Главная страница
Контакты

    Басты бет


Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

жүктеу 1.98 Mb.жүктеу 1.98 Mb.
бет2/11
Дата26.03.2017
өлшемі1.98 Mb.

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
ақиқат және В ақиқат шартында ақиқат тұжырымы қалай аталады:

A) Теріс.

Ақиқат– таным теориясының негізгі категориясы, адам ойының өмір шындығымен сәйкестілігі. Ақиқат - танушы кісінің объектіні дұрыс, дәл бейнелеуі, адам санасынан тыс және тәуелсіз күйінде, өмір сүрген қалпында көрсетуі.

B) Дизъюнкция.

C) Эквиваленттілік.

D) Конъюнкция.

E) Импликация.
$$$ 44

«Немесе» операциясының шешімі «Ақиқат», егер:

A) Кем дегенде біреуі ақиқат болса.

B) Барлық операндтар ақиқат болса.

C) Екі операндта ақиқат болса.

D) Барлық операндтар жалған болса.

E) Жоқ дегенде екеуі де ақиқат болса.


$$$ 45

Ақпарат дегеніміз не:

A) Белгілі бір нәрсе туралы таңбалар мен сигналдар түрінде берілетін мағлұматтар:

B) Сандар мен әріптер.

C) Материяның көптүрлі қасиеті.

D) Дәлдік және сенімділік.

Дәлдік (Точность; precision) - жылжымалы нүктелі санның машинальгқ түрінің разрядтылық сипаттамасы; Дәлдік (Точность) - процестің, бұйымның және заттың қарастырылған параметрлерінің ақиқат мендерінің олардың теориялық номиналдық мәндеріне жақындық дәрежесі.
Барлық - Шығыс Қазақстан облысы Катонқарағай ауданындағы ауыл, Коробиха ауылдық округі құрамында.
Мағлұматты қорыту (Обобщение понятия; concept generalization) - тек қорытылған мағлұмат көлеміне кіретін объектілерге жататын нышандарды алып тастау жолымен аз көлемді мағлүматтан үлкен көлемді мағлүматқа өтуге мүмкіндік беретін логикалық операция.
Сигнал (лат. signum - белгі) - берілген хабарды тасымалдайтын(алып жүретін) физикалық процесс.
Таңба (знак; character, symbol) - есептеуіш техникасында қолданылатын алфавиттің жеке символы. Арифметикалық амалдар таңбасы (знак арифметической операции; arithmetic operation character) - арифметикалық амалдарды анықтайтын алфавит белгісі (әдетте, +,-,*,/ ).
Сенімділік - компьютердегі белгілі бір қызмет атқаратын блоктың берілген уақыт кезеңі ішінде нақты жағдайда талап етілген жұмысты орындау қабілеті. Құрылғының тоқтаусыз жұмыс істеу мүмкіндігі, оның орташа тоқтамай жұмыс істеу уақыты, істен шыққан жағдайда қайта қалпына келтірудің орташа уақыты сенімділік көрсеткіштеріне жатады.

E) Бағдаршамның жарығы.
$$$ 46

Ақпаратты сақтайтын құрылғы:

A) Тышқан.

B) Монитор.

C) Пернетақта.

D) Қатты диск.

E) Қоректендіру блогы.
$$$ 47

Әрекеттер жүйелілігін кездесу ретімен орындау арқылы нәтиже алуды қамтамасыз ететін алгоритмнің типін көрсетіңіз:

A) Сызықтық.

B) Рекурсивтік.

C) Құрама.

D) Циклдік.

E) Тармақталған.
$$$ 48

«И» логикалық элементі орындайды:

A) Азайтуды.

Цикл (гр. kyklos - дөңгелек) термодинамикадағы цикл - дөңгелек процесті кейде осылай атайды; техникадағы цикл - периодты түрде қайталанып отыратын құбылыстар жүйесіндегі процестердің жиынтығы; затты белгіленген бір ретпен әсер етіп өзгерткенде алғашкы жағдайына қайта оралып мезгіл- мезгілімен қайталанып тұратын үрдістің жиынтығы.
Логика (гр. λογική - «талдауға құрылған», λόγος - «сөз», «сөйлем», «ойлау», «ақыл») - ойлау, оның формалары мен заңдылықтары туралы ғылым. Логика дәлелдеу мен теріске шығарудың белгілі бір әдіс-тәсілдері қаралатын ғылым теориялар жиынтығын құрайды.

