Главная страница
Контакты

    Басты бет


Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

жүктеу 0.61 Mb.жүктеу 0.61 Mb.
бет3/5
Дата13.04.2017
өлшемі0.61 Mb.

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі


1   2   3   4   5

7. Практикалық және зертханалық сабақтардың мазмұны, олардың сағаттағы көлемі


7.1 Практикалық сабақтар мазмұны

2 Тақырып.
Мазмұн (Оглавление; table of Contents) - 1) мәтіндік құжаттың құрылымдық элементі. Беттердің нөмірі көрсетілген тақырыптардың тізімінен тұрады; 2) объектілердің атауы мен адресінен тұратын кесте.
Күштік трансформаторлар мен автотрансформаторлар

Жоспар:

1. Электр станцияларындағы күштік трансформаторлар мен автотрансформаторларды таңдау.

2. Жүйелік және апаттық асқын жүктемеге трансформаторларды тексеру.

Тапсырма:

1. Электр станцияларда жұмыс істейтін трансформаторларды жүктемеге қабілеттілігіне тексеру және номиналды қуатты таңдау.

2. Номиналды қуатты таңдау және жүйелік және апаттық асқын жүктемеге ЭС байланыс трансформаторлары мен блоктық трансформаторларды тексеру.

3. Автоттрансформаторларды таңдау ерекшеліктері. Автотрансформаторлардың рұқсат етілетін жұмыс режимдері.Тапсырмаларды орындау бойынша әдістемелік ұсынымдар

Трансформатордың номиналды қуатын таңдау аса жүктемеленген ораманың қуатының асқын тогының тәуліктік кестесі бойынша жүргізіледі. Трансформатордың номиналды қуатын таңдау кезінде апаттық асқын жүктеме және тәулік ағымындағы жүктеменің үздік-создығы есебінен, жүйеліліктің рұқсат етілетіндігін есепке алу керек.

Трансформатордың асқын жүктемесі мен рұқсат етілетін жүктеменің мәні мен ұзақтығын, сондай-ақ апаттық асқан жүктеме кезіндегі ораманың айналмалы оқшауламасының ескіруін, қуаттың асқын тогының берілген графигіне түрлендіруге қажет жүктеменің тікбұрышты екі сатылы графигі үшін анықтау керек.

Қуат асқын тогының берілген кестесінің эквивалентті екі сатылығы түрленуін келесідей орындаймыз:

- SТ,НОМ трансформатордың номиналды қуатына сәйкес, берілген графикте қуат асқын тогын түзу жүргіземіз (сурет 1)

1 Сурет – Қуаттың асқын тогының көп сатылы кестесін эквивалентті, екі сатылыға түрлендіреміз

- берілген графикте жоғары түзі бір максимумға ие болса, онда оны эквивалентті максимум деп қабылдаймыз , онда ;

Сурет, бөлмедегі сурет. Сурет әртүрлі бояулармен: акварельмен (қағазға немесе картон), майлы бояумен (холстқа, картонға, ағашқа), пастельмен (ерекше түрлі-түсті қарындаштармен қағазға немесе картонға) салынады.

- эквивалентті бастапқы жүктемені формула бойынша анықтаймыз.

Берілген графикте қуат асқын тогының бірінен соң бірі екі максимумы болса (сурет 1), онда эквивалентті максимум деп улкен максимумды қабылдайды, ал екінші максимум эквивалентті бастапқы жүктемеде деп есептеледі.

Егер қаауат асқын тогының берілген кестесінде бірінен соң бірі екі максимум болса, (рисунок 2), онда эквивалентті максимумды формула бойынша анықтау қажет

.

Формула (Formula) - электрондық кестедегі (Excel) математикалық өрнек, оның жұмыс нәтижесі торлардағы мәндерге байланысты болады. Мысалы, D5 торына енгізілген мынадай формула =а5+b5+с5 A5, В5, С5 торындағы сандардың қосындысын D5 торына орналастырады.


2 Сурет – Екі максимумды қуат асқын тогының көпсатылы кестесін эквивалентті екі сатылыға түрлендіру

Қуат асқын тогының берілген кестесін эквивалентті екі сатылыға түрлендірген соң, алғашқы жүктеменің коэффициентін және максималды жүктеменің коэффициентін анықтаймыз :

, .

