - абстракциялы дерексіздік дәреже; иерархиялық құрылым қабаты; осы желімен орындалатын белгілі бір мәселелер кешенін сипаттайтын есептеуіш желі қүрылымының логикалық қабаты,
Мақсат - белгілі бір межеге қол жеткізуге бағытталған әрекеттің ой-санадағы көрінісі. Мақсат ойлау нәтижесінде болашақты алдын ала болжау арқылы туатын мұрат, ішкі қозғаушы күшті білдіреді. Мақсатқа жету үшін әр түрлі іс-әрекеттер мен қимылдар жасалады.
Түсу емтиханының міндеттері: мамандық мәселелері бойынша үміткерлердің құзіреттіліктерін анықтау; оқу мүддесін және болашақтағы кәсіби қызметтерін анықтау; магистратурада оқу үдерісінде болашақ магистранттың ғылыми, өндірістік және инновациялық қызметке дайындығын анықтау. 2 Емтиханды өткізу нысаны мен ұйымдастырылуы Түсу емтихандары ҚР БҒМ бекіткен мерзімде және түсу емтихандарын өткізу кестесіне сәйкес жүргізіледі. Мамандық бойынша түсу емтиханы кешенді емтихан болып саналады (КЕ) және құрама нысанда (компьютерлік тестілеу жазбаша (эссе) немесе компьютерлік тестілеу ауызша (питч)) үш тілдің біреуінде (қазақ, орыс, ағылшын) үштілді білім беру тұжырымдамасын жүзеге асыру аясында жүргізіледі.
Компьютер (ағылш. computer - «есептегіш»), ЭЕМ (электрондық есептеуіш машина) - есептеулерді жүргізуге, және ақпаратты алдын ала белгіленген алгоритм бойынша қабылдау, қайта өңдеу, сақтау және нәтиже шығару үшін арналған машина.
Білім беру - тиісті оқу орны арқылы ғылыми мағлұмат беріп, адамның танымын, білімін, дағдысын, дүниеге көзқарасын жетілдіру процесі; қоғам мүшелерінің мәдениетін дамытудың негізгі шарты; мақсаты - қоғам мүшелерінің адамгершілік, интектуалды, мәдени дамуында және олардың денесінің дамуында, кәсіптік біліктілігінде жоғары деңгейге қол жеткізу болып табылатын тәрбие мен оқытудың үздіксіз процесі; жүйеге келтірілген білім, іскерлік дағды және ойлау тәсілдері көлемін меңгеру процесі мен нәтижесі. Білімділіктің басты өлшемі - білімнің жүйелілігі, ойлаудың жүйелілігі мен логикалылығы.
Емтиханның өтуінің барлық рәсімі бейнекамерада сақталады. Емтиханның өтуінің болжамды уақыты: - компьютерлік тестілеу – 45 минут (30 сұрақ.
Гипотеза (гр. ὑπόθεσις - негізгі, жорамал) - белгілі бір құбылысты түсіндіру үшін алға тартылатын және тәжірибе түрінде тексеруді және сенімді ғылыми теория болып қалыптасу үшін теориялық негізді талап ететін ғылыми болжам, дәлелденбеген тұжырымдама, жорамал.
1 сұраққа 1,5 минуттан уақыт белгіленеді); - жазбаша емтихан – эссе (30 мин); - питч – 2–3 мин. жұртшылық алдында сөйлеуге, 2 мин. сұрақ-жауапқа беріледі. Компьютерлік тестілеуге магистратураға түсуші барлық үміткер қатысады, емтиханның екінші бөлімі модульдік білім бағдарламасында жоспарланған білім траекториясына байланысты жүргізіледі. Оқытудың 2 траекториясы жоспарланған. № Оқу траекториясының атауы Емтихан қабылдау нысаны 1 Зерттеу (ғылыми-педагогикалық) эксперименталды (бейіндік) Құрама (компьютерлік тестілеу жазбаша (эссе)) 2 Кәсіпкерлік (Start Up - магистратура) Құрама (компьютерлік тестілеу питч) Емтиханды қабылдаудың құрама (компьютерлік тестілеу жазбаша) нысанында емтиханның әрбір кезеңіне: - компьютерлік тестілеу – 30 сұрақ мамандық бойынша, үміткерлердің кәсіби қызметке байланысты құзіреттіліктерін тексеру үшін; - жазбаша бөлім – Эссе, ынталандыру, оқыту және ғылыми-зерттеу қызметін анықтау жатады. Емтиханды қабылдаудың құрама (компьютерлік тестілеу питч) нысанында: Сұрақтарға жауап питчі (Презентациясы бар 3 минуттық баяндама және 2 минут комиссия сұрақтарына жауап беруге беріледі) таңдалған сала және олардың коммерциялық тартымдылығы стартап-жобаның идеяларын анықтау үшін жүргізіледі. Қабылдау комиссиясының құрамы мен қызмет саласы. Мамандық бойынша түсу емтиханын университет ректорының бұйрығымен бекітілген қабылдау комиссиясы (ҚК) өткізеді. Құрамы төраға және кемінде үш мүшеден тұруы тиіс және оның екеуі ғылым докторы болуы тиіс. Комиссия жұмысына факультет деканы, университеттің арнайы кафедраларының ПОҚ, бизнес-қоғамдастық өкілдері, ППС специальных кафедр университета, представители бизнес-сообщества, бөгде ұйымдардың өкілдері және комиссия хатшысы қатысады. Комиссия қызметінің аясына жатады: үміткерлердің мамандығы мәселелері бойынша құзыретін анықтау; оқу мүддесін және болашақтағы кәсіби қызметін анықтау; магистратурада оқу үдерісінде болашақ магистранттың ғылыми, өндірістік және инновациялық қызметке дайындығын анықтау. Түсу емтиханы алдын ала белгіленген компьютерлік залда және бейнежазбасы бар дәрісханада ҚК мүшелерінің кемінде жартысы болған кезде ғана өткізіледі. Емтиханды өткізу тәртібі: - үміткер кестеге сәйкес, белгіленген уақытта белгіленген дәрісханаға емтиханға келеді; - ҚК мүшелерінің рұқсатымен үміткер компьютерден жұмыс орнынжауап парақшасын алады; - жауап парағында үміткер өзінің тегін, аты, әкесінің аты немесе аты-жөні кодын, мамандығы және ол таңдаған оқыту траекториясын көрсетеді; Эссе үшін: - 30 минут ішінде үміткер эссе жазады (жауаптар қысқа нұсқа болуы, қажет болған жағдайда графиктер, формулалар, схемалар және т.
