Главная страница
Контакты

    Басты бет


Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі

жүктеу 0.7 Mb.жүктеу 0.7 Mb.
бет6/6
Дата20.03.2017
өлшемі0.7 Mb.

Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі


1   2   3   4   5   6

14-тақырып. Математикалық есептеулерді автоматтандыратын MatCAD жүйесі.

Мақсаты: Математикалық пакеттердің түрлерін және олардың не үшін қолданылатынын білу. MatCAD жүйесінің тарихы. Басқа пакеттерден айырмашылығы. Негізгі қызметін білу.

Сұрақтар:

1. Қандай математикалық пакеттерді білесіздер?

2. MatCAD пакетінің тарихы?

3. Басқа математикалық пакеттерден ерекшелігі?

4. Құралдар тақталарын атаңыз және олардың негізгі қызметтері?

5. Программада графиктер қалай салынады?

6. Мәндер кестесін қалай тұрғызуға болады?

7. Үш өлшемді графиктер қалайша форматталады?

8. мәтіндік облыстар қалай ұйымдастырылады және оларға нелер енеді?

9. мәтіндік, математикалық және графикалық облыстарда шрифтер қалай форматталады?

10. Нәтижені қалай алуға болады?15-тақырып. Сканер. Құжаттарды сканерлеу. Fine Reader программасы.

Мақсаты:

Мәліметтерді сканерлеудің негізгі принциптерін білу.

Сұрақтар:

1. Сканер құрылғысы не үшін арналған?

2. Негізігі сканерлеу программалары?

3. Fine Reader программасының негізгі терезелері?

4. Сканерлеу процессі қандай негізгі кезеңдерден өтеді?

5. Блоктарды танудың қандай типтерін бар?

6. Сканерленетін мәтіннің тек бір бөлігін ғана қалай сканерлеуге болады?

7. Сканерлердің қандай типтерін бар?

8. Фотоларды қандай мүмкіншілікпен сканерлеген дұрыс деп санайсыз?
3.Зертханалық сабақтар

1-тақырып. Алғашқы жариялымды құру. Мәтіндермен жұмыс.

Мақсаты: PageMaker жүйесіне ену және жаңа жариялым файлын құру. Жүйе терезесімен танысу. Жариялымды сақтауды үйрену. Мәтінді теру және оны форматтауды үйрену.

2-тақырып. Графикалық объектілермен жұмыс

Мақсаты: PageMaker жүйесі құралдарымен графикалық объектілер салып үйрену. Салынған объектілерді редакторлеу.

3-тақырып. Арнайы әсерлер мен тәсілдерді қолдану.

Мақсаты: Объект контурын маскілеу.

4-тақырып. Фреймдермен жұмыс.

Мақсаты: Фрейм қалай құрылатынын ұғыну. Фрейм ішін толтыру.

5-тақырып. PageMaker жүйесіндегі кестелік редактормен жұмыс.

Мақсаты: PageMaker жүйесінде кестелік редакторды шақыру. Кесте қосу, мазмұнмен толтыру, оларды редакторлеу.

6-тақырып. CorelDraw графикалық редакторымен танысу. Графикалық объектілерді қолданып иллюстрация құру.

Мақсаты: CorelDraw редакторының терезесінің элементтерімен танысу. Векторлық графикамен жұмыс істеу тәсілдерін игеру. CorelDraw 13 графикалық редакторында иллюстрация құрып үйрену.

7-тақырып. Мәтіндермен жұмыс.

Мақсаты: Қарапайым және фигуралы мәтіндерді қолданып иллюстрациялар дайындау. Мәтіндерді бір түрінен екіншісіне түрлендіру. Мәтіндерді форматтау.

8-тақырып. Логикалық амалдарды қолдану.

Мақсаты: CorelDraw программасындағы логикалық операцияларды және объектілер формаларын өзгерту құралдарын қолданып төмендегі тісті доңғалақты салу.

9-тақырып. График салу.

Мақсаты: CorelDraw программасындағы тор, Безье қисығы құралдарын және мәтінмен жұмыс істеуді пайдаланып төмендегі графикті салу.

10-тақырып. Чертеж салу.

Мақсаты: CorelDraw программасындағы өлшемді сызықтар, өрнекпен бояу және перспектива қосу құралдарын пайдалана білу. Төменде көрсетілгендей чертеж салу.