Егер берілген график 3 суретте келтірілген конфигурацияға ие болса, онда коэффициентін анықтаудан кейін, оны қуат асқын тогының берілген графигінің салыстыру керек.

Графика - (гр. graphein, тырнау, жазу, салу дегеннен) Жазуда қолданылатын таңбалардың (әріп және тыныс белгілерінін) жиынтығы. Жазу танбалары жүйесі мен тілдін фонетикалық жүйесінің ара қатынасын, байланысын білдіреді.

Бұл жағдайда, егер , онда есепке қабылдау керек ;

Жағдай - адам әрекетінің , жан-жануарлар тіршілігінің, табиғат пен қоғамдағы өзгерістің, оқиғаның, т.б. айналадағы ортаның ықпалына тәуелділігін білдіретін философиялық ұғым. Табиғаттағы, қоғамдағы белгілі бір өзгерісті тудырушы алғышарт есебінде де қарастырылады.
егер де , онда есепке қабыдау керек , ал асқын жүктеме ұзақтығын формула бойынша қайта есептеу керек

.

3 Сурет - Екі максимумы бар қаут асқын тогының көп сатылы графигін түрлендіру


Ары қарай мәні бойынша жүктеме максимумының ұзақтығын, кесте бойынша қоршаған орта температурасы мен трансформаторды (М, Д немесе ДЦ, Ц) салқындату жүйесін трансформатордың жүйелік және апаттық асқын жүктемесінің коэффициенттерін анықтаймыз.
Кесте (таблица; table) - мәліметтерді жолдар мен бағаналар қиылысында орналастыру арқылы ұсыну тәсілі. Әдетте, кестенің бірінші жолы бағаналардың тақырыптарымен толтырылады. Бағаналардағы мәлімет типтері әр түрлі болуы мүмкін, бірақ бір бағанада орналасатын мәліметтер бір типті болуы қажет.

Трансформатордың эквивалентті максималды жүктемесі рұқсат етілгеннен аспау керек, яғни,

Бұлай болмаған жағдайда трансформатордың номиналды қуатын арттыру қажет.

Электр станцияларында ереже бойынша екі трансформатор немесе автотрансформатор орнатылады.

Трансформатордың номиналды қуаты шарт бойынша таңдалады:,

мұндағы – қосалқы станцияның үлкен жүктемесі.

Осындай жолмен таңдалған трансформаторлар трансформаторлардың оңтайлы жүктемесі кезінде қалыпты режимдегі барлық тұтынушылардың қоректенуін қамтамасыз етеді , ал апаттық режимде жұмыс істеп тұрған бір трансформатор трансформатордың рұқсат етілетін апаттық және жүйелік асқын жүктемесін есепке ала отырып, тұтынушылардың қоректенуін қамтамасыз етеді.

Синхронды қарымталағыштар біріккен төменгі орамадағы автотрансформаторлардың қуатын таңдау кезінде трансформатордың жалпы орамасының жүктемесін тексеру қажет. Әдетте үшфазалы автотрансформаторлар орнатылады, бір фазалы трансформаторлардың тобынан сәйкес қуатты үшфазалы трансформатордың болмауы кезінде орнатылады.

Барлық - Шығыс Қазақстан облысы Катонқарағай ауданындағы ауыл, Коробиха ауылдық округі құрамында.
Режим (француз тілінде regіme, латын тілінде regіmen - басқару) - 1) мемлекеттік құрылыс, басқару тәсілі; 2) күнделікті өмір жұмыстың, демалыстың, тамақтанудың, ұйқының нақты белгіленген тәртібі; 3) белгілі мақсатқа жету үшін орнатылған ережелердің, шаралардың, нормалардың жиынтығы.
Әдет- адамның күнбе-күнгі тіршілік қажетіне байланысты қалыптасқан тұрақты мінез, іс-қимыл ерекшелігі. “Ауру қалса да әдет қалмайды” деу, әдеттің тұрақты қажеттілікке айналғанын көрсетеді. Әдеттің ұнамды, ұнамсыз түрлері болады.Әдебиет:

1) Артюхов И.И. Электрооборудование электрических станций и подстанций: Учебное пособие/ И.И.Артюхов, В.Д.Куликова, В.В. Тютьманова. Саратов, Саратовский гос. техн. Университет,2005.-136 с.