B) Салыстыруды.

C) Бөлуді.

D) Логикалық көбейтуді.

E) Қосуды.
$$$ 49

Алгоритмді ұсынудың графикалык формасы - бұл:

A) Алгоритмді сөзбен әрбір қадамның жазбасы түрінде бейнелеу.

B) Алгоритмді операторлардың жүйелілігі түрінде бейнелеу.

C) Апгоритмді график түрінде бейнелеу.

D) Алгоритмді бір ізді қосылған геометриялық фигуралардың түрінде бейнелеу.

Графика - (гр. graphein, тырнау, жазу, салу дегеннен) Жазуда қолданылатын таңбалардың (әріп және тыныс белгілерінін) жиынтығы. Жазу танбалары жүйесі мен тілдін фонетикалық жүйесінің ара қатынасын, байланысын білдіреді.
Геометрия (көне грекше: γεωμετρία; көне грекше: γῆ - жер и көне грекше: μετρέω - «өлшеу») - математиканың кеңістіктік пішіндер (формалар) мен қатынастарды, сондай-ақ, оларға ұқсас басқа да пішіндер мен қатынастарды зерттейтін саласы.

E) Алгоритмді кестелер түрінде бейнелеу.
$$$ 50

Алгоритм дегеніміз:

A) Анық ерекшеленген ережелер тізбегі.

B) Ережелер жүйесі.

C) Түпкі берілгендер негізінде ізделінді нәтижеге әкелетін орындаушыға берілетін командалардың нақты тізбегі.

Ереже - дәстүрлі халық құқығының қайнар көзі, нормативтік-құқықтық қағидалар. Ежелгі дәуірде және орта ғасырларда жөн-жосық, ата-баба жолы деп аталған. Ережелер сырт пішімі жағынан мақал-мәтелге, қанатты сөзге ұқсас болғанымен, нақтылығымен, дәйектілігімен ерекшеленеді.
Кесте (таблица; table) - мәліметтерді жолдар мен бағаналар қиылысында орналастыру арқылы ұсыну тәсілі. Әдетте, кестенің бірінші жолы бағаналардың тақырыптарымен толтырылады. Бағаналардағы мәлімет типтері әр түрлі болуы мүмкін, бірақ бір бағанада орналасатын мәліметтер бір типті болуы қажет.
Команда (command, instruction) - 1) программалау тілдерінде - кез келген операцияны орындауды және оған керекті мәліметтерді (операндыны) бейнелейтін өрнек; компьютер атқаруға тиіс операция сипаты; 2) ақпаратты өңдеу процесіне байланысты атқару құрылғысында жүйенің белгілі бір операцияны орындауын талап ететін басқару сигналы; 3) программа орындау процесінің адымын анықтайтын ұйғарым.

D) Орындаушыға берілетін командалардың анық тізбегі.

E) Дәл, түсінікті анық командалардың тізбектері.
$$$ 51

Суретте бейнеленген блок-схеманың конструкциясы қалай аталады:A) Алгоритмнің басы/аяғы.

B) Алғышарты бар цикл.

C) Қосымша алгоритмді шақыру.

D) Операцияларды орындау.

E) Деректерді енгізу/шығару.


$$$ 52

Суретте бейнеленген блок-схеманың конструкциясы қалай аталады:A) Қосымша алгоритмді шақыру.

B) Деректерді енгізу/шығару.

C) Алгоритмнің басы/аяғы.

D) Операцияларды орындау.

E) Алғышарты бар цикл.


$$$ 53

Суретте бейнеленген блок-схеманың конструкциясы қалай аталады:A) Деректерді енгізу/шығару.

B) Операцияны орындау.

C) Алгоритмнің басы/аяғы.

D) Алғышарты бар цикл.

E) Процедураны шақыру.


$$$ 54

Суретте көрсетілген геометриялық фигура нені білдіреді:


A) Басы – соңы.

B) Енгізу – шығару.

C) Меншіктеу.

D) Шарт.