11-тақырып. Adobe PhotoShop графикалық редакторында сапасы төмен бейнелерді редактрлеу.

Мақсаты: Adobe PhotoShop программасын іске қосу, файл құра білу және бұрын дайындалған файлды ашу. Дайын болған файлды сақтай білу. Сапасыз бейнелерді редактрлеуді және оларды өңдеуді үйрену. Реңдік және түстік коррекциялар тәсілдерін Adobe PhotoShop программасында графикалық бейнелермен жұмыс кезінде меңгеру.

Тапсырма. Оқытушы ұсынған үлгі бойынша тапсырманы орындау.12 –тақырып. Adobe PhotoShop графикалық редакторында күрделі композицияларды құру. Фильтрлермен жұмыс.

Мақсаты: Күрделі және құрама композицияларды құрып үйрену және оларды түрлендіру. Қабаттармен, каналдармен және мәтіндік бейнелермен жұмыс істеу тәсілдерін меңгеру. Әртүрлі фильтрлерді қолданып үйрену.

13-тақырып. Математикалық есептеулерді автоматтандыратын MatCAD жүйесі

Программа қызметі, құралдар тақталары, батырмалар қызметтері.

Мақсаты: MatCAD жүйесінде программалау негіздерін оқып үйрену. MatCAD жүйесін іске қосу, оның терезесімен танысу. Құралдар тақталарымен танысып, негізгі қызметтерін түсініу№., Анықталған интегралды есептей білу. Мәндер кестесін құру және интеграл астындағы функцияның графигін салу.

14- тақырып. Символдар символдық құралдар менюімен жұмыс істеу тәсілдері. Теңдеулерді аналитикалық және сандық тәсілдермен шешу.

Мақсаты: Әртүрлі теңдеулер және олардың жүйелерін әртүрлі тәсілдермен MatCAD жүйесінде шешу. Теңдеулерді аналитикалық формада шешу. Сызықты емес теңдеулерді сандық, графикалық шешу, олардың шешімдерін салыстыру. Сызықты емес теңдеулер жүйесін шешу. Сызықты теңдеулер жүйесін шешу. Полином түбірлерін табу.

15-тақырып. Сканер. Құжаттарды сканерлеу. Fine Reader программасы.

Мақсаты: Мәліметтерді сканерлеудің негізгі принциптерін оқып үйрену. Fine Reader программасымен сканерлеуде жұмыс істеу тәсілдерін меңгеру. Қарапайым мәтін, мәтінмен суретті, бірнеше бағаналарға бөлінген мәтінді, кестелік түрдегі ақпараттарды сканерлеу.
Бағана- тұрақты баспананың төбеге жабылған ағашын берік ұстап тұратын ұстын, тіреу (ағаш) діңгек. Қазақ түсінігінде үй тіреусіз, бақансыз болмауы керек. Яғни бағана ғұрыптық функция да аткарады. «Тіреусіз үй - көр» деген тұрақты сөз тіркесі осыған байланысты қалыптасса керек.
Сканерленген мәліметтерді сегменттеу және тану. Сканерленген мәліметтердің орфографиялық қателігін тексеру. Мәліметтерді сканерлеу және MS Word редакторына сақтау.


4.Студенттердің өздік жұмыстар жоспары

4.1 Студенттің оқытушы басқаруымен орындайтын өздік жұмыстарының құрылымы

Шығармашылық баспалау жүйелері тарауы бойынша қарастырылатын тақырыптар.

СОӨЖ№1. Көппарақты публикациялармен жұмыс істеу ерекшеліктері.

СОӨЖ№2. Баспалау жүйелерінде түстермен жұмыс.

СОӨЖ№3. «Шикі» түпнұсқа-макетті аяқтау.

СОӨЖ№4. Публикацияны баспалау.Тақырыптық бағыттауышты құру.
Растрлық графикалық редакторлар тарауы бойынша қарастырылатын тақырыптар.

СОӨЖ№5. Гамма-коррекция.Жергілікті-коррекция.

СОӨЖ№6. Фильтрлер.Каналдар.

СОӨЖ№7. Бейнелерге монтаж жасау.Векторлық графикалық редактрлар тарауы бойынша қарастырылатын тақырыптар.

СОӨЖ№8. Символдарды вектрлық түрленуі.