2) Коломиец Н.В. Электрическая часть электростанций и подстанций: учебное пособие / Н.В. Коломиец, Н.Р. Пономарчук, В.В. Шестакова- Томск: Изд-во Томского политехнического университета , 2007.-143 с.

3) Рожкова Л.Д. Электрооборудование станций и подстанций: учбник для студ. сред. проф. образования / Л.Д.Рожкова, А.К.Карнеева, Т.В.Чиркова.- М.: Издательский центр «Академия», 2007. -488 с.

4) ГОСТ 30830-2002 Межгосударственный стандарт. Трансформаторы силовые. Дата введения 2004 01 01.

5) ГОСТ 14-209-97 Межгосударственный стандарт. Руководство по нагрузке силовых трансформаторов. Дата введения 2002 01 01.

6) Леньков Ю.А. Справочные материалы по силовым трансформаторам: учебное пособие по курсовому и дипломному проектированию студентов электроэнергетических специальностей.- Павлодар: Кереку, 2013.-153с.

3 Тақырып. Электрлік өткізгіштер мен оқшауламалардың құрылысы, параметрлері мен сипаттамалары

Жоспар:

1. Электр станциялар мен қосалқы станциялардың ашық және жабық таратушы құрылғыларының токөткізгіш бөліктерін таңдау және тексеру.

2. ҚТ кезінде өткізгіштерді термиялық тұрақтылыққа тексеру.

3. ҚТ кезінде өткізгіштерді электрдинамикалық тұрақтылыққа тексеру.

4. Жиынтық экрандалған токөткізгіштерді таңдау және тексеру.

Жиынтық - геологияда: жарылымдармен шектеле отырып, бірқалыпты қатпарланған қат-қабаттар тобының немесе қатпарлардың бір бағытта ғана еңістенген осьтік жазықтықтарының бірлестігі.

5. Оқшаулағыштарды таңдау.Тапсырмалар:

1. Қоршаған ортаның әр-түрлі температураларындағы өткізгіштер үшін рұқсат етілетін токты анықтау.

2. Жұмыс тогының ағымы кезінде өткізгіштерді қыздыру температурасын анықтау.

3. Термиялық тұрақтылыққа токөткізгіш бөліктерді тексеру.

4. термиялық тұрақтылық шартын қанағаттандыратын, өткізгіштер қимасын анықтау.

5. Термиялық тұрақтылық шартындағы өткізгіштер үшін ҚТ рұқсат етілетін токтарын анықтау.

6. Термиялық тұрақтылықты қамтамсыз ету шартынан өткізгіштердегі ҚТ токтарының рұқсат етілетін ұзақтығын анықтау.

7. Электрдинамикалық тұрақтылыққа токөткізгіш бөліктерді тексеру.

8. Горизонталды және вертикалды жазықтарда орналасу кезінде, қима формасының алюминийден немесе мыстан жасалған өткізгіштерінің материалдарындағы есептік механикалық кернеудіанықтау. Олардың электрдинамикалық тұрақтылығы жөнінде қорытынды.

9. Бір және көпполюсті өткізгіштер үшін электрдинамикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету шартынан оқшауламалық төсемелер арасындағы арақашықтық пен оқшауламалар арсындағы рұқсат етілетін өткіндердің мәндерін анықтау.Тапсырмаларды орындау бойынша әдістемелік ұсынымдар

Токөткізгіштер мен кабельдердің қимасын таңдау жұмыстық қалыпты режимдегі токтық жүктемелерден шыға отырып, токтың экономикалық тығыздығы бойынша жүргізіледі:,

мұндағы - номиналды режимнің жұмыстық тогы, А;

Экономика (гр. Οικονομία - үй шаруашылығын жүргізу өнері) - материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастар.- токтың қалыпты экономикалық тығыздығы, А/мм2.

Есептелген экономикалық қима бойынша аз стандартты жақын мәнді таңдайды, егер ол экономикалық қимадан 15% қарағанда айырмашылығы болмаса. Олай болмаған жағдайда үлкен жақын қима қабылданады.

Станция мен қосалқы станцияның таратушы құрылғыларының жиынтық шиналары рұқсат етілетін ток бойынша жүргізіледі.