E) Қосалқы программа.


$$$ 55

Суретте көрсетілген геометриялық фигура нені білдіреді:


A) Цикл тақырыбы.

Блок тақырыбы (Заголовок блока; block header) - блоктың басында орналасып, ол жайлы мәліметтер беретін және операциялық жүйеде қолданылатын арнайы жазба. Мысалы, блок тақырыбында оған кіретін логикалық жазбалар саны көрсетілуі мүмкін.

B) Түсініктеме блогы.

C) Меншіктеу блогы.

D) Шарт блогы.

E) Қосалқы программа блогы.


$$$ 56

Программа жасаудың қандай кезеңінде синтаксистік қателер табылады және түзетіледі:

A) Программаны компьютер тіліне аудару (трансляция).

B) Есепті алгоритмдеу.

C) Сүйемелдеу.

D) Есептің қойылымы.

E) Программа жұмысының нәтижелерін талдау.
$$$ 57

Программа деп нені түсінесің:

A) Латын сөзінің аудармасы, проблема дегенді білдіреді.

Аудару (Трансляция; tranlation) - 1) белгілі бір ереже бойынша бір тілден екінші тілге мағынасын көп өзгертпей аудару; 2) программалау тілдерінің бірінде берілген программаны оған эквивалент басқа тілдегі программаға түрлендіру.
Аударма - бір тілде бейнеленген мазмұнды екінші бір тілге әрі дәл әрі толық қайталай бейнелейтін тілдік қимыл.

B) Есепті шешу алгоритмін жүзеге асыратын командалар тізбегі.

C) Есептегі берілген шамаларды оқу.

D) Компьютерде есеп шығару үшін керек тізбектелген командалар тізбегі.

E) Есепті түсінікті шығару үшін керек алгоритм.
$$$ 58

Программа дегеніміз:

A) Сақтау, өңдеу, беру мүмкіндігін қамтамасыз ететір формальді түрде берілген информация.

B) Бірдей типті мәндер жиыны орналасатын жадтың ең кіші облысы.

C) Қойылған есептерді шешу үшін пайдаланатын инструкциялар тізбегі.

D) ЭЕМ үшін қолданылатын амалдар тізбегі, қандай да бір есепті шешудің алгоритмі.

E) ЭЕМ үшін қолданылатын амалдардың реттелген тізбегі, қандай да бір есепті шешудің алгоритмі – машиналық тілде жазылған.
$$$ 59

Программа дегеніміз не:

A) Арифметикалық амал таңбалары.

B) Латын алфавитінің қаріптері.

Ақпарат (лат. informatio - түсіндіру, мазмұндау) ұғымы күнделікті өмірден бастап техникалық салада пайдаланылатын көп мағыналы ұғым. Жалпы алғанда бұл ұғым шектеу, байланыс, бақылау, форма, инструкция, білiм, мағына, құрылым, бейнелеу, сезіну тағы басқа ұғымдармен тығыз байланысты.
Қаріп кеглі - пунктпен берілген қаріп өлшемі. Литераның жоғарғы және төменгі беттері аралығы өлшемі (1 пункт - 0,376 мм).
Машиналық тіл (Машинный язык; Machine language; computer language) - 1) есеп шығаруды бейнелейтін және мазмұны мен ережелері нақты компьютердің аппараттық құралдары арқылы жүзеге асырылатын формальды тіл.
Латын әліпбиі, әлемде кеңінен қолданылады. Б.з.б. 7 ғасырдада Римде грек және этрус әліпбиінің тармағы ретінде пайда болып, б.з. 1 ғасырында қалыптасты. Жазу оңнан солға немесе солдан оңға қарай (брустрофедон бойынша) жазылып, бағыты әрдайым алмасып отырған. Б.з.б.

C) Алгоритмдерді программалау тілінде жазу.

D) Грек алфавитінің қаріптері.

E) Орыс алфавитінің қаріптері.
$$$ 60

Алгоритмдік тілде айнымалы шама атына өрнек мәнінің тіркелуі:

A) Мәннің реттелуі.

Айнымалы - әріп түрінде немесе әріптер тобы түрінде программаға енгізілетін және уақыт, ұзындық, баға, түс және т.б. әр түрлі мәндерді қабылдайтын программадагы сандық шама; белгілі бір мәліметтер типін сақтай алатын және программаны атқару барысында мәнін өзгертуге болатын атауы белгілі объект.