Жағдай - адам әрекетінің , жан-жануарлар тіршілігінің, табиғат пен қоғамдағы өзгерістің, оқиғаның, т.б. айналадағы ортаның ықпалына тәуелділігін білдіретін философиялық ұғым. Табиғаттағы, қоғамдағы белгілі бір өзгерісті тудырушы алғышарт есебінде де қарастырылады.
Формула (Formula) - электрондық кестедегі (Excel) математикалық өрнек, оның жұмыс нәтижесі торлардағы мәндерге байланысты болады. Мысалы, D5 торына енгізілген мынадай формула =а5+b5+с5 A5, В5, С5 торындағы сандардың қосындысын D5 торына орналастырады.
б қамтитын болуы тиіс.); - барлық сұрақтарға жауаптардың болжамды көлемі 3–4 беттен көп болмауы керек; - барлық сұраққа жауап бергеннен кейін үміткер жауаптардың барлық парақтарында өз қолтаңбасын қояды және оларды қабылдау комиссиясының хатшысына тапсырады;
Автограф, қолтаңба (гр. autos - өзім және grapho - жазамын) - адамның өз қолымен жазған сөзі немесе қойылған қолы, мысалы, жазушының оқырманға берген қолтаңбасы; автордың өзі жазған қолтаңбасының мәтіні.
Питч үшін - питч тестілеу аяқталғаннан кейін кестеге сәйкес С. Торайғыров ПМУ дәріс залдарында жүргізіледі. Питч тапсыру форматы: үміткер 3 минут ішінде баяндамасын жасайды, бұдан соң 2 минут комиссия сұрақтарына жауап береді. Үміткерлердің питчін әділ бағалау мақсатында баяндама және сұрақтарға жауап беру мезгілінде дәрісханаға бір ғана үміткер босатылады. 3 Білімді бағалау тәртібі ҚК мүшелері үміткерлердің білімі мен әлеуетін әріптік-рейтингтік жүйе бойынша бағалайды. КЕ тапсыру барысында анықталған білімін бағалау туралы шешім комиссия мүшелерінің жабық отырысында ашық дауыс беру арқылы осы отырысқа қатысушының көп дауысына қатысты қабылданады. Дауыстар саны тең болған жағдайда, ҚК төрағасының дауысы шешуші болып табылады. Барлық комиссия отырысы хаттамамен ресімделеді. Хаттаманы бітіртуші кафедра оқытушыларының арасынан тағайындалған комиссия құрамынан белгіленген ҚК хатшысы толтырады. Хаттамаға білімді бағалау, ҚК мүшелерінің ерекше пікірлері енгізіледі. КЕ нәтижелері КЭ емтихан күні университеттің ақпараттық стендтерінде жарияланады.
Ақпарат (лат. informatio - түсіндіру, мазмұндау) ұғымы күнделікті өмірден бастап техникалық салада пайдаланылатын көп мағыналы ұғым. Жалпы алғанда бұл ұғым шектеу, байланыс, бақылау, форма, инструкция, білiм, мағына, құрылым, бейнелеу, сезіну тағы басқа ұғымдармен тығыз байланысты.