Таңдалған шинаның қимасы, токөткізгіштер мен кабельдер шарт бойынша ұзақ режимде қызуы бойынша тексерілген болуы керек,

Мұндағы - шинаның, токөткізгіштің немесе кабельдің жүктемесінің рұқсат етілетін тогы,- жалғаспалы режимдегі есептік ток.

Егер қоршаған ортаның температурасы қалыптағыдан өзгеше болса , онда өткізгіштің рұқсат етілетін тогы формула бойынша анықталадымұндағы - қоршаған ортаның температурасы кезінде шинаға рұқсат етілетін ток;- қоршаған ортаның температурасы;

- 700С тең, шинаны ұзақ қыздыруға рұқсат етілетін температура.

Таңдалған қатты шиналар, кабельдер термиялық және динамикалық тұрақтылыққа тексерілген болу керек.

Таратушы құрылғылардың иілгіш шиналары аса күшті бірікпелердің рұқсат етілетін токтары бойынша, ал токөткізгіштер токтың экономикалық тығыздығы бойынша таңдалады.

Жиынтық шиналардың және токөткізгіштердің таңдалған қималары тексеріледі:  • термиялық тұрақтылыққа;

Шинаның құрылысын термиялық тұрақтылыққа тексеру үшін жүйелер мен генераторлардың ҚТ токтарын периодты және апериодты құраушылардан ҚТ тогының жылулық импульсін есептеу қажет.

Жойылған ҚТ кезінде кернеуі 35 кВ және жоғары жиынтық шиналар, берілген сұлбалардың барлық көздері бір эквивалентті көзге жиналады. Бұл жағдайда ҚТ тогын периодты затухающий құраушылар қабылданады, яғни , ал апериодты затухающий құраушылар экспонатта жүйенің тұрақты уақытымен . Олай болса, жойылған қт кезінде, ҚТ тогының жылулық импульсі [4, 5] сәйкес формула бойынша анықталады:,

мұндағы - эквивалентті көзден ҚТ тогының апериодты құраушыларының бастапқы мәні.

Бұл жағдайда, егер ҚТ тогының жылулық импульсін формула бойынша анықтауға болады

.

Өрнек бойынша ЖЭО генератор кернеуінің тізбектеріндегі ҚТ тогының жылулық импульсін есептеуге болады, егер ҚТ орны реактордан кейін болса, сондай-ақ қосалқы станцияның төменгі кернеу шиналарында, егер ірі электр қозғалтқыштар мен синхронды қарымталағыштар болмаса.

Генераторға жақын ҚТ кезінде, ол жеке бөлінеді, ал қалған барлық көздер эквивалентті көзге бірігеді. Бұл жағдайда ҚТ тогының жылулық импульсін құрайтын периодты және апериодтылар өрнек бойынша анықталады:

,

мұндағы - эквивалентті көздің генераторларының бастапқы периодты тогы;- 4 суретте келтірілген, қисық бойынша анықталатын, генераторлардың апериодты құраушыларынан ҚТ тогының жылулық тогына салыстырмасы;

- 4 суреттегі қисық бойынша анықталатын генераторлардың токтық импульсына салыстырмасы.


а

б4 Сурет – Қозудың тиристорлы жүйесімен синхронды генераторлардан салыстырмалы токтық импульстің және токтың жылулық импульсына салыстырмалы анықтаулар үшін қисықтар
,

мұндағы - Жүйелер мен генераторлар тізбектеріндегі ток өзгерістерінің тұрақты уақыты [8].

Уақыт - өлшемдер жүйесінің оқиғаларды реттеу, олардың ұзақтығын және араларындағы интервалдарын сипаттауда, және нәрселердің қозғалысын сипаттауда пайдаланатын маңызды мүшесі. Уақыт мифология, философия және ғылымның әр салада пайдалану үшін қарама-қайшылысыз сипаттау, зерттеу нысаны болып, талай-талай ұлы ғалымдарды өмірге әкелген.

Бұл жағдайда, егер , ҚТ тогының жылулық импульсі [4] өрнек бойынша анықталады

Егер де , онда Қт тогының жылу импульсін формула бойынша есептеуге болады

шинаның соңғы температурасын анқытау үшін термиялық коэффициентті есептеу керек

,

мұндағы - 6, қисық сурет бойынша анқыталатын шинаның бастапқы температурасына сәйкесті термиялық коэффициент;- шинаның қимасы, .