B) Мәннің меншіктелуі.

C) Мәннің берілуі.

D) Мәннің қайталануы.

E) Мәннің сақталынуы.
$$$ 61

Кибернетиканың мазмұны байланысты:

A) Есептеуіш техниканы қолдану проблемаларымен.

B) Экономикада есептеуіш техниканы қолдану проблемаларымен.

Мазмұн (Оглавление; table of Contents) - 1) мәтіндік құжаттың құрылымдық элементі. Беттердің нөмірі көрсетілген тақырыптардың тізімінен тұрады; 2) объектілердің атауы мен адресінен тұратын кесте.
Экономика (гр. Οικονομία - үй шаруашылығын жүргізу өнері) - материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастар.

C) Интернет-технологияларды қолдану проблемаларымен.

D) Жеке компьютерді қолдану проблемаларымен.

E) Жүйелердегі басқару заңдарымен.
$$$ 62

Қоғамды ақпарттандыру (информатизациялау) ...:

A) Қоғам мүшелерінің компьютерлік сауаттылығын арттыру.

B) Қоғамда болып жатқан оқиғалар жайлы информациялармен қамтамасыз етуді жоғарылатуға негізделген процесс.

C) Есептеу техникасының дамуы.

D) Қоғамды қоршаған орта жайлы толық және нақты информациямен қамтамасыз ету.

E) Адамдардың, мемлекеттік басқару, мекемелердің жергілікті өзін өзі басқару органдарының және қоғамдық бірлестіктердің информациялық қажеттіліктерін қамтамасыз ету үшін, информациялық ресурстарды пайдалану және құрастырылған әлеуметтік-экономикалық және ғылыми-техникалық процесс.

Ресурстар (французша ressourse - құрал-жабдық, мүмкіндік), босалқы қорлар - табыс, ақшалай және басқа қаражат, құндылықтар мен олардың көздері.

$$$ 63

Ақпаратты жинау, сақтау, түрлендіру, тасымалдау және оны пайдалану заңдылықтары мен тәсілдерін зерттейтін ғылыми пән...:

A) Телекоммуникациялық технология.

B) Кибернетика.

C) Информация.

D) Информатика.

E) Кибернетикалық технология.
$$$ 64

Алгоритм термині қандай ұлы математиктің атымен аталған:

A) Чарльз Беббидж.

B) Вильгельм Лейбниц.

C) Джон фон Нейман.

D) Ада Лавлейс.

E) Мухаммед әл-Хорезми.

Телекоммуникациялар (ағылш. Telecommunications) - негізі ақпарат тарату құралдары мен әдістері болып табылатын әрекет аймағы. Телекоммуникациялар немесе коммуникациялар мемлекетгің инфрақұрылымның маңызды белігіне жатады.
Хорезм - Әмударияның төменгі ағысында орналасқан тарихи өлке. Хорезм жөніндегі алғашқы деректер Дарий Қ-нің Бехистун сына жазуы мен Авестада кездеседі. Көптеген зерттеушілер Хорезмді бірінші зороастризмдік ел-авесталық Арьянам-войчахпен де байланыстырады.

$$$ 65

Өңдеу сатысында информация былай бөлінеді:

A) Алғашқы, екінші, аралық, шығыс.

B) Ішкі, сыртқы, кіріс, шығыс.

C) Жоспарланған, нормативті-анықтамалы, оперативті және есепке алу.

D) Айнымалы және тұрақты.

E) Мәтіндік және графикалық.
$$$ 66

Іс-әрекеттерді бірінен кейін бірін орындау қандай алгоритм:

A) Сызықты.