Үміткер бағасымен келіспеген жағдайда қолданыстағы ережелерге сәйкес апелляцияға бере алады. 4 Білімін бағалау критерийлері Баға 100 балдық шкала бойынша анықталады. Емтихан бойынша қорытынды рейтинг балл бойынша кестеге сәйкес түсу сандық эквивалентке, әріптік және дәстүрлі бағаға ауыстырылады емтихан ведомосына енгізіледі. Қорытынды баға балмен (Қ) Сандық эквивалент балмен (С) Әріптік бағалау жүйесі (Ә) Дәстүрлі жүйедегі баға (Д) Емтихан, диф. сынақ сынақ 95-100 4 А Өте жақсы есептелді 90-94 3,67 А- 85-89 3,33 В Жақсы 80-84 3,0 В 75-79 2,67 В- 70-74 2,33 С Қанағаттанарлық 65-69 2,0 С 60-64 1,67 С- 55-59 1,33 D 50-54 1,0 D 0-49 0 F Қанағаттанарлықсыз есептел-меді 5 Эссе және оны жазу әдістемесі Тапсырма (сөздің максималды саны - 300): Өзіңіздің магистратурада оқу кезінде болашақтағы ғылыми-зерттеу қызметіңіздің бағытын қалай елестетесіз Эссе құрылымы А қосымшасында көрсетілген. Эссе жазу әдістемесі. Эссе – шағын көлемді және еркін композициядағы прозалық шығарма. Эссе автордың нақты пән бойынша жеке пайымдауларын білдіреді және тақырып бойынша анықтаушы пайымдайындарын толық көрсетпеуі мүмкін. Көлеміне және функцияларына қарай бір жағынан, ғылыми мақалалар мен әдеби очерктерге, екінші жағынан − философиялық трактаттарға жақын болып келеді.
Құрылым (лат. structura - түзіліс, орналасу, тәртіп) - объектінің тұтастығын, тепе-теңдігі мен негізгі қасиеттерінің сақталуын қамтамасыз ететін байланыстар мен қатынастар жиынтығы. Құрылым жүйе және элемент ұғымдарымен тығыз байланысты.
Әдістеме - педагогика ғылымының жеке пәндерден берілетін білім көлемі мен мазмұнын негіздеп, оны оқытудың тиімді әдістерін зерттейтін бір саласы. Тұтасынан алғандағы жас ұрпақты тәрбиелеу мен оқыту процесінің заңдылықтарын дидактика зерттейді.
Әдебиет (араб.: асыл сөз‎) - сөз өнері, әлеуметтік мәні бар шығармалар жиынтығы.
Пәлсапа немесе философия - адамзат баласының сонау ықылым заманнан басталған білімі, қоғамдық сананың формасы, болмыс пен танымның жалпы заңдылықтары туралы ілім. Кез-келген адамды әлем, қоршаған орта, қоғам, дін, діл, білім, саясат, мәдениет секілді мәселелер бей-жай қалдырмайтыны айдан анық.
Эссе стиліне бейнелілік, шешендік және қарама-қайшы қою, ашық және ауызекі сөйлеу интонациясы тән. Жалпы алғанда эссе бірнеше бөліктен тұрады: - сөйлеу, онда негізгі мәселе айқындалады (10 мәтін көлемінен); - негізгі бөлім, мұнда автор сұрақ бойынша өзінің түйінді көзқарасын білдіреді (80 мәтін көлемінен); - қорытынды, мұнда автор өз эссесінің тұжырымын көрсетеді (мәтіннің 10 -на дейін). Эссе жекеше түрде бірінші жақта жазылады. Қабылдау қолайлы болу үшін мәтіннің мағыналық бөлігі абзацтармен ажыратылады, жаңа ой басталғанда жаңа жолдан басталып жазылады.
Мағына - сөздердің ұғыммен байланысты мәні, мазмұны. Сөз мағынасының қалыптасуына ұғымнан басқа да жәйттер себеп болады, ол адамның дүниеге көзқарасын, көңіл-күйін білдіреді. Сөз ұғымы тұтас, дербес болғанымен, мағынасы әлдеқайда кең әрі бірнешеу болуы мүмкін.
Осы мәселе бойынша дайындалу үшін мүмкіндігінше арнайы әдебиетпен танысу керек немесе эссе жазу әдістемесі бойынша нұсқаулықтармен танысу керек. 6 Питч және оны жазу әдістемесі Тапсырма: Сіз таңдаған сала бойынша өзіңіздің стартап-жоба ұсыныстарыңызды көрсетіңіз. Питч құрылымы Б қосымшасында берілген. Питч жазу әдістемесі Питч (Питчинг, pitch, pitching) – қысқаша сөздік (кейде бейне) ұсыныстар презентациясы, мақсаты - әлеуетті сатып алушының назарын аударту және қаржылай демеу алу, немесе сценарий сату. Негізінде питч төрт-бес сөйлемнен тұруы тиіс (бес минуттан аз). Питч ұзақтығы 3 минуттық баяндамадан тұруы тиіс және 2 минут ішінде коммерциялық уәжділікті жүзеге асыру мақсатында өндіріс, техникалық мүмкіндіктері тұрғысынан стартап-жоба бойынша комиссияның сұрақтарына жауап беруі тиіс. Осы мәселе бойынша дайындалу үшін мүмкіндігінше арнайы әдебиетпен танысу керек немесе питч жазу әдістемесі бойынша нұсқаулықтармен танысу керек. 7 6М050300 «Психология» мамандығы бойынша түсу емтихандарының бағдарламаға енгізілген пәндерінің тізбесі - Психология; - Жас ерекшелік және әлеуметтік психологиясы.