СОӨЖ№9. Векторлық бейнелерді растрлау.

СОӨЖ№10Растрлық бейнелерді векторлау.Математикалық есептеулерді автоматтандыратын жүйелер тарауы бойынша қарастырылатын тақырыптар.

СОӨЖ№11. Математикалық жүйелерде теңдеулер және теңсіздіктер жүйелерін шешу.

СОӨЖ№12. Математикалық пакеттердегі программалау элементтері.

Құжаттарды сканерлеу тарауы бойынша қарастырылатын тақырыптар.

СОӨЖ№13. Күрделі құжаттарды сканерлеу.

СОӨЖ№14. Сканер мен операциялық жүйелердің байланысы.

СОӨЖ№15. Мәтіндерді автоматты түрде тану.

4.2 Студенттердің өздік жұмыстарының құрылымы:

СӨЖ №1

Баспа жүйесі QuarkXPress программасы программасымен толық танысу.СӨЖ №2.

Растрлық редактор Corel PhotoPaint программасымен толық танысу.СӨЖ №3.

Векторлық редактор Adobe Illustrator программасымен толық танысу.СӨЖ №4.

Математикалық есептеулерді автоматтандыратын Matlab жүйесімен толық танысу.СӨЖ №5.

Құжатты сканерлеу. Cunei Form программасымен толық танысу.СӨЖ №6.

3D StudioMax программасымен толық танысу.


4.3 Рефераттар тақырыптары
1-тақырып: «Баспалау жүйелерінің программалары»

2-тақырып: «Растрлық графика программалары»

3-тақырып: «Векторлық графика программалары»

4-тақырып: «Инженерлік графика программалары»

5-тақырып: «Жарнамалық графика программалары»

6-тақырып: «Интернетке арналған графика программалары»

7-тақырып: «Іскер графика программалары»

8-тақырып: «Аудама программалар»

9-тақырып: «Фрактальды графика»

10-тақырып: «Графикалық мәліметтерді енегізу және шығару құрылғылары»
1   2   3   4   5   6

 • 15-тақырып. Сканер. Құжаттарды сканерлеу. Fine Reader программасы. Мақсаты
 • 2-тақырып. Графикалық объектілермен жұмыс
 • 3-тақырып. Арнайы әсерлер мен тәсілдерді қолдану. Мақсаты: Объект контурын маскілеу. 4-тақырып. Фреймдермен жұмыс.
 • 5-тақырып. PageMaker жүйесіндегі кестелік редактормен жұмыс.
 • 6-тақырып. CorelDraw графикалық редакторымен танысу. Графикалық объектілерді қолданып иллюстрация құру.
 • 7-тақырып. Мәтіндермен жұмыс.
 • 8-тақырып. Логикалық амалдарды қолдану.
 • 10-тақырып. Чертеж салу.
 • 11-тақырып. Adobe PhotoShop графикалық редакторында сапасы төмен бейнелерді редактрлеу.
 • 12 –тақырып. Adobe PhotoShop графикалық редакторында күрделі композицияларды құру. Фильтрлермен жұмыс.
 • 13-тақырып. Математикалық есептеулерді автоматтандыратын MatCAD жүйесі Программа қызметі, құралдар тақталары, батырмалар қызметтері.
 • 14- тақырып. Символдар символдық құралдар менюімен жұмыс істеу тәсілдері. Теңдеулерді аналитикалық және сандық тәсілдермен шешу.
 • 15-тақырып. Сканер. Құжаттарды сканерлеу. Fine Reader программасы.
 • 4.Студенттердің өздік жұмыстар жоспары 4.1 Студенттің оқытушы басқаруымен орындайтын өздік жұмыстарының құрылымы
 • Растрлық графикалық редакторлар тарауы бойынша қарастырылатын тақырыптар.
 • Векторлық графикалық редактрлар тарауы бойынша қарастырылатын тақырыптар.
 • Математикалық есептеулерді автоматтандыратын жүйелер тарауы бойынша қарастырылатын тақырыптар
 • Құжаттарды сканерлеу тарауы бойынша қарастырылатын тақырыптар.
 • Студенттердің өздік жұмыстарының құрылымы: СӨЖ №1
 • СӨЖ №3.
 • СӨЖ №5.

 • жүктеу 0.7 Mb.