6 СуретБастапқы температураны есепке ала отырып соңғы температураны анықтау

Өткізгіштердің материалдары: 1-АДО, АДОМ, АД1М, АД1Н;

2-АД31Т1; 3-АД31Т; 4-АД33Т1; 5-АД33Т; 6-АВТ1; 7-АВТ;8-1915Т; 9-АМжұмыс тогы кезіндегі шинаның бастапқы температурасы мына теңдіктен анықталады

,

мұндағы - қоршаған ортаның температурасы, ;- қоршаған ортаның қалыпты температурасы, ;

- орнатылған режимдегі шинаның (өткізгіштің) рұқсат етілетін температурасы, ;

- қоршаған ортаның қалыпты температурасындағы шинаның рұқсат етілетін номиналды тогы, А.

5 қисық сурет бойынша, шинаның сәйкесті берілген материалдары мен есептелген мәнімен шинаның соңғы температурасын анықатймыз және оны салыстырамыз.

Электрлік сатнция мен қосалқы станцияның таратушы құрылғыларының жиынтық шиналары мен ошиновкалары жеткілікті механикалық мықтылыққа ие болу керек, ҚТ кезінде туындайтын механикалық күшке қарсы тұру үшін.

Электрдинамикалық тұрақтылыққа шинаның құрылысын тексеру үшін формула бойынша ҚТ соққы тогының мәнін есептеу керек:,

мұндағы және - формула бойынша есептелетін генераторлар мен жүйелердің соққы коэффициенттері; .

Кез келген шинаның құрастырмасының динамикалық тұрақтылығы оқшауламаның басына әсер ететін күштің мәні және шинадағы механикалық кернеудің мәнімен есептеледі .

Үш фазалы немесе екі фазалы ҚТ, бір беткейде орналасқан, бір жолақты материалдағы кернеу форомула бойынша анықталады:

,

мұндағы - екі фазалы немесе үш фазалы ҚТ кезінде есептік фазаға әсер ететін максималды күш, Н;- аралық ұзындығы, м;

- күштің перпендикулярлы әсеріне шинаның кедергі ету сәті, , 1 кестеде келтірілген формулалардың бірімен есептеледі;

- 2 кесте бойынша анықталатын, аралықтардың саны мен шиналарды бекіту шартына тәуелді коэффициент;
Аралық (лат. intervallum) - Cаптағы, ұрыс алдындағы, ұрыстық және жорықтық реттегі әскери қызметшілердің, қарулардың, машиналардың, ұшу апараттарының, кемелердің, сондай-ақ бөлімшелер мен бөлімдердің арасындағы майданшеп бойынша қашықтық; Көршілес қарулар снарядтарының көрші түсу нүктелері арасындағы майданшеп бойынша кашықтық; Зениттік басқарылатын ракеталарды жіберу, сондай-ақ торпедалар жіберу кезіндегі аралық үзіліс; Бірінен кейін бірі ұшқан ұшақтардың (тікұшақтардың) бір шектен не бір нүктеден кезектесе ұшып өтуге тиіс кауіпсіз уақыт аралығы.
Ұзындық (Длина) - егер тетік сызбада бірақ көрінісімен кескінделген болса, оның үзындығының сандық мәнінің алдына "L" деген таңба қойылады. Ұзындығы 200 мм бұрыштықтың сызбасы көрсетілген. Ұзындықтың Бірліктердің халықаралық жүйесіндегі бірлігі - метр.
Тәуелділік (Зависимость; dependence) функция мен оның аргументгері арасындағы қатынас; мәліметгер базасындағы мәліметтер ассоциациясы. Мәліметтер тәуелділігі (Зависимость данных (по данным); data dependence) - мәліметтер мен программаның өзара өсер етуі.


- 6 суретте келтірілген қисық бойынша анықталатын, оқшаулама мен шинаның динамикалық жүктеменің коэффициенті.