Психология - адамның жеке бірлік ретіндегі психикасын, өзінің сан−алуан сезім, аффективтік, интеллектуалды, басқа да туа біткен функцияларымен бірге сыртқы ортамен өзара әрекетін зерттейтін ғылым, кей-кезде адам мінез-құлығын зерттеу деп те анықталады.
Әлеуметтану - қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы ғылым. Әлеуметтану фактілерді, үдерістерді, қатынастарды, жеке тұлғалардың, әлеуметтану топтардың қызметін, олардың рөлін, мәртебесі мен әлеуметтану мінез-құлқын, олардың ұйымдарының институты.
8 6М050300 Психология мамандығының түсу емтиханы пәндері бойынша сұрақтар тізімі Тақырып 1 Психологияға кіріспе. Психологияның нысаны, пәні. Психологияның мақсаты, міндеттері. Психологияның мәні, маңызы. Психологияның салалары, бағыттары. Дүниежүзілік психологиялық теориялар. Психология: әдіснамасы, әдістері, әдістемелер. Психология: заңдар, заңдылықтар, принциптер. Психология: категориялар, түсініктер, терминдер. Тақырып 2 Психологиялық зерттеулердің әдістері Әдіснама ғылыми таным әдістер туралы философиялық ілім ретінде. Эксперименталды-эмпирикалық деңгейдің әдістері. Теориялық деңгейдің әдістері. Психологияның негізгі әдістері туралы түсінік. Бақылау, лабораториялық және табиғи эксперимент, сауалнама және интервью, мәліметтерді алу және талдаудың басқа да әдістері. Психодиагностика, психологиялық тесттер және психологиялық зерттеудің нақты әдістері. Тақырып 3 Адам психикасының пайда болу мен дамуы.
Психодиагностика (психо... және гр. diagnostikos - айырып тануға қабілетті) - адамның психикалық қасиеті мен күйін ғылыми дәлелді тәсілдер арқылы сандық сипатта бағалайтын және нақты сапалық тұрғыдан талдайтын,сөйтіп адам психологиясының көрінісі туралы дұрыс болжамдық мәлімет беретін ізденіс аумағы.
Қағида немесе принцип (лат. principim – принцип; негіз, алғы бастама) - белгілі білім жүйесінің түп-негізі, алғы бастамасы, абстрактылы түрдегі ең қысқа жалпылама мазмұны. Ғылыми танымда идея, теория, әдіс сияқты таным түрлерімен өзара байланыста тұжырымдалады.
Мәліметтер (данные; data) - автоматты құралдардың көмегімен, кей жағдайда адамның қатысуымен, өңдеуге I ыңғайлы түрде берілген мағлұмат. Мәліметтердің кірістік, шығыстық, басқару, проблемалық, сандық, мәтіндік, графикалық және т.б.
Психика (гр. psychikos - ішкі сезім, көңіл-күй) жинақтайтын рухани бірлестігі. Психика биологиялық эволюцияның жемісі және жалғасы. Психика сыртқы құбылыстар мен заттардың көрінісін белсенді және озық түрде бейнелейді.
Психиканың және сананың қоғамдық-тарихи табиғаты. Объективті ақиқаттың бейнеленуі ретінде психика туралы жалпы түсінік. Сана туралы түсінік. Сана психиканың жоғарғы даму сатысы ретінде. Сананың әлеуметтік болмысы. Психикалық бейнелеу объективты дүниенің субъективты бейнесі ретінде. Психика көрінуінің түрлері, типтері және формалары.
Ақиқат– таным теориясының негізгі категориясы, адам ойының өмір шындығымен сәйкестілігі. Ақиқат - танушы кісінің объектіні дұрыс, дәл бейнелеуі, адам санасынан тыс және тәуелсіз күйінде, өмір сүрген қалпында көрсетуі.
Форма (Қалып; form) - 1) мәліметтерді ұсыну тәсілі; 2) мәліметтер базасын басқару жүйелеріңде (мысалы, Access-Te) - мәліметтер базасындағы ақпаратты (мәліметтерді) енгізу мен редакциялауға пайдаланылатын дисплей экранына көрнекі түрде ұсыну тәсілі.
Психиканың негізгі қасиеттері, жалпы заңдылықтары. Психиканың құрамы, құрылымы: психикалық құбылыстар;
Мән және құбылыс - дүниедегі объектілер мен процестердің қажетті жақтарын, танымның сатыларын бейнелейтін философиялық категориялар.
