Главная страница
Контакты

    Басты бет


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

жүктеу 2.85 Mb.жүктеу 2.85 Mb.
бет1/15
Дата05.04.2017
өлшемі2.85 Mb.

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігіС. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Математика және информатика кафедрасы

BDIS 2302 «Ақпараттық жүйедегі деректер базасы»


Пән бағдарламасы

(Syllabus)

Павлодар,


Кегль 14, буквы строчные, кроме первой прописной
2014 ж.

Пән бағдарламасы

(SYLLABUS)


Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.4/19

БЕКІТЕМІН

ФМжАТ факультетінің деканы

___________ Н.Испулов

2014 ж. «___»________Құрастырушы: ______аға оқытушы Алимова Ж.С.

5В060200 Информатика мамандығының күндізгі нысанда оқитын студенттеріне арналған
BDIS 2302 «Ақпараттық жүйедегі деректер базасы»
Пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
Бағдарлама 2014 ж. «___»_________ бекітілген оқу жұмыс бағдарламасының негізінде әзірленді.
Кафедра отырысында ұсынылды 2014 ж. «___»_________ №_____хаттама

Кафедра меңгерушісі ___________________ Джарасова Г.С.


ФМжАТ факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

2014 ж. «_____»______________ №____хаттамаОӘК төрағасы __________ Искакова А.Б. 2014 ж. «____»_____________


1 Оқу пәнінің паспорты
Пәннің атауы BDIS 2302 «Ақпараттық жүйедегі деректер базасы»
Кредиттер саны және оқу мерзімі

Барлығы – 3 кредит

Курс: 2

Семестр: 3Жалпы сыйымдылық – 135 сағат

Аудиториялық сағаттар – 75 сағат (дәріс – 22,5 сағат, практикалық сабақтар –15 сағат, зертханалық сабақтар – 7,5 сағат)

СӨЖ – 90 сағат (оның ішінде СӨОЖ – 22,5 сағат)
Бақылау формасы

Емтихан – 3 семестр


2 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараты

Алимова Жанар Сагидуллаевна

Информатика магистрі, аға оқытушы

Математика және информатика кафедрасы: А корпуста (Ломов к-сі, 64) орналасқан, ауд. А-408, тел. 67-36-87 (ішкі 11-20), jarasovajanar@mail.ru


3 Пән, мақсаттары мен міндеттері

Оқу пәні - «Ақпараттық жүйедегі деректер базасы» курсында негізгі анықтамалар, мәліметтер қорының файлдық құрылымды мәліметтерден айырмашылығы мен артықшылықтары, мәліметтер қорларын практика жүзінде қолдану кезінде қалыптасқан мәліметтер қорының әр алуан модельдері, мәліметтер қорларын концептуальды жобалаудың принциптері мен бейнелеу деңгейлері, сонымен бірге, теориялық негізінде реляциялық алгебра, реляциялық есептеу құрайтын, қазіргі уақытта ең көп тараған реляциялық модель жеке қарастырылады.

«Ақпараттық жүйедегі деректер базасы» пәнін оқытудың мақсаты – мәліметтер қорын жобалаудың негізгі теориясын, деректермен жүргізілетін негізгі әрекеттерді, деректерді өңдеу және іздеуді ұйымдастыру әдістерін оқыту.Пәнді оқудың міндеттері – студенттерге сипаттау тілінің құралдары және деректермен манипуляцияларды жасауды үйрету; деректер моделінің жобалау принциптерімен таныстыру; мәліметтер қорының басқару жүйесінде оларды қолдану жолдарын меңгерту.
4 Пререквизиттер мен постреквизиттер

4.1 Пререквизиттер

Пәнді оқу барысында келесі пәндер бойынша қалыптасқан білік пен дағды қажет: информатика; программалау тілдері және технологиялары; нысандық-бағытталған программалау.


4.2 Постреквизиттер

Пәнді оқу барысында қалыптасқан білім, білік және дағды алдағы уақытта: компьютерлік модельдеу негіздері; 1С платформада бағдарламалау технологиясы; ақпараттық жүйелерді жобалау пәндерін меңгеруде қажет.