Аралық (лат. intervallum) - Cаптағы, ұрыс алдындағы, ұрыстық және жорықтық реттегі әскери қызметшілердің, қарулардың, машиналардың, ұшу апараттарының, кемелердің, сондай-ақ бөлімшелер мен бөлімдердің арасындағы майданшеп бойынша қашықтық; Көршілес қарулар снарядтарының көрші түсу нүктелері арасындағы майданшеп бойынша кашықтық; Зениттік басқарылатын ракеталарды жіберу, сондай-ақ торпедалар жіберу кезіндегі аралық үзіліс; Бірінен кейін бірі ұшқан ұшақтардың (тікұшақтардың) бір шектен не бір нүктеден кезектесе ұшып өтуге тиіс кауіпсіз уақыт аралығы.
Сызықтау (Штриховка) - тетіктерді немесе ер түрлі материалдарды (металл, ағаш, бетон, т.б.) жазықтықпен ойша қиғанда қиюшы жазықтықта орналасқан бөлігі (қимасы) шартты түрде сызықталып көрсетіледі. Сызықтау 45°-қа тең бүрышпен көлбейтін және арақашықтығы 2-2,5 мм болатын, ал жуандығы шамамен S/3-ке тең сызықтармен жүргізіледі.

B) Тармақталу.

C) Есептік.

D) Қайталану.

E) Көмекші.
$$$ 67

«Информатика» термині - :

A) Француздың информация және кибернетика сөздерінен шыққан.

B) Француздың информация және автоматика сөздерінен шыққан.

C) Француздың информация және электроника сөздерінен шыққан.

D) Француздың информация және техника сөздерінен шыққан.

E) Француздың информация және математика сөздерінен шыққан.
$$$ 68

Алгоритмнің нәтижелілігі нені білдіретіндігін көрсетіңіз:

A) Алгоритмді нақты программалау тілінде программаларды жазу үшін қолдануға болады.

B) Алгоритмде жасырын қателер болмауы керек.

C) Нәтиже қадамдардың нақты саны үшін алынуы керек немесе шешімнің болмауына нұсқау берілуі керек.

D) Алгоритмнің әрекеттері бір мағынасыз анықталуы мүмкін.

E) Алгоритм әрекеттері бір мағынасыз анықталуы мүмкін.
$$$ 69

Алгоритмдерді дайындау мәселелерімен байланысты информатика тарауы:

A) Жалпы информатика.

B) Алгоритмдер теориясы.

C) Ақпарат теориясы.

Нұсқау (Инструкция; лат. instructio - құру, ереже) - әскердің (күштің) қандай да бір жағын реттейтін немесе ұрыс құралдарын қолдану мен пайдалану мәселелері бойынша толық нұсқаулары бар құжат. Нұсқау мемлекеттің қолданыстағы заңдары, үкіметтің қаулылары, бұйрықтар мен директивалар, жарғылар мен басшылыққа алынатын құжаттардың негізінде шығарылады, Нұсқауды шығару құқығы қорғаныс министріне, оның орынбасарларына, қарулы күштер түрлерінің бас қолбасшысына, әскер түрлерінің (арнайы әскер түрлерінің) қолбасшыларына (бастықтарына) берілген. Нұсқауда әдетте жойғыш құралдарды қолдану және ұрыс қимылдарын қамтамасыз ету (бомба тастау бойынша нұсқау), жауынгерлік дайындықты қамтамасыз ету (жаттығу және ұрыс атыстарын ұйымдастыру және өткізу бойынша нұсқау) мәселелері көрсетіледі. Мұнда, сонымен қатар, қандай да бір қызметгі реттейтін ережелер мен нормалар айтылуы мүмкін (әскери тасымал құжаттарын есепке алу тәртібі, оларды ресімдеу мен пайдалану және әскери тасымалдардың төлемақысы туралы нұсқау). Қорғаныс министрлігінің орталық аппараттарындағы органдары шығаратын әскерлердегі (флот күштеріндегі) нұсқаулардан басқа, әскер қызметіне катысты, мысалы, полк кезекшісінің нұсқауы, қарауыл бастығының нұсқауы сияқты нұсқаулар дайындалады. Бұл нұсқаулардың мазмұны әскери жарғы талаптары мен әскерді (флот күштерін) орналастыру ерекшеліктерін есепке алуға негізделеді. Нұсқау ережелері міндетті түрде орындалуы тиіс.
Ақпарат теориясы - математиканың ақпаратты сақтау, түрлендіру және тасымалдау әдістерін зерттейтін бөлімі, кибернетиканың маңызды саласы. Ақпарат теориясының негізгі ұғымы ақпарат (хабар) болып есептеледі.

D) Теориялық информатика.