психикалық феномендер; психикалық эффекттер. Л.С.Выготскидың мәдени-тарихи теориясы. Жоғарғы психикалық функциялар. Сана көрінуінің түрлері, типтері, формалары. Тақырып 4 Тұлға психологияның мәселелері. Адам индивид, жеке-даралық, тұлға, субъект, универсум ретінде. Тұлға туралы түсінік. Тұлғаның әлеуметтік болмысы. Тұлға соцогенездің объектісі мен субъектісі ретінде. Тұлға көрінуінің түрлері, типтері, формалары. Тұлғаның негізгі қасиеттері, жалпы заңдылықтары. Тұлғаның құрамы, құрылымы: тұлғаның интенционалды сферасы, тұлғаның операционалды сферасы, тұлғаның модуляционды (психофизиологиялық) сферасы. Тұлғаның функциялары. Тұлға қалыптасуының механизмдері: - идентификация;
Механизм (гр. mehane - құрал, мәшине) - бір немесе бірнеше қатты денелерді басқа қатты денелер арқылы қажетті қозғалысқа келтіретін денелер жүйесі. Механизм құрылымдық белгілері бойынша топсалы (иінтіректі), бағдартқышты, тісті, сыналы, бұрамалы, ыңғайландырғыш, арнайы, шыбық қысқыш, иілгіш буынды, гидравликалық, пневматикалық және электрлі құрылғылары бар және т.б.
оқшаулану. Тақырып 5 Психикалық іс-әрекет. Іс-әрекет туралы түсінік. Іс-әрекет – объекттің қасиеттерін бейнелеу, тану және субъекттің қажеттіліктерін қанағаттандыруын жүзеге асыратын субъект пен объект арасындағы өзара әрекет етудің ерекше типі. Іс-әрекет теориялары. Кеңес психологиясындағы іс-әрекет теориялары. Кеңес психологиясындағы іс-әрекеттік амал (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн). А.Н.Леонтьев бойынша іс-әрекеттің құрылымы. Тақырып 6 Топты психологиялық талдауы. Топ туралы түсінік. Жалпы сипаттама. Анықтамасы. Топ - әлеуметтік бірлестік, адамдардың қауымдастығы. Топ – адамдар бірлестігінің негізгі бірлігі. Топ – іс-әрекет сипаттамасы, жалпы қатыстылық, даму деңгейнің, композицияның, құрылымының негізгі көрсеткіштер бойынша әлеуметтік тұтастан ерекшеленетін, мөлшер бойынша шектелген адамдардың жиынтығы. Топ көрінуінің түрлері, типтері, формалары. Тақырып 7 Ұжымның психологиялық сипаттамасы. Ұжым туралы түсінік. Ұжым – топ дамуының жоғарғы сатысы ретінде. Ұжымның мәндік белгілері, ерекше қасиеттері. Ұжымға қойылатын талаптар. Тақырып 8 Психикалық үрдістер. Сенсорлы үрдістер. Түйсік. Түйсік туралы түсінік. Түйсік – заттардың жеке қасиеттерінің бейнеленуі (сезім мүшелеріне тікелей әсер ету нәтижесінде). Түйсік классификациясы. Түйсіктің қасиеттері, заңдылықтары: заттылық, тікелейлік, сезімталдық, сезгіштік табалдырығы, сенсибилизация, синестезия, бейімделу, түйсік контрасты, түйсіктердің өзара әрекеттестігі, түйсіктердің компенсациясы. Тақырып 15 Психикалық күйлер. Зейін. Зейін анықтамасы. Зейін - ішкі және сыртқы әлем объектілеріне сананың тұрақтылығы. Зейін классификациясы: ырықсыз; ырықты; ырықтыдан кейінгі. Зейін қасиеттері, заңдылықтары: көлемі, шоғырлануы, бөлінушілігі, аударылуы, күші, тұрақтылық, зейіннің тұрақсыздығы. Зейіннің құрылымы мен көлемі. Зейіннің функциясы. Зейіннің сапасы мен деңгейлері. Тақырып 16 Сезім мен эмоция.
Сенсибилизация(Сезімталдық арттыру) - (фр. sensibilisation - организм сезімталдығының артуы. Организмнің енгізілген белок тектес бөгде заттарға сезімтал болуы. Аллергия, анафилаксия және иммунологиялық реакциялардың басталуына, дамуына негіз болады. Сезімталдыққа себеп - микробтар мен оның улары, бақылаусыз пайдаланатын дорідәрмектер, химиялық бояулар, косметикалық заттар, пластмассалар т.б. заттардың әсерлері. Сенсибилизация - аллергеннің әсерінен дамитын және түршігуге (аллергияға)
Сезгіштік - 1)түйсінуге жалпы қабілеттілік; Сезгіштік филогенезде тірі организмдер қоршаған ортаның факторларына, тікелей биологиялық мәні бар әсерлерге қатысы жөнінен сигналдық функция атқаратын осы факторларға жауап әрекет білдіре бастаған кезде пайда болды;
Эмоция (фр. emotion, лат. enoveo - толғану) - адам мен жануарлардың сыртқы және ішкі тітіркендіргіштер әсеріне реакциясы; қоршаған ортамен қарым-қатынас негізінде пайда болатын көңіл-күй.