5 Білімге, іскерлікке, дағдысына, құзыретке қойылатын талаптар

Курстың оқылу нәтижесінде студенттер түсінуі қажет:

 • мәліметтер қорының файлдық құрылым ұғымын;

 • мәліметтер қорларын концептуальды жобалаудың принциптерін;

 • реляциялық модель ұғымын;

білуі қажет:

 • мәліметтер қорын жобалаудың негізгі теориясын, негізгі анықтамаларын;

 • мәліметтер қорының файлдық құрылымды мәліметтерден айырмашылығы мен артықшылықтарын;

 • мәліметтер қорларын концептуальды жобалаудың принциптері мен бейнелеу деңгейлерін;

 • реляциялық алгебра, реляциялық есептеу құрайтын, қазіргі уақытта ең көп тараған реляциялық модельді;

қолдана білуі:

 • мәліметтер қорларын практика жүзінде қолдану кезінде қалыптасқан мәліметтер қорының әралуан модельдерін;

 • деректермен жүргізілетін негізгі әрекеттерді;

 • деректерді өңдеу және іздеуді ұйымдастыру әдістерін;

 • деректер моделінің жобалау принциптерін;

меңгеруі қажет:

 • сипаттау тілінің құралдары және деректермен манипуляцияларды жасауды;

 • мәліметтер қорының басқару жүйесінде оларды қолдану жолдарын;

құзіретті болу:

 • Нақты ДББЖ-да деректер базасын құру

 • SQL-да сұраныс жасау

 • Асcеss бағдарламасында жасалған деректер қорын Дельфи программалау ортасымен, Excel және т.б. редакторлармен қосу.

 • Дельфидағы ADO компонентін пайдаланып программа жасау.


6 Пәннің тақырыптық жоспарыТақырыптар атауы

сағат саныдәріс

тәжір

лаб.

сөж

1

Кіріспе. Мәліметтер қорының пайда болу және даму тарихы. Файлдық құрылым мәліметтері

Мәліметтер қорының – объектілі-бағдарланган мәліметтер қорының, білім қорының дамуы және болашағы. Мәліметтер қоры. Негізгі ұғымдар.

Мәліметтер қорының анықтамасы. Ақпарат және мәліметтер қоры


210

2

Ақпараттық жүйелер және мәліметтер қоры: Ақпараттық жүйелердің архитектурасы. Ақпараттық жүйелердің классификациясы. Жергілікті ақпараттық жүйелердің классификациясы. Жергілікті ақпараттық жүйелер және компьютерлік желілердегі ақпараттық жүйелер. Ақпараттық жүйедегі мәліметтер қоры. CASE-технология.

2,510

3

Мәліметтер қорының моделі. Мәліметтер қорының моделдері. Иерархиялық модель. Желілік модель. Реляциялық модель. Атрибут (өріс, бағана). Кортеж (жазба, жол). Қатынас (кесте). Нормаль формалар. Алғашқы және сыртқы кілттер.

3
1

10

4

Реляциялық модель. Реляциялық алгебра. Атрибут (өріс, бағана). Кортеж (жазба, жол). Қатынас (кесте). Нормаль формалар. Алғашқы және сыртқы кілттер. Реляциялық алгебраның амалдары. Реляциялық есептеу. Қалыптандыру.

3
1

10

5

Мәліметтер қорының басқа модельдері

Постреляциялық модель. Көпөлшемді модель. Нысанды-бағытталған модель.310

6

Мәліметтер қорының үш деңгейлі архитектурасы. Мәліметтер қорын берудің деңгейлері:қолданушылық деңгей, концептуальдық деңгей, физикалық деңгей. Мәліметтер қорының физикалық және логикалық тәуелсіздігі. Мәліметтер қорына басшылық жасау. Мәліметтер қорын жоспарлау, жобалау, жасау және іске қосу кезеңдеріндегі мәліметтер қоры әкімшілігінің негізгі қызметтері.

3
3

10

7

Мәліметтер қорын жобалау.

Мәліметтер қоры құрылымына, әкімшілік жасаудың модельдері, әдістері және программалық құралдары. Мәліметтер тұтастығын бақылау. Мәліметтер қорында ақпараттарды қорғау.3
2,5

15

8

Мәліметтер қорын программалық жабдықтау. Жүйелік және пайдаланушылық құралдар. Мәліметтер қорын басқару жүйесі (МҚБЖ). МҚБЖ тілдік құралдары. SQL тілі. Жоғарғы деңгейдегі программалау тілдердін пайдаланып мәліметтер қорын программалау.

3

15
15
Барлығы

22,5

15

7,5

90  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

 • Кафедра меңгерушісі ___________________ Джарасова Г.С.

 • жүктеу 2.85 Mb.