E) Программалау.
$$$ 70

Информатиканың басты ұғымы (информация ұғымымен қатар):

A) Пән.

B) Объект.C) Алгоритм.

D) ЭЕМ.


E) Информация және алгоритм.
$$$ 71

Е.К. Балапанов бойынша информацияның анықтамасы:

A) Информация – мәтін, суреттер, фотографиялар, электр сигналдары.

B) Информация – қоршаған орта туралы мәтін сурет, дыбыс түрінде берілген мағлұматтар.

C) Информация – белгілі бір нәрсе (адам, зат, құбылыс) туралы таңбалар мен сигналдар түрінде берілетін мағлұматтар.

D) Информация – теледидар, газеттер, кітаптар және т.б. арқылы алынған мағлұматтар.

E) Информация – қоршаған орта туралы нақты, толық, анық мәліметтер.

Мән және құбылыс - дүниедегі объектілер мен процестердің қажетті жақтарын, танымның сатыларын бейнелейтін философиялық категориялар.
Сурет, бөлмедегі сурет. Сурет әртүрлі бояулармен: акварельмен (қағазға немесе картон), майлы бояумен (холстқа, картонға, ағашқа), пастельмен (ерекше түрлі-түсті қарындаштармен қағазға немесе картонға) салынады.
Теледидар - телехабар бағдарламаларындағы бейне мен дыбыстық сүйемелдеудің радио сигналдарын күшейту мен түрлендіруге арналған теле, радиоқабылдағыш теледидар түрлі түсті, ақаласықара кескінді, стационарлы және тасымалды болып ажыратылады.
Мәліметтер (данные; data) - автоматты құралдардың көмегімен, кей жағдайда адамның қатысуымен, өңдеуге I ыңғайлы түрде берілген мағлұмат. Мәліметтердің кірістік, шығыстық, басқару, проблемалық, сандық, мәтіндік, графикалық және т.б.

$$$ 72

Информациялық жүйе дегеніміз не:

A) Қойылған мақсатқа жету үшін ақпаратты жіберу мен өңдеу, сақтау үшін қолданылатын персонал мен әдістердің, құралдардың өзара жиынтығы.

B) Ақпаратты жинау бойынша коммуникациялық жүйе.

C) Жұмыскерлерді ақпаратпен қамтамасыз ету жүйесі.

D) Объектідегі ақпараттың жиынтығы.

E) Жүйеге арналған ақпарат.
$$$ 73

Программалық десте (пакет) дегеніміз ...:

A) Программалық жасақтаманы және тиісті құжатты тұрақты сақтауға арналған программалық жасақтама кітапханасы.

Мақсат - белгілі бір межеге қол жеткізуге бағытталған әрекеттің ой-санадағы көрінісі. Мақсат ойлау нәтижесінде болашақты алдын ала болжау арқылы туатын мұрат, ішкі қозғаушы күшті білдіреді. Мақсатқа жету үшін әр түрлі іс-әрекеттер мен қимылдар жасалады.
Әдіс , метод (гр. 'μέθοδος',methodes зерттеу не тану жолы, бір нәрсеге жетудің жолы) - көздеген мақсатқа жетудің тәсілі, тәртіпке келтірген қызмет жүйесі. Әдіс философияда зерттелетін нәрсенің ойша нұсқасын жасау үшін қажетті таным құралы болып табылады.
Кітапхана - мәдени-ағартушылық мекеме. Кітапхана баспасөз шығармаларын жинау, сақтау, насихаттаумен, оқырмандарға баспасөз шығармаларын берумен, мәдени-ағарту және ғылыми-көпшілік жұмыстарын ұйымдастырумен шұғылданады.

B) Программаның дербес бөлігі.

C) Қандай да бір мәселені программа арқылы шешу.

D) Компьютерде пайдалануға толық дайын программалар, мәліметтер, құжаттар және басқа да материалдардың жинағы.

E) Белгілі бір ортақ қасиеттеріне байланысты біріктірілген программалар жиыны.
$$$ 74

Алгоритм тармақталған деп аталады, егер:

A) Кейбір шартқа байланысты кейбір командалар реті қайталанса.

B) Нәтиже кейбір шартқа тәуелді болса.