Сезім мен түйсіктің айырмашылығы мен ұқсастығы. Сезім және эмоцияның туралы түсінік. Эмоция және сезім - адам шыңдығының ерекше белгілеу формасы, адам өзінің әлемге қатанасында анықталады, басқа адамдарға және өз өзіне сонымен қатар бар қажеттіліктерге қаңағаттану және қаңағаттанбау. Сезім және эмоцияның айырмашылығы мен ұқсастығы. Тақырып 17 Ерік. Еріктің анықтамасы. Ерік - мақсатқа жету жолында ішкі және сыртқы кедергілерді жеңудегі, мақсаттарды іздестіру және қоюымен байланысты психологиялық күй. Тақырып 18 Психикалық қасиеттер. Темперамент. Темперамент туралы түсінік. Темперамент - психологиялық іс-әрекеттің динамикалық мінездемесі. Темперамент теориясы: гуморалдық теория (Гиппократ, Гален); конституциялық теория (Кречмер, Шелдон);
Конституция, Ата Заң ( латынның лат. constitutio - яғни «құрылым» сөзінен шыққан) - Мемлекеттің негізгі заңы, елдегі барлық басқа заңдарға қатысты жоғары заңды күшке ие заң немесе заңдар тобы.
физиологиялық теория (И.П.Павлов, Теплов Б.М.). Темперамент түрлері. Темперамент және жүйке жүйе типтері. Темпераменттің психологиялық мінездемесі. Тақырып 19 Мінез. Темперамент және мінездің ұқсастығы мен айырмашылығы. Мінездің аңықтамасы. Мінез - өз-өзіне және басқа адамдарға, әлемге қатынасын білдіруде және адам әрекеті, мінез-құлықта байқалатың, тұлғаның психологиялық құрылымындағы маңызды және тұрақты, жеке-дара-типологиялық жиынтығы. Тақырып 20 Қабілет. Қабілеттің аңықтамасы. Қабілет - кез-келген әрекетті сәтті орындау барысын қамтамасыз ететің тұлға қасиетінің жеке-дара-типологиялық жиынтық. Нышан және қабілет. Нышан - жүйке жүйенің және адам ағзасының қызмет етуің, анатомо-физиологиялық ерекшеліктерінің құрылымы. Қабілеттің классификациясы: жалпы, арнайы, күрделі, қарапайым. Тақырып 21 Антикалық дәуіріндегі психология ғылымының дамуы. Антикалық дәуіріндегі психология ғылымының жалпы мінездемесі. Антикалық дәуірінің алғашқы психологиялық теориялар. Эллинизмнің психологиялық концепциясы. Тақырып 22 Қайта жаңғыру дәуірінің және орта ғасырдың психологиялық териясы.
Ренессанс немесе Қайта өркендеу дәуірі (итал. Rinascimento, ол итал. ri – «қайта» және итал. nasci – «туылу» сөздерінен құралған тұрақты термин) - ХІV-ХVІІ ғасырларға аралығындағы еуропалық жаңа мәдениет қозғалысы.
Орта ғасыр дәуіріндегі психологияға жалпы мінездеме. IV-XIғ. европа психологиясының дамуы. Арабтық психология. Тақырып 23 Жаңа уақыт психологиясының дамуы. Жаңа уақыт психологиясының жалпы мінездемесі. Жаңа уақыттың алғашқы теориялары. Психологиядағы рационализм.
Рационализм (лат. ratіo - ақыл), архитектурада - 20 ғ-дың 1-жартысындағы архитектуралық бағыттар жиынтығы. Қазіргі ғылым мен техника жетістіктерін жүйелі түрде меңгере отырып, бейнелеу өнеріндегі жаңа ағымдар әкелген пошым тудыру принциптерін архитектурада қолдану - Рационализмнің негізгі ерекшелігі.
Психологиядағы сенсуализм.
Сенсуализм (лат. sensus - сезім, түйсік) - психикалық өмірдің негізі - сезімдік әсерлер деп білетін ілім. Антик заманда бұл ілімді бірқатар философиялық мектептердің өкілдері (киренаиктер, эпикурийліктер, неғұрлым біртоға нысанда стоиктер) жактады.
Тақырып 24 XVIIIғ. психологияның дамуы XVIIIғ. психологиясының жалпы мінездемесі. Француз психологиясының дамуы. Неміс психологиясының дамуы. Ассоциативтік психологияның дамуы және пайда болуы. Тақырып 25 XIXғ ассоциативті психологиясының дамуы Ассоциативті психологиясының жалпы мінездемесі. Ассоциативті психологиясының классикалық теориясы. XIXғ. екінші жартысындағы ассоциативті психологиясының дамуы. Эксперименталды психологиясының қалыптасуы. Тақырып 26 XIX-XXғ. психология ғылымының дамуы. Жаңа психологиялық мектептердің дамуы және тұрақталуы. Құрылымдылық (структурализм). Вюрцбург мектебі. Функционализм. Француз психологиялық мектебі. Бейнелеу психологиясы. Тақырып 27 Мектепке түсуге дейінгі баланың психикалық дамуы Мектепке дейінгілердің психикалық дамуларының периодизациясы.