Үш фазалы немесе екі фазалы ҚТ кезінде әрекеттегі максималды күш , формула бойынша анықталады
;

,

Мұндағы - көрші фазалар арасындағы ара қашықтық, м;- үш фазалы ҚТ тогының соққы тогы, А;

- екі фазалы ҚТ тогының соққы тогы, А;

- аралықтың ұзындығы, м.
1 Кесте – Шиналардың инерциялары мен кедергі келтіру сәті

Шиналардың орналасуы

Инерциялау сәті

Кедергі келтіру сәті


- 3 анықталған кестеде шиналардың өзара орналасуына тәуелді коэффициент;

- 4 суреттегі қисық бойынша анықталатын, тікбұрышты киманың шиналарының формаларының коэффициенті.

2 Кесте – Шиналық құрастырамның есептік сұлбаларыЕсптік сұлба

Балкалар түрі

КоэффициенттерБір аралықтағы балка

8,00

1,00

3,14Екі аралықтағы болка

8,00

1,25

3,93
Үш және одан да көп аралықтағы балка

орташа аралықтар үшін соңғы аралық10,00


12,00

1,13


1,00

4,73


4,73

Тік бұрышты формадағы өткізгіштер аралығының ара қашықтығы токөткізгіш бөліктердің көлденең қимасының периметрінен үлкен болса, яғни , онда . Жоғары кию қимасының шиналары үшін шиналардың формасының коэффициенті , кезде коэффициент формасы , ал кезде коэффициент формасы . Жаппай қиюдың дөңгелек өткізгіштері мен сақиналы қиманың өткізгіштері үшін форма коэффициенті .

Жүзік - соғу, қалыптау, ширату , сәндеу арқылы жасалып, сәндік үшін саусаққа салынатын әшекейлі сақина. Палеолит дәуірінде сүйектен, неолит дәуірінде тастан, қола дәуірінде металдан жасалған. Ежелгі Египетте (Мысыр) мөрлі Жүзік салу кең таралып, оның көзінде оюлап салынған сурет не жазу болған; адамдар қол қою орнына мөрлі Жүзіктің таңбасын басқан.

Есептік фаза шиналардың өзара орналасуына тәуелді, кесте 2.

1 –; 2 - ; 3 -;

4 - ; 5 -

7 Сурет – Шиналардың өзіндік тербелістерінің жиілігіне динамикалық жүктеменің коэффициентінің тәуелділігі.

Динамикалық коэффициентті есептеу үшін , шинаның өзіндік тербелістерінің жиілігін есептеу қажет және қатынасын анықтау керек , мұндағы Гц.

Шинаның өзіндік тербелісінің жиілігі формула бойынша анықталады

,

Мұндағы - шинаның негізгі өзіндік жиілігінің параметрі;- шинаның серпінді материалының модулі, Па;

Кесте 3 – коэффициенттің мәні


Шиналардың орналасуы


Есептік фазаЖүктемелер үшін коэффициент мәні
Қорытынды

лайтын


бүгілетін

созылатын

қысатын

Бір жазықтықта

В

1,00

1,00

0

0


Бір бағыттағы

үшбұрыштың шыңдары бойыншаА, С

В


1,00

1,00


0,94

0,50


0,25

1,00


0,75

0


Тікбұрышты

үшбұрыштың шыңдары бойыншаА

В

С0,87

0,95


0,95

0,87

0,43


0,93

0,29

0,83


0,14

0,87

0,07


0,43

Бір бағыттағы

үшбұрыштың шыңдары бойыншаА, В, С


1,00


0,50


1,00


0


- 1 кестедегі формула бойынша анықталатын шиналардың көлденең қимасын инерциялау сәті 1, м4;

- ұзындық бірлігіне шинаның массасы, кг/м;

- шина материалының тығыздығы, кг/м3;

- шиналардың көлденең қимасы, м2.

8 Сурет – тікбұрышты қиманың өткізгіштері формасының коэффициентін анықтау үшін диаграмма

Механикалық беріктіктің бірполюсты шиналары, егер

,

мұндағы   шина материалындағы рұқсат етілетін механикалық кернеу.


1   2   3   4   5

  • Күштік трансформаторлар мен автотрансформатор лар Жоспар
  • Тапсырмаларды орындау бойынша әдістемелік ұсынымдар
  • 3 Тақырып. Электрлік өткізгіштер мен оқшауламалардың құрылысы, параметрлері мен сипаттамалары Жоспар
  • Тапсырмалар

  • жүктеу 0.61 Mb.