Тәуелділік (Зависимость; dependence) функция мен оның аргументгері арасындағы қатынас; мәліметгер базасындағы мәліметтер ассоциациясы. Мәліметтер тәуелділігі (Зависимость данных (по данным); data dependence) - мәліметтер мен программаның өзара өсер етуі.

C) Кейбір шарттың ақиқаттығы немесе жалғандығына байланысты командалардың осы немесе басқа реті бір рет қана орындалса.

D) Алгоритмнің командалар тізбегі реті бойынша бір рет қана орындалса.

E) Кейбір шарттың ақиқаттығы немесе жалғандығына байланысты командалардың реті шексіз көп қайталанса.
$$$ 75

Алгоритм циклдік болып аталады, егер:

A) Кейбір шартқа байланысты кейбір командалар реті қайталанса.

B) Нәтиже кейбір шартқа тәуелді болса.

C) Кейбір шарттың ақиқаттығы немесе жалғандығына байланысты командалардың осы немесе басқа реті бір рет қана орындалса.

D) Алгоритмнің командалар тізбегі реті бойынша бір рет қана орындалса.

E) Кейбір шарттың ақиқаттығы немесе жалғандығына байланысты командалардың реті шексіз көп қайталанса.
$$$ 76

Информация алмасуға арналған стандартты кодты ата:

A) TCP/IP хаттама.

B) Кодтаушы.

C) ASCII коды.

D) ACCESS коды.

E) КОИ-21 коды.
$$$ 77

Алгоритмнің қасиеттері. Информацияны өндеу процесі ретімен жазылған жеке-жеке нұсқаулардан құралған тізбектен тұрү-ол:

A) Алгоритмнің үздіктілігі.

B) Алгоритмнің түсініктілігі және анықтылығы.

C) Алгоритмнің көпшілікке бірдейлігі.

D) Алгоритмнің нәтижелілігі.

E) Алгоритмнің қасиеттеріне жатпайды.
$$$ 78

Алгоритмнің қасиеттері. Алгоритм жалпы түрде қабылданған символдарды, алфавит пайдаланып жазылуы және түрліше түсінілетін нұсқаулар енгізілмеуі:

A) Алгоритмнің үздіктілігі.

B) Алгоритмнің түсініктілігі және анықтылығы.

C) Алгоритмнің көпшілікке бірдейлігі.

D) Алгоритмнің нәтижелілігі.

E) Алгоритмнің қасиеттеріне жатпайды.
$$$ 79

Алгоритмнің қасиеттері. Алгоритмнің қарастырылып отырған информацияның кез келген мәндеріне орындалуы:

A) Алгоритмнің үздіктілігі.

B) Алгоритмнің түсініктілігі және анықтылығы.

C) Алгоритмнің нәтижелілігі.

D) Алгоритмнің қасиеттеріне жатпайды.

E) Алгоритмнің көпшілікке бірдейлігі.
$$$ 80

Алгоритмнің қасиеттері. Нұсқаулар шексіз көп болмай, қорытындысында оның нәтижесі болу:

A) Алгоритмнің үздіктілігі.

B) Алгоритмнің түсініктілігі және анықтылығы.

C) Алгоритмнің нәтижелілігі.

D) Алгоритмнің қасиеттеріне жатпайды.

E) Алгоритмнің көпшілікке бірдейлігі.
$$$ 81

Алгоритмнің қасиеттері. Информацияны бөгелмей алу мүмкіншілігі:

A) Алгоритмнің үздіктілігі.

B) Алгоритмнің түсініктілігі және анықтылығы.

C) Алгоритмнің көпшілікке бірдейлігі.

D) Алгоритмнің нәтижелілігі.

E) Алгоритмнің қасиеттеріне жатпайды.
$$$ 82

Информациялық қоғамның орнын көрсетіңіз:

A) Басқадай ресурстармен салыстырғандағы информация приоритеті.

B) Информацияны бөгелмей алу мүмкіншілігі.

C) Ғылымның кейбір салаларында информациялық технологияларды терең енгізу.

D) Барлығы қайнар көз аркылы жіберіледі.

E) Құбылыстың нақты бейнеленуі.
$$$ 83

Информациялық қорлар - бұл:

A) Әр түрлі мамаңдандырылған білікті

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

  • Циклдік

  • жүктеу 1.98 Mb.