Функционализм ( лат. functіo - орындау) - 20 ғасырдағы сәулет өнерінде өріс алған бағыт. Ол әуелі Франция (Ш.Э. Ле Корбюзье) мен Германияда (В.Гроппиус, Л.Мис ван дер Роэ, т.б.), Нидерландта өріс алып, кейін Америкада (Л.Салливен)
Бала - әке-шешенің перзенті, ұрпағы. Жыныс ерекшелігіне қарай ұл, қыз, жас шамасына қарай: нәресте, сәби, бөбек, балдырған, жеткіншек, жасөспірім болып жіктеледі. Ұл-қыздың жарық дүниеге келген сәтінен бастап кәмелетке толғанға дейінгі кезеңі Бала ұғымына сияды.
Ерте және сәби шақта психикалық дамуына, баланың үлкендермен қарым-қатынастарының мәні. Рецепторлық, қозғалмалы және қолданбалы-заттық әрекет.
Сезімтал жүйке ұштары (рецепторы); (receptores, лат. receptos - қабылдағыш) - сезімтал жүйке талшықтарының соңғы сезгіш ұштары.
Ойлаудың қалыптасуы. Мектепке дейіңгі кезеңде тіл және оның эволюциясы. Ерте балалық шақ - бала дамуында сензитивті кезең. Үш жас жағдарысы. Ана тілің тәжіриби меңгеру. Қоршаған шындыққа қарым-қатынасты қалыптастыру және адамдардың әлеуметтік тәжірибесін меңгеру нәтижесі ретінде ойлаудың дамуы. Әлеуметтік белсенділікті қалыптастыру және мектепке дейінгі балалардың еңбекке қалыптастырудағы үлкендердің рөлдерін анықтау. Тақырып 28 Бастауыш мектеп тұлғасының қалыптасуы және психологиялық дамуы Мектепке келуімен бала дамуында психологиялық жағдайының объективті өзгерістер.
Бастауыш Мектеп - білім беру жүйесінің алғашқы сатысы. 1917 жылға дейін Қазақстандағы білім берудің бағыттарына сәйкес Бастауыш Мектептердің құрылымдық жүйесі әр түрлі болды (қара Мектеп, Ауылдық мектептер, Бастауыш халық училищелері, т.б.).
Мектеп оқуына және тәрбиеге алты және жеті жастаға бала дайындығының негізгі көрсеткіштерінің мінездемесі. Бастауыш мектеп кезеңіндегі психикалық дамуының анықтамасы, жетекші әрекет ретінде оқу-әрекеті. Бастауыш сыныптың әр кезеңдерiнде оқу-әрекетімен ойынның қарым-қатынас динамикасы. Бастауыш мектеп оқушыларының еңбек әрекеттерінің психологиялық ерекшеліктері. Бастауыш мектеп тұлғасының қатыпасуы. Тақырып 29 Жасөспірім тұлғасының қалыптасуымен психологиялық ерекшеліктерінің дамуы Жасөспірім тұлғасының қалыптасуы және психикалық даму жетекші детерминанты ретінде әлеуметтік факторлар: ортанғы мектепке көшуімен байланысты оқу-әрекетінің өзгеруі, мұғаліммен оқушылардың қарам-қанастары, балалардың қоғамға пайлалы әрекеттерінің кеңейуі, отбасынба баланың жағдайының өзгеруі. Биологиялық факторлар - толық психикалық дамуына жеткіліксіз жағдай ретінде - барлық мүшелерінің жетілуі, жыныстық жетілуінің басы. Тақырып 30 Ерте жастық шақ психологиясы Жастық шақ тобымен және жастық шақ туралы түсінік. Жастық шақтың жетекші әркет түрі ретінде, оқу-кәсіби әрекеті. Жастық шақтағы оқу-әрекеті және мінез-құлық мотивтері, танымдық қызығушылықтары және кәсіби бірлігі.
Оқушы - белгілі бір іспен айналысатын адам. Бұл іс сабақ немесе адам қызығатын іс болуы мүмкін. Оқушы бір істі игерумен айналысады. Ол бұл істі жоғарғы деңгейге игергенге дейін оқушы деген атқа ие болады.
Фактор, экологияда - 1) процестердің қозғаушы күші немесе оларға ықпалы бар жағдай, қайсыбір процестегі, құбылыстағы мәнді жағдай; 2) факторлық талдауда зерттелетін айнымалы шамалар арасындағы корреляция өрнегінің көрінісі.
Мінез-құлық - адамның тұрақты психикалық ерекшеліктерінің жиынтығы. Мінез-құлық тірі организмнің барлығына ортақ қасиет. Оның басты белгісі – тіршілік иесінің қимыл-қозғалысының түрлі деңгейдегі көріністері.
Әдебиет тізімі Негізгі әдебиет Намазбаева Ж.И. Психология. А.,2007. Жарыкбаев К.Б. Развитие психологической науки мысли в Казахстане (со второй половины ХІХ века до наших дней). А.,1968. Жарыкбаев К.Б. Психологическая наука в Казахстане (история и этапы развития в ХХв.) Монография.. А., 2002. Джакупов С. М. Психология познавательной деятельности. - Алма-Ата: Изд-во КазГУ,1992.-195с. Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология: Полный жизненный цикл развития человека. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 464 с. Першина Л.А. Возрастная психология: учеб, пособие для вузов. – М., 2007. Солдатова Е.Л., Лаврова Г.Н. Психология развития и возрастная психология. Онтогенез и дизонтогенез Серия «Высшее образование». – Ростов нД: Феникс, 2009. – 384 с. 1.Божович Л.И. Переходный период от младенчества к раннему возрасту Хрестоматия по возрастной психологии.-М.: ИПП, 2006.-с. 190-195. Менчинская Н.А. Психическое развитие ребенка от рождения до 10 лет.-М.: МПА, 2006. Обухова Л.Ф. Возрастная психология. М., 2009. Кузьмин Е.С. Основы социальной психологии. СПб. 2010. – 378 с. Кузьмин Е.С., Семенов В.Е. Методы социальной психологии СПб. 2009. – 211 с. Майерс Д. Социальная психология СПб. 2008 – 384 с. Шибутанн Т. Социальная психология М.Просвещение. – 2006. – 415 с. 10. Еникеев М.И. Общая и социальная психология. – М.: НОРМА – ИНФРА, 2011. 624с. 11. Маклаков О.А. Общая психология. – СПб.: Питер, 2012. 12. Психология. Под ред. А.А. Крылова. – М., 2011. 13. Психология Под ред. В.Н. Дружинина. – СПб.: Питер, 2011. 14. Петровский А.В., Ярошевский М.Г. Психология: Учебн. для студ. Высш. Пед. учеб. зав. – М., 2008. 15. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб., 2010. Қосымша: Агеев В.С. Менжгрупповове взаимодействие. – М.Академия. - 2008. – 371 с. Бодалев А.А. Психология общения. М.: ВЛАДОС. - 2008. – 479 с. Введение в практическую социальную психологию под. ред. Ю.М.Жукова М., 2008. – 179 с. Морозов, А. В. Социальная психология:учебник для вузов и сред. спец. учеб. заведений.-[3-е изд., испр. и доп.].-М.:Академический проект.-2008.-335 Выготский Л.С. Психология. – М., 2006. Джемс У. Психология. – М., 2006. А қосымшасы (Эссе құрылымы) Тапсырма (сөздің максималды саны - 300): Өзіңіздің магистратурада оқу кезінде болашақтағы ғылыми-зерттеу қызметіңіздің бағытын қалай елестетесіз 1) аты-жөні аты-жөнінің коды 2) Базалық білімі (мамандығы) 3) Болжамды тақырып бойынша зерттеулер қызметінің бағыты 4) Таңдалған зерттеу тақырыбының өзектілігі 5) Мақсаттары мен міндеттері 6) Зерттелу дәрежесі 7) Болжамды диссертациялық жұмыстың жаңалығы 8) Теориялық және тәжірибелік маңыздылығы Б қосымшасы (Питч құрылымы) Тапсырма: Сіз таңдаған сала бойынша өзіңіздің стартап-жоба ұсыныстарыңызды көрсетіңіз. Питч құрылымы: Не туралы айту керек: - Сіз кімсіз (компанияның атауы және логотипі); - Сіздің жоба қандай мәселені шешеді; - оның шешіміне сұраныс қандай; - Нарықбәсекелестер; - Сіздің шешім: негізгі технологиясы (қысқаша); - Сіздің шешім: бәсекелестер алдындағы артықшылық; - Бизнес-модель: сіз қалай ақша табасыз; - Маркетинг және сату: нарыққа қалай шығасыз;
Маркетинг (ағылш. marketіng - рынок‚ базар‚ өткізу‚ сауда) - кәсіпорынның (фирманың, бірлестіктің‚ т.б.) тауар өндіру-өткізу және сауда жасау қызметін ұйымдастыру мен басқару жүйесі. Маркетинг нарық дамуының жай-күйі мен келешегін зерделеуге негізделеді, тұтыну мен өндіріс өніміне (тауарға‚ көрсетілетін қызметке) сұранымды қалыптастырады, табыс алу мақсатымен рынокта тауарлардың өткізілуін тездетуге бағытталады. Маркетинг - сұранымды жан-жақты зерделеп‚ болжау‚ жарнаманы пайдалану‚ өндірісті ынталандыру‚ сақтау мен тасымалдаудың осы заманғы тәсілдерін‚ тауарлардың тұтынушыға жетуіне жәрдемдесетін тех. және басқа түрлерін қолдану негізінде кәсіпорынның жаңа өнімді әзірлеу‚ өндіру мен өткізу жөніндегі ұйымдық-техникалық‚ қаржы‚ коммерциялық және басқа қызмет түрлері жатады.
- Түйінді көрсеткіштері: гипотезалар, болжамдар, табыс көрсеткіші; - Команда: неге сіз ғана бұл бизнесті жүзеге асыра аласыз; - Ағымдағы мәртебесі (не істелді), жоспар-кестесі (не және қашан жоспарлануда); - Капитал жұмсау қажеттілігі (қанша ақша қажет және не үшін) инвесторға ұсыныс (сіз олар үшін не ұсына аласыз); - Байланыстар.

  • Психология
  • Функционализм

  • жүктеу 209.65 Kb.